Views
7 months ago

Yildiz-Kimya-Metalurji-Fakultesi

ANABILIM DALLARI: •

ANABILIM DALLARI: • Uygulamalı Matematik • Uygulamalı Mekanik • Matematiğin Temelleri • Matematik Lojik • Sistem Analizi ile Topoloji BÖLÜMDE YÜRÜTÜLEN PROJELER Bölümümüzde halen devam eden 10 adet bilimsel proje yapılmaktadır: •Bazı Geometrik Özellikler ve Sabit Nokta İterasyonları COST Action TD1301 •Mikrodalga Doku Analizi İle Meme Kanseri Teşhis ve Görüntülenmesi •MİGROS: Stok Tükenme Tahmin Modellemesi ile Olası Ciro Kayıplarının Minimizasyonu •Tam Bulanık mxn’lik Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü İçin Bir Karma Tam sayılı Programlama Yaklaşımı •Bighorn Application (To Simulate Single and Multi-phase All-speed Flows for Next Generation Reactors) •Hausdorff Matrislerine Ait Bazı Teoremlerin Genelleştirilmesi •Biyokompozitlerin gerilme durumuna ve kırılmasına ait matematik modellerin geliştirilmesi. •Sır Paylaşım Sistemleri Üzerine Bazı Çalışmalar •Tam Bulanık Lineer Programlama Problemine Bir Çözüm Önerisi İletişim Bilgileri Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kimya-Metalürji Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü 34210 Esenler / İstanbul Tel Web : +90 (212) 383 45 92 : www.mtm.yildiz.edu.tr

STAJ BILGILERI LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA OLANAKLARI Matematik Mühendisliği bölümünde Staj Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre I. ve II. Eğitimde yaptırılmaktadır. 20’şer iş gününden oluşan 2 ayrı staj yapılmaktadır. 3 adet bilgisayar laboratuvarı öğrencilerimize hizmet vermektedir. MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA OLANAKLARI Matematik Mühendisleri ekonomi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan problemlerin modellenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması aşamalarında etkin rol almaktadırlar. Ayrıca, eğitim alanında da, orta ve yükseköğretimde, başarılı Matematik Mühendislerine rastlanmaktadır. Bütün bu nedenlerden, bölümümüz kontenjanını, öğrenci seçme sınavında yüksek puan alan öğrenciler diliminden doldurmaktadır. 19

Yachtlife&Travel Mayıs sayısı
Shinikizo la Damu (Muuaji wa Kimya Kimya)
Bologna - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği