Views
5 months ago

Sveznalko-1

Časopis učenika IV1 razreda Gimnazije "Sava Šumanović" iz Šida

...teorija o razvoju

...teorija o razvoju života na Zemlji. Mada je Teorija Velikog Praska veoma dobro dokazana, ona nema uticaja na evoluciju. Kao i sa abiogenezom, evolucija se ne bavi analizom odakle je nastao univerzum: kroz Veliki Prasak, tako što ga je Bog stvorio, na neki potpuno deseti način... što se tiče evolucije, ta pitanja nisu važna. Ono što je važno za evoluciju je već navedeno u prethodnom odgovoru: da je život počeo od jednoćelijskih organizama, i da se razvio kroz procese evolucije. Ako bi se Teorija Velikog Praska pokazala netačnom, to ne bi imalo nikakvog uticaja na dokaze da se evolucija zaista dogodila. ...teorija po kojoj je čovek nastao razvitkom iz drugačijih formi života, isto kao i svi ostali organizmi na svetu. Ukratko, moderni čovek, Homo sapiens sapiens, je potomak vrste koju moderna nauka zove Homo heidelbergensis. Većina naučnika smatra da je Homo heidelbergensis nasledio vrstu Homo erectus, koja je opet nastala od Homo ergaster, mada jedna manja grupa naučnika smatra da je verovatnije da je Homo heidelbergensis nastao direktno od Homo ergaster-a. Homo ergaster je nastao od Homo rudolfensis-a (od koga se takođe izdvojila davno nestala vrsta Homo habilis), koji je najverovatnije nastao od vrste nazvane Australopithecus afarensis. Idući dalje, nalazimo Australopithecus anamensis-a, i dolazimo do mesta na kome fosili postaju toliko retki da ih nemamo dovoljno za iole definitivne zaključke. Po trenutno postojećim fosilnim dokazima, prethodnik Australopithecus anamensis-a je Ardipithecus ramidus, za koga je moguće da je (po drugoj naslednoj liniji) takođe i predak današnjih šimpanzi (Pan troglodytes). 4

. . . teorija koja ima svakodnevnu praktičnu primenu u nauci. Moderna biotehnologija zavisi velikim delom od bioinformatike, a bioinformatika je skoro u potpunosti bazirana na teoriji evolucije. Potraga za genima koji su povezani sa nekim određenim biološkim procesom može trajati više godina... ili nekoliko sati, uz pomoć bioinformatičkih alata koji porede genetski razvoj kroz vreme preko dijagrama evolucije. Mnogi moderni lekovi i tretmani su nastali na osnovu ovakvih analiza, i predstavljaju još jedan dokaz evolucije: da evolucija nije istinita, bioinformatička analiza bi davala besmislene rezultate, i oni bi bili neupotrebljivi za razvoj bilo čega. Pored bioinformatike, evolucija se sve češće primenjuje u laboratorijama za optimizaciju ili pronalaženje rešenja za neki biohemijski problem. Uz pomoć tzv. “usmerene evolucije”, naučnici danas proizvode nove proteine i organske supstance koje imaju široku upotrebu u industriji i nauci. ...teorija koja je univerzalno prihvaćena. Još uvek se vode rasprave o tačnim mehanizmima evolucije – koji od osnovnih mehanizama koliko utiče, i kako su se tačno razvili određeni biološki i biohemijski sistemi; ali osnovno pitanje, da li je razvoj bio evolutivni ili nekakav drugačiji, je davno rešeno u korist evolucije. ...teorija čiji se detalji istražuju sve više iz godine u godinu. Pored više od sto profesionalnih časopisa posvećenih evoluciji, svake godine se objavljuje više stotina knjiga na temu evolucije, i na hiljade originalnih naučnih radova. 5

5 - Bunjevci.com - Bunjevci
Å UMARSKI LIST 2/1907
Legitimitet između mita i zakona Iskustvo iz bivše ... - HercegBosna
PREGLED Broj/Number 1 2012 - Pregled - University of Sarajevo
Vrhbosnensia (2011) 1 - KBF - Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo
Волуме 58, број 1 - Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu
Pisani sastavi učenika III F razreda OŠ „Sonja Marinković” - Bunjevci
Å UMARSKI LIST 8/1952
Posebne , praktične upute za rešavanje ... - Antropozofija
Obiteljski list br. 1
Rat u Hrvatskoj iz pera obavjestajca - KrajinaForce
Pročitaj poglavlje - Fraktura
Å UMARSKI LIST 6/1888
ŠUMARSKI LIST 1/1953
Å UMARSKI LIST 1/1902
Rijec 48_49
bunjevacke 54 novo:Layout 1.qxd - Bunjevci
Vrhbosnensia (2010) 1 - KBF - Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo
mart 2007. go di ne Broj 5 Go di na II Ci je na 1 eur ...
ZIMSKI ISPITNI ROK 1. Odabir tema praktičnog ... - Obrtnička škola
Potpuno novu jedrilicu iz Å¡kvera Hanse kao i ostale nedavne ...
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017