Views
8 months ago

Joanna Jax "Zemsta i przebaczenie. Tom IV. Morze kłamstwa"

Sytuacja polityczna na świecie zaczyna przybierać niespodziewany dla III Rzeszy obrót. Państwa sprzymierzone oraz Związek Radziecki powoli ujarzmiają niezwyciężone dotychczas Niemcy. W Polakach budzi się nadzieja, jednak niektórzy patrzą z niepokojem na poczynania Stalina. Nadchodzi czas powstania warszawskiego, zdobycia Berlina przez Armię Czerwoną i dramatycznych dla Polski konferencji w Teheranie i Jałcie. Bohaterowie kolejny raz stają przed trudnymi wyborami, a ich siłą napędową są miłość i przyjaźń. Czy uda się pozostać wiernymi wyznawanym dotychczas wartościom, czy też kolejny raz zwycięży egoizm i chęć chronienia życia za wszelką cenę? A może ludzkie tragedie pozwolą inaczej spojrzeć na drugiego człowieka i wyzwolić nowe pokłady altruizmu?

Joanna Jax "Zemsta i przebaczenie. Tom III. Rzeka tęsknoty"
Joanna Jax "Zemsta i przebaczenie. Tom VI. Dolina spokoju"
Przemysław Słowiński "Żołnierze Wyklęci. Sześciu z tysięcy"
Tip - Technologie i Przedsiębiorczość #13
Joanna Jax "Zemsta i przebaczenie. Tom II. Otchłań nienawiści"
Joanna Jax "Zemsta i przebaczenie. Tom V. Bezkres nadziei"
Syn zakonnicy
Psy cyrkowe Reks i Rolly