Views
9 months ago

UserManual

MY PASSPORT

MY PASSPORT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA d. Klepněte na tlačítko Next (Další): 5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Finish (Dokončit): Instalace do počítačů se systémem Windows Vista Po fyzickém připojení disku, jak jej znázorňuje Obrázek 3 na straně 5, se zobrazí okno Found New Hardware (Nalezen nový hardware). Poznámka: Pokud je zapnuta možnost Autoplay (Automatické přehrávání), mohou se spolu s oknem Found New Hardware (Nalezen nový hardware) zobrazit až dvě další okna. Pokud se zobrazí, zavřete je. Okno Found New Hardware (Nalezen nový hardware) můžete použít k instalaci ovladače SES buď: • Automaticky, pokud je počítač připojen k Internetu. • Ručně, pokud je počítač připojen k Internetu i pokud není připojen. INSTALACE OVLÁDAČE SES – 61

MY PASSPORT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Automatická instalace ovladače Chcete-li ovladač SES nainstalovat automaticky, je nutné připojení k Internetu: 1. Ověřte, zda je počítač připojen k Internetu. 2. V okně Found New Hardware wizard (Průvodce nově nalezeným hardwarem) klepněte na možnost Locate and install driver software (Najít a nainstalovat software ovladače): 3. V okně Found New Hardware – WD SES Device wizard (Průvodce nově nalezeným hardwarem – zařízení WD SES) klepněte na možnost Yes, search online this time only (Ano, nyní vyhledat online), čímž systému Windows Vista umožníte připojení ke službě Windows Update: Windows Vista se automaticky: • Připojí k Windows Update • Najde, stáhne a nainstaluje ovladač SES INSTALACE OVLÁDAČE SES – 62

Návod k obsluze - OPTEX
Základné softwarové vybavenie - Fakulta špeciálneho inžinierstva
stáhnout příručku v PDF
Acronis® Disk Director Suite 10
1 Instalace BlueFRITZ! USB - O2
Návod pro uživatele 695 kB - T-Mobile
2004 / 24 prosinec - stulik.cz
Avid Studio – stručný průvodce - Pinnacle
Štiepkovače dreva Junkkari prospekt - VPP
stáhnout příručku v PDF - Jak na počítač
Jak převést videokazety na DVD - JNP.cz
SmartSaver - SiSW >> Science Instruments and Software
2006 / 3 březen - stulik.cz
výstrojní sklad městské policie na standardu sap - Egovernment
Upravujeme digitální video - eReading
Návod k obsluze - OPTEX
Řád učebny. Zásady správného chování ve školní počítačové síti
04/2009 - ČERVEN - Webdispečink
User manual Vodafone Smart II Uživatelská příručka
mPAY24 product folder
2006 / 2 únor - stulik.cz