Views
8 months ago

UserManual

MY PASSPORT

MY PASSPORT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Odemknutí disku pomocí softwaru WD Security nebo WD Drive Utilities Při každém vypnutí a opětovném spuštění počítače nebo odpojení a následném připojení disku k počítači se při spuštění softwaru WD Security nebo WD Drive Utilities zobrazí dialogové okno Unlock Drive (Odemknout disk): Stane se to: • automaticky, pokud je k počítači připojen pouze jeden uzamčený disk My Passport; • pokud vyberete uzamčený disk na obrazovce WD Security nebo WD Drive Utilities, jestliže je k počítači připojeno více podporovaných disků My Passport. Odemčení disku: 1. Pokud nevidíte dialog Unlock Drive (Odemknout disk), klikněte na jednu z možností: • zástupce ikony WD Security na ploše, pokud byla při instalaci vytvořena nebo prostřednictvím nabídky Start > All Programs (Všechny programy) > Western Digital > WD Apps > WD Security • zástupce ikony nástrojů WD Drive Utilities na ploše, pokud byla při instalaci vytvořena nebo prostřednictvím nabídky Start > All Programs (Všechny programy) > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities 2. Pokud je k počítači připojen více než jeden podporovaný disk My Passport, vyberte ten, který je uzamčený. Zobrazí se dialog Unlock Drive (Odemknout disk). 3. V dialogu Unlock Drive (Odemknout disk): a. Do pole Password (Heslo) zadejte heslo. b. Klikněte na možnost Unlock Drive (Odemknout disk). ZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ DISKU – 39

Odemknutí disku pomocí softwaru WD SmartWare MY PASSPORT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Při každém vypnutí a opětovném spuštění počítače nebo odpojení a připojení disku kpočítači, pokud jste při zadávání hesla neoznačili políčko Enable auto unlock for user: (Povolit automatické odemykání pro uživatele:), zobrazí software WD SmartWare v ukazateli obsahu disku My Passport zprávu Drive is locked (Disk je uzamčen). Odemčení disku pomocí softwaru WD SmartWare: 1. Pokud není dialogové okno Unlock your drive (Odemknutí disku) softwaru WD SmartWare zobrazeno automaticky, zobrazte jej kliknutím na obrázek disku nad zprávou Drive is locked (Disk je uzamčen): 2. Do pole Password (Heslo) zadejte heslo. 3. Klepněte na tlačítko Unlock (Odemknout). ZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ DISKU – 40

Návod k obsluze - OPTEX
Základné softwarové vybavenie - Fakulta špeciálneho inžinierstva
Avid Studio – stručný průvodce - Pinnacle
Štiepkovače dreva Junkkari prospekt - VPP
1 Instalace BlueFRITZ! USB - O2
Jak převést videokazety na DVD - JNP.cz
SmartSaver - SiSW >> Science Instruments and Software
2006 / 3 březen - stulik.cz
výstrojní sklad městské policie na standardu sap - Egovernment
stáhnout příručku v PDF
Acronis® Disk Director Suite 10
2004 / 24 prosinec - stulik.cz
stáhnout příručku v PDF - Jak na počítač
Návod pro uživatele 695 kB - T-Mobile
Upravujeme digitální video - eReading
Návod k obsluze - OPTEX
Řád učebny. Zásady správného chování ve školní počítačové síti
04/2009 - ČERVEN - Webdispečink
manuál pro začátečníky a příprava ke zkouškám
Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle - Cígler software, a.s.
využití systému v Money S4 - Cígler software, a.s.
BlackBerry Pearl 8100 Smartphone - Příručka Začínáme - O2
WD Red Product Brief - Western Digital