Views
2 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

‣ Aspergillus:

‣ Aspergillus: Bölmeli hifli olup sporlarıdeğişik renklerde (sarı, yeşil, turuncu ve siyah) görülebilir. Aspercillus cinsinin çok sayıda türü bulunur. Çok çekirdekli hücrelere ve çok dallanmışbir yapıya sahiptir (Şekil 3. 3). Biraz nem içermesi durumunda gelişemeyeceği yüzey yoktur. Organik maddeler üzerinde örneğin deri eşyalar, tekstil ürünleri, kâğıt gibi maddeler üzerinde bile rahatlıkla gelişir. Nem oranıyüksek bölgelerde elbise dolaplarında, ayakkabıdolaplarında ürer ve küfümsü kokuya neden olur. Geliştikleri yerde çıplak gözle siyah olarak görülür. Aspercilluslarda çoğalma asksporlarla olmaktadır. Bu cinsin bazıtürleri kanserojen özellikte aflotoksin üretirlerken, bazılarıendüstride proteaz enzimi veya sitrik asit üretiminde kullanılmaktadır. Birçok Aspercillus türü örneğin A.nijer, A.flavus, A.fumigatus bitki, insan ve hayvanlarda hastalık etmenidir. Bazıtürler gıdalarda çok tehlikeli toksinlerin (mikotoksin) oluşumunu gerçekleştirilir. A.flavus aflotoksin denen bir zehir salgılar. A.nijer sitrik asit üretiminde kullanılır. Aspercillusların bazıtürleri yüksek şeker yoğunluğunda üreyebilir. Kek, meyve, et, tahıl gibi küflenmişve küf kokulu gıdaların yenmemesi gerekir. ‣ Penicillium: Bölmeleri hiflidir. Sporları(konidi) yuvarlaktır ve konidi rengi çoğunlukla yeşil olmakla birlikte mavi-yeşil, gri-yeşil, turuncu-kahve, hatta sarı renklerde konidi oluşturur. Çok yaygın ve sık rastlanan mikroorganizmalardır. Morfolojik fark konidi taşıyıcılarında ve konidilerde ortaya çıkar. Sporlarıfırça veya süpürge gibi görünür (Şekil 3. 3). Penicillumlar, hemen her yerde bulunur ve kolayca üreyip çevreye yayılır. P.italicum meyvelerde kolay gelişir ve bozulmaya neden olur. P.expansum depolanmışelmalarda çürüme etkenidir. Bazıtürler hayvanlarda ve insanlarda hastalık etkeni olsa da Aspercilluslar kadar tehlikeli değildir. Silolar da büyük zarara yol açar. Gıda teknolojisinde asıl yararları peynirlerin olgunlaştırılmasında ortaya çıkar. Penicillum türleri, örneğin P.notatum ve P.chrysogenum çok yaygın kullanımıolan antibiyotik (penisilin) üretiminde kullanılır. Gıda ve gıda ham maddelerinde yaygın bulaşmaya ve mitotoksin oluşumuna neden olan çok sayıda türe sahiptir ve korkulan bozulma etkenlerindendir. ‣ Botrytis: Düzensiz dallanmışkonidiforların ucunda üzüm salkımıgörünüşünde konidisporlar bulunur. Bu (Şekil 3. 3) cinsin üyeleri gri renkten kahve rengine ve siyaha yakın, kabarık hif topluluklarıgelişir. Botrytis cinsi mantarlar gri küf olarak da isimlendirilir. Asıl kaynağı, ılıman kuşakta humusça zengin topraklardır. B.cinerca taze üzüm başta olmak üzere taze meyvelerin depolanmasında ve taşınmasında bozulmaya neden olarak ekonomik zararlara neden olur. 42

‣ Geotricum: Bu cinsin en önemli özelliği miselyumun artrosporla bölünmesidir. Beyaz veya gri koloniler oluşturur. Hava hifleri yüzeye yapışık keçemsi bir görünüm oluşturur. Bazıgeotrum türleri insanlarda patojen etkilidir. En çok tanınan tür G.candidum’dur. Süt küfü olarak da bilinir. Gıda endüstrisinde, gıdalarla temas eden alet ekipmanın üzerinde geliştiği için makine küfü de denmektedir. Özellikle domates işleyen işletmelerde görülür. G.candidum ekmek mayasına bulaştığında ekmeklerde küf kokusuna neden olur. Et ve sebzelerde de yaygın olarak bulunur ‣ Fusarium: Pamuk görünümünde sarı, pembe, eflatun miseller oluşturur. Hifleri bölmelidir. Birçok sebze ve meyvelerin bozulmasına neden olur. Bazıtürleri hububat ve ekmekte oluşturduklarıtoksinle gıda zehirlenmesine yol açar. 43

mySKI_Dergi_9.Sayı
52-53
katalog
Klima Ünitesi
palmel-katalog
Atego
Kompost Rehberi
148395-471261-30.09.2016
HASTA HAKLARI VE HASTA İLETİŞİMİ
airclean-turkce kopya
s.b.2010_klavuz_lowres_23092010
nova Reklam Katalog
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Maya 62&85
Dia 1 - Stichting Maya
Disco ADN Maya
Natural dyes - Maya Archaeology
Maya Rendering Manual
Maya inca xp
Maya Animation Manual
Waterlily Guatemala Mayan ethnobotany - Maya Archaeology
Maya Dynamics Manual
Maya Basics Manual
The Maya Postclassic at Santa Rita Corozal - Caracol ...
kızılcık çiftliği katalog
Autodesk Maya 2017 の レンダリングに 関 する 変 更
fathersforjustice30daysactivuty
Magig CG #65
4-то издание - AHK Bulgarien
01_OP_LB_BRAX Women_FS2018