Views
9 months ago

RÜN YÖNETİMİ 1

ÜRÜN

ÜRÜN YÖNETİMİ Pratik Uygulama Dökümanı, Nebim V3 ERP 15.4.1 versiyonu temel alınarak oluşturulmuştur. Versiyon farklılığı nedeniyle doküman içerisindeki uygulama değişkenlik gösterebilir. Pratik uygulama ile öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Kullanıcılar her bir soru hakkında ipuçlarına ilgili soru bitiminde ulaşabilmektedir. Bu pratik içerisinde gerçekleştirilen uygulama sonunda sizlere bitirme sınavı uygulanacaktır. Bu pratik uygulama içerisinde ekran görüntüsü alınmasına gerek yoktur. 1. Nebim V3 ERP’de aşağıdaki bilgilerle yeni şirket tanımlayınız. Şirket Adı Veritabanı Adı Veritabanı Dosya Dizini Eğitim Egitim_Adınız Veritabanı D:\Nebim V3\Data Data Güvenliği için her zaman şirket database’leri sistem diskinden (C:) farklı bir diskte oluşturunuz. 2. Güncel Hotfix Yapınız. Hotfix Paketleri, Nebim V3 ERP için geliştirilen exe, dll, sql sorgularının barındırıldığı ve Nebim yazılımlarının destek portali NebimExtra içerisinden edinebileceğiniz program paketleridir. Her yeni şirket oluşturulduğunda mevcut en güncel hotfix paketinin çalıştırılması tavsiye edilmektedir. Hotfix (Güncelleştirme) dosyalarını support.nebim.com.tr adresinden edinebilirsiniz. -1-

ÜRÜN YÖNETİMİ 3. Aşağıda belirtilen tanımlamaları yapınız. D:\Nebim\V3\ Klasörüne, Nebim V3 Setup klasöründen alabileceğiniz Form, Rapor, Resim dizinlerini kopyalayın / oluşturunuz. Sonrasında V3 içerisinde ilgili dizin tanımlamalarını yapınız. OfficialForms Reports Resim Dizini Matbu Formlar (Fatura, İrsaliye, Etiket vb. Dizayn Dosyaları) Raporlar dosyaları Resim dizini tanımını yapınız Dizinler Sekmesi, Genel parametreler ve Şirket Parametreleri ekranlarında ayrı ayrı bulunur. Bu ayrımın sebebi aşağıda belirtilmektedir.. Genel parametreler ekranındaki dizinler sekmesi, aynı V3 database’ini kullanan birden çok iş ortağı şirketlerinin ortak kullandığı Rapor, Ürün Resimleri vb. dosya dizinlerinin tanımlandığı ekrandır. Şirket Parametrelerinde ise Şirket bazında her bir iş ortağı şirketi için ayrı ayrı dizin tanımlamalarını yapabileceğimiz ekrandır. Örneğin; Fatura form dizaynı bir şirkette farklı diğer iş ortağı şirketlerimizde farklı olabilmektedir. 4.1 Şirketimizin posta adresi bilgilerini resimde belirtilmiş bilgiler ile tanımlayınız. Adres tanımlamaları firmalarda ilk yapılacak ayarlardan biridir. 4.2 Şirketimizin sadece Türkiye’de ofisi vardır. Euro, Dolar vb. farklı para birimleri kullanılmaktadır. Bu nedenle birden fazla para birimi kullanılmalıdır. Gerekli parametreyi tanımlayınız. -2- Resim 1.1 – Adresi bilgisi tanımlama

Corner-Katalog-2018
2016%20YILI%20%C3%9CR%C3%9CN%20L%C4%B0STES%C4%B0(1)
1 (2007-01) (PDF 4,80 MB)
Easy Cut II Minibroschu re Poln:Layout 1
ZLECENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU SETI-1 A. Zadania ...
Zebex Z–6010 Çok Yönlü Lazer Barkod Okuyucu Kablo ... - Bilkur