Views
4 months ago

Leksikon_Licana

Bogović Fakultetu

Bogović Fakultetu crkvene povijesti Papinskog sveučilišta Gregoriana. Doktorsku tezu Le relazioni della Chiesa cattolica e gli ordodossi in Dalmazia durante la Repubblica veneta nei secoli XVII e XVII obranio je na istom fakultetu 21. VI. 1971. U hrvatskom prijevodu objavljena je, uz neke manje preinake, u nakladi Kršćanske sadašnjosti u Zagrebu 1982. pod naslovom Katolička Crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine, nakon čega je 4. II. 1983. promoviran u doktora crkvene povijesti. Nakon povratka iz Rima, ljeti 1971., preuzima službu tajnika nadbiskupije kod nadbiskupa dr. Viktora Burića (do 1974.) i profesora crkvene povijesti na Visokoj bogoslovnoj školi (do 2000.). Akademske godine 1973./74. ponovo je boravio u Rimu i radio u Vatikanskom arhivu i Biblioteci na istraživanju izvora za povijest Crkve u Hrvata. Godine 1974. dolazi u Rijeku gdje je imenovan rektorom spomenute Škole. Tu službu obnašao je sve do 1985. Od 1981. do 1985. upravljao je župom Praputnjak kraj Rijeke, gdje je bio stalno nastanjen. Potom odlazi u Senj za upravitelja Sakralne baštine. Od 1991. do 1994. ponovo je rektor Škole. Od 1993. do 1996. generalni je vikar. God. 1997. imenovan je papinskim kapelanom s naslovom monsignora. Dne 4. VI. 1999. imenovan je naslovnim biskupom Tamate i pomoćnim riječkosenjskim biskupom sa sjedištem u Gospiću, s posebnim zadatkom da ispita mogućnost osnivanja nove biskupije sa sjedištem u istom gradu. Nakon što je poslao svoje izvješće, 25. V. 2000. Sveta Stolica je proglasila utemeljenje Gospićko-senjske biskupije i ujedno imenovala msgr. Bogovića prvim gospićkosenjskim biskupom. Uz suradnju prijatelja Senja uredio je Riznicu senjske katedrale kao stalnu izložbu. Kako iz Praputnjaka tako i iz Senja, redovito je odlazio u Rijeku radi predavanja na Visokoj bogoslovskoj školi, odnosno Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Počevši od jeseni 1998. predavao je tri semestra hrvatski rani srednji vijek na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci. Stalno je objavljivao članke i radove iz područja svoje struke, ograničujući se uglavnom teritorijalno na prostor tadašnje Riječko-senjske nadbiskupije. O tome je redovito pisao u Zvonima, mjesečniku za kršćansku kulturu u Rijeci, u Vili Velebita i drugim periodičnim i dnevnim časopisima i novinama. Posebno se bavi poviješću glagoljice na našim prostorima. Bio je stalni suradnik Leksikografskog zavoda za razna izdanja, a za Hrvatski biografski leksikon pisao je (do 2000.) sve jedinice o biskupima senjskim, krbavskim ili modruškim, otočkim, riječkim i riječko-senjskim. Uređivao je niz Priručna enciklopedija vjere kod Kršćanske sadašnjosti u Zagrebu, nastupio je na brojnim znanstvenim simpozijima, nekim i međunarodnog karaktera, a bio je glavni urednik Riječkog teološkog časopisa. O svojim radovima i o svom radu više puta je govorio na radiju i televiziji. Bio je član Vijeća Hrvatskog državnog sabora za žrtve rata, član Vijeća za ekumenizam i Vijeća za kulturu Hrvatske biskupske konferencije, potpredsjednik Hrvatskog povijesnog instituta u Rimu, upravitelj Sakralne baštine (arhiv, biblioteka, riznica) u Senju, voditelj znanstvenog projekta Izvori za povijest Kraljevine Hrvatske u Vatikanskim arhivima od 47

Borna 16. do 20. stoljeća. Od početka Domovinskog rata povjeravane su mu razne službe vezane uz brigu za ljude i crkvene objekte na stradalim i ugroženim područjima, a nakon rata bio je pročelnik Nadbiskupijskog povjerenstva za obnovu stradalih područja. Dne 23. IV. 1995. dobio je za svoj znanstveni rad nagradu grada Senja, a 28. V. 1996. odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta 21. III. 1992. priznaje ga naslovnim docentom, a 24. VI. 1997. imenovan je docentom pri katedri crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za Teologiju u Rijeci. Od povratka iz Rima gotovo je redovito predavač, a najčešće i organizator Teološkopastoralnog tjedna za svećenike Riječke metropolije. Ujedno je od 1974. organizator i permanentnog obrazovanja svećenika Riječke nadbiskupije. Posebnu skrb posvećuje obilježavanju crkveno-povijesnih obljetnica. U tom smislu je 1986. vodio pripreme i rad znanstvenog skupa Krbavska biskupija u srednjem vijeku (povodu 800-te obljetnice osnutka krbavske biskupije), a 1997. međunarodnog znanstvenog skupa Visoko crkveno školstvo u nas. Priredio je za tisak zbornike obaju skupova. Od 2000. do 2005. bio je član Stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije i predsjednik Vijeća za laike. Nakon toga je predsjednik Vijeća za redovnike. Inicijator je i predsjednik Izvršnog odbora akcije za gradnju Crkve hrvatskih mučenika na Udbini, nekadašnjem sjedištu krbavskih biskupa, koja je sagrađena u spomen na krbavsku tragediju 9. rujna 1493. kada je na Krbavskom polju u srazu kršćanstva i islama izginulo više od 10.000 Hrvata. Crkva je ujedno i hram zahvalnosti mučenicima svih onih koji su na našem hrvatskom prostoru tijekom stoljeća dali svoje živote za svoju braću i svoju domovinu. Umirovljen je 4. travnja 2016. i istog dana imenovan apostolskim upraviteljem Gospićko-senjske biskupije. Upravu je predao novoimenovanom biskupu Zdenku Križiću 25. V. iste godine. DJELA: Knjige: Katolička Crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine, u Analecta croatica christiana vol. XIV, Zagreb 1982., Drugo izdanje 1993. s autorovim Pogovorom (11 str.) o najnovijoj literaturi o pravoslavlju u Dalmaciji – Glagoljica u Senju - povodom 500. obljetnice senjskog glagoljskog misala i glagoljske tiskare u Senju, Senj 1994. – Hrvatsko glagoljsko tisućljeće, posebno izdanje Senjskog zbornika, br. 25 (1998.) – Priredio zbornik Krbavska biskupija u srednjem vijeku. Analecta croatica christiana vol. XXV, Rijeka-Zagreb (1988.). (Uredio i veći dio teksta napisao.) – Senjsko-modruška ili krbavska biskupija: izvješća biskupa Svetoj stolici 1602-1919., Hrvatski državni arhiv: Monumenta croatica vaticana – posebna izdanja 6, Kršćanska sadašnjost: Croatica christiana – Fontes, Zagreb 2003. – Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije, Rijeka – Zagreb, 1999. Autor je prvog dijela zbornika, što je objavljeno kao posebna knjiga pod naslovom: Povijest visokoškolske izobrazbe u biskupijama senjskoj i Modruškoj ili Krbavskoj do 1940. godine, Senj, 1999. – Hrvatski mučenici za vjeru i dom (s fra. Hrvatinom Gabrijelom Jurišićem), Split-Gospić (2005.) – Otočac - od spomena na Bašćanskoj ploči do biskupijskog središta u 15. stoljeću, Otočac, 2010. – Senjska biskupija (u suautorstvu s Darkom Nekićem), Senj, 2010. – Modruška ili Krbavska biskupija, Senj, 2010. – Žao mi je naroda - Biskupovih deset godina na medijskom poprištu, Zagreb, 2010. – Lika i njezina crkva u prošlosti i sadašnjosti, Gospić, Državni arhiv u Gospiću i Gospićko-senjska biskupija. 2014. – Slunjski kraj i njegova crkva u prošlosti i sadašnjosti, Gospić, 2015. – Vinodol i njegova crkva od Vinodolskog zakona do naših dana. Rijeka, 2015. – Moji predšasnici biskupi u Senju, Otočcu, Krbavi, Modrušu, Vinodolu i Rijeci, Gospić, 2017. Msgr. Bogović autor je više od sto znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u različitim domaćim i međunarodnim časopisima o kojima je detaljne podatke moguće naći u njegovoj bibliografiji objavljenoj u knjizi Moji predšasnici biskupi u Senju, Otočcu, Krbavi, Modrušu, Vinodolu i Rijeci, objavljenoj u Gospiću 2017. A.T. BORNA, knez primorske Hrvatske (? – 821.) Prvi put se spominje 818. godine kao dux Guduscanorum, zatim 819. kao dux Dalmatiae i 819. kao dux Dalmatiae atque Liburniae. Pretpostavlja se da je bio sin kneza Višeslava i da ga je naslijedio oko 810. Kako je između ostalog bio i dux Guduscanorum (tj. knez Gatčana, područja oko Gacke, Gacko polje), Stjepan Pavičić smatra da se izraz Guduscanorum mogao odnositi na cijelu Liku 48

 • Page 1 and 2: Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 • Page 3 and 4: Edicija: Prilozi za povijest Like K
 • Page 6: Suradnici Suradnici A.B. A.T. D.M.
 • Page 9 and 10: Popis kratica NDH Nezavisna Država
 • Page 11 and 12: Predgovor Bežena, bit će kasnije
 • Page 13 and 14: Aleksić u Karlovcu, kako njegov ot
 • Page 15 and 16: Anić FAO (Food and Agriculture Org
 • Page 17 and 18: Aralica (25. XI. 1966.). Jugoslaven
 • Page 19 and 20: Asić opet u Berlinu. Proglašenjem
 • Page 21 and 22: Bach pukovniji da ga je zapovjedni
 • Page 23 and 24: Balać trgovine pijeskom i kamenom.
 • Page 25 and 26: Balen front slobode (1935., 1936.),
 • Page 27 and 28: Balenović Sveučilišta u Zagrebu.
 • Page 29 and 30: Barković pod naslovom Pjesme o slo
 • Page 31 and 32: Benac BENAC, Josip, svećenik i pis
 • Page 33 and 34: Berislavić hrvatske književnosti
 • Page 35 and 36: Bežen je puta bio izabran za prode
 • Page 37 and 38: Bežen državni registar znanosti,
 • Page 39 and 40: Bićanić LIT.: A. Tomljenović: Ra
 • Page 41 and 42: Biljan 1991. Marulić, God. XXV. Br
 • Page 43 and 44: Blažević Nehaja, Zagreb, 1995. -
 • Page 45 and 46: Bobinac narodnooslobodilačkog rata
 • Page 47: Bogdanović postrojbi koje su u ruj
 • Page 51 and 52: Borojević svoje krajeve da se prip
 • Page 53 and 54: Božičević posljednjih petnaestak
 • Page 55 and 56: Brixy - 155/1974. - Cerovačke peć
 • Page 57 and 58: Brkljačić BRKLJAČIĆ, Karlo (Kac
 • Page 59 and 60: Brkljačić zavičaju. U rujnu 1991
 • Page 61 and 62: Broz postoje brojna nagađanja. Nav
 • Page 63 and 64: Budak samostalnu i nezavisnu hrvats
 • Page 65 and 66: Budak Križanić, Zagreb, 1938. - N
 • Page 67 and 68: Budisavljević DJELA: S ličke grud
 • Page 69 and 70: Bujanović češće uhićivana. Kon
 • Page 71 and 72: Cividini Od 1902. postao je član H
 • Page 73 and 74: Čanić Čanić. Vojnik, 4(1944) 9,
 • Page 75 and 76: Čolić krajina, Zagreb, 1890. - L.
 • Page 77 and 78: Čorak reprezentativac bivše Jugos
 • Page 79 and 80: Čuljat je izdavač Zborno područj
 • Page 81 and 82: Ćopić Ć ĆOPIĆ, Branko, pjesnik
 • Page 83 and 84: Derenčin izaslanstva u pregovorima
 • Page 85 and 86: Derossi pjesama - Zir Zlatka Tomič
 • Page 87 and 88: Devčić (Slavonische Presse, 1893;
 • Page 89 and 90: Diklić DIKLIĆ, Arsen, književnik
 • Page 91 and 92: Dogan leksikon, Poznate ličnosti s
 • Page 93 and 94: Došen politička je platforma prot
 • Page 95 and 96: Došenović čovika djelom Jeka pla
 • Page 97 and 98: Draženović Beogradu. Radio kao sl
 • Page 99 and 100:

  Eržišnik - blažević Slavkom Kva

 • Page 101 and 102:

  Fajdetić F FAJDETIĆ, Vladimir, mu

 • Page 103 and 104:

  Filip Katoličku crkvu. Ono što je

 • Page 105 and 106:

  Filipović krune 2. reda. Iste je g

 • Page 107 and 108:

  Filipović str 308 - 309 - Josip ba

 • Page 109 and 110:

  Francetić uhićen i protjeran iz Z

 • Page 111 and 112:

  Fras balkanskog poluostrva na osvit

 • Page 113 and 114:

  Frković likom Blaža Lorkovića 19

 • Page 115 and 116:

  Frković - 211. - Vitez Ivica Frkov

 • Page 117 and 118:

  Frković pravi identitet pa je oslo

 • Page 119 and 120:

  Gavez struke, kao i Nagrada za živ

 • Page 121 and 122:

  Glavaš krajem, a surađivala je u

 • Page 123 and 124:

  Golac i Starčevićevu župu i Star

 • Page 125 and 126:

  Grbić srce, dobivši za solističk

 • Page 127 and 128:

  Grivičić živio je pustolovno: pr

 • Page 129 and 130:

  Grospić ili društava te držao po

 • Page 131 and 132:

  Hećimović-Seselja upoznao je Evit

 • Page 133 and 134:

  Horvat deklaraciji na proizvodu. Sp

 • Page 135 and 136:

  Ilić (Transformatori Osnove elektr

 • Page 137 and 138:

  Ivezić kamenu, 1959.). Posebice se

 • Page 139 and 140:

  Jamnicki sufijskog derviša i moći

 • Page 141 and 142:

  Japunčić Tomljenović i Milan Jap

 • Page 143 and 144:

  Javorović tehničku kulturu Hrvats

 • Page 145 and 146:

  Jemeršić Masovnom pokretu, bio is

 • Page 147 and 148:

  Kapš Like u kolovozu 1941. potpisa

 • Page 149 and 150:

  Karakaš osam knjiga dvadesetero au

 • Page 151 and 152:

  Karlić Edip, 2002.). Izniman je i

 • Page 153 and 154:

  Karlović KARLOVIĆ, Ivan, hrvatski

 • Page 155 and 156:

  Kasumović LIT.: V.Jagić, Hrvatske

 • Page 157 and 158:

  Klobučar Budimpešti. Prema ugovor

 • Page 159 and 160:

  Knežević supruge Uršule s kojom

 • Page 161 and 162:

  Knežić 1832 (prikaz na slici F. A

 • Page 163 and 164:

  Kokotović i akvarelu krajolike, ve

 • Page 165 and 166:

  Komar od 1.000 din. Bio je gospićk

 • Page 167 and 168:

  Kosović KOSOVIĆ, Bogoslav, šumar

 • Page 169 and 170:

  Kovačević dijete, odnosno kao osa

 • Page 171 and 172:

  Kovačević zabrane njena rada. Nak

 • Page 173 and 174:

  Kovačević elektrotehnike kod nas.

 • Page 175 and 176:

  Kovačević Lički zbornik I. (IV.)

 • Page 177 and 178:

  Kovačević matematike, fizike i ke

 • Page 179 and 180:

  Kraljević visoki državni činovni

 • Page 181 and 182:

  Kreković gradove. Svoje je crteže

 • Page 183 and 184:

  Krišković kao njegova supruga, um

 • Page 185 and 186:

  Krmpotić anatoma Hrvatske, Članic

 • Page 187 and 188:

  Kukec (1981. - 1985.) u Zagrebu. Is

 • Page 189 and 190:

  Kurelac sastavljač političkih tek

 • Page 191 and 192:

  Lasman LASMAN, Franjo, svećenik i

 • Page 193 and 194:

  Laudon zemljama i u rusko-turskom r

 • Page 195 and 196:

  Lovinčić Matice hrvatske u Gospi

 • Page 197 and 198:

  Maksimović narodnih pjesama suprot

 • Page 199 and 200:

  Maruta izrazom, bez klišeja, posve

 • Page 201 and 202:

  Maštrović skiciranje. Skice, stud

 • Page 203 and 204:

  Matijević je prijam u djelatni sta

 • Page 205 and 206:

  Medarić Osijek, 2000.; Janjevo: se

 • Page 207 and 208:

  Medić kontroverzna, iako darovita,

 • Page 209 and 210:

  Milković MILKOVIĆ, Ante, gospodar

 • Page 211 and 212:

  Miškulin Hrvatska žena zastupane

 • Page 213 and 214:

  Murković da bi neki drugi biskup u

 • Page 215 and 216:

  Njegovan 1942. bio je župan Velike

 • Page 217 and 218:

  Opsenica stotinjak boraca, od kojih

 • Page 219 and 220:

  Orešković potrazi za poslom. Radi

 • Page 221 and 222:

  Orišković ORIŠKOVIĆ, Mate, proz

 • Page 223 and 224:

  Pavelić Starčevićeve stranke pra

 • Page 225 and 226:

  Pavić-fajdić nacionalističkih li

 • Page 227 and 228:

  Pavlišić objavili: tri broja Žup

 • Page 229 and 230:

  Pavlović Plitvice, Konj i kola, Ve

 • Page 231 and 232:

  Pejnović - 1969., 573. - Bibliogra

 • Page 233 and 234:

  Pejnović PEJNOVIĆ, Kata, jugoslav

 • Page 235 and 236:

  Perković objavljivanja zbirke, pos

 • Page 237 and 238:

  Petrović pecija obrazovanjem, ali

 • Page 239 and 240:

  Petry vrijeme postojanja bivše SFR

 • Page 241 and 242:

  Posavec u Lici zdušno je radila na

 • Page 243 and 244:

  Pribina kršu. Bio je istinski ljub

 • Page 245 and 246:

  Prica DJELA: Plitvička rapsodija,

 • Page 247 and 248:

  Prpić među kojima su posebno vrij

 • Page 249 and 250:

  Rosandić znanstvenik. Na Veterinar

 • Page 251 and 252:

  Rosandić školi, Zagreb, 1976. - R

 • Page 253 and 254:

  Rukavina Naše planine, Hrvatski pl

 • Page 255 and 256:

  Rukavina kojom su jačane obrambene

 • Page 257 and 258:

  Rukavina Kakvu je ulogu u svemu tom

 • Page 259 and 260:

  Rupčić studij. Godine 1906. otvor

 • Page 261 and 262:

  Sarkotić spravi za fino pročišć

 • Page 263 and 264:

  Serdar čime je predvidio elektroma

 • Page 265 and 266:

  Sertić koreograf, Hrvatsko narodno

 • Page 267 and 268:

  Sertić položaje i tako spriječit

 • Page 269 and 270:

  Starčević predtursko doba bila cr

 • Page 271 and 272:

  Starčević Austrijom i Mađarskom.

 • Page 273 and 274:

  Starčević kardinala Stepinca u cr

 • Page 275 and 276:

  Starčević je časopise Hrvatska m

 • Page 277 and 278:

  Starčević Tridesetak godina posli

 • Page 279 and 280:

  Stöhr porodica Zrinsko- Frankopans

 • Page 281 and 282:

  Sudar Domovinskog rata vratio se u

 • Page 283 and 284:

  Šarić Š ŠARIĆ, Ivan, arheolog,

 • Page 285 and 286:

  Šikić (nestručno) predaje i engl

 • Page 287 and 288:

  Šimić film bio završen, organizi

 • Page 289 and 290:

  Šnjarić likovno opisivao oblikuju

 • Page 291 and 292:

  Šulentić objavljivanih u Lovačko

 • Page 293 and 294:

  Tadić rado je slikao djecu i izrad

 • Page 295 and 296:

  Tiljak poziv gradonačelnika Ambru

 • Page 297 and 298:

  Tomičić LIT.: Enciklopedija Jugos

 • Page 299 and 300:

  Tomičić TOMIČIĆ, Stjepan, usta

 • Page 301 and 302:

  Tomljenović Velebitskog primorja (

 • Page 303 and 304:

  Tomljenović Iz moga seoca. Iako ga

 • Page 305 and 306:

  Trgovčević luminokinetičke insta

 • Page 307 and 308:

  Trstenjak Like i Krbave, Nastavni v

 • Page 309 and 310:

  Turić i vrlo emocionalne žene, ž

 • Page 311 and 312:

  Turić suvremene gospodarske prilik

 • Page 313 and 314:

  Turić dječjeg opusa najznačajnij

 • Page 315 and 316:

  Uzelac vodu neophodnu tadašnjim pa

 • Page 317 and 318:

  Varićak i francuskim znanstvenim p

 • Page 319 and 320:

  Varićak DJELA: Niz znanstvenih ras

 • Page 321 and 322:

  Varićak - keranović je Hrvatsku u

 • Page 323 and 324:

  Vouk VOUK, Velimir, kemičar, (Gosp

 • Page 325 and 326:

  Vrban boravak u Krasnodaru (Rusija)

 • Page 327 and 328:

  Vukelić a zalagao se i za moderniz

 • Page 329 and 330:

  Vukelić šest godina. Školovao se

 • Page 331 and 332:

  Vuković vrlo omiljen i popularan l

 • Page 333 and 334:

  Vuković mornari se svrstavaju po n

 • Page 335 and 336:

  Vuksan i zapisnički preuzeo, u sve

 • Page 337 and 338:

  Žagar i prosrpsku ideju. Snažno j