Views
4 months ago

1

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3 Kazanım Kavrama Testi 11. SINIF FİZİK 1. Kütleleri 2 kg ve 3 kg olan K, L cisimleri üst üste yerleştirilerek 10 N’luk ÂF kuvveti şekildeki gibi dik olarak uygulanıyor. K, L ve her iki cisme etki eden kuvvetlere ait cisim diyagramları ile ilgili K L Newton’un Hareket Yasaları - 1 4. Kütleleri sırasıyla 5 kg, 3 kg, 2 kg olan K, L, M cisimleri ve sürtünmesiz makarayla şekildeki gibi bir düzenek hazırlanıyor. T I = 30 N T I = 60 N T I = 60 N ip L ip m L = 3 kg F = 10N K I G K = 20 N T = 30 N L II G L = 30 N F = 10 N çizimlerinden hangileri doğrudur? (g = 10 m/s 2 ) A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. K L III G = 50 N 2. Sürtünmesiz yatay yolda durmakta olan 2 kg kütleli cisme ÂF 1 ve ÂF 2 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. F 1 = 50 N m = 2 kg F 2 = 40 N yer Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç N’dur? (g = 10 m/s 2 ) A) 90 B) 50 C) 40 D) 30 E) 20 MEB 2017 - 2018 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü m K = 5 kg K M m M = 2 kg Düzenek serbest bırakıldığında L cismine etki eden kuvvetlerin,kuvvet diyagramı aşağıdakilerden hangisigibi olur? (g = 10 m/s 2 ) A) 50 N B) 50 N C) 50 N L 10 N 10 N 10 N 10 N 30 N 30 N D) L E) 10 N 10 N L 10 N 10 N 30 N 5. İp ile yere bağlı bir cisim şekildeki gibi F = 50 N 50 N’luk kuvvet ile yukarı doğru çekilmektedir. İpteki gerilme kuvveti 20 N olduğuna göre, ÂF kuvveti kaldırıldığı an cisme etki eden net kuvvet kaç N olur? ip L L 3. Sürtünmesiz eğik düzlem üzerindeki 5 kg kütleli cisim şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Eğik düzlemin yatayla yaptığı açı 37° olduğuna göre cisme etki eden net kuvvet kaç N’dur? (g = 10 m/s 2 , sin37° = 0,6, cos37° = 0,8) eğik düzlem m = 5 kg A) 50 B) 40 C) 30 D) 20 E) 10 37° A) 0 B) 10 C) 20 D) 30 E) 50 6. Net kuvvet etkisi altında kalan serbest bir cisim ile ilgili, I. İvmeli hareket yapar. II. Hızı zamanla değişir. III. Eşit zaman aralıklarında aldığı yol artar. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız III. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

TÜRKiYE’DEKi SURiYELi ÇOCUKLARIN EĞiTiMi
KIŞ OPERASYONLARI
עמודים 1 - האגודה למלחמה בסרטן