2018 Shamliza Katalog Q1

Shamliza

Šta je Šamlica…

Šamlica, odnosno hoklica, predstavlja najmanji komad nameštaja, koji je već vekovima u upotrebi u

gotovo svim domovima širom Regiona. Njena jednostavnost, ali i solidnost u izradi, omogućili su

tehničku izdrživost i dugotrajnost ove stoličice. Ona je veoma praktična – na njoj se može sedeti, može

se iskoristiti kao pomagalo u vidu priručnog stepenika, kao stočić itd. Mogućnosti su beskrajne. Dakle

naziv našeg „brend-a“ proizašao je iz ovog fantastičnog komada nameštaja.

Šamliza salon i dizajn studio predstavljaju jedinstveni koncept originalnog savremenog dizajnerskog i

redizajniranog nameštaja, izrađenog u Srbiji. Predstavljamo, promovišemo i izlazemo najbolje dizajnere

nameštaja koji rade sa kvalitetnom drvetu iz srpskih šuma, koristeći savremeni dizajn i drevne tehnike.

Naš brend obuhvata i promovise moderan, jednostavan i prijatan nameštaj visokog kvaliteta, koji se

izradjuje tradicijom koja služi budućnosti.

Konstantno pratimo tržište i radimo na tome da pružimo prvoklasnu platformu za izložbu proizvoda, kao

unikatan i prepoznatljiv brend.

Stremimo ka integritetu kroz poslovnu iskrenost u kojoj gradimo poštovanje i odgovornost prema našim

klijentima, kao i prema našim partnerima.

Volimo svoj posao, i svi odabrani proizvodi u našem salonu su izradjeni sa strašću i profesionalno.

Pored savremenih dizajniranih predmeta i komada nameštaja, naš autentični asortiman proizvoda

dodatno obuhvata i redizajnirani originalni vintage/redizajnirani namještaj.

Sa fokusom na globalne trendove dizajna, Shamliza se isto bavi tradicionalnim konceptom namještaja u

Srbiji iz domaćih izvora materijala koji nude sofisticirana dizajnerska i rešenja.

Naš brend ima za cilj da inspiriše naše izložene dizajnere da istraže i stvaraju nove koncepte i ljubav

prema drvetu i prirodnim materijalima.

What is SHAMLIZA…

Shamliza or the footstool/stool is the smallest piece of furniture which has been used for centuries in

almost all homes throughout the Region. Its simplicity, along with the solidity of the construction,

enabled the technical durability and longevity of this little stool. It is very practical - for one can use it to

sit on, it can be used as a one step ladder, as a small table. The possibilities are endless… Therefore,

our brand name derived from this fantastic piece of furniture.

Shamliza showroom and design studio is a unique concept of original modern designed and redesigned

furniture, handcrafted in Serbia. We are representing, promoting and showcasing the best domestic

furniture designers that work with high quality wood coming from Serbian forests, utilizing modern

design and ancient techniques. Our brand promotes modern, simple and friendly furniture of high

quality, that is made with tradition to serve the future.

We constantly monitor the market and try to provide a first-class sales exhibition platform and a

recognizable brand. We strive for integrity through business sincerity; build respect and accountability

towards our clients, as well as towards our partners.

We love our work and all the selected products are made with passion and professionalism.

Along with contemporary designed items and furniture pieces, our authentic product range additionally

comprises of original re-designed vintage furniture.

With a focus on global design trends Shamliza addresses traditional Serbian furniture concept produced

from domestic wood sources offering sophisticated design solutions.

Our brand aims to inspire our showcased designers to explore further possibilities to create new

concepts and love for wood and natural materials.

www.shamliza.eu


01

SEDENJE / SEATING

HOKLICA / STOOL

PRIZMATA STOOL

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cmØ=39cm

Hk

hkIP8308

LITTLE STOOL DOT

Hk

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm Ø=40cm

hkMM8603

HP STOOL

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK - PLATNO/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=40cm L=40cm

Hk

hkMM8609

4


01

SEDENJE / SEATING

HOKLICA / STOOL

HOKLICA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=35cm W=30cm L=20CM

Hk

hkET9803

5


01

SEDENJE / SEATING

KLUPICE / BENCH

MANGOULA BENCH

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD -HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=43cm W=180cm L= 35cm

CUSTOM MADE

Kl

klIP8309

ELEMENTAL

Kl

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK - METAL -

BETON/CONCRETE

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=180cm L= 40cm

CUSTOM MADE

klIP8348

ARROW

Kl

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BELI BOR/WHITE PINE -

STAKLO/GLASS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=180cm L= 35cm

CUSTOM MADE

klIP8349

6


01

SEDENJE / SEATING

KLUPICE / BENCH

KA BENCH

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=60cm W=45cm L=40cm

Kl

klJM8901

PUFF BENCH

Kl

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm W=100cm Ø=40cm

klMM8601

KORA KLUPICA

Kl

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

KANAP/ROPE

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=47cm W=70cm L=41cm

klNS8701

7


01

SEDENJE / SEATING

STOLICA / CHAIR

BAR-HEX BAR STOOL

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm Ø=39cm

St

stIP8307

BAR HEX

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - EGZOTIČNO/EXOTIC -

METAL

H=75cm Ø=39cm

St

stIP8350

FORMOSA CHAIR

St

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=55cm L=51cm

stMO8901

8


01

SEDENJE / SEATING

STOLICA / CHAIR

DANA CHAIR

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=52cm L=53cm

St

stMO8904

DANA BAR STOOL

St

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=65cm W=52cm L=53cm

stMO8907

MILENA CHAIR

St

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=46cm W=58cm L=51cm

stMO8910

9


01

SEDENJE / SEATING

STOLICA / CHAIR

GARDA CHAIR

St

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=45cm L=48cm

stMO8913

A STOOL

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=44cm Ø=30cm

St

stMO8916

B STOOL

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=65cm W=48cm Ø=30cm

St

stMO8917

10


01

SEDENJE / SEATING

STOLICA / CHAIR

SPEZIA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=46cm W=55cm L=50cm

St

stMO8924

VADA

St

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=53cm L=50cm

stMO8927

BIBBONA

St

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=41cm W=71cm Ø=55cm

stMO8930

11


01

SEDENJE / SEATING

STOLICA / CHAIR

BAR STOOL DOT-FABRIC

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm Ø=40cm

St

stMM8602

BAR STOOL TRIANGLE-LEATHER

St

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm Ø=40cm

stMM8613

STOLICA SUSRET

MATERIJAL/MATERIAL:

SPERPLOCA/WOOD - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=49cm W=42cm L=42cm

St

stTM6801

12


01

SEDENJE / SEATING

FOTELJA / ARMCHAIR

Z CHAIR

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - EGZOTIČNO/EXOTIC -

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=65cm L=70cm

Fo

foMV7108

ROCCA ARMCHAIR PLUSH

Fo

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=68cm L=76cm

foMO8918

MASSA

Fo

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=68cm L=76cm

foMO8921

13


01

SEDENJE / SEATING

FOTELJA /ARMCHAIR

ARMCHAIR

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=42cm W=55cm L=60cm

Fo

foAMI8601

ARMCHAIR

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=42cm W=55cm L=60cm

Fo

foAMI8602

FOTELJA ĆOŠKIĆ

Fo

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=60cm L=70cm

foMM8620

14


01

SEDENJE / SEATING

FOTELJA /ARMCHAIR

FOTELJA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - KANAP/ROPE

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=60cm L=85cm

Fo

foET9802

BERZERA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=100cm W=50cm L=90cm

MADE

CUSTOM

Fo

foCT01

"LAID BACK" FOTELJA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD/METAL- MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm W=50cm L=70cm

Fo

foBI01

15


01

SEDENJE / SEATING

TROSED / SOFA

JOLENE SOFA BED

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=80cm W=210cm L=75cm

Td

tdIP8306

METROPOLITAN

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD -KOŽA/LEATHER

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=70cm W=200cm L=90cm

Td

tdIP8347

DVOSED

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=144cm L=95cm

Td

tdET9801

16


02

OSVETLJEJNE / LIGHTING

LAMPE / LAMP

BLOCK LAMP

Of

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=4cm W=7cm L=20cm

UNIQUE PIECE/CUSTOM MADE

ofMIM8901

MINI BLOCK LAMP

Of

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=2cm W=5cm L=10cm

UNIQUE PIECE/CUSTOM MADE

ofMIM8902

OFFICE LAMP

Of

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm W=20cm L=30cm

UNIQUE PIECE/CUSTOM MADE

ofMIM8903

14


02

OSVETLJEJNE / LIGHTING

LAMPE / LAMP

TABLE LAMP METAL

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm W=20cm L=30cm

UNIQUE PIECE/CUSTOM MADE

Of

ofMIM8904

TABLE LAMP CHERAMICKS

Of

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm W=20cm L=8cm

UNIQUE PIECE/CUSTOM MADE

ofMIM8905

Y LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT KERAMIKA/CERAMICS

Of

H=150cm W=45cm L=30-70cm

UNIQUE PIECE/CUSTOM MADE

ofMIM8906

15


02

OSVETLJEJNE / LIGHTING

LAMPE / LAMP

TRIANGLE FLOOR LAMP BIG

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT PLATNO/CANVAS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=120cm Ø=40cm

UNIQUE PIECE/CUSTOM MADE

Of

ofMIM8907

TRIANGLE LAMP

Of

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT PLATNO/CANVAS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm W=12cm L=15cm

UNIQUE PIECE/CUSTOM MADE

ofMIM8908

TRAX LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

UNIQUE PIECE/CUSTOM MADE

Of

ofMIM8911

16


02

OSVETLJEJNE / LIGHTING

LAMPE / LAMP

LYRA CHANDELIER

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=10cm W=80cm L=10cm

CUSTOM MADE

Of

ofIP8316

RUSTIC LED LIGHT

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=10cm W=80cm L=10cm

CUSTOM MADE

Of

ofIP8317

CUBE LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=33cm W=23cm L=23cm

CUSTOM MADE

Of

ofIP8319

17


02

OSVETLJEJNE / LIGHTING

LAMPE / LAMP

EUREKA ANGLE LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=33cm W=23cm L=23cm

CUSTOM MADE

Of

ofIP8320

MONOLIT LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=70cm W=13cm L=17cm

CUSTOM MADE

Of

ofIP8321

QUADRO LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm W=20cm

CUSTOM MADE

Of

ofIP8355

18


02

OSVETLJEJNE / LIGHTING

LAMPE / LAMP

GIBSON LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - EGZOTIČNO/EXOTIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=60cm W=32cm L=22cm

Of

ofMV7104

BUMERANG LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - EGZOTIČNO/EXOTIC

METAL

H=170cm W=50cm L=60cm

Of

ofMV7107

7.65 LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - EGZOTIČNO/EXOTIC

METAL

H=160cm Ø=45cm

Of

ofMV7109

19


02

OSVETLJEJNE / LIGHTING

LAMPE / LAMP

LAJKA ŠTIPALJKA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

L=35cm W=5cm

Of

ofMM8604

CHERRY LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=170-200cm W=50cm L=50cm

Of

ofMM8619

COBRA LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - FURNIR

H=29cm W=14cm L=15cm

Of

ofUJ8601

20


02

OSVETLJEJNE / LIGHTING

LAMPE / LAMP

ALSET LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=10cm W=10cm L=10cm

Of

ofUJ8602

CRANK LAMP BIG

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

PLATNO/CANVAS (in 3 colors)

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=400cm W=30cm L=40cm

Of

ofDR7802

CRANK LAMP

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

PLATNO/CANVAS (in 3 colors)

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=200cm W=30cm L=40cm

Of

ofDR7801

21


02

RASVETA / LIGHTING

LAMPE / LAMP

SATURN LAMP(ONE COLOUR)/

(TWO COLOURS)

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=130cm W=30cm Ø=40cm

Of

ofDR7803

22


03

STOLOVI / TABLES

STOČIĆ / SMALL TABLE

ROUND TABLE 3-CONCRETE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - BETON/ CONCRETE

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm Ø=60cm

Sm

smMIM8909

ROUND TABLE 2-METAL SLAB

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm Ø=60cm

Sm

smMIM8910

DAB COFFEE TABLE 1

DAB COFFEE TABLE 2

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=60/65cm W=40/45cm

Sm

smDT6701

23


03

STOLOVI / TABLES

STOČIĆ / SMALL TABLE

TABLE POLYGONAL

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=60cm W=80cm L=45cm

Sm

smDT6702

DVA COFFEE TABLE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=55cm W=108cm Ø= 70cm

Sm

smDZ8401

LITTLE JUMBO COFFEE TABLE

Sm

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK - BETON/

CONCRETE - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=55cm L=55cm

CUSTOM MADE

smIP8304

24


03

STOLOVI / TABLES

STOČIĆ / SMALL TABLE

GOA TABLE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=110cm L=50cm

CUSTOM MADE

Sm

smIP8315

WAVE MULTI TABLE

Sm

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=100cm L=50cm

CUSTOM MADE

smIP8329

BLACK WAVE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=35cm W=125cm L=40cm

CUSTOM MADE

Sm

smIP8343

25


03

STOLOVI / TABLES

STOČIĆ / SMALL TABLE

THE CLIF

MATERIJAL/MATERIAL:

BETON/ CONCRETE - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=90cm L=45cm

CUSTOM MADE

Sm

smIP8344

TONDO COFFEE TABLE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H:40cm W:50cm

Sm

smMO8957

VERSO COFFEE TABLE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H:40cm W:60cm

Sm

smMO8958

26


03

STOLOVI / TABLES

STOČIĆ / SMALL TABLE

MADCAPS

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm W=40cm L=40cm

Sm

smAV8402

27


03

STOLOVI / TABLES

KLUB STO / COFFEE TABLE

SOHO CLUB TABLE

Ks

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=120cm L=60cm

CUSTOM MADE

ksIP8310

DON VITO CLUB TABLE

Ks

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL -

STAKLO/GLASS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=100cm L=100cm

ksIP8311

JUMBO CLUB TABLE

Ks

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=100cm L=100cm

CUSTOM MADE

ksIP8328

28


03

STOLOVI / TABLES

KLUB STO / COFFEE TABLE

ZINGANA VITO

Ks

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL - INOX

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=100cm L=100cm

CUSTOM MADE

ksIP8342

MODULE

Ks

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL - INOX

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=90cm L=90cm

CUSTOM MADE

ksIP8345

ROMP TABLE BIG

Ks

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=24/28/40cm W=40/65/65cm

L=35/30/65cm

ksAV8404

29


03

STOLOVI / TABLES

KLUB STO / COFFEE TABLE

WM TABLE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK - STAKLO/GLASS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=100cm L=100cm

Ks

ksMM8605

KLUB STO 5

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40-50cm W=50-90cm

Ks

ksMM8621

KLUB STO WM2

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK - STAKLO/GLASS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=40cm W=60cm L=60cm

Ks

ksMM8622

30


03

STOLOVI / TABLES

KLUB STO / COFFEE TABLE

KLUB STO WOBY

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK - STAKLO/GLASS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm W=60cm L=60cm

Ks

ksMM8623

31


03

STOLOVI / TABLES

RADNI STO / DESK

TYPEWRITER COMPUTER DESK

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT – METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=78cm W=140cm L=70c

CUSTOM MADE

Rs

rsIP8301

NOTIO DESK

Rs

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=55cm W=140cm L=70cm

CUSTOM MADE

rsUJ8603

32


03

STOLOVI / TABLES

STO /DINING TABLE

DROP DINING TABLE

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL -

STAKLO/GLASS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=70cm W=220cm L=90cm

ssIP8312

HEXAGON TABLE

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL -

STAKLO/GLASS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm W=140cm L=140cm

ssIP8313

AMORPHOUS TABLE

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - STAKLO/GLASS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm W=210cm L=80cm

CUSTOM MADE

ssIP8314

33


03

STOLOVI / TABLES

STO /DINING TABLE

ROOT TABLE

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm W=140cm L=140cm

CUSTOM MADE

ssIP8330

LEVITIAN ELM TABLE

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - STAKLO/GLASS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm W=220cm L=90cm

CUSTOM MADE

ssIP8331

THE EDGE

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm W=220cm L=100cm

CUSTOM MADE

ssIP8337

34


03

STOLOVI / TABLES

STO /DINING TABLE

LADDERS

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm W=220cm L=90cm

CUSTOM MADE

ssIP8338

DORIAN

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm W=240cm L=90cm

CUSTOM MADE

Ss

ssIP8339

AMBER

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm W=220cm L=100cm

CUSTOM MADE

ssIP8340

35


03

STOLOVI / TABLES

STO /DINING TABLE

BASTIAN

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - STAKLO/GLASS -

BETON/ CONCRETE

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm W=180cm L=90cm

ssIP8341

AMY

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=100cm W=250cm L=70cm

CUSTOM MADE

Ss

ssIP8346

CUBO

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

W=80/100/140/160/180/200cm

L=80/100/80/85/90/90cm

ssMO8933

36


03

STOLOVI / TABLES

STO /DINING TABLE

GIRO

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

W=80/90/100/110/120/140cm

Ss

ssMO8939

MATTONE

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

W=80/100/140/160/180/200cm

L=80/100/80/85/90/90cm

ssMO8945

VETRO

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - STAKLO/GLASS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

W=80/100/140/160/180/200cm

L=80/100/80/85/90/90cm

ssMO8951

37


03

STOLOVI / TABLES

STO / DINING TABLE

DEMONT STO

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=50cm L=50cm

Ss

ssMM8606

TABLE UP-DOWN

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50/75cm W=45/65cm L=45/65cm

Ss

ssMM8607

OCTA TABLE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=42cm W=85cm L=45cm

Ss

ssVG8601

38


03

STOLOVI / TABLES

STO / DINING TABLE

ALEX DOUBLE LONG STO

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm

CUSTOM MADE

SsPB7201

ALEX LONG STO

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm

CUSTOM MADE

SsPB7202

LENA STO

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm

CUSTOM MADE

SsPB7203

39


03

STOLOVI / TABLES

STO / DINING TABLE

OLSO STO

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm

CUSTOM MADE

SsPB7204

PANON STO

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm

CUSTOM MADE

SsPB7205

OKO STO

Ss

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm

CUSTOM MADE

SsPB7206

40


04

KOMODE / COMMODE

KOMODA / COMMODE

KLEMENZA CONSOLE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=200cm L=45cm

Km

kmIP8302

AKORNA CHEST OF DRAWERS

Km

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - MEDIJAPAN/MDF -

METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=60cm W=100cm L=45cm

kmIP8305

AKORNA ZIGARNA

Km

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - MEDIJAPAN/MDF -

METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=60cm W=100cm L=45cm

kmIP8351

39


04

KOMODE / COMMODE

KOMODA / COMMODE

MARGO

Km

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - MEDIJAPAN/MDF -

METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=45cm W=140cm L=45cm

kmIP8352

ZIG ZAG COMMODE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - MEDIJAPAN/MDF

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm W=140cm L=30cm

Km

kmFI8601

15+1 COMMODE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - EGZOTIČNO/EXOTIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=100cm W=80cm L=45cm

Km

kmMV7101

49


04

KOMODE / COMMODE

KOMODA / COMMODE

WITHOUT CORNER

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - EGZOTIČNO/EXOTIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=110cm W=230cm L=60cm

Km

kmMV7103

RADIO COMEDE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - EGZOTIČNO/EXOTIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=65cm W=240cm L=55cm

Km

kmMV7106

DUO TABLE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=31,5cm W=80cm L=50cm

Km

kmAV8401

41


04

KOMODE / COMMODE

KOMODA / COMMODE

Wood Line

OPUS COMMODE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=70cm W=50cm L=30cm

Km

kmUJ8605

Wood Line

RAY KOMODA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=70cm W=50cm L=30cm

Km

kmUJ8606

ALEX RVS KOMODA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

CUSTOM MADE

Km

kmPB7207

42


04

KOMODE/ COMMODE

NATKASNA / NIGHTSTANDS

3 COMMODE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - EGZOTIČNO/EXOTIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50cm W=50cm L=50cm

Nk

nkMV7102

CAKANA COMMODE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=60cm W=40cm L=40cm

Nk

nkMM8608

LENA KOMODA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

CUSTOM MADE

Km

KmPB7208

43


04

KOMODE / COMMODE

ORMAR I REGAL / CABINET

ZIG ZAG VITRINA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - MEDIJAPAN/MDF

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=174cm W=88cm L=44cm

Or

orFI8602

RETRO KOMODA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50m W=40cm L=30cm

Km

kmAMI8603

LENA POLICA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

44


04

KOMODE / COMMODE

POLICA / SHELF

SHELF ARMATURE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=72cm W=140cm L=29cm

Po

poDT6703

CABANA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=86cm W=126cm L=30cm

Po

poIP8353

WING

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - STAKLO/GLASS

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=215cm W=132cm

Po

poIP8354

45


04

KOMODE / COMMODE

POLICA / SHELF

STAR

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=102cm Ø=108cm

Po

poIP8358

LENA POLICA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

CUSTOM MADE

46


05

DETALJI / DETAILS

OFFICE

HAT STAND TREE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=200cm

Of

ofMM8610

ČIVILUK JELKA

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=50-200cm W:40cm L:30cm

Of

47


05

DETALJI / DETAILS

SITAN NAMEŠTAJ / SMALL FURNITURE

BROADWAY BULB MIRROR

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=120cm W=80cm

Sn

snIP8322

DAMASCUS METAL MIRROR

MATERIJAL/MATERIAL:

METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=160cm W=70cm

Sn

snIP8323

FEEL MIRROR

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=120cm W=80cm

Sn

snIP8324

48


05

DETALJI / DETAILS

SITAN NAMEŠTAJ / SMALL FURNITURE

ENVY

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=200cm W=90cm

Sn

snIP8356

SALOON WALL HANGER

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=30cm W=80cm

Sn

snIP8333

WINE STAND S/

M/

L

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

CUSTOM MADE

Sn

snIP8335

49


05

DETALJI / DETAILS

SITAN NAMEŠTAJ / SMALL FURNITURE

JEWELRY BOX

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

CUSTOM MADE

Sn

snMV7105

CLOCK ELEGANT

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

CUSTOM MADE

Sn

snMM8611

CLOCK LITTLE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - BUKVA/BEECH

HRAST/OAK

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

CUSTOM MADE

Sn

snMM8612

50


05

DETALJI / DETAILS

KUPATILO / BATH

C-CONVEX CIRCLE SINK

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Ø=45cm

Ku

kuIP8325

S-CONVEX SQUARE SINK

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Ø=45cm

Ku

kuIP8326

PILAR BATHROOM SET

Ku

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT - METAL - BETON/

CONCRETE

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=75cm W=160cm L=50cm

kuIP8327

51


05

DETALJI / DETAILS

KUPATILO / BATH

MOON

MATERIJAL/MATERIAL:

BETON/ CONCRETE

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=17cm Ø=46cm

Ku

kuIP8357

52


05

DETALJI / DETAILS

KREVET / BED

BALI BEAM BED

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

CUSTOM MADE

Kr

krIP8303

53


05

DETALJI / DETAILS

TERASA / OUTDOOR

DECODOOR SLIDING DOOR

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - HRAST/OAK

ORAH/WALNUT METAL

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

H=200cm W=100cm

Tr

trIP8332

54


06

REDESIGN

FOTELJA / ARMCHAIR

Redesign by Shamliza

SH ARMCHAIR FABRIC

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Fo

foSA1401

Redesign by Shamliza

SH ARMCHAIR LEATHER

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - KOŽA/LEATHER

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Fo

foSA1402

Redesign by Shamliza

SH ARMCHAIR FABRIC

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Fo

foSA1401

55


06

REDESIGN

FOTELJA / ARMCHAIR

Redesign by Shamliza

SH ARMCHAIR FABRIC

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Fo

foSA1401

Redesign by Shamliza

SH ARMCHAIR LEATHER

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - KOŽA/LEATHER

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Fo

foSA1402

Redesign by Shamliza

SH ARMCHAIR FABRIC

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

foSA1401

56


06

REDESIGN

FOTELJA / ARMCHAIR

Redesign by Shamliza

SH ARMCHAIR FABRIC

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Fo

foSA1401

Redesign by Shamliza

SH ARMCHAIR LEATHER

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - KOŽA/LEATHER

MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Fo

foSA1402

Redesign by Shamliza

SH ARMCHAIR FABRIC

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Fo

foSA1401

57


06

REDESIGN

FOTELJA / ARMCHAIR

Redesign by Shamliza

SH ARMCHAIR FABRIC

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD - MEBL/FABRIC

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Fo

foSA1401

Redesign by Shamliza

SH TABLE

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Sm

smSA1403

Redesign by Shamliza

SH HAT STAND

MATERIJAL/MATERIAL:

DRVO/WOOD

DIMENZIJE/DIMENSIONs:

Of

ofSA1404

58


Karadordeva 11, Belgrade, Serbia

Phone: +381113281796, M: +381644633 588

E-mail: studio@shamliza.rs

www.shamliza.rs

www.shamliza.eu

Similar magazines