Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

AMAÇ ÖĞRENME

AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 Gıda teknolojisinde mayaların yaralıve zaralıetkilerini öğrenerek gıda üretiminde gerekli tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Grup çalışmasıyaparak ekmek fırınıveya süt işletmesini ziyaret ediniz. ‣ Mayaların etkilerini araştırınız. ‣ Mayaların gelişme ortamınıinceleyiniz. ‣ Alınan tedbirleri ve uyarılarınot ediniz. ‣ Rapor hazırlayınız ve bilgilerinizi arkadaşlarınız ile paylaşınız. 2.1. Hücre Yapıları 2. MAYALAR Maya hücresi ökaryotik mikroorganizmalardandır. Gerçek bir çekirdeğe sahiptir. Maya hücresi dıştan içe doğru; hücre zarı, stoplazma zarı, stoplazma ve çekirdekten oluşan bir oluşuma sahiptir (Şekil 2.1.). Hücre zarı, renksiz, ince esnek bir yapıya sahiptir. Kimyasal olarak polisakkaritlerden oluşur ve geçirgen özelliktedir. Stoplazma zarı, hücre duvarının hemen altında yer alır. Stoplazma zarıüç katmandan oluşmuştur, iki protein tabakasıarasında fosfolipit tabakasıyer alır. Bu yapıseçici geçirgen özelliktedir. Stoplazma, düzenli dağılmış, saydam ve su gibi mavimsi görünüme sahiptir. Stoplazma içeriğinde mitokondri, ribozom, endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği bulunur. Çekirdek, küresel bir yapıdır. En belirgin görevi çoğalmayısağlamasıdır. Çok miktarda DNA (deoksiribonükleikasit) ve protein içerir. Mayaların hücre büyüklükleri, cins, tür, yaşve gelişme ortamına göre farklılıklar gösterir. Bununla birlikte ortalama büyüklükleri 8 x 10µ’dur. 26

Şekil 2.1: Maya hücre yapısı 1. Hücre duvarı, 2. Stoplazma zarı, 3. Mitokondri, 4. Golgi cisimciği, 5. Ribozom, 6. Endoplazmik retikulum, 7. Glikojen, 8. Polimetafosfat, 9. Çekirdek, 10. Çekirdekçik, 11.Çekirdek zarı, 12. Septum, 13. Lipit taneciği, 14. PHP., 15. Vakuol ve 16. Tomurcuk yarası 2.2. Mayaların Mikroskoptaki Görünüşlerine (morfolojilerine) Göre Sınıflandırılmaları Maya morfolojisi denince, hücre dışgörünüşleri anlaşılır. Mayalarda hücreler, küresel, oval, eliptik, limon, silindirik ve ipliksi görünümdedir. Mayalarımorfolojik olarak birbirinden ayırmak çoğu zaman olanaksızdır. Bununla birlikte S.cerevisae türü için küresel ve eliptik, S.elipsoideus eliptik ve S.pastorianus türü uzun salam şeklindedir. S.cerevisae türü içinde, tomurcuklanma ile çoğalmayıtakiben, ana, yavru ve torun hücreler birbirinden ayrılmadan kalmasıdallanma olarak tanımlanan hücre topluluklarımeydana gelir. (Şekil 2. 2) Şekil 2.2: Şekillerine göre bazımayalar ve mayalarda çoğalma 27

Kompost Rehberi
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
第6章角色制作流程中的经验和教训
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...