19.03.2018 Views

NATAL GUIDE BY BABYSPACE BULGARIA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

За едно щастливо<br />

начало!


Анастасия Лира<br />

За Едно Щастливо Начало<br />

За Едно Щастливо Начало<br />

ОТНОШЕНИЯ НА НЕЖНОСТ И ОБИЧ<br />

Издател: Care Direct S.A.<br />

8 Dervenakion st., 17235 Dafni<br />

Tel. + 210 9287700, Fax + 210 9287333<br />

web: www.caredirect.com, e-mal: ask@caredirect.com<br />

София 2017<br />

Редакция и адаптация: Доц. Д-р Евгений Генев<br />

ГОДИШНО ИЗДАНИЕ<br />

Разпространява се безплатно<br />

За контакти: Кеар Дайрект ЕООД<br />

1404 София, Манастирски ливади – Изток, Евроцентър – ет. 4<br />

тел.: 02/4899491, факс: 02/4899493<br />

www.caredirect.com


Автор:<br />

Художествен дизайн:<br />

Предпечат:<br />

Анастасия Лира<br />

Care Direct S.A.<br />

Care Direct S.A.<br />

Благодарим на Доц. Д-р Евгений Генев за обстойната редакция и<br />

предговора към българското издание на книгата.


Скъпи родители,<br />

Искрени поздравления за появата на новия член в семейството!<br />

Очакват ви много щастливи моменти и вълнуващи преживявания,<br />

но и голямото предизвикателство да бъдете родители, може би за<br />

първи път.<br />

Бебето ще донесе много промени в живота ви. От самото начало<br />

ще искате да му предоставите най-добрите възможности. Ще<br />

се вълнувате за грижите и възпитанието му, ръководени често<br />

от инстинкта, даден ви от природата. Надяваме се тази книга да<br />

подпомогне усилията ви, допълвайки съветите на вашия лекар.<br />

Колкото повече информация имате за нуждите на бебето и за<br />

дребните ежедневни проблеми, които ще възникват, толкова полесно<br />

ще бъде да се грижите за него и да го дарите с цялата си обич.<br />

Специалисти, лекари и акушери ще ви напътстват. Следвайте техните<br />

съвети и се доверявайте на инстинкта си. Така ще изградите тясна<br />

духовна връзка с бебето. Това е най-сигурният начин да откликвате<br />

на специфичните нужди на детето, които само вие разбирате.<br />

Желая на вас и на вашето бебе щастливо начало в тези нови<br />

отношения на ”Взаимна обич”.<br />

Yiannis Sotiropoulos<br />

Издател на книгата “Взаимна обич”


предговор<br />

Драга майко,<br />

Раждането на дете е наистина едно от най-щастливите събития за<br />

всяка жена, особено, когато тя става майка за първи път. Появата на<br />

едно ново малко и беззащитно човече в семейството поражда много<br />

нови и непознати чувства на радост, щастие и любов, които тепърва<br />

ще разцъфтят в грижите за Вашето бебе. Вроденият майчин инстинкт<br />

и майчината любов ще променят ритъма на досегашния живот и ще<br />

Ви доставят ежедневно много щастливи мигове с Вашето бебе, което<br />

ще има нужда от Вашите майчини грижи и незаменимата майчина<br />

любов, за да расте здраво и жизнерадостно.<br />

Майчинството е много отговорно задължение и за да бъде пълноценно<br />

трябва да се научат много нови неща и да се придобият нови умения.<br />

Първата година от живота на детето е от изключително значение за<br />

по-нататъшното му развитие във всяко едно отношение. Това изисква<br />

от майката (и от бащата!) да бъде запозната с най-важните особености<br />

на растежа и развитието на детето през този период от живота.<br />

Въпросите за храненето, съня, профилактиката, имунизациите,<br />

закаляването, игрите и още други неща са от първостепенна важност<br />

и изискват необходимата компетентност. Съветите на по-възрастните<br />

не винаги са подходящи и не винаги помагат. Съвременната педиатрия<br />

като медицинска специалност, чиято първа и основна задача е<br />

грижата за правилното физическо и нервно-психическо развитие на<br />

здравото дете, се различава твърде много от педиатрията, когато<br />

Вие сте била бебе и Вашата майка се е грижела за Вас. Добре е<br />

още преди да родите да изберете педиатъра, който ще наблюдава<br />

растежа и развитието на Вашето бебе, ще Ви съветва и ще Ви помага<br />

то да расте здраво.<br />

Задачата на тази книга е да Ви поднесе необходимите познания за<br />

правилното отглеждане на детето и да Ви запознае с онези особености<br />

на най-ранната детска възраст, за която ни липсват собствените<br />

спомени. Макар и написана от гръцки автор, тя отразява достатъчно<br />

добре общовалидните съвременни разбирания за особеностите на<br />

ранната детска възраст и отглеждането на детето.<br />

В заключение бих желал да Ви кажа, че всяко дете е уникално и не<br />

прилича на никое друго. Дори и еднояйчните близнаци, които наистина<br />

си приличат като две капки вода, имат определени различия. У<br />

новороденото има генетично заложени качества и възможности,<br />

които трябва да се усетят и да се развият с разбиране и много любов<br />

в най-благоприятната посока още от първите дни след раждането.<br />

Трудно е, но не е невъзможно. Пожелавам Ви търпение и много успех!<br />

Доц. Д-р Евгений Генев, дмн


Майката след раждането 10<br />

съдържание<br />

• Първи минути заедно • Apgar-тест • След първоначалната еуфория • Солидната закуска<br />

• Отново във форма • Раз, два и започваме • Естествено развитие на здравословното<br />

състояние • Меден месец с бебето • Хигиена, Хигиена, чистота и антибактериална<br />

защита • Ново начало в любовта • Самотната майка • И работа, и дете<br />

Кърмене: естествено хранене 28<br />

• Няколко думи за гърдата и образуването на кърма • Колко често да се кърми бебето?<br />

• Подготовка за кърмене • Грижа за гърдите • Правилно кърмене • Как се изцежда<br />

кърмата • Евентуални проблеми и как се разрешават<br />

Ежедневни грижи за бебето 46<br />

• Пъпчето • Пелени, правилен избор • Съвети за правилна и безопасна подмяна на<br />

пелени • Бебешка козметика • Къпане • Ушички - Носле - Очички • Маникюр и педикюр<br />

• Време за обличане • Красиви дрешки • Удобство и щастие • Мебели – вкус - удобство<br />

• Моето пространство • Ще ходим ли на разходка? • Грижи и развитие: Значението на<br />

комуникацията<br />

Развитие през първата година 68<br />

• Погледнете ме, раста! • Коликите ми • Възраст, двигателни и други способности<br />

• Исках да изляза по-рано • Искам да ходя • Всичко виждам • Каква музика предпочитам<br />

• Тук съм. На вас говоря! • Искам да стана умно • Първите зъбки • Млечните зъби<br />

• Симптоми за появата на първите зъбки • Как да се грижим за зъбите • Профилактиката<br />

е най-добрата грижа • Смучене на палеца и биберона<br />

Сънят 96<br />

• Сега спя • Коя поза предпочитам • Как спя по-добре….<br />

Посещение при педиатъра – Ваксини 102<br />

• Не искам да ходя на лекар • Как лекарят ще прегледа бебето ви • За какво да<br />

внимаваш, мамо, ако се разболея • Добри инжекции • Нови ваксини • Имам си моя<br />

книжка<br />

Играта и значението й за децата 118<br />

• Играта задоволява потребностите на децата • Искам тази играчка! • Елате да играем<br />

• Еволюция на играта • Значението на играта с бащата<br />

Безопасност – Околна среда 130<br />

• Неговата безопасност над всичко • Искам защита и вкъщи • Отравяния • Мястото ми<br />

в колата • Чист въздух


Майката след<br />

раждането


Майката след раждането<br />

С раждането на детето започва нов етап в живота на<br />

родителите. То е начало на много важни промени и<br />

нови навици, изискващи търпение, воля и правилно<br />

планиране.<br />

За майката деветте месеца на бременност и<br />

послеродовия период са изпълнени с психично<br />

напрежение, дължащо се предимно на хормоналните<br />

промени, настъпили след забременяването и<br />

раждането.<br />

Майчинството (както и бащинството) не е професия,<br />

оценявана със степен на производителност, а роля,<br />

която учим ежедневно в процеса на нейното играене.<br />

Не търсете правила или магически рецепти. Отпуснете<br />

се и се доверете на инстинкта си. Изживейте<br />

пълноценно майчинството си!


Майката след раждането<br />

Първи минути заедно<br />

Връзката между майката и новороденото не се създава в момента, в който<br />

бебето се появява на този свят. Тази връзка, както и физическото и<br />

психическо здраве на кърмачето, започва още по време на бременността.<br />

Нейно идеално продължение е близкият физически и емоционален контакт<br />

на майката с новороденото веднага след раждането. Само в редки случаи<br />

бащата, а не майката, е този, който пръв поема в прегръдката си бебето,<br />

появило се на този свят. Раждането е началото на една емоционална връзка,<br />

от която и двамата (и майката, и детето) ще се нуждаят цял живот.<br />

Болшинството млади родители имат съмнения относно способността си да се<br />

справят с новата роля. Правилното тълкуване и разпознаване на сигналите<br />

на бебето им дава увереност, която се постига само чрез създаване на една<br />

по-тясна връзка с детето от самото начало на неговия живот.<br />

В този неповторим момент докоснете, погалете, почувствайте в прегръдката<br />

си това нежно същество. Погледнете го дълбоко в очите, поговорете му, за<br />

да усети успокояващия тон на вашия глас и да получи първото оптимистично<br />

послание на живота - след трудностите идва спокойствие, след бурята идва<br />

затишие.<br />

Apgar – тест<br />

Това е първият преглед на новороденото, който се извършва в родилната<br />

зала, на 1-та и 5-та минута след раждането. Идеята за този тест е на<br />

доктор Вирджиния Апгар (Virginia Apgar). Тестът позволява на лекаря да<br />

оцени общото състояние на новороденото веднага след неговото раждане.<br />

Измерват се пулсът, дишането и мускулният тонус, проверяват се рефлексите<br />

и цвета на кожата. При болшинството от децата оценката е между 8-10. Ако<br />

оценката е по-ниска от 8, бебето се нуждае от помощ, ако оценката е пониска<br />

от 5, бебето се премества в отделение за реанимация и се поставя под<br />

наблюдение.<br />

Заедно с бебето в родилния дом<br />

Поемането на грижите за бебето от самото начало и оставането на детото<br />

в стаята при майката, е първото важно решение, което майката трябва да<br />

вземе веднага след раждането. Майчините грижи са най-добрите грижи за<br />

новороденото и само при проблеми със здравето, то може да се нуждае от<br />

друг вид, специализирани, грижи<br />

12


Проучванията показват, че постоянното присъствие на майката около детето<br />

е от съществено значение и за двамата , защото хармонизира и укрепва<br />

тяхната връзка и комуникация.<br />

Тази близост е от съществено значение и за правилното кърмене. Познатите<br />

удари на сърцето на мама успокояват бебето, карат го да се чувства доволно<br />

и да се храни по-добре. Майката реагира бързо на бебешкия плач, който има<br />

определена цел – да привлече необходимото за неговото оцеляване майчино<br />

внимание.<br />

Бъдете винаги близо до вашето дете. Вслушвайте се в желанията му, дайте<br />

му топлината на прегръдката си, погледнете блажения му израз, когато го<br />

галите, говорете му. Не се безпокойте, вашата обич няма да го разглези.<br />

Напротив, физическият и емоционален контакт с бебето е гаранция за<br />

изграждане на правилни взаимоотношения. За останалото се е погрижила<br />

природата.<br />

След първоначалната еуфория<br />

Обикновено след радостта и еуфорията от идването на бебето майката е<br />

обладана от безпокойство и емоционална лабилност.<br />

Фактори, които влияят върху интензивността на чувствата и предизвикват<br />

послеродова депресия, са хормоналните промени, липсата на сън,<br />

прекомерната умора и липсата на помощ и подкрепа от околните. За<br />

болшинството майки този етап е свързан с леко разочарование и меланхолия.<br />

Послеродовата депресия се проявява при много жени и обикновено трае<br />

около месец. Изразява се в усещане за безпричинна умора, безсъние и<br />

внезапни изблици на плач, нервност, загуба на апетит, страх и чувство за<br />

малоценност, стрес и съмнения в способността на родилката да бъде добра<br />

майка, притеснение, че вече не е привлекателна, което преживява като личен<br />

провал.<br />

Майката, изпаднала в такова състояние, има склонност да хиперболизира<br />

(преувеличава) всичко, чувства се безпомощна да се грижи за себе си и<br />

изпитва силно чувство на вина, отчаяние и негативизъм, които могат да се<br />

отразят и на бебето.<br />

13


Майката след раждането<br />

Безсънието е явление, което се наблюдава при две<br />

трети от младите майки. Според научните изследвания<br />

това е естествено явление, което може да възникне<br />

като резултат от настъпили големи промени в живота<br />

на човека, причиняващи вълнения и смущения в съня.<br />

При много жени, особено при жени с успешна кариера, постнаталният период<br />

може да предизвика сериозна криза на личността.<br />

Съвсем естествено е да се чувствате уморена и притеснена. Ако изпитвате<br />

силен стрес и напрежение, посъветвайте се с лекаря си и се опитайте да<br />

решите проблемите с природни средства.<br />

Има билки, които успокояват, отпускат и може да ви помогнат да възвърнете<br />

силите си.<br />

Зная, че е преходно, но какво да правя?<br />

• Ако имате възможност да отложите връщането на работа<br />

за по-дълъг период, направете го. Нуждаете се от повече спокойствие и почивка.<br />

• Отделете време за себе си. Правете гимнастика,<br />

специални упражнения за следродилния период, изпитайте удоволствието на масажа.<br />

Всичко това ще ви помогне да се почувствате привлекателна и да се възстановите<br />

бързо.<br />

• Не сте длъжна да понасяте присъствието на трети лица и да<br />

приемате гости, ако това ви уморява. Обяснете им учтиво, че сте уморена. Не си<br />

създавайте допълнително напрежение. И без това имате доста задължения.<br />

• Нека вашият партньор поеме част от задълженията и<br />

отговорностите, а ако той не може, намерете някого да ви помага в къщи.<br />

• Хранете се правилно, без да прекалявате. Пийте много<br />

вода, особено ако кърмите. Почивката ще ви помогне да превъзмогнете временната<br />

депресия.<br />

• Кърменето е полезно, защото е придружено с отделяне на<br />

хормони и ви помага да се отпуснете.<br />

• Възползвайте се от съня на бебето, за да си починете.<br />

Работата може да почака – вие не.<br />

14


Солидната закуска<br />

Солидната закуска влияе пряко върху нашето здраве, позволява ни да бъдем<br />

продуктивни както в работата, така и във всички останали дейности. Ако<br />

желаем за децата ни и за нас едно добро начало, ще започнем деня с една<br />

добра, солидна закуска. Според науката за храненето 50% от калориите за<br />

деня трябва да се приемат на закуска, 30% - на обяд и само 20% - на вечеря,<br />

или както гласи една поговорка – закуската изяж сам, обядът раздели с<br />

приятели, а вечерята дай на врага си.<br />

Да проследим какво е влиянието на закуската върху човешкия организъм.<br />

Процесът на възстановяване на организма, протичащ през нощта по време на<br />

съня ни, е свързан с изразходване на енергия. Тази енергия е необходима за<br />

цялостния възстановителен процес на организма, но следва да се отбележи<br />

особеното й значение и влияние върху мозъка, който има нужда от глюкоза,<br />

вид въглехидрат. Организмът си доставя въглехидрати от храната и<br />

лакомствата, приети през деня и ги съхранява в мускулите и в черния дроб<br />

под формата на гликоген. През нощта гликогенът се превръща в глюкоза,<br />

която става източник на енергия - гориво за нуждите на организма. Поради<br />

тази причина се нуждаем от една солидна закуска, която ще ни помогне<br />

да възстановим запасите от гликоген, необходим за осъществяване на<br />

сутрешните ни дейности.<br />

През нощта метаболизмът е забавен. След приемане на закуската<br />

метаболизмът се ускорява и повишава продуктивността на нашите дейности.<br />

По този начин закуската доставя на организма голяма част от необходимите<br />

за деня хранителни съставки и едновременно с това осигурява балансирано,<br />

богато на въглехидрати и белтъци, хранене.<br />

Качественият състав на закуската (особено когато съдържа храни с растителни<br />

влакна) удължава значително продължителността на живота. Хора, свикнали<br />

да закусват с пълнозърнести храни, обикновено живеят по-дълго и вероятността<br />

от получаване на инфаркт или сърдечен удар при такива хора е по-малка.<br />

Ежедневната консумация на храни от посочения вид помага за правилното<br />

функциониране на дебелото черво и предпазва от запек. Пълнозърнестите<br />

храни не се обработват и така всички растителни фибри се запазват.<br />

Същевременно, богатите на въглехидрати зърнени храни<br />

създават усещане за ситост и човек не чувства нужда от<br />

допълване на закуската с различни лакомства, богати на<br />

мазнини и излишни калории.<br />

15


Майката след раждането<br />

Мляко<br />

Сутрешната закуска е най-подходящият момент за добавяне на калций в<br />

организма. Когато пием или приемаме прясно или кисело мляко или просто<br />

го добавяме в зърнените храни, ние задоволяваме повече от половината от<br />

дневните нужди на организма от калций.<br />

Млякото е богат източник на протеини, витамини В (например рибофлавин)<br />

и витамин В12. Освен това, то съдържа някои неорганични вещества като<br />

магнезий, цинк и калций, които са необходими за костите и зъбите и ни<br />

предпазват от остеопороза. Съставните части на млякото (и на храната<br />

въобще) влияят върху костите и тяхната плътност.<br />

Костите представляват постоянно променящ се жив и сложен организъм.<br />

Хора, чиято диета е богата на зърнени храни, плодове, зеленчуци и мляко,<br />

имат по-силна костна система в сравнение с тези, които консумират повече<br />

сладки продукти и храни от животински произход като месо. Поради тази<br />

причина, изследователите са стигнали до заключението, че храненето е важен<br />

превантивен фактор в борбата срещу остеопорозата и отслабването на костите<br />

- заболявания с повишен риск от фрактури.<br />

Сутрешната закуска и като цяло менюто, богато на зърнени храни, зеленчуци,<br />

плодове и мляко, осигурява разнообразие от хранителни вещества, които<br />

допринасят за укрепването на организма и за доброто здраве.<br />

Твърдението, че за да увеличи количеството на<br />

кърмата, кърмещата майка трябва да се храни два<br />

пъти повече, е остаряло. Количеството кърма има<br />

пряка връзка с правилното функциониране на хормоналната<br />

система и честотата на кърмене.<br />

16


17


Майката след раждането<br />

Отново във форма<br />

На храненето на майката преди и след раждане следва да се обърне особено<br />

внимание. Често срещано разбиране у младите майки е, че трябва да се хранят<br />

за двама. Това обаче се отразява както върху теглото на самата майка, така<br />

и върху здравето на бебето.<br />

Истината е, че след раждането, за да възвърне предишната си форма, без<br />

риск за здравето си, майката има нужда от балансирана, богата на витамини<br />

и минерали, храна. По-конкретно, ако приеманата храна съдържа калций,<br />

магнезий, протеини, белтъчини, желязо и въглехидрати, не се прекалява с<br />

количеството и се обръща внимание на качеството, организмът на майката<br />

ще получава необходимите за този период вещества. Да не забравяме, че<br />

пиенето на вода е много важно за доброто здраве на майката. Ежедневният<br />

прием от минимум 8-осем чаши вода подпомага изхвърлянето на токсините.<br />

По този начин ще запазите фигурата си и ще бъдете винаги във форма.<br />

Трябва да знаете, че е важно не само да намалите излишните килограми,<br />

но и да продължите да поддържате тегло, отговарящо на височината ви.<br />

Разочарованието ви ще е голямо, ако след толкова усилия, се наложи отново<br />

да започнете всичко отначало. Ето защо преди да започнете с процедурата<br />

за намаляване на теглото е необходима един вид предварителна подготовка.<br />

Тя ще ви помогне да осъзнаете някои важни аспекти и да създадете правилна<br />

основа за новия си начин на живот и в същото време ще ви предпази от<br />

бъдещи неуспехи и разочарования.<br />

Преди всичко трябва да знаете, че всяко усилие за<br />

намаляване на теглото започва от мозъка. Загубата<br />

на излишни килограми ще повиши самочувствието<br />

ви и ще подобри външния ви вид. Други стимули,<br />

които ще ви помогнат в тези ваши усилия,<br />

са възможността да носите дрехи, без да е<br />

необходимо да се съобразявате с килограмите,<br />

да изкачвате стълбите без да се изморявате,<br />

да се занимавате с вашето хоби или работа<br />

без да се затруднявате, да изглеждате поелегантна<br />

в очите на вашите приятели и<br />

семейство.<br />

18


Раз, два и започваме<br />

Правилното хранене трябва да се комбинира с ежедневни упражнения за<br />

постигане на добро психическо и физическо състояние, подобряване на<br />

кръвообръщението, възстановяване на теглото и елиминиране на целулита и<br />

отпуснатата кожа.<br />

Лекарят ще определи дали организмът на майката е готов за упражнения.<br />

Трябва да започнете с по-леки натоварвания, тъй като мускулите и ставните<br />

връзки след бременността и раждането са все още отпуснати. Постепенно<br />

интензивността и времетраенето на упражненията могат да се увеличат.<br />

Програмата трябва да включва упражнения за корема (леки навеждания и<br />

сгъвания) и упражнения за мускулите на таза и краката, които дълго време<br />

са били принудени да поемат повишеното тегло. Кърмещите жени могат да<br />

започнат упражнения за гърдите едва след като престанат да кърмят.<br />

Интезивното ходене, плуването и карането на колело са приятни занимания и<br />

помагат за възстановяването.<br />

Не занемарявайте външния си вид, но и не се притеснявайте излишно.<br />

Обикновено времето, необходимо за възстановяване , е равно на времето<br />

за износване на детето. Търпението и спокойствието ще ви помогнат да<br />

постигнете добри резултати.<br />

Естествено развитие на здравословното<br />

състояние<br />

Гинекологът е този, който съветва младата майка при възникване на проблеми,<br />

болки или тревоги, той преглежда гърдите, матката, шевовете (ако има такива)<br />

и дава съвети за контрацепция и семейно планиране.<br />

Обикновено след около шест месеца от раждането майката трябва да премине<br />

през общ преглед, включващ изследване на кръв, урина, кръвно налягане,<br />

проследяване на процеса на възстановяване на матката и нормализиране на<br />

месечния цикъл .<br />

Менструацията обикновено се възобновява шест седмици след раждане и е<br />

по-силна и продължителна. При кърмещите майки е възможно менструацията<br />

да се възобнови едва, когато престанат да кърмят.<br />

19


Майката след раждането<br />

Ако имате шевове, през първите дни след раждането ще усещате болки<br />

и опъване. Обикновено след седмица конците падат. За да се предотврати<br />

инфекция, измиването трябва да става с хладка вода. В случай на по-силни<br />

болки и смущения, останете в леглото.<br />

В продължение приблизително на един месец след раждането се наблюдава<br />

леко кръвотечение от гениталиите, което постепенно намалява и се превръща<br />

в прозрачна течност. За избягване причиняването на вътрешна инфекция се<br />

препоръчва използването на дамски превръзки, а не на тампони.<br />

Кръвотечението спира по-бързо, когато майката кърми.<br />

Друго наблюдавано смущение в организма на майката след раждане е<br />

болката в стомаха (особено по време на кърмене). Тази болка е резултат<br />

на контрахирането на матката, която опитва да възстанови нормалното си<br />

състояние.<br />

Стриите са често срещано кожно явление, съпътстващо периода на<br />

бременността и раждането. Те се образуват обикновено по време на<br />

бременността, вследствие на разтягането на кожата или от рязко повишаване<br />

на теглото. Появяват се предимно в областта на корема, бедрата и гърдите. В<br />

повечето случаи не изчезват напълно след края на бременността. Използването<br />

на специални кремове помага за тяхното избледняване.<br />

Меден месец с бебето<br />

Появило се е наскоро в живота ви и, както много родители се шегуват, идва<br />

без “упътвания”. Възможно е да знаете много неща за бебетата, но за това<br />

конкретно бебе и за неговите навици все още нищо не знаете и трябва да се<br />

погрижите да научите. Като начало се постарайте да разберете как се чувства<br />

то и от какво се нуждае. Неговите реакции ще ви ръководят и постепенно<br />

грижите ви ще се приспособят към неговите нужди.<br />

През първите седмици ще опознаете по-добре вашето бебе, а то ще опознае<br />

новия си живот. По този начин скоро и двамата ще бъдете по-спокойни и ще<br />

знаете по-добре какво може да очаквате един от друг.<br />

Любовта изисква време. Връзката родители-дете се задълбочава всеки ден.<br />

Най-вероятно ще го обикнете от пръв поглед, защото това е същото бебе, което<br />

толкова силно сте желали и което сте мечтали да държите в прегръдката си.<br />

20


Съвсем нормално е обаче в началото да имате смесени чувства. Това не<br />

означава, че не сте добра майка, че нямате майчински инстинкт или че покъсно<br />

ще възникнат проблеми в отношенията ви с детето.<br />

Възможно е обичта и гордостта, които ви изпълват, бързо да се заменят от<br />

несигурност във вашите способности, а продължителното застояване в къщи<br />

да ви изнерви и да ви накара бързо да осъзнаете и голямата отговорност,<br />

произтичаща от това огромно щастие. Помнете, че тези чувства скоро ще<br />

отминат. Връзката, която ви свързва, е от най-силните и неразривни връзки<br />

между хората. Бебето ще ви обикне с най-всеотдайната и чиста любов, която<br />

то може да изпита.<br />

Хигиена, чистота и антибактериална защита<br />

Няма съмнение колко важни са ежедневната хигиена и чистота. Когато децата<br />

са малки, имунната им система е недоразвита. До завършване на първия<br />

цикъл от ваксини, организмът им е много уязвим към вируси и заразни болести.<br />

Тъй като децата растат в реалния свят, неизбежно е да влизат в контакт с<br />

други деца и възрастни или с различни предмети, които крият, невидими за<br />

човешкото око, опасности.<br />

Поддържане чистотата на дома и ежедневна лична хигиена са първата<br />

съществена крачка към защита на детето от всички бактерии и микроби,<br />

намиращи се около нас. Микробите се предават най-често чрез ръцете.<br />

Затова всеки един член от семейство трябва да мие редовно ръцете си с<br />

антибактериален сапун и да ги подсушава с чиста кърпа или, още по-добре,<br />

с кухненска хартия. Особено важно е да миете ръцете си преди и след игра<br />

с бебето, преди смяната на пелените, преди и след ядене, след всяка дейност<br />

вътре и извън къщата, преди и след приготвянето на храната, след посещаване<br />

на тоалетна, и т.н.<br />

Трябва да сте изключително отговорни към тези въпроси, особено през първите<br />

месеци, когато новият член на семейството се нуждае от специални грижи.<br />

Чистете и дезинфекцирайте редовно детските играчки, предмети (столче за<br />

хранене, проходилка, масичка) и пода с дезинфекциращи препарати или мокри<br />

кърпички, които не съдържат хлор и не дразнят кожата.<br />

21


Майката след раждането<br />

Бъдете особено внимателни при играта с домашните си любимци, тъй като<br />

те могат да пренесат бактерии чрез козината или лапите си. Не трябва да им<br />

позволявате да ближат или да се качват върху масата. Местата, на които спят<br />

или се хранят, трябва да бъдат дезинфекцирани. Препоръчително е съдовете<br />

им за хранене да не се намират в кухнята.<br />

Хигиенни изисквания<br />

Чистотата на майката е много важна както за хигиената на детето, така и за<br />

самата нея. Майката може лесно да пренесе микроби на бебето.<br />

Гинекологът ще я посъветва кога може да се изкъпе след раждането и как<br />

да се грижи за хигиената на гениталиите. До настъпване на този момент е<br />

позволено единствено миене и лек душ.<br />

Тъй като по време на бременността по-голямата част от калция в майчиния<br />

организъм е предназначен за бебето, след раждането зъбите на майката са<br />

предраположени към кариеси. Миенето на зъбите след всяко хранене и честите<br />

прегледи при зъболекаря ще ви помогнат да запазите красивата си усмивка.<br />

Хормоните, отделяни по време на бременността, обикновено придават блясък<br />

на кожата, очите и косата. След раждането организмът на майката навлиза в<br />

нов етап и тя трябва да се погрижи за тях с помощта на безобидни козметични<br />

средства и правилно хранене.<br />

Ново начало в любовта...<br />

В началото бебето ангажира голяма част от времето и енергията на майката,<br />

която трябва по възможно най-добрия начин да откликне физически и<br />

психически на нуждите и потребностите на детето.<br />

Същите очаквания обаче има и партньорът й. Понякога липсата на грижи и<br />

топлина към него, дори когато е неволно, предизвиква недоразумения и<br />

студенина в отношенията им.<br />

Подобно “безразличие” (ако можем да го определим по този начин) е напълно<br />

естествено явление и има своето логично обяснение. В организма на жената<br />

преди раждането съществуват две групи хормони – на майчинството и<br />

на сексуалността. По време на бременността надделяват хормоните на<br />

сексуалността. След раждането хормоните на майчинството са с по-висока<br />

концентрация и желанието за полов контакт отстъпва на втори план.<br />

22


Това състояние е временно и нормалните хормонални нива се възстановяват<br />

скоро. Обикновено 6-шест седмици след раждането двойката подновява<br />

половите си контакти. Често в послеродовия период влагалището е по-сухо, но<br />

този проблем може да се преодолее с помощта на лубриканти (овлажняващи<br />

гелове).<br />

Кърменето е естествен начин на контрацепция (честота на<br />

забременяване - около 2%), НО при наличието на три условия:<br />

• бебето не е навършило 6-шест месеца.<br />

• бебето се храни изцяло с майчино мляко<br />

• първата редовна менструация на майката след раждане не е<br />

възстановена<br />

Вашата психическа и физическа готовност ще определи кога ще подновите<br />

половите си контакти. Поговорете с партньора си, изразете чувствата си,<br />

постарайте се да ви разбере и да ви помогне. Бебето не е и не може да бъде<br />

повод за недоволство и неразбирателство. Никоя връзка и никой брак не се<br />

разтрогва поради раждането на едно дете.<br />

Самотната майка<br />

Майката, решила да отгледа детето си сама, или просто, защото обстоятелствата<br />

го налагат, има повишена отговорност към себе си и към своето бебе. Да<br />

съвместява едновременно ролята на майка и баща е практически невъзможно.<br />

Нейна основна грижа е задоволяване нуждите на детето и на един по-късен<br />

етап, когато детето поотрасне, да реши проблема, свързан с липсата на баща.<br />

Участието в групи за подкрепа на самотни родители, разговорите и обмяната<br />

на опит могат да помогнат на младата майка.<br />

Хора, които критикуват и осъждат нейното решение или й влияят негативно,<br />

са неподходяща компания в момент, когато самотната майка се нуждае от<br />

подкрепа и вяра в себе си.<br />

Изборът на правилната професия, която да й носи удоволствие и перспектива<br />

за развитие, е от изключително значение. Работата може да се превърне в<br />

източник на положителна енергия и да повиши самочувствието на майката.<br />

23


Майката след раждането<br />

И работа, и дете<br />

Броят на работещите майки постоянно се увеличава. Ролята на майка<br />

не изключва ролята на трудеща се жена и желанието за независимост,<br />

творчество и обществено признание. Законодателството на много страни,<br />

измежду които и България, предвижда защита на майчинството и предоставя<br />

подкрепа на работещите майки.<br />

Гъвкавото или намалено работно време, както и възможността за надомна<br />

работа, помагат на майката да се справя със задълженията си към детето.<br />

Полза от посочените мерки има и работодателя, защото е доказано,<br />

че улесненията за отглеждането на детето водят до повишаване на<br />

ефективността на труда на майката.<br />

Завръщането на работното място стресира майката и повдига много нови<br />

въпроси. Правилната организация и планиране намаляват нейното чувство<br />

на вина и съмнения, засилват връзката й с бебето и я карат да се чувства<br />

мотивирана.<br />

• Тъй като вашият партньор е и баща на детето, помогнете му<br />

да осъзнае тази нова роля. Погрижете се и той да се занимава<br />

с детето. Така ще чувства, че участва във възпитанието му,<br />

че е полезен и способен баща. Обяснете му, че се нуждаете<br />

от неговата помощ.<br />

• Ако го съдите строго, ще го обезкуражите. Проявете<br />

разбиране и знайте, че той действа различно от вас. Освен<br />

това, вашият начин да се грижите за детето не е единствения<br />

възможен.<br />

• Намерете време да разговаряте ежедневно с партньора си<br />

за вашите безпокойства или просто да преценявате заедно<br />

ситуациите.<br />

24


Кой ще се грижи за детето<br />

След приключване на отпуска по майчинство обикновено бабата или<br />

бавачката поемат грижата за бебето. Разбира се детските ясли са друга<br />

възможна алтернатива. Подборът на човека, който ще се грижи за детето<br />

Ви, трябва да бъде сериозно направен, със съответната отговорност към<br />

последствията от този избор. Създаването на убеждение и увереност и<br />

у двамата родители относно правилността на направения избор налага<br />

и участието на бащата в процеса на вземането на това решение. Добра<br />

практика е едноседмичният пробен период.<br />

Детската градина гарантира сигурност и опитен персонал, същевременно<br />

обаче крие и риск от по-често разболяване на детето. Детската градина<br />

трябва да е съобразена с установените изисквания за безопасност и хигиена<br />

и персоналът да се съобразява с инструкциите на майката.<br />

Ако някакви важни и непреодолими обстоятелства налагат да започнете<br />

работа скоро след раждането, а вие все още кърмите, кърмете детето<br />

сутрин от едната гърда, а другата изцедете, за да се нахрани бебето, докато<br />

отсъствате. Дори майчиното мляко да не присъства във всяко хранене<br />

на детето през деня, не преустановявайте напълно кърменето, защото<br />

посредством кърменето укрепвате емоционалната си връзка с бебето.<br />

Кърмата помага срещу стреса и напрежението. По този начин денят започва<br />

и завършва приятно и за двамата (както за детето, така и за майката).<br />

Работата и майчинството не са несъвместими дейности. Не забравяйте, че<br />

милиони жени се намират във вашето положение и са отгледали и отглеждат<br />

напълно здрави и уравновесени деца. Добрата майка не е нито тази, която се<br />

отдава единствено на грижите за детето и се лишава от пълноценен живот и<br />

дейности извън дома, нито майката, която лишава детето си от нежността и<br />

любовта, от които то се нуждае.<br />

25


Майката след раждането<br />

С бабата или с бавачката:<br />

• Дайте ясни и подробни инструкции как да се грижат за детето<br />

Ви и изисквайте те да се следват точно.<br />

• Когато се върнете в къщи след работа, поемете сериозно и с много<br />

любов ролята си на майка, за да не чувства бебето осезаемо<br />

вашето отсъствие.<br />

• Изисквайте от жената, която се грижи за детето, да откликва<br />

веднага на неговия плач. Постарайте се да създадете силна връзка<br />

между нея и детето; много е важно тя не само да се грижи за него,<br />

но и да го обича.<br />

• Информирайте жената за вашия служебен телефон, телефон на<br />

някой Ваш роднина, в случай че не може да ви открие, както и за<br />

телефона на педиатъра, спешна помощ, пожарната и полицията.<br />

• Покажете й къщата, покажете й как да регулира топлата вода или<br />

как да борави с електрическата печка, информирайте я за точния<br />

час на прибирането Ви от работа.<br />

Телефони за спешни случаи<br />

В случай на злополука е много важно да запазите самообладание, за да може<br />

детето да почувства сигурност и да не го обхване паника. Трябва да сте в<br />

състояние да обясните ясно проблема и да приложите първите инструкции,<br />

които обикновено се дават по телефона. Същевременно потърсете веднага<br />

помощта на близък приятел или роднина за подкрепа.<br />

В случай на извънредни ситуации или инциденти с Вашето дете, налагащи<br />

оказване на медицинска или друга специализирана помощ и съдействие,<br />

можете да потърсите информация или да се обърнете за съдействие и помощ<br />

към следните лечебни заведения и институции:<br />

26


27


Кърмене:<br />

естествено хранене


Кърмене: естествено хранене<br />

През последните десетилетия броят на кърмещите<br />

майки се е увеличил. Последните научни данни доказват<br />

предимството на майчината кърма пред изкуствените<br />

млека. Обяснението е простичко - нищо не може да<br />

замени природата.<br />

Предимствата на кърменето и майчината кърма са<br />

многобройни- както за детето, така и за майката.<br />

Кърменето гарантира правилното психосоматично<br />

развитие на бебето и създава по-тясна духовна връзка<br />

между майката и детето.<br />

С помощта на подходяща подготовка, правилна<br />

информация и помощ от специализирани консултанти,<br />

акушери и педиатри майката ще може да кърми с<br />

успех и да се радва на тези неповторими моменти на<br />

майчинството.<br />

В различни интернет форуми, блогове, специализирани списания и<br />

други периодични печатни материали се споделят най-разнообразни<br />

методи за стимулирането на лактацията, когато тя е недостатъчна.<br />

Трябва да знаете, че значителна част от тази информация не почива<br />

на научни факти и може да ви създаде проблеми. Ако смятате, че<br />

кърмата ви е малко и детето остава гладно, потърсете съвета на вашия<br />

педиатър. Подобно съмнение не винаги е вярно и това може лесно да<br />

се докаже чрез добрия тегловен прираст на бебето и с някои други<br />

техники, които дават достоверна информация за достатъчността на<br />

кърмата. Причините за намаленото количество кърма могат да бъдат<br />

твърде различни и универсален подход за решаването на проблема не<br />

съществува!


Кърмене: естествено хранене<br />

Няколко думи за гърдата и образуването на<br />

кърма<br />

Структура на гърдата<br />

Гърдата е жлеза с външна секреция,<br />

покрита с тънка и еластична кожа<br />

и изградена от паренхим, строма,<br />

мамила и ареол.<br />

Стромата се състои от мастна<br />

тъкан, съединителна тъкан,<br />

кръвоносни съдове, жлези<br />

и нерви.<br />

Паренхимът се състои<br />

от лобове (формирани<br />

от много лобули) и<br />

млечни канали, които се<br />

разширяват към мамилата<br />

и образуват торбички.<br />

Торбичките се намират зад<br />

ареола, около мамилата. По време<br />

на бременността размерът на ареолата<br />

се увеличава, а пигментацията (цветът) се<br />

засилва, което от своя страна помага на бебето<br />

лесно да я различи и да упражни натиск върху млечните торбички. Когато<br />

кърмачето суче ареолата, а не мамилата (зърното), може да сте сигурни, че<br />

млякото се насочва към отворите на зърното и детето го приема, което пък<br />

от своя страна е сигурен знак за правилно кърмене.<br />

Всяка гърда има около 15-25 лобове, които биха могли да се сравнят с дърво.<br />

Листата на дървото са лобулите (млечни жлези), където се произвежда<br />

млякото. От там млякото се насочва към млечните канали (клоните на дървото)<br />

и слиза към торбичките («стволът» на дървото), където се концентрира при<br />

кърмене.<br />

30


Кърмене: естествено хранене<br />

Как се произвежда кърмата<br />

Количеството кърма зависи от честотата на кърмене на бебето. При кърмене<br />

се стимулират нервните окончания на мамилата и ареолата и се задейства<br />

механизма на образуване и освобождаване на млякото.<br />

Производството и секретирането на мляко става с помощта на два хормона,<br />

пролактин и окситоцин. С помощта на пролактина в лобулите се образува<br />

мляко, а с помощта на окситоцина (при лекото контрахиране на тъканите)<br />

млякото потича към торбичките. Майката усеща процеса на производство на<br />

мляко посредством леките «прищипвания» в гърдата.<br />

Производството на мляко е основано на принципа на «търсенето и<br />

предлагането», или казано с други думи- честото кърмене на детето е пряко<br />

свързано и подпомага производството на по-голямо количество майчина<br />

кърма до установяване на равновесие между интензитета на механизма<br />

на производство на кърма и количеството, необходимо за задоволяване<br />

на хранителните нужди на детето. Размерът на гърдите не влияе върху<br />

количеството произведена кърма. Стресът, умората и болката обаче са<br />

фактори, които се отразяват отрицателно върху кърменето.<br />

Колко често да се кърми бебето?<br />

Съществуват две основни мнения за честотата на кърменето при здравите,<br />

нормално родени доносени бебета – кърмене «ад либидум», т.е. по преценка<br />

на майката, без спазване на някакъв определен интервал между кърменията, и<br />

кърмене през определен интервал, който през различните месеци е различен.<br />

Напоследък доста упорито различни сдружения, а и някои педиатри агитират<br />

за т.нар. «изключително кърмене» т.е. бебето да се храни само с кърма колкото<br />

може по-дълго време и толкова често, колкото «то си поиска». Интересно е<br />

да се запитат привържениците на този начин на кърмене как бебе на 3 или 5<br />

месеца ще изрази по адекватен начин желанието си да бъде накърмено.<br />

Друг проблем, наблюдаван в процеса на хранене на детето, е обстоятелството,<br />

че колкото и идеална храна да представлява за бебето, понякога кърмата не<br />

може да задоволи всичките му нужди от градивен материал за изключително<br />

интензивния растеж през първата година – удвояване на теглото от раждането<br />

към 4 – 5 месеца и утрояване в края на първата година! Ето защо след първото<br />

полугодие може да се предприеме захранване с немлечни храни – яйчен<br />

жълтък, плодови и зеленчукови пюрета, попара със сирене и др. Обикновено<br />

към края на първата година остава само вечерното кърмене, след което се<br />

пристъпва към отбиването от гърдата.<br />

32


Кърменето през определени интервали има две безспорни предимства<br />

– то е съобразено с обема на бебешкото стомахче и особеностите на<br />

храносмилателната система и храносмилането през всеки възрастов период.<br />

При безразборното кърмене съществува реална опасност от претоварване<br />

на стомахчето, прехранване и поява на храносмилателно разстройство –<br />

болезнени колики, повръщане и обезводняване.<br />

Препоръчителният брой кърмения през първият месец е 7 – 8 пъти на<br />

денонощие през около 3 часа. При недоносени бебета този брой нараства до<br />

10 пъти през 2 часа.<br />

Постепенно времето между кърменията нараства съобразно нарастващия<br />

обем на стомахчето, за да стане към 6-тия месец 5 кратно. Разбира се, че<br />

всичко това зависи от темперамента и апетита на самото дете и не бива да се<br />

прилага като закон, а да служи като ориентир на майката. Във всички случаи<br />

консултацията с педиатър ще бъде необходима и много полезна.<br />

Кърмата е спасение за бебетата, особено в случаите<br />

на преждевременно раждане, когато природата е<br />

предвидила майчиното мляко да съдържа повече<br />

антитела, витамини и соли отколкото при нормалното<br />

раждане. Колкото по-бързо след раждането бебето<br />

започне да бъде кърмено, толкова по-бързо се<br />

секретира млякото. Ако дохранвате детето с други<br />

млека , вашата кърма ще намалее. Желателно е да<br />

се избягват други млека, освен ако няма конкретна<br />

медицинска причина за техния прием.<br />

33


Кърмене: естествено хранене<br />

Първото мляко, коластра<br />

Най-добрата храна за бебето в началото на неговия живот е коластрата,<br />

първото мляко. Това е гъста лимонено-жълта течност, която се секретира<br />

през първата седмица след раждането. Хранителните свойства на коластрата<br />

са уникални. От особена важност е повишеното съдържание на антитела в<br />

коластрата, които предпазват бебето от инфекции в един момент, когато<br />

защитната му система е все още в процес на развитие и детето е особено<br />

уязвимо.<br />

Първото мляко е с по-ниско съдържание на мазнини в сравнение със зрялото<br />

мляко, което помага за по-бързото храносмилане и защита на бебето от<br />

физиологичната жълтеница.<br />

Предимства на кърмата за<br />

бебето<br />

Майчиното мляко е най-добрата храна защото:<br />

• Съдържа в оптимално съотношение всички хранителни вещества,<br />

необходими за правилния растеж на бебето.<br />

• Биологически, кърменето играе най-важната роля в развитието на<br />

мозъка – органът, от който зависи оцеляването на човека.<br />

• Защитава бебето от много инфекции, болести, алергии и от анемия.<br />

• Усвоява се по-лесно, намалява коликите, запека и дори предпазва<br />

от подсичане.<br />

• В началото кърмата е по-рядка и основната й функция е да утоли<br />

жаждата на бебето, впоследствие кърмата се сгъстява и цели да<br />

засити глада на детето.<br />

• Успокоява бебето благодарение наличието на специален хормон<br />

в нейния състав.<br />

• Намалява евентуална опасност от наднормено тегло и диабет в<br />

млада възраст.<br />

• Кърменето допринася за правилното развитие на устната кухина<br />

като развива мускулите, участващи при сучене.<br />

• Повишава значително коефициента на интелигентност на детето.<br />

34


Подготовка за кърмене<br />

Основата за правилно кърмене се поставя по време на бременността. Изборът<br />

на лекар, родилен дом и информацията, получена от опитни лица и специалисти<br />

(лекари, акушери, медицински сестри) преди раждане, са от особена важност.<br />

Правилните напътствия и информация спомагат за избягването употребата<br />

на аналгетици или анестезия по време на раждане, които могат да станат<br />

причина за невъзможността на новороденото да започне да суче веднага.<br />

Уроците по безболезнено раждане също допринасят за нормалното раждане<br />

и кърмене. Психическата подготовка на бременната е задължителна.<br />

Кърменето, създаващо една особена връзка между майка и дете, предполага<br />

проява от страна на майката на всеотдайност, желание да се преодолеят<br />

евентуалните трудности, както и приемане на кърменето като ангажимент<br />

(поне през първите критични седмици) с абсолютен приоритет над останалите<br />

задължения.<br />

В същата стая?<br />

През първите месеци бебето трябва да е в същата стая с<br />

вас. Доказана е несъстоятелността на теорията, че бебето се<br />

разглезва при създаване на тясна връзка с него. Освен това,<br />

близостта на детето ще Ви улесни практически при кърмене<br />

или подмяна на пелените му.<br />

Грижа за гърдите<br />

Гърдите не се нуждаят от особена подготовка за кърмене. За да не се<br />

изсушават зърната, трябва да се избягва употребата на сапун или спирт при<br />

почистване или дезинфекциране на гърдите.<br />

Жлезите отделят мазнина, която поддържа кожата по естествен начин и я<br />

предпазва от напукване, поради което допълнителната употреба на крем е<br />

излишна .<br />

35


Кърмене: естествено хранене<br />

Плоските и обърнатите зърна се нуждаят от повече грижи. Този вид зърна лесно<br />

могат да бъдат диагностицирани от Вашия лекар по време на медицинския<br />

преглед. Използването на т.нар. “чашки” за гърди в сутиена към края на<br />

бремеността и някои други техники могат да помогнат за решаването на<br />

проблема.<br />

При кърмене е задължително да сте с подходящ сутиен, който да поддържа<br />

гърдите, без да ги притиска. Зърната трябва да се поддържат сухи, защото<br />

влагата раздразва кожата и им пречи да се втвърдят.<br />

Правилно кърмене<br />

Около 4-я – 5-я ден на кърмене количеството на произвежданото мляко се<br />

увеличава. На този етап гърдата може да набъбне и да ви наболява за ден-два.<br />

Топлият душ или компрес преди кърмене помагат за секретиране на млякото.<br />

Ако гърдата е препълнена и подута, изтискайте малко мляко леко с ръката, за<br />

да улесните сученето на бебето.<br />

Поставянето на студени компреси между храненията (които е препоръчително<br />

да са чести, за да се изпразва гърдата) може да облекчи евентуалните болки.<br />

След първите дни на кърмене и превъзмогване на евентуалните трудности,<br />

много майки осъзнават, че кърменето е голямо улеснение. Майчиното мляко<br />

винаги има необходимата температура и не се нуждае от стерилизиране или<br />

специална подготовка<br />

Позата на кърмещата майка<br />

Майката трябва да се чувства удобно, за да може да се отпусне и механизмът<br />

на производсво на кърма да се задейства. Тя обикновено се чувства по-добре,<br />

когато е легнала или седнала в леглото или в креслото, с възглавници, които<br />

поддържат кръста и ръката, в която държи бебето. Подлагане на възглавница<br />

на коленете или използването на столче за краката ще приближи бебето още<br />

повече до гърдата.<br />

Можете да кърмите бебето в каквато поза желаете, стига да е удобна и<br />

за двамата. Удобство за бебето означава да стига до гърдата и да поема<br />

лесно млякото. Вие трябва да сте спокойна, отдадена на кърменето и да се<br />

наслаждавате заедно с детето си на този щастлив момент. Ето защо, намерете<br />

най-удобната за вас поза, поемете дълбоко дъх и се отпуснете.<br />

36


Кърмене: естествено хранене<br />

Малка тайна<br />

Важна предпоставка за успешно кърмене е да сте<br />

отпочинала. Прехвърлете повечето работа и отговорности на<br />

бащата или на друг член на семейството. Вие трябва да се<br />

отдадете на грижите за бебето, защото никой друг не може<br />

да му предостави този подарък – майчиното мляко.<br />

Поставяне на бебето<br />

Болшинството от проблемите започват с неправилното поставяне на бебето<br />

на гърдата. Бебето трябва да е легнало настрани, коремчето му да докосва<br />

корема на майката и да е точно срещу гърдата. В това положение то не<br />

е принудено да обръща главичката си към зърното, което би затруднило<br />

поглъщането на млякото и би повишило опасността от нараняване на зърното<br />

поради едностранния натиск по време на сучене<br />

Освободете едната ръчичка на бебето, за да може да докосва<br />

гърдата ви, докато се храни. Бебето изпитва удоволствие от<br />

този контакт.<br />

Легнала<br />

Тази поза е много удобна по време на нощното кърмене; позата е подходяща и<br />

се използа по-често от жени, родили с цезарово лечение.<br />

Сложете една възглавница на гърба си, за да ви поддържа легнала настрани.<br />

Положете бебето срещу гърдата, като с една ръка поддържате главичката и<br />

гърба му. Ако ви е по-удобно, можете да използвате още една възглавница за<br />

гърба на бебето. Дръжте правилно гърдата и доближете устата на бебето към<br />

нея, за да не се налага да се навеждате и изморявате. Колкото по-отпуснати са<br />

мускулите ви, толкова по-лесно излиза млякото. Помнете, че бебето трябва да е<br />

настрани, а не по гръб и главичката му да е обърната към гърдата..<br />

38


Седнала<br />

Настанете се удобно на нисък стол, кресло или в леглото и облегнете гърба и<br />

ръцете си на възглавници. Вземете бебето в ръце, легнало настрани. По този<br />

начин можете да обърнете главичката му към гърдата, без то да е принудено да<br />

я извръща. Поставете една възглавница на колената, за да доближите бебето<br />

на височината на гърдата или повдигнете леко едното коляно, за да поддържате<br />

телцето му.<br />

С другата ръка дръжте гърдата, като поставяте палеца отгоре, близо до<br />

ареола, а останалите четири пръста под гърдата. Помнете, че не трябва да<br />

се навеждате, за да изморявате гърба си. Поставете устата на бебето на<br />

гърдата. Пробвайте различни пози. Добре е да ги сменяте при всяко кърмене.<br />

По този начин бебето суче равномерно от гърдата ви и намалява опасността<br />

от запушване на някой млечен канал (познатите “втвърдявания” на гърдата).<br />

39


Кърмене: естествено хранене<br />

Дръжте<br />

правилно гърдата<br />

Докато бебето не порасне достатъчно и с цел избягване уморяване на<br />

детето вследствие тежестта на гърдата, майката трябва да държи<br />

гърдата с ръка. Палецът трябва да е поставен отгоре, а останалите<br />

пръсти да поддържат гърдата, като подават ареола на бебето.<br />

Ако ви се струва, че детето се затруднява с дишането, натиснете<br />

леко гърдата с палеца. През първите дни на кърмене е много<br />

важно детето да се научи да се храни правилно. Бебетата<br />

притежават рефлекс за търсене на зърното. Ако го погалите<br />

нежно по бузката, която е близо до гърдата, то ще отвори<br />

устичка, подобно на прозявка, търсейки зърното. Същото<br />

ще направи, ако почувства по устните си капките мляко по<br />

влажното зърно. В този момент майката трябва с бързи<br />

и плавни движения да доближи главичката на бебето до<br />

гърдата. По този начин голяма част от ареола ще влезе<br />

в устата му, която ще се затвори бързо и ще стисне<br />

здраво. Зърното трябва да е над езика на бебето, а<br />

устните му трябва да обгръщат ареола.<br />

Отдалечаването на бебето от<br />

гърдата<br />

През първите дни, когато зърната все още<br />

не са се втвърдили, трябва да внимавате<br />

при отдалечаването на бебето от гърдата.<br />

Поставете внимателно пръста си между<br />

горната устна и ареола и натиснете леко.<br />

Не дърпайте бебето от гърдата, защото<br />

това може да разрани чувствителните<br />

зърна.<br />

40


Ако бебето не захване правилно гърдата и ви причинява болка, спрете го,<br />

поставяйки пръста си между устните му и започнете наново – колкото пъти<br />

е необходимо – докато се научи да сучи ареола, а не зърното. По този начин<br />

детето Ви ще се засища и зърната Ви няма да се разраняват.<br />

Отбиване<br />

Ако бебето се храни единствено с кърма, то обикновено отблъсква шишето с<br />

биберон , защото не му харесва вкуса и допира до изкуственото зърно. Освен<br />

това, детето е свикнало на други движения при кърмене, които се различават<br />

от тези при сучене с биберон.<br />

Отбиването от майчиното мляко следва да става постепенно като се започва<br />

след шестия месец чрез постепенната замяна на едно кърмене с прием на<br />

друга бебешка храна. В процеса на постепенно отбиване от майчиното мляко<br />

се запазват само сутрешното и вечерното кърмене, а около 1 годишна възраст,<br />

може да запазите само вечерното кърмене, като впоследствие и то бива<br />

напълно спряно. Има обаче деца, които продължават да се кърмят и дълго<br />

време след като са започнали да приемат и други храни, особено вечер преди<br />

лягане.<br />

Как ще зная кога се е нахранило?<br />

Естествено е да се запитате дали бебето се храни правилно.<br />

Наблюдавайте реакциите му, научете се да разбирате<br />

кога е гладно или щастливо и задоволете нуждите му.<br />

Доказателство, че се храни правилно е ако наддава на тегло и<br />

всички стойности на растеж са нормални според мнението на<br />

педиатъра ви. Новородените обикновено губят от рожденото<br />

си тегло през първите дни след раждането и го възстановяват<br />

в течение на следващите десетина дни.<br />

41


Кърмене: естествено хранене<br />

Как се изцежда кърмата<br />

Много пъти, когато гърдата е препълнена, трябва да изтискате малко мляко<br />

с ръка. Това мляко може да се съхрани в хладилника и да се дава на детето,<br />

особено в случаите, когато не сте в къщи. Полезна практика за работещата<br />

майка или за случаите, в които тя е принудена да отсъства, е изцеждането на<br />

млякото с ръка или с помпа, ако й е по-удобно.<br />

Техника<br />

• В началото опитвайте да изцедите мляко сутрин, когато гърдите са пълни.<br />

• Стерилизирайте съда, в който ще съхранявате млякото.<br />

• Започнете с по-пълната гърда.<br />

• Направете масаж на гърдата с цялата длан, като използвате кръгови<br />

движения от основата към зърното, без да натискате силно млечните жлези.<br />

Това ще улесни излизането на млякото.<br />

• Повторете около десет пъти кръговите движения, като се стараете да<br />

масажирате цялата повърхност на гърдата.<br />

• Натиснете няколко пъти зърното, леко, но стабилно с палеца и показалеца.<br />

• За да освободите млякото, натиснете с палеца и показалеца, като своевремено<br />

натискате навътре и настрани. С кръгообразни движения движете пръстите<br />

по цялата тъмна повърхност на зърното, за да се изпразнят млечните канали,<br />

намиращи се отзад.<br />

• Може да използвате помпа, за да изцедите млякото. Поставете върху гърдата<br />

оформения като фуния отвор и го натиснете върху ареола. При дърпането на<br />

тромбата млякото се изцежда от гърдата.<br />

• Продължете няколко минути и след това повторете с другата гърда.<br />

Продължете с двете гърди докато изцедите напълно млякото. С времето ще<br />

подобрите техниката и ще откриете как ви е по-удобно.<br />

42


Съхраняване на кърмата<br />

Всички съдове, използвани за съхраняване на млякото,<br />

трябва да са стерилизирани. Млякото следва да се съхранява<br />

при температура +4º С, когато същото ще се използа в<br />

следващите 24-48 часа. Млякото може да се замрази<br />

при температура -20º С, когато млякото ще се използва<br />

в следващите три месеца, като в тези случаи следва да<br />

номерирате шишета, в които ще съхранявате млякото, както и<br />

да отбележите датата на изцеждане на млякото. Използвайте<br />

кърмата по реда на нейното съхраняване.<br />

Възможни проблеми в процеса на кърмене и<br />

намиране на решение за тяхното разрешаване<br />

Възпалени зърна<br />

Правилното кърмене и хигиената предотвратяват този проблем. Ако чувствате<br />

силна болка по време на кърмене, най-вероятно зърното се е напукало. Гърдата<br />

трябва да се изпразва от млякото, за да не се предизвикат други проблеми и<br />

да не бъде преустановено производството на мляко. Ето защо, ако бебето суче<br />

силно или кърменето е болезнено, майката трябва да се научи да поставя<br />

правилно детето на гърдата си..<br />

Запушване на млечните канали<br />

Най-добрата профилактика срещу този проблем е честото кърмене, носенето<br />

на сутиен, който не притиска гърдата, както и смяната на позите. Появата на<br />

болезненост при допир на гърдата, зачервяване и втвърдяване на гърдата,<br />

са индикация за евентуално запушване на млечен канал. Трябва веднага да<br />

вземете мерки, за да предотвратите евентуална инфекция. Най-важното е да<br />

изпразвате напълно гърдите си от млякото, с ръка или посредством по-често<br />

кърмене на детето. Топлите компреси също помагат.<br />

43


Кърмене: естествено хранене<br />

Мастит<br />

Маститът е инфекциозно възпаление на млечната жлеза на гърдата,<br />

съпроводено с появата на подутина (уплътнение), която бързо се увеличава,<br />

зачервяване на кожата над подутината. Доста често възпалението е свързано<br />

с наличие на спонтанна болка или болезненост при допир, както и с появата на<br />

симптоми, подобни на тези, наблюдавани при болните от грип - температура,<br />

тръпки и общо чувство на неразположеност. Проблемът изисква незабавна<br />

консултация с лекар. Необходима ви е почивка, спокойствие, много течности,<br />

безопасни за кърменето аналгетици и антибиотик (ако лекарят ви предпише).<br />

За пълното преодоляване на възпалението най-важно е да изпразвате гърдата<br />

от млякото. Няма проблем да продължите с кърменето.<br />

Предприемането на своевременно лечение на мастита ще предотврати потежкия<br />

вид възпаление - абсцес на гърдата.Необходимо ви е спокойствие и<br />

търпение, за да научите бебето си да суче правилно. Бъдете готова за някои<br />

малки трудности и не се разочаровайте. Най-важното: бъдете възприемчива<br />

към сигналите, които бебето изпраща с поведението си. Така ще разберете<br />

по-добре неговите нужди - кога е гладно, кога не се чувства добре, как се е<br />

събудило, кога има желание за игра, кога се нуждае от обич и прегръдка. Това<br />

ще ви даде сигурност, че откликвате правилно на нуждите му и че то е щастливо.<br />

Предимства на кърменето<br />

«Подаръкът» кърмене е важен за майката, защото:<br />

• Освобождава окситоцин, хормон, който помага на майката да си<br />

възвърне формата по-бързо. Благодарение на неговата<br />

дейност и при започване кърменето веднага след раждането,<br />

кръвотечението намалява.<br />

• Успокояващата субстанция, която съдържа кърмата, циркулира в<br />

кръвта на майката и по този начин я успокоява.<br />

• Отделящият се при кърмене, хормон пролактин, допринася за<br />

засилване на “майчинския инстинкт” и предпазва майката от<br />

меланхолия след раждане.<br />

• Помага за оформяне силуета на майката. Производството на<br />

мляко допринася за ликвидиране на излишните мазнини по<br />

тялото, натрупани по време на бременността.<br />

• Това е естествен противозачатъчен метод. Макар че не осигурява<br />

пълна гаранция и контрацепция, помага много.<br />

• Предпазва майката и намалява риска от рак на гърдата и<br />

гениталиите, от анемия по време на кърмене и от остеопороза в<br />

бъдеще.<br />

• За много майки е много по-удобно да имат мляко по всяко време<br />

на денонощието, без необходимостта от специална подготовка,<br />

стерлизиране или допълнителни разходи.<br />

Бъдете отворени към сигналите, които бебето изпраща с поведението си.<br />

44


45


Ежедневни грижи<br />

за бебето


Ежедневни грижи за бебето<br />

Новороденото не е способно да се справя и да се<br />

приспособява към външни дразнители, инфекции и<br />

други агенти на околната среда. Естествената защита<br />

на организма му се оформя напълно едва към края на<br />

втората година.<br />

Поради тази причина ежедневните грижи за бебето са<br />

сериозно и съществено задължение, което допринася<br />

за неговото правилно и здравословно развитие.<br />

Същевременно това е една приятна възможност за<br />

установяване на тясна връзка между деца и родители и<br />

създава много възможности за пряк контакт.<br />

Много млади майки не са подготвени да отделят<br />

достатъчно време на бебето. Приемете го като<br />

възможност да се доближите повече до детето си и да<br />

изразите любовта и нежността си към него.


Ежедневни грижи за бебето<br />

Пъпчето<br />

Пет минути след раждане пъпната връв се прерязва на около 1.5 см от<br />

корема на бебето и се завързва. Това е «пъпният остатък», който в началото<br />

има формата на «желе», подуто и с червеникаво-бял цвят, а след 5-10 дена<br />

потъмнява, изсъхва и пада. Потърсете съвет на лекар, ако пъпният остатък не<br />

падне до 10 дена.<br />

За да се избегнат инфекциите, както пъпният остатък, така и пъпът се нуждаят<br />

от грижи. В продължение на около 4-5 дни след падането на пъпния остатък<br />

трябва да продължите да почиствате мястото 2-3 пъти на ден с памуче,<br />

напоено със спирт. За да се избегне възпаление и да се ограничи появата<br />

на проблеми, поддържайте мястото сухо, не го покривайте с пелена и не го<br />

мокрите, докато зарасне напълно.<br />

Ако кожата около пъпа се възпали, подуе или зачерви, нуждаете се от съветите<br />

на педиатъра. Възпалението на пъпа се лекува с антибиотици и интензивно<br />

почистване.<br />

Пелени, правилен избор<br />

Кожата на новороденото е пет пъти по-чувствителна от кожата на възрастните.<br />

Трябва да внимавате много и да я поддържате суха и чиста, за да не се<br />

възпали. Бебето се нуждае от чистота - проверявайте и сменяйте често<br />

пелените.<br />

През последните години стегнатото повиване на бебето с памучни пелени<br />

основателно бе заменен с обличане на гащички и ританки, позволяващи<br />

свободното движение на ръцете и краката на детето. Масово се изполват и<br />

т.н. пеленки за еднократна употреба под формата на гащички, които лесно се<br />

сменят и облекчават труда на майката. Ако при тяхната употреба не се спазват<br />

определени правила, лесно се появява зачервяване (възпаление) около<br />

гениталиите и ингвиналните гънки на бебето.<br />

В началото ще трябва да подменяте пелените между 8-10 пъти на ден. Изборът<br />

на подходящи пелени е важен както за здравето на кожата на детето, така и<br />

за неговото развитие. Помислете само - бебето ви ще прекара около 20 хиляди<br />

часа в тези пелени.<br />

48


49


Ежедневни грижи за бебето<br />

Ако те не се подменят след всяко подмокряне с урина<br />

или изпражнения, а се сменят само 3 – 4 пъти на ден,<br />

се създават условия за възпаление на нежната<br />

кожа около гениталиите, което може да се<br />

окаже опасно за здравето. Детето се нуждае<br />

от пелени, които попиват и прилягат добре,<br />

защото млякото подува коремчето му и те не<br />

трябва да го притискат или «прерязват». Пелените<br />

трябва да отговарят на етапа на развитие на бебето,<br />

а размерът им да съответства на неговото тегло.<br />

Правилният размер е този, при който килограмите<br />

на бебето се намират някъде по средата на<br />

размерите, упоменати<br />

върху опаковката.<br />

Добрата пелена<br />

предпазва<br />

бебето от влагата<br />

и поддържа<br />

кожата му суха<br />

и гладка, без<br />

зачервявания.<br />

Ако при смяна на пелените бебето негодува и не иска да се занимавате с него,<br />

отвлечете вниманието му с някоя музикална играчка или дрънкалка. Говорете<br />

му, погъделичкайте го, поиграйте с него!<br />

Присъствието на бащата в животана детето също е от<br />

особена важност, поради което и той трябва да бъде<br />

ангажиран с ежедневните грижи около бебето. Детето има<br />

двама родители и се нуждае от любовта, нежността и грижите<br />

и на двамата. Грижите за бебето не са приоритет единствено на<br />

майката. Участието на бащата засилва връзката му с бебето и<br />

дава възможност на майката да си почине. Най-осезаемо подобен<br />

принос се усеща, когато майката отсъства.<br />

50


Съвети за правилна и безопасна подмяна на<br />

пелени<br />

Преди смяната на пелените подгответе всичко необходимо и се погрижете<br />

стаята да е топла и да не се създава течение.<br />

Почистете бебето добре преди подмяната, дори ако пелената не е замърсена<br />

и кожата изглежда суха. Използвайте хладка вода, за да изчистите всичките<br />

нечистотии като обърнете особено внимание на гънките на кожата. Почиствайте<br />

бебето винаги отпред назад, за да не пренесете микроби чрез гениталиите му.<br />

Мокрите бебешки кърпички са практичен и ефикасен начин за почистване на<br />

бебешката кожа.<br />

Бебето е вече готово да бъде повито с чиста и суха пелена. След като<br />

изберете правилния размер пелена, отворете я и поставете задната половина<br />

под дупенцето на бебето, като страничните ленти останат от двете страни<br />

на кръстчето му. Повдигнете предната част на пелената, за да мине между<br />

крачетата и я поставете върху коремчето. Залепете страничните ленти. Ако<br />

бебето ви не се чувства удобно, преместете лепенките на друга позиция. Ако<br />

то е момченце, не забравяйте при всяка смяна на пелената да поставяте пениса<br />

надолу, за да се отбегне възпалението на пикочния мехур. Бебето може да се<br />

нуждае от известно време, докато свикне с процедурата по смяна на пелени.<br />

Помогнете му. При следващата смяна на пелените му направете лек и бърз<br />

масаж. По този начин ще направите цялата процедура по-развлекателна и<br />

приятна.<br />

След като свършите с повиването, поиграйте с бебето. Когато е чисто, то<br />

наистина е весело.<br />

Възпаление и подсичане<br />

При по-продължителен престой върху кожата и в контакт с въздуха, урината<br />

се разлага и се получава амоняк, който е възможно да възпали и подсече<br />

чувствителната бебешка кожа, което е болезнено за бебето и то реагира с плач.<br />

Ако амонякът остане дълго време в контакт с кожата, бебето ще се подсече,<br />

а изпражненията, източник на бактерии, ще възпалят кожата му, ако не се<br />

почистят веднага. Тази е основната причина, поради която четири от пет бебета<br />

страдат от възпаление на кожата около гениталиите. Тъй като бактериите<br />

виреят особено добре в алкалната среда на изпражненията на изкуствено<br />

хранените бебета, тези деца са по-податливи на възпаления.<br />

Измивайте и почиствайте добре бебето, сменяйте по-често пелената. Много<br />

често се препоръчва употребата на специални фармацевтични кремове,<br />

предписани от педиатъра.<br />

Обикновеното подсичане минава за около три дни. Ако проблемът продължава<br />

и бебето има и обрив, гнойни пъпки или друг вид дерматит, задължително е да<br />

се обърнете за съвет към педиатъра.<br />

51


52<br />

Ежедневни грижи за бебето


53


Ежедневни грижи за бебето<br />

Бебешка козметика<br />

Детската козметика се подлага на специални проучвания. Тя е хипоалергична,<br />

за да защити чувствителната, склонна към инфекции, кожа на бебето, поради<br />

което употребата на обикновени сапуни за възрастни е противопоказна.<br />

Правилният избор на козметика следва да е обусловен главно от използвания<br />

начин за производството й. Тя трябва да е предимно от растителни и<br />

антиалергични вещества.<br />

Препоръчително е да използвате козметика от една и съща марка, тъй като<br />

смяната може да предизвика реакции и възпаления на кожата.<br />

Крем<br />

При всяка смяна на пелената трябва да използвате подходящ бебешки крем<br />

или друг естествен продукт (стерилно олио или друга подходяща мазнина) за<br />

защита на кожата. Сместа от екстрат на лайка, зехтин, бадемово олио или олио<br />

от календула също е ефикасна.<br />

Бебешки мокри кърпички<br />

Използването на мокри кърпички е много популярен, практичен и ефикасен метод<br />

за почистване кожата на бебето. И в този случай извършвайте почистването<br />

отпред назад. Бебето е много чувствително към допира с материята, реагира<br />

на нейната мекост или твърдост.<br />

Нещо, което за вас е меко, за Вашето дете може да е твърдо. Затова е особено<br />

важно бебешките кърпички да са меки и компактни. На пазара се предлагат<br />

различни видове ароматизирани или неароматизирани кърпички, които са<br />

идеално решение, когато сте извън къщи.<br />

Талк<br />

Преди години употребата на талк беше популярна, заради успокояващия и<br />

подсушаващ ефект, който има върху възпалената кожа. Според съвременната<br />

концепция обаче талкът е неподходящо козметично средство, поради облаците<br />

прах, които се дигат при неговото използване, обременяващи дихателната<br />

система на бебето.<br />

Тоалетно мляко – етерични масла<br />

Тоалетното мляко трябва да съдържа омекотители - естери и лецитини.<br />

Използва се предимно, когато бебето не трябва да се къпе, но не и като<br />

заместител на банята.<br />

Талкът не трябва да се употребява, защото затруднява<br />

дишането на кожата, затваря порите и може да образува<br />

коричка, както и да предизвика сухота на кожата или обриви.<br />

54


Маслата защитават вътрешния слой на епидермиса. Зехтинът, който съдържа<br />

витамин Е, прилича на смегмата, произвеждана от кожата, и има защитна<br />

функция. Масла като лавър, авокадо и др. съдържат полезни за кожата<br />

витамини. Ползвайте само качествена бебешка козметика и не я сменяйте с<br />

друга, ако сте доволни от избраната.<br />

Ароматични растения<br />

Благодарение на естествения си произход, ароматичните растения като<br />

алое, лайка и продукти с екстрат от овес са подходящи при дерматити.<br />

Противовъзпалителният им ефект успокоява зачервяванията и те изчезват.<br />

Къпане<br />

Къпането на бебето е част от ежедневните грижи и допринася както за<br />

физическото здраве, така и за психическото му тонизиране.<br />

Повечето бебета се радват на допира с вода. Успокояват се, отпускат се и<br />

приемат къпането като игра.<br />

През първите дни се ограничете с миене предимно на местата, които най-много<br />

се замърсяват – ръце, лице, вратле, подмишници и района около гениталиите,<br />

като използвате намокрена с хладка вода кърпа или мокър памук.<br />

Контактът с течността е познат на всяко бебе.<br />

Напомня му за утробата на неговата майка,<br />

където е плувало в амниотична течност<br />

Първото истинско къпане трябва да стане след заздравяването на пъпчето,<br />

около 10-15 дни след раждането.<br />

Миенето само на определени места се препоръчва и за по-голямо бебе, което<br />

често роптае срещу къпането. То предпочита топлинката и защитата на дрехите<br />

и не е склонно да отстъпи. Ако съблечете бебето само от кръста надолу или от<br />

кръста нагоре ще си спестите голяма част от недоволството му.<br />

Къпането става ежедневна необходимост, когато бебето започне да лази.<br />

Помага на дишането на кожата и на кръвообръщението и го отморява. Банята<br />

съживява и разхлажда бебето, особено през лятото, когато му е топло. Приятно<br />

му е да плиска във водата и да си играе със сапунените мехури.<br />

Употребата на специални пластмасови ванички е голямо удобство, особено<br />

когато бебето е все още много малко или доста нервно и ви е трудно да<br />

контролирате движенията му. Предимството на ваничката е, че не предизвиква<br />

страх както голямата вана, чиито размери могат да уплашат бебето и да му<br />

създадат чувство на несигурност.<br />

55


Ежедневни грижи за бебето<br />

Много майки са нерешителни и резервирани по въпроса за<br />

къпането. Практически съвет и начин за преодоляване на<br />

страха е да наблюдавате как акушерката се справя, докато<br />

къпе новороденото.<br />

Водата трябва да е хладка с температура около температурата на тялото и не<br />

по-дълбока от 10 см. Можете да проверите температурата на водата с лакът или<br />

с китката. Не трябва да добавяте топла вода в съда за къпане, докато бебето<br />

е вътре.<br />

Не настоявайте бебето да възприеме веднага този навик. Дайте му възможност<br />

и време да се фамилиаризира и да го свърже с познатото приятно усещане<br />

от допира с течността. С времето ще свикне и къпането ще се превърне в<br />

необходимост за него.<br />

Какво трябва да правите?<br />

• Къпете бебето със спокойни и сигурни движения.<br />

Внимавайте с главичката, особено когато то все още не може<br />

да я държи изправена само.<br />

• За да направите преживяването още по-приятно за бебето<br />

и да му помогнете да превъзмогне страха си, говорете му,<br />

усмихвайте му се, пейте му или играйте заедно със сапунените<br />

мехури.<br />

• След къпане трябва да изсушите добре кожата на бебето с<br />

мека кърпа, защото влажната кожа, особено в гънките, лесно<br />

се възпалява.<br />

• Когато къпете бебето право в голямата вана, много е важно<br />

да сте поставили стелка срещу подхлъзване. Колкото поголямо<br />

и буйно става бебето, толкова повече трябва да<br />

внимавате.<br />

• Погрижете се детето да няма допир с вряла вода или<br />

с чешмата и да не е близко до печка, парно или други<br />

отоплителни тела.<br />

• Никога да не оставяйте бебето само, докато се къпе, особено<br />

ако е много малко, когато опасността да се удави е поголяма.<br />

Погрижете се да имате необходимите аксесоари<br />

близо до себе си и да не трява де се отдалечавате. Ако сте<br />

сама вкъщи и телефонът звъни, не му обръщайте внимание<br />

или завийте бебето в кърпа и го вземете с вас.<br />

• Почиствайте бебето винаги отпред назад, особено ако е<br />

момиче, като започвате от гениталиите назад към ануса.<br />

56


Какво използвам при къпането<br />

Бебешкият шампоан замества обикновения сапун, който дразни кожата<br />

на бебето и я прави по-чувствителна към възпаление и образуване на<br />

болестотворни гъбички. Можете да използвате шампоана както при частичното<br />

миене, така и при къпане във вана. Използваният шампояан трябва да бъде<br />

с неутрално pH (непременно упоменато върху опаковката), както и да е<br />

разработен против изсъхване на кожата, за да защити хидролипидния й слой<br />

от външни агенти. Отбягвайте шампоани със силни миризми на етерни масла<br />

като екстракт от бергамот, лавандула и др.<br />

Употребата на класически сапун при бебетата трябва да започне на един покъсен<br />

етап, защото реакцията на сапуна с водата предизвиква алкален pH,<br />

който не отговаря на физиологията на бебешката кожа.<br />

Миенето на главата е задължително, за да се отстрани праха и другите<br />

атмосферни замърсявания. При новороденото може да се прави частично<br />

измиване на тялото или избърсване с влажна мека кърпа.<br />

По косата на новороденото<br />

обикновено се появява бяла<br />

тънка «кора», себороичен<br />

дерматит, който е вид<br />

пърхут. Това е естествено<br />

явление и не може да<br />

се премахне с гребен; за<br />

премахването му е необходимо<br />

Дайте му време да свикне с<br />

къпането и да го свърже с<br />

познатото приятно усещане<br />

при допир с водата.<br />

ежедневно миене на главата на бебето с кърпа, намокрена с хладка вода, след<br />

което намазване с детско олио или физиологичен серум. Дерматитът изчезва<br />

напълно към шестия месец.<br />

Детският шампоан се използва след 3-4 месец. Трябва да бъде с неутрално pH,<br />

за да не предизвиква сълзи и да не дразни покритата с коса част на главата.<br />

Силно пенещият се шампоан има неподходящ химически състав.<br />

• При момиченцата не се опитвайте да отворите и измиете влагалището<br />

навътре, защото ако се наруши естествената му защита, съществува<br />

опасност от зараза с микроби.<br />

• При момченцата не придърпвайте назад края на препуциума, настоявайки<br />

да го изчистите отвътре, защото съществува опасност от нараняване и<br />

разцепване на кожичката. Когато детето стане на около 2 годинки, той ще<br />

се дръпне сам. Ако това не стане или се появи зачервяване, посъветвайте<br />

се с педиатъра.<br />

57


Ежедневни грижи за бебето<br />

Не се страхувайте да намокрите главичката на бебето.<br />

Постепенно то се научава как да реагира, да диша и свиква с<br />

усета на вода или шампоан по лицето. Ако се противопоставя<br />

и не иска да се къпе, дайте му време. Почистете главичката с<br />

мокра кърпа и опитайте отново след 2-3 дни.<br />

Ушички - Носле - Очички<br />

Избягвайте да чистите ушичките или нослето на бебето с клечки за уши.<br />

Ушната кал, произвеждана от ушните жлези във външния слухов проход и<br />

създаваща впечатлението, че са мръсни, е всъщност антисептична секреция,<br />

която ги предпазва от праха. Можете да изчистите външното ухо с намокрено<br />

памуче. Очите се чистят външно с естествени сълзи (natural tears monodoze).<br />

Почиствайте всяко око с движения от вътрешния ъгъл към слепоочието и всеки<br />

път с отделна марля, за да не се предават микроби от едното око на другото.<br />

Чисто носле означава свободно дишане - важно условие за едно щастливо<br />

бебе. Тъй като новороденото не може да си издуха само нослето, вие трябва да<br />

го чистите редовно, да омекотите слузната течност с физиологичен серум или<br />

разтворител, за да може тя да потече. Употребата на бебешки аспиратор не е<br />

задължителна и в никакъв случай не трябва да се използва, ако преди това не<br />

сте омекотили слузната течност, тъй като може да нараните чувствителното<br />

носле на бебето.<br />

Почистването на нослето, както и всички останали процедури, трябва да се<br />

извършват преди ядене, със спокойни и внимателни движения. Не впръскайте<br />

спрей преди детето да навърши една годинка. Бебето се стряска и плаши от<br />

използването на спрей.<br />

Преди да започнете да извършвате някоя от посочените дейности от<br />

ежедневните грижи за бебето е задължително да измиете внимателно ръцете<br />

си с антибактериален сапун, след което да ги избършете с чиста кърпа (а още<br />

по-добре с кухненска хартия).<br />

58


59


Ежедневни грижи за бебето<br />

Маникюр и педикюр<br />

Дългите нокти са нормално явление при много новородени деца. През първите<br />

месеци ноктите растат бързо, много са меки и не нараняват кожата с краищата си.<br />

Грижата за ноктите е необходима за здравето на бебето, което слага<br />

пръстчетата на ръцете и краката си в устата и по този начин може да пренесе<br />

микроби в организма. Обикновено родителите се затрудняват при рязане на<br />

ноктите. За ваше удобство и особено ако детето е нервно, е по-добре да го<br />

направите, докато бебето спи и винаги използвайки специална ножичка, чиито<br />

краища са затъпени. Ноктите трябва да се изрязват квадратни, без остри<br />

краища и не много дълбоко, за да не се предизвика възпаление.<br />

Време за обличане<br />

На някои бебета не им харесва да са голички, особено над кръста, дори когато<br />

смяната на дрехи става бързо. Покрийте голото коремче с мека кърпа, докато<br />

го обличате.<br />

Не дърпайте и не натискайте крачетата и ръчичките на бебето, когато го<br />

обличате. Дрехата е тази, която трябва да се нагоди към телцето на Вашето<br />

дете. Прекарайте пръстите си през ръкавчето, хването внимателно ръчичката<br />

на бебето и с другата ръка дръпнете ръкава към рамото - не дърпайте ръката.<br />

Помолете акушерката или някоя опитна майка да ви покаже.<br />

Започнете да закопчавате ританките отдолу нагоре (от глезените нагоре). По<br />

този начин няма опасност да ги закопчаете накриво и няма да се забавите.<br />

Внимание! Прекомерната топлина, както и прекомерният студ, са еднакво<br />

опасни за бебето, особено докато спи. За да го предпазите от студа, е по-добре<br />

да го облечете с няколко леки дрехи, една върху друга, като по този начин ще<br />

може да облечете или съблечете някоя дрешка в зависимост от температурата<br />

на околната среда. Например, може да съчетаете потниче, което се закопчава<br />

под пелената, памучни ританки и една жилетчица или одеалце. Проверете<br />

дали бебето се чувства удобно и нагодете съответно дрешките и одеалцето.<br />

Тъй като главичката на бебето е много голяма в сравнение с тялото,<br />

температурата на бебето пада, когато тя не е покрита. Поради тази причина<br />

шапчицата е задължителна при разходката навън.<br />

60


61


Ежедневни грижи за бебето<br />

Бебето, както и вие, обожава масажа. Отпуснете се и след това успокойте<br />

бебето с лек масаж. Намажете с бебешко олио цялото телце и се насладете<br />

на това приятно усещане. Не се страхувайте, че може да го нараните. Телцето<br />

на Вашето бебе притежава необходимата сила и издръжливост, за да приеме с<br />

удоволствие ласките ви. За предпочитане е да правите масажа, когато бебето<br />

е по-спокойно.<br />

Красиви дрешки<br />

Днес в болшинството от домовете температурата се регулира, поради това<br />

през по-голямата част на деня основното облекло на бебето е пелената и някоя<br />

лека дрешка. През лятото пелената е достатъчна.<br />

Бебешките дрешки трябва са удобни, трябва да отговарят на изискванията за<br />

лесно поддържане на детската хигиена и за предпочитане да се закопчават<br />

отдолу. Целта е бебето да се чувства свободно и да не се прегрее. Потта може<br />

да предизвика кожни проблеми, особено на местата, покрити с пелената,<br />

затова качеството на дрешките трябва да е много добро, да са меки и предимно<br />

памучни.<br />

Естетическият критерий и икономическите възможности на родителите<br />

определят гардероба на бебето. Най-добрият избор са практичните дрешки с<br />

живи цветове. Разбира се, първата му дрешка е преди всичко израз на вашата<br />

любов, нежност и грижа.<br />

Бебето може да се дразни, да се движи постоянно или да<br />

приема за игра усилията ви да го облечете. Говорете му<br />

успокояващо, докато го обличате, целувайте го, галете го.<br />

Смяната на дрехите е добър начин да опознаете телцето му и<br />

неговите способности. Изборът на розов цвят за момичета и<br />

син за момчета е въпрос на вкус. Полът на детето не определя<br />

предпочитанията му към цвета. Не му внушавайте тези идеи.<br />

Удобство и щастие<br />

Няколко съвета, за да превърнете ежедневните грижи и обличането в лесни<br />

и приятни занимания.<br />

Малко дюшече, покрито с мека материя (напр. кърпа), създава удобство за<br />

Вашето дете. Ако поставите бебето върху студена и твърда повърхност, то<br />

ще недоволства.<br />

62


Стаята, в която обличате или къпете новороденото, трябва да е топла. За вас<br />

тази температура може би е прекалено висока, но това е температурата, от<br />

която се нуждае детето Ви, особено ако се е родило преждевременно или с<br />

ниско тегло.<br />

Правилният подбор на дрехи, които са широки около вратлето и се обличат<br />

лесно без да пречат на нослето (бебетата мразят това), е тайната за избягване<br />

на недоволството на Вашето дете.<br />

Полезни съвети<br />

• Изберете меки, удобни и качествени дрехи, изработени от<br />

памук или чиста вълна.<br />

• Дрехите трябва да спомагат процеса на смяна на пелените,<br />

а не да налагат пълното събличане на детето. Подходящи<br />

са дрехи, които се отварят отпред и от горе до долу, каквито<br />

например са зимните и летни гащеризончета.<br />

• Предпочитайте дрехи, широки около вратлето, които се<br />

откопчават на рамената. Внимавайте с дрехите, които<br />

трябва за обличате през глава. Повдигнете внимателно<br />

главичката и облечете бързо дрешката. Бебето се дразни,<br />

когато се занимават дълго време с главата или с лицето му.<br />

• Трябва да се избягват жилетки с копчета или връзки,<br />

дантели, дрехи с шевове или декоративни елементи, защото<br />

те ограничават движенията на детето и пръстчетата му<br />

могат да се заплетат в тях.<br />

• Вероятно през лятото шапката не е най-приятния аксесоар<br />

за Вашето дете, но ползването й е задължително. Погрижете<br />

се връзките да не са много дълги и да приляга добре на<br />

брадичката на бебето, без да я дразни.<br />

• Памучните или вълнени чорапки и платнените ботушки са<br />

достатъчни за малкото бебе или за първите му крачки. Когато<br />

започне да ходи, детето ще се нуждае от обувки с твърда<br />

подметка, които да прилягат добре, особено на петата.<br />

63


Ежедневни грижи за бебето<br />

Мебели – вкус – удобство<br />

Покупката на необходимите мебели и аксесоари става обикновено два месеца<br />

преди раждане, тъй като през следващите месеци няма да можете да си<br />

позволите този лукс. Когато майката излезе да разгледа пазара, ще разбере<br />

какво голямо разнообразие предлага той.<br />

В началото, когато бебето обикновено спи в стаята на родителите, може да<br />

се задоволите с порт-бебе или с количка. В този случай ще ви е необходимо<br />

едно добро дюшече, а изборът на креватче може да почака. Поставката за<br />

преобличане (повивалник) обаче е необходима от самото начало, за да не се<br />

уморява гърба на майката, наведена над бебето в леглото по време на смяната<br />

на пелените.<br />

Внимавайте при избора на количка, тя трябва да е практична и здрава, да се<br />

сгъва лесно с една ръка, да не е много тежка, да има три позиции за гърба и да<br />

може да се смъква в хоризонтално положение, когато бебето спи.<br />

Практично и изгодно решение би било вземането на количка назаем от<br />

Ваш познат или приятел или покупката на употребявани аксесоари (втора<br />

ръка аксесоари). Бебето расте изключително бързо, някои неща ще са ви<br />

необходими само за известен период, а след 1-2 години ще са Ви напълно<br />

ненужни. Тъй като цените на детските стоки са доста високи, това е добро<br />

алтернативно решение, стига да отговаря на условията за безопасност и да<br />

могат да се нагодят към помещенията на вашия дом.<br />

Опитът на приятели и познати, минали по този път, ще ви помогне да решите<br />

евентуални проблеми и да направите правилния избор. Помнете, че решението<br />

и изборът на бебешки аксесоари не е само ваше право. Вземете под внимание<br />

и мнението на бащата. Неговият вкус и предложения ще ви помогнат да<br />

разберете необходимостта от всеки предмет. Решете и изберете заедно!<br />

64


Моето пространство<br />

Романтичността и чувствителността на майката се проявяват в начина<br />

на обзавеждане и декориране на детската стая. Тази романтичност и<br />

чувствителност може да намери изява в поставянето на плюшени животинки,<br />

възглавнички и играчки, избрани с любов, както и в боядисване на стаята или<br />

детския кът в меки цветове, които пораждат чувство на топлина и нежност.<br />

В началните месеци детето възприема всичко. С развитието си обаче то<br />

започва да създава свои възгледи за пространството и тогава разбирате, че<br />

вкусовете ви може да не съвпадат.<br />

Бебетата предпочитат чисти и ярки цветове – зелено, червено, синьо. Това са<br />

цветове, които привличат вниманието им и разгръщат фантазията им.<br />

Декорирайте бебешката стая два месеца след раждането<br />

на детето, когато по-добре ще може да прецените бъдещите<br />

му нужди, както и ползата и цената на нещата, които ще<br />

изберете. По този начин ще си спестите труд и пари.<br />

Ще ходим ли на разходка?<br />

Контактът с външния свят е от особено значение за бебето. Посредством този<br />

контакт то сменя обстановката и получава различни дразнения. Освен това,<br />

чистият въздух и разходката ободряват детето Ви, отварят апетита му и му<br />

помагат да развие естествените механизми на защита и да се приспособи към<br />

климатичните промени.<br />

Практично решение за разходката на детето през първите 3 месеца е раницата<br />

тип кенгуру. Носи се лесно и бебето се чувства удобно, особено доволно от<br />

прекия контакт с бащата или майката, а движението го успокоява.<br />

65


Ежедневни грижи за бебето<br />

По време на кърмене, когато бебето се храни само с кърма, то се нуждае от<br />

постоянен контакт с майка си. Това съвсем не означава, че двамата не могат<br />

да се порадват заедно на разходка до пазара, на една екскурзия или дори да<br />

посетят лятно кино. В действителност трудностите с разходките на бебето<br />

идват по-късно, когато храната му се обогатява и с нея.... допълнителното<br />

тегло, което майката трябва да носи.<br />

Краткото излагане на бебето на слънце през лятото (при условие ,че главичката<br />

е винаги защитена) е полезно, тъй като това спомага за образуването на<br />

витамин D в организма. Задължително трябва да се избягват часовете, в които<br />

ултвавиолетовите лъчи са силни - между 10:00 и 15:00 часа, а в случаите на<br />

по-продължителен престой на открито, предпочетете сянката, за да избегнете<br />

слънчасване, изгаряне или изсушаване на детската кожа.<br />

Винаги носете със себе си антисептичен продукт, за да почистите детето, ако<br />

се нарани или издраска.<br />

Опитайте се да откраднете малко време и да излезете с детето навън, особено,<br />

ако времето е хубаво. Вие също се нуждаете от това! Говорете на детето за<br />

това, което срещате по пътя. За него е важно е да слуша гласа ви, да чувства<br />

близостта Ви.<br />

През първите 3 месеца е разумно да се избягват посещение<br />

на места с концентрация на много хора, особено ако детето<br />

е родено преждевременно или има дихателни проблеми.<br />

66


Грижи и развитие:<br />

Значението на комуникацията<br />

«Тук съм мило мое и се грижа за теб». Всяка минута, прекарана с бебето, ви<br />

дава възможност да подхранвате и укрепвате връзката си с него. Говорете му.<br />

Имитирайте неговите звуци и гримаси. Опитвайте се да бъдете изразителна.<br />

Бебето се учи от вашите движения и изрази, когато му говорите. Обяснявайте<br />

му какво точно правите, когато се грижите за него. «Ела да ти сложим чисти<br />

ританки... Първо ръчичката...» Може да звучи глупаво да се говори на едно<br />

новородено, но от самото начало комуникацията изгражда стабилна основа<br />

на сътрудничество между родител и дете, засилва неговата общителност и<br />

самочувствие.<br />

Проучвания, проведени с млади майки в пубертетна възраст и с трудни деца<br />

показаха, че като майки те само са изпълнявали основните си задълженията<br />

- хранене и обличане на бебетата, без да говорят на децата си. По-късно с<br />

помощта на специализирани консултанти майките са се научили да общуват с<br />

бебето, докато се грижат за него. След няколко седмици тези «реакционни» и<br />

недоволни бебчета са започнали да се сработват с майката. Вместо да ритат,<br />

започнали да помагат по време на обличане. Недоволството и плачът се<br />

превърнали в смях и удоволствие.<br />

Ласката, любовта и нежността от страна на родителите или на хората, които<br />

се грижат за бебето, играят решаваща роля в правилното развитие на мозъка.<br />

По този начин бебето израства като един нормален човек, който е способен<br />

да намери приятели и успешно да се справя в личните си отношения. Както<br />

показват изследванията на Д-р Сет Полак, психолог от университета на<br />

Уисконсин, липсата на майчина ласка и топла прегръдка води до съществени<br />

промени в мозъка, който продължава да се развива и след раждане. Деца,<br />

лишени от ласка като бебета, когато пораснат и станат възрастни хора,<br />

живеят в стрес и не могат да създадат топли и искрени отношения.<br />

Говорете на бебето. Говорете му с мек глас. Контактът с бебето, започнат от<br />

самото раждане, води до изграждане на здрава връзка с него.<br />

67


Развитие през<br />

първата година


Развитие през първата година<br />

Първата година от живота на бебето е решаваща за<br />

правилното му развитие. Детето расте изключително<br />

бързо и за това е много важно родителите да следят<br />

внимателно всички етапи на неговото психосоматично<br />

и умствено развитие.<br />

В усилията си да събере опит и информация за околната<br />

среда детето разбира постепенно ползата или нуждата<br />

от новите навици в живота си – кога е гладно, кога иска<br />

да играе, кога има нужда от обич и защита от родителите<br />

си.<br />

Всяко дете следва свой собствен начин за изграждане на<br />

способности и поставяне на цели, които са определени<br />

от неговата личност. Благодарение на екстровертния<br />

си характер детето ви може да не се колебае да<br />

експериментира с чувствата си, да не се страхува да<br />

бъде общително и в последствие да проговори по-бързо.<br />

За това е безполезно да го сравнявате с другите дечица.


Развитие през първата година<br />

Погледнете ме, раста!<br />

Темпото на развитие на детето е постепенно, с колебания и не винаги<br />

стабилно. Може да започне с период на бързо физическо развитие и<br />

придобиване на способности и да последва период на не толкова динамично<br />

развитие. Установено е също така, че развитието на детето е по-динамично<br />

през пролетните, отколкото през зимните месеци.<br />

През първите 6 месеца след раждането бебето продължава да се развива<br />

бързо. Нормалното развитие на новороденото предполага двукратно<br />

увеличение на теглото му през 4 – 5 месец и трикратно – при навършване на<br />

1 година.<br />

Мнението на специалистите е, че през първата година от развитието на<br />

детето трябва да се обърне по-голямо внимание на увеличаването на теглото,<br />

отколкото на височината. Това се обяснява с факта, че кривата на растеж на<br />

височина през първите две години е по-стабилна от кривата на теглото, а след<br />

третата година тези стойности са по-индивидуализирани. Детското развитие<br />

предполага съответна аналогия между ръст и тегло. В здравната книжка,<br />

върху кривата за нормално развитие на детето педиатърът нанася неговата<br />

индивидуална крива на растеж.<br />

Загубата на около 10% от теглото на новороденото през първите 10 дни от<br />

неговия живот се счита за нормално и не трябва да безпокои родителите.<br />

Ръстът и теглото на бебето се определят до голяма степен от наследствени<br />

фактори. Храненето има решаваща роля за развитието на генетическите<br />

характеристики на детския организъм. Друг фактор, който влияе на теглото на<br />

бебето е неговият темперамент. ”Нервното” и неспокойно бебе обикновено спи<br />

по-малко и има по-ниско тегло от спокойното бебе, което спи повече часове.<br />

Видът на закръгленото бебе, колкото и нежни и мили чувства да предизвиква,<br />

не винаги е признак за добро здраве. Съгласно последни проучвания броят<br />

и размерът на мастните клетки, които се свързват със свръх теглото при<br />

възрастните хора се формират в ранна детска възраст. С оглед на казаното,<br />

излишната мазнина при бебето може да повлияе отрицателно върху бъдещото<br />

му здравословно състояние като възрастен човек.<br />

От изключителна важност е проследяването на растежа(количествените<br />

промени – ръст, тегло, обиколка на главата и др.) и развитието(качествените<br />

промени – сядане, прохождане, никненето на зъбите, говора и др.) на детето.<br />

Целта на подобно проследяване е постигане на своевременна профилактика,<br />

диагностициране, решаване и лечение на евентуални здравни проблеми, още<br />

непроявени, но с опасност за проява в бъдеще.<br />

70


Постепенното увеличение на теглото на детето, особено през първите месеци,<br />

трябва да бъде във фокуса на вниманието на майката. В началото теглото<br />

се следи ежемесечно, а на по-нататъшния етап от развитието на детето - на<br />

всеки 2 месеца. Винаги следвайте съветите на педиатъра и не се безпокойте от<br />

неравномерното наддаване на детето. Промените и колебанията са обичайни и<br />

не трябва да ви тревожат. Ако бебето ви е едно щастливо дете с постепенно и<br />

възходящо развитие, можете да разредите честотата на измерване на теглото<br />

му, като винаги следите храненето му.<br />

Коликите ми<br />

Всички бебета плачат, някои повече, други по–малко. Плачът е една от найдобре<br />

познатите от родители и педиатри поведенческа реакция на кърмачетата.<br />

Когато бебето плаче повече от обикновено е важно да се открие причината за<br />

това. Може би е време да смените памперса, време е за поредното хранене<br />

или то просто иска да го вземете на ръце. Ако бебето плаче продължително, с<br />

часове и нищо не е в състояние да го успокои, потърсете лекарска помощ, но не<br />

бива да се забравя, че през първите месеци чрез плача бебето общува.<br />

Кърмаческите колики се определят като възникващ на пристъпи свръх-плач<br />

при нормално развиващи се и здрави бебета. Часовете на плач се наблюдават<br />

предимно в късния следобед и вечер. Епизодите се появяват спонтанно,<br />

без никаква връзка с околната среда, определят се като продължителни и<br />

неутешими. Характерни са позите на присвиване «поза ембрион», напъни,<br />

почервеняване, гримаси на болка, подуване на коремчето заради натрупване<br />

на газове.<br />

Кърмаческите колики са един от най-честите ранни проблеми, за които<br />

родителите търсят помощ от педиатъра. Обикновено започват от 2-рата –<br />

3-тата седмица след раждането и продължават до 3-4 месечна възраст, като<br />

не зависят нито от пола на кърмачето, нито от това дали се кърми или е на<br />

изкуствено хранене.<br />

Според правилото на „трите тройки”, коликите представляват плач,<br />

продължаващ най-малко 3 часа на ден, 3 и повече дни от седмицата, траещ наймалко<br />

3 седмици. Честотата на коликите е различна, установено е, че над 1/3 от<br />

кърмачетата страдат от колики. С възрастта те намаляват, като след 12-тата<br />

седмица се наблюдават при около 8.5-10% от кърмачетата.<br />

Причина за коликите при кърмачетата е натрупването на повече от нормалното<br />

количество газове в червата, което се доказва от подуването на корема и<br />

хълцането. Чревните газове имат два произхода – външни (погълнатия въздух)<br />

и вътрешни (образувани в самия храносмилателен път).


72<br />

Развитие през първата година


Развитие през първата година<br />

При кърмачетата причина за газовете са стомашно-чревните смущения,<br />

породени от непълното или затруднено усвояване на въглехидратите от<br />

млякото, което е единствената негова храна.<br />

При здрави бебета, газовете се образуват в дебелото черво, където се<br />

осъществява ненужната повторна ферментация на непреработената храна<br />

(неусвоена лактоза). Това състояние, известно като „физиологична лактозна<br />

нетолерантност” е причината за повторна ферментация на лактозата (млечна<br />

захар) и образуването на газове. Количеството им се увеличава през целия ден,<br />

трудно се отделят или абсорбират, чревната стена се раздува, което причинява<br />

болка=колики.<br />

• Кърмаческите колики са чест проблем при бебетата до 4 месечна възраст.<br />

• За да разберем дали плачът на бебето е в резултат на колики е в сила<br />

правилото на „трите тройки”.<br />

• Много е важно кърмещата майка да съобрази естеството на своята храна,<br />

като избягва такава, провокираща образуването на газове, както и да не<br />

прекалява с въглехидратите.<br />

Преди да пристъпите към каквито и да е действия за облекчаване на коликите<br />

на Вашето бебе, е важно да установите дали неистовият плач се дължи на<br />

колики. Не се колебайте да потърсите съвет от Вашия педиатър или личен<br />

лекар.<br />

Запек<br />

Още от първите месеци живот и през цялото детство могат да възникнат<br />

ситуации, които благоприятстват появата на запека, дори да е временен.<br />

Обикновено проблемът преминава от само себе си в рамките на няколко месеца,<br />

но става причина за постоянно безпокойство от страна на родителите, тъй като<br />

детето често реагира с пристъпи на плач.<br />

Причините, които водят до запек могат да са различни: неспособност за отпускане<br />

аналния сфинктер, вид на храната (например преминаването от майчино към<br />

адаптирано мляко), включване на първите твърди храни, недостатъчен прием<br />

на фибри (малко плодове и зеленчуци) или вода. Други критични моменти<br />

могат да са пътуванията (промяна на обстановката) и болестите като високата<br />

температура, която обезводнява детето.<br />

Кога може да се счита, че детето има запек? Когато изпражненията са сухи и<br />

твърди и се отделят рядко (по-малко от 3 пъти седмично) със затруднения и болка.<br />

Когато трябва да се помогне на новородени и деца със стимул, улесняващ<br />

освобождаването на червата, добре е да разполагаме с продукт с очистително<br />

действие, но който същевременно да предпазва и успокоява ректалната лигавица.<br />

Локалното действие на специално предназначените медицински продукти<br />

позволява лечение на запека в тази деликатна възраст, като следва да се<br />

посъветвате с педиатъра си за правилното лечение на запека у вашето дете.<br />

74


75


Развитие през първата година<br />

Възраст, двигателни и други способности<br />

Новородено – 3 месец<br />

• Бебето спи през по-голямата част на деня.<br />

• Любимата му поза е тази на ембриона.<br />

• Детето държи юмручетата си затворени.<br />

• Новороденото може да фокусира погледа си на разстояние около 25-40 см и<br />

след 2-4 седмица показва предпочитания към лицето на майката.<br />

• Чрез плача си детето изразява нуждите си.<br />

• Детето реагира и се стряска при силни звуци или светлина.<br />

• Стиска здраво всеки предмет, попаднал в дланта му, обикновено това е<br />

пръста на майката.<br />

• По лицето му се изписва първата усмивка.<br />

• През третия месец може да държи по-добре главичката си изправена.<br />

• Харесват му играчки с ярки цветове и се опитва да ги хване.<br />

• Звуците и разговорите около него привличат вниманието му и го карат да<br />

спре играта.<br />

• Усмихва се при звука на майчиния глас и различава женското и мъжко лице.<br />

Гушни ме<br />

През първите месеци трябва да сте особено<br />

внимателна, защото шийните мускули на бебето са слаби<br />

и не може да държи главичката си изправена. Трябва да<br />

взимате бебето в прегръдката си с плавни движения и да го<br />

държите здраво. В допълнение , препоръчително е детето<br />

да чува нежни и успокоителни думи, което ще ограничи<br />

риска от създаване на стресова ситуация или възможността<br />

за изплъзване на детето Ви от ръцете ви или падане.<br />

76


4- 6 месец<br />

• Детето контролира напълно движението на главичката си и ако го прикрепяте<br />

може да седи в скута ви с изправена глава.<br />

• Когато е по коремче, може да се повдигне, подпряно на дланите.<br />

• Детето само се обръща настрани, по корем и по гръб.<br />

• Любимата му играчка са ръчичките и крачетата му. Може да ги смуче с<br />

безкрайно удоволствие.<br />

• Опитва се да открие източника на звуците и шума, разпознава гласа на майка<br />

си и на братчетата/сестричетата си и обикновено спира да плаче при звука на музика.<br />

• Движи се по-свободно и се обръща на всички посоки.<br />

• Когато навърши 6 месеца може без чужда помощ да остане за кратко в<br />

седнало положение. Седи спокойно на столчето за хранене.<br />

• Държи много по-лесно предмет в ръчичките си и го прехвърля от една ръка в друга.<br />

• Издава звуци като “ай”, “ипи ”. “Гу-гу” е от най-любимите му.<br />

• Започва да разбира простички думички като “да” и “не”.<br />

Това, за което майката трябва да следи, особено в началните месеци от<br />

развитието на бебето, е постепенното увеличаване на теглото му.<br />

77


Развитие през първата година<br />

7- 9 месец<br />

• Запазва равновесие в седнало положение за по-дълго време, като леко се<br />

накланя напред.<br />

• Успява да вдигне двойна тежест – една играчка във всяка ръка.<br />

• Реагира на името си.<br />

• Отговаря на звуци и се опитва да говори със срички като “ма-ма-ма”.<br />

• Към 9 -10 месец може да стои право, като се държи за ръцете ви и не се<br />

нуждае от помощ, за да запази равновесие при сядане.<br />

• Прави първите стъпки в изследване на пространството. Опитва се да лази<br />

на длани и колена.<br />

• Занимава се с по-дребни предмети, които се опитва да извие, да натисне.<br />

Използва добре китките и пръстчетата си, които поставя където намери за добре.<br />

• Опитва се да установи посоката на доловените звуци.<br />

• Пляска с ръчички и изразява ентусиазма си.<br />

10-12 месец<br />

• Увеличава се скоростта на лазене.<br />

• Подпира се, където намери, и прави първите опити да стои право.<br />

• С един куршум, два заека – два предмета в една ръка. Страхотен прогрес!<br />

• Слуша внимателно вашите разговори и се опитва да привлече вниманието<br />

ви със звуци или двусрични думички.<br />

• Маха с ръчичка, когато някой си тръгва.<br />

• След като навърши годинка прави първите нормални стъпки. Дръжте го за<br />

ръчичка и вървете бавно.<br />

• Прави усилия да яде само; може да даде или вземе играчки.<br />

• Разбира обикновени въпроси и команди като “ела тук”, “вземи топката”.<br />

• Започва да изговаря “мама” и “тате”.<br />

78


Исках да изляза по-рано<br />

През последните две десетилетия се наблюдава увеличаване на броя на<br />

преждевременните раждания. Според специалистите това се дължи и на<br />

големия напредък на медицината.<br />

Преждевременно роденото бебе може да плаче често без очевидна причина или<br />

да няма апетит през часовете за хранене. Тъй като съпротивата на организма<br />

му е по–слаба, а температурата на тялото пада лесно, то се нуждае от топла<br />

околна среда, особено когато се къпе или се сменят пелените му. Храненето<br />

при преждевременно родените деца е на по-чести интервали и майката трябва<br />

да е търпелива и настоятелна, дори ако бебето няма апетит, без обаче да<br />

проявява ненужна принуда. Много важна е психологическата подкрепа<br />

от страна на родителите, тяхната обич и грижи, уважение към усилията,<br />

полагани за закрепване и превъзмогне началните трудности в отглеждането<br />

на преждевременно родените деца .<br />

Искам да ходя<br />

Нервната система на новороденото все още не е съзряла. Тя се развива<br />

успоредно с неговия растеж. По принцип още от самото раждане скелетът му е<br />

издръжлив, организмът е независим и с времето укрепва.<br />

Детето се учи да контролира първо главата, след това ръцете и накрая тялото<br />

и краката. Тези етапи са ориентир, показатели за здравословно развитие и<br />

винаги се проявяват в същия ред. Първоначално контролира движението<br />

на главичката (през 2-3 месец), след което се научава как да контролира<br />

крайниците си и да държи предмети и едва на един по-късен етап се научава<br />

да пази равновесие в седнало положение (около 6-7 месец).<br />

Обикновено бебето се ражда с криви крака, поради позата, в която се е<br />

намирало в утробата на майката. Традиционните методи за решаване на този<br />

проблем (стегнато повиване на бебето) днес са забранени. С растежа на<br />

бебето крачетата приемат нормалната си форма. Повишената концентрация на<br />

мазнина в стъпалото създава впечатлението, че има дюстабан. Всъщност това<br />

е често срещано явление при децата. Когато върви, подпомогнато от майка<br />

си, няма опасност крачетата да се изкривяват поради тежестта на тялото му.<br />

Бебетата притежават мускулната сила да понесат теглото на тялото си, това,<br />

което им липсва е равновесие.


Развитие през първата година<br />

Бебето, което все още не е проходило, не се нуждае от обувки. Ортопедите<br />

препоръчват в началото на неговото развитие, детето да се оставя босо,<br />

защото е здравословно и помага за правилното формиране на стъпалото.<br />

При купуване на обувки е важно те да прилягат добре на крачето, особено на<br />

стъпалото, и подметката да е твърда, за да може да се върви удобно и кракът<br />

да е защитен.<br />

Способността да се движи прави детето по-независимо от родителите. През<br />

първите месеци движенията на детето са некоординирани и нестабилни. С<br />

по-нататъшното развитие на организма тези движения стават по-прецизни и<br />

конкретни, координират се движенията на ръцете с тези на краката, за което<br />

спомага прогресивното развитие на мозъка и нервната система. Обикновено<br />

детето минава през следните етапи на развитие:<br />

До края на първото тримесечие бебето може да контролира главичката си,<br />

свива крачета и ръчички, изправя се на лакти, когато е по корем, опитва се да<br />

хване предмети, без да може обаче да ги задържи.<br />

През второто тримесечие детето може да държи по-стабилно играчките,<br />

опитва вкуса им като ги слага в устата, само се обръща по гръб и по корем и<br />

може да остане в седнало положение за кратко без чужда помощ.<br />

През третото тримесечие детето играе по-свободно, сяда само и може да<br />

се изправи на крака като се опира за стената или се държи за пръчките на<br />

решетката на креватчето.<br />

През четвъртото тримесечие детето започва да лази, контролира по-добре<br />

тялото си, изправя се само като се хваща за дадена опора с ръчички, запазва<br />

равновесие за кратко и с чужда помощ може да “танцува” или да прави нервни,<br />

некоординирани движения в усилието си да запази равновесие.<br />

Оставете детето само да завоюва всяка стъпка,<br />

не изисквайте повече, отколкото може и не го<br />

обезкуражавайте да опитва, това което иска. Потърсете<br />

съвета на педиатъра, ако на 12 месеца детето все още<br />

няма двигателни способности (не може да хване предмети)<br />

или не може да запази равновесие при ходене, такъв съвет<br />

е необходим и в случаите, когато детето е навършило 18<br />

месеца, а все още не е проходило.<br />

80


Когато навърши една годинка, то вече лази бързо, започва да върви<br />

и постепенно разработва свои техники за развитие на стабилността и<br />

равновесието.<br />

Детето иска да се движи свободно и да развива способностите си със свои<br />

темпове. Дайте му цялата си нежност, любов и разбиране, без да изисквате<br />

или упражнявате натиск. Ако го окуражавате и подкрепяте, то ще изгради<br />

доверие в себе си, самоувереност, от която ще се нуждае цял живот.<br />

Всичко виждам<br />

След раждане бебето обикновено държи очичките си затворени, особено през<br />

първите дни. Възможността му да се фокусира върху някой предмет през<br />

първите месеци е ограничена, едва на около 25-40 см от лицето му. Движението<br />

на очите много често е разфокусирано и създава впечатление, че е кривогледо<br />

(така нареченото двуочно зрение). Погледът му “се рее” из пространството,<br />

независим от движението на главата. Реагира на силна светлина като мига с<br />

очички, но едва от втория месец има способността да ги предпазва.<br />

През първия месец органът, с който детето различава цветовете - ретината- не<br />

е развит. Зениците започват да се уголемяват, когато стане на две седмици.<br />

Привличат го ярките цветове като червено, синьо и зелено и ярките контрасти<br />

– тъмни със светли цветове, бяло и черно.<br />

През третото тримесечие зрителното поле на бебето се разширява. Два са<br />

основните дразнители, които предизвикват зрителното му поле: движението<br />

и човешкото лице. Между четвъртия и шестия месец децата придобиват<br />

триизмерно зрение, необходимо условие, за да се придвиждат и вървят.<br />

Дайте на детето предмети – играчки, които дразнят очния нерв. Показвайте му<br />

снимки с лица и човешки фигури, четете му приказки с весели картинки.<br />

Може да проследявате способността на бебето ви да се<br />

фокусира върху даден предмет като го доближите на<br />

разстояние от около 20-25 см. Наблюдавайте реакцията<br />

му на вашата усмивка, гримаси или движения на лицето.<br />

81


Развитие през първата година<br />

Каква музика предпочитам<br />

Новороденото се ражда с почти напълно съзряла нервна ушна система.<br />

Внезапните и силни звуци привличат вниманието му, могат да го уплашат или<br />

стреснат или да го накарат за замига бързо с очички, докато ниските и меки<br />

тонове са му приятни и го успокояват.<br />

Музиката влияе положително върху психиката на бебето; предпочита<br />

хармоничната и мелодична музика, предимно класическата.<br />

Бебетата предпочитат високите тонове, гласът на майката ги успокоява<br />

повече, отколкото плътният глас на бащата. Проучванията показат, че още<br />

от първия месец детето е способно да различи гласа на любимо лице от гласа<br />

на друго лице (особено на майчиния глас, чийто тембър му е познат от периода<br />

на бременността).<br />

Тъй като няма възможността да се концентрира едновременно върху няколко<br />

различни дейности, когато е погълнато от нещо, детето Ви може да остане<br />

безразлично към звука, който иначе му е приятен и на който обикновено<br />

реагира.<br />

Правилното функциониране на детския слух влияе също така върху понататъшните<br />

говорни способности на детето. Профилактичният лекарски<br />

преглед е необходим, за да се елеминират или своевременно да се установят<br />

проблеми като глухота и увреден слух, които обикновено са наследствени<br />

или се дължат на аномалии по време на бременността или на пренатални<br />

инфекции.<br />

Говорете на бебето за себе си. Обръщайте се към него по име и така то<br />

постепенно ще се научи да го различава, а разговорът ще придобива все поличен<br />

характер. Комуникацията ще засили връзката помежду Ви, всеки ден<br />

ще откривате нови способности и детето няма да спре да ви изненадва с<br />

подвизите си!<br />

82


Тук съм. На вас говоря!<br />

Първият важен орган на комуникация на детето са движенията на тялото и<br />

реакцията на различни звуци и изражения по лицата на околните, особено на<br />

звуците и израженията, идващи от майката. Може да не е толкова очевидно<br />

през първия месец, но детето реагира на външни дразнители и на звука на<br />

майчиния глас.<br />

В началото обикновено издава нечленоразделни звуци и плаче, за да<br />

изрази нуждите си. Осъзнава, че майката реагира на плача му, който всеки<br />

път е различен – може да изразява болка, глад или нужда от компания. С<br />

времето връзката с бебето се засилва, майката се научава да тълкува плача и<br />

комуникацията с него става по-лесна.<br />

Между 3 и 6 месец, когато бебето вече има контрол над главичката, то може<br />

да се обръща и да търси източника на всеки шум. Погледът му е фокусиран<br />

върху майката, когато му говори. Звуците, които издава са различни, нещо<br />

средно между бълбукане и пелтечене, нещо като “а-а-а-х” и “г-г-г”, “п-п-п”... С<br />

развитието си то може вече да слуша и да участва в “разговори”, които не<br />

разбира, но е много важно да продължите да му говорите.<br />

След 7-8 месец откликът му е вече сериозен, може да произнася двусрични<br />

думички като “ау”, “аха” и си изгражда собствен речник; вслушва се внимателно<br />

в чуждите разговори и се опитва да привлече вниманието като бръщолеви на<br />

свой “език”.<br />

Когато навлезе в 9 -10 месец детето вече може да свързва познатите срички<br />

и да ги произнася като думи - (“адада”, “гугу”) - и проявява силно желание за<br />

общуване и имитиране на думи, които е чуло от възрастните. Това е показател,<br />

че бебето ви скоро ще проговори.<br />

Между 11 и 12 месец бебето произнася първите си думи (“мама” и “тате”)<br />

като асоциира думите с предмети и лица, които са особено важни за него -<br />

мама, татко, мляко. Тази способност на бебето зависи много от умствените му<br />

възможности да усвоява срички и думи и да ги свързва с предметите. Започва<br />

да разбира простички изречения като “ела тук”, “искаш ли нещо друго”.<br />

Способността на детето да говори е пряко свързана с правилното<br />

функциониране на слуха му, с неговите рефлекторни движения, с реакциите<br />

му към външни дразнители и степента на възприятие на ставащото около него.<br />

83


Развитие през първата година<br />

• Когато говорите на бебето, не използвайте опростени,<br />

“бебешки” думи, за да му покажете или да му обясните нещо.<br />

По-добре кажете “време за ядене” и “време за къпане”,<br />

отколкото “мам-мам” или ” чип-чип”. В бъдеще това ще му<br />

помогне да използва правилните думи.<br />

• Не му се карайте, ако не може да произнесе правилно<br />

някоя дума или не разбира значението й. Дайте му повече<br />

възможности да говори и общува с вас и не му отнемайте<br />

правото на грешки.<br />

• Говорете му с простички, кратки и правилни изречения.<br />

Погрижете се тонът и изразът на гласа ви да отговарят на<br />

мисълта и настроението ви, за да се научи да използва<br />

правилно езика, да придобие добро произношение и да<br />

запомня думи.<br />

• Когато му говорите, винаги го гледайте в очите. Дори<br />

ако прекъсне разговора ви, за да каже нещо, обърнете му<br />

необходимото внимание. По-късно, когато разбира повече,<br />

ще го научите на добро поведение.<br />

• Помогнете му да образува срички и думи, когато се опитва<br />

или се затруднява да си ги спомни или да ги произнесе.<br />

• Говорете му за свойствата на предметите, намиращи се около<br />

него, защо са важни и за какво служат. Споменете думата<br />

“топка” по време на играта, “вода” или “лъжица” по време на<br />

ядене, по този начин му е по-лесно да свърже предмета с<br />

думата или с предназначение му.<br />

84


Искам да стана умно<br />

През първите 12 месеца мозъкът на бебето удвоява теглото си. Мозъчните<br />

клетки се умножават и всеки път, когато бебето се опитва да разбере<br />

околната среда, между клетките се създават връзки. Неговите способности<br />

да се учи са наистина изумителни. Картини, звуци, миризми, чувства, вкусове<br />

и милувки – всеки дразнител, възприет от сетивата му, открива нови пътища<br />

в мозъка и му помага да разбере света. Околната среда е основен фактор за<br />

развитието на умствените способности на детето. Колкото повече дразнители<br />

има, толкова повече връзки ще се създават между мозъчните клетки и ще<br />

обогатяват възприятието му за света. Зрение, слух, двигателни способности,<br />

координация между ръце и очи, памет и характер на бебето – всичко е важно<br />

за формирането на интелекта му.<br />

През първите седмици прегръдката и ласките са пряк начин на общуване,<br />

създаващ усещане за сигурност у малкото бебе. Нежното докосване, особено<br />

по голото телце, е изключително приятна и необходима изява на родителската<br />

любов и нежност към детето.<br />

Ритмичното люлеене в прегръдка, предоставящо му възможността да чува<br />

ударите на сърцето, осигурява на новороденото нормален преход към новата<br />

среда – света навън.<br />

Новороденото харесва приспивните и мелодичните песни, особено когато<br />

са изпълнени с познатия глас на мама. Познава музиката и ритмите, които е<br />

слушало по време на бременността - около 7-я месец, когато започва да<br />

възприема звуците. По този начин музиката, песента, говорът и имитацията<br />

на звуци предоставят на бебето богата гама от звуци и ритми, които по-късно<br />

ще му помогнат да развие говора си. Същевременно тези звуци са начин за<br />

изследване на света, тъй като детето постепенно ги свързва с източника<br />

(напр. куче, самолет).<br />

Колкото повече расте детето, толкова по-силно реагира на околните<br />

дразнители и по-ясно изразява нуждите си; има желание да изследва всичко,<br />

започвайки от тялото си. Посредством игрите и смеха детето Ви ще се научи<br />

на хиляди неща. Игри като “хей ръчички, хей ги две”, “пеят скачат палците...”<br />

и много други са истинско театрално представление в очите на Вашето бебе.<br />

Пляскането с ръчички му помага да развие прецизност на движенията, същото<br />

става и когато се опитва да хване малки предмети.<br />

85


Развитие през първата година<br />

Детското любопитство е неизчерпаемо. Играчки от различна материя (дърво,<br />

метал, плат, пластмаса) ще развият тактилните му усещания. Всички бебета<br />

обичат топката и болшинството от тях с ентусиазъм играят с водата. През<br />

първите 2 години не трябва да даваме на децата много малки играчки или<br />

играчки, които се разглобяват, тъй като могат да бъдат погълнати от детето и<br />

да го задавят.<br />

Предметите се асоциират с думите, когато те се повтарят често. По този начин<br />

бебето научава предметите от ежедневието (лъжица, обувка), частите на<br />

тялото (ръка, нос), познатите дейности (разходка, ядене, спане) и основните<br />

понятия (вътре/вън, горе/долу).<br />

Нека книгата навлезе от рано в живота на детето Ви. То ще повтаря с вас,<br />

гледайки картинките и така ще обогати речника си. Преди всичко ще му<br />

помогнете да се научи на концентрация. Бебетата обожават книжки с картинки.<br />

Учените са забелязали, че 80 % от майките при вземане на<br />

бебето в ръце го държат от лявата страна, там, където се<br />

чуват по-добре ударите на сърцето. Това важи и за тези,<br />

които са левичари. Същото се наблюдава и при малките<br />

момиченца, когато си играят с кукли – тенденция, която<br />

се засилва с възрастта и може да се определи като друга<br />

проява на майчински инстинкт!<br />

Първите зъбки<br />

Появата на първите зъбки, млечните, е важен показател за развитието<br />

на бебето. Тя предизвиква особена радост в родителите, които се чувстват<br />

горди и доволни, че бебето расте. За бебето обаче това означава повишена<br />

раздразнителност, краткотрайна наистина, но изискваща нежност, разбиране<br />

и грижи.<br />

86


Правилната хигиена на зъбите ви по време на бременността, тяхната<br />

профилактика и редовни прегледи впоследствие спомагат за нормалното<br />

никнене на зъбки при детето. Приемането от майката на храни и напитки,<br />

богати на флуор, като например чай и пилешко месо, помагат за поддържане<br />

на доброто състояние на зъбите на майката и съответно на млечните зъби<br />

у децата. Следва да отбележим, че употребата на чай е забранена за деца<br />

на възраст под две години. Грижата за първите зъби (млечните) е основа за<br />

развитието и безболезното никнене на постоянните зъби при детето. Не бъдете<br />

небрежна и към Вашите зъби. Но най-красивата усмивка е милата усмивка на<br />

вашето дете!<br />

Млечните зъби<br />

Формирането на детските млечни зъби е от изключително значение. Това<br />

е органът за дъвчене и говорене, както и мястото, където ще се развият<br />

постоянните зъби. Освен това, правилно развитие на млечните зъби ще<br />

допринесе за правилното оформяне на челюстта и ще предотврати появата на<br />

евентуални болести, причинени от увредени/болни млечни зъби.<br />

Наследствените фактори влияят върху никненето на млечните зъби.<br />

Обикновено първото зъбче се появя през 6 месец, а целостният процес на<br />

никнене на първите 20 зъба приключва към 3-та година, като появата на всеки<br />

зъб следва определена последователност. Тези първи 20 зъба се запазват<br />

обикновено до 6-7 година на детето.<br />

Има случаи, в които първите зъбки вече са се показали още при раждането<br />

на бебето, както и случаи, в които поникването на зъбките се забавя до<br />

навършване на 16 месеца. И двата случая се считат за нормално явление<br />

и не са признак за проблеми в психосоматичното развитие на бебето.<br />

Свързани са с поникването на първите зъби на родителите, т.е. дължи се на<br />

наследствеността.<br />

87


Развитие през първата година<br />

Етапен ред на никнене на млечните зъби:<br />

6-16 месец<br />

Долни централни резци<br />

(предно-средно сечение)<br />

8-12 месец<br />

Долни централни резци<br />

(предно-средно сечение)<br />

9-13 месец<br />

Горни странични резци (средно сечение)<br />

Долни странични резци (средно сечение)<br />

88


Симптоми за появата на първите зъбки<br />

Симптомите, предвещаващи появата на първите зъбки, при всяко дете<br />

зависят от организма му и неговите индивидуални реакции. При някои деца,<br />

характерната за този етап раздразнителност, е относително слаба и никненето<br />

на зъби е по-безболезнено. Най-често регистрираното състояние по време<br />

на никнене на зъбите е това на различна по сила раздразнителност, промяна<br />

в поведението на бебето и неразположеност. Никненето на централните<br />

резци предизвиква по-малко проблеми в сравнение с процеса на никнене на<br />

страничните резци.<br />

Обичайните симптоми са:<br />

• Желанието на бебето да слага несъзнателно предмети или ръцете си в устата<br />

и силна нужда да гризе, което намалява и успокоява болката и помага за<br />

поникването на зъбчето.<br />

• Безпокойство, нервност и недоволство. Детето осъзнава промяната,<br />

настъпила в устата му, усеща непознато до сега чувство, в резултат на което<br />

се променя и поведението, навиците и предпочитания му. Ако неспокойството<br />

или другите признаци продължат, за препоръчване е да се обърнете към лекар,<br />

поради факта, че описаните симптоми може да се дължат на други причини.<br />

• Раздразнени, твърди и подути венци, повишено слюноотделяне , предизвикано<br />

от чувството на «сърбеж» на венците. Отделянето на голямо количество<br />

слюнка ограничава и успокоява чувството за дразнене и действа лечебно.<br />

• Анорексия и промяна в режима на хранене. Дори и любимите храни на детето<br />

Ви могат да станат непривлекателни в обичайните часове за хранене.<br />

• Неспокоен сън. Може да не ви остави да спите, а режимът му за сън да се<br />

промени, може да се събужда посред нощ с плач и да отказва да заспи.<br />

• Не всички лекари са съгласни с мнението, че поникването на зъби е свързано<br />

с поява на диария или повръщане. Възможно е обаче неспокойството и<br />

промените в детския организъм да влияят върху дейността на червата.<br />

89


Развитие през първата година<br />

Горна<br />

челюст<br />

Централни резци 8-12 месец<br />

Странични резци 9-13 месец<br />

Кучешки зъби 16-22 месец<br />

Първи кътници 13-19 месец<br />

Втори кътници 25-33 месец<br />

Долна<br />

челюст<br />

Втори кътници 23-31 месец<br />

Първи кътници 14-18 месец<br />

Кучешки зъби 17-23 месец<br />

Странични резци 10-16 месец<br />

Централни резци 6-16 месец<br />

Как да се грижим за зъбите<br />

Любовта и грижите на родителите са особено важни на този етап от живота<br />

на детето. Тяхното постоянно, доколкото това е възможно, присъствие и<br />

нежна прегръдка ще намалят болката и ще му помогнат да превъзмогне<br />

раздразнителността, причинена от промените в организма.<br />

От момента, в който детето придобие относителна самостоятелност на<br />

движение, съществува опасност да нарани млечните си зъбки. Ако зъбчето<br />

излезе от мястото си, родителите трябва да запазят спокойствие, да се опитат<br />

да го намерят и да го сложат обратно в гнездото му, след което да извикат<br />

веднага лекар. Зъбчето е силно и има голяма вероятност да си възвърне<br />

началното състояние.<br />

Ако зъбчето не може да прилегне, трябва да се запази в течна среда<br />

(чаша с мляко или вода). При всички случаи е задължителен прегледът от<br />

детски зъболекар, който да оцени сериозността на раната и взимането на<br />

профилактични мерки.<br />

90


91


Развитие през първата година<br />

Профилактиката е най-добрата грижа<br />

Изборът на подходящ детски зъболекар от родителите е от съществено<br />

значение, защото първото посещение на стоматолога се препоръчва да<br />

бъде предприето още през първата годинка на детето. При тази първа<br />

консултация зъболекарят оценява денталното развитие на детето и предлага<br />

профилактична програма. Профилактичният преглед, изчистването на зъбите<br />

от самото начало на тяхното поникване и флуорната профилактика са найважните<br />

елементи в грижата за тях.<br />

Зъболекарят информира родителите за благотворното влияние на флуора<br />

върху оралната хигиена на детето. Флуорът формира и повишава устойчивостта<br />

на емайла, външното покритие на зъбите, като по-този начин зъбът става порезистентен<br />

на кариеса и бактериалната плака.<br />

При флуорна профилактика с таблетки дозировката се определя от детския<br />

зъболекар и зависи от възрастта и местожителството на детето. Тя трябва<br />

да започне преди окончателното формиране на млечните зъби и да продължи<br />

и след появата на постоянните зъби. При провеждане на посочената<br />

профилактика не са установени противопоказания и не се наблюдават<br />

странични реакции, освен ако не се превиши дозата.<br />

Много педиатри са против даването на таблетки. Те предлагат локална<br />

флуоризация, приложена от детски зъболекар.<br />

Друг начин за предпазване от кариес е извършването на хранителната<br />

профилактика, изразяваща се в провеждане на правилно хранене с храни,<br />

които не съдържат захар. Лошите навици на хранене в детството по-късно<br />

водят до появата на кариес. Пример за подобен лош навик е намазването на<br />

биберона с мед или захар.<br />

Профилактиката трябва също така да е насочена към предпазване от кариес,<br />

който се появява между 2 и 5 година. Причината за появата на кариеси в<br />

посочената възраст е предходното хранене на бебето с биберон или кърма,<br />

когато е заспало.<br />

По време на сън слюноотделянето намалява, в резултат на което млякото<br />

остава по зъбите и причинява появата на кариес, без оглед на съдържанието<br />

на захар. Ето защо трябва да храните бебето, когато е будно и полуседнало, за<br />

да се погрижите за чистотата на зъбките му преди да заспи.<br />

Информирайте се и не се успокоявайте с мисълта, че след като постоянните<br />

зъби ще заместят млечните, полагането на особени грижи не е необходимо. За<br />

да има детето здрави постоянни зъби е необходима здрава основа.<br />

92


И така, зъбки ...<br />

• Не давайте на детето студени храни, засилват болката на венците.<br />

• Можете да задоволите желанието му да хапе и дъвче като му<br />

дадете подходяща за целта гумена или пластмасова играчка.<br />

• Можете да потъркате венците нежно с пръсти или със специален за<br />

тази цел гел. Това помага и успокоява болката на венците.<br />

• Не употребявайте лекарства или цярове, дори детски аспирин, без<br />

препоръката на лекаря.<br />

• Чистете 2-3 пъти на ден устата на бебето, за да го предпазите<br />

от бактерии, които по-късно причиняват появата на плака. След<br />

пробиването на първото зъбче, потъркайте леко венците с мокра<br />

марля.<br />

• Обърнете особено внимание на правилното хранене на бебето и на<br />

приема на течности, съдържащи захар и подслаждащи вещества.<br />

При евентуална консумация на захар последващото почистване на<br />

зъбите и задължително.<br />

• Поради риска от предаване на микроби на бебето, родителите<br />

също трябва да полагат нужните грижи за поддържане на устната<br />

си хигиена.<br />

• За правилното развитие на устната кухина и формиране на зъбите<br />

у детето е препоръчително постепенното отбиване от шишето с<br />

биберон да е приключило до 12-я месец. Това може да стане чрез<br />

намалявате ежедневното количество мляко или чрез постепенно<br />

разреждане на млякото с вода до достигане на минимална<br />

концентрация на мляко и впоследствие до прием само на вода.<br />

Заместител на шишето с биберон е детската чашка със специално<br />

устие, а по-късно и обикновената чаша.<br />

93


94<br />

Развитие през първата година


Смучене на палеца и биберона<br />

Смученето е инстинктивно движение и навик на бебетата, действа като сигнал<br />

за необходимост от храна и е заместител на майчината любов и сигурност,<br />

които бебето чувства, докато се кърми.<br />

Смученето на биберон или палец трябва да се прекъсне<br />

преди 3 годишна възраст, ако е възможно и по-рано, за да се<br />

предпази детето от ортодентични проблеми, които евентуално<br />

в бъдеще ще наложат лечение (ортодентична шина)<br />

Ако навикът не е траен и чест през деня и не оказва силен натиск върху<br />

челюстите, то не бива да става повод за безпокойство относно правилното<br />

формиране на зъбките, поне през периода на първата година. Желателно е<br />

обаче употребата на биберон да се преустанови при първа възможност, защото<br />

с възрастта навикът се преодолява още по-трудно и води до деформация на<br />

челюстта.<br />

Специалистите имат различни мнения за употребата на биберон. Световната<br />

Здравна Организация не го препоръчва. Според някои проучвания биберонът<br />

замества обичта и вниманието, необходими на детето и е възможно да има<br />

връзка с ниското ниво на интелигентност на даденото дете. Това е така, защото<br />

мозъкът, развиващ се бързо през първата година, се нуждае от дразнители,<br />

а не от “успокоители” като биберона.<br />

Ако навикът продължи дълго време, може да предизвика дерматит около<br />

устата поради увеличената секреция на слюнка, особено при бебетата.<br />

95


Сънят


Сънят<br />

Сънят е толкова необходим и полезен за бебето,<br />

колкото и храната. Това е времето за успокояване и<br />

възстановяване на силите, а и време, в което родителите<br />

успяват да се погрижат и за себе си. Темпераментът и<br />

личността на бебето, както и ежедневните му дейности,<br />

определят времето, нужно за сън.<br />

Няма по-красива картина от вашето спящо ангелче.<br />

Благодарение на грижите и любовта ви то е спокойно,<br />

щастливо и се чувства сигурно. Не можете да му се<br />

нарадвате! Галите го, говорите му сладко и, както много<br />

други майки, чудите се на себе си как сте създали това<br />

мъниче, това малко чудо.


Сънят<br />

Сега спя<br />

Бебето не може да разграничи деня от нощта. Майката е тази, която ще му<br />

помогне да осъзнае как се разпределят дейностите през денонощието. От<br />

една страна, светлата детска стая през деня, когато майката се занимава с<br />

него, грижи се за хигиената му на фона на музика, приготвя му храна и от<br />

друга - приглушената светлина през нощта, когато е тихо и дейностите са<br />

ограничени, ще помогнат на бебето да разбере постепенно какво и кога трябва<br />

да прави.<br />

Сънят, противно на старите разбирания, не храни<br />

децата. Не е вярно, че продължителният сън е признак<br />

на правилно развитие, докато по- малкото часове сън са<br />

доказателство за наличието на проблем. Не е необходимо<br />

да броите часовете сън. Прекомерното ви безпокойство<br />

по този въпрос ще ви причини само нервност и стрес<br />

През първите месеци сънят на бебето е тясно свързан с храненето. Детето<br />

предпочита да спи, когато е сито; това не означава обаче, че всеки път, когато<br />

се събужда, иска да яде. Бебето се буди и когато е жадно, когато нещо го боли<br />

или има нужда от смяна на пелените.<br />

Към 9-я месец детето започва да изразява желанието си или нежеланието си<br />

за сън. Обикновено след като цял ден е лазило и е опознавало света около<br />

себе си, щом се отпусне заспива като агънце.<br />

Детето може да реагира и роптае срещу спането, дори когато е наистина<br />

уморено. Възможно е да иска да продължи да играе, пренебрегвайки умората,<br />

друга възможна причина за реакция срещу спането може да се окаже<br />

зародилото се чувство на несигурност, което го кара да не иска да се отдели от<br />

родителите си, особено ако му се е сторило, че те искат да се “отърват” от него.<br />

Спазването на конкретен режим за сън е добър навик. Това не означава, че<br />

ако детето не иска да спи, вероятно, поради някоя промяна в режима, трябва<br />

непременно да си легне. Биологичният му часовник не действа винаги според<br />

желанието на родителите.<br />

Много е важен начинът и думите, с които ще обясните на детето, че е време за<br />

сън. Изрази като “ако не слушаш, ще ходиш да спиш” или “остави играчката и<br />

си лягай” предизвикват в детето реакция срещу съня и го изнервят.<br />

Ако на бебето му се спи, но отказва да си легне, не настоявайте. По-добре<br />

да го разсъните като се позанимаете с него и поиграете. По този начин ще<br />

изразходва енергията му и то лесно ще заспи.<br />

98


Не очаквайте от бебето да следва вашата дневна<br />

програма. След като порасне ще може да приспособите<br />

неговия режим, доколкото това е възможно, към<br />

вашите часове за сън и по този начин бебето няма да<br />

се събужда преди вас. Като намалявате постепенно<br />

продължителността на дневния сън ще осигурите една<br />

относително спокойна нощ с почти непрекъснат сън.<br />

Коя поза предпочитам<br />

Старото схващане на педиатрите, че най-добрата позиция за спане на детето<br />

е по корем, е доста спорно в наши дни. Лекарите считат, че когато бебето<br />

спи настрани съществува по-малка опасност от задавяне при евентуално<br />

повръщане, отколкото ако спи по гръб; посочената позиция за сън намалява<br />

и риска от синдрома на внезапна детска смърт (SIDS), причината за който все<br />

още не е съвсем ясна. Твърди се също, че инстинктът за самосъхранение кара<br />

легналото по гръб бебе да обърне главичката си и по този начин намалява<br />

опасността от задавяне, но това не винаги е сигурно.<br />

Тъй като бебето не може да се обръща само, желателно е майката да променя<br />

позицията му при следващото спане.<br />

Съвременната педиатрия счита, че родителите не<br />

трябва да лишават напълно детето от сигурността,<br />

която тяхното легло му дава, стига това да става само<br />

в определени случаи и да не се превръща в тактика или<br />

навик. Това убежище, леглото на родителите, създава в<br />

детето чувство за сигурност, особено в трудни моменти<br />

като смяна на околната среда, ново братче или дори<br />

лош сън. Практиката е доказала, че колкото по-сигурно<br />

се чувства то, толкова по-рано ще стане независимо.<br />

Затова, когато детето има тази алтернатива и чувства,<br />

че го приемат в стаята на родителите , то се съгласява<br />

по-лесно да си легне в креватчето, научава се да бъде<br />

независимо и да вярва в себе си<br />

99


Сънят<br />

Как спя по-добре...<br />

Новороденото няма предпочитания към мястото за сън; радва се на съня<br />

навсякъде, на канапето, в порт-бебе, когато е на разходка, в леглото си.<br />

Достатъчно е да се чувства сигурно. Това улеснява майката, защото може да<br />

го наглежда постоянно.<br />

По-късно, когато нощният сън се увеличи, е по-добре да се научи да спи на<br />

едно конкретно място. Много млади майки покриват бебето с голяма пелена с<br />

мисълта, че това осигурява топлинка и сигурност, както в майчината утроба.<br />

За по- приятни сънища.....<br />

• Абсолютната тишина не е задължителна, когато бебето спи.<br />

Не е необходимо да сменяте драстично дневната си програма,<br />

освен ако имате навика да слушате музика в пълен диапазон.<br />

Бебето свиква с шума и не се дразни.<br />

• Дискретната светлина вечерно време в стаята на бебето<br />

помага.<br />

• За да не се отвива детето през нощта, пъхнете одеалцето под<br />

дюшечето. Матракът трябва да приляга плътно в креватчето.<br />

Може би спалното чувалче е по-удобно, ако бебето е над 6<br />

месеца.<br />

• Не завивайте прекалено детето, оставете го да диша и да се<br />

движи свободно. Прекалената топлина може да му причини<br />

хипертермия. От температурата на вратлето ще разберете<br />

дали му е топло.<br />

• Погрижете се детската стая да е приятна на вид, чиста и<br />

поддържайте температура около 20 - 22º С.<br />

• Нека времето за сън да стане приятна за вас процедура.<br />

Подредете креватчето, нахранете детето, изкъпете го,<br />

измийте зъбките му, сложете му пижамката, прочетете му<br />

приказка, целунете го за лека нощ. Следвайки тази програма,<br />

бебето свиква с приятната подготовка, която го успокоява и<br />

се научава да се радва на съня.<br />

• Лекият шум и плавното движение на музикалните играчки го<br />

успокояват и приспиват. Не лишавайте бебето от<br />

удоволствието да спи с една от любимите си играчки, стига<br />

тя да е безопасна.<br />

• Възглавницата не е задължителна, особено когато бебето е<br />

още много малко и му пречи да диша.<br />

100


Много бебета алармират за тази своя нужда с неспокоен сън или свиване в<br />

някой ъгъл на креватчето, когато са в състояние да го направят. Други бебета<br />

от самото начало се радват на свободата на движение в новата среда.<br />

При всички положения традиционното повиване на бебето (с ръце и крака<br />

залепени до телцето) е погрешен, отживял навик. Това повиване може да<br />

стане причина за проблеми в таза или да изостри някоя вродена луксация.<br />

Не се страхувайте, че бебето ще се задуши, ако заспите по време на кърмене.<br />

Това не е толкова лесно. Благодарение на инстинкта си, то ще мръдне,<br />

търсейки възможност да диша свободно.<br />

Не оставяйте бебето да заспи с биберон в устата.<br />

Плачът на бебето през нощта не винаги е обезпокояващ.<br />

Изчакайте малко и ако продължи, отидете при него.В<br />

случай, че всичките му нужди са задоволени, но продължава<br />

да е неспокойно, погалете го по гръбчето, за да се успокои,<br />

сменете позата му и след малко пак го проверете. Ако<br />

плачът е упорит и не можете да разберете причината или има<br />

постоянни кошмари, свързани с нощния страх, посъветвайте<br />

се с педиатъра.<br />

101


Посещение при педиатъра –<br />

ваксинации


Посещение при педиатъра – ваксинации<br />

В миналото човекът с бяла престилка бе повод за<br />

вълнение и безпокойство от страна на децата. Днес все<br />

повече деца стават приятели с педиатъра. Все по-рядко<br />

в лекарските кабинети се наблюдават сцени с деца,<br />

защитаващи се и търсещи помощ в лицето на майка си.<br />

Често отказът на детето да бъде прегледано от лекаря<br />

е резултат от позицията на семейството по този въпрос.<br />

Създайте на детето стимули да вижда в лекаря добър<br />

приятел, който се грижи то да порасне, да стане силно,<br />

да не го боли гърлото и коремчето.


Посещение при педиатъра – ваксинации<br />

Не искам да ходя на лекар<br />

Ако детето свързва образа на лекаря с неприятни преживявания, тогава<br />

обикновеното посещение в лекарския кабинет се превръща в малка битка.<br />

Майката трябва да помогне на детето да приеме идеята за лекарски преглед,<br />

да му помогне да осъзнае, че трябва да вярва на лекаря и да се сработва с него.<br />

Нейното присъствие по време на прегледа успокоява детето. Ако не е позволено<br />

да стои до него, едно логично разстояние, от което то може да я вижда, ще го<br />

успокои. В началото, ако е необходимо, лекарят може да го преглежда, докато<br />

майката го държи на ръце.<br />

Много е важен правилният избор на педиатър.Вашият<br />

педиатър трябва да бъде не само добър и информиран<br />

специалист, но и човек с дълбока чувствителност към всяко<br />

дете. Изберете лекар, който е непосредствен и предразполага<br />

към близки отношения, говори с вас и с детето, обяснява<br />

какво прави във всеки момент, назовава всеки използван<br />

уред. По този начин детето се запознава с околната среда и<br />

се доверява на лекаря.<br />

Опознаването на лекарския кабинет<br />

изисква известно време. В чакалнята<br />

бебето има възможност да се запознае<br />

с всичко около него и да се адаптира.<br />

Обикновено чакалните и лекарските<br />

кабинети имат всичко необходимо, за<br />

да привлекат вниманието на детето,<br />

но не го лишавайте от любимата му<br />

играчка.<br />

104


Как лекарят ще прегледа бебето ви<br />

В България отдавна е прието през първата година от живота детето<br />

да посещава личния си педиатър (детска консултация) всеки месец.<br />

По този начин лекарят ще следи физиологичното развитие на<br />

бебето, ще получава информация<br />

от майката, ще отговаря на<br />

въпросите на родителите, ще<br />

ги съветва и ще разговаря<br />

с тях по всички въпроси,<br />

засягащи по-нататъшното<br />

му развитие. При първото<br />

посещение след раждане<br />

лекарят прави общ преглед.<br />

Проверява цвета на кожата,<br />

движенията, реакциите,<br />

главичката и мускулния<br />

тонус. При следващия, поподробен<br />

преглед , лекарят<br />

проверява състоянието на<br />

пъпната връв, фонтанелите<br />

на главичката, формирането<br />

Тестисите при момчетата обикновено<br />

са леко подути поради задържаната<br />

течност в тях, докато при момичетата<br />

често може да се забележи светлобял<br />

или леко кървав секрет от<br />

вулвата - нещо като менструация,<br />

което се дължи на майчините<br />

хормони, преминали в организма на<br />

бебето по време на бременността.<br />

И двете състояния са известни<br />

като „полова криза” и траят около<br />

десетина дни<br />

на небцето, сърцето, дихателните функции, коремчето и вътрешните органи,<br />

гениталиите, ръцете, таза, краката и др. Задължително е всеки месец да се<br />

следи тегловния прираст, нарастването на дължина (височина), обиколката<br />

на главата, затварянето на фонтанелите и други показатели на физическото<br />

развитие на кърмачето. През втората година детето се проследява веднъж на 3<br />

месеца, а от третата година нататък - веднъж на 6 месеца.<br />

Добре е да имате един и същ педиатър през целия период<br />

на развитие на детето. Връзката лекар-дете придобива<br />

личен характер, лекарят познава детето, неговите реакции и<br />

поведение и му е по-лесно да направи диагнозата.<br />

105


Посещение при педиатъра – ваксинации<br />

За какво да внимаваш, мамо, ако се разболея<br />

При кашлица, хрема, болка в гърлото, температура или болки в коремчето, ще<br />

трябва да се посъветвате с педиатъра си.<br />

Поискайте съвета му ако:<br />

• Общото състояние е нарушено и буди съмнение за здравен проблем<br />

• Плаче настоятелно от болка и отчаяно иска да го утешите<br />

• Има температура над 38°C и се поти<br />

• Дишането му е ускорено и затруднено, кашля, нослето му е запушено<br />

• Гърлото му е болезнено<br />

• Цветът на лицето е променен – бледо, жълто или синкаво<br />

• Повръща повече от 2 пъти за един час<br />

• Устните му са сухи (обезводняване)<br />

• Има диария, поне три пъти на ден (опасност от обезводняване!)<br />

• Отказва да яде<br />

Водете се винаги от максимата, че е по-добре едно излишно посещение<br />

при лекаря, отколкото едно закъсняло посещение - острите инфекциозни<br />

заболявания в тази ранна възраст се развиват с часове и крият непредвидими<br />

последици.<br />

Освен лекарското наблюдение много е важно вашето постоянно присъствие,<br />

вашата обич и топла прегръдка, дори играта, ако то е в състояние да играе.<br />

Детето се успокоява, чувства се щастливо и, повярвайте, благодарение на<br />

вашата любов и грижи то ще оздравее още по-бързо.<br />

Добри инжекции<br />

Имунната система на бебетата се развива постепенно. При раждането бебето<br />

има т.н. „вроден неспецифичен имунитет” придобит от майката по време на<br />

бременността. Той е пожизнен. Специфичният имунитет срещу различните<br />

микроорганизми – бактерии и вируси, причиняващи инфекциозните заболявания<br />

при децата, се изгражда през първите няколко години от детството.<br />

За определени чести заболявания това става главно чрез ваксинациите, които<br />

са спасили милиони деца от опасни за живота инфекции – едра шарка, детски<br />

паралич, тетанус, туберкулоза и др. Вече повече от 20 години едрата шарка е<br />

ликвидирана и срещу нея ваксинация не се провежда, а Европейския континент<br />

от няколко години е зона без детски паралич!<br />

Ваксината принуждава организма да развие имунитет срещу микробите и<br />

вирусите. Всъщност това са малки количества „обезсилени микроби» или<br />

микробни продукти (антигени), които помагат на организма да произведе<br />

специфични антитела, чрез които да се бори срещу микробите, когато е в<br />

контакт с тях. Отново трябва да подчертаем, че имунната система, която играе<br />

изключително важна роля в живота на човека, в първите години е незряла<br />

(некомпетентна). Детето се ражда с т.н. вроден или неспецифичен имунитет<br />

и едва след раждането при срещата с различни инфекциозни агенти (вируси,<br />

бактерии и др.) изработва своята специфична защита срещу повторна среща<br />

с тези антигени. Това е т.н. пасивен специфичен имунитет. При такава първа<br />

среща, когато имунната система не е подготвена да произведе бързо защитните<br />

антитела, обикновено се развива съответното заболяване, което може да<br />

протече с опасност за живота. Примерите в това отношение са прекалено много<br />

и са добре познати на медицинските специалисти.<br />

106


107


Посещение при педиатъра – ваксинации<br />

Чрез имунизациите, които са доказали своята огромна полза за ликвидирането<br />

и силното ограничаване на редица тежки инфекции в цял свят, детето изгражда<br />

своя активен специфичен имунитет срещу най-честите детски инфекции. Всички<br />

критики срещу имунизациите въобще, са научно недоказани, практически<br />

неиздържани и противоречат на медицинската наука и практика. За съжаление,<br />

и днес се намират хора, които са антиваксинално настроени и излагат на риск<br />

не само собствените си деца, но и обществото, защото имунизациите изглаждат<br />

както личния, така и обществения имунитет – този факт никой няма право да<br />

пренебрегва.<br />

Ваксинацията е метод на профилактичната медицина, спомага за<br />

предотвратяване или намаляване броя на заболяванията от някои детски<br />

инфекции и отслабва симптомите на други, защищава и бронира уязвимия<br />

детски организъм.<br />

Имунизацията по принцип е безопасна. Местните и общите реакции, които<br />

понякога предизвиква в детския организъм, са обикновено слаба температура,<br />

локално зачервяване, възпаление или оток на мястото на инжекцията. Тези<br />

симптоми са по-изявени, когато детето е по-голямо. Децата с доказана<br />

алергия също могат да се ваксинират при предприемането на определени<br />

предварителни мерки за потискането на възможна ранна алергична реакция.<br />

Ваксината се поставя като инжекция в ръката, бедрото, рамото или се поема<br />

през устата. Както и при всеки биопродукт, така и при ваксините има строги<br />

показания и противопоказания, които трябва добре да се знаят и да се спазват.<br />

От нарушаването на това важно правило обикновено следват по-сериозните<br />

странични и нежелани реакции, които плашат родителите и пораждат<br />

антиваксиналните настроения. Имунизацията и наблюдението на ефекта от нея<br />

е отговорност на педиатъра и на здравните служби.<br />

Кога трябва да се ваксинирам<br />

Ваксинацията става на базата на определен от<br />

Министерството на Здравеопазването на всяка страна<br />

имунизационен календар, който за България включва всички<br />

задължителни и безплатни ваксинации.<br />

Първите имунизации са срещу хепатит В и туберкулоза(БЦЖ)<br />

още в родилния дом преди изписването. Редовните<br />

имунизации започват от 2-3 месец и продължават до зряла<br />

възраст в определен порядък. За някои ваксини е необходимо<br />

да се прави през няколко години т.н. реваксинация, която<br />

цели засилването на имунитета, ако той е отслабнал. Много<br />

ВАЖНО - ваксините се прилагат на напълно здрави деца. Ако<br />

бебето е хремаво, кашля, има повишена температура или не<br />

се чувства добре, отложете ваксинацията, докато оздравее и<br />

поне 8 - 10 дена след това.<br />

108


Дифтерия<br />

Ваксинацията срещу дифтерия се поставя заедно с ваксината срещу тетанус<br />

(двойна) или заедно с тази срещу тетанус и коклюш (тройна-ДТК) след като<br />

бебето навърши 2 месеца. Отокът, който евентуално може да се образува,<br />

минава лесно, в повечето случаи с налагане на хладки компреси.<br />

Тетанус<br />

Тетанусът е микроб, развиващ се в заразена с пръст рана. Днес е рядко явление,<br />

но ваксината е превантивна (двойна или тройна). В България се прилага<br />

тройната ваксина ДТК (диф-тет-кок, и ДТ за възрастни).<br />

Коклюш<br />

Коклюшът е детска болест, която се предава много лесно и неин характерен<br />

симптом е пристъпната мъчителна кашлицата с характерно „кукуригане»(реприз)<br />

накрая на пристъпа. Един тежък и продължителен пристъп може да се окаже<br />

фатален! Днес във всички страни се използва безклетъчната противококлюшна<br />

ваксина. Счита се, че тази нова ваксина има по-малко странични реакции и<br />

се поставя по преценка на лекаря. В миналото ваксината се поставяше до 6<br />

годишна възраст. Новите данни сочат, че хроничната кашлица при младите и<br />

при възрастните често се дължи на коклюш. Поради тази причина напоследък в<br />

Европа се обмисля една реваксинация към 14 – 16 годишна възраст.<br />

Ваксина срещу Хемофилус инфлуенце тип Б (Hib)<br />

През последните години е разработена ваксина срещу този микроб, който е<br />

отговорен за над 93% от случаите на заболявания от смъртоносен менингит при<br />

деца под 5 години. Същият микроб може да предизвика отит, ангина, ларингит,<br />

епиглотит и пневмония. Имунизацията започва от 2-3 месец и се прилага в 4<br />

дози. Може да се поставя комбинирана с други ваксини.<br />

Полиомиелит<br />

Полиомиелитът (детски паралич) е болест, която се среща все по-рядко<br />

благодарение на прилаганите ваксини. В България тази ваксина се поставя<br />

във вид на инжекция заедно с петте останали ваксини – срещу дифтерия,<br />

тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б, с която детето<br />

наведнъж се уминизира срещу 6 болести. Ваксината срещу полиомиелит влезе в<br />

задължителния имунизационен календар у нас от 2010г. насам.<br />

109


Посещение при педиатъра – ваксинации<br />

Вариола (едра шарка)<br />

Вариолата е болест, която в резултат на масовата ваксинация вече принадлежи<br />

на миналото и по решение на СЗО (Световна Здравна Организация) не се прави<br />

имунизация.<br />

Дребна шарка (морбили)<br />

Симптомите на дребната шарка са обриви, температура и кашлица. Може да<br />

протече много тежко и да доведе до тежки усложнения с фатален край. Такава<br />

епидемия се разви у нас през 2009 – 2010 година с резултат 25 смъртни случая.<br />

Благодарение на ваксината болестта вече се среща все по- рядко. Първата<br />

доза ваксина се поставя на 13 месец, комбинирана с ваксината срещу заушка<br />

и рубеола (MMR) . След 7-10 дена се появяват някои леки реакции. Ако в<br />

семейството има случаи на алергия, конвулсии или някой употребява кортизон,<br />

лекарят трябва да бъде предварително уведомен. Ваксината се повтаря през<br />

12-та година или при епидемични показания по преценка на лекаря.<br />

Рубеола<br />

Ваксината е задължителна. Неимунизирани жени, които не са прекарали<br />

рубеола, също е добре да се ваксинират поне 3 месеца преди да забременеят.<br />

Ако неваксинираната бременна жена се зарази с вируса на рубеолата през<br />

първите 3 месеца на бременността, съществува реална опасност плодът също да<br />

заболее, което води до появата на тежки вътреутробни поражения на сърцето<br />

(вроден порок) и на други органи. Поставя се самостоятелно или в комбинация с<br />

ваксините срещу дребна шарка и заушка.<br />

Паротит<br />

Паротитът (заушка) е болест, която атакува паротитните (слюнчените) жлези<br />

(намиращи се в задната подушна част на бузите). Имунизацията е задължителна,<br />

прави се в комбинация с ваксина срещу дребна шарка и рубеола. След 3 седмици<br />

може да предизвика леко подуване на съответните жлези. Първата доза се<br />

поставя, когато детето е на 13 месеца, а втората на 12-та година.<br />

Хепатит В<br />

През последните години се е увеличил значително броят на носители на вируса<br />

на хепатит В и затова ваксината е задължителна в нашия имунизационен<br />

календар. Болестта се предава предимно по сексуален път и при преливане<br />

на кръв и други биопродукти, заразени с вируса. Както пушенето е първата<br />

причина за поява на рак набелите дробове, така и хепатит В е главната причина<br />

за поява на рак на черния дроб. Първата доза се поставя непосредствено след<br />

раждането, дори ако в семейството има случай на хепатит В.<br />

110


111


Посещение при педиатъра – ваксинации<br />

Хепатит А<br />

Ваксината за хепатит А се употребява от години. Тази болест се предава много<br />

по-лесно от хепатит В: от тоалетната, урината, слюнката и храната. Появата й<br />

при възрастни може да причини сериозни усложнения, които могат да се окажат<br />

фатални. Имунизират се предимно децата, като особено удачно е това да стане<br />

преди тръгване на ясла, детска градина или училище.<br />

Менингит<br />

В редица страни обикновено след навършването на една година се поставя<br />

ваксината против менингокок тип C (не включва останалите типове менингокок).<br />

В случай на епидемия и ако се ваксинира бебе, ненавършило една година, тя<br />

трябва да се повтори. Напоследък много педиатри препоръчват ваксинирането<br />

да започне, когато бебето навърши 3 месеца, при което са необходими общо<br />

3 дози. Проучва се нова комбинирана ваксина, включваща 4 серумни групи<br />

менингокок (A, C, Y, W) и с нейна помощ се очаква да бъде намалена значително<br />

опасността от заболявания от менингит.<br />

Противогрипни ваксини<br />

Грипът може да е особено опасен за бебета и възрастни. Грипният вирус<br />

постоянно мутира. По този начин ваксината, поставена през една определена<br />

година, не предпазва от грипна епидемия през следващата и трябва постоянно да<br />

се подновява. Тривалентната инактивирана антигрипна ваксина е единствената<br />

одобрена за деца под 5 години, докато ваксината с живи отслабени вируси се<br />

поставя след навършване на 5 години. Когато децата са под 9 години ваксината<br />

се поставя в две дози, с разлика от 4 до 6 седмици между първата и втората<br />

доза. Ваксината е препоръчителна за всички, но е задължително да се поставя<br />

предепидемично на т.н. рискови контингенти – деца и възрастни с хронични<br />

заболявания на белите дробове, сърдечносъдовата система, кръвна или друга<br />

хронична болест. Една британска корпорация работи в САЩ върху създаването<br />

на нова ваксина, която няма да се модифицира. Очаква се, че една доза ще е<br />

достатъчна поне за повече години. Тази ваксина ще бъде способна да защити<br />

организма от всички щамове на грип А, който е причината за всички пандемии.<br />

112


Посещение при педиатъра – ваксинации<br />

Туберкулоза<br />

В резултат на масовото придвижване на населението към градовете в началото<br />

на миналия век се наблюдава взрив в разпространението на болестта.<br />

Благодарение на задължителната масова ваксинация с БЦЖ туберкулозата<br />

в България беше силно намаляла, но напоследък бяха регистрирани доста<br />

нови случаи на болестта (в различен мащаб за отделните държави). Само<br />

възрастен човек, боледуващ от кавернозна туберкулоза, може да предаде<br />

бацила посредством кашлица, кихане или дори смях. Най-същественият<br />

метод за откриване на болестта е тестът Манту (Mantoux). Ваксината против<br />

туберкулоза (BCG) се поставя още в родилния дом преди изписването. По-късно<br />

се провеждат редовно реимунизации при нужда.<br />

Нови ваксини<br />

Пневмокок<br />

Конюгираната ваксина срещу пневмококи е елемент от задължителния<br />

имунизационен календар от няколко години насам. При бебета и малки деца<br />

дозите на ваксината отговарят на възрастта, на която започва имунизирането.<br />

Реимунизацията е необходима, ако ваксината е поставена на 2-3 месечна<br />

възраст. Тази ваксина е много важна, тъй като заболявания като менингит, отит<br />

на средното ухо, пневмония, сепсис, бактериемия (бактерии в кръвния поток) се<br />

дължат на инфекции с пнемококи<br />

Варицела<br />

При физиологически здрави деца варицелата е по принцип доброкачествена<br />

болест. Съществуват обаче и случаи на сериозни усложнения на централната<br />

нервна система, дихателната система и кожата (реинфекция със стафилокок).<br />

Тя е особено опасна при младежите и възрастните. В някои държави се прилага<br />

ваксина срещу варицелата, но у нас такава ваксина липсва.<br />

Имам си моя книжка<br />

В Детската Здравна Книжка (медицински здравен картон) се отбелязва целият<br />

процес на наблюдение и развитие на здравето на Вашето дете: от раждането<br />

до младежките му години. Много е важно майката да следи дали в книжката се<br />

отразява пълната информация за здравето на детето. Впоследствие, това ще<br />

помогне за добрата комуникация с лекарите, профилактиката и навременното<br />

решаване на здравни проблеми. При посещения в лекарския кабинет или<br />

здравните служби майката задължително трябва да носи със себе си книжката.<br />

В нея се вписват детските болести, от които е боледувало детето, поставените<br />

ваксини или тези, които предстоят да се поставят и всичко необходимо, за да<br />

може лекарят да придобие пълна картина за здравето на детето.<br />

114


ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР<br />

Имунизационният календар на всяка държава, включително и в България,<br />

включва задължителните ваксини, които се заплащат от държавата.<br />

Имунизационен календар на Република България<br />

в сила от 12.5.2017<br />

Навършена<br />

възраст<br />

Имунизация<br />

против<br />

Ваксина<br />

Начин на<br />

приложение<br />

През първите<br />

24 часа след<br />

раждането*<br />

Имунизация против<br />

хепатит Б (I прием)<br />

Рекомбинантна хепатит Б<br />

ваксина Енжерикс<br />

мускулно, 0,5 мл<br />

От 48-ия час<br />

след раждането<br />

Имунизация против<br />

туберкулоза<br />

БЦЖ<br />

вътрекожно,<br />

0,1 мл<br />

Втори месец<br />

Имунизация против<br />

полиомиелит,<br />

дифтерия, тетанус,<br />

коклюш, хемофилус<br />

инфлуенце тип Б,<br />

хепатит Б (I прием)**<br />

Комбинирана шесткомпонентна<br />

ваксина срещу дифтерия,<br />

тетанус, коклюш с ацелуларна<br />

компонента, инактивирана<br />

полиомиелитна ваксина,<br />

конюгирана ваксина срещу<br />

хемофилус инфлуенце тип<br />

Б, рекомбинантна хепатит Б<br />

Хексацима<br />

мускулно, 0,5 мл<br />

Трети месец<br />

Имунизация против<br />

пневмококи (I прием)<br />

Имунизация против<br />

полиомиелит,<br />

дифтерия, тетанус,<br />

коклюш, хемофилус<br />

инфлуенце тип<br />

В (I прием)<br />

Имунизация против<br />

пневмококи (II прием)<br />

Конюгирана пневмококова<br />

ваксина Синфлорикс<br />

Комбинирана шесткомпонентна<br />

ваксина срещу дифтерия,<br />

тетанус, коклюш с ацелуларна<br />

компонента, инактивирана<br />

полиомиелитна ваксина,<br />

конюгирана ваксина срещу<br />

хемофилус инфлуенце тип<br />

Б, рекомбинантна хепатит Б<br />

Хексацима<br />

Конюгирана пневмококова<br />

ваксина Синфлорикс<br />

мускулно, 0,5 мл<br />

мускулно, 0,5 мл<br />

мускулно, 0,5 мл<br />

115


Посещение при педиатъра – ваксинации<br />

Четвърти месец<br />

Имунизация против<br />

полиомиелит,<br />

дифтерия, тетанус,<br />

коклюш, хемофилус<br />

инфлуенце тип Б,<br />

хепатит Б (IІI прием)<br />

Комбинирана<br />

шесткомпонентна ваксина<br />

срещу дифтерия, тетанус,<br />

коклюш с ацелуларна<br />

компонента, инактивирана<br />

полиомиелитна ваксина,<br />

конюгирана ваксина срещу<br />

хемофилус инфлуенце тип<br />

Б, рекомбинантна хепатит Б<br />

Хексацима<br />

мускулно,<br />

0,5 мл<br />

Имунизация против<br />

пневмококи (IIІ<br />

прием)<br />

Конюгирана пневмококова<br />

ваксина Синфлорикс<br />

мускулно,<br />

0,5 мл<br />

Седми месец<br />

Проверка за<br />

белег след БЦЖ<br />

имунизацията. На<br />

децата без белег<br />

се прави проба<br />

Манту (5 МЕ ППД)<br />

и отрицателните се<br />

имунизират<br />

БЦЖ<br />

вътрекожно,<br />

0,1 мл<br />

Дванадесет месеца<br />

Реимунизация против<br />

пневмококи, не по-рано<br />

от 6 месеца след третия<br />

прием (ІV прием)<br />

Конюгирана<br />

пневмококова ваксина<br />

Синфлорикс<br />

мускулно,<br />

0,5 мл<br />

Тринадесет месеца<br />

Имунизация против<br />

морбили, паротит и<br />

рубеола<br />

Триваксина<br />

морбили - паротит -<br />

рубеола Приорикс<br />

подкожно<br />

или<br />

мускулно,<br />

0,5 мл<br />

Шестнадесет<br />

месеца<br />

(не по-рано от<br />

една година<br />

след III прием)<br />

Реимунизация<br />

против полиомиелит,<br />

дифтерия, тетанус,<br />

коклюш, хемофилус<br />

инфлуенце тип Б (IV<br />

прием)<br />

Комбинирана<br />

петкомпонентна ваксина<br />

срещу дифтерия, тетанус,<br />

коклюш с ацелуларна<br />

компонента, инактивирана<br />

полиомиелитна ваксина,<br />

конюгирана ваксина срещу<br />

хемофилус инфлуенце тип Б<br />

Пентаксим<br />

мускулно,<br />

0,5 мл<br />

Шест години<br />

Реимунизация<br />

против полиомиелит,<br />

дифтерия, тетанус и<br />

коклюш (V прием)<br />

Комбинирана<br />

четрикомпонентна ваксина<br />

срещу дифтерия, тетанус,<br />

коклюш с ацелуларна<br />

компонента и инактивирана<br />

полиомиелитна ваксина<br />

Тетраксим<br />

мускулно,<br />

0,5 мл<br />

116


Седем години<br />

Реимунизация против<br />

туберкулоза (след<br />

отрицателна проба<br />

Манту)<br />

БЦЖ<br />

вътрекожно,<br />

0,1 мл<br />

Единадесет<br />

години<br />

Реимунизация против<br />

туберкулоза (след<br />

отрицателна проба<br />

Манту)<br />

БЦЖ<br />

вътрекожно,<br />

0,1 мл<br />

Дванадесет<br />

години<br />

Реимунизация против<br />

морбили паротит и<br />

рубеола<br />

Реимунизация против<br />

тетанус и дифтерия<br />

Триваксина морбили -<br />

паротит - рубеола Приорикс<br />

ТетаДиф (Td)<br />

подкожно или<br />

мускулно,<br />

0,5 мл<br />

мускулно,<br />

0,5 мл<br />

Седемнадесет<br />

години<br />

Реимунизация против<br />

тетанус и дифтерия<br />

ТетаДиф<br />

(Td)<br />

мускулно,<br />

0,5 мл<br />

От 25-ата година<br />

през 10 години<br />

От 25-ата година през<br />

10 години<br />

ТетаДиф<br />

(Td)<br />

мускулно,<br />

0,5 мл<br />

*Ако за хепатит Б ваксинация се използва само монопрепарат (Енжерикс), дозите са 3 - в първите 24 часа след<br />

раждането, на 1 месец и на 6 месечна възраст. Иначе от втората доза влиза в състава на Хексацима и дозите общо са 4.<br />

**Според последните промени в Наредба 15 за имунизациите, може да се прилагат различни марки и видове моноваксини<br />

или комбинирани многокомпонентни, като не се уточнява и колко на брой, стига общо да съдържат антигените, които се<br />

изискват за съответната възраст.<br />

Ваксинациите над едногодишна възраст се правят в календарната година на навършване на възрастта.<br />

Ваксинациите над едногодишна възраст се правят в календарната година на навършване на възрастта.<br />

При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните имунизации и реимунизации се извършват от<br />

личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента.<br />

За здравноосигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации и<br />

реимунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка Регионална здравна инспекция<br />

на територията на областните градове.<br />

Препоръчителни имунизации<br />

Освен задължителните, съществуват и т.нар. препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента<br />

срещу заплащане. Прилагат се на пътуващи в региони, в които съществува повишен риск от заразяване с определени<br />

ваксинопредотвратими инфекции; в региони, ендемични за дадените заболявания; на лица в неимунизационна възраст<br />

с придружаващи заболявания и повишен риск от заразяване, и др. Тук се включват ваксини срещу хепатит А, хепатит<br />

Б, грип, коремен тиф, бяс, жълта треска, ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) и с<br />

намалено антигенно съдържание на дифтерийната компонента, срещу морбили, паротит, рубеола, срещу менингококови,<br />

пневмококови, ротавирусни, хемофилус тип Б инфекции, инфекции с човешки папиломен вирус и др.<br />

117


Играта и значението<br />

й за децата


Играта и значението й за децата<br />

Играта за детето е живот, ежедневна нужда от момента<br />

на неговото раждане. Това е първият етап на придобиване<br />

на знания и на творческо занимание. Детето расте чрез<br />

играта, развива нови способности, придобива опит,<br />

култивира наблюдателността, паметта, фантазията и<br />

развива способността си да мисли. Поради тази причина<br />

играта е основен елемент на възпитание. Тя не е лукс.<br />

Древните гърци оцениха значимостта на играта и на<br />

забавлението в педагогическия процес. Днес науката<br />

признава, че почивката и забавлението са основни<br />

фактори за правилното развитие на човека.


Играта и значението й за децата<br />

Играта задоволява потребностите на децата<br />

Творчество<br />

Творчеството освобождава и мобилизира двигателните способности на<br />

детето, започва с етапа на елементарно наблюдение на предметите и<br />

завършва с изразяването на възприятието на детето за околния свят. Детето<br />

изразява това свое възприятие като възпроизвежда или копира предметите,<br />

които много често е трудно да се разпознаят в детските рисунки или в<br />

другите негови творчески дейности. По време на растежа си детето развива<br />

способностите си за по-прецизно изразяване.<br />

Движение<br />

Способността за контрол на движенията е основен фактор за правилно и<br />

цялостно развитие на детето. То се учи да използва ръцете и тялото си и да<br />

общува по-добре с околната среда.<br />

Одобрение и Признание<br />

Правилното формиране на детската личност е свързано с необходимостта на<br />

детето да си поставя цели и да ги постига. Детето Ви се нуждае от одобрение<br />

за всяко свое постижение, дори и за тези, които не впечатляват родителите му.<br />

Признанието е необходимо за правилното развитие на детето. То иска да е<br />

сигурно, че околните, особено родителите, го ценят, уважават и награждават<br />

за всяко негово усилие за творчество.<br />

Детето чувства удовлетворението, което<br />

доставя творчеството и постигането на цели. Гордее се със<br />

себе си и с постиженията си и търси възторга и одобрението<br />

на околните. За това, кажете му “браво”, подарете му една<br />

усмивка, една ласка.<br />

120


Играта и значението й за децата<br />

Деструктивност<br />

Нуждата на детето да разрушава обикновено остава неразбрана и поради<br />

тази причина родителите не гледат на нея с голямо одобрение.<br />

Тенденцията на детето да чупи и разрушава играчките е израз на<br />

изследователския му дух и на силното желание да научи как са направени<br />

предметите, които държи в ръчичките си. Поради своите особености<br />

играчките, които могат да се разглобяват, а така също и конструктурите, могат<br />

напълно оправдано да задоволят “разрушителната мания” на детето. Освен<br />

този вид играчки са и много практично и икономическо решение.<br />

Искам тази играчка!<br />

Всяко дете е независима, уникална личност и реагира по свой начин на<br />

играчките и предизвикателствата. Много важно при избора на играчки е да<br />

познавате детето и неговите интереси.<br />

По въпроса за избора на играчки<br />

специалистите са съгласни,<br />

че скъпите и сложни играчки<br />

По време на играта постепенно<br />

не притежават по-голяма ще откриете вкусовете и<br />

педагогическа стойност. предпочитанията на бебето ви<br />

Подходящи са играчки, които<br />

привличат детското внимание<br />

и развиват фантазията му. Много често една обикновена, не много скъпа<br />

играчка може в много по-голяма степен да засили фантазия на детето.<br />

Разумно е да се избягват неподходящи за възрастта играчки, тези, които<br />

събуждат желанието на детето за разруха и детските играчки -оръжия.<br />

Погрешно е също да купувате играчки, които не са съобразени с европейското<br />

законодателство и крият опасности за здравето и безопасността на детето<br />

(всички играчки с маркировката СЕ са проверени).<br />

До навършването на една година за детето ви от първостепенно значение<br />

са свободата на действие, любопитството да опознае и изследва околното<br />

пространство със своите инструменти - ръце, крака и уста (за да не се лиши<br />

от вкуса). Много често предметите и играчките се оставят настрана и се<br />

пренебрегват.<br />

122


Бебето ще мине през изследователски период. През първите три месеца само<br />

ще наблюдава лица и предмети и рядко ще търси пряка връзка с предмети, които<br />

вие му предлагате. През четвъртия месец ще има относителен контрол върху<br />

движенията си, особено на ръцете, и ще може да хваща, задържа и разглежда<br />

внимателно малките предмети. Гамата от интереси и любопитството му се<br />

разширяват , когато вече може да лази. От този момент отношението му към<br />

предметите се променя.<br />

Особено важно е правото на детето за самостоятелен избор на играчки, които<br />

го привличат.<br />

Не изразходвайте време и пари за закупуване на<br />

механизирани играчки за едногодишното Ви бебе.<br />

По-високата цена не означава по-голяма възпитателна<br />

стойност.<br />

Разделянето на играчките на категория “за момичета” или “за момчета”<br />

(оправдано от дългогодишната традиция, предавана от поколение на<br />

поколение) не трябва да е повод за безпокойство. С развитието си детето<br />

само ще избере кои играчки му подхождат.<br />

Елате да играем<br />

Ролята на родителите в играта е ценна и многостранна. Тяхното присъствие<br />

помага на детето да се учи как да играе, да споделя, да участва, да твори, да се<br />

забрави в света на щастието и съзидателството...<br />

Присъствието на родителите по време на играта и тяхното участие дават сили<br />

на детето, те са неговата психическа и морална подкрепа, чувства, че го<br />

приемат и е щастливо да сподели най-важната за него дейност с хората, които<br />

го обичат и се грижат за него.<br />

Създаването на усещане у детето, че родителите разбират нуждата от игра,<br />

удоволствие и творчество, е задължително за нормалното развитие на<br />

детската психика.<br />

Детето приема по-добре връзката с вас, ако го държите в прегръдката си,<br />

гледате го нежно в очите, говорите му и го галите, в моментите, когато го<br />

хвалите или се грижите за него...<br />

123


Играта и значението й за децата<br />

То разбира смисъла на приятелството, когато играете с него, смеете се заедно,<br />

държите се като дете, поставяте се на неговото ниво. Това ще ви позволи да<br />

изградите по-съществена и хармонична връзка с него. Не забравяйте, че то<br />

търси равностойна връзка, една майка и приятелка, която се интересува от<br />

него и е винаги готова да помогне. Потъркаляйте се по пода, спомнете си<br />

детските години, изживейте отново детството си чрез детето!<br />

Еволюция на играта<br />

Първо тримесечие<br />

Най-доброто време да опознаете бебето е играта, когато детето ви е сито,<br />

безгрижно и в добро настроение. Вземете го на ръце, погледнете го нежно<br />

в очите, говорете му, усмихнете се, нека да почувства колко е важно за вас.<br />

Ще ви се отплати за интереса и удоволствието си, гледайки ви в очите и<br />

наблюдавайки израза на лицето ви.<br />

Когато навлезе във втория месец шумът започва да привлича вниманието<br />

му. Вземете музикална играчка или дрънкалка, поиграйте с нея пред очите<br />

на бебето, нека свърже звука с картината. На този етап от живота му голям<br />

интерес представлява светлината, особено мигащите лампички, стига да не е<br />

много силна и да не дразни очичките му.<br />

През третия месец ще забележите, че детето ви става по-независимо в играта.<br />

Учи се да играе само, предимно с тялото си и се радва, когато го открива.<br />

Играе с ръцете и с краката, рита във въздуха (в ритъм и безцелно), слага ги в<br />

устата. През този месец можете да закачите на леглото-люлка играчки с ярки<br />

цветове (музикални играчки или дрънкалки), за да може да ги гледа когато е<br />

легнало. Постепенно ще може да стига до играчките и да хваща онези, които<br />

привличат вниманието му и да гука от радост за успеха си.<br />

Второ тримесечие<br />

Предметите, които привличат вниманието му в този период, са много,<br />

предимно податливите и малките, които лесно може да държи само. Можете<br />

да го сложите в кошарката или на друго място, определено за игра, но винаги<br />

под ваше наблюдение. На този етап е разумно да почнете да му четете детски<br />

книжки, чието съдържание естествено то не разбира (не поставяйте големи<br />

изисквания!). Бебето се радва на многоцветните странички и наблюдава<br />

израза на лицето ви, докато му разказвате истории. Не забравяйте, че добрите<br />

навици като четенето се създават отрано. Успоредно, детето продължава да<br />

напредва в играта с тялото си, започва да си играе с устата, езика и устните.<br />

124


През петия месец детето изразява музикалните си и танцови интереси. Дали<br />

става дума за талант? Със сигурност обаче ще се позабавлявате, танцувайки<br />

в ритъма на музиката, избрана от новия член на семейството. С развитието<br />

на двигателните му способности и тяхната координация бебето вече може да<br />

държи по-здраво предметите. Ако забележите, че играчките не го привличат,<br />

сменете ги. Можете да му ги дадете отново след няколко седмици, когато<br />

евентуално открие нови интересни неща в тях.<br />

През шестия месец детето е развило почти напълно способността си да хваща<br />

предмети. Задълбочава се любопитството му, иска да хване, да докосне всичко<br />

и започва да разбира кое е голямо или меко, какъв звук издават различните<br />

играчки. Топката е от любимите му играчки. Радва се да хвърля предметите<br />

и очаква от вас да му ги дадете обратно, за да ги хвърли пак. Криеницата му<br />

доставя удоволствие и с часове може да си играе с различните гумени или<br />

платнени играчки.<br />

Трето тримесечие<br />

Кубчета, кутии и съдове, играчки с колела са идеалната компания на вашето<br />

бебе. Оставете го да ги изследва внимателно и се въоръжете с търпение,<br />

защото малкият барабанист умира от удоволствие, когато предизвиква<br />

колкото е възможно повече шум. Слага и вади предметите от кутиите, радва<br />

се да бута всичко, което има колела и започва да наблюдава реакциите, които<br />

предизвикват действията му. Научава какво е позволено и какво не.<br />

Играе и същевременно открива и изследва света. Рисунките и книгите ще му<br />

помогнат да научи звуци и думи, които постепенно ще започне да употребява.<br />

Седнете с него на пода (не забравяйте равностойната връзка) и му почетете,<br />

като едновременно с това му показвате илюстрациите в книжката, променяйте<br />

тона на гласа се и повтаряйте бавно всяка думи.<br />

През осмия месец бебето ви се опитва да лази. Всички предмети около него<br />

са предизвикателство, което трябва да докосне и в болшинството от случаите<br />

да сложи в устата. На този етап и двамата ще се радвате на играта с кубчета<br />

- вечната, класическа игра.<br />

Играта с кутиите, тяхното пълнене и изпразване продължава да го привлича.<br />

Кухненските прибори са един нов цял свят за него. В деветия месец играта<br />

с детето ви е пълно удоволствие. Общува пълноценно с вас и през цялото<br />

време се радва на компанията ви. Седнете до него и се порадвайте на новите<br />

му способности. Поиграйте с него колкото е възможно повече. Предизвикайте<br />

го да се съревновава с вас и да спечели.<br />

125


Играта и значението й за децата<br />

Събудете интереса му и чрез взаимната имитация. Имате възможност да<br />

опознаете детето, което криете дълбоко в себе си и да се отдадете на игрите и<br />

радостта. Имитирайте изразите и звуците му и погледнете на света с неговите<br />

очи. Очакват ви големи изненади.<br />

Четвърто тримесечие<br />

Паметта на бебето Ви се е изострила. Ежедневно ще имате доказателства<br />

за това. Ще иска да играете същата игра, която му хареса вчера и ще търси<br />

да намери предметите в местата където знае, че се намират. Започва да си<br />

формира представа за заобикалящия го свят и да разбира своето място в него.<br />

Сега вече лази добре и е разширило полето на изследванията си. Любопитно<br />

е за всичко и предимно за вашите вещи, като например дистанционното<br />

управление на телевизора. Чуждото винаги привлича!<br />

Звуците продължават да го привличат и се радва, когато ги свързва с източника.<br />

Опитайте се да играете на куклен театър с него, ще се ентусиазира. Играчките,<br />

които му харесват, са плюшените, както и тези които говорят, телефоните,<br />

книгите и списанията с цветни картинки. Вече може да ги прелиства само!<br />

Повече му е интересно да пълни и изпразва кутии, да се опитва да свърже<br />

частите на една играчка.<br />

През 11-ия месец започва да гледа на света отгоре. Усърдно се опитва да<br />

върви, държи се за мебели и стени и се опитва да стои право. В тези свои<br />

усилия постоянно иска да се хваща с ръчички за каквото му попадне, за да се<br />

изправи на крака, без да изпуска обаче играчката, стисната в ръка. От този<br />

момент започват немирствата.<br />

“Не” и “недей” стават част от ежедневието. Но детето вече има свое собствено<br />

мнение и иска вие да знаете това... Опитайте се да организирате по такъв<br />

начин мястото за игра, че да не му се карате постоянно.<br />

126


Играта и значението й за децата<br />

Тайни за безопасността и защитата на<br />

бебето<br />

• Трябва постоянно да наблюдавате бебето, дори когато си играе<br />

самичко в кошарката.<br />

• Играчките трябва да са безопасни и от устойчив материал. Подобре<br />

да купувате играчки от познати фирми, които гарантират<br />

безопасната игра на детето.<br />

• Никога не давайте на бебето малки играчки, тъй като съществува<br />

опасност да ги погълне. Малките играчки могат да предизвикат<br />

сериозни проблеми, ако детето се опита да ги напъха в ушичките<br />

или в нослето си. Отбягвайте играчки с остри краища или панделки.<br />

• Проверявайте редовно играчките, за да сте сигурна за тяхната<br />

цялост. Проверете дали има счупени парчета, които детето Ви<br />

може да погълне. По принцип играчките не трябва да се състоят<br />

от части, които могат да се отделят или счупят, защото могат да<br />

създадат опасност.<br />

• Когато купите кукла или мече, проверете здравината, с която очите<br />

и нослето на играчката са прикрепени към нея.<br />

• Внимавайте с боите на играчките. Боите не трябва да съдържат<br />

олово или други вредни субстанции. Проверете дали играчките<br />

могат да се измият в пералнята без да изпускат боя.<br />

• Проверете дали механизмът за “гласа” на играчката е стабилен и<br />

безвреден.<br />

• Сложете различните части на играчките и кубчетата в затворени<br />

кутии, за да не се загубят.<br />

Махнете покривките на масите, които детето Ви може да дръпне, както и всички<br />

опасни предмети. Можете да се снабдите със специални столчета, по които<br />

има играчки като огледала, копчета, които при натискане възпроизвеждат<br />

музика, снимки на животни със съотвения звук и др.<br />

Четете на детето си книги със снимки на предмети от ежедневието и<br />

окуражавайте интереса и усилията му да имитира звуци и гласове. Пейте му<br />

детски песнички и го научете да участва, като пляска с ръчички.<br />

128


Духът на сътрудничество и колективна игра ще се развиват по-късно, а<br />

разходките и компанията на другите деца на същата възраст го забавляват и<br />

са основа за развитие на общителността му.<br />

Когато бебето навърши една годинка, предпочитанията му се очертават<br />

по-добре. Тези предпочитания са израз на личността му, която започва<br />

да се формира. Започват да се изявяват и характерните черти на неговия<br />

пол. Ако момиченцето ви не играе с кукли, а с влакчета или момченцето<br />

ви не се интересува за количките, недейте да се учудвате и, най-важното,<br />

не се опитвайте да му наложите някоя играчка. Времето ще покаже какво е<br />

подходящо за него и на какво се радва.<br />

Значението на играта с бащата<br />

Това е една идеална двойка: таткото и бебето. Когато играят, те дават<br />

възможност на мама да си почине, да се порадва на нежната връзка между<br />

двамата, да се погордее с партньора си, наблюдавайки го в ролята на баща. И<br />

разбира се, по този начин таткото и бебето се опознават и градят основата на<br />

отношенията си.<br />

Когато то е все още много малко, бащата може да го вземе на ръце вкъщи или<br />

навън и по този начин детето може да се оглежда около себе си.<br />

Татковци, покажете на сина си този великолепен заобикалящ го свят. Гледката<br />

от вашата сигурна и топла прегръдка е уникална. Подарете на дъщеря си<br />

първия танц. Сигурно така се чувства тя, докато вървите с нея, а ударите на<br />

сърцето ви са най-красивата музика за нейните уши.<br />

Съществуват конкретни доказателства за значението и ролята на играта с<br />

таткото в отглеждането и възпитанието на детето. Проучвания показват,<br />

че когато едно бебе от малко се радва на честа игра с баща си, неговите<br />

възприятията се изострят, бързо придобива някои способности и става поактивно.<br />

Когато това дете порасне, то има повече самочувствие, по-общително<br />

е, намира решение на проблемите и е по-добър ученик.<br />

Таткото играе съвсем различно от мама. Игрите са по дръзки, “по-диви” според<br />

мнението на мама. Таткото–закачка играе и предизвиква бебето и неговото<br />

любопитство. Използва повече тялото си, отколкото играчките или други<br />

предмети. Той е по-деен и не отстъпва лесно, не предлага лесно помощта си,<br />

ако бебето недоволства (както често прави мама). Насочва го да намери само<br />

решение и по този начин го учи да се справя в нови ситуации.<br />

129


Безопасност –<br />

Околна среда


Безопасност – Околна среда<br />

Всеки дом крие места, повече или по-малко опасни<br />

за вечно любопитното бебе, което налага проявата на<br />

внимание от страна на родителите и осъществяване<br />

на постоянно наблюдение. Това не означава да<br />

ограничите дейността на детето си. Просто трябва да<br />

му предоставите един безопасен свят и място, за да<br />

изследва, играе и да се радва.<br />

Отговорността за защитата и безопасността на детето<br />

е отговорност и на двамата родители. Липсата на<br />

необходимо внимание и предвидливост от страна<br />

на родителите са основните причини за инциденти с<br />

бебетата и малките деца.<br />

Необходима е профилактика, за да се избегнат<br />

злополуките. Това е най-доброто решение. Трябва<br />

да бъдете предвидливи и отговорни към детето си.<br />

Гарантирайте правото му да живее защитено и в<br />

безопасна среда.


Безопасност – Околна среда<br />

Неговата безопасност над всичко<br />

Според статистическите данни, събрани в страните на Европейския Съюз,<br />

ежегодно 20.000.000 деца стават жертва на инциденти. 90% от тези<br />

инциденти биха могли да се избегнат с необходимите профилактични мерки. В<br />

една четвърт от случаите пострадалите са деца под 4 години.<br />

Проучванията показват, че има по-голям риск от инциденти<br />

при живите, неуморими бебета, отколкото при спокойните.<br />

При момчетата рискът също е по-голям, отколкото при<br />

момичетата.<br />

В България инцидентите с малки деца не са рядкост. Опасността при бебетата<br />

е предимно от падане (40%), следва асфиксия от погълнато чуждо тяло или от<br />

възглавницата. Поводи за злополуки са интензивната подвижност на бебето,<br />

придобиването на някоя нова способност, любопитството му, желанието му да<br />

изследва околното пространство и да опита всичко, което може да пипне.<br />

Причини, които увеличават опасността от инциденти са гладът, умората,<br />

изнервянето, честите промени в околната среда или когато бебето се нервира,<br />

настоявайки да постигне нещо, за което все още не е готово.<br />

Причина за настъпване на инцидент могат да бъдат също така умората,<br />

голямото напрежение, безпокойството или депресията при майката и нейното<br />

желание за прекомерна защита, която ограничава движението и свободата<br />

на бебето. Към това трябва да добавим многобройните задължения и работа<br />

(особено когато става въпрос за работеща майка) и семейните проблеми,<br />

причиняващи кавги и чувство на несигурност в детето, което от своя страна<br />

може да доведе до самонараняване.<br />

Намаляването на опасността от злополуки е свързано с правилното<br />

възпитание на детето, което от своя страна изисква знания, време, търпение<br />

и добри семейни отношения. Злополуките не винаги са резултат на “мал шанс”<br />

или “неизбежни”. Често те са логично последствие на някое невнимание,<br />

отсъствие или отслабване на вниманието на родителите, които трябва да са<br />

винаги нащрек.<br />

Искам защита и вкъщи<br />

Игра за родителите: Опознайте пространството на дома през очите на детето<br />

ви. Ще откриете много предизвикателства за игра, за невинни бели, но и<br />

опасни капани за малкия изследовател.<br />

• Голям процент от инцидентите се дължи на проходилката и затова според<br />

много педиатри и специалисти по детски злополуки, употребата й трябва да бъде<br />

забранена.<br />

132


• Уверете се в безопасността на плота за преобличане и, ако е необходимо,<br />

използвайте специални странични прегради.<br />

• Поставете леглото на безопасно място в стаята, далеч от радиатор, прозорци или<br />

мебели. Ако детето се катери по пръчките на преградите, съществува опасност<br />

да се притисне между леглото и съседната стена или мебел.<br />

• Играчките в стаята му трябва да са достъпни, в някой кош или ниско чекмедже, за<br />

да не се налага да се катери, за да ги вземе.<br />

• Проверете доколко са безопасни предметите, които бебето може да стигне.<br />

• Никога не оставяйте бебето само с друго малко дете. Може да го вземе на ръце<br />

и да го изпусне.<br />

• Поставете му специалните колани, когато го слагате на столчето, количката или<br />

бебешкия relax.<br />

• Никога не дръжте бебето на ръце, докато пушите, ядете или пиете нещо топло.<br />

• Пердетата и щорите трябва да са устойчиви и добре поставени.<br />

• Уверете се, че детето Ви не може да отвори външната врата, да се доближи<br />

до камината, печката или други опасни места.<br />

• В началото и края на стълбата монтирайте врата, препречваща стълбите.<br />

Стълбището, коридорите и антрето трябва да са винаги осветени и без играчки<br />

или други предмети. Внимавайте с пространството между пръчките на перилата<br />

на стълбището или верандата. Не трябва да позволявате на бебето да прекара<br />

главичката или телцето си.<br />

• Поставете отличителни лепенки на остъклените повърхности и прозорци, за<br />

да може детето да ги различава. За големи остъклени повърхности на пазара<br />

се предлагат пластмасови защитни покрития, които задържат парчетата<br />

стъкло при счупване.<br />

• Обезопасете острите ръбове на мебелите с предпазители и се уверете в<br />

стабилността на мебелите.<br />

• Вратите на детския шкаф трябва да се отварят и отвътре, за да не се затвори<br />

бебето вътре без възможност да излезе.<br />

• Когато парното работи, покрийте го с кърпа, за да предотвратите изгаряне.<br />

Гладете по възможност, когато детето спи и се постарайте то да няма допир<br />

с ютията. В случай на леко изгаряне, както и ако повърхността на изгаряне<br />

е голяма, потърсете съвета на педиатъра.<br />

• Цигари, кибрит, шевни принадлежности или други опасни предмети не трябва<br />

да са разпръснати из стаята. Лекарствата трябва да се пазят в специална<br />

кутия-аптечка на недостъпно място, същото се отнася и за козметиката,<br />

парфюмите и ножчетата за бръснене.<br />

133


Безопасност – Околна среда<br />

• Почиствайте много добре големите пространства, банята и пода,<br />

като използвате дезинфектанти и антисептични продукти или мокри<br />

антибактериални кърпички за защита срещу гъбички, микроорганизми и<br />

бактерии, особено когато бебето започне да лази и върви.<br />

• Не употребявайте почистващи препарати за пода, които крият опасност от<br />

подхлъзване за детето. Изчистете веднага, ако се разсипе течност по пода.<br />

• Ако имате градина, скрийте инструменти, противопаразитни средства и се<br />

уверете, че нямате отровни растения.<br />

Внимание, електричество...<br />

• Не оставяйте детето да играе с електрическите контакти<br />

и ключове. Контактите трябва винаги да са покрити с<br />

предпазител.<br />

• Отдалечавайте детето от всички електроуреди. Не<br />

оставяйте включени уреди, които не ползвате.<br />

• Не разрешавайте на детето си да играе с играчки, които<br />

работят с ток, докато не навърши 4 години.<br />

• Поставете телевизора на недостъпно за детето място.<br />

Готвене без тревоги<br />

По принцип детето трябва да стои далеч от кухнята. Това е най-удобният<br />

момент да играе в кошарката или на столчето, и разбира се винаги под ваш<br />

надзор.<br />

• За по-голяма сигурност поставете защитна мрежа около кухненската печка.<br />

• Не дръжте бебето на ръце, когато разбъркате или опитвате яденето.<br />

• Насочвайте дръжките на съдовете за готвене винаги към вътрешната страна.<br />

• Остри предмети - ножове и вилици- трябва да са недостъпни за бебето.<br />

Дръжте ги в чекмедже, което детето Ви не може да отвори.<br />

• Не слагайте покривка, когато бебето се храни с вас. Може да я дръпне и<br />

горещото ядене да се разсипе върху него.<br />

• Не разрешавайте на детето си да отваря хладилника. Обезопасете вратата.<br />

• Почистващи препарати, дезинфекционни средства, пластмасови торбички и<br />

кошче за боклук, трябва да са на недостъпно за детето място. Сложете ги в<br />

шкаф, който то не може да отвори.<br />

134


Отравяния<br />

Отравянията са най-чести във възрастта до 5 години и са по –чести са при<br />

момчетата. Причините за отравянията са поглъщане на лекарства, перилни и<br />

почистващи препарати, козметични препарати, алкохол, земеделски препарати<br />

(обикновено в аграрните области) и ухапвания от животно или влечуго.<br />

Внимавайте с цигарите, защото никотинът е отровен за организма.<br />

В случай на отравяне, запазете хладнокръвие. Опитайте се да разберете какво<br />

е погълнало детето и в какви количества. Обадете се на педиатъра или на<br />

Центъра незабавно и закарайте детето до най-близката болница. Не забравяйте<br />

да вземете със себе си това, което е предизвикало отравянето, за да се установи<br />

по-бързо диагнозата и по този начин да се започне бързо лечението.<br />

Вкъщи трябва винаги да разполагате с лекарство,<br />

причиняващо повръщане и е предписано от лекаря ви.<br />

Използвайте го след инструкциите на педиатъра или<br />

на Центъра за Отравяния. Не трябва да предизвиквате<br />

повръщане, ако бебето е погълнало киселина или основа<br />

(белина, aqua-forte , нефт или петрол), загубило е съзнание,<br />

има гърчове или е сънливо.<br />

Мястото ми в колата<br />

В колата бебето трябва да сяда винаги в средата на задната седалка, в портбебе<br />

или relax, с пристегнати предпазни колани или на специално бебешко<br />

столче. Специалното бебешко столче предпазва бебето при нещастен случай,<br />

освобождава шофьора от постоянния надзор и е урок за правилно поведение<br />

за бъдещия шофьор - детето. Не позволява на детето да извади главичка или<br />

ръчички през прозореца или да отвори вратата.<br />

Новият Правилник налага употребата на детско столче и забранява на деца<br />

под 12 години да сядат отпред, до шофьора. Всички деца до метър и половина<br />

височина трябва да седят на детско столче. Трябва да се отбележи, че при<br />

нещастен случай родителят, който не е взел мерки за сигурността на детето е<br />

отговорен пред съда.<br />

Детските столчета са предимно европейско производство и маркировката<br />

ЕСЕ R44 е доказателство, че отговаря на европейски стандарти. На пазара<br />

се продават 4 категории столчета: 0, 1, 2, и 0-1. Последната е може би найпрактичната<br />

и покрива приблизително възрастта между 0 и 5 години.<br />

135


Безопасност – Околна среда<br />

Столчето трябва да е подходящо за килограмите и възрастта на детето и да му<br />

осигурява удобство без да оставя много свободно пространство около телцето<br />

му. Коланите трябва да се регулират лесно и да държат добре детето, за да се<br />

защити главичката му в случай на пътно-транспортно произшествие. Удобно е<br />

столчето да е покрито с калъфки, които се вадят и перат и са в светли тонове,<br />

за да не се загрява бебето през лятото.<br />

Изберете подходящото за колата ви столче и го поставете, следвайки<br />

стриктно инструкциите. Не оставяйте детето само в колата.<br />

Никога не дръжте детето на колене си. При сблъсък, поради<br />

неподвижността на детето неговата тежест нараства със<br />

стотици килограми и ще ви е невъзможно да го задържите.<br />

Чист въздух<br />

Замърсяването на атмосферата (особено в големите градове) е сериозен<br />

проблем за здравето на малките деца и се отразява неблагоприятно предимно<br />

на дихателната система, като провокира дихателна алергия и благоприятства<br />

появата на дихателни инфекции.<br />

Чистият въздух вкъщи е също много важен за правилното функциониране на<br />

дихателната система на детето. Замърсяването на въздуха с цигарения дим,<br />

повишената температура, продължителната употреба на почистващи апарати,<br />

бои, спрей от козметични препарати са фактори, влияещи отрицателно върху<br />

средата, в която детето прекарва около три четвърти от времето си. Науката<br />

определя утежнената атмосфера в къщата като “домашно замърсяване”.<br />

През зимните месеци атмосферата вкъщи е утежнена допълнително от парното,<br />

което от една страна затопля къщата, но от друга изсушава въздуха, поради<br />

което се налага овлажняването му. Задоволителната концентрация на водни<br />

пари във въздуха подобрява дишането на бебето и ограничава вероятността от<br />

бъдещи дихателни проблеми.<br />

Редовното проветряване на стаята, поставянето на овлажнител на въздуха<br />

върху парното или електрически овлажнител един час преди сън и йонизаторите<br />

помагат за обновяването на въздуха и обогатяването му с кислород. Цигарата е<br />

един от основните фактори замърсяващ въздуха в дома. Пушекът произвежда<br />

формалдехид, вещество което дразни лигавицата на носа, гърлото, дихателната<br />

тръба и бронхите. Според някои данни при децата „пасивни пушачи” опасността<br />

от заболявания на дихателната система е 4 пъти по-голяма отколкото при деца,<br />

в чиято къщата не се пуши.<br />

136


Библиография<br />

Еми Георганда.<br />

Семейна библиотека – Дете от 0 до 12 месеца, Издателска къща Фитраки.<br />

Темис Заху, Йоанис Сафадзис.<br />

Съвети за майчино кърмене, 4-то издание.<br />

Elizabeth Fenwick.<br />

Грижи за майката и детето, Издателска къща Ялели.<br />

Ronald Illingworth.<br />

Физиологичното дете, 9 издание, Издателска къща Парисяну<br />

Edwin Kiester, Jr & Sally Valente Kiester.<br />

Книгата за детето, Издателска къща Терзопулу<br />

William Siers.<br />

Очакване и грижи за новороденото, Издателска къща Патаки<br />

William Siers, Martha Seras.<br />

Кърмене, Издателска къща Патаки<br />

Miriam Stoppard.<br />

Вие и вашето бебе – първите дванадесет месеца, Издателска къща Акми.<br />

Atkins Lucy.<br />

За първи път родители, Издателска къща Modern Times<br />

Jan Stimpsonq Jan Parker.<br />

Пълен наръчник за отглеждането и щастието на децата Ви, Издателска къща<br />

Патаки<br />

Stoppard Miriam.<br />

Наръчник на здравето за цялото семейство, Издателска къща Патаки


За едно щастливо<br />

начало!<br />

София 2015

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!