Energiewende - Saksan energiakäänne

globalenergiewende

EnergiewendeSaksan energiakäänne | 19

Talous ja lisäarvo

”Eikö energiakäänne

vie monilta työpaikan?”

Suuria investointeja kaikkien uusiutuvien

energiamuotojen uusiin voimaloihin

Vuotuiset investoinnit tuotantolaitoksiin Saksassa, mrd. €

Uusiutuvan energian ala tarjoaa

näin paljon työpaikkoja

Työpaikat Saksassa, 2016

338 600

työpaikkaa

160 200

105 600

45 200

tuulivoima

biomassa

aurinkoenergia

4,6

2000

27,3

2010

15,1

2016

20 300

geoterminen energia

7 300

vesivoima

Ei, päinvastoin. Energiakäänne on myös taloudellisesti tuottoisa. Se

vähentää ympäristön kuormitusta ja kasvihuonekaasujen päästöjä,

edistää innovaatioita, kasvattaa Saksassa luotavaa lisäarvoa ja

vähentää energian tuontikustannuksia. Kun rakennetaan uusiutuvaa

energiantuotantoa tai saneerataan rakennuksia, suuri osa liikevaihdosta

jää alueelle: paikalliset yritykset hoitavat työvoimavaltaisimmat

tehtävät, kuten asennuksen ja huollon.

Uusiutuvan energiantuotannon kehittäminen ja investoinnit energiatehokkuuteen

synnyttävät uusia työnkuvia ja työpaikkoja tulevaisuuden

aloilla. Teollisuuden ja elinkeinoelämän energiatehokkuuden

parantamistoimet sekä rakennusten saneeraus ovat synnyttäneet

yli 560 000 uutta työpaikkaa. Investoinnit uusiutuvaan energiaan

ovat myös yli kaksinkertaistaneet alan työntekijöiden lukumäärän

kymmenessä vuodessa.

Nämä työpaikat korvaavat osittain työpaikkojen vähenemistä voimakkaasti

fossiilisista raaka-aineista riippuvaisilla aloilla – erityisesti

öljyn, kaasun ja hiilen tuotannossa sekä sähköntuotannossa. Lisäksi

tulevat yleiset rakennemuutokset. Esimerkiksi Euroopan energiamarkkinoiden

avaaminen lisää kilpailua, mikä puolestaan pakottaa

yritykset tehostamaan toimintaansa. Kaikki nämä tekijät yhdessä

johtavat myös työpaikkojen sopeuttamiseen. Perinteisen energiatalouden

työntekijöiden määrä onkin laskenut viime vuosina.

2003

Euroopassa päätetään pakollisesta kasvihuonekaasujen

päästöoikeuksien kaupasta.

2004

Saksassa työskentelee jo 160 000 ihmistä

uusiutuvan energian alalla.

More magazines by this user