Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler ‣ Mikroorganizmalarla çalıştığınızı, ‣ Kişisel hijyene dikkat etmeyi, ‣ Atölye önlüğünüzü giymeyi, ‣ Kıyma örneği alınız. ‣ Oda sıcaklığında 24 saat bekletiniz. ‣ Kıymadaki renk, koku değişimlerini gözleyiniz. ‣ Çalışma öncesi ellerinizi yıkamayı, ‣ Eldiveninizi giymeyi , ‣ Gerekli araç gereci hazırlamayı, ‣ Lam üzerine bir damla su alınız. ‣ Bagetle örneği karıştırıp lamdaki suya değdiriniz ‣ Üzerini yavaşça lamelle kapatınız. ‣ Preparatı mikroskop tablasına yerleştiriniz. ‣ Önce 10x, sonra 40x objektifle görüntü bulmaya çalışınız. ‣ Mikroskopta gördüğünüz şekilleri defterinize çiziniz. ‣ Bakterilerin morfolojik özelliklerini okuyarak çizdiğiniz şekilleri tanımlayınız ‣ Bakterilerin genel özellikleri konusunu hatırlaynız. ‣ Bakterilerin gelişmesine etki eden faktörleri hatırlaynız. ‣ Lameli kapatırken hava boşluğu kalmamasına dikkat ediniz. 22

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma kurallarınıuyguladınız mı ? 2. Kişisel hijyen kurallarınıuyguladınız mı? 3. Gerekli miktarda kıyma örneğini uygun ortama aldınız mı? 4. Oda ısısında bekleterek kıymadaki değişiklikleri gözlediniz mi ? 5. Basit preparat hazırladınız mı? 6. Mikroskop ayarlarınıve preparat incelemesini yapabildiniz mi ? 7. Mikroskopta gördüğünüz şekillerden bakterileri tanımlayabildiniz mi ? DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızıbir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamıevet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 23

Kompost Rehberi
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...
第6章角色制作流程中的经验和教训