Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

Şekil 1. 3 : Endospor

Şekil 1. 3 : Endospor oluşumu ve şekilleri 1.3.2. Bakterilerin Mikroskopta Görünüşlerine (Morfoloji) Göre Sınıflandırılmaları Mikroorganizmaların boyutlarımikron ile ifade edilir. Bir mikron mm’nin 1/1000’ni ifade eder. Hücre içi organelleri çok daha küçüktür ve bunların boyutlarımilimikron=mµ veya nanometre=nm ile belirlenir. Bu ölçü birimi ise mikronun 1/1000’dir. Bakteriler genellikle küresel veya uzun hücre şeklinde gözlenir. Küresel şekilli hücreye sahip bakteriler genelde kok olarak isimlendirilir. Kokların hücre çapı0.5µ veya altına inerken, bazılarında 1.2µ’a kadar çıkabilmektedir (Şekil 1. 4). Buna göre kok şeklinde bir mikroorganizma hücresi bağımsız olarak bulunuyorsa ve mikroskopta tek bir daire şeklinde görünüyorsa monokok, ikişer ikişer bir arada bulunuyorsa diplokok, dört hücre bir arada ise tetrakok adınıalır. Ayrıca zincir şeklinde, ikiden fazla hücre birbirine bağlıolarak dizilmişse streptekok, küp veya balya şeklinde üç boyutta düzgün paket şeklinde hücre topluluklarıoluşturuyorsa sarsina, yine üç boyutlu, fakat üzüm salkımışeklinde hücre topluluklarıoluşmuşsa bunlar da stafilakok olarak isimlendirilir (Şekil 1. 4). Bakterilerde uzun hücre şekli çubuk olarak belirlenir. Bakteri cins ve türüne bağlı olarak kısa, uzun, ince ve kalın çomaklar şeklinde farklılıklar gösterir. Çomak hücrelerinin kalınlığı0.4 -1.0 µ, boylarıise 1.5 – 5 µ arasında değişirse de, bazıtürlerde 30 – 40 µ hatta 100 µ’a kadar varan hücrelere de rastlanabilir (Şekil 1. 4 ). Çubuklar bakteri cins ve türüne göre düzgün, hafif kıvrık, T , V, veya Y şeklinde hatta mantar hifinde olduğu gibi ipliksi görünümde olabilir. Çubuk şeklinde bakterilerin boylarıenlerine yakın olan bakterilere kokobasil, çift çubuktan oluşan ikili oluşumlara diplobasil, birbirine değecek şekilde zincir oluşturunlar da streptobasil olarak tanımlanır. (Şekil 1.4) 8

Spiral (sarmal) şeklindeki bakterilerin virgül şeklinde tek kıvrımlıolanlarına vibriyo, birden çok kıvrımlıolanlara spirillum, yumuşak bükülebilenlere de spiroket adıverilir (Şekil 1.4). Mikroorganizmalarda çubuk şekli için kullanılan tanımlar daha azdır. 1.3.3. Bakterilerin İsimlendirilmeleri Şekil 1. 4: Bakterilerin morfolojik görünüşü Bakterilerin isimlendirilmesinde her organizma iki isimle tanımlanır. Cins ismi büyük harfle yazılır, tür ismi küçük harfle yazılır. Örneğin. Escherichia coli kısaltılarak da yazılabilir. Örneğin E.coli. 1.3.4. Bakterilerin Genel Özellikleri Prokaryotik özellik gösteren tek protista grubunda ( monera) yer alan bakteriler, doğada su, hava, toprak, bitki, hayvan, insan vb. her yerde bulunabilmektedir. Bakteriler tek hücreli canlıların büyük kısmınıoluştururlar. Genellikle çok hızlıüreme gösterirler. Besinsel gereksinimleri basittir. Çevresel etmenlere uyum yetenekleri yüksektir. Tipik çoğalma ikiye bölünme şeklindedir. Bakteriler morfolojik (mikroskopta görünüşü) olarak kok, çubuk ve spiral görülür. şeklinde 9

Kompost Rehberi
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...
第6章角色制作流程中的经验和教训