Views
8 months ago

IT-service Tjänstekatalog och servicenivå

Tjänster

Tjänster IT-service verksamhet utgörs av följande tjänster. Akuttjänst……………………………………. Användarkonto………………………………. Campusnät - infrastruktur……………………. Campusnät - fast nät…………………………. Campusnät - trådlöst nät……………………... Datalagring…………………………………… Datalagring NAS……………………………... Dator -personal………………………………. Dator - student……………………………….. Dator - funktion……………………………… Dator - programvara…………………………. Drift - infrastruktur…………………………... Drift - system A……………………………… Drift - system B……………………………… Drift - system C……………………………… Drift - system Externt………………………... Drift - system Temporär funktionsserver…….. Handledning - IT-verktyg…………………... Helpdesk……………………………………... IT-introduktion - studenter…………………... IT-utbildning………………………………… Konsult………………………………………. Modell - systemförvaltning…………………… Modell - sårbarhetsanalys……………………... Office365…………………………………….. Resursadministration…………………………. Surfplatta……………………………………... Systemutveckling……………………………... Telefoni………………………………………. Utskrift……………………………………….. VDI…………………………………………... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16-17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39

Akuttjänst Syfte: att akut rädda en undervisningssituation vilket innebär prioriterad support i undervisningssituationer genom att • åtgärda problem med presentationsdator och A/V-utrustning, inloggning med högskolans användarkonto, uppkoppling mot internet, lokalt nätverk, A/V-utrustning och högskolans e-mötestjänster samt andra problem som kan åtgärdas med enkel problemlösning • kategorisera och kvalificera problem som inte kunnat åtgärdas för vidare hantering inom IT-service • tillhandahålla reserv- eller lånedator med åtgärdstid på högst - en timma 5

CREATIVE RETAILING Service Plus Retail IT Specialists
Mikloš chce šetriť na ľuďoch, nie na štáte - Slovenský rozhľad
Letné nástrahy lesa, alebo nielen o kliešťoch - Niton
Du och din lön
Seattle pest control service
JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
IT Security SHOW IT Security SHOW - Dagma
Stanna och parkera
Roughing It (Signet Classics)
Chlazení IT - Rittal
Business IT - ΤΕΥΧΟΣ 41
Business IT - ΤΕΥΧΟΣ 34
HSBC Premier Service Guide - Sinhala