Views
2 weeks ago

دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم

عنوان : دانلودجزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم . شماره ویرایش : 1 / 2 . تاریخ ویرایش : 14 اسفند 1396 . مورد استفاده : کنکوری و امتحانی . تعداد صفحات : 192 عدد .

www.geology2017.click َ

www.geology2017.click َ رن َ زمین شِ‏ ناخت یازدهم ( ویرایش 2 / 1 ِ ِ ی ق جُ‏ زوه ) کنکوری و امتحانی جواب تست : ( گزینه ی 3 ) توضیح تست : پیدایش اولین گیاهان آوند دار مربوط به دوره ی سیلورین است . عصر یخ بندان در اواخر دوره ی پرمین رخ داده است و پیدایش اولین دایناسور ها مربوط به دوره ی تریاس می باشد . ( سیلورین – پرمین – تریاس ) گزینه ی )) 1 (( : پیدایش اولین گیاهان گل دار : اوایل کرتاسه / پیدایش پرندگان : اواخر ژوراسیک / تنوع دایناسور ها : اواخر ژوراسیک . گزینه ی )) 2 (( : پیدایش اولین خزندگان : کربونیفر / پیدایش پرندگان : اواخر ژوراسیک / پیدایش اولین پستانداران : اوایل ژوراسیک . گزینه ی )) 3 (( : پیدایش نخستین تریلوبیت ها : کامبرین / پیدایش اولین دو زیستان : اواخر دونین / پیدایش نخستین ماهی های زره دار : اردوویسین . ------------------------------------------------------------- تست : اولین گیاهان گل دار در کدام دوره به وجود آمدند ؟ ( سؤال امتحانی دانشگاهی ) 4 3 2 1 ) دوره سیلورین ) دوره پالئوزوییک ) دوره کرتاسه ) دوره تریاس جواب تست : ( گزینه ی 3 توضیح ) تست : انقراض دایناسور ها و پیدایش اولین گیاهان گل دار در دوره ی کرتاسه از دوران مزوزوییک و در ایون فانروزوییک روی داده است . ------------------------------------------------------------- پیدایش ا ُ قیانوس ها ص ------------------------------------------------------------- 19 – 1 مرحله ی بازشدگی ( ص 19 ------------------------------------------------------------- زمان تست : ( قلم چی – 5 آبان ) 1396 ( صفحه های 19 و ) 20 ( روزبه اسحاقیان ) ) تست : مطابق چرخه ی ویلسون ، شرق آفریقا هم اکنون در مرحله ی .......... قرار دارد . 4 3 ) بسته شدن ) باز شدگی ) 1 گسترش ) 2 برخورد جواب تست : ( گزینه ی 4 ) زمین شناخت یازدهم رضا علیاری 09211796125 geology2017@yahoo.com 72

www.geology2017.click َ رن َ زمین شِ‏ ناخت یازدهم ( ویرایش 2 / 1 ِ ِ ی ق جُ‏ زوه ) کنکوری و امتحانی توضیح تست : مرحله ی باز شدگی اولین مرحله از چرخه ی ویلسون است که در آن به دلیل جریان های همرفتی خمیر کره ، بخشی از پوسته ی قاره ای شکافته می شود و مواد مذاب خمیر کره صعود نموده و به سطح زمین می رسند که نمونه ای از آن اکنون در شرق آفریقا ایجاد شده است . ------------------------------------------------------------- زمان تست : ( گزینه ی – 2 12 آبان ) 1396 ( ص ) 19 تست : اولین مرحله در چرخه ی ویلسون کدام است ؟ 2 4 1 3 ) خروج مواد مذاب خطی ) همگرایی سریع دو ورقه ی قاره ای ) شکاف فراوان در پوسته ی قاره ای ) حرکت ورقه های سنگ کره بر روی خمیر کره جواب تست : ( گزینه ی 2 ) توضیح تست : اولین مرحله در چرخه ی ویلسون ، مرحله ی باز شدگی است که با ایجاد شکاف در پوسته ی قاره ای انجام می شود و بعد از آن مواد مذاب خارج می شوند . ------------------------------------------------------------- سوال : نمونه ای را نام ببرید که در آن ایجاد شکاف جواب : مرحله ی باز شدگی . در پوسته ی قار ّ ه ای ایجاد شده است ؟ ( ص ) 19 ------------------------------------------------------------- – 2 مرحله ی گسترش ( ص ------------------------------------------------------------- ) 20 سوال : گسترش گودال ایجاد شده در پوسته ی ّ قاره ای باعث ایجاد دریاهایی مانند .......... و اقیانوس هایی مانند .......... شده است . ( ص ) 20 جواب : ( دریای سرخ – اقیانوس اطلس ) ------------------------------------------------------------- – 3 مرحله ی بسته شدن ( ص ) 20 ------------------------------------------------------------- سوال : وقایع مرحله ی بسته شدن چرخه ی ویلسون را بنویسید ؟ ( ص ) 20 زمین شناخت یازدهم رضا علیاری 09211796125 geology2017@yahoo.com 73

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 14-4 14-5 14 ...
Page 1 Page 2 10. 11. '12. 13. 14. 15. 16. 17. '18. 19. 20. 21 ...
Page 1 Page 2 38 легк'н-х -|2-,1% -2006т., 14„3% - 200911 ...
Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Nov-Dec, 2011 12 92lfJ13 14 Qq QC ...
Page 1 Page 2 GEU Emakumeok. 14. atea 92. ako. Martxoa EZ. dira ...
Page 1 Page 2 . ا هكطخاي و ا ا اع . . هل رل ،هره هسلع اسمل ا هلاه رهاهعسنت ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ___ ___-«___- 14 .-1, K ...
1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 13 15 17 19 21 23 14 16 18 20 22 24 25 ...
Page 1 Page 2 14/Wa/lage #aw Joseph E. Baudino General ...
Page 1 Page 2 8 '1' 8 9 10 11 12 13 14 15 18 1'1' 18 19 20 21 22 23 ...
UQ diploma微信987739625办理昆士兰大学毕业证成绩单
UQ diploma微信987739625办理昆士兰大学毕业证成绩单办理澳洲文凭真实教育部认证The University of Queensland
UNSW diploma微信987739625办理澳洲文凭新南威尔士大学毕业证成绩单学历认证The University of New South Wales
QQ微信987739625办理澳洲昆士兰大学UQ毕业证成绩单学历认证文凭真实可查学位认证The University of Queensland
QQ微信987739625办理澳洲新南威尔士大学UNSW毕业证成绩单学历认证文凭真实可查学位认证The University of New South Wales
Unit 2 discussion 1 Website Search [[NEW]]
2 و 1 فصل 3 فصل 4 فصل ترمیم ژنوم 7 و 6 فصل
n1:rinu1:vu0{ LlJFI 2 frrfrri.urd'ru 1. drturuf.tfrorirrinnr:anrao q ...
gazetta raciaz 225-1.QXD_gazetta raciaz nr 6-192 - 2.QXD
CJA 483 Week 5 Individual Assignment Website Handout
UOP CJA 483 Week 5 Individual Assignment Website Handout
IV /1 /- 14 1 6 11 2 7 12 3 ( ) 8 13 4 9 14 5 10
2003 14 16.00 19.00 2003 14 : 1. 2002 2 . : , : 2. „ “ . : 3. , : 1. . 2.
1 ILI/CL/14/1 Mohit Singhal 17 14 16 2 ILI/CL/14/2 Nilotpal Goswami ...
1 TUS Helpup 14 14 0 0 89 121 32 42 2 TUS Ahmsen II 14 11 1 2 71 ...
Page 1 Page 2 و يضرعلا زازتهالل ةيليصفت ةسارد مدقت متيو «ا١ل٢ق ...
AQ75(2)Railey_Layout 1 3/16/10 4:04 PM Page 14@ REDUCED ...
suyjy j y.. .yv.y, awy.js 1*2 a=' #14 + a1- u.