Views
10 months ago

menakıbnamelerin özellikleri

viii İÇİNDEKİLER

viii İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i BİLDİRİM……………………………………………………………………………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..……………iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...……………iv TEŞEKKÜR ………………..……………………………………………………….v ÖZET………………………………………………………………………………....vi ABSTRACT…………………………………………………………………………vii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………viii GİRİŞ:KONU-YÖNTEM……………………………………………………………1 1.BÖLÜM: MENAKIBNAMELER ………………………………………………...9 1.1. MENAKIBNAMELERİN ÖZELLİKLERİ…………………………...10 1.2. MENAKIBNAMELERİN ŞEKİLLENMESİNDE ROL OYNAYAN KAYNAKLAR……………………………………………………….......12 1.3. İNCELEMEYE DAHİL EDİLEN MENAKIPNAMELER………...…22 2. BÖLÜM: MENAKIBNAMELERDE SABİT UNSURLAR…………………….27 2.1. MENAKIBNAMELERDE BAŞLANGIÇ …………………………......28 2.2. MENAKIBNAMELERDE İŞLEV DİZİNİ …………….…………...…32 3. BÖLÜM: MENAKIBNAMELERDE YARDIMCI UNSURLAR………………68 3.1. OLAYLAR ARASINDA İRTİBATI SAĞLAYAN BAĞLAYICI UNSURLAR………………………………………………………...…....68 3.2. HAREKETLERİN MAKSAT VE NEDENLERİ ………………......…70 3.3. KAHRAMANLARIN ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ ………………..71 3.4. KAHRAMANLARIN VASIFLARI ……………………………………73 SONUÇ………..………………………………………………………………………..75 KAYNAKÇA……………………………………………………………………..…....78

ix EK-1. ORJİNALLİK RAPORU……………………………………………………….84 EK-2. ETİK KURUL İZİN MUAFİYET FORMU…………………………………..85

TEST_Lancia Musa.indd - Avto Magazin
0112116_BN009_Stratejik-%C4%B0leti%C5%9Fim_s1