Views
8 months ago

menakıbnamelerin özellikleri

MENAKIBNAMELERİN

MENAKIBNAMELERİN YAPISALCI YÖNTEMLER İLE İNCELENMESİ Mustafa BORAN Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2017

TEST_Lancia Musa.indd - Avto Magazin
0112116_BN009_Stratejik-%C4%B0leti%C5%9Fim_s1