Views
8 months ago

BilgilendirmeFormlari (1)

BilgilendirmeFormlari

Tarih : 09.10.2017 Müşteri Adı Soyadı : Gülşen İnan Müşteri Numarası : 21085960 Başvuru Numarası : 247906493 TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Bankamıza 09.10.2017 tarihinde yapmış olduğunuz İhtiyaç Kredisi başvurunuz için yapılan değerlendirme neticesinde tarafınıza tesis edilecek krediye ilişkin temel bilgiler aşağıdaki gibidir. Formun ekinde Bankamız tarafından bir örneği size teslim edilmiş/kalıcı veri saklayıcısı ile erişiminize sunulmuş olan Tüketici Kredisi Sözleşmesi ve Ödeme Planı içerisinde yer alan, aşağıda listelenen hususları dikkatli şekilde okuyarak incelemeniz önerilmektedir. 1. KREDİ HESABINA İLİŞKİN BİLGİLER Kredi İle İlişkili Hesap: - Bankamızdaki 716-6875040 numaralı hesabıdır. Taksit tutarları Bankadaki 716-6875040 numaralı hesabınızdan ve ödemede gecikme olması halinde diğer vadesiz hesaplarınızdan tahsil edilebilecektir. 2. KREDİ KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Tutarı : 5.000,00 TL Kredi Vadesi : 48 Ay Geri Ödeme Sayısı : 48 Taksit Kampanya Faiz Oranı : Aylık %1,8900 - Yıllık %22,6800 - Ödeme Planı’ndaki taksitlerin hesaplandığı faiz oranı olup, kredi tutarı Banka tarafından müşteri hesabına yatırıldığı anda işlemeye başlar. Akdi Faiz Oranı : Aylık %1,8900 - Yıllık %25,7345 - Sözleşme’de belirlenen ve varsa peşin faizi de içeren faiz oranıdır. Vergi Oranı : %5,0000 Fon Oranı : %15,0000 Kredi Tahsis Ücreti : 26,25 TL Yıllık Maliyet Oranı : Yıllık %31,2902 Kredinin Toplam Maliyeti : 8.283,31 TL Temerrüt Faiz Oranı : Aylık %2,4570 - Yıllık %29,4840 - Akdi Faiz Oranı’nın % 30 fazlası üzerinden hesaplanmaktadır. 1. Müşteri İmzası: ................................. GB054Y71EF DI0601N T. GARANTİ BANKASI A.Ş. Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 www.garanti.com.tr Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr 1 / 6

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
2015 Faaliyet Raporu
1 I září 2010 - Unicredit Bank
eğitim