Views
7 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

iv

GİRİŞ GİRİŞ Sevgili öğrenci, Mikroorganizmalar gözle görülemedikleri için varlıklarılaboratuvar ortamıdışında gıdaya verdikleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulmalar ile insanlarda neden oldukları hastalıklarla hissedilir. Mikroorganizmalar yine aynısebeple halkın çoğu tarafından soyut bir kavram olarak algılanır. Bununla birlikte bitki, hayvan ve insanların yaşamlarınıdirekt olarak etkiler. Teknolojik uygulamalarda mikroorganizmalar yararlıve zararlıetkileriyle ele alınır. Yararlıetkileri kullanılarak çeşitli besinler hazırlanır veya üretilir. Zararlıetkilerinin de bilincine varılarak canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirme çabalarıgıda teknolojisinde çalışan her insanın bilmesi ve uygulamasıgereken önemli bir konudur. Gıdalardaki zararlımikroorganizmalar insan sağlığının bozulmasına, zehirlenmelere, hatta bazıdurumlarda ölümlere yol açmanın yanında ciddi anlamda ekonomik kayıplara da yol açar. Bu kayıplar bozulan gıdaların satışdeğerlerinin olmaması, imha edilmesi şeklinde direkt olabildiği gibi rahatsızlanan insanların işgücü kayıpları, hastane-bakım masrafları şeklinde indirekt tarzda da olabilir. Bu durum ise bizim gibi maddi birikimlerini son derece tasarruflu kullanmak zorunda olan bir ülke için son derece önemlidir. Bu modülde mikroorganizma kavramıve mikrobiyolojinin çalışma alanıaçıklanmıştır. Bakteri, maya ve küflerin genel özellikleri, gelişme şartları, gıdalar üzerindeki etkileri , mikroorganizmaların gıdalarda bulaşma şekil ve yollarıile olumsuz etkileri üzerinde durulmuştur. Uygulamalar ile de öğrenilen bilgiler pekiştirilmeye çalışılmıştır. 1

Kompost Rehberi
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Maya Keyboard Shortcuts - Shortcutmania.com
Waterlily Guatemala Mayan ethnobotany - Maya Archaeology
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...