Views
6 months ago

Leksikon_Licana

Bach sudjelovao je u

Bach sudjelovao je u izvođenju slovenske operete Kovačev student, Tijardovićeve operete Mala Floramy, a kao član muškog zbora u dionicama Zajčeve opere Nikola Šubić Zrinjski i dr. U gospićkoj gimnaziji vodio je Tamburaški zbor i Mandolinski kvartet. Dolaskom u Zagreb postao je tajnik Saveza za tehničku kulturu općine Trnje. Jedan je od osnivača Lika fonda, osnovanog u rujnu 1991. za pomoć napadnutom Gospiću. Suosnivač je i prvi predsjednik Društva Gospićana u Zagrebu, istaknuti član Časničkog kluba 242, koji okuplja preživjele pitomce bivše Domobranske časničke škole. Čitav život bio je svestran sportaš, izvrstan organizator, animator i neumorni entuzijast. O doprinosu sportskim aktivnostima u Gospiću i Zagrebu svjedoče brojne nagrade i priznanja za unapređenje i razvoj sporta u Gospiću od 1945. do 1957.; za utemeljeno i plansko unapređenje objekata za sport i sportsku rekreaciju na općini Trnje u Zagrebu; za unapređenje i razvitak sadržaja sportske rekreativne aktivnosti Sport za sve; za unapređenje i razvoj hrvačkog sporta u Gospiću i Zagrebu; za unapređenje skijanja u Hrvatskoj; za višegodišnju organizaciju i provedbu Škole skijanja u Gorskom kotaru (Mrkopalj); za organizaciju i provođenje prvih sportsko-rekreativnih sadržaja u hrvatskom turizmu; za životno djelo Hrvatskog saveza za sport i sportsku rekreaciju (1998.), te čitav niz drugih nagrada i priznanja. Od odličja spominjemo najznačajnije: Zlatna značka pedagoga fizičke kulture, Zlatna značka hrvačkog saveza Hrvatske, Zlatna značka Skijaškog saveza Hrvatske. Hrvački klub Lika iz Zagreba dodijelio mu je 2007. plaketu Osnivač kluba. Uz pomoć Časničkog kluba 242 pripremio je i objavio knjigu Ponosna Hrvatska – zbirka domoljubnih koračnica i popjevaka od ilirskog preporoda do danas I. izdanje 1999, II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje 2001. godine. LIT.: A. Tomljenović: Ante (Slavko) Asić – Gospić je kolijevka ženskog rukometa, Vila Velebita, br. 70, 26. VI. 1998. 13. – Milenijski leksikon - poznate ličnosti s područja Ličko-senjske županije i Gospićko-senjske biskupije br. 4-6 (96-98), Zagreb, 2001. 33 – A. Mijatović: Nova vlast uhićuje, zatvara i likvidira, Vjesnik, 13. VII. 2005., 63. A.T. B BACH, Franjo (Franz), vojnokrajiški kapetan, (Jezerane, 1793. – Otočac, 3.II.1868.). Kao poručnik upravne struke služio je isprva u satnijama Ličke pukovnije (Udbina, Lovinac), a 1832. postao je upravni natporučnik koji je vodio sve policijske, političke i gospodarske poslove u Otočkoj pukovniji, koji nisu izrazito pripadali financijama ili pravosuđu. Kao kapetan upravne struke od 1842. zapovijedao je stožerom upravnog odjela Otočke pukovnije sa sjedištem u Otočcu, što mu je omogućilo detaljan uvid u funkcioniranje Pukovnije. Istaknuo se akcijama protiv krajiških hajduka, čiji su napadi pridonosili produbljivanju socijalne napetosti. Slovio je kao uljudna, ozbiljna, mirna i dobroćudna osoba s dobrim duhovnim sposobnostima, koji je njemački i hrvatski dobro govorio i pisao, dok je francuskim jezikom samo prosječno vladao. Prema pretpostavljenima se odnosio susretljivo, prema njemu ravnima iskreno, a prema podređenima pravedno i dobrohotno. Smatralo se da je bio vrlo sposoban za upravnu službu, obavljajući je spretno, marljivo i uspješno. Bio je toliko zaslužan za kulturu i školstvo u Otočkoj 19

Bach pukovniji da ga je zapovjedništvo nagradilo osobnim dodatkom (Personalzulage) na plaću. Kao umirovljeni bojnik (major) napisao je Povijest Otočke pukovnije (Otočaner Regiments-Geschichte), 1855; u hrvatskom prijevodu objavljeno 2011. LIT.: http://www.enciklopedija.hr/natuknica. aspx?id=5082, (posjećeno 28. IX. 2017.) – Buczynski, A.: O povijesti Otočke pukovnije i njenu autoru, u Franz Bach, Povijest Otočke pukovnije, Hrv. institut za povijest /Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke (ur. Milan Kranjčević), Zagreb-Otočac, 2010. T.K. BACH, Ivan, veterinar i sveuč. prof., (Otočac, 13. VI. 1920. – Zagreb, 21. II. 2008.). Sin je Vilima Bacha i majke Margite rođ. Jellmann. Nižu realnu gimnaziju završio je u Petrinji 1934. gdje mu je otac bio sudac Kotarskog suda. Višu gimnaziju završio je u Sisku 1938. Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 5. XI. 1943., a doktorirao 2. IV. 1947. obranivši disertaciju Razvoj kokošjeg embriona u rentgentskoj slici. Kao mikrobiolog radio je u Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja u Zagrebu (1948. – 1960.). Držao je nastavu iz Higijene namirnica životinjskog podrijetla za studente medicine i na tečajevima u Školi narodnog zdravlja, Fiziologiju i higijenu prehrane predavao je honorarno u Školi za konditorsku industriju i Higijenu prehrane za slastičarske obrtnike. Ljeti 1957. postao je honorarni nastavnik iz predmeta Opća mikrobiologija na Biotehnološkom odjelu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Za docenta je potvrđen 1. VI. 1960., a za izvanrednog profesora izabran je 7. VII. 1965. Sudjelovao je u radu Društva mikrobiologa Hrvatske, čiji je bio tajnik i potpredsjednik. Predavao je na prvom poslijediplomskom studiju Tehnološkog fakulteta 1959./1960. (Kemija i tehnologija antibiotika i Odabrana poglavlja iz Opće mikrobiologije.). Na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu 1963./1964. predavao je Mljekarsku mikrobiologiju. Sudjelovao je na međunarodnim simpozijima i stručnim usavršavanjima: Kopenhagen (1954.), Evians les-bains (1960.), Prag (1964.). God. 1970. osnovao je Sekciju za mikrobiologiju namirnica i bio njezinim prvim predsjednikom. Kao sudionik hrvatskog proljeća početkom 1972. udaljen je s fakulteta, zbog krivičnog djela protiv naroda i države osuđen je na bezuvjetnu kaznu zatvora od 1 godinu i 6 mjeseci, koju je smanjenu na godinu dana izdržao u KPD Lepoglava, dijeleći ćeliju s ubojicom. Za to vrijeme Fakultet mu je uništio osobni arhiv u kabinetu, a nakon suspenzije ostao je duže vrijeme bez plaće. Nikad više nije imao radno mjesto i mogućnost zarade, a od 1974. zbog narušenog zdravlja primao je invalidsku mirovinu. Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Prehrambeno-biološkog fakulteta od 18. IV. 1991. poništena su mu rješenja o povredi radne dužnosti i o prestanku svojstva radnika donesene 1972. odnosno 1974. DJELA: Od 1950. – 1970. objavio je 13 znanstvenih i 19 stručnih radova u domaćim časopisima s temama iz higijenske i mikrobiološke kvalitete namirnica životinjskog i biljnog podrijetla, bakterijskim otrovanjima, upotrebom detergenata u nadzoru čistoće u pogonima za proizvodnju namirnica, zakonskim propisima u proizvodnji i prometu – Razvoj kokošijeg embriona u rentgenskoj slici, Bibliography of Veterinarski arhiv 1 – 60 (1931. –1990.) Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Croatia, 11/22, 228 – 242. LIT.: 50 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1919. – 1969., Zagreb, 1969., 777. i 840. –Hrvatski biografski leksikon, Zagreb, 1983. 1, (A – Bi), 316. – I. Golec: Petrinjski 20

 • Page 1 and 2: Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 • Page 3 and 4: Edicija: Prilozi za povijest Like K
 • Page 6: Suradnici Suradnici A.B. A.T. D.M.
 • Page 9 and 10: Popis kratica NDH Nezavisna Država
 • Page 11 and 12: Predgovor Bežena, bit će kasnije
 • Page 13 and 14: Aleksić u Karlovcu, kako njegov ot
 • Page 15 and 16: Anić FAO (Food and Agriculture Org
 • Page 17 and 18: Aralica (25. XI. 1966.). Jugoslaven
 • Page 19: Asić opet u Berlinu. Proglašenjem
 • Page 23 and 24: Balać trgovine pijeskom i kamenom.
 • Page 25 and 26: Balen front slobode (1935., 1936.),
 • Page 27 and 28: Balenović Sveučilišta u Zagrebu.
 • Page 29 and 30: Barković pod naslovom Pjesme o slo
 • Page 31 and 32: Benac BENAC, Josip, svećenik i pis
 • Page 33 and 34: Berislavić hrvatske književnosti
 • Page 35 and 36: Bežen je puta bio izabran za prode
 • Page 37 and 38: Bežen državni registar znanosti,
 • Page 39 and 40: Bićanić LIT.: A. Tomljenović: Ra
 • Page 41 and 42: Biljan 1991. Marulić, God. XXV. Br
 • Page 43 and 44: Blažević Nehaja, Zagreb, 1995. -
 • Page 45 and 46: Bobinac narodnooslobodilačkog rata
 • Page 47 and 48: Bogdanović postrojbi koje su u ruj
 • Page 49 and 50: Borna 16. do 20. stoljeća. Od poč
 • Page 51 and 52: Borojević svoje krajeve da se prip
 • Page 53 and 54: Božičević posljednjih petnaestak
 • Page 55 and 56: Brixy - 155/1974. - Cerovačke peć
 • Page 57 and 58: Brkljačić BRKLJAČIĆ, Karlo (Kac
 • Page 59 and 60: Brkljačić zavičaju. U rujnu 1991
 • Page 61 and 62: Broz postoje brojna nagađanja. Nav
 • Page 63 and 64: Budak samostalnu i nezavisnu hrvats
 • Page 65 and 66: Budak Križanić, Zagreb, 1938. - N
 • Page 67 and 68: Budisavljević DJELA: S ličke grud
 • Page 69 and 70: Bujanović češće uhićivana. Kon
 • Page 71 and 72:

  Cividini Od 1902. postao je član H

 • Page 73 and 74:

  Čanić Čanić. Vojnik, 4(1944) 9,

 • Page 75 and 76:

  Čolić krajina, Zagreb, 1890. - L.

 • Page 77 and 78:

  Čorak reprezentativac bivše Jugos

 • Page 79 and 80:

  Čuljat je izdavač Zborno područj

 • Page 81 and 82:

  Ćopić Ć ĆOPIĆ, Branko, pjesnik

 • Page 83 and 84:

  Derenčin izaslanstva u pregovorima

 • Page 85 and 86:

  Derossi pjesama - Zir Zlatka Tomič

 • Page 87 and 88:

  Devčić (Slavonische Presse, 1893;

 • Page 89 and 90:

  Diklić DIKLIĆ, Arsen, književnik

 • Page 91 and 92:

  Dogan leksikon, Poznate ličnosti s

 • Page 93 and 94:

  Došen politička je platforma prot

 • Page 95 and 96:

  Došenović čovika djelom Jeka pla

 • Page 97 and 98:

  Draženović Beogradu. Radio kao sl

 • Page 99 and 100:

  Eržišnik - blažević Slavkom Kva

 • Page 101 and 102:

  Fajdetić F FAJDETIĆ, Vladimir, mu

 • Page 103 and 104:

  Filip Katoličku crkvu. Ono što je

 • Page 105 and 106:

  Filipović krune 2. reda. Iste je g

 • Page 107 and 108:

  Filipović str 308 - 309 - Josip ba

 • Page 109 and 110:

  Francetić uhićen i protjeran iz Z

 • Page 111 and 112:

  Fras balkanskog poluostrva na osvit

 • Page 113 and 114:

  Frković likom Blaža Lorkovića 19

 • Page 115 and 116:

  Frković - 211. - Vitez Ivica Frkov

 • Page 117 and 118:

  Frković pravi identitet pa je oslo

 • Page 119 and 120:

  Gavez struke, kao i Nagrada za živ

 • Page 121 and 122:

  Glavaš krajem, a surađivala je u

 • Page 123 and 124:

  Golac i Starčevićevu župu i Star

 • Page 125 and 126:

  Grbić srce, dobivši za solističk

 • Page 127 and 128:

  Grivičić živio je pustolovno: pr

 • Page 129 and 130:

  Grospić ili društava te držao po

 • Page 131 and 132:

  Hećimović-Seselja upoznao je Evit

 • Page 133 and 134:

  Horvat deklaraciji na proizvodu. Sp

 • Page 135 and 136:

  Ilić (Transformatori Osnove elektr

 • Page 137 and 138:

  Ivezić kamenu, 1959.). Posebice se

 • Page 139 and 140:

  Jamnicki sufijskog derviša i moći

 • Page 141 and 142:

  Japunčić Tomljenović i Milan Jap

 • Page 143 and 144:

  Javorović tehničku kulturu Hrvats

 • Page 145 and 146:

  Jemeršić Masovnom pokretu, bio is

 • Page 147 and 148:

  Kapš Like u kolovozu 1941. potpisa

 • Page 149 and 150:

  Karakaš osam knjiga dvadesetero au

 • Page 151 and 152:

  Karlić Edip, 2002.). Izniman je i

 • Page 153 and 154:

  Karlović KARLOVIĆ, Ivan, hrvatski

 • Page 155 and 156:

  Kasumović LIT.: V.Jagić, Hrvatske

 • Page 157 and 158:

  Klobučar Budimpešti. Prema ugovor

 • Page 159 and 160:

  Knežević supruge Uršule s kojom

 • Page 161 and 162:

  Knežić 1832 (prikaz na slici F. A

 • Page 163 and 164:

  Kokotović i akvarelu krajolike, ve

 • Page 165 and 166:

  Komar od 1.000 din. Bio je gospićk

 • Page 167 and 168:

  Kosović KOSOVIĆ, Bogoslav, šumar

 • Page 169 and 170:

  Kovačević dijete, odnosno kao osa

 • Page 171 and 172:

  Kovačević zabrane njena rada. Nak

 • Page 173 and 174:

  Kovačević elektrotehnike kod nas.

 • Page 175 and 176:

  Kovačević Lički zbornik I. (IV.)

 • Page 177 and 178:

  Kovačević matematike, fizike i ke

 • Page 179 and 180:

  Kraljević visoki državni činovni

 • Page 181 and 182:

  Kreković gradove. Svoje je crteže

 • Page 183 and 184:

  Krišković kao njegova supruga, um

 • Page 185 and 186:

  Krmpotić anatoma Hrvatske, Članic

 • Page 187 and 188:

  Kukec (1981. - 1985.) u Zagrebu. Is

 • Page 189 and 190:

  Kurelac sastavljač političkih tek

 • Page 191 and 192:

  Lasman LASMAN, Franjo, svećenik i

 • Page 193 and 194:

  Laudon zemljama i u rusko-turskom r

 • Page 195 and 196:

  Lovinčić Matice hrvatske u Gospi

 • Page 197 and 198:

  Maksimović narodnih pjesama suprot

 • Page 199 and 200:

  Maruta izrazom, bez klišeja, posve

 • Page 201 and 202:

  Maštrović skiciranje. Skice, stud

 • Page 203 and 204:

  Matijević je prijam u djelatni sta

 • Page 205 and 206:

  Medarić Osijek, 2000.; Janjevo: se

 • Page 207 and 208:

  Medić kontroverzna, iako darovita,

 • Page 209 and 210:

  Milković MILKOVIĆ, Ante, gospodar

 • Page 211 and 212:

  Miškulin Hrvatska žena zastupane

 • Page 213 and 214:

  Murković da bi neki drugi biskup u

 • Page 215 and 216:

  Njegovan 1942. bio je župan Velike

 • Page 217 and 218:

  Opsenica stotinjak boraca, od kojih

 • Page 219 and 220:

  Orešković potrazi za poslom. Radi

 • Page 221 and 222:

  Orišković ORIŠKOVIĆ, Mate, proz

 • Page 223 and 224:

  Pavelić Starčevićeve stranke pra

 • Page 225 and 226:

  Pavić-fajdić nacionalističkih li

 • Page 227 and 228:

  Pavlišić objavili: tri broja Žup

 • Page 229 and 230:

  Pavlović Plitvice, Konj i kola, Ve

 • Page 231 and 232:

  Pejnović - 1969., 573. - Bibliogra

 • Page 233 and 234:

  Pejnović PEJNOVIĆ, Kata, jugoslav

 • Page 235 and 236:

  Perković objavljivanja zbirke, pos

 • Page 237 and 238:

  Petrović pecija obrazovanjem, ali

 • Page 239 and 240:

  Petry vrijeme postojanja bivše SFR

 • Page 241 and 242:

  Posavec u Lici zdušno je radila na

 • Page 243 and 244:

  Pribina kršu. Bio je istinski ljub

 • Page 245 and 246:

  Prica DJELA: Plitvička rapsodija,

 • Page 247 and 248:

  Prpić među kojima su posebno vrij

 • Page 249 and 250:

  Rosandić znanstvenik. Na Veterinar

 • Page 251 and 252:

  Rosandić školi, Zagreb, 1976. - R

 • Page 253 and 254:

  Rukavina Naše planine, Hrvatski pl

 • Page 255 and 256:

  Rukavina kojom su jačane obrambene

 • Page 257 and 258:

  Rukavina Kakvu je ulogu u svemu tom

 • Page 259 and 260:

  Rupčić studij. Godine 1906. otvor

 • Page 261 and 262:

  Sarkotić spravi za fino pročišć

 • Page 263 and 264:

  Serdar čime je predvidio elektroma

 • Page 265 and 266:

  Sertić koreograf, Hrvatsko narodno

 • Page 267 and 268:

  Sertić položaje i tako spriječit

 • Page 269 and 270:

  Starčević predtursko doba bila cr

 • Page 271 and 272:

  Starčević Austrijom i Mađarskom.

 • Page 273 and 274:

  Starčević kardinala Stepinca u cr

 • Page 275 and 276:

  Starčević je časopise Hrvatska m

 • Page 277 and 278:

  Starčević Tridesetak godina posli

 • Page 279 and 280:

  Stöhr porodica Zrinsko- Frankopans

 • Page 281 and 282:

  Sudar Domovinskog rata vratio se u

 • Page 283 and 284:

  Šarić Š ŠARIĆ, Ivan, arheolog,

 • Page 285 and 286:

  Šikić (nestručno) predaje i engl

 • Page 287 and 288:

  Šimić film bio završen, organizi

 • Page 289 and 290:

  Šnjarić likovno opisivao oblikuju

 • Page 291 and 292:

  Šulentić objavljivanih u Lovačko

 • Page 293 and 294:

  Tadić rado je slikao djecu i izrad

 • Page 295 and 296:

  Tiljak poziv gradonačelnika Ambru

 • Page 297 and 298:

  Tomičić LIT.: Enciklopedija Jugos

 • Page 299 and 300:

  Tomičić TOMIČIĆ, Stjepan, usta

 • Page 301 and 302:

  Tomljenović Velebitskog primorja (

 • Page 303 and 304:

  Tomljenović Iz moga seoca. Iako ga

 • Page 305 and 306:

  Trgovčević luminokinetičke insta

 • Page 307 and 308:

  Trstenjak Like i Krbave, Nastavni v

 • Page 309 and 310:

  Turić i vrlo emocionalne žene, ž

 • Page 311 and 312:

  Turić suvremene gospodarske prilik

 • Page 313 and 314:

  Turić dječjeg opusa najznačajnij

 • Page 315 and 316:

  Uzelac vodu neophodnu tadašnjim pa

 • Page 317 and 318:

  Varićak i francuskim znanstvenim p

 • Page 319 and 320:

  Varićak DJELA: Niz znanstvenih ras

 • Page 321 and 322:

  Varićak - keranović je Hrvatsku u

 • Page 323 and 324:

  Vouk VOUK, Velimir, kemičar, (Gosp

 • Page 325 and 326:

  Vrban boravak u Krasnodaru (Rusija)

 • Page 327 and 328:

  Vukelić a zalagao se i za moderniz

 • Page 329 and 330:

  Vukelić šest godina. Školovao se

 • Page 331 and 332:

  Vuković vrlo omiljen i popularan l

 • Page 333 and 334:

  Vuković mornari se svrstavaju po n

 • Page 335 and 336:

  Vuksan i zapisnički preuzeo, u sve

 • Page 337 and 338:

  Žagar i prosrpsku ideju. Snažno j