Toyuncak Mart Nisan 2018

istmagmagazin

INTERNATIONAL BI-MONTHLY MAGAZINE

İmtiyaz Sahibi

İSTMAG Magazin Gazetecilik Yayıncılık

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına

H. Ferruh Işık

Genel Müdür

Mehmet Söztutan

mehmet.soztutan@img.com.tr

Yayın Editörü

İsmail Çakır

ismail.cakir@img.com.tr

Reklam Koordinatörü

Zekai Şimşek

zekai.simsek@img.com.tr

Grafik Tasarım

Sami Aktaş

sami.aktas@img.com.tr

Sorumlu Müdür

Cüneyt Aktürk

cuneyt.akturk@img.com.tr

Kurumsal İletişim Müdürü

Ebru Pekel

ebru.pekel@img.com.tr

Editörden

Sektöre bahar gelecek

Oyuncak sektörü sadece üreticisi, ihracatçısı, ithalatçısı, toptancısı ve perakendecisinin

dışında 18 milyon 14 yaş altı çocuğun bulunduğu ülkemizde bunların ebeveynlerini de

doğrudan ilgilendiriyor. On sekiz milyon sayısının çok sayıda Avrupa ülkesinin nüfusundan

fazla olduğu ülkemizde, çocuk başına düşen oyuncak harcamasının 30 dolar, Avrupa ülkelerinde

400-500 dolar olduğu göz önüne alındığında, sektörün büyüklüğü ortaya çıkıyor.

Türkiye’de sektörün önü açık, bizler yeter ki işimizi iyi yapalım. Sektöre bahar gelecek. Bu

günkü şartlarda bile sektör en az beş katı büyüklüğünde olmalı.

Türkiye’de oyuncak sektörünün cirosu 2,5 milyar TL’sını buluyor. Bu sektörde 10 binin

üzerinde çalışan var. Son zamanlarda internetten direkt satışlar da artma trendinde. Fason

üretim ucuz işçilik ve entegre yan sanayiler nedeni ile ağırlıklı olarak Çin’de yapılmakla

birlikte, başta Almanya olmak üzere İtalya, İspanya, İngiltere’de de yapılıyor. Dünya oyuncak

satışlarını etkileyen en önemli faktör çocuk sayısıdır. Son 10 yılda çocuk sayısı Çin’de

60 milyon, AB’de 2 milyon azalırken, ABD’de 2 milyon artmış. Dünya oyuncak satışlarında

sezonluk farklılıklar mevcut. Bu nedenle pazarda esnek çalışılıyor. Satış hacminin farklı

olmasını etkileyen başlıca faktörler, bayramlar, yılbaşı, tatiller ve yaz/kış mevsimleri.

ABD ve AB ülkeleri dâhil tüm dünya ülkeleri Çin’den ithalat yapıyor. Sürekli aynı model

ürünü satamazsınız. Oyuncak sektöründe her yıl binlerce yeni model ürün piyasaya giriyor.

İthalatla çeşitlilik ve çeşitlilikteki süreklilik sağlanıyor. İthal edilen modellerin yerli üreticimize

vizyon kazandırdığı da yadsınamaz. Bizim çocuklarımız da bir AB ülkesi vatandaşının

çocuğu gibi kaliteli, elektronik ve fonksiyonel oyuncaklarla oynama hakkına sahip. Dünya

ülkeleri oyuncak sektörleri incelendiğinde Çin, Almanya, Amerika ve İspanya gibi üretici

ülkeler dışında tüm ülkelerde sektör ithalata dayalı bir sektör. Üretici bu ülkeler de ithalat

yapıyor.

Muhasebe ve Finans Müdürü

Mustafa Aktaş

mustafa.aktas@img.com.tr

Abone

Nurten Demir

nurten.demir@img.com.tr

Bilgi İşlem

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

CTP-Baskı

İhlas Gazetecilik A.Ş.

Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas

Plaza No:11 A / 41

Yenibosna - Bahçelievler / İstanbul

Tel: 0 212 454 30 00

Adres

Evren Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi

B Blok No:3 Kat:4 Güneşli-Bağcılar /

İstanbul

Tel: +90 212 604 51 00

Faks: +90 212 604 51 35

Toy industry to rejoice

The toy industry is also directly concerned with parents of children under the age of 14

accounting for 18 million in addition to producers, exporters, importers, wholesalers and

retailers. Considering the fact that the number of eighteen million is more than the number

population of some European countries, the importance of the industry shows its business

value, when considering that the average amount spent on toys per child in our country is

30 U. S. in the European countries it is 400-500 U. S.. It is one of the best sectors to invest

for the long term in Turkey, If you’re good at your job. The toy industry will rejoice. Even

under these conditions, the industry must be at least five times larger.

The Turkish toy industry has a market share of about 2.5 TL. There are over 10 thousand

employees in this sector. In recent times, direct sales from the internet are also popular.

Due to cheap labor and integrated subsidiary industries, contract manufacturing is being

done mainly in China, Germany, Italy, Spain and UK, with cheap labor and integrated

subsidiary industries. The most important factor affecting world toy sales is the number

of children. In the last 10 years, the number of children has decreased by 60 million in

China and 2 million in the EU, through 2 million increased in the United States. There are

seasonal differences in world toy sales. For this reason, the market is flexibly. The main factors

affecting the sales volume are the holidays, the New Year, festivals and the summer/

winter seasons. Most of countries including USA and EU countries import from China. You

can not always sell the same model product. Thousands of new models are releasing the

market every year in the toy sector. Imports provide diversity and diversity of continuity. Imported

models also helps to determine vision for our domestic manufacturers. Our children

have the right to play with quality, electronic and functional games like children living in an

EU country. When the countries considered, it is clear that many countries has an industry

which is based on imports excepts some producer countries such as China, Germany,

America and Spain. These producer countries also import as well.


Sektör

Sektör En Az Beş Katı Büyüklüğünde Olmalı

Oyuncak sektörü sadece üreticisi, ihracatçısı, ithalatçısı,

toptancısı ve perakendecisinin dışında

18 milyon 14 yaş altı çocuğun bulunduğu ülkemizde

bunların ebeveynlerini de doğrudan ilgilendirmektedir.

On sekiz milyon sayısının çok sayıda Avrupa ülkesinin

nüfusunda fazla olduğu, ülkemizde çocuk başına düşen

oyuncak harcamasının 30 dolar, Avrupa ülkelerinde

400-500 dolar olduğu göz önüne alındığında sektörün

büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Bu günkü şartlarda bile

sektör en az beş katı büyüklüğünde olmalıdır.

Türkiye de oyuncak sektörünün cirosu 2,5 milyar TL’sını

bulmaktadır. Bu sektörde 10 binin üzerinde çalışan

bulunmaktadır.

, Dünya oyuncak sektörünü bilmeden ülkemizdeki oyuncak

sektörün değerlendirmek eksik bilgilendirme olur.

Dünya oyuncak pazarında faaliyet gösteren başlıca

oyuncular; marka sahibi global firmalar, üretim yaptırılan

fason firmalar, distribütörler ve oyuncak satış noktaları

olmak üzere 4 ana başlık altında toplanabilmektedir.

Dağıtım, ağırlıklı özel oyuncak mağazaları üzerinden

satış yapılmaktadır. Ayrıca süpermarketler de satış için

önemli noktalardır. Ancak son zamanlarda internetten

direkt satışlar da artma trendindedir. Fason üretim ucuz

işçilik ve entegre yan sanayiler nedeni ile ağırlıklı olarak

Çin’de yapılmakla birlikte, başta Almanya olmak üzere

İtalya, İspanya, İngiltere’de de yapılmaktadır.

Dünya oyuncak satışlarını etkileyen en önemli faktör

çocuk sayısıdır. Son 10 yılda çocuk sayısı Çin’de 60

milyon, AB’de 2 milyon azalırken, ABD’de 2 milyon artmıştır.

Dünya oyuncak satışlarında sezonluk farklılıklar

mevcuttur. Bu nedenle Pazar da esnek çalışılmaktadır.

Satış hacminin farklı olmasını etkileyen başlıca faktörler,

bayramlar, yılbaşı, tatiller ve yaz/kış mevsimleridir.

,Çin gibi uzun yıllardır tüm sektörü domino etmiş bir devin

karşısında sağlam temellerle ilerlemek zorundasınız.

Bu sebeple her projenin özenle seçilerek her yatarımın

hassasiyetle planlanması şarttır. Çin’den ithal edilen

oyuncaklara karşı oluşan “kalitesiz” algısı doğru olarak

kabul görecek bir yargı değil. Yıllardır bu pazardan

kaliteli oyuncak ithal eden büyük firmaların olduğu gerçeğini

göz ardı etmek, Türkiye’deki oyuncak piyasasının

önemli bir kısmını oluşturan bu şirketleri yok saymak

demektir. ABD ve AB ülkeleri dâhil tüm dünya ülkeleri

Çin den ithalat yapmaktadır. Sürekli aynı model ürünü

satamazsınız. Oyuncak sektöründe her yıl binlerce yeni

model ürün piyasaya girmektedir.

Çağatay ÖZTÜRK

Genel Koordinatör

Mart - Nisan 2018

6


Sektör

Oyun kurucu değişti, çıta yükseldi

İstanbul Oyuncak Fuarı bu yıl ilk kez TÜYAP iş birliği ile 22-25 Mart 2018

tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek

TÜYAP’ta ilk kez düzenlenecek olan

İstanbul Oyuncak Fuarı’nın çıtası yükseldi.

Oyuncakçılar Derneği Başkanı

Yakup Kireçci, ‘TÜYAP ile birlikte iş

hacmi ve katılımcı bazında en büyük

fuarımızı gerçekleştireceğiz. Orta

Doğu’nun lideri, Avrupa’nın ikincisi

olacağız’ dedi. TÜYAP Genel Müdür

Yardımcısı Yeşim Ulusoy ise, İstanbul

Oyuncak Fuarı’nı dünya ile rekabet

edebilecek seviyeye getireceklerini

belirtti.

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri

ile Oyuncakçılar Derneği (OYDER)

güçlerini birleştirdi. 15 yıldır OYDER

tarafından desteklenen İstanbul

Oyuncak Fuarı bu yıl ilk kez TÜYAP

iş birliği ile 22-25 Mart 2018 tarihleri

arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde

ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul Oyuncak Fuarı 2018’in, iş

birliği ile hedefleri de yükseltildi. OY-

DER Başkanı Yakup Kireçci, Oyuncak

Fuarı’nın 15’incisini, TÜYAP ile ise

ilkini düzenlediklerini söyleyerek,

“Hem katılımcı hem iş hacmi olarak

şimdiye kadar ki en büyük fuarımızı

gerçekleştireceğiz. TÜYAP’ın desteği

ile Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve

Rusya’nın içinde bulunduğu bölgenin

en büyük fuarı olacağız. Avrupa’da da

ikinciliğe yükseleceğiz” dedi.

Oyuncak robotlar şov yapacak

Oyuncak sektöründe geçen yıl

Anadolu da 5 satış etkinliği düzenlendiğini

anlatan Kireçci, “Onlar satışa

odaklı fuarlar. İstanbul Oyuncak Fuarı

ise ihtisas fuarı olarak öne çıkıyor.

Fuarımızda oyuncaktaki son teknoloji

yenilikleri görücüye çıkacak, oyuncak

robotların şovlarını izleyeceğiz. 100

binlerce dolarlık iş

bağlantıları yapılacak”

diye konuştu.

Dünya ile rekabet

edebilecek

Tüyap Fuar ve

Fuarcılık Hizmetleri

Genel

Müdür Yardımcısı

Yeşim Ulusoy ise,

“Oyuncak sektörünün

bugüne kadar

ihtiyaç duyduğu

kaliteli hizmet anlayışı ve hedef

odaklı yürütülen pazarlama faaliyetleri

ile fuarı zirveye taşıyacağız” dedi.

Ulusoy, hedeflerinin bir iki yıl içinde

fuarı dünyanın önde gelen fuarları ile

rekabet edebilecek konuma ulaştırmak

olduğunu vurguladı.

130 katılımcı firma, 10 bin ziyaretçi

Fuarda, peluşlardan yapbozlara,

tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine,

zeka geliştirici oyuncaklardan

robotlara akla gelen tüm oyuncak

ürünleri sergilenecek. 2 salonda 10

bin metrekare alanda gerçekleştirilecek

fuara; Adel, Dolu Oyuncak, Dede

Oyuncak, Pilsan, Neco, Adore Oyuncak,

Armağan Oyuncak’ın aralarında

bulunduğu 130 firma katılacak. Ayrıca

TÜYAP’ın yurt dışındaki 6 ofisi, 26

ülkedeki temsilcilik ağı ile yoğun bir

tanıtım çalışması yapılarak, yabancı

firma katılımı en üst düzeye çıkarılacak.

Anadolu’dan gelen 600 katılımcı

firma ise, iki gece TÜYAP ve OYDER

tarafından ağırlanacak. Fuara 10 bin

profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Mart - Nisan 2018

8


Sektör

Niloya maceraya kaldığı yerden devam ediyor

Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk’un

sevilen çizgi filmi Niloya, macera dolu yeni bölümleriyle

izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Mutluluk dolu dünyasında, arkadaşlığı, eğlenceli oyunları

ve doğayı yeniden keşfetmeye hazırlanan Niloya izleyicilerini

birbirinden farklı maceralara sürükleyecek.

Uzman pedagog ve eğitim bilimcilerin gözetiminde, hedef

kitlesi okul öncesi yaş grubu olan ‘Niloya’ meraklı ve renkli

dünyası ile çocukların aile yaşamlarına, arkadaşlıklarına

ve sosyo – kültürel birikimlerine ve iletişim becerilerine

katkı sunuyor. Niloya yeni bölümleri ile 24 Şubat tarihinden

itibaren TRT Çocuk ekranlarından izleniyor.

Nerf Nitro yarışmamız BAŞ-LI-YOOOOR!

wSen de önce sayfamızı beğen, sonra bu görseli beğen

ve herkese açık şekilde profilinde paylaş, 5 kişiye Nerf

Nitro Longshot Smash hediye !

Ödülü görmek için tıklayın:

https://www.armaganoyuncak.com.tr/nitro-longshot-smash

.Yarışmamız 9 Mart Cuma 23.59’a kadar devam edecek,

10 Mart Cumartesi gün içerisinde sonuçlar açıklanacaktır.

Küpler Hakkında Bildiğiniz Herşeyi Unutun!

21. yüzyılın teknolojisi V-Cube, küp dünyasını altüst

etti. 20 yıl kadar uzun bir süre boyunca 5 tabakalı küp

bulmacaların sadece bir hayal olabileceği düşünülürken

Yunanlı mühendis Panagiotis Verdes tarafından icat

edilip, dünya çapında patentlediği mekanizma sayesinde,

güvenli ve sorunsuz çevirilebilecek sonsuz tabakada

küp yapabilmek mümkün… Uluslararası arenada birçok

ödülün de sahibi olan Verdes, dünyadaki ilk 6x6x6 ve

7x7x7 küpü de yapan insan olarak tarihe geçti.

Yüksek üretim teknikleri, kaliteli malzeme, ve en son

teknolojik yenilikleri başarıyla kullanan, arge çalışmalarıyla

da küp dünyasına öncülük eden V-Cube son olarak

da 9x9x9 küplerin üretimine başladı. Ülkemizde, zeka

oyunları ve bulmacalar konusunda birçok başarılı markayı

bünyesinde barındıran Kiklop Mühendislik Mimarlık

tarafından temsil edilen V-Cube, aşamalı olarak zorlaşan

bulmacalarıyla, bulmaca çözmekten hoşlanan her

yaştan geniş bir kesime, sürekli yenilenen farklı ürünler

sunar.

Mart - Nisan 2018

12


Sektör

Değişime inan, çözüme oy ver

Yavuz Eroğlu İKMİB başkanlığına aday oldu!

Türkiye’nin ihracattaki yıldızı kimya sektörünün

temsilcisi İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve

Mamülleri İhracatçıları Birliği) başkanlığı için

adaylığını ilk açıklayan isim PAGEV Başkanı

Yavuz Eroğlu oldu. 6000’den fazla ihracatçıyı

temsil eden İKMİB’in çözüm üreten bir yapıya

kavuşması için aday olduğunu açıklayan Eroğlu,

“Firmalarımızın ihracatlarını arttırıp, kolaylaştıracak

bir değişim yapmak için geliyorum. Bugüne

kadar başardıklarımız sadece bir başlangıç.

Değişime inanan ve çözüm arayanların oylarını

istiyorum” dedi.

Türkiye’nin ihracat hacmi en yüksek sektörlerinden

biri olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve

Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’de seçim

heyecanı başladı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu,

İKMİB Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

“Değişime inan, çözüme oy ver” sloganıyla

başkanlığa adaylığını koyan Eroğlu, sektörün

sorunlarını ele alma ve çözme zamanının geldiğini

söyledi.

Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilen

basın toplantısında, Türkiye’nin en katma

değerli sektöründe ihracatçıların kötü birlik

yönetimi ve sistemden kaynaklanan sorunlarla

mücadele ettiğini belirten Eroğlu, değişim

çağrısında bulundu. Kimya sektörünün ihracatın

yıldızı olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Sektörün

aktörlerine yol gösteren, çözüm üreten, ekonomiyi

büyüten bir İKMİB için yola çıkıyoruz” dedi.

Türkiye’de bazı ihracatçı birliği başkanlarının

‘suya sabuna dokunmaktan kaçındığını’ve

sektörün sorunlarıyla mücadele etmek yerine

‘yapıyormuş’ gibi görünmeyi tercih ettiğini belirten

Eroğlu şöyle devam etti:

“Yurtiçi ve yurtdışı STK’lardaki görevlerimde çok

değerli deneyimler kazandım. Türkiye’de elini

taşın altına koymayan ama ‘elini şöyle taşın

Mart - Nisan 2018

16


Sektör

altına koy’ diyen STK’lar gördüm.

Dünyanın gelişmiş ve kalkınmış ülkelerinde

STK’lar ekonomiyi yönlendirir,

sektörlerin sorunlarını doğru makamlara

iletir ve çözene kadar mücadele

eder. İçinde bulundukları sektör için

çalışır sorunlara çözümler üretirler ve

o çözümler ekonomiye destek olduğu

gibi o ülkenin de ilerlemesini sağlar.

İşte bu yüzden ben de bugün taşın

altına elimi koyuyorum. Beni seçtiğiniz

PAGEV’de elde ettiğim deneyimle,

sanayici ve ihracatçı kimliğimle,

Türkiye ve sektörümüz için değişim

için İKMİB başkanlığına adaylığımı

açıklıyorum. Değişime inanıyorum.

Bu değişim için bugün ilk adımı atıyor

ve yola çıkıyorum.”

“Beş yıldızlı değişim planımız

var”

Değişim çağında değişimden kaçılamayacağını

belirten Yavuz Eroğlu,

sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini

sıraladı:

“Küresel ekonominin bütün aktörleri,

içinden geçtiğimiz teknoloji çağında

çok hızlı bir değişim yaşıyor. Bu öyle

bir rüzgar ki değişmeyen tarih oluyor.

Bir parçası olduğumuz sektörün

dinamikleri bizi dönüşmeye, sürdürülebilir

olmaya, daha çok üretmeye ve

değer yaratmaya zorluyor. Atacağımız

her adım, çözeceğimiz her sorun

Türkiye ekonomisini yükseltecek bir

tuğla olacak. Bu nedenle değişim

diyoruz, hemen diyoruz. Sektörümüz

için beş yıldızlı bir değişim planımız

var. İlk olarak astronomik aidatlara

son vermeyi planlıyoruz. İhracatçılardan

alınan yüksek ve zorunlu

aidatları hemen düşüreceğiz. İKMİB

neden sadece ihracatçıdan yapılan

kesintinin sefasını sürüyor. Birlik ihracatçının

sırtından geçinmek yerine

kendi gelirini elde edebilir. Biz bunu

sağlayacağız. ‘Türk İhraç Ürünleri

Fuarı’ düzenleyeceğiz. Müşterileri

Türkiye’ye getirerek hem ürünlerimizi

hem de ülkemizi tanıtacağız.

Pazar çeşitliliği için fuar sayımızı

arttırırken, fuar katılım bedellerini

aşağı çekeceğiz. Uygulayacağımız

‘İhracatçıya özel nakliye hizmetleri’

projesiyle, limanlardaki tekel yapının

gücünü kırarak firmalarımızın nakliye

masraflarını azaltacağız. UR-GE

projelerinin sayısını ve en önemlisi

kalitesini arttıracağız. Gezmek

için değil, mal satmak için UR-GE

projeleri yapacağız. Devlet teşvikleri,

Eximbank kredisi, gümrük sorunları

gibi birçok konuda destek isteyen

ihracatçılarımızın zaman kaybetmemesi

adına Ankara ofisi de açacağız

ve sorunların çözümünde nokta atışı

sağlayacağız. Ve en önemlisi ‘israfa

dur’ diyeceğiz. İKMİB’in yılda 25 milyon

TL’lik geliri var. Yönetimdekilerin

‘Business Class’ uçuşlar gibi gereksiz

lükslerini, ihracatçıdan zorunlu

kesintiyle yaptığı, hedefe yönelik

olmayan seyahatleri ve tüm gereksiz

sonuç getirmeyen ‘içi boş’ projeleri

iptal edeceğiz. İhracatçının cebinden

çıkan paralar, ihracatçının sorunlarının

çözümünde kullanılacak.”

“Yıkmak için değil çözmek için adayım”

diyen Yavuz Eroğlu, tüm İKMİB

üyelerini oy vermeye çağırdı:

“Değişimin önünde tek bir engel var;

seçime katılım oranı. Birliğimizde

seçimlere katılım oranı yüzde 5’lerde

seyrediyor. Bizler için çalışacak,

sorunlarımızı dile getirecek, çözüm

bulacak başkanın kim olacağına

üyelerimizin yüzde 5’i karar veriyor.

Bu nedenle Nisan 2018’i İKMİB için

‘milat’ kabul edelim. Birlikte değişime

inanalım, çözüm için oy verelim…”

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu liderliğinde

ihracatçı şirketlerin önünü açan

icraatlardan bazıları:

·Sektörlerin yurt dışında tanıtımını

sağlamak amacıyla kurulan “sektörel

tanıtım grupları” zaman içinde amacından

saparak adeta Türk’ü Türk’e

tanıtır hale gelmişti. Ayrıca yapılan

her ihracatta, ihracatçılardan yapılan

kesintiler de iki katına çıkarılmıştı.

Yavuz Eroğlu tarafından yapılan

çalışmalarla sektörel tanıtım grupları

kapatılması yolu açıldı ve ihracatçılardan

yapılan ekstra kesintilere son

verildi.

· Hammadde ithalatında, gümrükte

hammaddenin orijinal olduğunu

tekrar kanıtlamak gibi hem vakit alıcı

hem de maliyet artıran uygulamaya

son verildi.

· Limanlarda tekele varan yapıların

çıkardığı “tartım ücreti” uygulamasından

vazgeçildi. Tartı sahibi ihracatçılardan

ücret alımı tamamen

kaldırıldı, tartısı olmayan ihracatçılardan

alınan fahiş bedel 60 TL ile

sınırlandırıldı.

· İran-Türkiye arası ticarette, karşılıklı

mütekabiliyet esasına göre İran’dan

yapılan tüm ithalat ve ihracatlarda

konsolosluk tasdik şartı bulunuyordu.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu

tarafından yürütülen mekik diplomasisi

sayesinde ekstra ücrete yol

açan bu mağduriyetin giderilmesinin

yolu açıldı. Bu fırsattan yararlanarak

hammadde fiyatlarını artıran spekülatörlerin

de önüne geçildi.

· PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu

tarafından başta Gümrük Bakanlığı

olmak üzere ilgili bakanlıklar

nezdinde yürütülen çalışmalarla

kanunda yeri olmayan ve fahiş

bedellere varan “ordino masrafı”

150 TL’ye düşürüldü. Kanun dışı bu

bedelin tamamen sıfırlanması için

çalışmalar devam edilecek.

· Menfaatlerini korumak isteyenlerin

“Böl, parçala, yeniden başkan ol”

stratejisiyle en güçlü ihracatçı birliklerinden

İKMİB’i parçalara bölerek

küçük küçük başkanlıklar yaratma

planının önüne geçildi ve İKMİB’in

varlığı korundu. Bu sayede gelecekte

ortaya çıkabilecek etkisiz ve ihracatçı

için ekstra masraflı küçük birliklerin

önüne geçildi.

17 Mart - Nisan 2018


Röportaj

2017 yılı sizin için nasıl bir yıl oldu?

2017 yılı bizim için yatırım yılı oldu diyebiliriz. Öncelikle

ciddi yatırımlar yaparak fabrikamızı ve üretim kapasitemizi

artırdık. Bu aşamada AR-GE ve alt yapı çalışmalarını geliştirdik.

Ülkemize daha kaliteli ve daha sağlıklı oyuncaklar

üretebilmek için ciddi çalışmalar yapıyoruz.

Ürettiğimiz oyuncakların Avrupa standartları kalitesinde,

aynı zamanda Avrupa ihracatının da önünü açacak şekilde

olmasına özen gösteriyoruz. Müşteri portföyümüzü artırmak

amacıyla 2017 de bizim alanımızla alakalı gerçekleşen

bütün fuarlara katılmaya çalıştık. Fuarların bu anlamda

çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Pazar ağımızı genişletmek

amacıyla pazarlama ekibimiz yoğun bir çalışma

gerçekleştiriyor. Aynı şekilde 2018 de gerçekleşecek olan

fuarlara katılmayı planlıyoruz.

TRT Çocuk Lisansları,

BEMİ Ahşap Oyuncak

kalitesi ile buluşuyor

TRT Çocuk ile yakın zamanda lisans anlaşmasına

imza attınız. Öncelikle hayırlı olsun. Bu konu ile

ilgili nasıl bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz?

Teşekkür ederiz. Umarım her iki taraf açısından da iyi bir

iş birliği olur. Çocukların çok sevdiği karakterleri oyuncaklarımız

ile buluşturduk. Bu anlamda çalışmalarımız başladı

ve tüm hızıyla devam ediyor. Ağırlıklı olarak lisansları ön

plana çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. 23 Nisan 2018 de

TRT tarafından yapılacak lansman ile lisanslı oyuncaklarımızın

tanıtımı yapılacak. En kısa zamanda da bütün seçkin

mağazalardaki raflarda yerini alacak.

Diğer tarafta da TRT Çocuk kanalının yayınlandığı diğer

ülkelere de ihracat yapmayı hedefliyoruz ve bu anlamda

bize faydalı olacağını düşündüğümüz uluslararası fuarlara

katılmayı planlıyoruz.

2018 yılı için hedefleriniz nelerdir?

Bemi Ahşap Oyuncak ve Eğitim Araçları olarak, temel

hedefimiz çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine

katkıda bulunabilecek kaliteli ve sağlıklı ahşap oyuncak

üretmektir.

2018 yılı için hedefimiz de kalitemizi ve vizyonumuzu bozmadan

ürün gamımızı genişletmek ve başta ihracat olmak

üzere satış hacmimizi artırmak.

Türkiye’nin ahşap oyuncak markası olan ‘’BEMİ’’ adını

dünyada da bir marka haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu

bağlamda hedefimiz ‘’yenilikçi, yerli ve milli’’ kurumsal

kimliğini tamamlayarak üretimlerimize ve projelerimize hızla

devam etmektir.

Mart - Nisan 2018

18


Sektör

Toys Turkey International Fair

25 - 28 Nisan 2018 tarihinde

Maritim Pine Beach Resort Belek ANTALYA’da

Sizleri Türkiye’de dünyada oyuncak sektörünün

vazgeçilmezi olmaya davet ediyoruz!

Türkiye dinamik, değişken ve büyüyen bir pazara sahip olan ülkeler arasında. Genç nüfusu, stratejik konumu

ve 1.2 milyar dolar civarı pazar hacmiyle, Asya ve Avrupa’nın oyuncak merkezi haline gelmektedir.

Toys Turkey International Fair önemli iletişim ortaklarını ve karar verme materyallerini bir araya getiriyor.

Fuar tüm karar alıcılarının ve Türk oyuncak sektörünü keşfetmek isteyenler için yıllık planlamasında kendisini

hedef tarih olarak konumlaştırmıştır.

25-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya Pine Beach Maritim Otel’de kapılarını açmak için heyecanlıyız.

Türkiye’deki partnerlerinizi yakından tanıma fırsatı bulacağınız ve Antalya’nın eşsiz konumunda Ticaret ve

tatilin bir arada olduğu fuar için lütfen yerinizi aldığınızdan emin olun.

Detaylı bilgi ve sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerinden dönüş yapabilirsiniz.

Saygılarımızla

Gülsüm YÜKSEL

GENEL MÜDÜR

gulsum@agefuarcilik.com

Mart - Nisan 2018

20


Sektör

Çocuk gelişimi için yeni bir yöntem:

Yerde Oyun Terapisi

Bu terapi çocuğun

sosyal, duygusal

ve düşünsel

kapasitesinin

oluşması için

gereken temelleri

atmayı hedefliyor

Bir özel eğitim metodu olan Floortime – Yerde

Oyun Terapisi, özel gereksinimli çocukların

güçlü yanlarına odaklanarak çeşitli oyunlar

sunuyor ve iletişim becerilerinin gelişmesine

yardımcı oluyor. Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve

Aile Danışmanlığı Merkezi’nden Psikolog Mert

Aydınyılmaz, “Bu terapi çocuğun sosyal, duygusal

ve düşünsel kapasitesinin oluşması için

gereken temelleri atmayı hedefliyor” açıklamasında

bulunuyor.

Türkiye’de yeni sayılabilecek bir özel eğitim

metodu olan Floortime – Yerde Oyun Terapisi,

gelişimsel özelliklerine ve farklılıklarına göre

çocuğun liderliğinde, oyuna dayalı bir terapi

yöntemi. Floortime – Yerde Oyun Terapisi,

özel gereksinimli çocukların güçlü yanlarına

odaklanarak, çeşitli oyunlar sunuyor ve iletişim

becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyor.

Floortime – Yerde Oyun Terapisi’nin çocuğun

sosyal, duygusal ve düşünsel kapasitesinin

oluşması için gereken temelleri atmayı hedeflediğine

dikkat çeken Nuh’un Gemisi Çocuk

Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nden Psikolog

Mert Aydınyılmaz, “Bu terapi sayesinde

özel gereksinimli çocukların dış dünyayla ortak

dikkat geliştirmesi, başkalarıyla iletişim kurması,

problem çözmesi, ihtiyaçlarını oyuna yansıtması,

yaratıcılığını kullanması ve düşünceler

arası köprü kurup empatik ilişkiler geliştirmesi

sağlanıyor” diyor.

Bu terapiyi aileler de evlerinde uygulayabilirler

Psikolog Mert Aydınyılmaz, bu yöntemin en

önemli farkını ise şöyle açıklıyor: “Floortime

– Yerde Oyun Terapisi, çocukların çevreden

ve kendi bedenlerinden gelen uyaranları nasıl

algıladıklarını ve tepki verdiklerini göz önünde

bulunduruyor. Uzmanların çocukların duyusal

ihtiyaçlarını doğru çözümlemesi bu terapinin

önemli bir parçası.”

Floortime – Yerde Oyun Terapisi’nin genellikle

özel eğitim, fizyoterapi ve konuşma terapisi

programlarıyla bir arada yürütüldüğüne dikkat

çeken Psikolog Mert Aydınyılmaz, “Bu terapiyi

aileler de evlerinde uygulayabilirler. Ayrıca

aileler ve uzmanlar, Floortime – Yerde Oyun Terapisi’ni

diğer davranış terapileriyle birleştirebilir

veya alternatif bir yaklaşım olarak kullanabilirler”

açıklamasında bulunuyor.

Mart - Nisan 2018

22


Röportaj

ADEL, marka lansmanı sonrası

geleneksel satış ve pazarlama

aktivitelerini 20 şehirde gerçekleştirdi

Adel’in Oyuncak

Marka

Yöneticisi

Çağdaş Değer

Etker ile

Şişli Marriott

Hotel’de

gerçekleştirdikleri

İstanbul

aktivitesinde

buluştuk

Adel Kalemcilik, kendi markası Adel’in yeni

yüzünü tanıtmasının hemen ardından başladığı

1 aylık geleneksel satış ve pazarlama aktivitelerini

Türkiye’nin 4 bir yanında İzmir’den Van’a,

Antalya’dan Trabzon’a, toplam 20 farklı şehirde

gerçekleştirdi. 2015 yılında dahil olduğu oyuncak

sektöründe hızla büyüyen Adel, bu aktivitelerinde

kırtasiye ürünlerinin yanında oldukça

genişleyen oyuncak ürün çeşidiyle de beğeni

topladı.

Başta kendi markası Adeland olmak üzere,

dünya çapındaki markalar; Playgro, Pinypon,

Nenuco, Opti-Morphs, Ooshies, NICI, Heidi,

Sluban, Smalldiers, Oddbods, Tsum Tsum ve

Disney Pelüş oyuncaklarının Türkiye dağıtım

haklarını elinde bulunduran Adel’in Oyuncak

Marka Yöneticisi Çağdaş Değer Etker ile Şişli

Marriott Hotel’de gerçekleştirdikleri İstanbul

aktivitesinde buluştuk.

Oyuncakta İddialıyız

Henüz sadece 3 yıl önce girdikleri oyuncak sektöründe

iddialı olduklarını belirten Çağdaş Bey

ile Adel’in oyuncaktaki hedeflerini konuştuk.

Özellikle bu yıl kendi markanız Adeland’ın

ürün çeşidinde ciddi bir artış

gördük. Bunun sebeplerini anlatabilir

misiniz?

Bizim en önemli gücümüz tüm ülkede, kırtasiye,

oyuncak mağazası, market gibi yaklaşık 12.000

farklı nokta ile çalışabiliyor olmamız. Geniş satış

ekibimiz bu noktaları ziyaret ediyor ve hem

kırtasiye, hem de oyuncak anlamında onların

taleplerini dinliyor. Biz, Adel olarak bilinirliği

yüksek bir firmayız. Tüketicide oluşturduğumuz

güven duygusu tesadüf değil. Özellikle uygun

fiyatlı olarak tabir edebileceğimiz oyuncak

kategorisinde belli bir markalaşmanın olmadığını,

ve ailelerin çocuklarına güvenle alabileceği

Mart - Nisan 2018

26


Sektör

oyuncaklar için güvenebilecekleri

bir markaya ihtiyaç duyduklarını

saptadık. Adeland markamız altında

hem cep yakmayan, hem de gerekli

tüm testlerden geçmiş oyuncakları

pazara sunarak hem mağazaları,

hem de tüketicileri mutlu ettiğimizi

düşünüyoruz. Biz, hem kendi kalite

kontrol departmanımızda, hem de

uluslararası laboratuvarlarda bütün

ürünleri defalarca test ve kontrolden

geçirmeden kesinlikle piyasaya sürmüyoruz.

Güvenli oyuncak konusunun

gündemde olduğu bu günlerde

ailelerin içini rahatlatacak oyuncakları

Adel güvencesiyle piyasaya sürdük.

Adeland markamızın ürün çeşitliliğini

her yıl daha da arttıracağız.

Distribütörlüğünü yaptığınız

önemli markalar var. Bunlar

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Öncelikle dünyada 100’den fazla

ülkede satılan Avustralya markası

Playgro, ebeveynlerin güvenle ve

severek tercih ettikleri bebek gelişim

oyuncakları markasıdır. Bu marka,

Türkiye’de de bilinirliği yüksek ve

sevilerek tercih edilen bir marka

konumundadır. Dişlik, çıngırak, oyun

halısı, dönence, yürüteç, banyo

oyuncakları, aktivite oyuncakları ve

elektronik oyuncak kategorilerinde

son derece geniş bir ürün çeşidine

sahip olan Playgro markası, bizim

için çocukları, bebekliklerinden, okul

çağına kadar sarmalayacak oyuncak

çeşitliliğimizin ilk basamağında

yer almaktadır. Pelüş kategorisinde

Alman efsanesi Premium kalitedeki

NICI markamız, ve Disney pelüş

oyuncaklarımız mevcuttur. NICI,

kendi özel müşterisine sahip çok özel

bir markadır. Disney pelüş oyuncakları

ise sevimli ve bilinen karakterlerin

yumuşacık pelüş halleri olduğu için

beğeni toplamaktadır. Et bebek kategorisinde

İspanyol Nenuco markamız,

çocuklara fonksiyonlu ve şeker kokulu

bebekler sunarak hem eğlenmelerini

sağlar, hem de gelişimlerini destekler.

Türkiye’de bilinirliği çok yüksek olan

Heidi’nin oyuncaklarını ve yine çizgi

filmi yayınlanan sevimli karakterler

Pinypon oyuncaklarının dağıtımını

da yapmaktayız. Enerji disklerini

yakaladıklarında havaya zıplayıp 360

derece takla atarak dönüşen Opti

Morphs arabalarının da hem çizgi film

yayını, hem de oyuncağın ilgi çekiciliği

sayesinde büyük beğeni topladığını

gördük.

Kalem ucu olarak da kullanılabilen ve

DC Comics, Marvel, Ninja Kaplumbağalar

gibi lisanslara sahip koleksiyon

oyuncaklarımız Ooshies, ve tüm dünyada

üst üste dizme çılgınlığı yaratan

sevimli Disney kahramanları Tsum

Tsum ise diğer markalarımız.

Televizyon yayını olan sevimli

Oddbods karakterleri ve son olarak

da kaliteli yapı oyuncaklarını makul

fiyatlarla sunan Sluban markamız da

tercih edilen ürünlere sahip.

Gördüğünüz gibi ürün çeşidimiz geniş

ve markalarımız fazla. Oyuncakta

iddialıyız ve ürün çeşidimiz artarak

devam edecek.

Adel’in oyuncaktaki hedefleri

nelerdir?

Bizim oyuncak sektörüne girmemizin

sebebi geniş dağıtım ağımızı kullanarak,

aileleri ve çocukları güvenli

oyuncaklarla buluşturmaktı. Bunu 3

yıl gibi kısa bir sürede önemli marka

distribütörlükleri alarak, ve kendi

markamız altında geniş bir ürün

çeşitliliği sunarak başardığımızı düşünüyorum.

Ancak bizim hedeflerimiz

bununla sınırlı kalmayacak. Kısa

süre içinde oyuncak sektörünün en

büyük oyuncularından biri haline

geleceğimizden eminiz. Bunu için

gerekli adımları atmaya da devam

edeceğiz.

Adel’in önemli bir ihracat

kapasitesi olduğunu biliyoruz.

Oyuncak bunun neresinde?

Öncelikle kendi markamız Adeland’ın

oyuncaklarını ihraç ediyoruz.

Bunun hacmini de ilerleyen yıllarda

arttırmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca

bazı uluslararası markaların distribütörlüğünü

de sadece Türkiye için

almıyoruz. O markalar ile de ihracat

fırsatlarımız oluyor. Adel, 60 ülkeye

ihracat yapan bir firma. Dünyanın

dört bir yanından ülkelerde önemli iş

bağlantılarımız var. Bunları oyuncak

için de değerlendiriyoruz.

27 Mart - Nisan 2018


Sektör

Adil Pelister, İKMİB Başkan

adaylığını açıkladı

Kimya Sektörünün Birleştirici Gücü İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

İhracatçıları Birliği İKMİB’de seçim yaklaşırken sektörün önemli oyuncularından

Beta Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB için başkan

adaylığını açıkladı

Adaylığını ana kimya ve kimyanın diğer alt sektörlerinden

temsilcilerin katıldığı ve birlik vurgusunun yapıldığı bir basın

toplantısıyla açıklayan Pelister, “Biz Birlikte Güçlüyüz”

sloganıyla sektörün birlikte büyümeye devam edeceğini ve

başkan olması durumunda yönetimde kimyanın bütün alt

sektörleri hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

6 binden fazla ihracatçıyı temsil eden İKMİB’in, şu anki

Başkanı Murat Akyüz’le büyük bir gelişme gösterdiğini ve

ihracatçının ciddi bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Pelister,

bayrağı devraldıktan sonra kimya ihracatının gelişimine

katkı yapmaya devam edeceklerini ve hedeflerinin kimya

ihracatını genel ihracat içinde ikinci sıraya sabitlemek

olduğunu söyledi.

Ana kimya sektörü ve alt sektörlerin tamamını kucaklayan

bir çalışma biçimi benimseyeceklerinin altını çizen Pelister,

“Beta Kimya AŞ.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak

sektörümüzün önemli yapılarından İKMİB’e başkan adayı

olmaktan gurur duyuyorum.

Ancak benim adaylığımı bireysel bir adaylık olarak değil,

Türkiye ekonomimizin ihracatında önemli bir yere sahip

olan kimya sektörünün gücünün birleştiği bir adaylık olarak

Mart - Nisan 2018

32


Sektör

değerlendirmenizi isterim. Çünkü

biz, kimya ihracatçımızın birliğinde,

birlikte güçlüyüz. Bizim kimyamız bir

ve önceliğimiz birlikte başarmaktır.

Seçim çalışmalarımız hızla devam

ediyor. İhracatçımızdan ve sektörlerimizden

çok olumlu tepkiler alıyoruz.

Bu da bizi heyecanlandırıyor ve

sorumluluğumuzu artırıyor. Elbette

seçimlerde rekabet olacak. Diğer

aday arkadaşlara başarılar diliyoruz.

Seçim yarışının adil bir şekilde sürmesini

ve sonuçlanmasını temenni

ediyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz ikinci sıraya yerleşmek”

Toplantıda kimya sektörü ihracatıyla

ilgili bilgi veren Pelister, “İhracatta

Atılım Yılı ilan edilen 2017 yılında,

değerli Başkanım Murat Akyüz’ün

büyük katkıları ve ihracatçımızın

gücüyle, hep birlikte önemli bir başarı

elde ettik. Yıl boyunca özellikle

yakın coğrafya ve komşu ülkelerde

yaşanan sıkıntıların sektör ihracatını

olumsuz yönde etkilemesine rağmen

16 milyar dolarlık kimya ihracatı hedefimize

ulaştığımız için gururluyuz.

Seçim sonrasında hedefimiz değerli

yönetimimizden devralacağımız bayrağı

ileriye taşımak.

Türk Kimya Sektörünü

ikinci sıraya yerleşmesi

2017 yılında Türkiye’nin en çok

ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü

konumundaki Türk Kimya Sektörünün

ikinci sıraya yerleşmesi ilk

hedefimiz olacak. Bununla birlikte;

ülkemizin büyüme hedeflerine ulaşmasında

ihracatçılar olarak üzerimize

düşen sorumlulukların bilincindeyiz.

Sektörümüzün yurtdışı pazarlarda

güçlü bir konuma gelmesi ve ihracatın

artırılması için birçok faaliyetimizi

artıracağız.

Sektörlerimizin büyüklükleriyle

orantılı bir bütçe dengesi kuracağız.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan

sonra da; ihracatın artması, ihraç

ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve

ürünlere rekabet gücü kazandırılması

için çalışmalarda bulunmaya,

üyelerimizin menfaatlerini korumaya

devam edeceğiz.

Üyelerimizin uluslararası arenada

güçlü bağlantılar kurmasını ve yeni

pazarlara açılmasını temin edeceğiz.

Üyelerimize olan desteklerimizi

önceki yıllarda olduğu gibi var gücümüzle

sürdüreceğimizi ve sektörümüzün

hedeflerine ulaşmak adına

çalışmalarımıza büyük bir motivasyon

ve ivme ile devam edeceğimizi

belirtmek isterim” dedi.

33 Mart - Nisan 2018


Röportaj

Zuzu Toys: Hem Avrupa

üreticisini hem de

tedarikçisini bulunduran

tarihi bir fuar

Firma kuruluşu ve ürünleri

Firmamız Zuzu Toys Oyuncak İmalat İthalat İhracat Sanayi

ve Ticaret Limited Şirketi olarak üretim yapmakta olan

tamamen öz sermayesiyle ilerleyen altı senelik bir firmadır.

Hali hazırda 50 çeşit ürün üreten iç ve dış pazarda ilerleyen

yeni bir firmadır.

Katıldığı fuarlar

2017 yılı iç ve dış pazara hitaben altı fuara katılım sağladık.

2018 yılı itibariyle yedi fuara katılım için kayıt olduk. Üç tanesini

bitirdik, dört fuarın ise tarihleri henüz tamamlanmadı.

Zuzu Toys Oyuncak İmalat İthalat İhracat

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sahibi

Cengiz YILMAZ bu yıl 69.su gerçekleşen

Spielwarenmesse Oyuncak Fuarı’nı

değerlendirdi

Nürnberg’in Türkiye’deki oyuncak fuarlarından

farkı

Almanya Nürnberg fuarı senelerdir düzenlenen bir sektör

fuarıdır. Hem Avrupa üreticisini hem de tedarikçisini bulunduran

tarihi bir fuardır. Elbette bizim de bir gün onun gibi

bir fuarımız olabilir. Bir elli veya altmış yıl sonra.

2018 yılına dair

2018 yılı için planladığımız çalışmaları yerli yerinde takip

etmekteyiz. “Her geçen gün ileri.”

Marka olarak geleceğe yönelik

Markamızı üzerimize düşen sorumluluk ve anlayışla çerçevesinde

temsilini güçlendirme çalışması, ürün ve isteğini

artırma peşindeyiz. Derginize teşekkür eder, Toyuncak

ailesine başarılar dilerim.

2018 Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak Fuarı

Spielwarenmesse fuarı oyuncak sektöründe dünya

bazında ilk üç fuardan birisidir ve tamda müşterilerimizin

ziyaret ettiği bir fuardır. Fuarı beş yıldır takip etmekteyiz.

Aynı zamanda iki yıldır da katılımcıyız. Genelde müşteriler

firma bazında odaklı olarak ziyaret etmekte olup kategori

ve ürün yelpazemiz nispetinde görüşmeler olmaktadır.

Ziyaretçi profili genelde Avrupalı olup dışında ülke sayısı

fazla sayılmaz, bizim açımızdan gayet verimli bir sezon fuarıydı.

Önümüzdeki zamana bakmak gerekir. 2019 yılında

yeniden Nürnberg’de olma yolundayız.

Mart - Nisan 2018

36


Sektör

“Avengers: Sonsuzluk Savaşı”

Filmi Vizyonda, Oyuncakları

Toyzz Shop’ta

Türkiye’nin lider

oyuncak markası

Toyzz Shop,

Marvel’in 27

Nisan’da vizyona

girecek olan

“Avengers: Sonsuzluk

Savaşı”

filminin oyuncaklarını

ve birçok

sürprizi Marvel

hayranlarıyla

buluşturuyor

Marvel evreninin en sevilen kahramanlarının

bir araya geldiği; Türkiye’de de geniş bir hayran

kitlesine sahip “Avengers” serisinin 27 Nisan’da

vizyona girmeye hazırlanan “Avengers: Sonsuzluk

Savaşı” filmi için geri sayım sürerken;

Toyzz Shop, filmin birbirinden renkli ürünlerini

seçili mağazalarında Avengers özel sergileme

alanlarında buluşturuyor.

Ürünlerin Toyzz Shop’ta satışa sunulmasıyla eş

zamanlı olarak; Toyzz Shop Zorlu AVM mağazasında

21-22-23 Nisan ve 28-29 Nisan tarihlerinde

“Avengers: Sonsuzluk Savaşı” temalı oyun

istasyonları da çocukları bekliyor olacak.

“Avengers: Sonsuzluk Savaşı” heyecanını

mağaza dışına da taşıyan Toyzz Shop, www.

toyzzshop.com web sitesinde düzenlenecek bir

yarışma ile kazanan çocuklara filmin birbirinden

özel ürünlerini hediye edecek.

Çocukları sevdikleri karakterlerle buluşturmaktan

mutluluk duyduklarını söyleyen Toyzz

Shop Pazarlama Grup Müdürü Didem Özgüven

“Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin yanı sıra

oyuncaklarının da Marvel hayranları tarafından

büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Toyzz

Shop olarak gerek ürünlerimiz, gerekse vitrin

çalışmalarımız, özel sergileme alanlarımız ve

yarışmalarımız ile Avengers: Sonsuzluk Savaşıi

filminin heyecanına ortak olacağız. Tüm Marvel

tutkunlarını www.toyzzshop.com web sitemize

ve Toyzz Shop mağazalarına bekliyoruz” dedi.

Mart - Nisan 2018

38


Röportaj

Oyuncak Paketi, Halkalı’da

oyuncak mağazasını açtı

bir ortamda güleryüzle satış yapıyoruz. İmalatımız yoktur,

direk ithalatçıdan, imalatçılardan ve toptancılardan tedarik

ettiğimiz ürünleri tedarik ederek internet üzerinden ve

perakende olarak satışını yapacağız. Zamanla daha da

zenginleşecek ürün gamımızla ve etkili fiyat politikası ve

dürüst, güvenilir ve samimi hizmetimizle kısa zamanda iyi

noktalara ulaşacağımızı umuyoruz.

Oyuncak Paketi yetkilisi anlatıyor:

“Oyuncak Paketi lisanslı, lisanssız; erkek, kız pek çok

oyuncağı internetten ve perakende mağazasından sunan

bir firma olarak hizmet veriyor. Uzun zamandır faaliyet gösterdiğimiz

oyuncak sektörüne geri dönmenin mutluluğunu

yaşıyoruz. Verdiğimiz iyi hizmet ile kendi bildiğimiz bu işte

daha iyi noktalara geleceğimizi umuyoruz.

İthalatın bu kadar zor olduğu böyle bir dönemde malın

tedariğini sağlamının zor olacağına inanıyorum ve şu anda

piyasada ciddi bir mal sıkıntısı olduğu ortada. İthalattaki

zorluklar gibi sektördeki bazı olumsuz şartlardan dolayı

ithalata ara vererek böyle bir işe koyulduk. Daha başarılı

olacağımızı düşündüğümüz sektörümüze tekrar geri

döndük, bunu yaparken ithalat ayağını değil de internet

üzerinden satış ve perakende mağazacılık yapmanın daha

mantıklı olacağını düşündük. Böylece nakit akışı sağlayacak,

riski az olan bir yolu tercih etmiş olduk.

Neden Halkalı!

Mağazamızı açmak için Halkalı’yı tercih etmemizin 2 sebebi

var: Birincisi internette iyi olmak için ithalatçılara yani İstoç’a

yakın olmamız gerekiyordu. İkincisi de Halkalı bölgesinde ve

nüfusun böyle yoğun olduğu bir mahallede bir oyuncakçının

bulunmasının isabetli olacağını düşünerek burayı seçtik.

Merkez Mahallesi, Mahmutbey Cad. No:32’de ferah, temiz

Perakende dip fiyat çok yüksek

Rekabet konusunda düşünceleriniz sorduğumuzda ise “Lisanslı

ürünlerdeki kâr marjına baktığımız zaman rekabetin

ithalatı ciddi şekilde sıkıntıya sokacağını düşünüyorum.

Rekabet çok fazla ama oyuncaktta perakende dip fiyatının

çok yüksek olduğu bariz. Bu da perakende müşterisini ciddi

bir zora sokuyor çünkü şu an en ufak bir oyuncağın bile

ortalama fiyatı 50 TL. Bu da bu ülke için yüksek bir fiyat.

Lisanslı oyuncakçılar

Ülkemizde her geçen gün lisanslı ürünlere bakış açısı daha

da iyi çünkü lisanslı oyuncakçılar televizyon ve internet

desteği ile mallarını daha iyi pazarlıyorlar ve müşteri kitlesi

artık ismi ile oyuncak almaya başladığı için Çin’den getirilen

no name malları satmak çok daha zor olacak. Bunun en

güzel örneği de lisanslı ürünler olarak LOL bebek. LOL’un

reklamıyla şu an kapıdan giren iki kişiden biri LOL bebeği

soruyor.

Tüm oyuncak severleri mağazamıza bekliyoruz. En popüler

ve en son oyuncaklar burada…

Mart - Nisan 2018

40


Sektör

Asaf Oyuncak

İstoç’ta 3. Adada

yeni mağazasını açtı

Piyasa şartlarına uygun olarak satış yapan firma çocuk

sağlığına uygun, kaliteli oyuncakları satıyor. Her yaşa

uygun oyuncağın sunulduğu mağazada Karsan İthalat’ın

ürünlerinin yanı sıra ahşap, metal, klasik, ithal, yerli, peluş

ve lisans oyuncak gruplarını bulmak mümkün. Zamanla

ürün çeşidini daha da artıracak olan firma yere sağlam

basarak ilerlemeyi kendine prensip edniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Karahasanoğlu, “Uzun zamandır

mağaza açma düşüncemiz vardı. Bunun için en uygun

yerin İstoç olduğunu anladık. Mağazamıza isim olarak,

oğlumun ismi olan Yusuf Asaf ismini kullanmayı uygun gördük.

Çünkü Onun doğumu böyle bir işe vesile oldu, “bu

Onun rızkıdır” diye düşünerek Asaf Oyuncak ismimiz oldu.

Sektördeki yılların verdiği bilgi birikimi ve tecrübeyle yeni

bir heyecanla bu mağazamızı açtık. Piyasamıza hayırlı

olsun.” dedi.

Piyasasının birlik içinde hareket eden bir sektör olamadığını

ve ayrılıkların olduğunu, kendilerinin oyuncak sektöründe

bir birliktelik arzu ettiklerini dile getiren Karahasanoğlu

gümrüklerdeki problemden dolayı, ürünleri satışa sunamadıklarını,

haliyle fiyatların yükseldiğini ifade etti. Son olarak,

Hüseyin Ferşat Karahasanoğlu, sektörde faaliyet gösteren

toptancı, perakende, ithalatçı ve üretici bütün esnafı yeni

yerinde çay içmeye davet ediyor.

10 senedir Karsan İthalat’ta çalışan Asaf Oyuncak firma

yetkilisi Hüseyin Ferşat Karahasanoğlu toptan ve perakende

satış yapacak olan ilk mağazasını İstoç’ta 3. Ada, 13-15

numarada açtı. Sektörde edindiği yılların tecrübesiyle iyi

hizmete odaklanan Asaf Oyuncak zamanla daha iyi noktalara

gelmek için müşteri memnuniyetine önem veriyor.

Mart - Nisan 2018

42


Sektör

Türkiye’nin ilk ve en güçlü oyuncak

fuarı Kids Turkey bu sene de Ekim’de

11 yıldır Türkiye’nin

Lider

Oyuncak Fuarı,

Kids Turkey,

4-7 Ekim 2018

tarihinde İstanbul

Fuar Merkezi’nde

gerçekleşecek

69 yıllık fuar tecrübesiyle dünyanın dört bir yanında oyuncak

fuarları gerçekleştiren Spielwarenmesse tarafından gerçekleştirilen,

bu yıl 11.si düzenlenecek olan Türkiye’nin geleneksel

oyuncak fuarı Kids Turkey; gerçek destekçilerini, yani

sizleri bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyar.

» Anadolu’dan gelen 800 ziyaretçiyi Kids Turkey sizler adına

ağırlayacaktır;

» Oyuncak üreticileri, distribütörler ve ithalatçılar arasından

8 kişilik bir yönetici heyet kurulacak, bu heyet tarafından

fuar yol haritası çizilecek ve Kids Turkey bu yol haritasına

göre ilerleyecektir;

» Kids Turkey son 5 yıldır 25 hedef ülkedeki temsilciliklerinin

yaptığı çalışmalar ile Fuarın Uluslararası arenada

bilinirliliğini arttırmıştır. Bu çalışmaların sonucu olarak uluslararası

ziyaretçi sayısının daha da artacağını Kids Turkey

2018’de beraberce göreceğiz;

» Her zamanki gibi, fuar alanları içinde lokasyon olarak en

doğru yer olan İstanbul Atatürk Havalimanı karşısında İstanbul

Fuar Merkezi’nde olacağız. Gerek katılımcılarımıza

gerekse ziyaretçilerimize en kolay ulaşım, konaklama, gezi

ve ziyaret imkanı sunmaya devam ediyoruz.Uluslararası

bağlantılarımız, Dünya’nın her köşesinden ziyaretçilerimiz

ile sektörün neye ihtiyacı olduğunu saptayarak iş ilişkilerinizde

sizlere 10 yıldır yardımcı oluyoruz. Kids Turkey

2017’de 130’dan fazla firma, 13.500 m2’lik fuar alanında

binlerce ziyaretçisi ile buluşmuş olmasından ise gurur

duyuyoruz.

oyuncak endüstrisi için Türkiye’de rakipsiz bir organizasyon,

Kendine özgü profesyonel hizmetler ve benzersiz

satış teklifleri,

Yeni ve öne çıkan ürünlerin tanıtımını yapma ve pazar alanı

oluşturma şansı, Oyuncak ve oyun ekipmanları alanındaki

en son teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakalamak için

önemli bir deneyim,

Deneyimli etkinlik yönetimi,

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından desteklenmektedir,

KOSGEB tarafından desteklenmektedir, Yüksek profilli

müşteriler, distribütörler, toptancılar, Sektörün üst düzey satınalmacıları

ve karar mercileri, Ulusal perakende zincirleri

ve oyuncak satıcıları,

Deneyimli ekip ve ekipmanlarla güçlendirilen modern fuar

alanı,

Rahatça ulaşılabilen merkezi konum.

10 yıllık deneyimi ile artık bir aile haline gelmiş katılımcılarımız

ile birlikte 2018’de de Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun

eşsiz oyuncak fuarında beraber olmaya ne dersiniz?

Neden Kids Turkey’de olmalısınız?

Sadece Türkiye’nin değil bölgesinin tek ve en büyük oyuncak

ihtisas fuar organizasyonundan faydalanın.

Yakın ve Orta Doğu’dan Akdeniz ve Avrupa’ya uzanan

Mart - Nisan 2018

46


Sektör

Fen Toys: “Müşteriye İstanbul’un

artılarını yansıtamıyoruz”

Fen Dede Toys firma yetkilisi Selin Günay, 2018 Spielwarenmesse

Nürnberg Oyuncak Fuarı ile ilgili sorularımızı cevapladı

Kuruluşu

Fen Oyuncak ticaret hayatına 1962 yılında oyuncak

toptancılığı ile başladı. Dede Oyuncak üretici bir firma

ve kalitesiyle 60 ülkeye ihracat yapan dünyaca bilindik

bir marka. Kaliteli ve eğitici birçok çeşit ile pazarda yerini

alıyor. FENTOYS markasını sürekli lider konumda tutup, ileri

teknoloji ve kalitede piyasaya güvenli oyuncaklar üretmeyi

en önemli ilkesi olarak belirleyen firma, bu çalışmalarının

sonucu sektöründeki gelişmelere öncülük etmiş olmanın

haklı gururu ile yurt içi ve yurtdışı pazarlarında daha da

büyümeye devam ediyor.

Katıldığı fuarlar

Yurt dışında Hong Kong ve Almanya Nürnberg fuarlarına

ve İstanbul’da da İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan fuara

katılıyoruz. Bu yıl Tüyap’ta

da bir oyuncak fuarı olacak.

Nurnberg’in Türkiye’deki oyuncak fuarlarından

farkı

Aralarındaki fark, müşteriye İstanbul’un artılarını yansıtamıyoruz,

eksilerini yansıtıyoruz.

2018 yılına dair beklentileri

Yerli müşterilerimizle daha çok biraraya gelme şansımız

oluyor. 2018’den beklentimiz daha çok yabancı müşteriye

ulaşabilmek.

Geleceğe yönelik projeleri

Dede markamızın yanı sıra geçtiğimiz yıl Art Craft markamızı

da oluşturduk. Bu iki markamıza da yatırım yapıyoruz.

Art Craft ile hamur üretirken şimdi kinetik kum ile de piyasada

ciddi bir yere sahip olmak istiyoruz.

Spielwarenmesse Nürnberg

Oyuncak Fuarı

Her sene katıldığımız

Spielwarenmesse Nürnberg

Oyuncak Fuarı’nda yurtdışı

uluslararası nitelikte müşteriler

ile bir araya geliyoruz,

yeni ürünlerimizi tanıtıyoruz

ve buna bağlı olarak da

satışlarımızı arttırıyoruz.

Mart - Nisan 2018

50


Röportaj

Almanya oyuncak üretiminde

önemli bir oyuncu

Akar Oyuncak

Kurucu / Genel

Müdürü

Raşit Akar ile

31 Ocak –

4 Şubat 2018

tarihleri arasındaki

Spielwarenmesse

Nürnberg

Oyuncak

Fuarı ile ilgili

sorularımızı

cevapladı

Yaklaşık 20 yıllık sektör deneyimi ile

farklı, alışılagelmişin dışında

Firmamız 2015 yılında kuruldu. Yaklaşık 20 yıllık

sektör deneyimi ile farklı alışılagelmişin dışında

çocukların ve ailelerin güvenle ve keyifle oynayacakları,

kullanacakları güvenli, sağlıklı ve

eğlenceli ürünler üretmek hedefi ile yola çıktık.

Ürünlerimiz arasında en sırasıyla dünyada bir

ilk olan 10 farklı dilde konuşup kendini anlatan,

tanıtan jagu setlerimiz, eva yer oyun matlarımız,

oyun halılarımız, plastik patentli bloklarımız,

puzzlearımız, figürlerimiz ve eğitici öğretici

oyuncaklarımızı sayabiliriz.

Bu yıl katıldığımız ve katılmayı hedeflediğimiz

fuarlar

• Nürnberg Oyuncak Fuarı,

• İstanbul Oyuncak Fuarı,

• Dubai Ticaret Heyeti,

• Kuveyt Ticaret Heyeti,

• Antalya Uluslararası Ticaret Fuarı,

• Spielwarenmesse İstanbul,

• Shanghai Oyuncak Fuarı,

• Hong Kong Oyuncak Fuarı.

Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak

Fuarı’nın önemi büyük

Nürnberg oyuncak fuarı bizim için çok önemliydi,

katıldığımız ilk yurtdışı fuarımızdı. Fuarda

ziyaretçi profili olarak profesyonel ve ilgili bir

ziyaretçi kitlesi vardı. Ülke çeşitliliği açısından

dünyada belki 2 fuarda görebileceğiniz bir

katılım vardı. Fuarda bizim patentli ürünümüz

ve dünyada bir ilk olan Jagu 10 dilde konuşan

puzzle figür halı ve eğitim setlerimiz çok güzel

ilgi gördü.

Nurnberg’in Türkiye’deki oyuncak fuarlarından

farkı katılımcı sayısı ve katılımcı

ülkelerin profili

Farkı katılımcı sayısı ve katılımcı ülkelerin profili.

Almanya pekçok konuda olduğu gibi oyuncak

üretiminde de çok önemli bir oyuncu. Almanya

paydasında Avrupa aslında üretim güçlü olunca

ziyaretçilerin ilgisi de oldukça üst düzeyde

oluyor.

2018 yılında

2018 yılında yeni ürünlerimizi piyasaya sunmayı

ve ürünlerimizin beklediğimiz ilgi ve alakayı

görmesini umut ediyoruz.

Oyuncak ve eğitim anlayışına dünya

çapında pozitif bir katkı

Dünyada bir ilk olan ve tamamen kendi

bünyemizde geliştirip, ürettiğimiz özellikle Jagu

konuşan puzzle, figür halı ve eğitim setlerimizi

dünyanın her bölgesine satış yaparak, bu noktada

eğitici oyuncak ve eğitim anlayışına dünya

çapında pozitif bir katkı yapmak istiyoruz.

Mart - Nisan 2018

52


Röportaj

Selay Toys: “Bizde planlama

ve lokal çalışma eksik”

Selay Toys Fabrika

Müdürü Kazım

Yetgin, Nürnberg’te

bu yıl 69.su gerçekleşen

Spielwarenmesse

Oyuncak

Fuarı ve sektör ile

ilgili bilgi verdi

Firmanın kuruluşu ve ürünleri

Firmamız 1992 yılında kurulmuştur.

Özellikle pelüş oyuncak konusunda

ihtisas yapmış bir firmadır. Biz

yalnızca pelüş oyuncak üreten bir

firmayız. Buradaki hedefimiz müşterilerimizin

ve hedef kitlemizin tamamen

sağlık, güvenlik ve güler yüzlülüğünü

sağlamak. Türkiye’ye sağlıklı oyuncak

terimini katmaktan ayrıca onur

duymaktayız. Selay Oyuncak şuan 10

bin metre kare kapalı alanda 4 katlı

binası ile yaklaşık 159 personeli ile

çalışan Türkiye’de 3 noktada kendine

ait mağazalarıyla 81 ilde 148 noktasında

satış yapan 27 ülkeye ithalat

yapan bir firma. Oyuncak sektöründeki

pelüş oyuncaklar bölümünde üretim

yapan fabrika bazlı en büyük firma

diyebiliriz.

Katıldığı fuarlar

Yıl boyunca toplam 6 fuara katılmaktayız.

Bunların 5’i yurt içi diğer kalan

1 tanesi ise Almanya’da kurulan dünyanın

en büyük oyuncak fuarı olan

Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak

Fuarı’dır.

2018 Spielwarenmesse Nürnberg

Oyuncak Fuarı

Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak

Fuarı dünyanın en büyük oyuncak

fuarı olmasının yanı sıra, bizlere katmış

olduğu etkileşimden ötürü değer

kazanmaktadır. Bizlerin bu sayede

diğer markalarla yapmış olduğumuz

iş ortaklığı ithalat ve ihracat alanında

kapasitemizi epeyce artırmaktadır. Bu

sebeple bizler ve diğer markalar adına

önem taşımaktadır. Bu fuara katılımımız

2018 yılı ile beraber toplam 16.

kez gerçekleşti. Standımıza gelen ziyaretçiler

genelde Avrupa ve ABD’de

faaliyet gösteren firmalardı. Ne yazık

ki, Afrika ve Arap ülkelerinin fuarda

azınlık sağlaması ve bu sektöre uzak

durması bizleri epeyce üzmektedir.

Fuar bu yıl önceki fuarlara göre daha

pasifti. Etkileşim gerçekleşiyor ama

iş ortaklığı hususunda ne yazık ki

bağlantı kopukluğu yaşamaktayız.

Nurnberg’in Türkiye’deki oyuncak

fuarlarından farkı

Ne yazık ki fuarlarımızda yaşamış

olduğumuz sorun planlama ve lokal

çalışma eksikliğidir. Almaya ve yurt

dışı fuarlarının en büyük özelliği ise

çok fazla yurt dışından gelen markalar

oluyor ve iş ortaklığı hususunda

daha real adımlar atabiliyorlar.

2018 yılına dair beklentileri

Selay Oyuncak yıllık satış hedeflerini

her yılın ilk ayında toplantısında

hedefini belirler ve o hedef üzerinde

bir yıl boyunca çalışır. Bizim başarımızın

tek bir sırrı vardır; inanmak

ve çalışmak. Bizler bu çalışma

inancını başardığımız sürece daima

hedefe yöneliyoruz. Bu da bizi diğer

firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz

diyebilirim.

Marka olarak geleceğe yönelik…

Firma olarak bizim planlarımız ve

hedeflerimiz daima yıllık geleceğe

yönelik adımlar atmaktır. Marka bilinirliğimizi

sosyal medyada attırmak,

dijital medyada varlığımızı ortaya

koymak gibi bir projemiz var. Yakın

bir süreçte Selay Oyuncak adını her

yerde duymanız için çalışıyoruz.

Önemine binaen eklemek

istediği

Bizim bir misyonumuz var. Oyuncak

çocuk için, çocuk eğlenmek içindir.

Çocuk eğlenmek ister, oyuncaklarla

oynamak ister. Biz de bunu hedefliyoruz.”

Bir yerde gülen oyuncak var

ise o da bizimdir. Gururluyuz.

Mart - Nisan 2018

54


Röportaj

Elit Toy: İhracat için firmaların

katılması gereken bir fuar

“Hamurumuzda doğallık var” diyen Elit İthalat Ticaret Ltd. Şti. şirket ortağı

Yakup Levent, 2018 Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak Fuarı ile ilgili

sorularımızı cevapladı

Toys&Games ve Nisan ayında Antalya’da Age Fuarcılık’ın

düzenleyeceği ihracat fuarına katılıyoruz.

2018 Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak Fuarı

Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak Fuarı’nda bu sene

üçüncü senemiz. Bizim için önemli bir fuar, zaten hedefinde

ihracat yapmak olan firmaların katılması gereken bir fuar

bence. Ziyaretçiler açısından her sene üstüne bir tık koyarak

ilerliyoruz. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden

yoğun ilgi ve talep aldığımızı söyleyebilirim.

Kuruluşu ve ürünleri

1994 yılından beri oyuncak ithalatı faaliyetlerini sürdüren

şirketimiz, 2002 yılında oyun hamurlarını ürünleri arasına

katmıştır. 2009’dan itibaren ise oyun hamurlarının üretimini

Türkiye’de gerçekleştirerek, kendi markası olan Kid’zz

Dough’u oluşturmuştur. Geçen süre içinde hem kalitesini

hem de ürün çeşitliliğini devamlı olarak geliştiren şirketimiz,

Barbie, Hot Wheels, Sponge Bob, Dora, Ninja Turtles, Paw

Patrol, Emoji, Heidi, Miraculous, Pj Masks lisanslarıyla oyun

hamuru üretimine devam etmektedir.

Yurt içinde çeşitli discount marketler, oyuncak zincir mağazaları,

kırtasiye zincir mağazaları ve oyuncak toptancıları ile

çalıştığımız gibi, yurt dışında da Yunanistan, İtalya, Tunus,

Lübnan, Bulgaristan, İsrail, Fas gibi ülkelere ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Yurt içinde ve dışında katılmış olduğumuz fuarlarda (Kids

Turkey, Spielwarenmesse Nürnberg, Hong Kong Toys&Games)

ürünlerimize gösterilen yüksek ilgiden dolayı ihracatımızın

katlanarak artacağına inancımız sonsuzdur.

Üretmekte olduğumuz oyun hamurlarımız ve plastik

aksesuarları akredite olmuş uluslararası laboratuarlardan

(Intertek, UL) CE belgesi almış olup EN71 Part1-2-3, AZO,

Phthalate, Carcinogenic Allergent ve Cadmium testlerine

sahiptir.

Oyun hamurlarımız tamamen yenilebilir hammaddelerden

imal edilmekte olup, güvenlidir. Bu yüzden biz diyoruz ki

‘’hamurumuzda doğallık var’’.

Katıldığı fuarlar

Kids Turkey, Spielwarenmesse Nürnberg, Hong Kong

Nurnberg’in Türkiye’deki oyuncak fuarlarından

farkı

Aslında Türkiye’de yapılmakta olan fuarların ziyaretçi

kapasiteleri belli. Türkiye fuarlarını öncelikle Türk şirketleri

ziyaret ediyor. Bence fuar düzenleyicilerin yabancı ülkelerden

ziyaretçi getirmeleri doğrultusunda çalışma yapmaları

gerekiyor. Bu konu tabii ki bizim gibi imalat yapan şirketler

için çok önemli. Gelen yabancı ziyaretçiler arttıkça Türkiye’de

yapılan fuarların dünyada bilinirliğinin arttıracağını

düşünüyorum. Nisan ayında Age Fuarcılık’ın Antalya’da

ihracata yönelik düzenleyeceği fuar belki de bu konuda

Türkiye’de bir ilk olacak.

2018 yılına dair

Her sene olduğu gibi cirolarımızı yükseltmek ve öncelikle

ihracat müşteri portföyümüzü arttırmak için çaba sarf edeceğiz.

Umarım 2018 beklentilerimizi karşılayacak bir yıl olur.

Marka olarak geleceğe yönelik

Biz genelde lisanslı ürünlerin imalatını yapıyoruz, tabii ki

bizim kendi markamız olan Kid’zz Dough ile de ilerliyoruz.

Her zaman olduğu gibi popüler lisansları takip edip yolumuza

devam etmeye çalışacağımızı söyleyebilirim.

Yolumuz açık...

Türkiye için ihracat önemli. Devlet zaten bu konuda yön

verici ve teşvik edici çalışmalar yapıyor. Biz de ihracat konusunda

elimizden geldiğince çalışıyor, eskilerin deyimiyle

elimizde çanta ülke ülke gezerek yeni müşteri arayışlarımıza

devam ediyoruz. Türkiye oyuncak imalatı açısından

güzel yerlere geliyor, bizden kat kat büyük firmalar bu konuda

çok güzel işler yapıyorlar ve dünya pazarında Türk Malı

imajını layıkıyla koruyarak, aranan ürünler arasına sokmayı

başarıyorlar. Sanıyorum yolumuz açık...

Mart - Nisan 2018

62


Röportaj

Egem Grup: “Kalite, güvenilir ve

sürdürülebilir bir ürün ve ticareti hedefledik”

Egem Grup Genel Müdürü Levent Çevik,

2018 Spielwarenmesse Oyuncak Fuarı

ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi

Firma kuruluşu ve ürünleri

1996 yılında Iğdır ilinde Kum boyama setini ilk defa gören

Levent Çelik, o an yaptığı memuriyet yaşamanı sonlandırarak,

hem Dünya da hem de Türkiye’de tanınırlığını

üst noktaya çıkardığı EGEM GRUP firmasını kurmuş ve

sektörde ki büyük bir boşluğu doldurmaya karar vermiştir.

Akabinde yapılan bütün çalışmalar ile ise Dünya da kum

boyama setini üreten en büyük firmalar arasına girmiştir.

FAMA belgesine sahip büyük bir kuruluş olarak yoluna

devam eden firma, tüm dünyada geçerli sayılan ve ürünlerin

organik, doğal ve sağlıklı olduğunun kanıtı sayılan

INTERTEK kuruluşu aracılıyla her yıl büyük bir denetimden

geçmektedir. Bu yolla Dünya da sağlıklı ürün üreten

firmalar arasında olmayı başaran EGEM GRUP, DISNEY

ile ortak işler yaparak hem marka değerini yükseltmekte

hem de çocuklar için sağlıklı ürünler üreterek sürdürülebilir

kalkınma sağlamaktadır.

EGEM GRUP müşterilerini iki ayrı gruba ayırmaktadır.

Birinci grup kendi iş modeli olan alış-veriş merkezlerinde

kiralama yolu ile kurulan “Kırmızı Şato Konsepti”, diğeri ise

Kırmızı Şato Konsepti dahilinde kurulan modelin belli bir

isim hakkı bedeli karşılığında oluşturulan bayilik sistemidir.

Bu grupta yer alan ürün grupların büyük bir çoğunluğunu

paketsiz kum boyama kartları ve balonlardan oluşmakta,

ikinci müşteri grubu ise; perakende mağazalarda ürün

sağlayan oyuncak dağıtıcısı firmalardır.

Kırmızı Şato’nun misyonu, çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak

modern, katılımcı ve konusunda profesyonel yetkinliğe

sahip, zengin ve güncel bilgilerle donatılmış, uluslararası

platformda çocuklarla iletişim kurabilecek becerilere ve

sosyal bilince sahip, takım ruhu ve dayanışmayı destekleyen,

bireysel gelişime açık, katılımcı, dinamik, ahlaklı, etik

ve toplum vicdanına saygı gösteren çocuklar yetiştirmek;

alanında stratejik ve yürütülebilir bilimsel çalışma ve araştırmalar

gerçekleştirerek modern ürünler üretmek; girişimci

ve uluslararası işletme kültürünü teşvik ederek coğrafi

konumu gereği bir merkez olma özelliği gösteren ülkemize

ve tüm dünyaya sürdürülebilir, yenilikçi, sorumlu ve faydalı

ürünler sunmak yoluyla toplumsal gelişime öncülük etmektir.

Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs

konumunda olan Türkiye’nin “modern ürünler ve çocuk etkinliklerinin

oluşturulması”na, çocukların ve ailelerin ihtiyacı

olan ve sürekli talep gören “eğitilme yönelik ürünlerin” dinamik,

yenilikçi ve değişime açık, güvenilen ve değer verilen,

ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, evrensel değerlere

sahip ürünlerle hizmet vermektir.

Ürünümüz olan kum boyama kartına ait dünyanın en büyük

lisans şirketleri olan Walt Disney ve Sanrio – (HelloKitty) ile

lisans ortaklığımız 20’den fazla ülkede bulunmaktadır.

Katıldığı fuarlar

Yurtdışı fuarlarında Nürnberg Toy Faire 7. kez katılımımız

oldu. Yurtiçi fuarlarından Antalya Sueno otelde Eylül

2017’de yapılan oyuncak fuarına katıldık.

2018 Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak Fuarı

Almanya’nın Nürnberg şehrinde gerçekleştirilen Spielwarenmesse

fuarı bizim ilk uluslararası katıldığımız yurtdışı

fuarıdır. 2018’de 7. kez katılmış olduk. Ziyaretçi profilimiz

ürün kalitemiz, ürün gamımız artıkça sürekli gelişmekte

ve daha nitelikli satın almacılarla işbirliğine girmekteyiz.

Ziyaretçilerimizin büyük bir bölümü Avrupa’dan olmakla

beraber Orta Doğu’dan gelen ziyaretçilerimizle görüşmelerimiz

olumlu devam etmektedir. Fuarın her geçen yıl bizim

açımızdan daha olumlu geçtiğini söyleyebiliriz.

İhracatı geliştirmemiz, nitelikli ve sürdürülebilir bir ticaretin

hacmini artırmamız gerektiğine inanıyorum.

2018 yılına dair

Kum Boyama ürünlerimizin yanı sıra 2017 sonunda üretime

başladığımız Zıpır Kum (Kinetik Kum) hem kalite hem de

Disney Lisansının etkisi ile ticaretimize olumlu katkı sağlamıştır.

2018 yılında kurumayan ve kuruyan oyun hamurlarının

üretimini nihayetlendirmeye çalışacağız.

“Kalite, güvenilir ve sürdürülebilir bir ürün ve

ticareti hedefledik”

Son olarak ifade etmek istediğim ve önemli gördüğüm; Kalite,

güvenilir ve sürdürülebilir bir ürün ve ticareti hedeflediğinizde

müşterilerinizin kalitesi, güvenilirliği ve uzun soluklu

ticaretin kapısını aralamış oluyorsunuz.

Mart - Nisan 2018

64


Sektör

Özgüner Oyuncak Satış Müdürü Behnan Kaya

Özgüner Oyuncak

İstoç 34. Ada, No:47 - 49’da kendi yerini açtı

İstanbul pelüş pazarında ben de varım diyen, Özgüner Oyuncak, 1992 yılında %100 Türk sermayesiyle pelüş

üretmeye başlayan serüvenine “yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşacağız’’ sloganıyla

kalite, dürüstlük ve yapıcılık ilkeleriyle büyümeye devam ediyor. Her geçen gün artan talepler için

ÖZGÜNER Oyuncak, Türkiye çapında toptan kanal için üretimini hızla geliştirerek, kaliteden ödün vermeyerek

pazardaki payını arttırmaya devam etmek için yeni makine yatırımlarıyla, sektördeki etkinliğini büyütmeye

devam ediyor. Denizli’de başlayan serüvenimiz İstanbul İstoç 34.Ada No:47-49’de bir showroom açarak

İstanbul pelüş pazarında ben de varım diyor. Özgüner Oyuncak olarak her gün artan imalat çeşitleriyle

pelüş oyuncak sektöründe yurtiçi ve yurt dışında marka bilinilirliğini arttırmak ilkeleri arasında yer alıyor.

Mart - Nisan 2018

66


Sektör

Nürnberg’e bu yıl Türkiye’den

rekor katılım

31 Ocak – 4 Şubat 2018 tarihleri arasında Nürnberg’te bu yıl 69.su gerçekleşen

Spielwarenmesse Oyuncak Fuarı’nda 38 Türk oyuncakçısının sunduğu yenilikler,

ziyaretçilerin gözünü kamaştırdı

Nürnberg’deki fuarda boy gösteren

üreticilerimiz, Türk oyuncak sektörünün

geldiği noktayı ve yeni buluşlarını

gözler önüne serdi.

Uluslararası Nürnberg Oyuncak

Fuarı, bu yıl 69. defa kapılarını dünyaya

açtı. Katılımın rekor seviyelere

ulaştığı fuarda yaklaşık 65 ülkeden 3

bine yakın oyuncak firması stant açtı.

Markalaşmış ve seri üretilen oyuncakların

en önemli buluşma noktası

olan fuarda 75 bini aşkın yeni ürün

piyasaya tanıtıldı. 160 bin metrekarelik

fuar alanında 1 milyona yakın çeşit

oyuncak müşterilerin beğenisine sunuldu.

Dünyanın dört bir yanından 75

bin ziyaretçinin gelmesi tahmin edilen

oyuncak fuarı 4 Şubat Pazar gününe

kadar ziyaretçilere açık kalacak. Türkiye’den

tam 38 üretici, stant kurarak

Nürnberg’den atılımlarını dünyaya

duyurdu. Avrupa’nın en büyük oyuncak

fabrikasını kuran Pilsan bu yıl

da fuarda ilgi odağı olmayı başardı.

Türkiye’nin bir diğer dev markası

1950 yılından bu yana büyüyen Dede

Fen Oyuncak fuarda tekrar müşterileri

ile bir araya geldi.

Özyıldırım Grup ise yeni Kind Kids

Toys ürünleri ile fuarda yerini aldı. Fuara

iki yıldır katılan Zuzu Toys sahibi

Cengiz Yılmaz, Türkiye’nin artık bir

ihracat ülkesi olduğunu belirtti.

9 Dilde Konuşan Oyuncak

Akar Toys’un dünya pazarına tanıttığı

9 dilde konuşan puzzle oyuncakları

fuara adeta damga vurdu. Dünyada

bir ilk olan konuşan puzzle ve

oyuncaklar, ziyaretçileri şaşkına

çevirdi. Birçok Dünya Ülkesi oyuncağın

9 dilin dışında kendi dillerine de

uyarlanması talebinde bulundular.

Teknolojiye ve zamana ayak uyduran

ve bu yönde bir buluş keşfeden

Akar Toys Genel Müdürü Raşit Akar,

‘Türkiye her zaman bu tür buluşlarda

geriden gelen bir ülke idi. Akar Toys

olarak dünyada bir ilki başardık ve

Türkiye olarak herkesten önce böyle

bir muhteşem ürünü piyasaya sunduk.

Cep telefonu veya tablet bilgisayarımıza

indireceğimiz Jagu uygulaması ile

oyuncaklarımız adeta canlanıyor. Çok

küçük yaşlardan itibaren kullanılabilir

olan bu ürünümüz en başta eğitici ve

aynı zamanda eğlendirici bir buluş.

Teknolojinin her geçen gün hayatımızı

sardığı şu günlerde çocuklarımız için

Jagu’yu büyük bir yenilik olarak dünya

pazarına sürüyoruz. Ülkemiz her alanda

çalışmaya, büyümeye devam ediyor.

Askerlerimiz bugün Suriye’de mücadele

veriyor. Bizler durmadan ülkemiz için

üretmeye devam ediyoruz. Herkes bir

şekilde üzerine düşen görevi yapmaya

devam ediyor ve ülkemizin yükselişi

sekteye uğramadan sürüyor” dedi.

Pilsan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Oğuzhan Çetinalp, Pilsan’ın artık

bir dünya markası olduğunu kaydetti.

Serdar Türen NÜRNBERG

Mart - Nisan 2018

68


Sektör

69 Mart - Nisan 2018


Röportaj

Armağan Oyuncak etkili çalışmalarla

piyasada ciddi bir yer edindi

Armağan Oyuncak

Yönetim

Kurulu Üyesi

Fatma Vural

faaliyetleri ve

fuarlar hakkında

düşüncelerini

paylaştı

Fatma Vural kimdir?

Armağan Oyuncak şirket ortağı ve

yönetim kurulu üyesiyim.

Kuruluş ve ürün grupları

Mega Oyuncak Mayıs 2005 yılında

ithalat, ihracat ve imalat faaliyetleri

için kuruldu. Sektörde edindiğimiz

tecrübeleri güncel lisanslarla birleştirerek

yaptığımız üretimler ve başarıyla

yürüttüğümüz TV destekli projelerin

Türkiye distribütörlükleriyle piyasada

ciddi bir yer edindik.

Ürün gruplarımız içerisinde lisanslı ve

lisansız kostümler, spor ürünleri ve

tüm oyun ve oyuncak kategoriler yer

almakta.

Sektöre sunduğu ürünleri seçerken

Ürün seçerken farklı ve oyun değerinin

olmasına önem veriyoruz. Üretim

aşamasında da güvenilirliği ön plana

çıkıyor.

Sektördeki sıkıntılar ve çözüm

önerileri

Son günlerde yaşanan en büyük

sıkıntı ürün tedariği.

Oyuncak ithalatına getirilen kısıtlamalar

yüzünden ürün alımlarında uzun

süren bir gümrük süreci yaşanıyor.

Yani bir ürünün siparişiyle birlikte

rafta yer alması neredeyse bir yılı

buluyor ki bu da bazı ürünlerde

güncelliğini kaybetme riski doğuruyor.

Gelen her ürün tam tespite gidiyor.

Burdaki harcamalar ve dövizdeki

artışlar maliyetleri yükseltiyor. Daha

hızlı süreçte ürün çekebilmemiz bu

sıkıntıları oldukça hafifletecektir.

Diğerlerinden farkı

Öncelikle bizim ürünlerimizin tamamı

ürün güvenliği yönetmenliklerine göre

üretilir. Ve isteğe bağlı olarak ilgili

ürünün test raporu sunulur. Piyasa

tecrübemizle güncel ürünleri zamanında

bulundurduğumuzdan müşterilerimiz

ürünlerimizin satışında sıkıntı

çekmezler.

İnternet satışları ve sosyal

ağlar

İnternet satışları her sene katlanarak

büyüyor.

Bu trendi korumak adına biz de güçlü

müşterilerimizle sergilediğimiz sıkı işbirlikleri

sayesinde çok çeşitli mecralarda

sürekli olarak bulunmaya özen

gösteriyoruz. Özellikle bunu takip

eden ve yöneten profesyonel ekibimiz

marka bazlı mikro siteler ve sosyal

medya hesaplarımızla gündemin

merkezinde kalmaya özen gösteriyoruz.

Bunun karşılığını ise satışlarımız

doğruluyor.

Antalya fuarları

Antalya ve diğer yerlerde yapılan

bütün sektör fuarlarına katılmaya

çalışıyoruz.

Türk oyuncak sektörünün

geleceği

Türkiye de oyuncak pazarı her yıl

önceki seneye göre büyüyor. İmalatta

başarılı ürünler çıkıyor ama sektör

yerli ürünlerin yanında ithal ürünlere

de ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda

sıkıntılar çözülürse büyümeye devam

edeceğini düşünüyoruz.

2017 yılına dair

2017 yılı sektörde yaşanan sıkıntılara

rağmen başarılı bir yıldı.

İstanbul Kids 2017 Fuarı

Beklentilerimizi karşıladığını paylaşabiliriz.

Fuardaki ziyaretçi profili

Fuarları geliştiren, onlara olan uluslararası

katılım seviyesidir. Sektörümüzün

de bu anlamda gelişimine katkı

sunacak bu gibi fuarlarda yabancı

katılımcı ve satın almacı sayısını arttıracak

projeler geliştirmek en önemli

odağımızdır.

Geleceğe yönelik hedefler

Faaliyette bulunduğumuz sektör

çocukla ilgili olduğu için onların sağlığını,

gelişimini ve mutluluğunu ön

planda tutarak kendimizi hep güncel

tutmak. Proje çok ama biz oldukça

seçiciyiz. Her yıl olduğu gibi bu yılın

son çeyreğinde okul öncesi yeni projelerimiz

olacak.

Mart - Nisan 2018

72


Sektör

Atma tamir olsun,

çocuklara umut olsun

Bizim çocuklar adına bir projemiz var. Bu projeyi 27.09.2017

tarihinden bugüne kadar sürdürmekteyiz.

Bugün itibariyle 1.013 Adet oyuncak ihtiyaç sahibi çocuğa

hediye ettik.

Projemiz, Arızalı, bozuk, kullanılmayan, kırık, atılacak tüm

oyuncakları toplayıp, tamir edip, ihtiyaç sahibi çocuklara

ulaştırmaktır.

Biz bu projede hiç bir maddi destek olmadan kendi çabalarımızla

gerçekleştirmekteyiz.

Bu projemizde sizin gibi büyük Firmaların desteklerine çok

ihtiyaç duyulmaktadır.

Bize de bu projemizde destek olursanız çok seviniriz.

Projemiz büyük ilgi gördü, Bursa bölgesinde bir çok gazetede

manşet olmamızla birlikte hedeflerimize ulaşmak için bu

e-postayı gönderiyorum.

Hedefimiz 1.000.000 Oyuncak yapmak ve ihtiyaç sahibi

çocuklara ulaştırmaktır.

Ayrıca bu projemiz Orhangazi kaymakamlığı, Orhangazi milli

eğitim, Orhangazi belediyesi tarafından onay görmüş ve

uygun bulunmuştur.

Daha fazlasını Instagram sayfamızdan veya web sayfamızdan

görmeniz mümkündür.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Mart - Nisan 2018

76


Sektör

Lego Group ve Giochi

Preziosi işbirliği ile 20.

yılını kutlayan Powerpuff

Girls ve tüm dünyada

bir efsane haline

gelen Ben 10’in yepyeni

ve birbirinden keyifli

oyuncak setleri Türkiye’de

çocuklarla buluşmaya

devam ediyor

Ben 10 ve Powerpuff Girls’ün yepyeni

oyuncak setleri çocuklarla buluşuyor

Cartoon Network, sevilen çizgi filmi Powerpuff

Girls’ün 20. Yılını birbirinden renkli, eğlenceli ve

çok fonksiyonlu Lego setleriyle kutluyor. Blossom,

Bubbles ve Buttercup‘ın iki adet yeni Lego

oyun seti bu bahar çocuklar için raflarda yerini

alacak. Yeni Lego oyun setleriyle çocuklar hayal

güçlerini kullanarak Powerpuff Girls’ün eğlence

dolu maceralarını yeniden yaratabilecek.

Tüm dünyada milyonlarca çocuğun ilgiyle takip

ettiği Ben 10’in yepyeni Omni-Gelişmiş uzaylı

aksiyon figürleri Mart ayından itibaren oyuncak

mağzalarında yerini alacak. Üstelik, Ben 10’in

Dört Kol’dan Ateş Topu’na farklı güçleri olan 10

farklı uzaylı kahramana dönüşmesini sağlayan

Omnitrix saati, uzaylı maskeleri, 3 katlı Ben 10

Karavan oyun seti ve daha birçok aksiyon figürü

çocukların hayal gücünü geliştirmeye devam

ediyor.

Güzel şehirlerini korumak için kötülere karşı

mücadele eden Powerpuff Girls’ün ve 10 farklı

uzaylıya dönüşerek aksiyon dolu maceralara

atılan Ben 10’in birbirinden eğlenceli bölümleri

hafta içi her gün Cartoon Network ekranlarında

çocuklarla buluşuyor.

Mart - Nisan 2018

78


Röportaj

Spielwarenmesse 2018’de geçen yıla

göre ziyaretçi daha azdı

Edu Dizayn

Kent ve Okul

Mobilyaları,

Oyuncak firma

yetkilisi

Akan Şenel,

2018’in başında

gerçeleşen

Almanya Nürnberg

Oyuncak

Fuarı ile ilgili

sorularımızı

cevapladı

Kuruluş ve ürünleri

Firmamız 2005 yılında şahıs firması olarak kuruldu.

Bugün ise yoluna satış ve üretim alanında

iki ayrı uzman firma profili ile yoluna devam

etmektedir. Üretimini yaptığımız ürünler başlıca

anaokulu olmak üzere tüm okul mobilyaları,

masaüstü bazı oyuncaklar, dış mekan ahşap

oyun gruplarıdır.

Katıldığı fuarlar

Spielwarenmesse Nürnberg fuarına ve yurtiçi

sektör fuarlarına katılıyoruz.

Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak

fuarı

Nürnberg fuarı bizim için dünyaya açılma yollarından

biri. 2018 yılında 2. kez Nürnberg fuarına

katıldık. Geçen yıla göre ziyaretçi profili daha

sınırlıydı diyebiliriz, ziyaretçilerin ağırlıklı kısmı

Avrupalı ziyaretçilerdi.

Umut verici bir fuardı diyebiliriz.

Nurnberg’in Türkiye’deki oyuncak fuarlarından

farkı

Nürnberg fuarı farklı ülkelerden ziyaretçi ve katılımcı

getirebiliyor. Bizdeki fuarların görüş açısı

henüz yeterince genişleyememiş ve sektör olarak

da yeterince üretici firmaya ve bu firmaların nitelikli

ürün üretimine ulaşamadıklarını düşünüyoruz.

Marka olarak geleceğe yönelik…

Her şeyden önce coğrafyamızda barış ve huzur

bekliyoruz. Yabancı yatırımcı veya müşteriler

bölgemizdeki gelişmeleri endişe içerisinde gözlemliyorlar

ve bu durum ticareti olumsuz etkiliyor.

2018’de üreticinin desteklenmesi ülkemizin gelişmesine

ve gücüne güç katacaktır.

2018 beklentileri

Markamızı ve ürünlerimizi yurtdışına tanıtmak istiyoruz.

Eğitim mobilyası ve oyuncakları üzerindeki

%18’lik KDV’nin düşürülmesi eğitimi ve üreticiyi

destekleyecektir. Bu konuda sektörümüzün beklentisi

önem arz etmektedir.

Mart - Nisan 2018

80


Sektör

Halley Oyuncak:

Nürnberg’in ziyaretçi sayısı ve portföyü farklı

Halley Hediyelik Eşya ve Oyuncak firma görevlisi Efkan Kasmak,

4 Şubat 2018’de biten Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak Fuarı

ile ilgili sorularımızı cevapladı

Kuruluşu ve ürünleri

Firmamız 1993 yılında perakende mağazası ile sektöre

giriş yaptı. 2002 yılında imalata başladık.

2015 yılında Çin’de de peluş oyuncak fabrikası açtık.

Hem Türkiye’ye hem de dünyanın bir çok ülkesine

Çin’den ve Türkiye’den ihracat yapmaktayız, her

ebatta peluş oyuncak, hareketli ve sesli peluş oyuncaklar,

bez bebekler üretim gruplarımızın içindedir.

Katıldığı fuarlar

Almanya, Çin, Hong Kong ve yurt içindeki birçok

fuara katılmaktayız.

önemli bir fuar olduğunu herkes bilmektedir. Biz de

bu sebepten bu fuara uzun senelerdir katılmaktayız.

Mevcut çalıştığımız müşterilerimizin ziyaretlerinin

yanı sıra, yeni bağlantılarımız da oldu.

Nürnberg’in farkı

Ziyaretçi sayısı ve portföyü çok farklı.

Marka olarak geleceğe yönelik

Peluş oyuncak konusunda üretim adetlerimizi ve

modellerimizi arttırarak maliyet fiyatlarına satışlarımıza

devam etmek arzusundayız.

Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak Fuarı

Spielwarenmesse Nürnberg fuarı oyuncak açısından

Mart - Nisan 2018

82


Röportaj

“Yeterli yurt dışı alıcılarını ülkemize

getirmeyi başaramıyoruz”

üreterek, yapılan puzzle’ların dekoratif bir objeye

dönüşmesini sağlayarak, emeklerin de boşa

gitmemesini amaçlıyoruz. Bunun yanında ART

KİDS markasıyla çocuk grubu puzzle ürünlerimiz

de çok yakında piyasaya sunulacak.

Katıldığı fuaralar

Rusya’da Kids Russia ve Mir Detstva fuarlarına,

Almanya’da ise Spielwarenmesse oyuncak

fuarlarına katılıyoruz. Hong Kong, New York ve

Dubai fuarlarını da gelecek programlarımıza

aldık.

Heidi Oyuncak San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Dış

Ticaret Uzmanı Esra ATA faaliyetlerini ve

fuarları anlattı

Kuruluşu ve ürünleri

Firmamız, 1983 yılından bu yana Heidi Oyuncak

resmi adıyla iç piyasada faaliyetlerini

sürdürmektedir. Ayrıca 26 yıldan bu yana da

bir İspanyol firması olan ve eğitici oyuncaklar

üreten EDUCA & BORRAS’ın Türkiye’deki tek

distribütörlüğünü yapmakta olup, bunun yanında

Pintoo Plastik Puzzle, Eureka & Cast metal 3D

Puzzle, Akıl Topu-Wisdom Ball, Trefl Puzzle

markalarının da ülkemizdeki tek distribütörü

konumundadır. 2006 yılında kendi markamız

olan ART PUZZLE’ı tasarlayıp, ürettirerek iç

piyasada iyi bir yer edindikten sonra, yurt dışına

açılımını sağladık. Şuan 26 ülkeye ihracatımız

mevcut. Yine kendi tasarımımız ve markamız

olan HEİDİ PUZZLE ÇERÇEVESİ’ni farklı

model ve ölçülerde demonte çerçeve şeklinde

Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak

Fuarı

2018 yılında Nürnberg Fuarı’na 4. kez katılım

gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çok geniş ziyaretçi

profiline sahip bir fuar olması bizim açımızdan

avantajlı. Markamıza ilgi her yıl daha da yoğunlaşarak

artıyor. Bu yılki ziyaretçi sayısı geçen

yıllara oranla daha düşüktü fakat daha fazla

gerçek alıcı profili mevcuttu. Bu sebeple genel

anlamıyla memnun kaldık desek yanlış olmaz.

Nurnberg’in farkı

Yabancı ziyaretçi profili ve sayısı daha güçlü.

Organizasyon muhteşem. Her şey düşünülmüş.

Biz yeterli yurt dışı alıcılarını ülkemize getirmeyi

maalesef başaramıyoruz.

2018 yılı

Sürekli olarak kendimizi geliştiriyor ve tüketici

talebine yönelik modeller üretmeye çalışıyoruz.

Piyasaya yeni sunacağımız çocuk modellerimizle

daha geniş kitlelere ulaşmayı, hem iç hem de dış

piyasada gelişimimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Marka olarak geleceğe yönelik

Hedefimiz ART PUZZLE markasını dünya

markası konumuna getirerek, ülke ekonomisine

olumlu yönde katkı sağlayabilmek.

Önemine binaen eklemek istediğiniz

Ülkemizdeki tüm fuar katılımcıların ortak hareket

etmesini derneğimiz vasıtasıyla sağlayabilirsek

daha uygun şartlarda bu fuar katılımlarını

gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum.

Mart - Nisan 2018

84


Sektör

Aile İlişkilerini Güçlendirmenin

en keyifli yolu: Akıl Oyunları

Günümüz yaşam koşullarında annelerin de daha yoğun

olarak iş yaşamında yer alması, teknolojik aletlerin kullanımlarının

artması ve ulaşılmak istenen hedeflerin çeşitlenmesi

ailece birlikte geçirilen zamanın azalmasına neden

olmaktadır. Ancak burada önemli olan unsurun geçirilen zamanın

süresinden çok, niteliğinin olduğu unutulmamalıdır.

Diğer bir deyişle, anne ve babanın çocuğuyla aynı ortamda

birlikte olmasından çok, çocuklarıyla nasıl vakit geçirdiği,

çocukların özellikle duygusal, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi

açısından daha çok önem taşımaktadır.

Aileler her gün 20-30 dakikalarını çocuklarına ayırmalı,

onlarla verimli ve kaliteli zaman geçirmelidir. Peki, kaliteli

zaman ne demektir?

Kaliteli zaman; çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve

sosyal gelişimine katkı sağlayacak, eğlenceli, yaratıcılık

içeren ve karşılıklı etkileşime dayalı faaliyetleri içermektedir.

Bu şekilde ilişkilerin güçlendiği bir ailede doyumlu ve

problem çözebilen çocuklar yetişmesi daha olasıdır.

Kaliteli ve verimli zaman geçirebilmenin en eğlenceli yollarından

biri de akıl oyunlarıdır. Hem eğitici hem de eğlenceli

bu oyunlarla yalnızca çocuklarınız değil sizler de gelişeceksiniz.

Hangi Akıl Oyunları?

Her evde mutlaka olması gereken, her biri orijinal ve insan sağlığına zararlı materyal içermeyen, tüm dünyada beğeni

kazanmış oyunlardan bazılarını sizin için hazırladık.

Katamino Aile

Tüm ailenin heyecanla oynayacağı birçok farklı oyun içeriği ile Katamino Aile, oyun

kütüphanenizin en özel bölümünde yerini alacak!

2 oyuncu için harika görevler içeren bu oyunda, düello kartları ile harika bir yarış sizleri

bekliyor! Görev kartı üzerinde her bir oyuncu için belirtilen Katamino parçalarını alın ve

ilk tamamlayan oyuncu olmaya çalışın. Bu kartların yanı sıra Çocuk/ Yetişkin Karşılaşması

kartları sayesinde, iki farklı zorluk seviyesinde yarışabilirsiniz! Bu kartlar ebeveynler

ve çocuklar arasındaki farkı dengelemek için kullanılabilir.

Düelloların yanı sıra, 3 boyutlu oyunlar, yapboz aktiviteleri, denge oyunları… hepsi

Katamino Aile’de sizleri bekliyor.

Beceriler: Uzamsal düşünme, konsantrasyon, mantık yürütme

Dobble

Dobble! Coşkulu bir atmosferde hızlı reflekslerin oyunu! Herhangi iki kart

arasında YALNIZ VE YALNIZ BİR tane ortak sembol vardır!

5 farklı oyunu olan Dobble’da ancak keskin bir göz ve hızlı refleksler ortak

sembolü yakalayabilir! Hızlı eylem ve çok sıra dışı oyun tarzı sizi kendine

hayran bırakacak.

Çok kolay kuralları nedeni ile hızlı öğrenilen, 6 yaş ve üzeri herkesin büyük

keyif alarak oynadığı bu oyun aynı zamanda 8 kişiye kadar oynanabilen

ve insanları birbiriyle kaynaştıran harika bir grup oyunudur.

Ödüller: Toy of the Year (TOTY) Nominee, Parents’ Choice Gold Award,

Dr. Toy 10 Best Games, ASTRA Best Toy for Kids

Beceriler: Görsel algı, dikkat, konsantrasyon ve hız

Mart - Nisan 2018

86


Sektör

Tik...Tak BOMM EKSTRA (Ekstra Kart, Ekstra Heyecan)

Ve karşınızda;

Tik Tak Bomm Ekstra!

Bu ödüllü en popüler kelime oyunumuz şimdi daha eğlenceli.Hızlı, eğlenceli ve oynaması

kolaydır. Son derece eğiticidir de!

Kartlar, özellikle çocukları kelime bilgisini, gözlem yeteneğini ve yaratıcılığını destekler.

Eğlenirken kelimeler arasındaki ilişkileri keşfetmelerini sağlar.

Yepyeni 55 Harf Kartı ile bu keyifli oyun bambaşka bir boyuta taşınıyor. Çocukların

okul döneminde kelime dağarcığını geliştiren bir oyun olmasının yanı sıra, büyükler

için de çok keyifli bir kelime oyunudur. Patlamadan bir an önce bombayı sıradaki

oyuncuya vermek herkesi çılgınca eğlendirir.

Patlama süresinin değişken oluşu (10 saniyeden 60 saniyeye kadar) oyuna ayrı bir

heyecan katar. Oyuncu sayısı ne kadar çok olursa oyun o kadar eğlenceli olur.

Yastık savaşından daha eğlenceli!

Beceriler: Sözel ifade, kelime dağarcığının geliştirilmesi,hafıza

Go Go Gelato

Blue Orange firmasından muhteşem keyifli bir oyun; Go Go Gelato! 6

yaş üzeri oyuncular için tasarlanmış bu eğlenceli oyunda dondurmaları

külahlara en hızlı yerleştiren oyunu kazanır. Aman dikkat, dondurmalara

elle dokunmak yok.

4 farklı renkte 16 külah ve 3 renkte 12 top dondurma ile 54 oyun kartı

bu keyifli oyunda sizleri bekliyor.

El göz koordinasyonu, hız ve dikkat. Hepsi Go Go Gelato!’da.

Beceriler: Görsel algı, problem çözme, dikkat, konsantrasyon.

DiXit (Hayalini Anlat!)

Her resim bir hikaye anlatıyor - bakalım sizin resminiz ne hikaye

anlatacak?

Dixit hayal gücünüzün hikayeyi ortaya çıkarıverdiği hoş resimler içeren

yaratıcı bir tahmin çalışmasıdır. Ödül almış bu oyunda oyuncular

rakiplerine blöf yapmak ve hikayenin hangi resimle eşleştiğini tahmin

etmek için kartlarındaki düşsel resimleri kullanacaklar. Doğru tahminde

bulunmak mücadelenin yalnızca bir bölümüdür. Daha fazla başarı için

diğer oyunculara hikayenin sizin resminizi anlattığına karar verdirtmek

zorundasınız!

Her turda anlatıcı kişi kartındaki resimle eşleşen kısa bir cümle veya

kelime söyler. Sonra her bir oyuncu söylenenle en iyi eşleşen kartını

seçer. Anlatıcı kısacık hikayesini söylediğinde diğerleri anlatıcının hangi

kartı düşündüğünü tahmin etmelidir. Anlatıcının kartını doğru tahmin ederseniz oyun alanında ilerlersiniz. Diğerlerini bu

hikayeyle en iyi sizin kartınızın eşleştiğine ikna ederseniz daha da ileri gitme şansınız olur.

Dixit aynı dili paylaşan hemen hemen herkesin birlikte oynayabileceği olağanüstü basit bir oyundur. Birbirinden güzel 84

çizimin oluşturduğu bu masalsı seri hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından anlaşılabilen kuralları ile Dixit hayal gücü

olan herkese çok çekici gelecektir. Dixit’ in 2010 da oyun tasarımı için verilen Spiel de Jahres ödülünü almış olması şaşırtıcı

değil; Dahice ve basit, güzel ve yaratıcı veeee herkes için eğlenceli!

Beceriler: Sözel ifade, hayal gücü, soyut düşünme

Mart - Nisan 2018

88


Röportaj

Çocukların yeni yol

arkadaşı: Happy Hop

Happy

Hop firma

yetkilisi Aylin

Güvenal Doğu

faaliyetleri

ve sektör

hakkında

bilgi verdi

Aylin ve Sinem kısaca kendinizi tanıtır

mısınız?

Sinem: 1977 İzmir doğumluyum. Ortaokul-lise

öğrenimimi sürdürdüğüm İzmir Amerikan Koleji’nden

mezun olduktan sonra üniversite eğitimimi

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde

tamamladım. Mezuniyet sonrası yaklaşık 20

sene boyunca Nestle Türkiye ve Coca-Cola

Türkiye gibi alanlarında lider konumda bulunan

uluslararası şirketlerde Pazarlama ve İş

Geliştirme alanlarında yöneticilik görevlerinde

bulundum.

Tüm kariyerim boyunca farklı markaların doğumlarında,

büyümelerinde ve farklı alanlarda

genişlemelerinde rol oynarken aslında en büyük

hedefim bir gün, kendi markamı, toplum için

faydalı bir alanda ortaya çıkarmak ve büyütmek

oldu. Bir yandan kurumsal hayat bir yandan da

9 ve 3 yaşlarındaki kızlarım Leyla ve Mina’yı

büyütürken, sanırım ilgi alanım daha bilinçli bir

şekilde çocuklara kaymaya başladı. İşte Happy

Hop hem en keyif aldığım ilgi alanlarımdan biri

olan çocuklar için, üstelik kendi çocuklarım için

de aklımdaki “emniyet kemeri takmak için can

atacak çocuk var mıdır” sorusuna cevap olarak

ortaya çıkmış oldu. İşte bu heyecanla ben de en

büyük hayalimi gerçekleştirmek üzere geçtiğimiz

Temmuz ayında kurumsal hayatı bırakarak

girişimcilik dünyasına adım atmış oldum.

Aylin: 1976 doğumluyum. İzmir Özel Türk Kolejinden

sonra Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve

Bölge Planlama bölümünden mezun oldum.

Mezuniyet sonrası Y&R /Reklamevi, Manajans

/ JWT ve Alaaddin gibi ulusal ve uluslararası

ajanslarda çeşitli sektörlerden markalar için

iletişim stratejisi, reklam ve pazarlama projelerinde

görev aldım. Çok keyif alarak çalıştığım

reklamcılık hayatımda bir yandan da her zaman

kendi markamı oluşturmanın hayalini kurardım.

Anne olduktan sonra bu hayalim çocukların

ihtiyaçları ile harmanlanınca markanın temel

taşları oluştu. Kurumsal hayattaki tecrübelerin

üzerine anne içgörüsü eklenince ortaya bir çok

yeni ürün fikir çıktı.

Önce kurucu ortağı olduğum Slipstop ile girişimcilik

hayatına adım attım. Şimdi de Happy

Hop markası ile yeni bir hayalin peşinde yine

bu fikirlerden birini hayata geçirmenin heyecanı

içindeyim. Happy Hop ile çocukların ve

annelerin hayatını kolaylaştıran fonksiyonel ve

eğlenceli ürünler sunmaya devam edeceğiz.

Happy Hop nasıl ortaya çıktı? Neden

trafik güvenliği ile ilgili ürünler yapmayı

seçtiniz?

Trafik güvenliği özellikle de çocuklar söz konusu

olunca maalesef hala en önemli eksikliklerimizden

bir tanesi. Çocuklarımız için doğru beslenme,

oyun, uyku rutini gibi pek çok konuda bu kadar

hassas davranmaya çalışıyor iken, seyahat esnasında

onların can güvenliklerini sağlamak gibi en

temel konuda nasıl bu kadar açıklar verebiliyoruz,

biz de bu işin içine girdikçe daha çok şaşırdık.

Çoğu zaman ailelerin kendilerinde de olmayan

emniyet kemeri takma alışkanlığı, “gideceğimiz yer

2 sokak ileride şimdi çocuğu zorlamayayım” gibi

ihmalkar düşünceler ile maalesef Türkiye’de trafikte

seyahat eden çocukların %80’inin seyahat güvenliği

bulunmadığı bilgisine ulaştık. Yani çocuklar

hala ön koltukta oturarak veya arka koltukta kendi

boy ve kilolarına uygun çocuk koltuğu bulunmadan

ya da emniyet kemeri takmadan yolculuk ediyor.

Happy Hop işte bu en temel konuda annelerin

ihtiyaçlarına çözüm olacak ve gönül rahatlığı ile

kullanabilecekleri güvenilir ve yüksek kalitede;

çocukların ise keyifle kullanacakları “güvenli ve

konforlu seyahat” serisini 3 yepyeni ürün markası

ile ortaya çıkarmış oldu.

Mart - Nisan 2018

94


Sektör

2018 İstanbul Kırtasiye - Ofis Fuarına yüzde

55 artış ile 250’den fazla firma katıldı

İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, TÜYAP Fuar ve

Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. ve Tüm Kırtasiyeciler

Derneği (TÜKİD) iş birliği ile 20-24 Şubat

2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre

Merkezi’nde üçüncü kez düzenlendi

Dünyanın 3’üncü büyük fuarı haline

gelen “İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı

2018”, 2’nci kez TÜYAP Fuar ve

Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin her yanından gelen

perakendecilerin buluşma noktasına

dönüşen fuarda; okul, kırtasiye,

kağıt, ofis malzemeleri ve oyuncak

sektöründeki son teknoloji on binlerce

ürün sergilendi. Sağlık testlerinden

geçip, güvenilirliği tescillenmiş

ürünlerin yer aldığı fuarda, birçok ürün

lansmanı gerçekleştirildi. Yurt içi ve

yurt dışından geçen yıla göre yüzde

55 artış ile 250’yi aşkın firmanın

katıldığı fuarda, pek çok iş görüşmesi

yapılarak, perakende ekonomisi ciddi

bir canlılık kazandırılıyor.

Açılış konuşmasını TÜYAP Fuar ve

Fuarcılık Merkezi Genel Başkanı

İlhan Ersözlü yaptı.

Ersözlü “Bu yıl yapılan işbirliklerinin

çok güzel örneklerinin sergilendiği

fuarımıza geçtiğimiz yıla göre

katılımcı sayısında yüzde 70, fuara

katılan firmaların metrekarelerinde

yüzde 50 büyüme ile fuarımızı açtık.

Bu büyüme çok anlamlı. İşin ve

işbirliğinin ne kadar iyi yapıldığının

bir göstergesidir. Ben bu konuda

TÜKİD’e çok teşekkür ediyorum. Bu

işbirliğimizin yıllarca devam etmesi,

büyüyerek sektörün Avrasya’da ki

en önemli merkezi ve dünyadaki

yapılan fuarlar içerisinde de en

önemli üç fuardan biri haline gelmesi

bakımından da çok mutluyuz.”

ifadelerini kullandı.

TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil

ise fuarın 24 yıldır ve son 2 yıldır

TÜYAP’ta yapıldığını söyledi.

Devletin son iki yıldan beri

Türkiye’deki milli sanayinin, milli

üretimin artması için almış olduğu

tedbirlerin sonuçlarını gördüklerini

söyleyen Şendil, “Yerli üretici sayımız

artıyor. Dün Çin’den, Uzak Doğu’dan

ithal ettiğimiz birçok ürünü bugün

ihraç eder duruma geldik.” diye

konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın

son zamanlarda çok söz etmeye

başladığı yerli ve milli üretimin çok

önemli olduğunu söyleyen Ankara

Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel

Baran, katıldıkları her toplantıda

yerli ve milli üretimi çok vurgulamaya

çalıştıklarını anlattı. Baran, “Evimize

parke yaptırıyorsak yerlisini

yaptıralım, musluk alıyorsak yerlisini

alalım. Eğer çocuğumuza kırtasiye

malzemesi defter, kalem alıyorsak

yine kaliteli alalım ama yerli alalım.

Lütfen herkes her ne alırsa alsın

üretimi varsa yerli alsın. Bu hepimiz

için bir sorumluluktur.” ifadelerini

kullandı. Türkiye’nin, yaklaşık 47

milyar dolar cari açığının olduğunu

belirten Baran, “Bunu azaltmamız

lazım. Bizim çok güçlü olmamız

lazım. Bugün savaş halindeyiz,

yarın ne olacağı belli değil.

Yaklaşık 6 milyar lira ciro var

burada. 15 bin kırtasiyeci bu

sektörde mücadele ediyor. Ben bu

sektörün ithalde daha aşağılara

düşeceğine inanıyorum” dedi.

Açılışın ardından fuara katılan

firmaları gezen Baran, katılımcılara

hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Fuarda ayrıca tarihi daktilolar

da sergilendi. Tüm Kırtasiyeciler

Derneğinin (TÜKİD) desteğiyle

TÜYAP’ta düzenlenen fuar, 25

Şubat’a kadar ziyaretçilerini

ağırladı.

Mart - Nisan 2018

98


Sektör

The hottest toys from

international fairs

Here are some of the highlights that show what cool toys you can

expect to see in 2018

The annual Big Fairs offer a preview of new and innovative

toys from big name brands like Hasbro, Lego and Mattel,

and smaller toy vendors. Many exhibitors showed their

wares and tempt distributors this year. Here are some of

the newest toys that could be a big hit with kids this holiday

season.

While it’s hard to say what the best new toys of 2018 will

be, here are some your kids may be clamoring for this year.

In addition to Chewie, Hasbro debuted Ricky, the trick-loving

pup. The toy retails for the same price as Chewbacca

and can do a number of “tricks” including flipping a bone

and shaking its paw.

In the fall, the company will also release Rock-a-too, a pet

bird that has a number of spoken interactions.

Star Wars Ultimate Co-Pilot Chewie

In 2017, kids fell in love with Roarin’ Tyler. This year, it’ll be

all about Co-Pilot Chewie.

Part of Hasbro’s FurReal Friends line, this 16-inch Chewbacca

toy has more than 100 motions and sounds, most

notably his iconic Chewie roar.

Think & Learn Rocktopus

Mattel’s Think & Learn Rocktopus brings math and music

together for children between the ages of three and six.

Kids pop in music pods to create their own compositions

or to learn simple addition and subtraction. The toy had

five musical genres: pop, rock, funk and jazz, classical and

world music.

Pomsies

Soft, cuddly and interactive, Pomsies are a wearable pet

that features up to 50 different sounds and reactions.

These little critters from SkyRocket sing, dance and can

wrap around your wrist, backpack and clothing.

Kamigami Robots

Using the Kamigami build-it-yourself platform, kids can create a “Jurassic

World” velociraptor.

Fold and snap the plastic shell over the animatronic dinosaur shell and use

the adjoining app to code and customize the raptors movement, interactions,

lights and sounds.

Mart - Nisan 2018

100


Sektör

Funko Pop!

Funko has become a cornerstone in the toy industry with its variety of cartoon

and pop culture figurines. These figures aren’t just for kids, but do cater to

them as well.

The company is launching a number of Disney cartoon properties this year, like

“Hercules,” and continues to add to its line of “Marvel” pops.

This year, Funko is tapping into its customers’ love of nostalgia. Expect to see

characters from “The Princess Bride” and the original “Jurassic Park” as well

as a Bob Ross and Mr. Rogers figure.

Munchin’ Rex

Hasbro’s line of FurReal Pets just got a bit more affordable. This year, the company

is offering three smaller and more affordable pets.

Munchin’ Rex, the snack-loving dinosaur retails for good. Check-up Zandi, a

pet vet monkey, will be sold for a good price, and Shaggy Shawn, a Yorkie pup

that needs some grooming.

Air Hogs Supernova

Drones no longer need a remote control. The Supernova from SpinMaster is

launched by throwing it into the air and controlled using your hands (or feet).

The drone has five motion sensors and reacts to hand gestures to perform

tricks, move up and down, and side to side.

L.O.L. Surprise

MGA Entertainment won a Toy of the Year Award for L.O.L. Surprise in 2017

and is not slowing down. The company announced at Toy Fair that it is launching

its first-ever male character, Punk Boi, to the highly sought after collectible.

Half the fun of buying an L.O.L Surprise is opening it. The dome-shaped

case is filled with a doll and several accessories that are each hidden under

a layer of plastic. Each time you peel back a layer, you get another surprise.

There are thousands of YouTube videos dedicated to these “unboxings” with

millions of views. Adding new characters, especially rare ones like Punk Boi,

will only add to the appeal of the brand.

Nerf Prometheus

Nerf’s newest line of toy weapons don’t use traditional darts, it

uses round ones.

The Rival series, which features toys that look more like

paintball guns rather than traditional Nerf guns, is the brand’s

foray into more sophisticated and competition-ready toy guns.

The Prometheus holds a whopping 200 high-impact foam

balls in an easy-to-load hopper. Motorized and rechargeable

this battle behemoth can shoot eight rounds per second.

101 Mart - Nisan 2018


Sektör

Hot Wheels Augmoto Augmented Reality Racing

Hot Wheels Augmoto combines physical toy car racing with augmented

reality.

Instead of controlling the cars, racers control the track using an

app. There they can recharge their cars, speed through loops to

collect power-ups to attack other players and put out fires if they’ve

been hit by an opponent.

MorfBoard

MorfBoard is a four-in-one sport toy from Jakks Pacific. The board

has detachable extensions that allow kids to morph it from a skateboard

to a scooter with ease.

For an additional cost, kids can add a bounce or balance extension

to the board.

The raddest new toys coming this year

Februrary is here and that means it’s time for Toy Fair. Here are

some of the highlights that show what cool toys you can expect to

see in 2018.

The brand new Milennium Falcon in Lego

Who knows if Solo: A Star Wars Story will be any good when it comes

out later this year, but the new Kessel Run Millennium Falcon

Lego set will be a blockbuster either way. With over 1,400 pieces,

panels that flip up to let you access the inside, and a handful of

minifigs including Han and Lando, this (pricey) playset will be a

great addition to any shelf when it comes out in April.

An electric skateboard you can actually afford

Boosted Boards made a huge splash when they first debuted a

few years ago, but there’s a reason you don’t see everyone riding

one: At $1,000 and up, they’re as expensive as they are cool. For

those of us with less money to throw around, Razor is offering an

electric skateboard for under $200. Two in fact, a smaller “cruiser”

model and a bigger longboard model that you can find. In addition

to these models, first introduced last year, there’s a new version

with an in-wheel motor debuting later in 2018 that will offer added

power and less noise.

Mart - Nisan 2018

106


Sektör

The triumphant return of an age-old brand

Before injection molding made plastic Legos possible, we had

metal Erector sets. Now, over 100 years since their invention,

they’re back. Technically, for the past few decades they’ve just

been hiding out under a different moniker, Meccano, but along

with the new—er, old—name comes a return to form. Erector is

getting back to basics with builds from John Deere tractors to

Ducati motorcycles and models that mix both metal and plastic for

versatility and heft. It’s just like the good old days, but even better

than you remember it.

A water gun that fills up in a second

The worst part of any water gun fight is waiting in line at the hose,

but maybe not much longer. The new One Gun blaster lets you

fill up the tank in about one second, so long as there’s some

standing water at hand. Using a special valve in the front and an

air release in the back, the reservoir fills as you dunk the gun in

water, barrel first. All you need is a split second, a kiddie pool and

you’ll be back to blasting.

Rocket League, but in real life

Rocket League took the video game world by storm in 2015, but

now thanks to a partnership with Hot Wheels, it’s moved into the

material plane. Complete with a ball, two goals, two Hot Wheels-styled

remote control cars and an entire stadium, the real-life

Rocket League kit will run for a considerable $180 when it’s

released later this year. Cool as it is, it’d be a lot cheaper to keep

playing the digital version.

A Nerf blaster that practically loads itself

Firing a Nerf gun is a blast, but after you’re done

there’s the chore of loading it up again. There’s still no

such thing as a blaster with infinite darts, but Nerf’s

new N-Strike Elite Infinus does at least make loading

less of a drag. Instead of popping out a magazine or

drum and cramming the darts in, you can load the

Infinus via a little port that can suck up darts one at a

time and shunt them right into a 30-round drum. You’ll

still have to bend over to pick them up, though.

Mart - Nisan 2018

110


Sektör

‘Milli Oyuncak’

Çalışmaları devam ediyor

Türk kültürünü

özellikle çocukların

dünyasına

kazandırmayı

amaçlayan ‘milli

oyuncak’ çalışmaları,

proje

pazarı etkinliği

ve tasarım

görüşmeleriyle

sürüyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Düzce

Üniversitesi, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma,

Gelişim ve Eğitim Vakfı ile Düzce Ticaret ve Sanayi

Odası işbirliğinde yürütülen, Türk kültürünü

özellikle çocukların dünyasına kazandırmayı

amaçlayan ‘milli oyuncak’ çalışmaları, proje

pazarı etkinliği ve tasarım görüşmeleriyle sürüyor.

Öğrenciden uzman tasarımcılara konuyla

ilgili çalışma yapan herkesin sürece katılabildiği

proje kapsamında, seçici kurulun onayladığı

tasarımlar, üç boyutlu yazıcılarla prototipe dönüştürüldükten

sonra jüri karşısında yarışacak.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Çakar: ‘Bu, jürisi ve süreci

olan bir proje. 2019’da tanıtımı yapılacak. Şu

an sadece tasarıma odaklandık. Tasarım ortaya

çıktıktan sonra prototipi üretmek daha kolay’.

“Milli oyuncak” üretiminde pilot il seçilen

Düzce’de, bakanlık, üniversite ve sanayicilerin

koordinasyonunda milli, yerli ve evrensel oyuncağın

sahip olması gereken niteliklerin ortaya

çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Mart - Nisan 2018

112


Sektör

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

öncülüğünde, Düzce Üniversitesi

(DÜ), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma,

Gelişim ve Eğitim Vakfı (PAGEV)

ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

işbirliğinde “milli oyuncak” üretilmesi

çalışmaları, proje pazarı etkinliği ve

tasarım görüşmeleriyle ilerliyor.

DÜ bünyesinde kurulan proje ekibinin

“Proje Pazarı Etkinliği” çalışmaları

ve çeşitli firmalar, alanında tanınmış

isimlerle tasarım görüşmeleri yapılırken,

2019’da tanıtımı planlanan projede,

“Milli Oyuncak Tanıtım Programı”

için hazırlıklar eksiksiz şekilde yerine

getiriliyor.

Öte yandan, oyuncağın niteliklerini

belirleme fırsatını yakalamak isteyen

herkesin katılabildiği projede seçici

kurulun onayladığı tasarımlar, “Tasarım,

Prototipleme ve Test Merkezi”nde

üç boyutlu yazıcılarla prototipe

dönüştürüldükten sonra jüri karşısında

yarışacak.

Öğrenciler, ebeveynler, tasarımcılar,

sektör temsilcileri ve konuya ilgi duyanların

yer alacağı yarışmada birinciye

15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye

7 bin 500 lira ödül verilecek.

Çocuklarımız, kültürümüzü

ifade etmeyen oyuncaklarla

oynuyorlar

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan

Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

yaklaşık bir buçuk yıl önce

Gümüşova ilçesinde oyuncak Organize

Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması

fikri ile “milli oyuncak” çalışmalarına

başladıklarını belirtti.

Çocukların hayatında oyuncağın çok

büyük önemi olduğunu vurgulayan

Çakar, şunları kaydetti:

“Çocuklarımız küçüklükten itibaren

bize ait olmayan, bizim kültürümüzü

ifade etmeyen oyuncaklarla oynuyorlar.

Ben de bir anneyim, çocuklarımın

ne ile oynadığını görüyorum. Ne

ile oynarsanız aslında hayat boyu

onunla iştigal ediyorsunuz. Çocuklukta

oynanan oyuncaklar ve hayaller

gelecek hayatı da etkiliyor. Çocuklarımız,

milli değerlerimiz ve kültürümüzü

gelecek nesillere aktarmaya vesile

olacak oyuncaklarla oynasınlar diye

çalışıyoruz.”

“Herkes bu sürece katkı sağlayabilir”

Çakar, oyuncakların neye benzemesi

gerektiğini ortaya koymak için

malzeme ve içerik açısından genel

bir çerçeve çizdiklerini ifade ederek,

şunları söyledi:

“Bu süre içerisinde pek çok soru geliyor,

‘neye benzeyecek, nasıl olacak?’

diye. Biz bir perspektifve sınırlama

getirmedik. Eğitici oyuncak da olabilir,

pelüş de olabilir, hatta çizgi roman

ekibi de olabilir. Herkes hayal gücü ölçüsünde

bu sürece katkı sağlayabilir.”

Oyuncakların birçok malzemeden

üretildiğini ve Düzce’nin doğası

düşünüldüğünde gönlünden geçenin

ahşabın ağırlıklı olarak kullanılması

olduğunu dile getiren Çakar, “Ama bu,

jürisi ve süreci olan bir proje. 2019’da

tanıtımı yapılacak. Şu an sadece

tasarıma odaklandık. Tasarım ortaya

çıktıktan sonra prototipi üretmek daha

kolay. Burada önemli olan, jürinin teşkil

edilmesi ve tasarımın seçilmesidir.”

diye konuştu. Kaynak: AA

Mart - Nisan 2018

114


Röportaj

Geniş ürün yelpazesi ile markaya göre

ürün modeli

Ar-Ge’ye verdikleri önemi anlatarak konuşmasına

başlayan Nuh Temel, “Müşterinin isteği

doğrultusunda çalışmalar yapmak, geniş ürün

yelpazesi ile markaya göre ürün modeli çıkarma

avantajı sağlıyor. Çınarlar Ambalaj ağırlıklı

olarak, kozmetik, promosyon grubu ve ev tekstili

gibi sektörlerde çalışmalar yapıyoruz” diyor.

Her sektörün belli başlı zorluklar yaşadığını belirten

Temel, “Ambalaj firmalarının en çok sıkıntı

yaşadığı konu, ham madde bakımından dışa

bağımlı olması” dedi ve bu problemin başlıca

etkilerini şu sözlerle ifade etti:

‘’Ambalaj firması olarak ham madde bakımından

dışa bağımlıyız. Müşterinin istediği malzemeyi

her zaman bulamayabiliyoruz. Yaşadığımız

zorlukları yerli çözümlerle sonuçlandırmaya

çalışıyoruz. Ancak bu da çoğu zaman yeterli

olmayabiliyor. İleriki dönemde yaşadığımız bu

tip zorlukların çözülmesini istiyoruz.’’

Markana, Çınarlar

Ambalaj ile değer kat!

Ambalajdan öte destekçi ve stratejik

ortak

Çınarlar Ambalaj tüm personeli ile her zaman

en iyi zamanlama en yüksek kalite ve en hızlı

müşteri servisini felsefe edinmiş, kuruluşundan

bu güne kadar bu felsefe ile yol almıştır. Global

pazarda iddialı bir oyuncu olmanın gereklerinin

farkında olarak, ihracat payımıza yeni müşteri

grupları ilave ederek büyüme hedefine kilitlenmiştir.

Amacımız öncelikle müşterilerimize ürünlerini

sunarken ve tanıtırken müşterilerimizin ihtiyaçlarını

anladığımızı ve gözettiğimizi hissettirmek,

müşterilerimizin ambalaj ihtiyaçlarını gidermekten

öte destekçileri ve stratejik ortakları olduğumuzu

göstermektir.

Zengin ürün

grubuyla

Çınarlar Ambalaj,

tüm sektörlere

etkili çözümler

sunuyor

Başarı öykülerinin neredeyse hepsinde, müşteriye

odaklı bir sistem vardır. Müşteri memnuniyetini

birinci maddesi yapan firmalardan biri de

Çınarlar Ambalaj. Esenyurt’ta üretimini gerçekleştiren

firma, üretim öncesinde detaylı Ar-Ge

çalışmaları yapıyor, müşteri beklentisi ve talebi

doğrultusunda üretim yapıyor.

“Müşteriyi memnun etmek, sunduğunuz tüm

hizmet ya da ürün kalitesi kadar değerli” diyen

Çınarlar Ambalaj’ın firma sahibi Nuh Temel

ürünleri ve sektör hakkında bilgi verdi.

Mart - Nisan 2018

116


Röportaj

Bünyesine kattığı REGE zeka geliştirici oyun

kartları hakları ile Ege Yelken daha güçlü

20-24 Şubat 2018 tarihleri

arasında Tüyap Fuar ve Kongre

Merkezi’nde gerçekleşen

İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarında

Ege Yelken Satış ve Pazarlama

Müdür Yard. Yiğit Arbak ile

görüştük

Kuruluşu ve gelişim süreci

Ege Yelken Eğitim Araçları Okul Donanımı ve Mobilya

İmalat Yay. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti 2007 tarihinde

kurulmuştur. Üretimine Karabağlar Mobilya Sanayi Bölgesinde

800 m2 kapalı alanda başlayan firmamız, 2017

yılından itibaren Bayraklı Özkardeş İş Merkezinde yer alan

1000 m2’lik yeni fabrikamızda üretime devam etmektedir.

Son olarak 2017 Temmuz ayında eğitim sektörünün önde

gelen kutu oyunu markası olan REGE zeka geliştirici oyun

kartları markasının basım, dağıtım, marka, web sitesi vb.

hakları REGE Eğitim Gereçleri ve Yay. San. Tic. Ltd. Şti. ile

yapılan sözleşme çerçevesinde tarafımız olan Ege Yelken

Eğitim Araçları Okul Donanımı ve Mobilya İmalat Yay. Paz.

İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesine katılmıştır.

Ürün konsepti ve verdiği hizmet

Kuruluşundan itibaren başta özel ve devlet okulları olmak

üzere, ilköğretim, lise, üniversite, rehabilitasyon merkezleri,

çocuk kulüplerinin iç ve dış mekan tüm donanım ve oyuncak

ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlara

hizmet veren belediye, milli eğitim, özel idare, valilik ve

kaymakamlıklarla çalışıyoruz.

Fuar değerlendirmesi

Kırtasiye Fuarına ilk kez katılmış bulunmaktayız. Fuarımız

olumlu şekilde geçti. Bir de kırtasiye sektöründe Rege

Eğitici ve Zeka Geliştirici Kutu Oyunları için iyi bir firma

ile dağıtıcılık anlaşması yaptık. Daha çok Balkan ve Arap

ülkelerinden ziyaretçilerimiz oldu. Sektörümüzdeki başka

firmalara da burada bulunmalarını tavsiye etmekteyiz.

Daha öncesinde bir kere de geçtiğimiz sene Kids Turkey

2017 Oyuncak Fuarına katılımda bulunduk.

Dinamik, çağa ayak uydurabilen genç bir kadro

Kurumsallaşmanın ve markalaşmanın gerçekleşip sürdürebilir

olmasının en önemli noktası olan dinamik, çağa

ayak uydurabilen genç bir kadro oluşturmaktır. Ege Yelken

olarak aile şirketi olmamızın avantajı ile 2. nesile bunları

aktarmaktayız ve bunu sağlam temellere oturtup yürütmek

öncelikli hedefimizdir. Aynı zamanda bünyemize kattığımız

yeni markamız REGE ile hem farklı bir ürün gamına sahip

olmuş bulunmaktayız. Bununla birlikte artık sadece Okul

Donanımı ve Mobilya üreticisi haricinde firmamızı oyuncak

ve kitap&kırtasiye sektöründe de üretici ünvanını kazandırmış

bulunmaktayız.

Ege Yelken’in farkı, sağlam ve güvenilir olması

Sektörümüzde bulunan firmalardan bizi ayıran en önemli

özelliğimiz öncelikle biraz önce bahsettiğim gibi aile şirketi

olmamız ve tüm müşterilerimizi ve iş ortaklığı yaptığımız

firmaları beraber çalıştıkça ailenin bir parçası olarak

hissettirmemizdir. Sonuçta büyümenin ve güven vermenin

yolu satmaktan öncelikle sağlam ve güvenilir ilişkilerden

geçmektedir.

Mart - Nisan 2018

120


Röportaj

Mamatoyz: “Dünyaya ürün satabilen

köklü markalarımız olmalı”

Mamatoyz firma yetkilisi Muzaffer Bey,

2018 Spielwarenmesse Nürnberg

Oyuncak Fuarında sorularımızı cevapladı

Firma kuruluşu ve ürünleri

Mamatoyz, 2014 yılında, farklı alanlardaki projeleri birçok

kez ödüle layık görülmüş 3 Endüstriyel tasarımcı tarafından

İstanbul’da, bebekleri mutlu etmek için kurulmuş bir ahşap

oyuncak markasıdır. Her bir ürün için, Tasarımı, yeniliği ve

kaliteli el işçiliğini bir araya getirerek, bebeklerin sağlığı

ve güvenliği gözeterek, özenle üretilmektedir. Tüm ürünler

CE (EN71 1/2/3) testlerinden başarıyla geçmiş ve sağlığa

zararlı hiçbir madde kullanılmamıştır.

Türkiye’nin en kaliteli ahşap oyuncak markası olma vizyonu

ve sağlıklı bir nesil yetişme misyonu ile çalışıyoruz.

Katıldığı fuarlar

İstanbul da Aralık ayında gerçekleştirilen IBS Fuarına ve

Almanya’daki Nürnberg Oyuncak Fuarına Katılıyoruz.

2018 Spielwarenmesse Nürnberg Oyuncak Fuarı

Almanya Oyuncak Fuarı, dünyanın bir çok farklı noktasından

ziyaretçisi olan bir fuar. Bu kadar geniş alanda bir

kitleye hitap etmesi, hedef pazarlara ulaşılması için oldukça

iyi bir fırsat sunmaktadır. Daha çok Avrupalı ziyaretçilerin

yoğun olduğu bir fuardı ve özellikle Almanya, Fransa, İtalya

ve İngiltere’den gelen ziyaretçilere ürünlerimize özel ilgi

gösterdi.

Nurnberg’in Türkiye’deki oyuncak fuarlarından

farkı

Bu Nürnberg oyuncak fuarına özgü bir özellik değil. Almanya,

genel olarak fuarcılık deneyimi olan ve bu kültüre sahip.

Dünyada da bu konuda sayılı merkez ülkelerden birisi

haline gelmiş durumda. Ayrıca, fuar konusunda bir noktaya

gelebilmek için fuarın “konusu” olan sektörde de çok

güçlü sanayiniz ve markalarınızın olması şart. Bu nedenle,

dünyaya ürününü satabilen köklü markalar yaratmak bir

başlangıç noktası olabilir. Ayrıca, Coğrafi konum olarak

Almanya gibi Türkiye’de dünyanın bir çok noktasına eşit

uzaklıkta olması bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

2018 yılına dair beklentileri

İç piyasanın büyüme devam edeceği, ama asıl hedefin

yine yurtdışı olacağı bir beklenti içerisindeyiz. Bilinçli anne

babanın her geçen arttığı bir dönemde kalite ürünlerin daha

çok rağbet göreceğini düşünüyoruz.

Marka olarak geleceğe yönelik…

Ürünlere karşı ilginin ve algının internet ve sosyal medya

sayesinden pozitif anlamda gelişeceğini ve bilinçli

tüketicilerin artacağına inanıyoruz. Fiyatın her zaman

olduğu gibi, gelecekte de önemli olacağı kesin ancak

kaliteli ürün ile kalitesizin çok daha çabuk ayrışacağı bir

geleceğin hızla yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu nedenle,

tasarımın ilk sırada olduğu özgün ürünlerin üretilmesi

konusunda tüm sanayinin bilinçlenmesi ve bir an önce

bu konuda yatırımlar ve iyileştirmeler yapması gerektiğini

düşünüyoruz.

Mart - Nisan 2018

122


Sektör

İthalat İşlemleri

Uygulaması Nedir?

İthalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası

ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini

sağlamak amacıyla, ithalat işlemleri İthalat

Rejimi Kararı ve bu Karara dayanılarak çıkarılan

yönetmelik, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek

talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar

hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Bu çerçevede, ithalat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi

için ithalattan önce İthal Lisansı,

İzin Belgesi, Uygunluk Yazısı, Gözetim Belgesi

gibi çeşitli belgelerin alınması için ithalatçıların

Genel Müdürlüğümüze ilgili mevzuatlarda belirtilen

usul ve esaslar çerçevesinde yazılı başvuru

yaparak belgelerini almaları gerekmektedir.

Daha önce Genel Müdürlüğümüze kağıt ortamında

yapmış oldukları başvuruların zaman,

maliyet ve kolaylık anlamında iyileştirilmesi

amacıyla, elektronik ortamda yapılması, düzenlenen

belgelerin de yine elektronik ortamda Tek

Pencere sistemi aracılığıyla doğrudan gümrüklere

gönderilmesi sağlanacaktır.

Başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi

için 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde

Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:

2017/3) çerçevesinde kişilerin firmalar adına

yetkilendirilmesi ve yetkili kişilerin de başvurularını

Bakanlığımızın (www.ekonomi.gov.tr)

adresinde yer alan E-İmza Uygulamaları bölümünde

yer alan “İthalat İşlemleri”nden yapılması

gerekmektedir. E-Başvurular için yetkilendirme

ve belge başvuruları 1/1/2018 tarihi itibariyle

başlayacak olup, 1/4/2018 tarihine kadar hem

kağıt ortamında hem de e- başvuru yapılabilecek,

1/4/2018 tarihinden itibaren ise başvurular

sadece elektronik ortamda alınacaktır.

E- Başvuru Yapılabilecek İşlemler:

• İthal Lisansı Başvuruları

• Gözetim Belgesi Başvuruları

2018/1 Sayılı Tebliğ’de belirtilen Başvurular

• Kullanılmış Eşya İzin Başvuruları 1/4/2018

tarihine kadar http:// ith7.ekonomi.gov.tr/ adresinde

yapılmaya devam edecektir.

Ekonomi Bakanlığı

Mart - Nisan 2018

126


Sektör

İran’a ihracatın önünü açacağız

önceki dönemde iki ülke arasında yaşanan ticari sorunlara

karşı ortak hareket ederek çözüm ürettiğimiz Zadboom ile

bu kez kimyanın alt sektörlerinden kozmetik firmalarımızın

İran’a yaptığı ihracatta yaşanan sorunları konuştuk.

Toplantıda firmalarımızın komşu ülkeye yaptığı kozmetik

ihracatında başta GMP Belgesi olmak üzere yaşanan

sorunların altını çizdik ve bu sorunların ortadan kaldırılması

için atılması gereken adımları ele aldık. İran’ın, kozmetik

sektörlerimizden yaptığı ithalat için AB üyesi ülkelerden talep

ettiği denetim ve sertifikaların dışında Türk firmalarının

ihracatını zorlaştıran şartlar öne sürmesi toplantımızın ana

gündem maddesini oluşturdu.

İKMİB Başkanlığına adaylığımı açıkladığımda, kimya

ihracatını bir bütün olarak geliştireceğimizi taahhüt ettim.

Nitekim Ana Kimya, Plastik, Kauçuk, Kozmetik, İlaç, Boya,

Medikal, Mineral Yağlar ve Temizlik Ürünleri dahil tüm alt

sektörlerimizin sorunlarının çözümü için mücadele ederek

sonuç alan İhracatçı Birliğimiz olacak.

Kollarımızı şimdiden sıvadık ve kozmetikçilerimizin bize

ilettiği sorunların çözümü için İran Ticaret Müsteşarı Hamid

Zadboom ile bir araya geldik. Görüşmede Zadboom ile

kozmetik firmalarımızın İran pazarına girişte yaşadığı sorunların

çözülmesi için atılması gereken adımları çalışma

yemeğinde masaya yatırdık.

Samimi bir havada gerçekleştirdiğimiz toplantıda kozmetik

sektörümüzün İran pazarına girişte yaşadığı sorunları ele

aldık. Bu arada geçtiğimiz yıl iki ülke arasında yaşanan

‘Zorunlu Konsolosluk Tasdik Onayı’ krizi sürecinde Ekonomi

Bakanımız Sn. Nihat Zeybekci’nin yanı sıra çözüme

katkı sunan Zadboom’a teşekkürlerimizi ilettik. Daha

Enfal Oyuncak’tan yepyeni oyuncaklar

Eğitici şarkılar ve ışıklar miniğinize, şekilleri

renkleri ve sayıları öğretir. Minikler

için özel tasarlanmış ilk kumandam taklit

oyununa teşvik ederek minikleri eğlendirirken

aynı zamanda eğitir. Miniklerin

harika zaman geçirmesini sağlar. Miniklerin

elinden düşürmeyeceği bu aktivite

oyuncağı içeriğinde Şarkılar, sayılar,

renkler, şekiller, hayvan ve araç seslerini

barındırmaktadır. Ses kısma ve yükseltme

ayarı ile dilediğiniz seviyede tutabilir.

Tamamı Türkçedir.

Mart - Nisan 2018

132


Sektör

Etkili Ar-Ge çalışmalarıyla Cidagu

Oyuncak dünya markası olmaya kilitlendi

Biz Kimiz: Cidagu Bir Türk markasıdır,

2014 yılında kuruldu. Kaliteli,

sağlıklı, güvenilir, çok parçalı yapboz

ahşap oyuncaklar üretiyoruz. Faaliyet

alanımız pedogojik gelişmeler doğrultusunda

eğitici oyuncak materyaller

geliştirmek, lisanslamak, üretim

ve pazarlamasını yapmak. Cidagu

Oyuncak, kaliteli, sağlıklı, güvenilir,

çok parçalı yapboz ahşap oyuncaklar

üretir. Cidagu ürünleri, çocuğun yeteneklerini

geliştirir. Zihinsel, bedensel,

psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı

olur. Serbestçe deneme yapmalarına

olanak sağlar. Onların kaliteli zaman

geçirmelerini sağlar.

İsmimizin anlamı: Cidagu eski Türkçe’de

kullanılan ve yetkin, yetenekli,

yeterli anlamları olduğu gibi hırçın,

yaramaz ve haşarı anlamları da mevcut

bizce tüm anlamları değerli.

Günümüze kadar olan Süreç: Kuruluşumuz

olan 2014 ve 2016 yılı ortalarına

kadar Ar- Ge çalışmalarına ve

Üretim proseslerine ağırlık verdik. Bu

faaliyetlerimiz hala devam etmektedir.

AR-GE ye ve pedagojik yönden çocuğu

geliştiren tasarımı tamamen bize

ait kaliteli ve güvenilir ürün üretmeye

çok önem veriyoruz.2016 yılı 2. yarısı

ürünlerimiz satışa başladı ve artarak

devam ediyor.

Neden ahşap malzeme tercih ettiniz:

İnsanın elindeki en eski ve en değerli

kaynaklardan biri ahşaptır. Oyuncak

ve oyun araçları olarak binlerce yıldır

kullanılmaktadır. Neden ahşap oyuncak

sorusu yanıtı sayfalar alabilir.

Toparlayacak olursak. Doğal malzeme

olması nedeniyle ahşap oyuncak

çocuk sağlığı için en doğru materyaldir.

Ahşabın sıcaklığını, ahşap oyuncağın

dokusunu hissetmek, ahşaba

dokunmak, onunla oynamak çocuğun

vücuttaki elektriği alır, onu rahatlatır.

Ahşap oyuncakta ürün yelpazesi

sonsuzdur, ahşap oyuncağın üzerinde

bakteri üremesi çok güçtür, nemli

bir bezle silinmesi yeterlidir. Ahşap

oyuncaklar nesilden nesile geçen

ürünlerdir, eskiyince de değerlidir.

Tamamen geri dönüşümlüdür. Ahşap

oyuncak dayanıklıdır, tamiri kolaydır,

Gelişmiş ülkeler de en başta tercih

edilen oyuncaklar ahşap malzemeden

yapılanlardır.

Ürünlerinizin Genel özellikleri nelerdir:

Ürünlerimiz çocuğun keşif ve tasarlama

gücünü geliştiriyor. Kas gelişimini

olumlu etkiliyor. Dikkat toplama

ve yaptığı işe odaklanma yeteneği

kazandırıyor. El-göz koordinasyonu

sağlıyor. Sorgulama yapma alışkanlığı

geliştirip, birden fazla çözüm bulma

yeteneği kazanmasına yardımcı

oluyor. Çocuğun sosyalleşmesini destekliyor

Aynı zaman da büyüklere de

hitap ediyor ve ailece keyifli zaman

geçirmenizi sağlıyor.

Birkaç ürününüz hakında genel

bilgi verirmisiniz: Cidagu çok parçalı

yapboz “Kır Evi” ev serileri birinci

ürünüdür ve diğer setlerle uyumludur.

Çocuk bir yapının elemanlarını, işlevlerini

öğreniyor. Alternatif tasarım fikirleri

geliştirerek icatçı, keşifçi yönünü

geliştiriyor. Cidagu çok parçalı yapboz

“Yayla Evi” ev serileri ikinci ürünüdür.

Cidagu Kamyon huş ağacından

üretilen 138 parçadan oluşmuş tam

bir tasarım harikasıdır. Sevdiklerinizin

ev veya ofislerinde yıllar boyu yerini

alacak koleksiyon değeri olan bir

üründür. Cidagu kalitesi ve güveni

ile üretilmiştir. Tümü boyanabilir.

Damper, kapılar ve kaputu sökülüp

takılabiliyor ahşap damperli kamyon

çocukların zihinsel, düşünsel gelişimine

katkı sağlıyor ve onları çok

eğlendiriyor. Asma köprüler, çocukların

en çok merak ettiği yapılardır. Çok

parçalı yapboz “Cidagu Asma Köprü”

köprü serileri birinci ürünüdür. Cidagu

Kemerli köprü geçmişten günümüze

iki yakayı birbirine bağlamak için çok

sayıda kemerli köprü inşa edilmiştir.

Bu köprüler çocukların en sevdiği

yapıların başında gelmektedir. Çok

parçalı yapboz “Cidagu Kemerli Köprü”

çocuklara çevresindeki yapıları

tanıtıp nasıl yapıldıkları ile ilgili fikir

Mart - Nisan 2018

136


Sektör

vermektedir. Köprü serileri ikinci

ürünüdür. Ürünlerimiz bu şekilde

devam etmektedir. Çok özel olan,

Citale adını verdiğimiz bir ürünümüzü

daha tanıtmak istiyorum bu ürün özel

geçme yerleri sayesinde çocuğun

hayaline göre biçim oluşturmaya imkân

tanıyan, özel ahşap parçalardan

oluşmuş, eğitici çok parçalı yapboz

oyuncak setleridir. Tüm ürünlerimizin

ortak özellikleri çocuğa keşif ve

tasarlama yetileri kazandırması ve

geliştirmesi

Şu an AR-GE si devam eden ürününüz

var mı: 2018 yılı 2. Yarısında

yeni çıkacak 5 ürünle ilgili AR- GE’ler

devam ediyor.

Türkiye’nin oyuncak sektöründeki

yeri neresi: Oyuncaklar, toplumların

kültürlerini, inanışlarını, ve daha

birçok özelliklerini yansıtmaktadır.

Toplumların kültürel özelliklerini bu

denli yansıtan oyuncaklar, kültürel

bir iletişim aracı görevi de görür.

Bu açıdan bakıldığında oyuncak ve

oyuncak sektörü ülkeler için çok kritik

ve stratejik bir öneme sahib olmaktadır.

Günümüzde bu durum çok daha

önemli bir hal almıştır. Türkiye’de ise

durum hiç te iç acıcı değil. Ve oyuncağın

önemi kavranmış değil.

Türkiye’de toplam oyuncak ithalatı

toplam oyuncak ihracatından kat

be kat fazladır. Bu alanda ithalata

bağımlı bir yönümüz var. Türkiye’de

oyuncak sektörü gelişmemiş. Bunun

bir çok sebepleri var ancak en

önemlileri özgün ürün tasarımlarının

yetersizliği. Günümüzde üstün tasarımlı

ürünler gelişmiş ülkeler de çok

rahat pazar bulmaktadır. Sektördeki

oyuncak firmalarının büyük bölümü

ithalatçı olup, sadece pazarlama faaliyetleri

yürütmektedir. Bu durumda

ister istemez bizi pazar ülke yapıyor.

Yani kısaca Türkiye Oyuncak sektöründe

Pazar bir ülke Kendi ürünlerimiz

yeteri kadar özgün ve ticari değil.

Ürün tasarımlarımız taklit veya bire

bir kopya olması ve kültürümüzden

bağımsız hareket etmesi sektörün

olumsuzlukları. Ve bu alanda üreticiler

desteklenmeli.

Oyuncak sektöründe siz yerinizi

nerede görüyorsunuz ve hedefiniz

nedir: Biz dünyada bu işin nasıl

yapıldığını, hangi ülkelerin bu konuda

önde olduklarını, o ülkelere nasıl

ürün ihraç edebileceğini ve dünyada

nasıl bilinir marka olunacağını araştırıp

çözmek zorundayız. Bu yüzden

AR-GE’ye çok önem veriyoruz.

Haliyle bu durum bizi büyük düşünmeye

ve büyük adımlar atmaya sevk

ediyor. 2 patent ve 20 endüstriyel

tasarım tescil başvurumuz oldu. Şu

an tamamen kendi lisanslı ünlerimizi

üretiyoruz, 15 ürün üretimde. Özgün

tasarım sayımız 50’yi buldu. Bu bizim

ürün gamımızda çok önemli bir sayı.

İnşallah yakın bir süreçte üretim sayısı

20’yi geçecek. Bizim amacımız bir

oyuncak üreticisi olarak kalmak değil,

dünya markası olmak. Hedefimiz

Dünyaya açılmak, beğenilen ürünler

yapmak. Başta ABD, İngiltere ve AB

olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapmayı

planlamaktayız. Bu da tamamen

Ar-Ge den geçer. Biz yerli eğitici

oyuncakların ülkemiz için çok büyük

stratejik önemi olduğuna inanıyoruz.

Son söz: Geleceğe yönelik inşallah

Cidagu olarak dünya markası olma

iddiamızı başarırız. İnsanlara daha

çok iş olanakları sunarız. Türkiye’de

oyuncak üretim sektörünün gelişmesine

katkı sağlama arzumuzu

gerçekleştiririz.

137 Mart - Nisan 2018


Sektör

2018, ihracatta rekorlar yılı olacak

bekliyor. Bütün bu rekor beklentilerini

de göz önüne alarak, Sayın Bakanımızın

huzurunda şunu söylemek

istiyorum; 2018 yılı ihracatta rekorlar

yılı olacak. Yıl sonunda, bu verdiğimiz

sözü de tutmanın haklı gururunu

yaşayacağız. Hem yıllık hem aylık

bazda hem ihracatçı sayısında, hem

ihraç pazarlarımızda tüm rekorları alt

üst edeceğiz. Büyümeye, istihdama,

ekonomimize en üst seviyede katkı

sunacağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

verilerine göre Türkiye’nin aralık ayı

ihracatı yüzde 10,1 artışla 13 milyar

570 milyon dolar oldu. 2017 yılı ihracatı

da TİM’in kapsamına girmeyen

kalemlerle birlikte 157,1 milyar dolara

ulaştı. Böylece aralık ayı tüm zamanların

en çok ihracat yapılan aralık ayı

olurken, 2017 yılı itibariyle de Cumhuriyet

tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat

rakamı elde edildi. TİM Başkanı

Mehmet Büyükekşi, “2017 yılı İhracatta

Atılım Yılı olacak demiştik. Çok

şükür, ihracatçılar olarak sözümüzü

tuttuk. Bu sene 170 milyar dolarlık

ihracat rakamını aşarak 2014’deki

yıllık ihracat rekorunu da kıracağız.

2018 ihracatta rekorlar yılı olacak.

Yıllık, aylık bazda, ihracatçı sayısı ve

ihraç pazarlarında tüm rekorları alt

üst edeceğiz. Büyümeye, istihdama,

ekonomimize en üst seviyede katkı

sunacağız” dedi.

Türkiye’nin aralık ayı ve 2017 yılı

ihracat rakamları ile birlikte 2018

yılı ihracatına ilişkin hedefler, TİM

Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev

sahipliğinde Ekonomi Bakanı Nihat

Zeybekci’nin katılımıyla Ankara’da

açıklandı.

Canla başla çalışan ihracatçılara

tebrik

Konuşmasında 2016 yılında verdikleri

sözü hatırlatan TİM Başkanı

Büyükekşi, “2017 yılı İhracatta Atılım

Yılı olacak demiştik. Çok şükür biz

sözümüzü tuttuk. İhracatçılar sözünü

tuttu. Tüm bu başarılara ulaşmamızı

sağlayan, canla başla çalışan ihracatçılarımızı

tebrik ediyorum” dedi.

Bu yıl ihracatta daha da ilerisini

hedeflediklerini kaydeden Büyükekşi,

“Bu yıl 170 milyar dolarlık ihracat

rakamını aşacağız ve 2014 yılına ait

157,6 milyar dolarlık yıllık ihracat rekorunu

kıracağız. 2017 yılında olduğu

gibi 2018’in 12 ayında da ihracatımızda

artış bekliyoruz. Tahminlerimize

göre en yüksek artış oranlarını

Temmuz ve Eylül’de yakalayacağız.

Hatta Eylül ayında yüzde 20’nin üzerinde

artış bekliyoruz. Yine 12 ayın

11’inde bu yıl Ekim ve Aralık aylarında

olduğu gibi tarihi rekorlar bizleri

Bu yıl 2017’den daha başarılı

olacak

Büyükekşi, 2018 yılının 2017 yılından

çok daha başarılı olacağını dile

getirerek, gerekçelerini şu şekilde

sıraladı: “2018’de yaşanması beklenen

küresel gelişmeler ihracatımızı

destekler nitelikte. Bu yıl dünya

ekonomisinde 10 koşulun 8’i olumlu

yönde. Dünya ekonomisinin büyümesi,

buna bağlı olarak küresel ticaretteki

büyüme, en büyük ihraç pazarımız

AB’deki büyüme ihracatımız için çok

olumlu gelişmeler. Yakın ve komşu

pazarlarda büyüme, Özel Sektör

yatırımları, Sanayi ürünleri ihracat

fiyatları, Enerji ve emtia fiyatları seviyesi,

Euro/Dolar Paritesi gelişmeleri

ise ihracatımız için olumlu gelişmeler.

Küresel mali koşulların etkisinin nötr

olacağını düşünüyoruz. Negatif risk

taşıyan kalemlerin ise siyasi, ticari ve

jeopolitik riskler olduğunu düşünüyoruz.

Bu gelişmeler ışığında 2018,

2017’ye göre çok daha başarılı bir yıl

olacak.”

Aralıkta ihracatın lideri değişmedi;

otomotiv

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin

açıkladığı aralık ayı ve 2017 yılı

ihracat verilerine göre, aralıkta ihracat

miktar bazında yüzde 7,4 artış gösterdi.

Aralık ayı ihracatında lider sektör

2,5 milyar dolar ile yine otomotiv

oldu. Otomotiv sektörünü 1,44 milyar

dolarla Hazırgiyim ve Konfeksiyon,

Mart - Nisan 2018

144


Sektör

1,37 milyar dolarla Kimyevi Maddeler

takip etti.

Ülke grupları bazında ihracatta ilk

sırada yüzde 47,7 pay ile Avrupa

Birliği yer aldı. AB’ye ihracat aralıkta

6,5 milyar dolar oldu. AB’yi 2,4 milyar

dolar ile Orta Doğu ülkeleri takip

ederken, üçüncü sırada da 1,2 milyar

dolar ile Afrika Ülkeleri yer aldı.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan

üç ülkeden sırasıyla Almanya’ya ihracat

yüzde 9,8, İngiltere’ye yüzde 10,6

ve İtalya’ya yüzde 9 arttı. İhracat

artış oranında öne çıkan ülkeler ise

sırasıyla Tunus yüzde 64, Fas yüzde

54, Yunanistan yüzde 51, Rusya yüzde

48 ve Ukrayna yüzde 37 olarak

gerçekleşti.

Altı sektör 2017 yılında tüm

zamanların rekorunu kırdı

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin

verdiği bilgilere göre, Türkiye’nin

2017 yılı ihracatında altı sektör tüm

zamanların rekorunu kırdı. Buna göre

geçen yıl yüzde 19 artarak 28,5 milyar

dolara ulaşan otomotiv, yüzde 15

artarak 6,1 milyar dolar olan makine,

yüzde 35 artarak 3,3 milyar dolara

ulaşan mücevher, yüzde 4 artarak

1,7 milyar dolar olan savunma ve

havacılık, yüzde 7 artarak 1,4 milyar

dolar olan meyve-sebze mamulleri ve

yüzde 4 artarak 85 milyon dolara ulaşan

süs bitkileri sektörleri, 2017’de

tüm zamanların sektörel ihracat

rekorunu kırdı.

33 ülke, 16 il ve 23 sektör ihracatta 1

milyar barajını aştı

Geçen yılki ihracatta çok önemli başarılara

da imza atıldı. Buna göre 1

milyar dolar üzeri ihracat yapılan ülke

sayısı 29’dan 33’e çıktı. Listeye yeni

giren ülkelerden Slovenya’ya ihracat

yüzde 26 artışla 1 milyar 173 milyon

dolar, Kanada’ya yüzde 46 artışla 1

milyar 44 milyon dolar ve Macaristan’a

ihracat yüzde 29 artışla 1 milyar 29

milyon dolar, Danimarka’ya yüzde 7

artışla 1 milyar 5 milyon dolar oldu.

Geçen yıl 1 milyar dolar üzeri ihracat

yapan il sayısı da 15’ten 16’ya çıktı.

Antalya, 2016 yılına ek olarak 2017

yılında da ihracatını yüzde 21 artırarak

1 milyar 196 milyon dolara ulaştı. Yine

2017 yılında 23 sektör 1 milyar dolar

ihracatı aştı. Gemi ve Yat sektörü

1 milyar 338 milyon dolar ile listeye

girerken, tütün sektörü ihracatı 949

milyon dolarda kaldı. İhracatçıların

sayısı 2016’da 67 bin iken, 2017’de bu

sayı yüzde 3,8 artarak 69 516 oldu.

Dünya ticaretindeki artış ihracatı

olumlu etkiledi

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,

Türkiye’nin 2017 yılı ihracat başarısında

etkili faktörleri şöyle anlattı:

“Birinci olarak dünya ticaretinin artışı

büyük bir katkı sağladı.

Bu yıl küresel ticaretin 16,5 trilyon

dolara ulaşacağını düşünüyoruz.

İkincisi Hükümetimizin destekleri

bizlere güç verdi; ihracat desteklerinin

3 milyon TL’ye çıkarılması, Ar-Ge ve

Tasarım Merkezlerinin desteklenmesi,

E-ticaret sitelerine üyelik desteği, Yeşil

pasaport, Eximbank’ın sermayesinin

artması, KGF’nin firmalarımıza sağladığı

finansman ve istihdama yönelik

destekler bunlardan birkaçı. Üçüncüsü

TİM olarak ihracatta önceliklerimizi

iyi belirledik ve stratejilerimizi bu çerçevede

oluşturduk. Pazar çeşitliliğimizi

artırdık. Fuarlara katıldık, ticaret

heyetleri düzenledik, alım heyetleri

gerçekleştirdik. Finansman konusuna

ciddi mesai harcadık. Hükümetimiz

de ihtiyacımızı gördü. KGF sayesinde

finansman sorunumuz çözüldü. Firmalarımızı

bilgilendirme çalışmalarına

bu yıl ağırlık verdik. İhracat Pusulası

toplantıları ile hedef pazarları tanıttık.

Ülke ve sektör masalarını kurduk,

ihracatçılarımızın sorularına yanıtlar

aradık. Yine her yıl olduğu gibi, bu

yıl da katma değerli ihracata özel bir

önem verdik. Düzenlediğimiz İnovasyon

ve Girişimcilik Haftası, Tasarım

Haftası gibi etkinliklerimiz bu amaca

hizmet etti. Tüm bu çabaları bu yıl da

fazlasıyla sürdüreceğiz.”

145 Mart - Nisan 2018


Sektör

Monart Ambalaj ile reklam

ve tanıtımda sınır yok

Monart Ambalaj’ın özel

tasarladığı ‘tekerlekli kutu’

ile tanışın!

Koli denilince aklımıza sınırlı sayıda model

ve işlevsellik gelir. İşte Monart Ambalaj

bunu yıkan, bizlere ‘’bir koliden bu da olur

mu?’’ dedirten markadır. Firma Sahibi Murat

Çıkan bizi, yeni tasarladıkları ve fuarın

en gözde ürünü olan inovatif bir ürün ile

tanıştırıyor.

‘Tekerlekli kutu’ ile kim kendini daha

çok tanıtmak istiyor!

Monart Ambalaj’ın hem firmaları hem de

müşteriyi düşünerek fuar için özel tasarladığı

bu ürünü Murat Çıkan, şu sözlerle

anlatıyor;

‘’Sektör ayrımı yapmaksızın marka bilinirliliğine

önem veren her firma kullanabilir.

Tekerlekli katalog gibi düşünebileceğiniz

bu ürün ‘tekerlekli kutu’ dur. Bu kutunun

sağladığı birçok fayda olduğu gibi başlıca

özellikleri şöyle;

*Tamamen çevreci,

*Her yüzüne görsel anlamda reklam yapılabilir,

*Tekerlekli oluşu açısından ziyaretçiye

taşıma kolaylığı sağlıyor,

*Hiç yer kaplamayan, uygun fiyatlı.”

Hedefte ihracatı artırma var!

2018 yılına dair ihracat oranını arttırmayı

planlayan marka, daha hızlı büyüme hedefiyle

2018’e umutlu bakıyor.

Mart - Nisan 2018

150


Sektör

LEGO ® Duplo ile büyümenin yaratıcı

halini birlikte keşfedin!

LEGO ® Duplo, 1,5- 5 yaş arası çocuklara gelişimi destekleyen yaratıcı,

eğlenceli ve kaliteli oyun deneyimi sunuyor!

Minikler, çevrelerindeki dünyayı

kendilerine özgü yöntemlerle öğrenen

yaratıcı kâşiflerdir. 1,5- 5 yaş aralığındaki

çocukların öğrenme hızı oldukça

yüksektir. Ancak etraflarında olan biten

her şeyin nasıl işlediğini anlamaları

kafalarını karıştırabilir. LEGO Duplo,

minik kaşiflere gelişimlerini destekleyen

yaratıcı, eğlenceli ve kaliteli bir

oyun deneyimi sunar.

Çocuğunuzun LEGO ® yapım parçalarını

devirmesi, birbirinden ayırması

veya yere atması onun için bir tür

oyun olsa da, gelişimi açısından büyük

önem taşır. LEGO Duplo ile oynarken

çocuğunuz aslında el-göz koordinasyonu,

motor becerileri, neden-sonuç

ilişkisi, birlikte oyun oynama gibi birçok

becerisini geliştirir. Sosyal becerilerin

gelişimini de destekleyen LEGO Duplo,

büyümeyi yaratıcı ve eğlenceli hale

getirir.18 ay ile 3 yaş arası çocuklar

için özel dizayn edilmiş LEGO ® DUP-

LO ® İlklerim Serisi, hem gelişimleri

hem de eğlenmeleri açısından çocuklar

için ideal bir set olarak öne çıkıyor.

Mart - Nisan 2018

156


ABONE FORMU

YURTİÇİ BANKA

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

GARANTİ BANKASI

GÜNEŞLİ ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 295

HESAP NO: 6293152

IBAN NO:

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52

BANK ACCOUNT NO ( EURO )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073622

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22

BANK ACCOUNT NO ( USD )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073623

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23

Reklam İndeksi

ABONE FORMU .............................................. 157

ADEL OYUNCAK ................................................39

ADORE OYUNCAK ......................................21, 23

AKAY EĞİTİM ARAÇLARI....................... 130, 131

AKÇİÇEK OYUNCAK ............................ 160, A.K.İ.

ANNE................................................................. 87

BEBEJİ ............................................................ 141

BEMİ TOYS ........................................................19

BEYAZ PLASTİK ............................................. 115

BİBEROĞLU ......................................................83

BİRCAN OYUNCAK..................................... 24, 25

BİRLİK OYUNCAK ......................................51, 53

CA GAMES ............................................ 100, 101

CARTOON PUZZLE ................................ 142, 143

CİLEMENTONİ............................................ 41, 43

ÇALIŞ TOYS .................................................... 111

DİLAVER ............................................................71

DÖNMEZ GRUP ............................................. 133

EDU DİZAYN .....................................5, 6, İNSERT

EGE YELKEN .................................................. 121

ENGİN OYUNCAK .................................. 133, 134

ENHOŞ .......................................................70, 71

ERCAN OYUNCAK............................................. 79

ERDEM OYUNCAK............................................ 77

ERPA OYUNCAK .................................... 104, 105

FATİH BİSİKLET.................................... 138, 139

FEN TOYS ...................................................10, 11

GALERİ OYUNCAK ................................ 125, 126

GÜRKAN OYUNCAK....................................... 117

GOLDEN TOYS ............................................... 128

GÜÇLÜ OYUNCAK ......................................74, 75

HALLEY OYUNCAK ..........................................4, 5

HAPPY HOP ................................................90, 91

İKMİB ..................................................................3

KARADENİZ KIRTASİYE ........................ 118, 119

KARDEŞLER OYUNCAK................................. 113

KARSAN .....................................................48, 49

KAYYUM OYUNCAK................................... 96, 97

KETSAN VE ÖZBAYRAKTAR OYUNCAK........... 81

KETTE PLASTİK................................................ 85

KIDS TURKEY................................................. A.K.

KİKLOP ..............................................................99

KS ONUR PUZZLE................................. 124, 125

LAÇO KİDS ...................................149, 150, 151

MAMATOYZ .................................................... 123

MEGA OYUNCAK .............................................7, 9

MERT OYUNCAK ................................... 158, 159

OKUL YAPI .........................................................13

OSCAR EĞİTİM ARAÇLARI......................... 44, 45

ÖZGÜNER ..........................................................67

ÖZLER BİSİKLET............................................... 89

ÖZYILDIRIM ................................................92, 93

PAGEV ...............................................................55

PİLSAN ................................................... Ö. K., 47

PİNOKYO 65

PLAYTOYS ............................................. 154, 155

POLY LİFE İSTANBUL TOYS ........................... 107

SELAY .........................................................56, 57

STAR OKEY ........................................... 108, 109

SUNMAN ABC..................................................... 1

ŞAHSAN TOYS............................................... 129

ŞİMŞEK TOYS............................ 60, 61, 63, 140

ŞİVA EĞİTİM ARAÇLARI ............... 28, 29, 30, 31

TAŞ PLASTİK .................................................. 127

TEPESAN PLASTİK............................................ 95

TOYS TURKEY ............................................58, 59

YELKEN EĞİTİM ARAÇLARI .................. 146, 147

ZET ZEKA ...................................................14, 15

ZUZU TOYS .................................................34, 35

More magazines by this user
Similar magazines