toshibel_cz

tramotaklima

VERZE 4.0

FAN OF TOSHIBEL

Příručka k servisu a dekódování

chybových hlášení


Toshibel

PŘÍRUČKA K SERVISU A DEKÓDOVÁNÍ CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ

Verze 4.0

Souhrn nejdůležitějších údajů z originálních příruček společnosti TOSHIBA.

Vydavatel:

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.

Haushamer Straße 2, 8054 Graz-Seiersberg © Srpen 2017

Za chyby tisku neneseme žádnou zodpovědnost.

Přetisk je povolen pouze s výslovným souhlasem vydavatele!

Tento souhrn v žádném případě nenahrazuje originální

technické příručky společnosti TOSHIBA.


OBSAH

HOME/RAS 4

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

SCHÉMA CHLADICÍHO OKRUHU A UMÍSTĚNÍ ČIDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

ZMĚNA FREKVENCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE Z KANÁLU A NA KANÁL B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

AUTOMATICKÝ RESTART PO VÝPADKU NAPÁJENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

NASTAVENÍ „POUZE CHLAZENÍ“ NEBO „POUZE TOPENÍ“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

BUSINESS/RAV 15

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

CHYBOVÉ KÓDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

SCHÉMA CHLADICÍHO OKRUHU A UMÍSTĚNÍ ČIDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

SADY PRO VÝPARNÍK VZT 22

ZAPOJENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

SCHÉMA ZAPOJENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

BUSINESS/VRF 29

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

CHYBOVÉ KÓDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ROZVODŮ CHLADIVA A UMÍSTĚNÍ ČIDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

DEAKTIVACE KOMPRESORU (ZÁLOŽNÍ PROVOZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

KÓDY NA 7-SEGMENTOVÉM DISPLEJI VENKOVNÍ JEDNOTKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

DATA Z ČIDEL ZOBRAZENÁ NA DIGITÁLNÍM DISPLEJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

VN - VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

FUNKČNÍ KÓDY 56

DN KÓDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ZMĚNA DN KÓDŮ OVLADAČI AMT31/32 (AMS41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

ZMĚNA DN KÓDŮ OVLADAČI AMS 51 + 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

CHYBOVÉ KÓDY PŘEDCHOZÍCH SÉRIÍ 61

SÉRIE RAV (R407C / R22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

MMS R407C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2TRUBKOVÝ SYSTÉM SUPER MULTI R407C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3TRUBKOVÝ SYSTÉM SUPER MULTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

MONITOROVÁNÍ 65

DIGITAL INVERTER (DI) A SUPER DIGITAL INVERTER (S-DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

MINI SMMS-e/SMMS-e/SHRM-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

SMMS-i/ SHRM-i/SMMS-e/SHRM-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ 69

TCB-IFCB5-PE: OKENNÍ KONTAKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

TCB-IFCB-4E2: MODUL HLÁŠENÍ PROVOZU, PORUCHY, DÁLKOVÉHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

CN KONEKTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

PŘÍLOHA 78

PROUDOVÝ ODBĚR A JIŠTĚNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

TABULKY ODPORŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80


HOME/RAS

Řešení potíží u zařízení RAS


Vlastní diagnostika pomocí infra dálkového ovladače (dotazování chybových kódů)1. Jestliže LED kontrolka na vnitřní jednotce ukáže chybu, přejděte pomocí infračerveného dálkového ovladače do nabídky vlastní diagnostiky.2. Když se klimatizační zařízení s infračerveným dálkovým ovladačem nachází v režimu vlastní diagnostiky, jsou na infračerveném dálkovém ovladači zobrazovány

provozní stavy a informace

o chybách prostřednictvím chybových kódů. V případě chyby blikají všechny LED kontrolky na vnitřní jednotce s frekvencí 5 Hz

a po dobu deseti sekund

zní pípání (píp, píp, píp...).

Během vlastní diagnostiky

bliká LED kontrolka „Timer“ (Časovač) s frekvencí 5 Hz.


Obsluha infračerveného dálkového ovladače v nabídce vlastní diagnostiky
V rámci vlastní diagnostiky se používají následující alfanumerické znaky:

je 5.

je A.

je C.

je 6.

je B.

je D.


(1)

Abyste otevřeli nabídku vlastní diagnostiky, zatlačte hrot tužky do otvoru [CHK].


• Na displeji se zobrazí číslice „00“.


• Během vlastní diagnostiky bliká LED kontrolka „Timer“ (Časovač) s frekvencí 5 Hz


(5× za sekundu).


(2) Stiskněte tlačítko [TIMER ]

Není-li uložena žádná chyba, dojde k jednomu pípnutí (píp)


a zobrazení na displeji se bude měnit následovně:→ 00 →


01 → 02


→ . .


. 1d → 1E → 22


• Projděte pomocí infračerveného dálkového ovladače všech 35 chybových kódů

(00–22). Viz tabulka

1.


K následujícímu chybovému kódu se přesunete pomocí tlačítka [TIMER ].V případě chyby blikají všechny LED kontrolky na vnitřní jednotce s frekvencí 5 Hz a na


dobu 10 sekund zní pípání (píp, píp, píp...).

Zapište si kontrolní kód uvedený na displeji dálkového ovladače.


• Kód je zobrazován formou dvoumístných alfanumerických znaků.


• Všechny kontrolky na vnitřní jednotce blikají (5krát za sekundu).


(3) Pomocí tlačítka [CLR] můžete všechny chybové kódy vymazat z paměti.

• Zobrazí se kód „7F“.
(4) Stisknutím tlačítka [ ] opustíte nabídku vlastní diagnostiky.


• Displej infračerveného dálkového ovladače se opět přepne


do běžného provozu.4 I TOSHIBA


HOME/RAS

Chybové kódy u jednotek RAS

1. Po servisním zásahu se přepnete do běžného provozu stisknutím tlačítka START/STOP.

2. Po provedení vlastní diagnostiky vypněte a opět zapněte elektrické napájení, aby se zařízení vrátilo do výchozího stavu.

Tímto krokem nedojde k vymazání případných chybových kódů – ty zůstanou v paměti uloženy.

Blokové rozlišení

Chybový

Blok

kód

00

01

Deska

vnitřní jednotky

Chybový

kód

0C

0d

0F

11

Ob

Tabulka 1

Popis chybového kódu

Stav

Příčina

jednotky

Zkrat nebo přerušení teplotního čidla

v místnosti (čidla TA)

Špatné umístění, zkrat nebo

přerušení čidla výměníku tepla (čidla

TC)

Špatné umístění, zkrat nebo

přerušení čidla výměníku tepla (čidla

TCJ)

Zablokovaný motor ventilátoru nebo

chyba okruhu ventilátoru (desky)

Došlo ke spuštění plovákového

spínače.

Žádný

ukazatel

12 Chyba desky vnitřní jednotky

Provoz

pokračuje

Provoz

pokračuje

Provoz

pokračuje

Stop

Provoz

pokračuje

(venkovní

jednotka

se zastaví)

Provoz

pokračuje

Deska

vnitřní jednotky

13 Chyba čidla TC Stop

Kabelový

dálkový ovladač

30

Chyba komunikace s kabelovým

dálkovým ovladačem

Deska

vnitřní jednotky

31 Výkonový kód nebyl nastaven

Komunikační

kabel a sériový

signál

04

05

Vnitřní jednotka je bez sériového

signálu:

1. poškozený propojovací kabel

2. Otevřený klixon kompresoru

Nedostatek chladiva

Únik chladiva

Do venkovní jednotky se neodesílá

provozní signál

Provoz

pokračuje

Provoz

pokračuje

Zobrazení

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

Ukazatel bliká, dokud

je chyba aktivní,

a zhasne, když je chyba

odstraněna.

Ukazatel bliká, dokud

je chyba aktivní,

a zhasne, když je chyba

odstraněna.

Odstranění poruchy

1. Zkontrolujte čidlo TA.

2. Pokud je čidlo TA v pořádku, zkontrolujte desku vnitřní

jednotky.

1. Zkontrolujte čidlo TC.

2. Pokud je čidlo TC v pořádku, zkontrolujte desku vnitřní

jednotky.

1. Zkontrolujte čidlo TCJ.

2. Pokud je čidlo TCJ v pořádku, zkontrolujte desku vnitřní

jednotky.

1. Zkontrolujte desku vnitřní jednotky.

2. Pokud je deska vnitřní jednotky v pořádku, zkontrolujte

motor ventilátoru.

1. Zkontrolujte odtok kondenzátu.

2. Zkontrolujte plovákový spínač.

3. Zkontrolujte konektory.

Vyměňte desku vnitřní jednotky.

1. Zkontrolujte čidlo TC.

2. Zkontrolujte desku jednotky.

Zkontrolujte připojení ke kabelovému dálkovému ovladači.

Pouze u mezistropní jednotky G3DV

Nastavte správně funkční kód 11.

Pouze u mezistropní jednotky G3DV

1. Když se venkovní jednotka nerozeběhne:

(1) Zkontrolujte nebo opravte propojovací kabel.

(2) Zkontrolujte pojistku 25 A na desce venkovní

jednotky.

(3) Zkontrolujte pojistku 3,15 A na desce inverteru.

2. Zkontrolujte klixon, zkontrolujte dávku chladiva (tlaková

zkouška!).

3. Zařízení pracuje standardně: Je-li k dispozici sériový

signál

mezi svorkami 2 a 3 vnitřní jednotky, vyměňte desku

inverteru. Pokud sériový signál mezi

svorkami 2 a 3 vnitřní jednotky není k dispozici,

vyměňte desku vnitřní jednotky (sériový signál

15–160 V~).

Je-li k dispozici sériový signál mezi svorkami 2 a 3 vnitřní

jednotky, vyměňte desku inverteru. Pokud sériový signál

mezi svorkami 2 a 3 vnitřní jednotky není k dispozici,

vyměňte desku vnitřní jednotky.

TOSHIBA I 5


HOME/RAS

Blokové rozlišení

Popis chybového kódu

Chybový

kód

Blok

Chybový

kód

Příčina

Stav

jednotky

Zobrazení

Odstranění poruchy

14

Sepnutí přepěťového bezpečnostního

okruhu inverteru (krátkodobé)

Stop

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

1. Pokud se kompresor nerozeběhne po zapnutí okamžitě:

vyměňte desku.

2. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

16

Chyba hlášení otáček nebo zkrat

vinutí kompresoru

Stop

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

1. Pokud se vyskytuje i při odpojeném kompresoru:

vyměňte desku.

2. Pokud odpor vinutí ukazuje zkrat:

vyměňte kompresor.

3. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

Deska

venkovní jednotky

17 Chyba v obvodu měření přepětí Stop

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

1. Pokud se kompresor nerozeběhne po zapnutí okamžitě:

vyměňte desku.

2. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

02

18

Zkrat nebo přerušení čidla venkovní

jednotky

Stop

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

1. Zkontrolujte čidla (TE, TS) venkovní jednotky.

2. Zkontrolujte desku jednotky.

3. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

19

Zkrat nebo přerušení teplotního čidla

horkých plynů (čidla TD)

Stop

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

1. Zkontrolujte čidlo TD.

2. Zkontrolujte desku jednotky.

3. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

1A

Problém s ovládáním

motoru ventilátoru venkovní jednotky

Stop

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

1. Chyba hlášení otáček, přepětí v ovládání, zablokovaný

motor atd.: vyměňte desku nebo motor ventilátoru.

2. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

Žádný

ukazatel

1b

Chyba čidla výměníku tepla

venkovní jednotky (čidla TE)

Provoz

pokračuje

1. Zkontrolujte čidlo TE.

2. Zkontrolujte desku jednotky.

3. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

Deska

venkovní jednotky

1C

Chyba hlášení otáček, chyba kompresoru

(zablokování,

přerušení atd.)

Stop

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

1. Pokud se objeví do 20 sekund po spuštění: chyba

v rámci hlášení otáček: vyměňte kompresor.

2. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

07

Při spuštění je sériový signál

v pořádku, později vypadne.

(1) Otevřený klixon kompresoru

Nedostatek chladiva Únik chladiva

(2) Krátký výpadek proudu

Provoz

pokračuje

Bliká během výpadku

sériového signálu, zhasne

po obnovení příjmu

sériového signálu.

1. Proveďte opakované spuštění a vypnutí v intervalu od

cca 10 do 40 minut (žádný kód během provozu), chybí

chladivo (proveďte tlakovou zkoušku!).

2. Zařízení pracuje standardně: Je-li k dispozici sériový

signál mezi svorkami 2 a 3 vnitřní jednotky, vyměňte

desku inverteru; pokud sériový signál mezi svorkami

2 a 3 vnitřní jednotky není k dispozici, vyměňte desku

vnitřní jednotky.

3. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

1d

Kompresor se nerozeběhne

(přepěťová kontrola po nějaké době

po spuštění nereaguje)

Stop

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

1. Porucha kompresoru

2. Porucha vinutí kompresoru (chybí fáze)

3. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

03

Ostatní

(včetně

kompresoru)

1E

Překročena teplota horkých plynů

117 °C

Stop

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

1. Zkontrolujte čidlo horkých plynů (čidlo TD).

2. Únik chladiva

3. Vadný ventil PMV

4. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

1F Porucha kompresoru Stop

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

1. Zkontrolujte napětí (220–240 V +/-10 %).

2. Přetížení chladicího okruhu, zkontrolujte instalační

podmínky (zkrat na vnějším difuzéru).

3. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

08

Špatná funkce 4cestného ventilu

(hodnota čidla TC padá během

režimu TOPENÍ)

Provoz

pokračuje

Zkontrolujte funkci 4cestného ventilu.

20 Chyba ventilu PMV Stop

Jakmile dojde ke zjištění

chyby, je zobrazena na

displeji.

1. Zkontrolujte LED diody na desce inverteru.

2. Zkontrolujte kabelové zapojení ventilu PMV.

3. Vyměňte ventil PMV.

4. Zkontrolujte LED diody venkovní jednotky.

21 Klixon Stop Otevřený klixon Přetížení kompresoru

6 I TOSHIBA


HOME/RAS

RAS – schéma chladicího okruhu a umístění čidel

7. REFRIGERANT CYCLE DIAGRAM

FILE NO. SVM-13092

7-1. Refrigerant Cycle Diagram

RAS- 077SKV-E6 / RAS-077SAV-E6

RAS- 107SKV-E6 / RAS-107SAV-E6

INDOOR UNIT

Indoor heat

exchanger

T1

Temp. measurement

TC

P Pressure measurement

Gauge attaching port

Vacuum pump connecting port

Deoxidized copper pipe

Outer dia. : 9.52mm

Thickness : 0.8mm

Cross flow fan

TA

Deoxidized copper pipe

Outer dia. : 6.35mm

Thickness : 0.8mm

Sectional shape

of heat insulator

Allowable height

difference : 10m

Allowable pipe length

Max. : 15m

Min. : 2m

Chargeless : 15m

Muffler

4-way valve

Muffler

TD

Compressor

ASM89D16UEZ

Pulse Modulating

valve at liquid side

Strainer

TS

TO

Outdoor heat

exchanger

Split capillary

Ø1.2 x 100

Temp. measurement

T2

Ø1.2 x 100

TE

Propeller fan

Refrigerant amount : 0.63 kg

OUTDOOR UNIT

NOTE :

Gas leak check position

Refrigerant flow (Cooling)

Refrigerant flow (Heating)

– 19 –

TOSHIBA I 7


13. Self-Cleaning

function

• Self-Cleaning diagram

HOME/RAS

ON or OFF

Změna frekvence Compressor dálkového ovladače z kanálu OFF A na kanál OFF B u nástěnných jednotek

Výběr kanálu A nebo B u dálkového

ovladače

Operation display ON OFF OFF

ON

ON

FCU fan

OFF

rpm is depend on presetting.

(500RPM)

FCU louver OPEN OPEN (12.7º) CLOSE

Timer display

Nastavení dálkového ovladače

Změna kanálu dálkového operation more ovladače than 10 mins. pro případy instalace operate 30 2 mins. vnitřních

jednotek těsně vedle sebe.

Nastavení dálkového ovladače B:

1. Stisknutím tlačítka RESET na vnitřní jednotce zapněte zařízení.

14. Remote-A or B

selection

2. Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku.

3. Hrotem Remote tužky stiskněte Control B a Setup. držte tlačítko CHK • na dálkovém

ovladači. Na displeji se zobrazí kód „00“.

4. Stiskněte

2) Point

současně

the remote

tlačítka

control

MODE

at the


indoor

a CHK

unit.

•, na displeji se zobrazí

kód „B“, Control kód by the „00“ tip zhasne of the pencil. a klimatizační "00" will be zařízení shown se vypne.

Poznámka:

ON or OFF

depend on presetting of timer function.

depend on presetting per room temperature.

Kanál B na dálkovém ovladači byl uložen.

1. Výše uvedený krok zopakujte, pokud chcete dálkový ovladač

nastavit zpět na to kanál be A. A.

2. U kanálu A se na displeji ovladače nezobrazuje kód „A“.

3. Standardním továrním nastavením je kanál A.

ON

ON or OFF

depend on presetting of timer function.

CDU fan

ON or OFF

OFF

OFF

depend on presetting per room temperature.

Cool mode or dry mode

Self-Cleaning mode

Automatically turn-off.

Turn off by remote controller or

timer-off function.

Setting the remote controller

To separate using of remote control for each indoor

unit in case of 2 air conditioner are installed nearly.

1) Press RESET button on the indoor unit to turn

the air conditioner ON.

3) Push and hold CHK • button on the Remote

shown on the display.

4) Press MODE • during pushing CHK • . "B" will

show on the display and "00" will disappear and

the air conditioner will turn OFF. The Remote

Control B is memorized.

Note : 1. Repeat above step to reset Remote Control

2. Remote Control A has not "A" display.

3. Default setting of Remote Control from

factory is A.

1. Účel použití

Operation time

1. Purpose

This operation is to operate only one

indoor unit using one remote controller.

2. Description

When operating one indoor unit in a

situation where two indoor units have

been installed 3. in the Provoz same room or

nearby rooms, this operation prevents the

remote controller signal from being

received simultaneously by both units,

thus preventing both units from operating.

3. Operation

The indoor unit on which the remote

controller selection has been set to B

receives the signal of the remote controller

also set to B.

(At the factory 4. the remote Výměna controller baterií

selection is set to A on all the indoor

units. There is no A setting display.)

Tento postup slouží k tomu, aby se jedním dálkovým

ovladačem mohla ovládat jen jedna vnitřní jednotka.

2. Popis

Určeno k provozu jedné vnitřní jednotky v situaci, kdy jsou

dvě vnitřní jednotky instalovány ve stejné nebo sousedící

místnosti. Tato funkce zabraňuje tomu, aby obě jednotky

současně přijímaly signál a prováděly dané příkazy.

Vnitřní jednotka, na které byl nastaven výběr dálkového

ovladače B, přijímá signál dálkového ovladače na B.

(Tovární nastavení výběru kanálu dálkového ovladače je

u všech vnitřních jednotek vždy A. Pro nastavení kanálu A

není k dispozici žádný ukazatel.)

Při výměně baterií se kanál B neuloží – je nutné ho znovu

naprogramovat.

Změna frekvence dálkového ovladače z kanálu A na kanál B u kazetových 4cestných jednotek

• Když jsou dvě vnitřní jednotky nainstalovány ve stejné místnosti nebo ve dvou sousedících místnostech, může dojít k tomu, že při použití dálkového ovladače

budou současně reagovat obě jednotky. Tomu lze zabránit přepnutím jedné vnitřní jednotky a jednoho dálkového ovladače do nastavení kanálu „B“. (Výchozím

− 44 −

nastavením je pro obě zařízení kanál „A“.)

• Pokud není nastavení vnitřní jednotky a dálkového ovladače stejné, nelze signál dálkového ovladače přijímat.

1. Nastavení dálkového ovladače

• Sejměte kryt a vložte baterie.

• Současným stisknutím tlačítek „CHECK“ a „MODE“ přepněte dálkový ovladač z kanálu „A“ na kanál „B“.

(Výchozím nastavením je kanál „A“.)

2. Nastavení jednotky

• Sejměte kryt řídicí jednotky – povolte 3 šroubky a zatlačte proti háčkům.

(Kryt zůstane viset na závěsu.)

• Na řídicí desce P.C. jednotky se nachází přepínač SW02.

• Pomocí DIP spínače 4 na SW02 lze vybrat nastavení dálkového ovladače.

Přepněte DIP spínač 4 na SW02 do polohy ON (ZAPNUTO).

• OFF (VYPNUTO): nastavení A, ON (ZAPNUTO): nastavení B

ON

6H

1

2 3 4

ON 6H

1 2 3 4

ON

SW02

FAN 1

FAN 2

RE-

START

A B

RC A/B

• Vyzkoušejte, zda lze vnitřní jednotku ovládat přepnutým dálkovým ovladačem.

8 I TOSHIBA


Změna frekvence dálkového ovladače z kanálu A na kanál B u mezistropních jednotek G3DV

HOME/RAS

Automatický restart u nástěnných jednotek

Tato vnitřní jednotka je vybavena funkcí automatického restartu. Ta jednotce umožňuje opětovné spuštění (s nastavenými provozními podmínkami) v případě neočekávaného

výpadku napájení.

Provoz se bez předchozího varování spustí tři minuty po obnovení napájení.

Tato funkce není součástí továrního nastavení, a proto je nezbytné ji aktivovat.

Nastavení funkce automatického restartu

Funkci automatického restartu nastavíte následujícím způsobem:

RESET

• Musí být zapnutý přívod napájení do zařízení. Funkci nelze nastavit, pokud je zařízení vypnuto.

• Po dobu tří sekund stiskněte tlačítko [RESET], které se nachází uprostřed předního panelu.

• Jednotka obdrží signál a třikrát zapípá.

• V případě neočekávaného přerušení napájení se jednotka opět sama automaticky spustí.

• Pokud se jednotka nachází v pohotovostním režimu (není v provozu)

Provoz

Popis

Stiskněte tlačítko [RESET] na déle než 3 sekundy.

(Méně než 10 sekund.)

Jednotka se nachází v pohotovostním režimu.


Jednotka začne pracovat.

Zelená kontrolka svítí.


Po uplynutí cca 3 sekund.

Jednotka třikrát zapípá

Zelená kontrolka bliká

a pracuje dále.

po dobu 5 sekund.

RESET

RESET

Jestliže v tuto dobu není potřeba použití jednotky, vypněte ji opětovným stisknutím tlačítka [RESET] nebo

dálkovým ovladačem.

• Pokud je jednotka v provozu

Provoz

Popis

Stiskněte tlačítko [RESET] na déle než 3 sekundy.

(Méně než 10 sekund.)

Jednotka je v provozu.

Zelená kontrolka svítí.


Jednotka přestane pracovat.

Zelená kontrolka zhasne.


Po uplynutí cca 3 sekund.

Jednotka třikrát zapípá.

Zelená kontrolka bliká po dobu 5 sekund.

RESET

Jestliže je v tuto dobu potřeba provozu jednotky, zapněte ji opětovným stisknutím tlačítka [RESET] nebo

dálkovým ovladačem.

• Když svítí ukazatel kontroly filtru, plní tlačítko RESET funkci resetu filtru.

TOSHIBA I 9


HOME/RAS

Automatický restart u kazetových 4cestných jednotek

Tato jednotka je navržena tak, aby mohl po výpadku proudu proběhnout automatický restart s provozním režimem, který byl nastaven před výpadkem proudu.

INFORMACE

Při dodávce jednotky je automatický restart nastaven na hodnotu OFF (VYPNUTO). V případě potřeby tuto funkci

zapněte (hodnota ON).

Nastavení automatického restartu

• Sejměte kryt řídicí jednotky – povolte 3 šroubky a zatlačte proti háčkům. (Kryt zůstane viset na závěsu.)

• Na řídicí desce P.C. jednotky se nachází přepínač SW02.

• Pomocí DIP spínače 3 na SW02 lze vybrat nastavení automatického restartu. Přepněte DIP spínač 3 na SW02 do polohy ON (ZAPNUTO).

• OFF (VYPNUTO): bez automatického restartu, ON (ZAPNUTO): s automatickým restartem

ON

6H

1 2 3 4 SW01

TS ADJUST

ON

ON 6H

ON

1 2 3

SW02

4OFF

FAN 1

A B

FAN 2

RE-

START

RC A/B

Automatický restart u mezistropních jednotek G3DV

Aktivaci automatického restartu provedete následujícím způsobem:

• Napájení jednotky musí být zapnuto: funkce nebude nastavena, pokud je jednotka vypnutá.

• Funkci aktivujete stisknutím tlačítka [TEMPORARY] na jednotce pro příjem signálu a jeho přidržením na dobu 3 sekund (3 pípnutí a kontrolka OPERATION

zabliká 5 krát za sekundu po dobu 5 sekund).

• V případě neočekávaného výpadku napájení jednotka následně automaticky spustí provoz.

• Pokud se jednotka nachází v pohotovostním režimu (není v provozu)

Provoz

Popis

Stiskněte tlačítko [TEMPORARY] na déle než 3 sekundy. (Méně než

10 sekund.)

Jednotka se nachází v pohotovostním režimu.


Jednotka začne pracovat.

Zelená kontrolka svítí.


Po uplynutí cca 3 sekund uvolněte stisknuté tlačítko [TEMPORARY].

Jednotka třikrát zapípá

Zelená kontrolka bliká

a pracuje dále.

po dobu 5 sekund.

TEMPORARY

button

Jestliže v tuto dobu není potřeba provozu jednotky, vypněte ji opětovným stisknutím tlačítka [TEMPORARY]

nebo dálkovým ovladačem.

10 I TOSHIBA


HOME/RAS

Automatický restart u mezistropních jednotek G3DV

INFORMACE

FUNKCE AUTOMATICKÉHO RESTARTU není při dodávce továrně nastavena, tudíž je v případě potřeby nutné ji nastavit.

Nastavení automatického restartu

Provoz

Popis

Přesuňte přepínač do polohy AUTO RESTART ON.

Po přesunutí přepínače do polohy automatického restartu „ON“ zazní třikrát signální tón.

(Během napájení jednotky.)

Když dojde k obnovení napájení, systém se opět automaticky spustí.

Funkce automatického restartu nepřijme žádné pokyny, pokud je pomocí dálkového ovladače zvolena funkce časovače.

• Pokud je jednotka v provozu

Provoz

Popis

Stiskněte tlačítko [TEMPORARY] na déle než 3 sekundy. (Méně než

10 sekund.)

Jednotka je v provozu.

Zelená kontrolka svítí.


Jednotka přestane pracovat. Zelená kontrolka zhasne.


Po uplynutí cca 3 sekund uvolněte stisknuté tlačítko [TEMPORARY].

Jednotka třikrát zapípá. Zelená kontrolka bliká po dobu 5 sekund.

TEMPORARY

button

Jestliže je v tuto dobu potřeba provozu jednotky, zapněte ji opětovným stisknutím tlačítka [TEMPORARY]

nebo dálkovým ovladačem.

TOSHIBA I 11


HOME/RAS

Deaktivace automatického restartu u mezistropních jednotek G3DV

Deaktivaci automatického restartu provedete následujícím způsobem:

• Opakujte postup pro nastavení: Jednotka obdrží signál a třikrát zapípá.

• Po odpojení hlavního napájení se bude muset jednotka zapnout prostřednictvím dálkového ovladače.

• Pokud se jednotka nachází v pohotovostním režimu (není v provozu)

Provoz

Popis

Stiskněte tlačítko [TEMPORARY] na déle než 3 sekundy. (Méně než

10 sekund.)

Jednotka se nachází v pohotovostním režimu.


Jednotka začne pracovat. Zelená kontrolka svítí.


Po uplynutí cca 3 sekund uvolněte stisknuté tlačítko [TEMPORARY].

Jednotka třikrát zapípá a pracuje dále.

TEMPORARY

button

Jestliže v tuto dobu není potřeba provozu jednotky, vypněte ji opětovným stisknutím tlačítka [TEMPORARY]

nebo dálkovým ovladačem.

• Pokud je jednotka v provozu

Provoz

Popis

Stiskněte tlačítko [TEMPORARY] na déle než 3 sekundy. (Méně než

10 sekund.)

Jednotka je v provozu.

Zelená kontrolka svítí.


Jednotka přestane pracovat. Zelená kontrolka zhasne.


Po uplynutí cca 3 sekund uvolněte stisknuté tlačítko [TEMPORARY].

Jednotka třikrát zapípá.

TEMPORARY

button

Jestliže je v tuto dobu potřeba provozu jednotky, zapněte ji opětovným stisknutím tlačítka [TEMPORARY]

nebo dálkovým ovladačem.

12 I TOSHIBA


Nastavení „POUZE chlazení“ nebo „POUZE topení“ u venkovních jednotek RAS

Multi

Pouze RAS-3M26, 4M27 a 5M34UAV-E (E1); 3M26, 4M27 a 5M34S3AV-E (E1)

HOME/RAS

Prostřednictvím nastavení DIP spínače jsou k dispozici následující nastavení.

Funkce Poloha nastavení Postup

Chcete-li použít funkci úspory energie, přepněte spínač do polohy ZAPNUTO.

Nastavení úspory energie

Nastavení pouze chlazení

Nastavení pouze topení

ZAPNUTO

VYPNUTO

Funkce Power úspory save energie function

Výběr Select omezení current proudu limit

ZAPNUTO

VYPNUTO

Cooling Only RAS : Mirai und Superdaiseikai 8

Nastavení Cooling pouze only chlazení setting

Nastavení Heating pouze only topení setting

SW802

Č. 1 VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO

Č. 2 ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO

Omezení

proudu

11 A 8,5 A Úplné

Úplné

(chyba)

Při použití klimatizační jednotky pouze k chlazení přepněte spínač do polohy ZAPNUTO.

(Pokud je na dálkovém ovladači vybrán provoz topení, venkovní jednotka se zastaví. Jestliže

je u vnitřních jednotek smíšeno chlazení i topení, venkovní jednotka chladí.)

Při použití klimatizační jednotky pouze k topení přepněte spínač do polohy ZAPNUTO. (Pokud

je na dálkovém ovladači vybrán provoz chlazení, venkovní jednotka se zastaví. Jestliže je

u vnitřních jednotek smíšeno chlazení i topení, venkovní jednotka topí.)

Pouze chlazení

(Mirai

a Super Daiseikai 8)

Chcete-li použít pouze chlazení, přestřihněte J804.

Chcete-li použít pouze topení, přestřihněte J805.

Upozornění: Nastavte spínač do správné polohy, než zapnete napájení.

– 66 –

RAS

MIRAI (R32 a R410A)

Suzumi Plus (R32 a R410A)

Daiseikai 8

S3 Multi (2M14, 2M18, 3M18)

S3 Multi (3M26, 4M27, 5M34)

Přestřižení můstku na P.C. desce

nelze

DIP spínač na P.C. desce.

Servisní displej

DIP spínač na P.C. desce.

RAV všechny systémy Kód DN

VRF všechny systémy Kód DN

TOSHIBA I 13


HOME/RAS

Pouze chlazení RAS / 2M14 / 2M18 / 3M18

COOLING ONLY mode for

RAS-2M14 S3AV-E

RAS-2M18 S3AV-E

RAS-3M18 S3AV-E

Configuration via service-display

1. Zapněte napájení

2. Min. na 5 sekund stiskněte SW01.

Zobrazí se nastavení servisního spínače.

3. 7× stiskněte SW01.

Zobrazí se funkce „Cooling Only“.

4. 1× stiskněte SW02.

Dojde k nastavení funkce pouze chlazení na hodnotu ON.

5. Min. na 5 sekund stiskněte SW02.

Proběhne uložení nastavení.

6. Min. na 5 sekund současně stiskněte SW01 a SW02.

Dojde k zavření a opuštění nabídky nastavení.

AIR-COND Klimaanlagen Handelsgesellscha m.b.H.

Haushamer-Straße 2, 8054 Graz-Seiersberg, Austria ▪ Tel: +43 (0)316 8089-0

4

14 I TOSHIBA


Řešení potíží u jednotek RAV Digital Inverter, Super Digital Inverter

a Digital Inverter BIG

Je možné pouze kabelovým dálkovým ovladačem (RBC-AMT32E, RBC-AMS41E a RBC-AMS54E-ES).

Pomocí RBC-AMT32 a RBC-AMS41E

BUSINESS/RAV HOME/RAS

V případě výskytu chyby dojde k zobrazení kódu

a čísla zařízení.

K zobrazení chybového kódu dochází při provozu jednotky.

Pokud není vidět žádný chybový ukazatel, zapněte jednotku a proveďte

ověření paměti chyb podle níže uvedeného postupu.

Chybový kód

Číslo vadné

vnitřní jednotky

Čtení

V případě výskytu problému lze paměť chyb

vyvolat následujícím způsobem.

(V paměti se uchovávají až 4 kódy.)

Toto dotazování lze provést při provozu i v klidovém režimu.

Postup

Popis

Při současném stisknutí tlačítek a na déle než 4 sekundy se objeví níže zobrazený ukazatel.

Jakmile se objeví na displeji [Service Check], nachází se jednotka v režimu paměti chyb.

Ukazatel [01: Error history order] v okně kódů.

Ukazatel [Check Code] v okně čísel kódů.

Pod ukazatelem UNIT No. se zobrazí adresa vnitřní jednotky s chybou [Indoor unit address with error].

Stisknutím tlačítek pro nastavení teploty

se zobrazí chybové kódy v pořadí, v jakém k nim došlo.

Pořadí je [01] (nejnovější) až [04] (nejstarší).

UPOZORNĚNÍ:

Stisknutím tlačítka [CL] dojde k vymazání všech chybových kódů.

Po dotazování opustíte nabídku stisknutím tlačítka .

TOSHIBA I 15


BUSINESS/RAV

Room A

Pomocí RBC-AMS54E-ES:

12:00

Kontrola chyby:

8

Kühlen

Pokud se v klimatizační Modus jednotce Lüfterdrehzahl vyskytne chyba, objeví se na displeji

dálkového ovladače chybový kód a číslo zařízení 5

4

dotčené

8

vnitřní jednotky.

6 7

4

Klimagerät Modellbezeichnungsschild

läuft.

* K zobrazení chybového kódu dochází pouze při provozu.

7

1

2,3

Čtení paměti poruch:

1. Stisknutím tlačítka [MENU] (4) vstupte do nabídky.

Modellbezeichnungsschild

24

2. Stiskněte alespoň na 5 sekund tlačítko nabídky a tlačítko [] (3), abyste se dostali do další podnabídky. Cool

3. Následně se pomocí šipek (tlačítek 2/3) přesuňte

Room Ana položku „Historie

12:00

výstrah“ a potvrďte její výběr tlačítkem [F2] (6).

8

4

7

4. Stisknutím šipek (tlačítek 2/3) můžete vyvolat posledních 10 poruch.

Modellbezeichnungsschild

Room A

24

12:00

Kühlen

Modus Lüfterdrehzahl

Die Tasten-LED leuchtet, während das

Temperatursensor

24

Kühlen

Modus

2,3

Lüfterdrehzahl

2,3

5

6

8

4

7

5

6

1

Cool

Temperatursensor

Mode

24

Code : P10 Unit : 2–2

Die Tasten-LED leuchtet, während das

Klimagerät läuft.

Fan Speed

Room A 12:00

24

Mode

2,3

Die Tasten-LED Model name leuchtet, label während das

Klimagerät läuft.

1

Temperatursensor

Fan Speed

Check code

Unit number of the

malfunctioning

indoor unit

5

6

The button LED lights while the air

conditioning unit is running.

1

Temperature sensor

5. Po dotazování tuto úroveň opustíte opakovaným stisknutím tlačítka [ CANCEL].

16 I TOSHIBA


Chybové kódy jednotek RAV

Infračervený přijímač

Operation Timer Ready

Kabelový

dálkový

ovladač

Chybový

kód

Žádný

ukazatel

(dálkový

ovladač

nefunguje)

● ● E01*2

● ● E02

● ● E03

● ● E04

Chyba vnitřní nebo venkovní jednotky

Diagnostika a spuštění

Projev Stav zařízení Zobrazení

Žádná komunikace s hlavní vnitřní jednotkou

* Zapojení dálkového ovladače

* Vnitřní jednotka bez napětí

* Nedokončená automatická adresace

Žádná komunikace s hlavní vnitřní jednotkou

* Komunikace mezi jednotkami /

k dálkovému ovladači je přerušena

(zobrazení na dálkovém ovladači)

Vnitřní jednotka bez signálu (zobrazeno na

dálkovém ovladači)

Dálkový ovladač (včetně infračerveného) nebo

síťový adaptér nekomunikuje

Venkovní jednotka nevysílá sériový signál

* Chyba v propojení

* Závada venkovní desky P.C.

* Závada vnitřní desky P.C.

Stop

Stop

(Automatický

restart) *

Provoz při

centrálním

ovládání

Stop

(Automatický

restart) *

Provoz při

centrálním

ovládání

Stop

(Automatický

reset)

Stop

(Automatický

reset)

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

● ● E08 Dvojitá adresa vnitřních jednotek Stop Ihned po výskytu

● ● E09

● ● E10

- - - E14

● ● E18

Více hlavních dálkových ovladačů (zobrazení

na dálkovém ovladači)

Chyba komunikace mezi

vnitřními deskami P.C.

* Chyba mezi deskou MCU pohonu ventilátoru

a hlavní deskou

Chyba komunikace mezi vnitřní deskou (MCC-

1570) a deskou rozhraní 0–10 V sady pro

výparník VZT (RBC-DXC031)

Chyba komunikace mezi

hlavní vnitřní jednotkou a podřízenými

jednotkami

● F01 Přerušení/zkrat čidla TCJ

● F02 Přerušení/zkrat čidla TC

Stop

(podřízená

jednotka

v provozu)

Stop

(Automatický

reset)

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

- -

Stop

(Automatický

reset)

Stop

(Automatický

reset)

Stop

(Automatický

reset)

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

○ F04 Přerušení/zkrat čidla TD Stop Ihned po výskytu

○ F06 Přerušení/zkrat čidla TE/TS Stop Ihned po výskytu

○ F08 Přerušení/zkrat čidla TO V provozu Ihned po výskytu

Zkontrolovat

○: svítí ●: nesvítí ⌾: bliká

Dálkový ovladač bez napětí, chyba vnitřní

paměti EEPROM

* Zapojení dálkového ovladače

* Chyba dálkového ovladače

* Napájení vnitřní jednotky

* Chyba vnitřní desky P.C.

* Vnitřní paměť EEPROM (včetně zásuvky):

Neustále se spouští automatické adresování

Dálkový ovladač bez signálu

1. Propojení jednotek / dálkového ovladače

2. Chyba dálkového ovladače

3. Napájení vnitřních jednotek

4. Chyba vnitřní desky P.C.

Chyba odesílání signálu z dálkového ovladače

* Obvod v dálkovém ovladači: výměna

Propojení dálkového ovladače,

síťového adaptéru

* Nefunguje LCD displej infračerveného

dálkového ovladače

(není zapojený)

* Kód centrálního ovládání [97]

1. Výpadek venkovní jednotky

* Chyba propojení, otevřený klixon

* Komunikace IF-IPDU

* Zapojení desky P.C.; chyba desky P.C.

2. Výpadek vnitřní jednotky

* Zapojení desky P.C.; chyba desky P.C.

Změny

v propojení dálkového ovladače (skupinového/

samostatného) nebo výpadek proudu během

automatické adresace

* Nesrovnalosti ve skupinové

adresaci po zapnutí napájení, automaticky

se změní na [address setup mode]

Nastavení hlavního dálkového ovladače

a podřízených ovladačů (včetně

infračervených): je možný pouze jeden hlavní

dálkový ovladač

1. Zapojení dálkového ovladače

2. Napájení vnitřní jednotky

3. Chyba vnitřní desky P.C.

Mezi vnitřní deskou a deskou rozhraní 0–10 V

neprobíhá déle než 3 minuty žádná komunikace

(připojení AB).

1. Zapojení dálkového ovladače

2. Napájení vnitřních jednotek

3. Chyba vnitřní desky P.C.

1. Čidlo TCJ

2. Chyba vnitřní desky P.C.

1. Čidlo TC

2. Chyba vnitřní desky P.C.

1. Čidlo TD

2. Chyba venkovní desky P.C.

1. Čidlo TE/TS

2. Chyba venkovní desky P.C.

1. Čidlo TO

2. Chyba venkovní desky P.C.

BUSINESS/RAV

TOSHIBA I 17


BUSINESS/RAV

● F10 Přerušení/zkrat čidla TA

18 I TOSHIBA

Stop

(Automatický

reset)

Ihned po výskytu

○ F12 Přerušení/zkrat čidla TS Stop Ihned po výskytu

○ F13 Přerušení/zkrat čidla TH Stop Ihned po výskytu

Infračervený přijímač

Operation Timer Ready

Kabelový

dálkový

ovladač

Chybový

kód

Diagnostika a spuštění

Projev Stav Zobrazení

○ F15 Teplotní čidla TE/TS vykazují chybu Stop Ihned po výskytu

● F29

Chyba paměti EEPROM vnitřní jednotky

* Chyba čtení paměti EEPROM

Stop

(Automatický

reset)

Ihned po výskytu

1. Čidlo TA

2. Chyba vnitřní desky P.C.

1. Čidlo teploty sání TS

2. Chyba venkovní desky P.C.

Chyba venkovní desky P.C.

(Q201 je součástí čidla TH.)

Zkontrolovat

1. Čidlo TE/TS

2. Chyba venkovní desky P.C

1. Vnitřní paměť EEPROM (zásuvka)

2. Chyba desky P.C.

○ F31 Chyba paměti EEPROM venkovní jednotky Stop Ihned po výskytu Chyba venkovní desky P.C.

● ● H01

● ● H02

● ● H03

● ● H04

● ● H06

Porucha kompresoru

* Objeví se při zjištění

Kompresor se netočí

* Po určité době po spuštění kompresoru

reaguje přepěťová ochrana

Chyba přepěťové ochrany

* Proud je příliš vysoký, i když

je kompresor vypnutý.

* Napájení není správné

Kontrola termostatem opláštění

* Abnormální přehřívání kompresoru

Systém nízkého tlaku – chyba venkovní

jednotky

Stop

Stop

Stop

Stop

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

1. Napájení 240 V +/-10 %

2. Přetížení chladicího okruhu

3. Měření proudu na straně AC

1. Kompresor (zadřený atd.): výměna

2. Zapojení kompresoru (chybí

fáze)

3. Napájení (3fázový model)

1. Pokud se kompresor zastaví okamžitě po

restartu: zkontrolujte IPDU

2. Problém s napájením

3. Problém s napětím/ propojením

1. Zkontrolujte termostat opláštění kompresoru

a připojovací konektor

2. Zkontrolujte možné úniky chladiva,

proveďte doplnění

3. Zkontrolujte, zda je úplně otevřený servisní

ventil.

4. Zkontrolujte ventil PMV (pulzní ventil)

5. Zkontrolujte, zda nejsou zalomené Cu

trubky

Stop Ihned po výskytu Neobvyklý tlak (čidlo PS)

● L03 Více hlavních jednotek Stop Ihned po výskytu

● L07 Skupinová linka v jednotlivých jednotkách Stop Ihned po výskytu

● L08 Není nastavena skupinová adresa Stop Ihned po výskytu

Změna zapojení dálkového ovladače

(skupinového/samostatného) nebo ještě není

dokončena adresace (konfigurace / kontrola

adresace po přivedení napětí)

* Pokud není adresace po přivedení

napětí v pořádku, automatický přechod do

„address setup mode“ (reset adres)

Změna zapojení dálkového ovladače

(skupinového/samostatného) nebo ještě není

dokončena adresace (konfigurace / kontrola

adresace po přivedení napětí)

* Pokud není adresace po přivedení

napětí v pořádku, automatický přechod do

„address setup mode“ (reset adres)

Změna zapojení dálkového ovladače

(skupinového/samostatného) nebo ještě není

dokončena adresace (konfigurace / kontrola

adresace po přivedení napětí)

● L09 Vnitřní jednotka bez výkonu Stop Ihned po výskytu Výkonový kód (DN=11)

○ L10 Špatný typ jednotky Stop Ihned po výskytu

○ L20

● ● L29

Dvojitá vnitřní centrální adresa (zobrazení na

centrálním dálkovém ovladači)

Ostatní chyby venkovní jednotky

* Chyba komunikace CDB a IPDU

(uvolněné konektory)

* Nadměrná teplota chladiče

(teplota přesahuje specifickou hodnotu)

Stop

(Automatický

restart)

Stop

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

○ L30 Nezvyklé vypnutí venkovní jednotky Stop Ihned po výskytu

* Pokud není adresace po přivedení

napětí v pořádku, automatický přechod do

„address setup mode“ (reset adres)

1. Venkovní servisní deska P.C.

2. Zkontrolujte nastavení typu jednotky

Nastavení centrální adresy (DN=03)

1. Připojení CDB a IPDU

2. Nezvyklé přetížení chladicího okruhu

1. Ovládání venkovní jednotky

2. Vnitřní deska P.C.

○: svítí ●: nesvítí ⌾: bliká


○ L31 Pracuje bezpečnostní okruh rozpoznání fází

Provoz

(kompresor se

zastaví)

Ihned po výskytu

● P01 Vnitřní jednotka, chyba ventilátoru Stop Ihned po výskytu

● P03

Infračervený přijímač

Operation Timer Ready

Kabelový

dálkový

ovladač

Chybový

kód

Výstraha horkých plynů

* Teplota přesahuje specifickou hodnotu

Diagnostika a spuštění

Stop

Ihned po výskytu

Projev Stav Zobrazení

○: svítí ●: nesvítí ⌾: bliká

1. Napájení (točivé magnetické pole, chybí

fáze)

2. Venkovní deska P.C.

Došlo ke zjištění chyby ventilátoru vnitřní

jednotky (pracuje tepelné relé motoru

ventilátoru)

1. Chladicí okruh (únik chladiva)

2. Chyba ventilu PMV

3. Chyba čidla TD

Zkontrolovat

BUSINESS/RAV

● P04

Vysoký tlak na čidle TE (teplota přesahuje

specifickou hodnotu)

Stop

Ihned po výskytu

1. Přetížení chladicího okruhu

2. Čidlo TE

3. Venkovní deska CDB

● P05 Chyba rozpoznání nulové fáze Stop Ihned po výskytu Chyba venkovní jednotky

● P07 Chyba přehřívání chladiče Stop Ihned po výskytu Chyba venkovní jednotky

● P10

Plovákový spínač

* Přerušení, závada atd.

Stop

Ihned po výskytu

1. Čerpadlo kondenzátu

2. Odvod kondenzátu

3. Plovákový spínač

4. Vnitřní deska P.C.

● P12

Chyba motoru ventilátoru DC ve vnitřní

jednotce

Stop

Ihned po výskytu

1. Chyba čidla otáček

2. Přepětí motoru ventilátoru při provozu

3. Zablokovaný motor

4. Vnitřní deska P.C.

● P15 Chyba úniku chladiva Stop Ihned po výskytu Zkontrolujte čidla TD a TS

● P19

● P22

● P26

Chyba 4cestného ventilu

* Hodnota čidla TC padá po spuštění režimu

TOPENÍ

Chyba motoru ventilátoru DC ve venkovní

jednotce

Přepěťové vypnutí inverteru (krátkodobé)

Napěťová kontrola hlavního obvodu

Stop

(Automatický

reset)

Stop

Stop

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

Ihned po výskytu

● P29 Problém IPDU – hlášení o rotaci Stop Ihned po výskytu

● P31

Hlavní jednotka se zastaví při chybovém

hlášení na podřízené jednotce

Stop

(podřízená

jednotka)

(automatický

reset)

Ihned po výskytu

1. 4cestný ventil

2. Čidla TC/TCJ

3. Vnitřní deska P.C.

1. Chyba čidla otáček

2. Přepětí motoru ventilátoru při provozu

3. Zablokovaný motor

4. Venkovní deska CDB

1. Inverter se zastaví okamžitě po restartu;

zkrat vinutí kompresoru

2. Zapojení IPDU

Pokud chyba přetrvává i po odpojení:

kompresor: vyměňte IPDU

1. Nastavení/chyba hl./podř. jednotek

[E03], [L03], [L07], [L08]

2. Chyba vnitřní desky P.C.

V případě chyby vnitřní jednotky je ventilátor ZAPNUTÝ, jelikož podřízená jednotka nekomunikuje s venkovní jednotkou.

Chyba centrálního dálkového ovladače

Infračervený přijímač

Kabelový

dálkový

ovladač

Diagnostika a spuštění

Zkontrolovat

Operation Timer Ready Chybový kód Projev Stav Zobrazení

C05 Chyba odesílání z centrálního ovladače Provoz pokračuje Ihned po výskytu

C06 Chyba na příjmu centrálního ovladače Provoz pokračuje Ihned po výskytu

1. Zapojení vedení BUS sběrnice, napájení

vnitřních jednotek

2. Svorky U3, U4

3. Síťový adaptér P.C.desky

4. Chyba centrálního ovladače

(nastavení centrálního, dálkového ovladače

atd.)

5. Terminál (SW01)

1. Zapojení vedení sběrnice BUS, napájení

vnitřních jednotek

2. Svorky U3, U4

3. Síťový adaptér P.C desky

4. Chyba centrálního ovládání (nastavení

centrálního, dálkového ovladače atd.)

5. Terminál (SW01)

P30

Upozornění na chybu vnitřní jednotky

Provoz/stop

(v závislosti na

typu chyby)

Ihned po výskytu

Zkontrolujte chybový kód vnitřní jednotky

TOSHIBA I 19


Chybové kódy prostřednictvím LED diod na venkovní desce série 2+3

BUSINESS/RAV

RAV-SMxxx3AT-E, RAV-SPxxx2AT-E

SW801: LED dispej s BIT 1, BIT 2 OFF

• V případě výskytu více chyb je zobrazována ta nejnovější.

• Pokud LED dioda svítí, je problém na straně P.C desky a jednotka se zastaví.

• Pokud LED dioda bliká, je problém na straně IPDU a jednotka se zastaví.

• Spuštění klixonu kompresoru má za následek přerušení sériové komunikace. Při opakovaném spuštění se proto objeví

„chyba sériové komunikace“.

Strana CDB

Strana IPDU

Č. Položka

Typ A

Chybový kód

Typ B

D800

(červená)

LED displej

D801 (žlutá) D802 (žlutá) D803 (žlutá)

1 Čidlo TE F06 18 ○ ● ● ●

2 Čidlo TD F04 19 ○ ○ ● ●

3 Čidlo TS F06 18 ● ● ○ ●

4 Čidlo TO F08 1B ● ○ ● ●

5 Výstraha horkých plynů P03 1E ● ○ ○ ●

6 Motor ventilátoru DC P22 1A ○ ○ ○ ●

7 Chyba komunikace s IPDU (nezvyklé zastavení) L29 1C ○ ● ● ○

8 Porucha vysokého tlaku P04 21 ● ○ ● ○

9 Chyba paměti EEPROM ○ ○ ● ○

10

Chyba komunikace v rámci IPDU (bez nezvyklého

zastavení) ● ● ○ ○

11 Ochrana IGBT proti zkratu P26 14 ● ● ●

12 Chyba kontrolního obvodu P29 16 ● ● ●

13 Chyba měření proudu H03 17 ● ●

14 Zadřený kompresor H02 1D ● ● ●

15 Chyba kompresoru H01 1F ● ●

○: svítí ●: nesvítí ⌾: bliká (5 Hz)

Chybový kód

Chybové kódy se podle použitého dálkového ovladače rozlišují na typ A a typ B.

Proto je nutné vzít v potaz, jaký dálkový ovladač je používán.

Typ A:

Kabelový dálkový ovladač, např. RBC-AMT32E, RBC-AS41E, RBC-AMS41E, RBC-AMS51E-ES, RBC-AMS54E-ES.

Typ B:

Kabelový dálkový ovladač RBC-SR1-PE, RBC-SR2-PE, centrální dálkový ovladač RBC-CR64-PE.

20 I TOSHIBA


RAV – schéma chladicího okruhu a umístění čidel

Venkovní jednotka:

Muffler

Ø45 × 230 L

Solenoid valve

Check

valve

P

Check joint

High-pressure side

Pressure switch

TO sensor

TL sensor

BUSINESS/RAV

4-way

valve

Check joint

Low-pressure side

TD sensor

P

Pressure

sensor

TE sensor

Distributor

Heat exchanger

Ø8, 2 rows, 60 stages + Ø9.5, 1 row, 60 stages

13-13 pass + under cool pass

TS sensor

Liquid tank

Ø45 × 420 L

PMV 1

Accumulator

(8500cc) Ø161.6

Packed valve

Ø12.7

Compressor

DA550A3F-11M

PMV 2

: Cooling

: Heating

: Strainer

Ball valve

Ø19.1

Vnitřní jednotka:

(Indoor unit)

Distributor

(Strainer incorporated)

TCJ sensor

To outdoor unit

TC sensor

Refrigerant pipe

at liquid side

(Outer dia : ØB)

Air heat

exchanger

– 31 –

Refrigerant pipe

at gas side

(Outer dia : ØA)

To outdoor unit

Heating

Cooling

TOSHIBA I 21


Zapojení jednotky RAV-DXC010

BUSINESS/RAV

Teplotní čidla

Teplotní čidla chladiva se zasouvají do navařených držáků čidel a zajišťují se pomocí dodané PŘIPEVŇOVACÍ DESKY.

Vodiče čidel je nutné připojit následujícím způsobem:

Čidlo TC ČERNÝ vstupní 2pólový konektor ČERNÝ 2pólový konektor

Čidlo TCJ ČERVENÝ vstupní 2pólový konektor ČERVENÝ 2pólový konektor

Čidlo TA ŽLUTÝ vstupní 2pólový konektor ŽLUTÝ 2pólový konektor

Kabely čidel, které se dodávají v maximální povolené délce 5 m, nelze prodlužovat/zkracovat.

Nadbytečnou délku stočte do vnitřní jednotky.

Propojovací kabely mezi jednotkami

Připojovací svorky 1/2/3/PE:

Na rozhraní LC DX musí být propojeny s odpovídajícími připojovacími svorkami venkovní jednotky.

Externí zapnutí/vypnutí

Připojovací svorky 4/5:

Příkaz externího zapnutí/vypnutí (230 V AC) na relé KP4. Pokud je na kontaktu napětí, systém se zapne. Jestliže je kontakt bez napětí, systém se vypne.

Je-li systém zapnutý, je přesto možné zapnutí/vypnutí dálkovým ovladačem.

Výstup motoru ventilátoru (230 V AC)

Připojovací svorky 6/7:

Výstup motoru ventilátoru 230 V AC (max. 3 A). Během fáze odtávání není výstup k dispozici.

Sběrnicový kabel dálkového ovladače (A/B)

Připojovací svorka A/B:

K těmto připojovacím svorkám lze připojit doplňkové dálkové teplotní čidlo (TCB-TC21LE2). Kromě toho lze volitelně připojit buď druhý kabelový dálkový

ovladač, nebo příslušenství RBC-FDP3-PE – analogové rozhraní 0–10 V. Nelze však současně připojit druhý dálkový ovladač a příslušenství BMS.

Provozní hlášení ventilátoru

Připojovací svorky 8/9:

Během spuštění motoru ventilátoru je uzavřený beznapěťový kontakt mezi svorkami 8/9.

Signál výstrahy

Připojovací svorky 10/11:

Jestliže se v systému vyskytne chyba, zobrazí se prostřednictvím otevřeného beznapěťového kontaktu.

Vstup chyby ventilátoru

Připojovací svorky 12/13:

K této připojovací svorce lze připojit monitorování funkce ventilátoru (dodaného zákazníkem) prostřednictvím beznapěťového kontaktu (např. monitorování

diferenčního tlaku, kontakt ochrany motoru apod.). Uzavřený kontakt spustí chybové hlášení L30.

Externí bezpečnostní kontakt

Připojovací svorky 14/15:

Pokud je tento kontakt otevřený déle než 1 minutu, spustí se chybové hlášení P10 a systém se automaticky vypne. Tento kontakt lze také využít pro

účely protimrazové ochrany dodané zákazníkem.

Není-li bezpečnostní kontakt používán, je nezbytné provést jeho přemostění.

22 I TOSHIBA


Zapojení jednotek VRF MM-DXC010 - 012

Napájení

Připojovací svorky /L/N:

Ovladač je nutné připojit k hlavní rozvodné síti přes jistič.

Externí zapnutí/vypnutí

Připojovací svorky 1/2:

Zapnutí/vypnutí prostřednictvím externího beznapěťového kontaktu. Jestliže je kontakt uzavřený, systém se zapne. Pokud je kontakt otevřený, systém se vypne.

Dojde-li k zapnutí systému prostřednictvím externího kontaktu, je přesto možné zapnutí/vypnutí dálkovým ovladačem.

SADY PRO VÝPAR-

NÍK VZT

Vstup chyby ventilátoru

Připojovací svorky 3/4:

K této připojovací svorce lze připojit monitorování funkce externího ventilátoru (dodaného zákazníkem) prostřednictvím beznapěťového kontaktu

(např. monitorování diferenčního tlaku, kontakt ochrany motoru apod.). Uzavřený kontakt spustí chybové hlášení L30 (12 V DC).

Signál výstrahy z větrací sady

Signál výstrahy z větrací sady (volitelně)

Připojovací svorky 5/6:

Když se v systému vyskytne chyba, je tento beznapěťový kontakt uzavřený.

Provozní hlášení ventilátoru

Připojovací svorky 7/8:

Během spuštění motoru ventilátoru je uzavřený beznapěťový kontakt mezi svorkami 7/8 (250 V AC, 8 A).

Externí bezpečnostní kontakt

Připojovací svorky 9/10:

Pokud je tento kontakt otevřený déle než 1 minutu, spustí se chybové hlášení P10 a systém se automaticky vypne (12 V DC). Tento kontakt lze případně využít také pro

účely protimrazové ochrany dodané zákazníkem.

Není-li bezpečnostní kontakt používán, je nezbytné provést jeho přemostění.

Sběrnicový kabel vnitřní jednotky (U1/U2/ )

Připojovací svorky U1/U2 / :

Podrobnosti týkající se zapojení sběrnice vnitřní jednotky najdete v návodu k instalaci venkovní jednotky VRF.

Sběrnicový kabel dálkového ovladače (A/B)

Připojovací svorky A/B:

K těmto připojovacím svorkám lze volitelně připojit druhý kabelový dálkový ovladač. Propojení A/B se používá ke skupinovému ovládání.

Teplotní čidla

Teplotní čidla vybavená objímkami jsou zasunuta do navařených držáků čidel (k dispozici jsou 2 velikosti čidel: Ø 4 a Ø 6) a zajištěna pomocí dodaných připevňovacích

plechů.

Kabely čidel je nutné připojit následujícím způsobem:

Připojovací svorka 50/51 Čidlo TC1, Ø 4 (HNĚDÁ) Připojovací svorka 54/55 Čidlo TCJ, Ø 6 (ČERVENÁ)

Připojovací svorka 52/53 Čidlo TC2, Ø 6 (ČERNÁ) Připojovací svorka 56/57 Čidlo TA / SVORKA P (ŽLUTÁ)

Čidla se nesmí prodlužovat. Dodaná délka 5 metrů představuje maximální povolenou délku.

Pulzní ventil (PMV)

Připojení prodlužovacího kabelu ventilu PMV se provádí následujícím způsobem:

Připojovací svorka 81 BÍLÁ Připojovací svorka 84 MODRÁ

Připojovací svorka 82 ŽLUTÁ Připojovací svorka 85 HNĚDÁ

Připojovací svorka 83 ORANŽOVÁ Připojovací svorka 86 ČERVENÁ

Kabel ventilu PMV se nesmí prodlužovat. Dodaná délka 5 metrů představuje maximální povolenou délku.

TOSHIBA I 23


Schéma zapojení RAV-DXC010

SADY PRO

VÝPARNÍK VZT

Notes

1. The dashed lines indicate wiring on site.

2. indicate terminal blocks and the numbers within them are the terminal numbers.

3. Please refer to the installation manual for wiring instructions.

TA - Sensor

Optional Accessory

TCJ - Sensor

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

CN083

0V S1 S2 S3 0V S4 S6 S8

(whi) CN068 CN033

INT1 INT2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 (blu)

(grn) 1 2 3 1 2 1 2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

RBC-FDP3-PE

2

H M L

TCC-NET D-BUS RELAY 3

RY004

A B DB DA GND R1 R2 1 RY007

1 2 3 4 5 6 7 2 CN079 1

1 2 3 4 5 6

UL

7 3 (red) 2

CN304

RY002

RY001

(gry)

RY006

CN076 1 1

1 (whi) 2 2

Indoor Control P.C. Board

3 RY005 CN073 1

CN309

MCC-1403-05 (red) 2

(yel)

CN030

(red)

CN104

(yel)

1 2

1 2 1 2

CN102 CN101

(red) (blk)

CN080

(grn)

TC - Sensor

1

2

1

2

3

KP3

41 44

White LED

Panel Live

3

1 1 CN072 1

2 2 Fuse T5A

(whi) 2

3

4 4 CN067

CN071 1

5 5 (blk)

(whi)

2

1 CN066

CN070 1

2 (whi)

(whi) 2

CN025

(whi)

CN041

(blu)

CN050 (whi)

CN074

(whi)

CN075

(whi)

CN061

(yel)

CN032

(whi)

CN060

(whi)

1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

14

1 2 3 4

1 2 3 4

A2 A1 Sub PC Board

MCC-1520

KP3 1 2 3 4 5 6 CN01

1 2 3 4 5 6 (whi)

5

6

5 6

CN02

(yel)

KP4

11

14

KP1

A1

A2

KP2

A1

A2

KP2

11

Transformer

A1

KP4

KP3

A2

11

14

11

KP1

14

1 2 3 4 5 6 7

A B 8 9 10 11 12 13 14 15

Switch

AC

~

Outdoor Unit

External

On / Off

AC 230V Fan

Output

Bus

A / B

Operation

Alarm Fan

Error

Safety

Contact

24 I TOSHIBA


Schéma zapojení MM-DXC010

MM-DXC010 VRF DX COIL CONTROLLER (Individual / Header)

Notes

1) The dashed lines indicate wiring on site.

2) 1 indicate terminal blocks with alphanumeric identification.

BLU

BLU

3) Please refer to the Installation manual for wiring instructions. 5m 5m 5m 5m 5m 5m

4) Factory setting (Individual): DN0E_0000 & DN14_0000.

5) Group setting (Header): DN0E_0001 & DN14_0001.

PMV

81 82 83 84 85 86

57

TA - Sensor TCJ-Sensor TC2 - Sensor TC1 - Sensor

5m

YEL RED

YEL RED

WHI YEL ORN BLU BRN RED BLK BLK BLK BLK BLK BLK BLK BLK

BLK

BLK

5m 5m

5m 5m 5m 5m 5m

56 55 54 53 52 51

50

BRN

WHI

YEL RED BRN

White LED

Panel Live

RBC-AMT32E

2

3

1

2

CN083 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2

6 1 2 1 2 1 2

1 2 3

WHI 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2

1 2

CN082 CN081 CN104 CN102 CN101 CN100

P301 H M L UL

BLU BLK YEL RED BLK BRN

RY004

1 RY007

1 CN066

2 WHI

CN068

BLU

RY002 RY001

28

WHI YEL ORN BLU BRN RED YEL YEL RED

CN033

GRN 3 4 5

Auto

Restart

MCC-1403-05

DN CODE VALUE

CN304

Individual 0000

Mode

GRY RY006 0E

CN080

Selection

Header 0001

GRN

Device

3 RY005 10

Hi-Static 0006

CN079

CN309

Type

RED 2

YEL

kW 5.6 7.1 8.0 11.2 14.0 16.0 22.4 28.0

Capacity

1 1

11

CN073 1

Code

2 2 FUSE T5A

- 0009 0011 0012 0015 0017 0018 0021 0023 RED

3 3

CN067

Individual 0000

Group

BLK

14

Address

CN072

Header

0001

WHI

Disabled 0000

Enabled 0001

RED BLK BLK

CN025 CN040 CN041 CN050 CN075

CN061 CN032 CN060

WHI BLU BLU

WHI

WHI

YEL WHI WHI

1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5

5

BRN BRN

3

CN070

WHI

6 1

1 1

CN030 2 2

RED 3 3

3

1

2

CN071 1

WHI 2

1 1

2 2

1

2

3

CN074

WHI

6

2

A2 A1 FERRITE

1 2 3 4 5 6 CN02

1 2 3 4 A B A1 A1

CORE

1 2 3 4 5 6 YEL

KP1 KP2

KP3 1 2 3 4

MCC-1520 A2 A2

BRN

BLU

14

1 2 3 4 5 6 CN01

KP2

1 2 3 4 5 6 WHI

11 11

KP3

11 KP1 KP3 44

L N 1 2 U1 U2

TRANSFORMER

A B

6 7

5

14

14

8 3 4 9 10

41

BRN

BRN

BRN

BLU

BLU

BLU

YEL

GRN

BLK

BLK

RED

RED

RED

RED

ORN

ORN

ORN

ORN

BLU

BLU

BRN

BRN

POWER SUPPLY

220 / 240VAC

50Hz

EXTERNAL

ON / OFF

CONTROL BUS

U1 / U2

(24VDC Serial)

CONTROL BUS

A / B

(24VDC Serial)

ALARM OUTPUT

Contact Rating

250VAC 6A

OPERATION OUTPUT

Contact Rating

250VAC 8A

FAN

ERROR

Rating 12VDC

SAFETY

CONTACT

Rating 12VDC

SADY PRO

VÝPARNÍK VZT

TOSHIBA I 25


Konfigurace rozhraní RAV-DXC010

Deska sady pro výparník VZT není při dodávce předem nakonfigurována. Určité parametry je nutné nastavit pomocí DN kódů.

SADY PRO

VÝPARNÍK VZT

DN

KÓD

VENKOVNÍ JEDNOTKA

(RAV-****-E)

SM563AT SM803AT SM1103AT SM1403AT SM1603AT SM2244AT8 SM2804AT8

SP564AT SP804AT SP1104AT(8) SP1404AT(8) SP1604AT8 - -

11 VÝKONOVÝ KÓD 0009 0012 0015 0017 0018 0021 0023

01 VÝSTRAHA FILTRU (deaktivována) 0000

03 ADRESA CENTRÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ 0099* standard

0d

0f

AUTOMATICKÝ REŽIM (aktivovaný)

0000 standard

AUTOMATICKÝ REŽIM (deaktivovaný) 0001

DOSTUPNÝ REŽIM (tepelné čerpadlo) 0000

DOSTUPNÝ REŽIM

(pouze chlazení)

10 TYP JEDNOTKY 0006

12 ADRESA CHLADICÍHO OKRUHU 0099*

13 ADRESA JEDNOTKY 0099*

14 ADRESA SKUPINY 0099*

28 AUTOMATICKÝ RESTART

0001

0000 deaktivovaný

0001 aktivovaný

* 0099 – Adresa není přiřazena (systémové adresy jsou přidělovány systémem v rámci automatické adresace).

Centrální adresu (DN-03) lze přiřadit centrálním dálkovým ovladačem nebo kabelovým dálkovým ovladačem. Z toho vyplývající změny mohou způsobit

chybné funkce.

Konfigurace sady pro výparník VZT v rámci systému VRF

Deska sady pro výparník VZT je při dodávce pro jednotky RAV předem nakonfigurována. Instalační pracovník však musí nastavit výkonový kód DN 11. Je-li jednotka

MM-DXC010 použita jako hlavní jednotka, je nutné změnit také kódy DN 0E a DN 14.

MODEL

MM-DXC010

MM-DXV080

MM-DXC010

MM-DXV140

MM-DXC010

MM-DXV280

Výběr režimu (DN 0E)

0000* Samostatná jednotka 0000* Samostatná jednotka 0000* Samostatná jednotka

0001 Hlavní jednotka 0001 Hlavní jednotka 0001 Hlavní jednotka

Typ jednotky (DN 10) 0006* 0006* 0006*

Chladicí výkon v kW 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Výkonový kód (DN 11) ** 0009 0011 0012 0015 0017 0018 0021 0023

Adresa skupiny (DN 14)

0000* Samostatná jednotka 0000* Samostatná jednotka 0000* Samostatná jednotka

0001 Hlavní jednotka 0001 Hlavní jednotka 0001 Hlavní jednotka

Automatický restart

0000* deaktivovaný 0000* deaktivovaný 0000* deaktivovaný

(DN 28)

0001 aktivovaný 0001 aktivovaný 0001 aktivovaný

MODEL

MM-DXC012

MM-DXV080

MM-DXC012

MM-DXV140

MM-DXC012

MM-DXV280

Výběr režimu (DN 0E) 0001* 0001* 0001*

Typ jednotky (DN 10) 0006* 0006* 0006*

Chladicí výkon v kW 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Výkonový kód (DN 11) ** 0009 0011 0012 0015 0017 0018 0021 0023

Adresa skupiny (DN 14) 0002* 0002* 0002*

Automatický restart

0000* deaktivovaný 0000* deaktivovaný 0000* deaktivovaný

(DN 28)

0001 aktivovaný 0001 aktivovaný 0001 aktivovaný

* Standardní hodnota (tovární nastavení)

** Během výroby všech sad DX dochází k funkční kontrole DN11_0009.

26 I TOSHIBA


Schéma zapojení rozhraní RBC-DXC031

LC / VRF WIRING DIAGRAM (RBC-DXC031)

SW3

LD3

LD2

LD1

See: SW1 / SW2 / SW3 Configuration

CN7 CN1 1 2

WHI 1 2 3 4 WHI 1 2

AC24V IN

D/O

OUT 2 OUT 1

2 1 CN4 4 3 2 1 CN3

2 1 WHI 4 3 2 1 ORN

2

Notes

1. The dashed lines indicate wiring on site.

SW2 SW1 TCC-LINK 2. indicate terminal blocks and the numbers within them are the

CN5

WHI

terminal numbers.

AN1 1 1 3. Please refer to the installation manual for wiring instructions.

AN2 2 2

A/I 1

AN3 3

4. The DX-Interface can be configured as a LC or VRF system.

COM 4 4

K2

K1

D/I

2 1

BLK : BLACK

BLU : BLUE

RED : RED

GRY : GREY

PNK : PINK

GRN : GREEN

WHI : WHITE

BLK BLK

5m 1.2m

YEL YEL YEL

CN101 1 1

BLK 2 2

SW501 BLK BLK BLK

Fuse T6.3A

System LC VRF

1 1 BLK RED

CN67 SW501_1 OFF ON CN103 1 CN102 1 1

2 5m 1.2m

BLK SW501_2 OFF OFF GRN 2 RED 2 2

3 3

RED RED RED

1

KP3

6

TX-TOS1413

6 5 4 3

4 3

1 CN2

WHI

A2

A1

2 3 4 5

CN61

YEL 1 1 KP7

MCC-1570 COLOUR IDENTIFICATION

A2

1 1 BRN : BROWN

CN309

ORANGE

Transformer 2 ORN :

YEL

3 3 YEL

White LED

Panel Live

5

4

5

: YELLOW

G / Y : GREEN / YELLOW

5 6

CN60

WHI

CN104

YEL

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

1 1

2 2

1 1

CN73 1 BLK

WHI 2

CN100 2

BRN

CN40 CN41 CN80 CN34 CN82 WHI WHI BRN

BLU BLU GRN RED BLU

1 2 1 2 3 1

1 2 1 3

2 3 1 2

1 3 1 3

3 1

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

BLU

3 3

BLK

5m

5m

A2

A2

KP4

KP5

BLK

1.2m

A1

A1

KP6

A2 A1

A2

A2

KP2

KP1

BLU

1.2m

A1

A1

A1

VRF ONLY

TA Sensor

TC2 Sensor

TCJ Sensor

ON

1 2

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

TC1 Sensor

SW1 / SW2 / SW3 Configuration

5m BLK DO1 Function

BLU

BLU

0.6m BLK

PMV

SW1_0 Lower than capacity command

SW1_1 Higher than capacity command

SW1_2

Cooling oil recovery / heating refrigerant

recovery control (VRF only)

SW1_3 Cooling output

SW1_4 Heating output

SW1_5 Thermo ON

VRF ONLY SW1_6 ~ F No function (For Future Development)

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B U1 U2 E 15 16 17

+ -

VRF = Power Supply (1,2 Only)

1Ph 220~240VAC 50Hz

LC = Outdoor (1,2,3)

AI1

Analogue Input

(0-10V)

Capacity

Demand

DI_1

On / Off

Input

DI_2

Mode

Input

Cool /

Heat

D0_1

Digital

Output 1

(User

Defined)

D0_2

Digital

Output 2

(User

Defined)

Sub Bus

A / B

Main Bus

U1 / U2

Safety

Contact

(Normally

Closed)

Rating 12VDC

11

CO

Fan Error

Input

(Normally

Open)

Rating 12VDC

KP1

12

NC

14

NO

11

CO

KP2

12

NC

14

NO

Fan Motor

Active

Digital

Output

250VAC 6A

11

CO

KP3

12

NC

14

NO

Alarm

Active

Digital

Output

250VAC 6A

11

CO

KP4

12

NC

14

NO

Defrost

Mode

Digital

Output

250VAC 6A

11

CO

KP5

12

NC

14

NO

Start Up

Control

Active

Digital

Output

250VAC 6A

(VRF Only)

KP6 KP7

11

CO

12

NC

14

NO

Pre-defrost

Control

Active

Digital

Output

250VAC 6A

(VRF Only)

11

CO

12

NC

14

NO

Cool (NO)

Heat (NC)

Digital

Output

250VAC 6A

DO2 Function

SW2_0 Lower than capacity command

SW2_1 Higher than capacity command

SW2_2

Cooling oil recovery / heating refrigerant

recovery control (VRF only)

SW2_3 Cooling output

SW2_4 Heating output

SW2_5 Thermo ON

SW2_6 ~ F No function (For Future Development)

SW3 Function

SW3_1_OFF Header Wired Remote fitted (Default)

SW3_1_ON No Wired Remote / Follower Remote fitted

SW3_2_OFF Stepped AI1 Demand Input (Default)

SW3_2_ON Linear AI1 Demand Input

SW3_2~8 Do not use (Default OFF)

SADY PRO

VÝPARNÍK VZT

17

TOSHIBA I 27


.

Konfigurace sady pro výparník VZT

Konfigurace LC / VRF

• Sadu pro výparník VZT (RBC-DXC031) lze použít pro jednotky LC i systémy VRF.

• Standardně je konfi gurována jako model LC (při použití v rámci

systému VRF se upraví pomocí DIP SW501 na MCC-1570).

SADY PRO

VÝPARNÍK VZT

System VRF LC

SW501_2 ON OFF

SW501_1 OFF OFF

Pro nastavení typu jednotky / výkonového DN kódu (je potřeba kabelový dálkový ovladač)

• Postupujte podle popisu pro nastavení kódů DN.

• Rozhraní používá kód DN nových typů jednotek 10_55. Ten je nastaven továrně.

• Technik musí nastavit výkonový kód (kód DN 11). Standardně je továrně nastaven na model s výkonem

10 PS (DN 10_23). Viz následující tabulka.

-

A

B

Na 4 sekundy současně

stiskněte tlačítka Test/Set/CL,

čímž potvrdíte režim

nastavení kódů DN.

Výkon (PS) 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10

Výkonový kód (DN11) 3 6 9 12 15 17 18 21 23

Chladicí výkon (kW) 2,5 3,6 5,6 8 11,2 14 16 22,4 28

Topný výkon (kW) 3,4 4 6,3 9 12,5 16 18 25 31,5

LC • • • • • • • • •

VRF (MM-DXV***) - - - - - - 141 281 281

28 I TOSHIBA


Řešení potíží u jednotek VRF

Jednotky MiNi SMMS, SMMS, SHRM, (-i,-e,...)

Je možné pouze kabelovým dálkovým ovladačem (RBC-AMT32E, RBC-AMS41E a RBC-AMS54E-ES).

Pomocí RBC-AMT32 a RBC-AMS41E

V případě výskytu chyby dojde k zobrazení kódu

a čísla zařízení.

K zobrazení chybového kódu dochází při provozu jednotky.

Pokud není vidět žádný chybový ukazatel, zapněte jednotku a proveďte

ověření paměti chyb podle níže uvedeného postupu.

Chybový kód

Číslo vadné

vnitřní jednotky

Čtení

V případě výskytu problému lze paměť chyb

vyvolat následujícím způsobem.

(V paměti se uchovávají až 4 kódy.)

Toto dotazování lze provést při provozu i v klidovém režimu.

BUSINESS/VRF

Postup

Popis

Při současném stisknutí tlačítek a na déle než 4 sekundy se objeví níže zobrazený ukazatel.

Jakmile se objeví na displeji [Service Check], nachází se jednotka v režimu paměti chyb.

Ukazatel [01: Error history order] v okně kódů.

Ukazatel [Check Code] v okně čísel kódů.

Pod ukazatelem UNIT No. se zobrazí adresa vnitřní jednotky s chybou [Indoor unit address with error].

Stisknutím tlačítek pro nastavení teploty

se zobrazí chybové kódy v pořadí, v jakém k nim došlo.

Pořadí je [01] (nejnovější) až [04] (nejstarší).

UPOZORNĚNÍ:

Stisknutím tlačítka [CL] dojde k vymazání všech chybových kódů.

Po dotazování opustíte nabídku stisknutím tlačítka .

TOSHIBA I 29


Chybové kódy jednotek VRF

Zobrazení chybového kódu na dálkovém ovladači a venkovní jednotce

(Displej se 7 segmenty na desce)

Způsob kontroly

Na dálkovém ovladači (hlavním dálkovém ovladači, centrálním dálkovém ovladači) a kartě rozhraní venkovní jednotky (I/F) se nachází

LCD displej (na dálkovém ovladači) nebo displej se 7 segmenty (karta rozhraní) zobrazující jednotlivé funkce.

To vám umožňuje jednotlivé funkce kontrolovat. Pomocí vlastní diagnostiky a následující tabulky můžete snadno zjistit problémy nebo chyby jednotek.

Seznam chybových kódů

V následujícím seznamu najdete všechny chybové kódy:

• Kontrola pomocí dálkového ovladače pro vnitřní jednotku: Viz „Displej na hlavním dálkovém ovladači“ v seznamu.

• Kontrola prostřednictvím venkovní jednotky: Viz „Displej se 7 segmenty, venkovní jednotka“ v seznamu.

• Kontrola pomocí centrálního dálkového ovladače Al-NET: Viz „Displej centrálního dálkového ovladače AI-NET“ v seznamu.

• Kontrola pomocí infračerveného dálkového ovladače pro vnitřní jednotku: Viz „Displej bloku čidel přijímací jednotky“ v seznamu.

BUSINESS/VRF

zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

E01

E01*2

E02

Chybový kód

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

Doplňkový kód

AI-NET

Centrální

dálkový

ovladač

E03 97

E04 4

E06

E08

E06

E07

E08

Počet vnitřních

jednotek bez chyby

Dvojitá adresa

vnitřních jednotek

E09 99

Dálkový

ovladač

Dálkový

ovladač

Dálkový

ovladač

Vnitřní

jednotka

Vnitřní

jednotka

Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

Chyba komunikace mezi vnitřní

jednotkou a dálkovým ovladačem

(zjištěná na straně dálkového ovladače)

Žádná komunikace s hlavní vnitřní

jednotkou

* Zapojení mezi jednotkami /

k dálkovému ovladači je přerušeno

(spuštění na dálkovém ovladači)

Vnitřní jednotka bez signálu (zjištěno na

dálkovém ovladači)

Dálkový ovladač (včetně infračerveného)

nebo síťový adaptér nekomunikuje

Venkovní jednotka nevysílá sériový

signál

* Chybné zapojení

* Závada venkovní desky P.C.

* Závada vnitřní desky P.C.

Zastaví se pouze

dotčená vnitřní

jednotka

Stop (Automatický

restart)

* Provoz u centrálního

ovládání

Zastaví se pouze

dotčená vnitřní

jednotka

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

4 I/F Omezený počet vnitřních jednotek Vše se zastaví

I/F

Chyba komunikace vnitřní/venkovní

jednotky (zjištěná u venkovní jednotky)

Vše se zastaví

96 Vnitřní I/F Dvojitá adresa vnitřních jednotek Vše se zastaví

Dálkový

ovladač

Více hlavních dálkových ovladačů

(zobrazeno na dálkovém ovladači)

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Chybí signál mezi vnitřní deskou

a dálkovým ovladačem

Chybí signál mezi vnitřní deskou

a dálkovým ovladačem

Nešlo odeslat signál

z dálkového ovladače

Dálkový ovladač (včetně

infračerveného) a síťový

adaptér nekomunikují

Vnitřní jednotka nepřijímá

signál z venkovní jednotky

Po uplynutí určité doby bez

zpětného hlášení signálu se

zobrazí kód [E06]

Přerušení signálu po

30 sekundách

Adresa vnitřní jednotky

zadaná několikrát

2 dálkové ovladače (včetně

infračerveného) jako hlavní

(hlavní jednotka se zastaví,

zbytek běžný stav)

* Zapojení dálkového ovladače (A/B)

* Přerušení, chyba kontaktu

* Napájení vnitřní jednotky

* Chyba desky P.C.

* Chyba adresy dálkového ovladače (u dvou

ovladačů jedné jednotky)

* Chyba desky P.C. dálkového ovladače

Dálkový ovladač bez signálu

1. Zapojení jednotek / dálkového ovladače

2. Chyba dálkového ovladače

3. Napájení vnitřních jednotek

4. Chyba vnitřní desky P.C.

Chyba odesílání signálu z dálkového ovladače

* Obvod v dálkovém ovladači: výměna

Zapojení dálkového ovladače, síťového

adaptéru

* Nefunguje LCD displej infračerveného

dálkového ovladače (není zapojený)

* Kód centrálního ovládání [97]

Zkontrolujte posloupnost zapínání vnitřní/

venkovní jednotky

* Zkontrolujte adresu vnitřní jednotky

* Zkontrolujte propojovací kabel

* Zkontrolujte koncový odpor venkovní

jednotky (SW30-2)

Výpadek venkovní jednotky

* Chybné zapojení, otevřený klixon

* Zapojení desky P.C.; chyba desky P.C.

Zkontrolujte provoz desky P.C. venkovní

jednotky

(vstup/výstup sériového signálu)

* Napájení vnitřních jednotek

* Propojovací kabel

* Konektor vnitřní jednotky / desky P.C.

* Konektor venkovní jednotky / desky P.C.

* Závada vnitřní desky P.C.

* Závada venkovní desky P.C. (I/F)

* Rozhraní venkovní jednotky (SW30-2)

* Zkontrolujte propojovací kabel

Změna zapojení dálkového ovladače (skupinového/samostatného)

nebo výpadek proudu

během automatické adresace

* Nesrovnalosti ve skupinové adresaci po

zapnutí napájení, automaticky se změní na

[address setup mode]

Nastavení hlavního dálkového ovladače

a podřízených ovladačů (včetně

infračervených): je možný pouze jeden hlavní

dálkový ovladač

* Deska P.C. dálkového ovladače

30 I TOSHIBA


zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

E10

E12

E14

Chybový kód

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

E12

E14

Doplňkový kód

01: Komunikace

vnitřní/venkovní

jednotky 02: Komunikace

venkovní/

venkovní jednotky

Mezi vnitřní deskou

DX-sady a deskou

rozhraní 0–10 V

neprobíhá déle než

3 minuty žádná

komunikace (připojení

AB).

AI-NET

Centrální

dálkový

ovladač

CF

Vnitřní

jednotka

42 I/F

Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

Chyba komunikace mezi vnitřními

deskami P.C.

* Chyba mezi deskou MCU pohonu

ventilátoru a hlavní deskou

Chyba při automatickém přiřazování

adres

Chyba komunikace mezi vnitřní deskou

DX-sady a deskou rozhraní 0–10 V

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Vše se zastaví

E15 E15 42 I/F Chyba odesílání z dálkového ovladače Vše se zastaví

E16

E17

E16

00: Překročený

povolený výkon

01: Počet připojených

vnitřních jednotek

E18 97,99

E19

E20

E23

E25

E26

E19

E20

E23

E25

E26

00: Žádná hlavní

jednotka

02: dvě nebo více

hlavních jednotek

01: Připojení

k venkovní jednotce

jiných

chladicích okruhů

02: Připojení k vnitřní

jednotce jiných

chladicích okruhů

Chyba odesílání při

komunikaci

mezi venkovními

jednotkami

Dvojitá adresa

u podřízených

venkovních jednotek

Adresa venkovní

jednotky, ze které

nelze přijmout standardní

signál

89 I/F

Vnitřní

jednotka

Vnitřní

jednotka

96 I/F

42 I/F

Počet připojených vnitřních jednotek /

překročený povolený výkon

Chyba komunikace mezi vnitřními

jednotkami a rozdělovačem toku

chladiva (Flow Box)

Chyba komunikace mezi hlavní vnitřní

jednotkou a podřízenými jednotkami

Hlavní venkovní jednotky nemají spojení

s vnitřními jednotkami

Při automatické adresaci nalezeny jiné

chladicí okruhy

Vše se zastaví

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Vše se zastaví

Vše se zastaví

15 I/F Chyba komunikace Vše se zastaví

15 I/F

Dvojitá adresa u podřízených

venkovních jednotek

Vše se zastaví

I/F Výpadek venkovní jednotky Vše se zastaví

Problémy s napájením

* Když se spustí automatická

adresace, dochází k automatickému

přiřazení adres

všem chladicím okruhům.

* Při spuštění automatické

adresace venkovní jednotky

dojde k zastavení automatické

adresace

Chyba komunikace mezi

vnitřní deskou DX-sady (MCC-

1570) a deskou rozhraní

0–10 V (RBC-DXC031)

Vnitřní jednotka nebyla

během automatické adresace

nalezena

* Součet výkonu vnitřních

jednotek přesahuje 135 %

výkonu venkovních jednotek

* Počet připojených vnitřních

jednotek přesahuje 48

Poznámka:

Pokud se tato chyba objeví

po nouzovém nastavení

provozu venkovní jednotky,

nastavte „No overloading

detected“.

Nastavení „No overloading

detected“:

SW09/Bit2 na I/F při nastavení

hlavní jednotky na ON

Rozdělovač toku chladiva

(Flow Box) bez komunikace

Nelze udržet platnou

pravidelnou komunikaci

mezi hlavní vnitřní jednotkou

a podřízenými jednotkami

* Více venkovních jednotek

v chladicím okruhu 1

* Žádné připojení k vnitřním

jednotkám

Během automatické adresace

byla připojena venkovní

jednotka jiného chladicího

okruhu

Na dobu 30 sekund nebo

déle chybí signál z venkovní

jednotky

Dvojitá adresa venkovních

jednotek

Po uplynutí určité doby bez

zpětného hlášení signálu

z venkovní jednotky se zobrazí

kód [E26]

* Zapojení dálkového ovladače

* Napájení vnitřní jednotky

* Chyba vnitřní desky P.C.

Zopakování automatické adresace po

rozpojení propojovacího kabelu 01/02 – U3/

U4 (rozpojení ostatních

chladicích okruhů, TCC Link)

* Propojovací kabel

* Chyba napájení

* Výpadek proudu

* Vadná deska P.C.

* Připojený výkon vnitřních jednotek

* Celkový výkon vnitřních jednotek

* Nastavení výkonu vnitřních/venkovních

jednotek

* Počet připojených vnitřních jednotek

* Deska P.C. I/F venkovních jednotek

* Zkontrolujte SW9, bit 2

* Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení.

* Zkontrolujte kabel mezi vnitřními jednotkami

a rozdělovači toku chladiva (Flow Box).

* Zapojení dálkového ovladače

* Napájení vnitřních jednotek

* Vnitřní deska P.C.

Venkovní jednotka, která je připojena

propojovacím kabelem mezi vnitřní a venkovní

jednotkou (U1, U2), je hlavní jednotkou.

* Propojovací vedení vnitřních/venkovních

jednotek

* Venkovní deska P.C. (I/F)

* Zkontrolujte, zda má SW30 bit 2 hodnotu

ON.

* Během nastavení adresy „Address setup“

rozpojte připojovací konektor systémů U1/

U2 – U3/U4

* Napájení venkovních jednotek

* Zapojení

* Připojení venkovních desek P.C.

* Venkovní deska P.C. (I/F)

* Nastavení koncového odporu pro komunikaci

mezi venkovními jednotkami

* Poznámka: Neprovádějte ruční adresaci

venkovních jednotek.

* Pro venkovní jednotky se použije nouzový

provoz

* Napájení venkovní jednotky

* Zapojení

* Připojení venkovních desek P.C.

* Venkovní deska P.C. (I/F)

* Nastavení koncového odporu pro komunikaci

mezi venkovními jednotkami

BUSINESS/VRF

TOSHIBA I 31


Chybový kód

zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

Doplňkový kód

AI-NET

Centrální

dálkový

ovladač

Stav Příčina Zkontrolovat

E28

E28

Čísla venkovních

jednotek

I/F Chyba podřízené venkovní jednotky Vše se zastaví

Hlavní venkovní jednotka

přijímá chybový kód od

podřízené venkovní jednotky

* Chybový kód se zobrazuje na podřízené

venkovní jednotce.


- Stisknete-li na déle než jednu sekundu

SW04, když se na displeji se 7

segmenty hlavní venkovní jednotky zobrazuje

kód [E28], zapne se ventilátor

venkovní jednotky, která se v důsledku

chyby vypnula.

- Když současně stisknete SW04

a SW05, zapnou se ventilátory

venkovních jednotek, které jsou

v pořádku. Ventilátory zastavíte

stisknutím SW05.

BUSINESS/VRF

E31

E31

A3-IPDU

Ventilator

Sub

1 2 3 MCU

IPDU

01 0

02 0

03 0 0

04 0

05 0 0

06 0 0

07 0 0 0

08 0

09 0 0

0A 0 0

0B 0 0 0

0C 0 0

0D 0 0 0

0E 0 0 0

0F 0 0 0 0

80 0

I/F

Chyba komunikace desky IPDU

Chyba komunikace podřízené desky

MCU

Vše se zastaví

Přerušená komunikace IPDU

(desky P.C.)

* Zkontrolujte zapojení/konektory desky P.C,

IPDU a desky P.C. I/F

* Chyba venkovní desky P.C. (I/F, IPDU, IPDU

ventilátoru)

* Vnější vlivy

Symbol O ukazuje

místo chyby desky

IPDU.

80

Chyba komunikace mezi deskou MCU

a podřízenou deskou MCU

Vše se zastaví

Komunikace mezi deskou

MCU a podřízenou deskou

MCU

je přerušená

* Provoz napájení

(VYPNUTO na dobu 60 sekund nebo déle)

* Chyba venkovní desky P.C. I/F

F01

OF

Vnitřní

jednotka

Chyba čidla TCJ

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Přerušení nebo zkrat čidla

TCJ

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TCJ

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte chybu vnitřní desky P.C.

F02

Od

Vnitřní

jednotka

Chyba čidla TC2

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Přerušení nebo zkrat čidla

TC2

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TC2

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte chybu vnitřní desky P.C.

F03 93

Vnitřní

jednotka

Chyba čidla TC1

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Přerušení nebo zkrat čidla

TC1

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TC1

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte chybu vnitřní desky P.C.

F04 F04 19 I/F Chyba čidla TD1 Vše se zastaví

F05 F05 A1 I/F Chyba čidla TD2 Vše se zastaví

Přerušení nebo zkrat čidla

CTD1

Přerušení nebo zkrat čidla

TD2

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla CTD1

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte chybu venkovní desky P.C. (I/F)

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TD2

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte chybu venkovní desky P.C. (I/F)

F06

F06

01: Chyba čidla TE1

02: Chyba čidla TE2

18 I/F Chyba čidla TE/TS Vše se zastaví

Přerušení nebo zkrat čidla

TE/TS

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TE/TS

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte chybu venkovní desky P.C. (I/F)

F07 F07 18 I/F Chyba čidla TL Vše se zastaví Přerušení nebo zkrat čidla TL

F08 F08 1b I/F Chyba čidla TO Vše se zastaví Přerušení nebo zkrat čidla TO

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TL

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte chybu venkovní desky P.C. (I/F)

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TO

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte desku P.C. (I/F)

F09

01: Chyba čidla TG1

02: Chyba čidla TG2

Chyba teplotního čidla plynu kondenzátoru

venkovní jednotky (TG1, TG2)

Vše se zastaví

Došlo k přerušení/

zkratu teplotních čidel

plynu kondenzátoru

venkovní jednotky (TG1, TG2)

* Chyba čidla TG1/TG2

F10

OC

Vnitřní

jednotka

Chyba čidla TA, TSA

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Přerušení nebo zkrat čidla

TA, TSA

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TA, TSA

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte chybu vnitřní desky P.C.

F11

Vnitřní

jednotka

Chyba čidla TF

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Přerušení nebo zkrat čidla TF

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TF

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte chybu vnitřní desky P.C.

F12

F12

01: Chyba čidla TS1

02: Chyba čidla TS2

A2 I/F Chyba čidla TS Vše se zastaví Přerušení nebo zkrat čidla TS

* Zkontrolujte čidlo teploty sání TS

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte chybu venkovní desky P.C. (I/F)

32 I TOSHIBA


zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

F13

Chybový kód

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

F13

Doplňkový kód

01: Kompresor 1

02: Kompresor 2

03: Kompresor 3

AI-NET

Centrální

dálkový

ovladač

F15 F15 18 I/F

F16 F16 43 I/F

F17

F18

F17

F18

Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

43 IPDU Chyba čidla TH Vše se zastaví Přerušení nebo zkrat čidla TH

Vnitřní

jednotka

Vnitřní

jednotka

Chyba kabelu čidla venkovní teploty

(TE1, TL)

Špatná kabeláž tlakových čidel venkovní

jednotky (Pd, Ps)

Chyba čidla TOA

Chyba čidla TRA

Vše se zastaví

Vše se zastaví

Zastaví

se pouze

dotčená jednotka

Zastaví

se pouze

dotčená jednotka

F22 F22 I/F Chyba čidla TD3 Vše se zastaví

F23 F23 43 I/F Chyba čidla Ps Vše se zastaví

F24 F24 43 I/F Chyba čidla Pd Vše se zastaví

F29 12

Vnitřní

jednotka

Chyba jiných vnitřních jednotek

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

F31 F31 1C I/F Chyba venkovní paměti EEPROM Vše se zastaví

H01

H02

H03

H01

H02

H03

01: Kompresor 1

02: Kompresor 2

03: Kompresor 3

01: Kompresor 1

02: Kompresor 2

03: Kompresor 3

01: Kompresor 1

02: Kompresor 2

03: Kompresor 3

1F IPDU Výpadek kompresoru Vše se zastaví

1d

IPDU

17 IPDU

H04 H04 44 I/F

Chyba kompresoru (zadřený)

Chyba MG-CTT

Chyba obvodu měření proudu

* Proud je příliš vysoký, i když

je kompresor vypnutý.

* Napájení není správné

Kontrola termostatem opláštění

* Nezvyklé přehřívání kompresoru

Vše se zastaví

Vše se zastaví

Vše se zastaví

Když kompresor pracuje

v režimu topení, udává čidlo

TE1 neustále vyšší teplotu,

než ukazuje čidlo TL (alespoň

na minimální stanovenou

dobu 3 minut)

Záměna čidel vysokého tlaku

Pd a nízkého tlaku Ps nebo

nulové výstupní napětí

Přerušení nebo zkrat čidla

TOA

Přerušení nebo zkrat čidla

TRA

Přerušení nebo zkrat čidla

TD3

Nulové výstupní napětí

čidla Ps

Nulové výstupní napětí čidla

Pd (čidlo je otevřené) Vzestup

Pd > 4,15 MPa u zastaveného

kompresoru

Chyba vnitřní desky P.C.

Chyba venkovní desky P.C.

(I/F)

Proudová ochrana inverteru

zjistí přepětí a vypne systém

Několik sekund po spuštění

hlavního kompresoru dojde

k přepětí

Při zastavování kompresoru

je odběr proudu vyšší než je

specifikováno

Kompresor 1

Spuštěná teplotní ochrana

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TH

* Zkontrolujte chybu venkovní desky P.C.

* Chyba vnitřní IGBT, tepl. čidlo IPDU

Vyměňte desku P.C.

* Instalace čidel TE1 a TL

* Zkontrolujte odpor

* Venkovní deska P.C. (I/F)

* Připojení čidla vysokého tlaku Pd

* Připojení čidla nízkého tlaku Ps

* Chyba čidla Pd nebo čidla Ps

* Zkontrolujte desku P.C. (I/F)

Zkontrolovat kompresi kompresoru

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TOA

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte desku P.C. (I/F)

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TRA

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte desku P.C. (I/F)

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla TD3

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte desku P.C. (I/F)

* Chybné zapojení čidla Ps a Pd

* Připojení čidla Ps

* Chyba čidla Ps

Zkontrolovat kompresi kompresoru

* Zkontrolujte chybu 4cestného ventilu

* Chyba venkovní desky P.C. (I/F)

* Chyba v okruhu SV4, SV5

* Připojení čidla Pd

* Chyba čidla Pd

* Chyba venkovní desky P.C. (I/F)

* Zkontrolujte vnitřní desku P.C. (chyba paměti

EEPROM)

* Napájení

* Kolísání fází

* Venkovní deska P.C. (I/F)

* Napájení (AC 220–240 V +/-10 %)

* Chyba kompresoru

* Přetížení chladicího okruhu

* Chyba venkovní desky P.C. (IPDU)

* Chyba kompresoru

* Napájení (AC 380 -10 %, 415 V +10 %)

* Zapojení kompresoru / chyba fází

* Připojení na desce P.C. IPDU

* Funkce doplňkového topení

(Zadržování chladiva v kompresoru)

* Chyba desky P.C. (IPDU)

* Venkovní MG-CTT

Pokud se kompresor zastaví okamžitě po

restartu: Zkontrolujte venkovní desku P.C.

(IPDU)

* Problém s napájením

* Problém s napětím/zapojením

* Termostat opláštění a připojovací konektor

* Zkontrolujte, zda nejsou zalomené trubky

* Teplotní ochrana (připojení, deska P.C.)

* Otevřené servisní ventily (strana plynu

i kapaliny)

* Funkce venkovního ventilu PMV

* Okruh SV4 netěsní

* Zapojení/instalace okruhu SV4

* Ventil PMV vnitřních jednotek

* Funkce 4cestného ventilu

* Nedostatek chladiva

* Okruh SV5 netěsní

BUSINESS/VRF

TOSHIBA I 33


BUSINESS/VRF

zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

Chybový kód

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

Doplňkový kód

AI-NET

Centrální

dálkový

ovladač

H05 H05 I/F

Čidlo odvzdušnění (TD1)

Chyba zapojení

Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

Vše se zastaví

Byla zjištěna chyba zapojení/

instalace nebo uvolnění

venkovního čidla odvzdušnění

(TD1).

Výstupní teplota kompresoru

1 (TD1) nestoupá, přestože je

kompresor v provozu.

H06 H06 20 I/F Porucha nízkého tlaku Vše se zastaví Nízký tlak pod 0,02 MPa

H07

H08

H07

H08

Čísla venkovních

jednotek

se zobrazí jen na

hlavní jednotce

01: Chyba čidla TK1

02: Chyba čidla TK2

03: Chyba čidla TK3

04: Chyba čidla TK4

05: Chyba čidla TK5

I/F Ochrana proti nedostatku oleje Vše se zastaví

I/F

Chyba teploty pro

zjištění hladiny oleje

H14 H14 44 I/F Provoz klixonu kompresoru 2

Vše se zastaví

H15 H15 I/F Chybné zapojení čidla TD2 (neúplné) Vše se zastaví

Kompresor (v provozu) zjistí

nepřetržitě nízkou hladinu

oleje po dobu cca 2 hodin

Přerušení nebo zkrat čidla

Výstupní teplota čidla TD2

nestoupá, přestože

kompresor 2 je v provozu.

* Instalace čidla TD1, TK1, TK2, TK3, TK4

a TK5

* Připojení a zapojení čidla TD1, TK1, TK2,

TK3, TK4 a TK5 – zapojení

* Odpor čidla TD1

* Chyba venkovní desky P.C. (I/F)

* Otevřené servisní ventily (strana plynu

i kapaliny)

* Problém venkovního ventilu PMV

* Problém okruhu SV2 a SV4

* Chyba čidla nízkého tlaku (Ps)

* Zanesené filtry vnitřních jednotek

* Stav otevření vnitřního ventilu PMV

* Ucpaný rozvod chladiva

* Problém s venkovním ventilátorem (v režimu

TOPENÍ)

* Nedostatek chladiva

* Ucpaný obvod přídavného výměníku tepla

na straně kapaliny

* Chyba 4cestného ventilu

* Chybné zapojení výtlaku/sání hlavního

rozvodu

* Chladicí/topná jednotka FS

* Připojení potrubního rozvodu výtlaku/sání

Přívod k chladicí/topné jednotce FS a do

místnosti

* Chybné zapojení ventilu SVD/SVS a chyba

při montáži cívky

* Otevřený stav ventilu SVS

* Chyba obvodu měření SV

* Problém s ventilem PMV vnitřní jednotky

* Zablokovaný rozvod chladiva


* Vyrovnávací potrubí servisního ventilu, aby

se ověřilo úplné otevření.

* Připojení a instalace čidel TK1, TK2, TK3,

TK4 a TK5

* Odpor čidel TK1, TK2, TK3, TK4 a TK5

* Únik chladiva nebo oleje ve stejném rozvodu

* Chyba ventilů SV3A, SV3B, SV3C, SV3D,

SV3E a SV3F

* Ucpaný zpětný okruh oleje od odlučovače

oleje

* Ucpaný okruh vyrovnávání oleje

* Únik z okruhu SV6

* Zkontrolujte připojení/konektor čidla

* Zkontrolujte odpor

* Zkontrolujte desku P.C. (I/F)

* Instalace čidla TD2, TK1, TK2, TK3

* Připojení čidla TD2, TK4, TK5 – přípojka

a zapojení

* Odpor čidla TD2

* Chyba venkovní desky P.C. (I/F)

34 I TOSHIBA


zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

H16

Chybový kód

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

H16

Doplňkový kód

01: Chyba

okruhu oleje TK1

02: Chyba

okruhu oleje TK2

03: Chyba

okruhu oleje TK3

04: Chyba

okruhu oleje TK4

05: Chyba

okruhu oleje TK5

AI-NET

Centrální

dálkový

ovladač

Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

d7 I/F Chyba zjišťování stavu oleje Vše se zastaví

H25 H25 I/F Chybné zapojení čidla TD3 (neúplné) Vše se zastaví

L02

L02

L03 96

Vnitřní

jednotka

Vnitřní

jednotka

U různých venkovních jednotek se tato

jednotka zastaví

(nesouvisí s výměníkem tepla)

Více hlavních jednotek

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

L04 L04 96 I/F Dvojitá adresa systému Vše se zastaví

L05 96 I/F

L06

L06

Počet vnitřních

jednotek s prioritou

96 I/F

Priorita vnitřních jednotek byla zadána

víckrát (zobrazeno na vnitřní jednotce

s prioritou)

Priorita vnitřních jednotek byla zadána

víckrát (ukazatel na všech jednotkách

bez priority)

Vše se zastaví

Vše se zastaví

Nedochází ke změně

teploty u TK1, přestože

kompresor 1 byl spuštěn.

Nedochází ke změně

teploty u TK2, přestože

kompresor 2 byl spuštěn.

Nedochází ke změně

teploty u TK3, přestože

kompresor 3 byl spuštěn.

Nedochází ke změně

teploty u TK4, přestože

kompresor 4 byl spuštěn.

Nedochází ke změně

teploty u TK5, přestože

kompresor 5 byl spuštěn

nebo rozdíl změn ostatních

čidel TK ve specifikovaném

rozsahu pouze v rámci

specifikované doby

Výstupní teplota (TD3)

nestoupá, přestože je kompresor

3 v provozu.

V případě různých venkovních

jednotek (neodpovídá

výměníku tepla typu vzduchvzduch)

Ve skupině je více hlavních

jednotek

Adresa systému byla zadána

víckrát

Priorita vnitřních jednotek

byla zadána víckrát

Priorita vnitřních jednotek

byla zadána víckrát

* Přerušení připojení čidla TK1

* Odpor čidla TK1

* Chyba připojení čidla TD1, TD2, TD3, TK1,

TK2, TK3, TK4 a TK5

* Špatná funkce ventilu SV3E nebo SV3F

* Ucpaná kapilára vyrovnávacího obvodu oleje

a špatná funkce servisního ventilu

* Zadržování chladiva v kompresoru

* Přerušení připojení čidla TK2

* Odpor čidla TK2

* Chyba připojení čidla TD1, TD2, TD3, TK1,

TK2, TK3, TK4 a TK5

* Špatná funkce ventilu SV3E nebo SV3F

* Ucpaná kapilára vyrovnávacího obvodu oleje

a špatná funkce servisního ventilu

* Zadržování chladiva v kompresoru

* Přerušení připojení čidla TK3

* Odpor čidla TK3

* Chyba připojení čidla TD1, TD2, TD3, TK1,

TK2, TK3, TK4 a TK5

* Špatná funkce ventilu SV3E nebo SV3F

* Ucpaná kapilára vyrovnávacího obvodu oleje

a špatná funkce servisního ventilu

* Zadržování chladiva v kompresoru

* Přerušení připojení čidla TK4

* Odpor čidla TK4

* Chyba připojení čidla TD1, TD2, TD3, TK1,

TK2, TK3, TK4 a TK5

* Špatná funkce ventilu SV3E nebo SV3F

* Ucpaná kapilára vyrovnávacího obvodu oleje

a špatná funkce servisního ventilu

* Zadržování chladiva v kompresoru

* Přerušení připojení čidla TK5

* Odpor čidla TK5

* Chyba připojení čidla TD1, TD2, TD3, TK1,

TK2, TK3, TK4 a TK5

* Špatná funkce ventilu SV3E nebo SV3F

* Ucpaná kapilára vyrovnávacího obvodu oleje

a špatná funkce servisního ventilu

* Zadržování chladiva v kompresoru

* Instalace čidla TD3, TK1, TK2, TK3, TK4, TK5

* Připojení a zapojení čidla TD3, TK1, TK2,

TK3, TK4 a TK5 – zapojení

* Odpor čidla TD3

* Chyba venkovní desky P.C. (I/F)

* Zkontrolujte venkovní jednotku (kontrola, zda

venkovní jednotka odpovídá výměníku tepla

typu vzduch-vzduch či nikoli)

* Adresy vnitřních jednotek

* Změna zapojení dálkového ovladače

(skupinového/samostatného) nebo ještě není

dokončena adresace (konfigurace / kontrola

adresace po přivedení napětí)

* Pokud není adresace po přivedení napětí

v pořádku, automatický přechod do „address

setup mode“ (reset adres)

* Adresu systému

* Nastavení priority vnitřních jednotek

(pouze jedna v rámci systému)

* Zkontrolujte nastavení priority na vnitřních

a venkovních jednotkách

BUSINESS/VRF

TOSHIBA I 35


Chybový kód

zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

Doplňkový kód

AI-NET

Centrální

dálkový

ovladač

Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

L07 99

Vnitřní

jednotka

Připojení skupinového ovládání

k jednotlivým vnitřním jednotkám

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Minimálně jedna vnitřní

jednotka ze skupiny je nastavena

na individuální ovládání

* Adresy vnitřních jednotek (DN14)

* Změna zapojení dálkového ovladače

(skupinového/samostatného) nebo ještě není

dokončena adresace (konfigurace / kontrola

adresace po přivedení napětí)

* Pokud není adresace po přivedení napětí

v pořádku, automatický přechod do „address

setup mode“ (reset adres)

L08 L08 99

Vnitřní

jednotka

Není nastavena skupina/adresa

vnitřních jednotek

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Není nastavena adresa pro

vnitřní jednotky

* Adresy vnitřních jednotek

* Změna zapojení dálkového ovladače

(skupinového/samostatného) nebo ještě není

dokončena adresace (konfigurace / kontrola

adresace po přivedení napětí)

* Pokud není adresace po přivedení napětí

v pořádku, automatický přechod do „address

setup mode“ (reset adres)

BUSINESS/VRF

L09 46

Vnitřní

jednotka

Není nastaven výkon vnitřní jednotky

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

L10 L10 88 I/F Není nastaven výkon venkovní jednotky Vše se zastaví

L12

L12

01: Chyba instalace

rozdělovače toku

chladiva (Flowbox)

I/F

I/F

Rozdělovač toku chladiva (Flowbox)

mimo aplikační nastavení

Vše se zastaví

Není nastaven výkon vnitřních

jednotek

Nebyl přestřižen můstek

(jumper) umístěný na desce

P.C. I/F

Kombinace předchozích sérií

rozdělovačů toku chladiva

(Flowbox) se systémem > 44

PS venkovních jednotek

Poznámka: Zobrazení kódu proběhne při

prvním zapnutí napájení

* Nastavte výkon vnitřních jednotek (DN=11)

* Zkontrolujte nastavení na desce P.C. I/F

* Venkovní servisní deska P.C.

* Zkontrolujte nastavení typu modelu,

zapojení, můstek (jumper)

* Zkontrolujte typ venkovních jednotek

* Zkontrolujte typ rozdělovače typu chladiva

(Flow Box)

* Zkontrolujte omezenou instalaci zařízení

Flow Box

L17

L17

Byla připojena stará venkovní jednotka

(před sérií 4)

Nekompatibilita s venkovní

jednotkou

L18

L18

Chyba rozdělovače toku chladiva (Flow

Box)

Požadavek na chlazení

a topení u více vnitřních

jednotek s pouze jedním

rozdělovačem toku chladiva

(Flow Box)

L20 98

AI-NET,

vnitřní

jednotka

Dvojitá vnitřní centrální adresa (spuštění

na centrálním dálkovém ovladači)

Vše se zastaví

Dvojitá centrální adresa

* Nastavení centrální adresy (DN=03)

* Zkontrolujte síťový adaptér desky

P.C.(v případě Al-NET)

L28 L28 I/F Překročení počtu venkovních jednotek Vše se zastaví Více než 3 venkovní jednotky

* Počet venkovních jednotek (max. 3 v rámci

systému)

* Zapojení mezi venkovními jednotkami

* Chyba venkovní desky P.C. (I/F)

A3-IPDU

Venti-

1 2 3

lator

IPDU

L29

L29

01 0

02 0

03 0 0

04 0

05 0 0

06 0 0

07 0 0 0

08 0

09 0 0

0A 0 0

0B 0 0 0

0C 0 0

0D 0 0 0

0E 0 0 0

0F 0 0 0 0

I/F

Chyba počtu desek IPDU

Ostatní chyby venkovní jednotky

* Chyba komunikace desek CDB a IPDU

(uvolněná připojení)

* Nadměrná teplota chladicí plochy

(teplota přesahuje specifickou hodnotu)

Vše se zastaví

Příliš nízký počet desek IPDU

při zapnutí

* Nastavení modelu na venkovní servisní

desce P.C. I/F

* Připojení komunikace UART

* Chyba A3-IPDU, IPDU ventilátoru a desky

P.C. I/F

* Připojení CDB a IPDU

* Nezvyklé přetížení chladicího okruhu

Poznámka: UART:

Universal Asynchronous Receiver Transmitter

(univerzální asynchronní přijímač a vysílač)

Symbol O ukazuje

místo chyby desky

IPDU

L30

L30

Zjištěná adresa vnitřní

jednotky

b6

Vnitřní

jednotka

Externí zablokování vnitřní jednotky

Nezvyklé vypnutí venkovní jednotky

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Bylo spuštěno chybové

hlášení vnitřní jednotky CN80

(dodatečný konektor, např.

pro čerpadlo kondenzátu).

* Venkovní jednotka je spojena s připojením

(CN80):

1) Chyba externího zařízení

2) Chyba vnitřní desky P.C.

* Venkovní jednotka není spojena s připojením

(CN80):

1) Chyba vnitřní desky P.C.

36 I TOSHIBA


zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

Chybový kód

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

Doplňkový kód

AI-NET

Centrální

dálkový

ovladač

P01 11

Vnitřní

jednotka

Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

Chyba motoru ventilátoru

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

P03 P03 1E I/F Chyba teploty horkých plynů (TD1) Vše se zastaví

P04

P05

P07

P10

P04

P05

P07

P10

01: Kompresor 1

02: Kompresor 2

03: Kompresor 3

00: Zjištěna otevřená

fáze

01: Kompresor 1

02: Kompresor 2

03: Kompresor 3

01: Kompresor 1

02: Kompresor 2

03: Kompresor 3

Chyba adresy vnitřní

jednotky

Teplota horkých plynů

přesahuje 115 °C

21 I/F Aktivace SW vysokého tlaku Vše se zastaví Spínač vysokého tlaku

AF

I/F

Zjištění otevřených fází / sledu fází

Chyba DC napětí inverteru

(kompresor)

Chyba MG-CTT

Vše se zastaví

1C IPDU I/F Přehřátí chladiče Vše se zastaví

Ob

Vnitřní

jednotka

Hladina vody vnitřní jednotky

Vše se zastaví

* Ke zjištění otevřené fáze

dojde okamžitě po zapnutí

proudu

* DC napětí inverteru je příliš

vysoké (přepětí) nebo příliš

nízké (podpětí)

Přehřátí teplotního čidla

(TH) IGBT

* Spustil se plovákový spínač

* Rozpojil se obvod

plovákového spínače nebo se

uvolnil konektor

Došlo ke zjištění chyby ventilátoru vnitřní

jednotky (pracuje tepelné relé motoru

ventilátoru)

* Motor je zablokovaný (ventilátor AC)

* Propojení

* Otevřené servisní ventily (strana plynu

i kapaliny)

* Ucpaný ventil PMV venkovní jednotky (PMV

1, 2, 4)

* Odpor čidla TD1

* Nedostatek chladiva

* Chyba 4cestného ventilu

* Únik chladiva v okruhu SV4

* Chyba okruhu SV4 (zapojení/instalace SV41,

SV42 nebo SV43)

* Únik chladiva v okruhu SV5

* Únik chladiva v okruhu SV6 (ucpaná

kapilára, provoz ventilu)

* Přípojka hlavního potrubního rozvodu plynu

* Chlazení/topení FS

– ventil SVD, únik chladiva přes ventil SVS

(ventil SVDD, únik chladiva přes ventil SVSS)

- Přípojka potrubního rozvodu připojovacího

vedení FS (plyn)

- Připojení přípojky mezi FS a vnitřní

jednotkou

- Chybné zapojení mezi ventily SVS a SVD

* Připojení přípojky SW vysokého tlaku

* Chyba tlakového čidla Pd

* Otevřené servisní ventily (strana plynu

i kapaliny)

* Chyba venkovního ventilátoru

* Chyba motoru venkovního ventilátoru

* Ucpaný venkovní ventil PMV (PMV 1, 2, 4)

* Ucpaný výměník tepla (vnitřní/venkovní)

* Zkrat venkovního sacího/výtlačného proudu

vzduchu

* Chyba 4cestného ventilu

* Zablokovaný okruh SV11 (provoz ventilu)

* Ventil v rozvodu horkých plynů

* Ucpaný okruh SV2

* Chyba venkovní desky P.C. (I/F)

* Chyba vnitřního ventilátoru (nedostatečné

množství vzduchu)

* Chyba vnitřního ventilu PMV

* Chybné zapojení mezi vnitřními

a venkovními jednotkami

* Chyba zpětného ventilu v rozvodu horkých

plynů

* Chyba okruhu SV4

* Chyba okruhu SV5

* Příliš velké množství chladiva

* Přípojka hlavního potrubního rozvodu plynu

* Ucpaný pomocný výměník tepla na straně

kapaliny (PMV4, zkontrolovaný ventil)

* Zařízení FS:

- Ucpaný ventil SVD a provozní porucha

- Propojení uvnitř zařízení FS (chybné zapojení

cívky SVD/SVS atd.)

- Zapojení mezi FS a vnitřní jednotkou

(chybné připojení, zapomenuté zapojení)

* Chyba venkovní desky P.C. (I/F)

* Zapojení napájení venkovní jednotky

* Napájecí napětí

* Problém s venkovním ventilátorem

* Ucpané vzduchové potrubí chladiče

* IGBT a chladič s chybnou odvodní teplotou

(např. připevnění a tepelná vodivost)

* Chyba A3-IPDU (chyba vnitřního čidla (TH)

u IGBT)

* Kontakt plovákového spínače

* Funkce čerpadla kondenzátu

* Zapojení čerpadla kondenzátu

* Ucpaný odtok

* Chyba desky vnitřní jednotky

BUSINESS/VRF

TOSHIBA I 37


BUSINESS/VRF

zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

Chybový kód

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

Doplňkový kód

AI-NET

Centrální

dálkový

ovladač

P12 11

Vnitřní

jednotka

P13 P13 47 I/F

P15

P15

01: Podmínka TS

AE

I/F

Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

Chyba motoru ventilátoru

Zjištěno zadržování kapaliny ve venkovní

jednotce

Hledání úniku plynu (podmínka TS1)

Zastaví se pouze

dotčená jednotka

Vše se zastaví

Vše se zastaví

02: Podmínka TD Hledání úniku chladiva (podmínka TD) Vše se zastaví

P17 P17 bb I/F Chyba výstupní teploty TD2 Vše se zastaví

* Odchylka skutečných otáček

motoru v rámci definované

doby

* Spuštění v důsledku přepětí

Během režimu chlazení:

Je-li systém v režimu chlazení,

je v podřízené jednotce,

k jejímuž vypnutí došlo, zjištěn

vysoký tlak.

Během režimu topení:

Je-li systém v režimu topení,

je u venkovního ventilu PMV 1

nebo 3 zjištěno během řízení

přehřátí nepřetržité otevření

300p či méně.

Čtyřikrát či vícekrát se

opakuje ochranné vypnutí

způsobené stejnou teplotou

sání alespoň na 10 minut.

Mezní teploty TS:

pro režim chlazení: 60 °C

pro režim topení: 40 °C

Čtyřikrát či vícekrát se

opakuje ochranné vypnutí

způsobené stejnou teplotou

horkých plynů přesahující

108 °C (TD1, TD2 nebo TD3)

alespoň na 10 minut.

Teplota horkých plynů (TD2)

přesahuje 115 °C

* Zapojení ventilátoru

* Chyba ventilátoru

* Chyba desky vnitřní jednotky

* Vliv venkovního vzduchu

* Kód typu vnitřní jednotky DN (DN=10)

a výkonový kód DN (DN=11)

* Chyba čidla otáček

* Přepětí motoru ventilátoru při provozu

* Zablokovaný motor

* Zcela uzavřené ventily PMV (1, 2, 4)

* Chyba čidla Pd a Ps

* Zablokovaný okruh SV2

* Vyrovnávací potrubí

* Zablokovaný okruh SV3B

* Zablokovaný 4cestný ventil

* Chyba venkovní desky P.C. (I/F)

* Zablokovaná kapilára odlučovače oleje

Zpětný okruh oleje

* Únik přes zpětný ventil ve sbíhavé části

rozvodu horkých plynů

* Chyba čidla TS1, TS2 (chybné zapojení

a montáž)

* Nedostatek chladiva

* Otevřené servisní ventily (strana plynu

i kapaliny)

* Zablokované ventily PMV (PMV 1, 2, 4)

* Odpor čidla TS1

* Chyba 4cestného ventilu

* Únik chladiva v okruhu SV4

* Únik chladiva v okruhu SV5

* Přípojka hlavního potrubního rozvodu

* Chlazení/topení FS

– ventil SVD, únik přes ventil SVS

(ventil SVDD, únik přes ventil SVSS)

- Přípojka potrubního rozvodu připojovacího

vedení FS (plyn)

* Nedostatek chladiva

* Zablokované ventily PMV (PMV 1, 2, 4)

* Odpor TD1, TD2 a čidla

* Zanesený vzduchový filtr

* Zablokovaný rozvod chladiva

* Chyba okruhu SV4 (únik, špatná instalace)

* Přípojka hlavního potrubního rozvodu plynu

* Chlazení/topení FS

– ventil SVD, únik přes ventil SVS

(ventil SVDD, únik přes ventil SVSS)

- Přípojka potrubního rozvodu

připojovacího vedení FS (plyn)

- Zapojení a přípojka mezi FS a vnitřní

jednotkou

- Chybné zapojení mezi ventily SVS a SVD

* Otevřené servisní ventily (strana plynu

i kapaliny)

* Funkce venkovních ventilů PMV (PMV 1,

2, 4)

* Odpor čidla TD2

* Chyba 4cestného ventilu

* Únik v okruhu SV4

* Chyba okruhu SV4 (chyba zapojení nebo

instalace SV41, SV42 a SV43)

* Únik v okruhu ventilu SV5

* Chyba okruhu SV6 (ucpání, provoz ventilu)

* Přípojka hlavního potrubního rozvodu plynu

* Chlazení/topení FS

– ventil SVD, únik přes ventil SVS

(ventil SVDD, únik přes ventil SVSS)

- Přípojka potrubního rozvodu připojovacího

vedení FS (plyn)

- Připojení přípojky mezi FS a vnitřní

jednotkou

- Chybné zapojení mezi ventily SVS a SVD

38 I TOSHIBA


zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

Chybový kód

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

Doplňkový kód

AI-NET

Centrální

dálkový

ovladač

P18 P18 I/F Chyba výstupní teploty TD3 Vše se zastaví

P19

P19

Číslo chybné venkovní

jednotky

* Zobrazuje se jen na

hlavní jednotce

8 I/F

P20 P20 22 I/F

Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

Chyba 4cestného reverzního ventilu

* Hodnota čidla TC padá po spuštění

režimu

TOPENÍ

Aktivace ochranného obvodu vysokého

tlaku

Vše se zastaví

Vše se zastaví

Výstupní teplota (TD3)

přesahuje 115 °C

Během režimu topení jsou

nashromážděny nezvyklé

údaje o chladicím okruhu

Čidlo Pd s hodnotou 3,6 MPa

nebo vyšší

* Otevřené servisní ventily (strana plynu

i kapaliny)

* Funkce venkovních ventilů PMV (PMV 1,

2, 4)

* Odpor čidla TD3

* Chyba 4cestného ventilu

* Únik v okruhu SV4

* Chyba okruhu SV4 (chyba zapojení nebo

instalace SV41, SV42 a SV43)

* Únik v okruhu ventilu SV5

* Chyba okruhu SV6 (ucpání, provoz ventilu)

* Přípojka hlavního potrubního rozvodu plynu

* Chlazení/topení FS

– ventil SVD, únik přes ventil SVS (ventil

SVDD, únik přes ventil SVSS)

- Přípojka potrubního rozvodu připojovacího

vedení FS (plyn)

- Připojení přípojky mezi FS a vnitřní

jednotkou

- Chybné zapojení mezi ventily SVS a SVD

* Je nezbytné zkontrolovat všechny venkovní

jednotky se stejným rozvodem chladiva

* Chyba 4cestného ventilu

* Čidla TC/TCJ

* Vnitřní deska P.C.

* Zapojení a cívka 4cestného ventilu

* Ucpaná kapilára 4cestného ventilu

* Odpor čidla TS1/TE1

* Hodnoty výstupního napětí tlakových čidel

Pd, Ps

* Chybné zapojení čidla TE1 a TL

* Chlazení/topení FS

– ventil SVD, únik přes ventil SVS (ventil

SVDD, únik přes ventil SVSS)

- Přípojka potrubního rozvodu připojovacího

vedení FS (plyn)

- Chyba těla ventilu SV14 (v režimu topení)

- Chyba cívky ventilu SV14, zkontrolujte

připojení konektoru (v režimu topení)

* Chyba tlakového čidla Pd

* Otevřené servisní ventily (strana plynu

i kapaliny)

* Chyba venkovního ventilátoru

* Chyba motoru venkovního ventilátoru

* Zablokovaný venkovní ventil PMV (PMV

1, 2 , 4)

* Zablokovaný vnitřní/venkovní výměník tepla

* Zkrat venkovního sacího/výtlačného proudu

vzduchu

* Zablokovaný okruh SV2

* Chyba 4cestného ventilu

* Chyba venkovní desky P.C. (I/F)

* Chyba vnitřního ventilátoru (nedostatečné

množství vzduchu)

* Úhel otevření venkovního ventilu PMV

* Chybné zapojení vnitřních/venkovních

jednotek

* Chyba zpětného ventilu v rozvodu horkých

plynů

* Chyba okruhu SV4

* Chyba v rámci hlavních rozvodů sání/výtlaku

* Chybná funkce zpětného ventilu v rozvodu

horkých plynů

* Chyba okruhu ventilu SV11 (ucpaný,

VYPNUTÝ jen na jedné straně)

* Ucpaný obvod pomocného výměníku

tepla na straně kapaliny (chybné připojení,

zapomenuté zapojení)

* Chlazení/topení FS

– zablokovaný ventil SVD, zkontrolujte chybu

provozu

- Zapojení uvnitř zařízení FS (chybné zapojení

cívky SVD/SVS atd.)

- Zapojení mezi FS a vnitřní stranou místnosti

(chybné zapojení, chybné připojení, zapomenuté

zapojení)

* Chyba okruhu ventilu SV5

* Příliš velké množství chladiva

BUSINESS/VRF

TOSHIBA I 39


BUSINESS/VRF

zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

P22

P22

P26

P29

P30

Chybový kód

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

P22

P22

P26

P29

Doplňkový kód

* A: Přepětí motoru

ventilátoru

* d: Zablokovaný

motor ventilátoru

0*: Obvod IGBT

1*: Chyba obvodu

zjišťování polohy

3*: Zablokovaný

motor

4*: Chyba zjištěného

proudu v motoru

C*: Chyba teploty

čidla TH

D*: Chyba čidla TH

E*: Chyba DC

napětí inverteru DC

(venkovní

ventilátor)

Upozornění:

I v případě, že jsou

znaky 0 až F nahrazeny

znakem „*“,

situaci ignorujte.

01: Kompresor 1

02: Kompresor 2

03: Kompresor 3

01: Kompresor 1

02: Kompresor 2

03: Kompresor 3

Různé podle polohy jednotky

(ukazatel L20)

AI-NET

Centrální

dálkový

ovladač

1A

P31 47

FAN-IPDU

Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

* Chyba IPDU venkovního ventilátoru

Chyba ochrany proti zkratu G-Tr

1A IPDU Chyba IPDU venkovního ventilátoru

Vše se zastaví

Vše se zastaví

Vše se zastaví

Vše se zastaví

Vše se zastaví

Vše se zastaví

Vše se zastaví

Vše se zastaví

14 IPDU Ochrana proti zkratu G-TR Vše se zastaví

16 IPDU

TCC-LINK

Vnitřní

jednotka

Chyba kontrolního obvodu otáček

kompresoru

Chyba podřízené jednotky v rámci

skupiny

Dvojitá centrální adresa

Další chyby vnitřních jednotek

(chyba skupinových podřízených

vnitřních jednotek)

Vše se zastaví

Provoz

Zastaví se

přidružená vnitřní

jednotka

(Doplňkový kód: * A)

* Zkratový proud

2 sekundy po spuštění

* Přepětí 30 sekund po

spuštění

(Doplňkový kód: * d)

* Přepětí během 30 sekund

po spuštění

(Doplňkový kód: 0*)

Stav ochranného nadproudového

obvodu IPDU ventilátoru,

kdy proud přesahuje

stanovenou hodnotu při

provozu ventilátoru.

(Doplňkový kód: 1*)

Obvod zjišťování polohy IPDU

ventilátoru

Zjišťování polohy neproběhlo

standardně

(Doplňkový kód: 3*)

Externí vlivy jako poryv větru,

překážky atd.

Odhadnutí rychlosti neprobíhá

správným způsobem

(Doplňkový kód: 4*)

Stav ochranného přepěťového

obvodu IPDU ventilátoru, kdy

proud přesahuje stanovenou

hodnotu při provozu ventilátoru.

(Doplňkový kód: C*)

Teplota na čidle TH přesahuje

stanovenou hodnotu

při provozu ventilátoru

(Doplňkový kód: D*)

Hodnota odporu čidla je

neomezená.

Nebo 0 (při chodu naprázdno

/ zkratu)

(Doplňkový kód: E*)

Ochrana stejnosměrného

napětí DC IPDU ventilátoru

Napětí je pod nebo nad

stanovenou hodnotou

Okamžitý nadproud při

spuštění kompresoru

Kontrolní obvod se projevuje

nezvyklým způsobem

Chyba podřízené jednotky

v rámci skupiny (kód [P30] se

zobrazí jen na hlavní jednotce)

Centrální adresa byla zadána

vícekrát

Došlo ke zjištění E07/L07/

L03/L08, jelikož na jiné vnitřní

jednotce se vyskytla chyba.

* Napájecí napětí

* Chyba desky IPDU ventilátoru

* Chyba motoru ventilátoru (zablokovaný,

chybí fáze)

* Nezvyklé zatížení při spouštění

* Připojení k motoru

* Chyba motoru ventilátoru

* Chyba desky IPDU ventilátoru

* Chyba motoru ventilátoru

* Připojení k přípojce motoru ventilátoru

* Chyba desky IPDU ventilátoru

* Chyba motoru ventilátoru

* Chyba desky IPDU ventilátoru

* Chyba motoru ventilátoru

* Připojení k přípojce motoru ventilátoru

* Chyba desky IPDU ventilátoru

* Chyba motoru ventilátoru

* Chyba desky IPDU ventilátoru

* Chyba desky IPDU ventilátoru

* Napájecí napětí

* Chyba desky IPDU ventilátoru

* Připojení k přípojce motoru ventilátoru

* Zapojení kontaktů na desce P.C. A3-IPDU

* Chyba kompresoru nebo vinutí

* Chyba venkovní desky P.C. (A3-IPDU)

* Přípojky a zapojení

* Chyba kompresoru nebo vinutí

* Chyba venkovní desky P.C. (A3-IPDU)

* Chybový kód na dotčené vnitřní jednotce

* Adresace

Nastavení/chyba hl./podř. jednotek [E03],

[L03], [L07], [L08]

* Zkontrolujte desku vnitřní jednotky

40 I TOSHIBA


Chyba v rámci centrálního ovládání TCC-LINK

Hlavní

dálkový

ovladač

C05

C06

C12

P30

Chybový kód

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový

kód

Doplňkový kód

Liší se podle způsobu chyby,

která spouští výstrahu.

Zobrazí se kód L20.

zobrazeno Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

TCC-LINK

Všestranné

zařízení I/F

TCC-Link

Chyba přenosu centrálního

dálkového ovladače TCC-LINK

Chyba při příjmu signálu

centrálního dálkového

ovladače TCC-LINK

Všeobecná výstraha pro

kontrolní rozhraní

všestranného zařízení

Chyba skupinového

podřízeného dálkového

ovladače

Dvojitá adresa centrálního

dálkového ovladače

Pokračování

provozu

Pokračování

provozu

Pokračování

provozu

Pokračování

provozu

Pokračování

provozu

Centrální dálkový ovladač

nedokáže přenášet signál

Centrální dálkový ovladač

nedokáže přijmout signál

Chybný signál na rozhraní

pro univerzální ovládání

Chyba se vyskytuje

u podřízené jednotky

v rámci skupinového

ovládání (kód [P30] se

zobrazí na centrálním

dálkovém ovladači)

Zdvojení adres centrálního

dálkového ovladače

* Chyba centrálního dálkového ovladače

* Chyba komunikačního vedení

centrálního dálkového ovladače

* Nastavení koncového odporu

* Chyba centrálního dálkového ovladače

* Chyba komunikačního vedení

centrálního dálkového ovladače

* Nastavení koncového odporu

* Napájení na druhém konci

komunikačního vedení centrálního

dálkového ovladače

* Chyba desky P.C. na druhém konci

komunikačního vedení

* Zkontrolujte chybový vstup

* Chybový kód na jednotce, která výstrahu

spustila.

* Nastavení adres

BUSINESS/VRF

Chyba v rámci centrálního ovládání Al-NET

zobrazeno

Kabelový

dálkový

ovladač

Chybový kód

Displej se 7 segmenty

venkovní jednotky

Chybový kód

Doplňkový

kód

AI-NET

Centrální

dálkový ovladač

97 AI-NET

Popis chyby Stav Příčina Zkontrolovat

AI-NET

Chyba komunikace

Provoz

99 AI-NET Více síťových adaptérů Provoz

b7

AI-NET

Chyba v rámci

skupiny vnitřních jednotek

Provoz

Došlo ke zjištění E07/L07/

L03/L08, jelikož na jiné vnitřní

jednotce se vyskytla chyba.

Na vedení dálkového ovladače

bylo zjištěno více síťových

adaptérů (prostřednictvím

centrálního ovladače)

Chyba podřízené jednotky

v rámci skupiny

* Síťový adaptér

* Chyba připojení a zapojení dálkového

ovladače: v rámci jedné komunikační

linky je povolen jen jeden síťový adaptér

* Chyba zapojení, napájení

vnitřních jednotek

* Chybné zapojení (svorky X, Y)

* Chyba desky P.C. síťového adaptéru

* Chyba centrálního ovladače

* Chyba podřízené jednotky

TOSHIBA I 41


MiNi SMMS a MiNi SMMS-e: schéma chladicího okruhu a umístění čidel

Modely: MCY-MAP0401HT, MCY-MAP0501HT, MCY-MAP0601HT, MCY-MAP0401HT2D, MCY-MAP0501HT2D, MCY-MAP0601HT2D

MCY-MHP0404HS-E, MCY-MHP0504HS-E, MCY-MHP0604HS-E, MCY-MHP0404HS8-E, MCY-MHP0504HS8-E, MCY-MHP0604HS8-E

Sensor (TO)

Heat exchanger

Sensor (TE)

Capillary tube

Strainer

Solenoid

valve

(SV5)

4-Way valve

BUSINESS/VRF

Sensor (TL)

PMV

Strainer

Check joint

High pressure

sensor

High pressure

SW

Muffler

Solenoid valve

(SV4)

Solenoid valve

(SV2)

Capillary

tube

Sensor (TS)

Check joint

Low pressure

sensor

Liquid

Tank

Sensor (TD)

Strainer

Compressor

thermo.

Accumulator

Compressor

Liquid side

packed valve

Gas side

ball valve

42 I TOSHIBA


Název funkčního dílu

Elektromagnetický ventil

Kapilára

4cestný ventil

PMV (pulzní ventil)

Teplotní čidlo

Čidlo vysokého tlaku

Čidlo nízkého tlaku

SV2

SV4

Členění funkcí

1) Funkce uvolnění nízkého tlaku

2) Funkce uvolnění vysokého tlaku

3) Funkce vyrovnávání plynu během doby VYPNUTÍ

4) Vyrovnávač tlaku horkých plynů v akumulátoru

1) Funkce uvolnění vysokého tlaku

2) Funkce uvolnění nízkého tlaku

CN312 (bílá)

SN311 (modrá)

SV5 Preventivní funkce pro stoupající vysoký tlak v režimu topení CN310 (bílá)

1 ID: ø 1,5, délka: 200 mm

2 ID: ø 2,2, délka: 100 mm

1) Změna chlazení/topení

2) Obrátit odtávání

1) Kontrolní funkce přehřátí ve všech režimech topení

2) Přizpůsobení podchlazení v režimu chlazení

CN317 (modrá)

CN300 (bílá)

TD Ochrana konečné teploty kompresoru ke spuštění CN502 (bílá)

TS Kontroluje přehřátí v režimu topení CN504 (bílá)

TE

1) Kontroluje odtávání v režimu topení

2) Kontroluje venkovní ventilátor v režimu topení

CN505 (zelená)

TL Zjišťuje podchlazení v režimu chlazení CN521 (bílá)

TO Měří venkovní teplotu CN507 (žlutá)

1) Zjišťuje vysoký tlak a kontroluje kapacitu kompresoru

2) Zjišťuje vysoký tlak v režimu chlazení a kontroluje ventilátor v režimu chlazení při nízkých teplotách

prostředí

1) Zjišťuje nízký tlak v režimu chlazení a kontroluje výkon kompresoru

2) Zjišťuje nízký tlak v režimu topení a kontroluje přehřátí

CN501 (červená)

CN500 (bílá)

Vytápění skříně kompresoru Zabraňuje hromadění kapaliny v kompresoru CN316 (bílá)

Vytápění opláštění akumulátoru Zabraňuje hromadění kapaliny v akumulátoru CN321 (červená)

BUSINESS/VRF

TOSHIBA I 43


Schematické znázornění rozvodů chladiva a umístění čidel

Jednotky SMMS

Outdoor Unit (14, 16HP)

Model: MMY-MAP1404, MMY-MAP1604

M

Right side

Fan motor

Fan

Main heat exchanger

(TO)

PMV1

PMV2

Sub heat exchanger at right side

Left side

PMV4

(TE2)

(TE1)

Main heat exchanger

Sub heat exchanger at left side

Check valve

Check valve

BUSINESS/VRF

High-pressure sensor

(SV6)

SV

SV

4-way valve

(TS1)

(TL)

(SV3D)

Oil separator

(SV2)

Low-pressure sensor

Fusible

plug

FP

SV

(SV41)

Liquid tank

SV

(TD1)

(SV3C)

High-pressure

switch

SV

Highpressure

switch

SV

(TD2)

(SV42)

High-pressure

switch

SV

(SV43)

(TD3)

Accumulator

Compressor

1

(Inverter)

(TK4)

Compressor

2

(Inverter)

Compressor

3

(Inverter)

(TK1)

(TK2)

(TK3)

SV

(TK5)

(SV3E)

Oil header

SV

(SV3F)

(SV3A)

SV

Check valve

SV

(SV3B)

Check valve

Liquid side

packed valve

Gas side

service valve

Balance pipe

packed valve

Symbol

SV

Solenoid

valve

Capillary

tube

Check

valve

Check joint Strainer Temperature

sensor

Distributor

61

44 I TOSHIBA


Vysvětlení funkčních dílů

Název funkčního dílu

Členění funkcí

SV3A

(Připojovací konektor CN321: bílý)

Poskytuje olej, který je rezervován v odlučovači oleje během doby „ZAPNUTÍ“.

Elektromagnetický ventil

4cestný ventil

Pulzní ventil

PMV4

Odlučovač oleje

Teplotní čidlo

Tlakové čidlo

Vytápění

Vyrovnávací vedení

SV3B

SV3C

SV3D

SV3E

SV3F

SV2

SV41

SV42

SV43

SV5

SV6

PMV1, 2

PMV4

TD1

TD2

TD3

TS1

TE1

TE2

TK1, TK2

TK3, TK4

TK5

TL

TO

Čidlo vysokého

tlaku

Čidlo nízkého tlaku

Kompresor –

vytápění skříně

Akumulátor –

vytápění skříně

(Připojovací konektor CN321: bílý)

Vrací do kompresoru olej, který je veden do vyrovnávacího rozvodu.

(Připojovací konektor CN321: bílý)

Když je jednotka zapnutá, tlačí olej, který se nachází v odlučovači oleje.

(Připojovací konektor CN322: bílý)

1) Hromadí olej v odlučovači oleje, když je jednotka vypnutá.

2) Když je jednotka zapnutá, vrací do kompresoru olej, který je shromažďován v odlučovači oleje.

(Připojovací konektor CN322: bílý)

Zapne se během provozu a vyrovnává olej mezi kompresory.

(Připojovací konektor CN323: bílý)

Kontroluje rovnovážnou hladinu oleje mezi kompresory.

(Vyrovnávač tlaku horkých plynů) (Připojovací konektor CN311: bílý)

1) Funkce uvolnění nízkého tlaku

2) Funkce uvolnění vysokého tlaku

3) Funkce vyrovnávání během doby zastavení

(Spuštění vyrovnávacího ventilu kompresoru)

(SV41 – připojovací konektor CN312: modrý, SV42 – připojovací konektor CN312: modrý, SV43 – připojovací konektor

CN313: červený)

1) Za účelem spuštění vyrovnávání

2) Funkce uvolnění vysokého tlaku

3) Funkce uvolnění nízkého tlaku

(Připojovací konektor CN314: bílý)

Preventivní funkce zabraňující nárůstu vysokého tlaku v režimu topení

(Připojovací konektor CN315: bílý)

Plynulá funkce vyrovnávání tlaku pro uvolnění výstupní teploty (chladicí funkce vyrovnávání tlaku)

(Připojovací konektor CN317: modrý)

1) Změna chlazení na topení

2) Obrací odtávání

(Připojovací konektor CN300, 301: bílý)

1) Funkce mimořádné kontroly topení v režimu topení

2) Funkce uzavření rozvodu s kapalinou, když dojde k zastavení podřízené jednotky.

3) Funkce nastavení podchlazení v režimu chlazení

4) Funkce změny mezi hlavním a vedlejším výměníkem v režimu chlazení

(Připojovací konektor CN303: červený)

1) Funkce změny mezi hlavním a vedlejším výměníkem v režimu chlazení

2) Preventivní funkce zabraňující nárůstu vysokého tlaku v režimu topení

1) Zabránění rychlému snižování obsahu oleje (omezuje průtok oleje v okruhu)

2) Rezervní funkce přebytečného oleje

(TD1 – připojovací konektor CN502: bílý, TD2 – připojovací konektor CN503: růžový, TD3 – připojovací konektor CN504:

modrý)

1) Ochrana výstupní teploty kompresoru

2) Používá se k uvolnění výstupní teploty

(Připojovací konektor CN505: bílý)

Řídí přehřátí ventilu PMV v režimu topení

(Připojovací konektor CN520: zelený)

1) Kontroluje odtávání v režimu topení

2) Kontroluje venkovní ventilátor v režimu topení

(Připojovací konektor CN521: červený)

Kontroluje funkci změny mezi hlavním a vedlejším výměníkem

(TK1 – připojovací konektor CN531: černý, TK2 – připojovací konektor CN532: zelený, TK3 – připojovací konektor CN533:

červený,

TK4 – připojovací konektor CN534: žlutý, TK5 – připojovací konektor CN535: červený)

Vyhodnocuje hladinu oleje v kompresoru

(Připojovací konektor CN523: bílý)

Zjišťuje podchlazení v režimu chlazení

(Připojovací konektor CN507: žlutý)

Zjišťuje venkovní teplotu

(Připojovací konektor CN501: červený)

1) Zjišťuje vysoký tlak a kontroluje výkon kompresoru

2) Zjišťuje vysoký tlak v režimu chlazení a kontroluje ventilátor jednotek, které pracují při nízkých teplotách prostředí.

3) Zjišťuje podchlazení vnitřní jednotky během režimu topení

(Připojovací konektor CN500: bílý)

1) Zjišťuje nízký tlak v režimu chlazení a kontroluje výkon kompresoru

2) Zjišťuje nízký tlak v režimu topení a kontroluje přehřátí

(Připojovací konektor kompresoru 1 CN331: bílý, připojovací konektor kompresoru 2 CN332: modrý,

připojovací konektor kompresoru 3 CN333: černý)

Zabraňuje hromadění kapaliny v kompresoru

(Připojovací konektor CN334: červený)

Zabraňuje hromadění kapaliny v oddělovači kapaliny

Vyrovnávání oleje v každé venkovní jednotce

BUSINESS/VRF

TOSHIBA I 45


Schematické znázornění rozvodů chladiva a umístění čidel

Jednotky SHRM

Venkovní Outdoor jednotka Unit (12, 14 14HP) PS)

Model:

Model:

MMY-MAP1204*,

MMY-MAP1204∗,

MMY-MAP1404*

MMY-MAP1404∗

BUSINESS/VRF

– 60 –

46 I TOSHIBA


Vysvětlení funkčních dílů

Elektromagnetický ventil

4cestný ventil

Pulzní ventil

PMV4

Odlučovač oleje

Teplotní čidlo

Tlakové čidlo

Název funkčního dílu

TD1, TD2, TD3

TS1

TS2

TE1

TE2

TK1, TK2

TK3, TK4

TK5

TL

TO

SV3A

SV3B

SV3C

SV3D

SV3E

SV3F

SV2

SV41

SV42

SV43

SV5

SV6

SV11

SV14

PMV1, 2

PMV4

Čidlo vysokého tlaku

Čidlo nízkého tlaku

Členění funkcí

(Připojovací konektor CN321: bílý)

Poskytuje olej, který je rezervován v odlučovači oleje během doby „ZAPNUTÍ“.

(Připojovací konektor CN321: bílý)

Vrací do kompresoru olej, který je veden do vyrovnávacího rozvodu.

(Připojovací konektor CN321: bílý)

Když je jednotka zapnutá, tlačí olej, který se nachází v odlučovači oleje.

(Připojovací konektor CN322: bílý)

1) Hromadí olej v odlučovači oleje, když je jednotka vypnutá.

2) Když je jednotka zapnutá, vrací do kompresoru olej, který je shromažďován v odlučovači oleje.

(Připojovací konektor CN322: bílý)

Zapne se během provozu a vyrovnává olej mezi kompresory.

(Připojovací konektor CN323: bílý)

Kontroluje rovnovážnou hladinu oleje mezi kompresory.

(Vyrovnávač tlaku horkých plynů) (Připojovací konektor CN311: bílý)

1) Funkce uvolnění nízkého tlaku

2) Funkce uvolnění vysokého tlaku

3) Funkce vyrovnávání během doby zastavení

(Spuštění vyrovnávacího ventilu kompresoru)

(SV41 – připojovací konektor CN312: modrý, SV42 – připojovací konektor CN312: modrý, SV43 – připojovací konektor CN313: červený)

1) Za účelem spuštění vyrovnávání

2) Funkce uvolnění vysokého tlaku

3) Funkce uvolnění nízkého tlaku

(Připojovací konektor CN314: bílý)

1) Funkce vyrovnávání plynu v režimu odtávání, když se zvýší/sníží počet vnitřních jednotek v režimu topení.

2) Funkce zpětného získávání plynu ve výtlačném potrubí plynu během samostatného režimu chlazení

(Připojovací konektor CN315: bílý)

1) Plynulá funkce vyrovnávání tlaku pro uvolnění výstupní teploty (chladicí funkce vyrovnávání tlaku)

2) Funkce zpětného získávání chladiva zastavené následující jednotky

(Připojovací konektor CN319: bílý)

Pro účely zablokování rozvodu horkých plynů (v samostatném režimu chlazení nebo odmrazování)

(Připojovací konektor CN336: žlutý)

Pro účely zablokování rozvodu kapaliny

(Připojovací konektor CN317: modrý)

1) Změna chlazení na topení

2) Obrací odtávání

3) Záměna hlavního výměníku tepla za přídavný výměník tepla

(Připojovací konektor CN300, 301: bílý)

1) Kontrolní funkce přehřátí v režimu topení

2) Kontrolní funkce podchlazení v režimu chlazení

(Připojovací konektor CN303: červený)

1) Řídí průtočné množství pomocného výměníku tepla při společném provozu

2) Preventivní funkce zabraňující nárůstu vysokého tlaku v režimu topení

1) Zabránění rychlému snižování obsahu oleje (omezuje průtok oleje v okruhu)

2) Rezervní funkce přebytečného oleje

(TD1 – připojovací konektor CN502: bílý, TD2 – připojovací konektor CN503: růžový, TD3 – připojovací konektor CN504: modrý)

Ochrana výstupní teploty kompresoru

(Připojovací konektor CN505: bílý)

Řídí přehřátí ventilu PMV 1, 2 v režimu topení

(Připojovací konektor CN506: černý)

1) Kontroluje návrat oleje z vnitřní jednotky v režimu chlazení

2) Zjišťuje přehřátí okruhu

(Připojovací konektor CN520: zelený)

1) Kontroluje odtávání v režimu topení

2) Kontroluje venkovní ventilátor v režimu topení

(Připojovací konektor CN521: červený)

Řídí průtočné množství pomocného výměníku tepla při společném provozu

(TK1 – připojovací konektor CN531: černý, TK2 – připojovací konektor CN532: zelený, TK3 – připojovací konektor CN533: červený,

TK4 – připojovací konektor CN534: žlutý, TK5 – připojovací konektor CN535: červený)

Vyhodnocuje hladinu oleje v kompresoru

(Připojovací konektor CN523: bílý)

Zjišťuje podchlazení v režimu chlazení

(Připojovací konektor CN507: žlutý)

Zjišťuje venkovní teplotu

(Připojovací konektor CN501: červený)

1) Zjišťuje vysoký tlak a kontroluje výkon kompresoru

2) Zjišťuje vysoký tlak v režimu chlazení a kontroluje ventilátor jednotek, které pracují při nízkých teplotách prostředí.

3) Zjišťuje podchlazení vnitřní jednotky během režimu topení

4) Kontroluje otáčky venkovního ventilátoru během režimu chlazení

(Připojovací konektor CN500: bílý)

1) Zjišťuje nízký tlak v režimu chlazení a kontroluje výkon kompresoru

2) Zjišťuje nízký tlak v režimu topení a kontroluje přehřátí

BUSINESS/VRF

TOSHIBA I 47


Vytápění

Vyrovnávací vedení

Název funkčního dílu

Kompresor –

vytápění opláštění

Akumulátor –

vytápění opláštění

Členění funkcí

(Připojovací konektor kompresoru 1 CN331: bílý, připojovací konektor kompresoru 2 CN332: modrý, připojovací konektor

kompresoru 3 CN333: černý)

Zabraňuje hromadění kapaliny v kompresoru

(Připojovací konektor CN334: červený)

Zabraňuje hromadění kapaliny v oddělovači kapaliny

Vyrovnávání oleje v každé venkovní jednotce

Příklad vnitřní jednotky VRF:

4. REFRIGERATING CYCLE DIAGRAM

FILE NO. SVM-13011

Liquid side

Gas side

Strainer

Capillary Kapiláratube

BUSINESS/VRF

Pulse Motor

Valve (PMV)

Sensor

(TC2)

Strainer

Sensor

(TCJ)

Vzduchový Air heat exchanger výměník tepla

at indoor side

na vnitřní straně

Sensor

(TA)

Ventilátor Fan

M

Fan Motor motor

ventilátoru

Sensor

(TC1)

UPOZORNĚNÍ: Klimatizační jednotky MMU-AP0071YH, AP0121YH nemají čidlo TC2.

Functional part name

Functional outline

Název funkčního dílu

PMV (pulzní ventil)

TA

TC1

Teplotní čidlo

TC2

TCJ

Pulse Motor Valve PMV (Connector CN082 (6P): Blue)

1) Controls super heat in cooling operation

2) Controls under cool in heating operation

Členění funkcí

3) Recovers refrigerant oil in cooling operation

(Připojovací konektor CN082 4) Recovers (6P): modrý) refrigerant oil in heating operation

1) Kontroluje přehřátí v režimu chlazení

Temp. sensor 1. TA (Connector CN104 (2P): Yellow)

2) Kontroluje podchlazení v režimu topení

1) Detects indoor suction temperature

3) Získává zpět olej chladiva v režimu chlazení

4) Získává zpět 2. TC1 olej chladiva (Connector v režimu CN100 topení (3P): Brown)

1) Controls PMV super heat in cooling operation

(Připojovací konektor CN104 (2P): žlutý)

Zjišťuje vnitřní 3. sací TC2teplotu

(Connector CN101 (2P): Black)

1) Controls PMV under cool in heating operation

(Připojovací konektor CN100 (3P): hnědý)

Kontroluje přehřátí 4. TCJventilu (Connector PMV v režimu CN102 chlazení (2P): Red)

1) Controls PMV super heat in cooling operation

(Připojovací konektor CN101 (2P): černý)

Kontroluje podchlazení ventilu PMV v režimu topení

(Připojovací konektor CN102 (2P): červený)

1) Kontroluje přehřátí ventilu PMV v režimu chlazení

2) Kontroluje podchlazení v režimu topení (jen MMU-AP007YH až AP012YH)

– 21 –

48 I TOSHIBA


Deaktivace kompresoru (nouzový provoz)

1. Vypněte napájení všech venkovních jednotek, které jsou připojeny k systému.

2. Přepněte na SW06 DIP spínač, který se nachází na rozhraní desky venkovní jednotky s vadným kompresorem,

viz níže uvedená tabulka.

SW06 SW07 SW09 SW10

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SW11

SW12

SW13

SW14

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SW16

SW17

1 2 3 4 1 2 3 4

BUSINESS/VRF

SW06

Model se třemi kompresory

Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4

Tovární nastavení OFF OFF OFF OFF

Je-li vadný kompresor č. 1 (levý přední) ON OFF OFF OFF

Je-li vadný kompresor č. 2 (levý prostřední) OFF ON OFF OFF

Je-li vadný kompresor č. 3 (pravý přední) OFF OFF ON OFF

SW06

Model se dvěma kompresory

Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4

Tovární nastavení OFF OFF OFF OFF

Je-li vadný kompresor č. 1 (levý přední) ON OFF OFF OFF

Je-li vadný kompresor č. 2 (pravý přední) OFF ON OFF OFF

3. Zapněte napájení všech jednotek připojených k systému.

TOSHIBA I 49


Kódy displeje se 7 segmenty u systémů VRF

Řídicí deska rozhraní disponuje LED displeji se 7 segmenty, které umožňuje zkontrolovat provozní stav nebo provádět programování venkovní jednotky.

Nastavením otočných spínačů SW01/SW02/SW03 s hodnotami 1–16 lze vstoupit do různých seznamů parametrů.

P.C. Deska rozhraní

BUSINESS/VRF

SW01 SW02 SW03

1 1 1 SW15 > stisknout na 5 sekund = automatická adresace

1 1 1 Chybové údaje

1 2 3 Výkon systému v PS

1 3 3 Počet venkovních jednotek

1 4 3 A: Počet vnitřních jednotek B: Počet připojených vnitřních jednotek v režimu chlazení

1 5 3 A: Počet vnitřních jednotek B: Počet připojených vnitřních jednotek v režimu topení

2 1 2

Ukazatel: „A.d.buS“ > stiskněte SW04 na 5 sekund = vymazání údajů o adresách chladicího okruhu + vnitřní jednotky +

skupiny (DN 12, 13, 14)

2 2 2 Ukazatel: „A.d.nEt“ > stiskněte SW04 na 5 sekund = vymazání centrálních adres (DN 03)

2 3 1

Otevření všech ventilů PMV u všech vnitřních jednotek

Ukazatel: „P“ „FF“ > stiskněte SW04 na 5 sekund

Po 2 minutách se všechny ventily PMV automaticky zavřou

2 5 1 Ukazatel: „C“ zkušební provoz chlazení > stiskněte SW04 na 5 sekund = „-C“

2 6 1 Ukazatel: „H“ zkušební provoz topení > stiskněte SW04 na 5 sekund = „-H“

2 11 1 Ukazatel: „rd …. FF“ funkce vypnutí čerpadla (odsátí chladiva) > stiskněte SW04 na 5 sekund

2 16 1 Vymazání chyb: „Er“ > stiskněte SW04 na 5 sekund > „CL“= vymazáno

2 14 2

Přiřazení nových vnitřních jednotek do stávajícího chladicího systému:

vypněte napájení stávajících jednotek -> rozpojte připojovací konektory

U1/U2 a U3/U4 na hlavní venkovní jednotce ->

opět zapněte napájení -> nastavte 2/14/2

Ukazatel: „In. At“ > stiskněte SW04 na 5 sekund -> vypněte napájení ->

opět zapojte připojovací konektory U1/U2 a U3/U4 -> zapněte napájení -> provoz je v pořádku

50 I TOSHIBA


Čtení údajů z čidel u venkovních jednotek systémů MiNi

Zobrazení údajů z venkovní jednotky

SW01 SW02 SW03 Podrobnosti o ukazateli

1

1

2

Tlakové údaje Pd

Tlak Pd (MPaG) je zobrazen v desítkovém formátu (MPaG: cca 1/10

rozsahu velikosti kg/cm²G)

A

B

P d. * . * *

2 Tlakové údaje Ps Tlak Ps (MPaG) je zobrazen v desítkovém formátu P S. * . * *

3

Údaje o převrácení

tlaku PL

4 Údaje čidla TD

5 Údaje čidla TS

6 Údaje čidla TE

7 Údaje čidla TL

8 Údaje čidla TO

9

10

11

12

13

14

15

16

Přijatý tlak kapaliny (MPaG) je zobrazen v desítkovém formátu P L. * . * *

Hodnoty teplotního čidla (°C) jsou

zobrazeny v desítkovém formátu

• Znakové symboly a údaje se zobrazují

střídavě – 1 sekundu a 3 sekundy

• Údaje se zobrazují v [*]

• Údaje s negativní hodnotou se zobrazují

následovně: [- * * * *]

A

B

A

B

Znakový symbol

t d

Údaje * * * .

Znakový symbol

t S

Údaje * * * . *

Znakový symbol

t E

Údaje * * * . *

Znakový symbol

t L

Údaje * * * . *

Znakový symbol

Údaje

Znakový symbol

t O

Údaje * * * . *

Znakový symbol

Údaje * * * . *

Znakový symbol

Údaje * * * . *

Znakový symbol

Údaje * * * . *

Znakový symbol

Údaje * * * . *

Znakový symbol

Údaje * * * . *

BUSINESS/VRF

Pd = Čidlo vysokého tlaku

Ps = Čidlo nízkého tlaku

TD = Čidlo horkých plynů

TS = Řídí přehřátí ventilu PMV v režimu topení

TE = Kontroluje odtávání a venkovní ventilátor v režimu topení

TL = Čidlo podchlazení v režimu chlazení

TO = Čidlo venkovní teploty

TOSHIBA I 51


Údaje z čidel jednotek SMMS

Zobrazení údajů z venkovní jednotky

SW01 SW02 SW03 Podrobnosti o ukazateli

1

Tlakové údaje Pd

Tlak Pd (MPaG) je zobrazen v desítkovém formátu (MPaG:

cca 10krát rozsah velikosti kg/cm²G)

A

B

BUSINESS/VRF

1

2 Tlakové údaje Ps Tlak Ps (MPaG) je zobrazen v desítkovém formátu PS. * . * *

3

Údaje o převrácení

tlaku PL

4 Údaje čidla TD1

5 Údaje čidla TD2

6 Údaje čidla TD3

7 Údaje čidla TS

8 Údaje čidla TE1

2

9 Údaje čidla TE2

10 Údaje čidla TL

11 Údaje čidla TO

12 Údaje čidla TK1

13 Údaje čidla TK2

14 Údaje čidla TK3

15 Údaje čidla TK4

16 Údaje čidla TK5

Převedený tlak PL (MPaG) je zobrazen v desítkovém formátu PL. * . * *

Hodnoty teplotního čidla (°C) jsou

zobrazeny v desítkovém formátu

• Znakové symboly a údaje se

zobrazují střídavě – 1 sekundu

a 3 sekundy

• Údaje s negativní hodnotou se

zobrazují následovně: [-*] [***]

Znakový symbol t d 1 ... ...

Údaje * * * .

Znakový symbol t d 2 ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t d 3 ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t S ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t E ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t E 2 ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t L ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t o ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol F 1 ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol F 2 ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol F 3 ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol F 4 ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol F 5 ... ... ...

Údaje * * * . *

Pd = Čidlo vysokého tlaku

Ps = Čidlo nízkého tlaku

TD 1-3 = Čidlo horkých plynů kompresoru 1–3

TS = Řídí přehřátí ventilu PMV v režimu topení

TE1 = Kontroluje odtávání a venkovní ventilátor v režimu topení

TE2 = Kontroluje funkci změny mezi hlavním a vedlejším výměníkem

TL = Čidlo podchlazení v režimu chlazení

TO = Čidlo venkovní teploty

TK 1–5 = Čidla pro kontrolu hladiny oleje kompresorů

52 I TOSHIBA


Údaje z čidel jednotek SHRM

Zobrazení údajů z venkovní jednotky

SW01 SW02 SW03 Podrobnosti o ukazateli

1

1

Tlakové údaje Pd

2

7 Údaje čidla TS1

Tlak Pd (MPaG) je zobrazen v desítkovém formátu (MPaG:

cca 10krát rozsah velikosti kg/cm²G)

A

B

P d. * . * *

2 Tlakové údaje Ps Tlak Ps (MPaG) je zobrazen v desítkovém formátu PS. * . * *

3

Údaje o převrácení

tlaku PL

4 Údaje čidla TD1

5 Údaje čidla TD2

6 Údaje čidla TD3

8 Údaje čidla TS2

9 Údaje čidla TE1

10 Údaje čidla TE2

11 Údaje čidla TL

12 Údaje čidla TO

Převedený tlak PL (MPaG) je zobrazen v desítkovém formátu PL. * . * *

Hodnoty teplotního čidla (°C) jsou

zobrazeny v desítkovém formátu

• Znakové symboly a údaje se

zobrazují střídavě –

1 sekundu a 3 sekundy

• Údaje s negativní hodnotou se

zobrazují následovně: [-*] [***]

Znakový symbol t d 1 ... ...

Údaje * * * .

Znakový symbol t d 2 ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t d 3 ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t S 1 ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t S 2 ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t E 1 ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t E 2 ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t L ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol t o ... ... ...

Údaje * * * . *

BUSINESS/VRF

SW01 SW02 SW03 Podrobnosti o ukazateli

1

1

Údaje čidla TK1

2 Údaje čidla TK2

5

3 Údaje čidla TK3

4 Údaje čidla TK4

5 Údaje čidla TK5

Hodnoty teplotního čidla (°C) jsou

zobrazeny v desítkovém formátu

• Znakové symboly a údaje se

zobrazují střídavě –

1 sekundu a 3 sekundy

• Údaje s negativní hodnotou se

zobrazují následovně: [-*] [***]

Znakový symbol F 1 ... ... ...

A

Údaje * * * . *

Znakový symbol F 2 ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol F 3 ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol F 4 ... ... ...

Údaje * * * . *

Znakový symbol F 5 ... ... ...

Údaje * * * . *

B

Pd = Čidlo vysokého tlaku

Ps = Čidlo nízkého tlaku

TD 1-3 = Čidlo horkých plynů kompresoru 1–3

TS1 = Řídí přehřátí ventilu PMV v režimu topení

TS2 = 1) Kontroluje návrat oleje z vnitřní jednotky v režimu chlazení

2) Zjišťuje přehřátí chladicího okruhu

TE1 = Kontroluje odtávání a venkovní ventilátor v režimu topení

TE2 = Kontroluje funkci změny mezi hlavním a vedlejším výměníkem

TL = Čidlo podchlazení v režimu chlazení

TO = Čidlo venkovní teploty

TK 1–5 = Čidla pro kontrolu hladiny oleje kompresorů

TOSHIBA I 53


Výměník tepla vzduch/vzduch pro „samostatné“ použití

• Jestliže chcete jednotku VN používat samostatně, přepněte pomocí spínače

Změna adresy vnitřních jednotek

•: ON -: OFF

Je-li k dispozici více výměníků tepla vzduch/

vzduch,

nezdvojujte hodnotu mezi č. 1 až č. 4 u SW702

a mezi č. 1 a č. 2 u SW703. (Tovární nastavení:

1)

SW702 SW703

ON

ON ON

OFF

1 2 3 4 1 2 3 4

Změna adresy skupiny

Hlavní (samostatně): ON Podřízené jednotky: OFF

• Pokud je používán systém vybavený pouze jedním

výměníkem tepla vzduch/vzduch, měla by být jako hlavní

jednotka označena pouze jedna jednotka.

• Pokud je používán systém vybavený výměníkem tepla

vzduch/vzduch i klimatizační jednotkou, zajistěte, aby

byly všechny výměníky tepla vzduch/vzduch nastaveny

jako podřízené jednotky. (Tovární nastavení: podřízená)

BUSINESS/VRF

na desce P.C. výměníku tepla vzduch/vzduch SW703 bit 4 do polohy „ON“.

Systém výměníku tepla vzduch/vzduch

Systém výměníku tepla vzduch/vzduch spojený

s klimatizační jednotkou

Příklad systému A B -- C

Centrální ovládání

Počet výměníků tepla vzduch/vzduch 1 Více 1 Více

Provoz společně s klimatizační jednotkou Ne Ano

Kabelové propojení dálkového ovladače

mezi jednotkami

Kabel centrálního dálkového ovladače

Deska P.C. výměníku tepla vzduch/vzduch

1. Adresa linky (systému)

2. Změna adresy vnitřní jednotky

Č. 1 až 4 u SW702

Č. 1 a 2 u SW703

3. Změna adresy skupiny

Č. 4 u SW703

4. Pevně/automaticky

Změna nastavení adresy

centrální ovládací jednotky

Č. 3 u SW703

5. Změna odporu

Č. 1 u SW301

Před zapnutím napájení je nutné zkontrolovat

Zapněte napájení

Nastavení adresy centrálního ovládání

Není nutné

Žádné

Nutné

Není nutné

Pevná

Adresa linky (systému) je pro výměník tepla vzduch/vzduch pevně stanovena na hodnotu 31

Není nutné

Tovární nastavení: 1

Nutné

Hlavní (samostatně): ON

Nutné

Bez opakování

Tovární nastavení: 1

Nutné

Hlavní: ON (1 jednotka)

Podřízené: OFF (ostatní

jednotky)

• Nastavení hlavní

jednotky udávají

pokyny na dálkovém

ovladači

Zkompletujte nastavení výměníku tepla vzduch/vzduch

a jeho zapojení

Zapněte jističe všech výměníků tepla vzduch/vzduch

Není nutné

Není nutné

Žádné: OFF

Není nutné

Tovární nastavení: 1

Nutné

Bez opakování

Tovární nastavení: 1

Není nutné

Podřízené: OFF (všechny jednotky)

• Nastavení podřízené jednotky s nejnižší adresou

vnitřních jednotek odrážejí údaje dálkového ovladače

• Zkompletujte nastavení výměníku tepla vzduch/

vzduch a jeho zapojení

• Nastavení a zapojení provádějte v souladu s návodem

k instalaci klimatizační jednotky

Nejdříve zapněte výměník tepla vzduch/vzduch. Napájení

provádějte v souladu s návodem k instalaci klimatizační

jednotky.

Není nutné

Změna centrální adresy ovládání

Pevně: ON Automaticky: OFF

Nastavení není nutné zadávat.

(Ponechte hodnotu na OFF.)

54 I TOSHIBA


Centrální ovládací systém

Příklad systému D -- E -- F

Centrální ovládání

Bude použit jeden výměník

tepla vzduch/vzduch.

Pro případy odděleného ovládání klimatizační jednotky

a výměníku tepla vzduch/vzduch.

Pro případy společného ovládání klimatizační jednotky

a výměníku tepla vzduch/vzduch.

Počet výměníků tepla vzduch/vzduch Více 1 Více 1 Více

Provoz společně s klimatizační jednotkou

Ne

Ano

Kabelové propojení dálkového ovladače

Nutné Není nutné Nutné

mezi jednotkami

Kabel centrálního dálkového ovladače Nutné (pouze hlavní jednotka) Není nutné

Pevná

1. Adresa linky (systému)

Adresa linky (systému) je pro výměník tepla vzduch/vzduch pevně stanovena na hodnotu 31

Deska P.C. výměníku tepla vzduch/vzduch

2. Změna adresy vnitřní

jednotky

Č. 1 až 4 u SW702

Č. 1 a 2 u SW703

3. Změna adresy skupiny

Č. 4 u SW703

4. Pevně/automaticky

Změna nastavení adresy

centrální ovládací jednotky

Č. 3 u SW703

5. Změna koncového odporu

Č. 1 u SW301

Před zapnutím napájení je nutné

zkontrolovat

Zapněte napájení

Centrální ovládání

Nastavení adresy

Nutné

Bez opakování

Tovární nastavení: 1

Nutné

Hlavní: ON (1 jednotka)

Podřízené jednotky: OFF

(ostatní jednotky)

• Nastavení hlavní jednotky

udávají pokyny na

dálkovém ovladači

Nutné

100 Ω: ON

(jen jedna hlavní jednotka)

Zkompletujte nastavení

výměníku tepla vzduch/

vzduch a jeho zapojení

Zapněte jističe všech

výměníků tepla vzduch/

vzduch

Nutné

Tovární nastavení: 1

Nutné

Hlavní (samostatně): ON

Nutné

Bez opakování

Tovární nastavení: 1

Nutné

Hlavní: ON (1 jednotka)

Podřízené jednotky: OFF

(ostatní jednotky)

• Nastavení hlavní jednotky

udávají pokyny na

dálkovém ovladači

Není nutné

Tovární nastavení: 1

Není nutné

Automaticky: OFF

• Postupujte podle návodu k instalaci centrální ovládací jednotky

Není nutné

OFF

• Přizpůsobte nastavení klimatizační jednotky

Nutné

Bez opakování

Tovární nastavení: 1

Není nutné

Podřízené jednotky: OFF (všechny jednotky)

• Nastavení podřízené jednotky s nejnižší adresou

vnitřních jednotek představují údaje dálkového

ovladače

• Zkompletujte nastavení výměníku tepla vzduch/vzduch a jeho zapojení

• Nastavení a zapojení provádějte v souladu s návodem k instalaci klimatizační jednotky

Nejdříve zapněte výměník tepla vzduch/vzduch

Napájení provádějte v souladu s návodem k instalaci klimatizační jednotky

Postupujte podle návodu k instalaci centrální ovládací jednotky

BUSINESS/VRF

TOSHIBA I 55


DN kódy / funkční kódy

Tabulka DN kódů

BUSINESS/VRF

DN kód Název Popis

01 Interval filtrační výstrahy

Když je zobrazena doba provozu do filtrační výstrahy, lze ji upravit

nebo nastavit na externí hlášení (presostat na DN70).

02 Míra ochrany Dělí časové hodnoty DN01 na polovinu

03 Centrální adresa

04 Priorita specifické vnitřní jednotky

06

Změna topné teploty (požadovaná

hodnota)

Ve spojení s centrální ovládací jednotkou

Rozsah nastavení: 0–64 (0000–0064)

U venkovní jednotky SW11

Nastavte bit 1+2 na hodnotu ON = priorita specifické vnitřní

jednotky

Přizpůsobení topné teploty podmínkám místnosti

Rozsah nastavení: 0–10 °C (0000–0010)

0d Automatický režim Deaktivace automatického režimu

0F Pouze chlazení Deaktivace režimu TOPENÍ a AUTOMATICKÉHO režimu

0000 = neaktivní

0001 = 150 h

0002 = 2500 h

0003 = 5000 h

0004 = 10 000 h

0005 = ext. tlakový spínač (CN70)

0000 = standardní místnost

0001 = vysoké znečištění v místnosti

0001 = adresa 1 atd.

0099 = nedefinováno

0000 = bez priority

0001 = priorita

0001 = +1 °C atd.

0002 = +2 °C (předem nastaveno)

0010 = +10 °C

0000 = dostupný

0001 = nedostupný

0000 = tepelné čerpadlo

0001 = pouze chlazení

2d Pouze topení Deaktivace režimu CHLAZENÍ a ODVLHČOVÁNÍ 0008 = pouze topení

10 Typ vnitřních jednotek Nastavte podle typu jednotky

11 Výkon vnitřních jednotek

Nastavte podle typu jednotky (NENÍ možné

snížení výkonu!)

12 Adresa chladicího okruhu Rozsah nastavení: 0–30 (0000–0030)

13 Adresa vnitřních jednotek Rozsah nastavení: 0–64 (0000–0064)

14

Adresa skupiny – hlavní/podřízené

jednotky

Více vnitřních jednotek s jedním dálkovým ovladačem

19 Nastavení žaluzie Přizpůsobení směru proudění vzduchu

1b

1C

1E

Minimální požadavek na TOPENÍ

nebo CHLAZENÍ

Změna chladicí teploty

(požadovaná hodnota)

Neutrální oblast v automatickém

režimu

Minimální doba do zahájení požadovaného režimu

Přizpůsobení chladicí teploty podmínkám místnosti

Rozsah nastavení: 0–10 °C (0000–0010)

Přepnutí mezi CHLAZENÍM a TOPENÍM na základě rozdílu

teplot (přesnost = hodnota údaje / 2), rozsah nastavení: 0–10

(0000–0010)

0000 = kazetová 1cestná jednotka (série SH)

0001 = kazetová 4cestná jednotka (série H)

0002 = kazetová 2cestná jednotka (série WH)

0003 = kazetová 1cestná jednotka (série YH)

0004 = standardní mezistropní jednotka (série BH)

0005 = nízká mezistropní jednotka (SPH, SH)

0006 = sada pro výparník VZT + vysokotlaká mezistropní

jednotka (série H)

0007 = podstropní jednotka (série H)

0008 = nástěnná jednotka (série H + MH)

0010 = parapetní jednotka

0011 = neopláštěná parapetní jednotka

0012 = skříňová jednotka (14–16 kW)

0013 = skříňová jednotka (4,5–11,2 kW)

0014 = kazetová 4cestná jednotka (série MH)

0016 = mezistropní jednotka pro přívod čerstvého vzduchu

(HFE)

0050 = výměník tepla vzduch/vzduch VN

0055 = DXC031, deska 0–10 V

0060 = hydromodul pro ohřev vody (HWM)

0040 = 1,7 kW 0013 = 8,5 kW

0001 = 2,2 kW 0015 = 9,0 kW

0003 = 2,8 kW 0017 = 14,0 kW

0005 = 3,6 kW 018 = 16,0 kW

0007 = 4,5 kW 0021 = 22,4 kW

0009 = 5,6 kW 0023 = 28,0 kW

0011 = 7,1 kW 0099 = nestanoveno

0012 = 8,0 kW

0001 = systém 1 atd.

0099 = nestanoveno

0001 = adresa 1 atd.

0099 = nestanoveno

0099 = tovární nastavení

0000 = samostatný systém

0001 = hlavní jednotka skupiny

0002 = podřízená jednotka skupiny

0000 = vypnuto

0001 = pouze kývání

0002 = kazetová 1cestná jednotka, podstropní jednotka

0003 = kazetová 2cestná jednotka

0004 = kazetová 4cestná jednotka

0000 = 5 minut

0001 = 4 minuty

0000 = 0 °C

0004 = 4 °C

0005 = 5 °C

0010 = 10 °C

0003 = 3 °C (TS +/-1,5 °C)

0010 = 10 °C

56 I TOSHIBA


1F Maximální teplota CHLAZENÍ Nastavitelná max. požadovaná hodnota pro CHLAZENÍ 0029 = 29 °C atd.

20 Minimální teplota CHLAZENÍ Nastavitelná min. požadovaná hodnota pro CHLAZENÍ 0018 = 18 °C atd.

DN kód Název Popis

21 Maximální teplota TOPENÍ Nastavitelná max. požadovaná hodnota pro TOPENÍ 0029 = 29 °C atd.

22 Minimální teplota TOPENÍ Nastavitelná min. požadovaná hodnota pro TOPENÍ 0018 = 18 °C atd.

23 Maximální teplota ODVLHČOVÁNÍ Nastavitelná max. požadovaná hodnota pro ODVLHČOVÁNÍ 0029 = 29 °C atd.

24 Minimální teplota ODVLHČOVÁNÍ Nastavitelná min. požadovaná hodnota pro ODVLHČOVÁNÍ 0018 = 18 °C atd.

25

26

Maximální teplota AUTOMA-

TICKÉHO režimu

Minimální teplota AUTOMA-

TICKÉHO režimu

Nastavitelná max. požadovaná hodnota pro AUTOMATICKÝ režim

Nastavitelná min. požadovaná hodnota pro AUTOMATICKÝ režim

28 Automatický restart Automatický restart po výpadku napájení

2A

Ext. chybový vstup (CN70)

Přiřazení funkce kontaktu CN70 (nástěnná jednotka série 2 ->

čerpadlo kondenzátu)

2E Konektor HA (CN61) Přiřazení funkce kontaktu CN61 (svorka HA)

31 Externí ovládání ventilátoru (CN32) Aktivace tlačítka „VENTILATION“ na dálkovém ovladači

32 Výběr čidla TA Měření teploty

33 Jednotka teploty Ukazatel TS na dálkovém ovladači

36

Ukazatel naměřené hodnoty na

dálkovém ovladači

5 d Úprava průtoku vzduchu

Na displeji dálkového ovladače se zobrazí aktuální naměřená

teplota

Static

pressure

selection

0029 = 29 °C atd.

0018 = 18 °C atd.

0000 = vypnuto

0001 = zapnuto

0000 = ext. vstup pro filtr

0001 = ext. vstup pro výstrahu

0002 = ext. vstup pro zvlhčovač (tovární nastavení)

0000 = vypnuto

0001 = restart ve stejném režimu jako při vypnutí 0002 =

vstup pro požární výstrahu

0000 = vypnuto (tovární nastavení)

0001 = CN32 ON/OFF

0000 = čidlo v klimatizační jednotce

0001 = čidlo v dálkovém ovladači

0000 = °C

0001 = °F (stupně Fahrenheita)

0000 = požadovaná teplota

0001 = naměřená teplota

Concealed duct type

External 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006

static

pressure

40 Pa 30 Pa 65 Pa 50 Pa 80 Pa 100 Pa 120 Pa

The list abprove is when SW501-1 and SE501-2 is OFF.

Slim duct type

External static pressure (No

filter)

0000 0001 0003 0006

10 Pa 20 Pa 30 Pa/35 Pa 50 Pa

FUNKČNÍ KÓDY

60 Funkce časovače provozu Aktivace časovače provozu na kabelovém dálkovém ovladači

7A

Změna požadované hodnoty

Změna požadované hodnoty v krocích po 0,5 °C pouze u RBC-

AMS51E-ES a vnitřních jednotek série 4

8c Vynucené odtávání Po aktivaci dojde k automatickému resetu

0000 = zapnuto

0001 = vypnuto

0000 = standard (v krocích po 1 °C)

0001 = aktivováno (v krocích po 0,5°C)

0000 = deaktivováno

0001 = aktivováno

TOSHIBA I 57


FUNKČNÍ KÓDY

DN kód Název Popis

F0

F1

F2

F3

F4

F6

Režim kývání

Žaluzie s pevnou polohou

(žaluzie č. 1)

Žaluzie s pevnou polohou

(žaluzie č. 2)

Žaluzie s pevnou polohou

(žaluzie č. 3)

Žaluzie s pevnou polohou

(žaluzie č. 4)

Aktivace přídavné desky

TCB-PCUC1E

Nastavení žaluzie

42 Provozní doba samočištění Funkce samočištění s doběhem ventilátoru

C2

Cd

Aktuální požadavek X% na

venkovní jednotku

Funkce zastavení samočištění,

když je zakázán provoz [ON / OFF].

Omezení požadavku

Je-li aktivováno omezení [ON/OFF] centrální ovládací jednotky

(Central 1,2)

d0 Aktivace funkce úspory energie Funkce úspory energie optimalizací provozu podle spotřeby

d1

d3

d4

69

9C

Existence funkce provozu topení

při 8 °C

Otáčky ventilátoru při funkci

samočištění

Zobrazení/nezobrazení [provozu

odvlhčování] během provozu

samočištění

Omezení polohy žaluzie (režim

chlazení)

Poloha žaluzie po vypnutí

Slouží k aktivaci protimrazové ochrany při 8 °C

Umožňuje stanovit otáčky motoru ventilátoru

0001 = standard

0002 = po dvou

0003 = v okruhu

0000 = uvolnění

0001 = horizontální směr výfuku

0005 = směr výfuku směrem dolů

0000 = uvolnění

0001 = horizontální směr výfuku

0005 = směr výfuku směrem dolů

0000 = uvolnění

0001 = horizontální směr výfuku

0005 = směr výfuku směrem dolů

0000 = uvolnění

0001 = horizontální směr výfuku

0005 = směr výfuku směrem dolů

0000 = deaktivováno

0001 = aktivováno

0000 = žádná provozní doba

0001 = 0,5 h až 0012 = 6,0 h

Aktivuje se, když je doba spuštění kompresoru 10 až 60 minut.

Pokud je provozní doba delší než 60 minut, aktivuje se dvojitá

provozní doba tohoto nastavení.

0050 = 50 %

do 0100 = 100 %

0000 = platné (provoz čištění)

0001 = neplatné (bez čištění)

0000 = neplatná (není možná)

0001 = platná (je možná)

0000 = neplatná (není možná)

0001 = platná (je možná)

0000 = neplatné (funkce samočištění nebude

provedena)

0015 = platné (funkce samočištění bude provedena při

350 ot./min)

0000 = zobrazení

0001 = nezobrazení

0000 = pouze horizontální

0001 = bez omezení

0000 = zavřená

0001 až 0005 = poloha

0006 = zavřená

58 I TOSHIBA


Změna DN kódu na AMT31/32 (AMS41)

Platné pro všechny jednotky TOSHIBA RAV Digital a Super Digital Inverter (kromě jednotek Flexi) a všechny jednotky MiNi SMMS a SMMS!

Postup:

1 Stiskněte současně tlačítka SET + CL + TEST na dobu 4 sekund nebo delší.

(V případě skupinového ovládání představuje první zobrazená číslice adresu hlavní jednotky.)

2 V případě skupinového ovládání vyberte pomocí tlačítka UNIT vnitřní jednotku, u které má dojít ke změně hodnot.

(Ventilátor vybrané vnitřní jednotky se zapne.)

3 Pomocí tlačítek k nastavení teploty vyberte požadovaný DN kód.

4 Pomocí tlačítek k nastavení času změňte hodnotu DN kódu.

5 Potvrďte výběr stisknutím tlačítka SET.

6 Stisknutím tlačítka TEST výběr uložíte a opustíte nabídku.

3

5

6

4

FUNKČNÍ KÓDY

1 2

TOSHIBA I 59


Změna DN kódu na AMS 51 + 54

Platné pro všechny jednotky TOSHIBA RAV Digital a Super Digital Inverter (kromě jednotek Flexi) a všechny jednotky MiNi SMMS a SMMS

Kód DN AMS 51

Platné pro všechny jednotky TOSHIBA RAV Digital a Super Digital Inverter (kromě jednotek Flexi) a všechny jednotky MiNi SMMS, SMMS a SMMSi!

Postup:

1 Stisknutím tlačítka nabídky vstoupíte do nabídky.

2 Současným stisknutím tlačítka nabídky a tlačítka pro snížení teploty alespoň na 5 sekund

vstoupíte do další podnabídky.

3 Pomocí šipek následně přejděte na položku Nastavení DN kódu a potvrďte stisknutím tlačítka F2.

4 Potom pomocí šipek vyberte DN kód, který chcete změnit, a změňte ho

na jedno ze dvou polí pomocí tlačítek F1 a F2.

5 Změněný DN kód uložíte stisknutím tlačítka FEST.

6 Stisknutím tlačítka Zpět opustíte nabídku.

FUNKČNÍ KÓDY

Nabídka / FEST

Zpět

Teplota +/-

60 I TOSHIBA


CHYBOVÉ KÓDY PŘEDCHOZÍCH SÉRIÍ

Série RAV (R407C / R22)

Po dotazování chybového kódu nevypínejte napájení – došlo by k vymazání paměti. Při snímání krytů dávejte pozor, jelikož je pod nimi síťové napětí.

Dotazování chyb provedete stisknutím tlačítka CHECK na dálkovém ovladači.

Poznámka: První zobrazená číslice ukazuje počet spuštění kompresoru v hexadecimálním formátu.

Číslice za tímto ukazatelem představují chybové kódy.

KÓD CHYBA STAV SYSTÉMU KONTROLA

0C

0d

04

Otevřené čidlo TA

Zkrat čidla TA

Otevřené čidlo TC

Zkrat čidla TC

Bez komunikace (mezi venkovní a vnitřní

jednotkou)

Neprobíhá chlazení

Tepelné čerpadlo: neustálé topení

Neustále chlazení

Tepelné čerpadlo: bez funkce topení

Vnitřní ventilátor se nespouští v režimu topení

Venkovní jednotka je stále ve stavu „high temperature

release“ (vypnutí v důsledku vysoké teploty)

Vnitřní jednotka v provozu, venkovní jednotka nikoli

08 Špatná změna teploty Chlazení v režimu topení nebo topení v režimu chlazení

09

Uvnitř nedochází ke změně teploty

Protimrazová ochrana

Vnitřní jednotka v provozu

Vnitřní jednotka ve stavu „low fan speed“ (nízká rychlost

ventilátoru), venkovní jednotka nefunguje

0B Hladina vody vnitřní jednotky Vnitřní jednotka v provozu, venkovní jednotka nefunguje

99

18

19

Bez komunikace

(mezi vnitřní jednotkou a dálkovým ovladačem)

Otevřené čidlo TE

Zkrat čidla TE

Otevřené čidlo TL nebo TD

Zkrat čidla TL nebo TD

Systém se zastaví

Systém se zastaví

Systém se zastaví

Systém se zastaví

Systém se zastaví

21 Spínač vysokého tlaku Systém se zastaví

1E Vysoká teplota horkých plynů Systém se zastaví

Odpor čidla

20 °C = 12,5 k

25 °C = 10 k

Odpor čidla

20 °C = 12,5 k

25 °C = 10 k

Odpor čidla

20 °C = 12,5 k

25 °C = 10 k

Odpor čidla

20 °C = 12,5 k

25 °C = 10 k

Připojovací vedení / svorky

Venkovní transformátor (240/12 V AC)

Venkovní deska P.C.

Zaseknutý/aktivovaný 4cestný ventil

Čidlo TC

Kompresor bez požadavku / otevřený klixon

kompresoru

Chyba zapojení

Přeplnění / ucpané potrubí

Vzduchový výdech vnitřní jednotky

Čidlo TC / chyba zapojení

Čerpadlo kondenzátu / ucpaný odtok / spuštěný

plovákový spínač – otevře se, když je zvednutý

Připojovací vedení /

Více hlavních vnitřních jednotek /

Pouze jedna hlavní jednotka ve skupině

Odpor čidla

20 °C = 12,5 k

25 °C = 10 k

Odpor čidla

20 °C = 12,5 k

25 °C = 10 k

Odpor čidla

TL 20 °C = 12,5 k

TD 23 °C = 53 k

25 °C = 10 k

Odpor čidla

TL 20 °C = 12,5 k

TD 23 °C = 53 k

25 °C = 10 k

Náplň chladiva: množství a kvalita,

Zablokované vedení

Vzduchové cesty

Náplň chladiva: množství a kvalita,

Čidlo TE

Vzduchové cesty vnitřní jednotky

CHYBOVÉ KÓDY

PŘEDCHOZÍCH SÉRIÍ

TOSHIBA I 61


MMS R407C

UKAZATEL V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU

Nadměrný výkon

Nesprávný sled fází

Výstraha: Přetékání vody při vyprazdňování

vnitřní jednotky

Kontrolní kód na displeji dálkového ovladače

Dálkový

ovladač

Obvod sériového signálu dálkového ovladače „99“

O/D fixní

rychlost

Vnitřní jednotka

Venkovní jednotka s inverterem

CHYBOVÉ KÓDY

PŘEDCHOZÍCH SÉRIÍ

Vnitřní jednotka

Venkovní jednotka

Čidlo v místnosti TA: zkrat nebo přerušení

Čidlo TC1 na výměníku tepla v místnosti: zkrat

Čidlo TC2 na výměníku tepla v místnosti: zkrat

Tlakové čidlo vnitřní jednotky: zkrat

Výstraha zkratu motoru ventilátoru v místnosti

Vadné čerpadlo odvodu kondenzátu

Okruh chladiva: příliš málo chladiva

Komunikace vnitřní/venkovní jednotky: zkrat

Komunikace centrálního ovládání: zkrat

Centrální ovládání: špatné nastavení adres

Chyba externího zařízení

(nízká hladina / kontrola chladiva, když je nainstalován

ovladač

RBC-RD1-PE)

Chyba blokování prostřednictvím ext. zařízení

(vysoká hladina / kontrola chladiva, když je nainstalován

ovladač

RBC-RD1-PE)

Vnitřní jednotka: chyba zapojení/připojení

Vnitřní jednotka: zkrat desky

„0C“

„93“

„94“

„b9“

„11“

„0b“

„9F“

„95“

„97“

„98“

„b5“

„b6“

„9A“

„12“

Deska IPDU venkovní jednotky

Obvod spínače vysokého tlaku

Výstraha bezpečnostního provozu při zkratu pro G-Tr

Obvod monitorování proudu

Chyba kompresoru

Výpadek kompresoru

Čidlo TH

Nezvyklé zahřívání chladiče

„21“

„14“

„17“

„1d“

„1F“

„d3“

„dA“

Zkrat sériového signálu inverteru

(vysoká hladina / kontrola chladiva, když je nainstalován ovladač

RBC-RD2-PE)

Porucha: 4cestný ventil

Čidlo TE1 na venkovním výměníku tepla: zkrat

Teplotní čidlo horkých plynů TD1: zkrat

Teplotní čidlo horkých plynů TD2: zkrat

Teplotní čidlo na sání TS: zkrat

Čidlo vysokého tlaku Pd: zkrat

Čidlo nízkého tlaku Ps: zkrat

Tlaková čidla Pd/Ps: chyba zapojení

Výstraha teploty horkých plynů na TD1

Výstraha teploty horkých plynů na TD2

Výstraha doby nízké frekvence, teplota horkých plynů na

TD1

Výstraha teploty sání na TS

Ochranný režim: vysoký tlak (Pd)

Ochranný režim: nízký tlak (Ps)

Systémová výstraha spínače vysokého tlaku kompresoru se

stálými otáčkami (1)

Systémová výstraha spínače vysokého tlaku kompresoru se

stálými otáčkami (2)

Výstraha, IOL/OCR, kompresor se stálými otáčkami (1)

Výstraha, IOL/OCR, kompresor se stálými otáčkami (2)

Zkrat, vnitřní relé přetížení inverteru (IOL)

Ochranný režim magnetické ochrany

Venkovní jednotka: špatný sled fází při zapojení napájení

Rozšiřovací IC, zkrat paměti EEPROM

Špatné propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou

Chybná komunikace vnitřní/venkovní jednotky

Počet připojených vnitřních jednotek:

překročený výkon

Připojené vnitřní jednotky: překročený výkon

Není možný záložní provoz venkovních jednotek

Snížený počet připojených venkovních jednotek

Připojeno příliš mnoho venkovních jednotek

Špatná adresa serveru venkovní jednotky

Nastavení hlavní venkovní jednotky

Podřízená venkovní jednotka

Čidlo teploty oleje K1

Čidlo teploty oleje K2

Čidlo teploty oleje K3

Nízká hladina oleje

Výstraha teploty oleje TK1

Výstraha teploty oleje TK2

Ventil: SV3C: zablokovaný

Ventil SV3C: netěsnost

Ventil PMV: únik chladiva

Nebyla definována adresa vnitřní jednotky*

Nebyla definována adresa venkovní jednotky*

Chybějící fáze

„04“

„08“

„18“

„A0“

„A1“

„A2“

„AA“

„b4“

„Ab“

„A6“

„bb“

„AE“

„A7“

„22“

„bE“

„E1“

„F0“

„E6“

„F1“

„E5“

„bd“

„AF“

„1C“

„E6“

„95“

„96“

„89“

„8c“

„8d“

„8E“

„8F“

„d1“

„d2“

„d4“

„d5“

„d6“

„d7“

„d8“

„d9“

„dB“

„dC“

„dd“

„dE“

„dF“

„87“

„18“

„A0“

„A1“

„A2“

„AA“

„b4“

„Ab“

„A6“

„bb“

„AE“

„A7“

„22“

„bE“

„E1“

„F0“

„E6“

„F1“

---

„bd“

„AF“

„1C“

---

---

---

---

---

---

---

---

„d1“

---

„d4“

„d5“

„d6“

„d7“

„d8“

„d9“

„dB“

„dC“

„dd“

---

---

„87“

Kontrolní kód na desce rozhraní venkovní jednotky

*: Na dálkovém ovladači bez zobrazení

Poznámka: Za účelem získání chybových kódů je nutné nastavit otočné spínače 1, 2 a 3 na desce rozhraní MCC-1343-01 venkovní jednotky

na hodnotu „1“ (tovární nastavení).

62 I TOSHIBA


2trubkový systém Super Multi R407C

Po dotazování chybového kódu nevypínejte napájení – došlo by k vymazání paměti.

Při snímání krytů dávejte pozor, jelikož je pod nimi síťové napětí. Dotazování chyb je možné na třech místech systému:

1. Dálkový ovladač – stisknutím tlačítka CHECK

2. Rozdělovač Multi Controller – nastavením spínače ukazatele na hodnotu 1

3. Venkovní jednotka – viz následující tabulka:

04

04

04

0b

Stisknutí tlačítka

CHECK na dálkovém ovladači

Bez komunikace

mezi rozhraním a inverterem

Bez komunikace

mezi rozdělovačem Multi Controller a venkovní

jednotkou

Bez komunikace mezi

vnitřními jednotkami a rozdělovačem Multi

Controller

Hladina vody vnitřní jednotky

→ 04

→ 04

0C Chyba čidla TA 88

Poloha spínače 1 na

rozdělovači Multi Controller

Bez komunikace

mezi rozhraním a inverterem

Bez komunikace mezi

rozdělovačem Multi Controller a venkovní

jednotkou

Rozdělovač Multi Controller nezná

výkon venkovní jednotky

LED 5 vyp.

LED 6 zap.

Poloha spínače 0

na venkovní jednotce

Bez komunikace

mezi rozhraním a inverterem

Nastavení spínače ukazatele hodnotu 8

(když svítí)

0d Chyba čidla TC 80 Chyba čidla Th(A) ← LED 1 Chyba čidla Th(A)

08 Špatná změna teploty 81 Chyba čidla Th(B) ← LED 2 Chyba čidla Th(B)

09 Protimrazová ochrana nebo změna teploty 82 Chyba čidla Th(C) ← LED 3 Chyba čidla Th(C)

99

Bez komunikace mezi vnitřní jednotkou

a dálkovým ovladačem

83 Chyba čidla Th(D) ← LED 4 Chyba čidla Th(D)

15 Viz rozdělovač Multi Controller → 84 Chyba čidla Th(X) ← LED 5 Chyba čidla Th(X)

Bliká předehřev/odtávání → 0b

Hladina vody na rozdělovači Multi

Controller


Hladina vody na rozdělovači Multi

Controller

89 Příliš vysoký kód vnitřní jednotky ← LED 6 Příliš vysoké kódy vnitřní jednotky

Kód vnitřní jednotky má nulovou

hodnotu

LED 7

Chyba čidla rozdělovače Multi Controller

1

LED 8

Chyba čidla rozdělovače Multi Controller

2

Nastavení spínače ukazatele hodnotu 3

(když svítí)

IC Viz venkovní jednotka → IC Viz venkovní jednotka → LED 1 Chyba čidla ThD1

LED 2

Chyba čidla ThD2

LED 3

Chyba čidla ThS

LED 4

Vysoký tlak, přes čidlo

LED 5

Chyba tlakového čidla (Pd)

LED 6 Horké plyny > 130 °C

LED 7 Sání > 40 °C

LED 8

Spínač nízkého tlaku

14 Viz venkovní jednotka → 14 Viz venkovní jednotka → Nízké napětí inverteru

CHYBOVÉ KÓDY

PŘEDCHOZÍCH SÉRIÍ

1d Viz venkovní jednotka → 1d Viz venkovní jednotka → Příliš vysoký proud DC inverteru

1F Viz venkovní jednotka → 1F Viz venkovní jednotka → Příliš vysoký proud AC inverteru

18 Viz venkovní jednotka → 18 Viz venkovní jednotka → Chyba čidla ThE

21 Viz venkovní jednotka → 21 Viz venkovní jednotka →

Vysoký tlak inverteru

Přehřátí inverterového kompresoru


Točivé magn. pole / stálý vysoký

tlak / otevřený klixon / stálá teplota

kompresoru

= LED kontrolka bliká = LED kontrolka svítí

TOSHIBA I 63


3trubkový systém Super Multi

Po dotazování chybového kódu nevypínejte napájení – došlo by k vymazání paměti. Při snímání krytů dávejte

pozor, jelikož je pod nimi síťové napětí. Dotazování chyb je možné na třech místech systému:

1. Dálkový ovladač – stisknutím tlačítka CHECK

2. Rozdělovač Multi Controller – nastavením spínače ukazatele na hodnotu 1

3. Venkovní jednotka – viz následující tabulka:

CHYBOVÉ KÓDY

PŘEDCHOZÍCH SÉRIÍ

04

04

04

0b

Stisknutí tlačítka

CHECK na dálkovém ovladači

Bez komunikace

mezi rozhraním a inverterem

Bez komunikace

mezi rozdělovačem Multi Controller a venkovní

jednotkou

Chyba komunikace mezi

vnitřními jednotkami a rozdělovačem Multi

Controller

Hladina vody vnitřní jednotky

→ 04

→ 04

Poloha spínače 1 na

rozdělovači Multi Controller

Bez komunikace mezi

rozhraním a inverterem

Bez komunikace mezi

rozdělovačem Multi Controller a venkovní

jednotkou

→ 04

Poloha spínače 2 a 0

na venkovní jednotce

Bez komunikace

mezi rozhraním a inverterem

0C Chyba čidla TA 88

Rozdělovač Multi Controller nezná

kapacitu vnitřní jednotky

0d Chyba čidla TC 80 Chyba čidla Th(A) ← 80 Chyba čidla Th(A)

08 Špatná změna teploty 81 Chyba čidla Th(B) ← 81 Chyba čidla Th(B)

09

Protimrazová ochrana nebo

změna teploty

82 Chyba čidla Th(C) ← 82 Chyba čidla Th(C)

99

Bez komunikace mezi

vnitřní jednotkou a dálkovým ovladačem

83 Chyba čidla Th(D) ← 83 Chyba čidla Th(D)

15 Viz rozdělovač Multi Controller → 84 Chyba čidla Th(X) ← 84 Chyba čidla Th(X)

Bliká předehřev/odtávání

0b

Hladina vody na rozdělovači Multi

Controller


0b

Hladina vody na rozdělovači Multi

Controller

89 Příliš vysoké kódy vnitřní jednotky ← 89 Příliš vysoký kód vnitřní jednotky

Kód vnitřní jednotky má nulovou

hodnotu

IC Viz venkovní jednotka → IC Viz venkovní jednotka → A0 Chyba čidla ThD1

→ A1 Chyba čidla ThD2

→ A2 Chyba čidla ThS

→ A3 Chyba čidla ThO

→ A5 Chyba čidla ThE

→ A6 Horké plyny > 130 °C

→ A7 Sání > 40 °C

→ AA Chyba tlakového čidla

→ AE Čidlo nízkého tlaku

14 Viz venkovní jednotka → 14 Viz venkovní jednotka → 14 Nízké napětí inverteru

1d Viz venkovní jednotka → 1d Viz venkovní jednotka → 1d Příliš vysoký proud DC inverteru

1F Viz venkovní jednotka → 1F Viz venkovní jednotka → 1F Příliš vysoký proud AC inverteru

Vysoký tlak inverteru

21 Viz venkovní jednotka → 21 Viz venkovní jednotka → 21

Ad

Nadměrná teplota inverterového

kompresoru

Točivé magn. pole / stálý vysoký tlak /

otevřený klixon / stálá teplota Teplota

64 I TOSHIBA


MONITOROVÁNÍ

Funkce monitorování – zobrazuje následující hodnoty:

• Teploty

(teplota v místnosti, venkovní teplota, TO, TA, TC, Td, TS)

• Hodnoty tlaku (Pd, Ps)

• Stav ventilu PMV

• Stav (zapnutý/vypnutý) a proud kompresoru

• Celkový výkon venkovních nebo vnitřních jednotek

• Počet venkovních nebo vnitřních jednotek

Funkce jsou dostupné prostřednictvím:

Kabelového dálkového ovladače RBC-AMT32E (a předchozích modelů RBC-AMT21E, RBC-AMT41E)

Dostupné pro jednotky:

• Digital Inverter

• Super Digital Inverter

• MiNi SMMS

• SMMS-i

• SHRM-i

Adresa jednotky

Kód položky

Naměřená hodnota

Funkce

1. Na 4 sekundy stiskněte tlačítka .

2. Pomocí tlačítka se přesuňte k druhému (atd.) kódu položky

a tlačítkem

můžete vybrat jednotku ze skupiny.

3. Dokončení: Stiskněte tlačítko .

RBC-AMS54-ES

Lze kontrolovat teplotu čidel nebo provozní stav vnitřních jednotek, venkovních jednotek či dálkového ovladače.

1. Stiskněte tlačítko [] [], abyste mohli v „nabídce nastavení“ vybrat funkci „4. Monitor Function“,

a následně stiskněte tlačítko „Set“ [F2].

-> Abyste mohli zkontrolovat údaje, vyberte kód stisknutím tlačítek [] [].

2. Další informace týkající se kontrolního kódu a údajů najdete v příručce k instalaci, která byla

dodána společně s vnitřní či venkovní jednotkou, nebo v servisní příručce.

MONITOROVÁNÍ

3. Stisknutím tlačítka [CANCEL] se vrátíte zpět na obrazovku „nabídky nastavení“.

TOSHIBA I 65


Digital Inverter (DI) a Super Digital Inverter (S-DI)

Údaje o vnitřní jednotce

Kód

Údaje o systému

01 Teplota v místnosti (dálkový ovladač) °C

Údaje o venkovní jednotce

Kód

Údaje o systému

Jednotka

Jednotka

61 Venkovní teplota (TO) °C

02 Teplota v místnosti (TA) °C 62 Teplota horkých plynů (TD) °C

03 Teplota výměníku tepla (TCJ) °C 63 Teplota na sání (TS) °C

04 Teplota výměníku tepla (TC) °C 65 Teplota chladiče (THS) °C

07 Frekvence otáček ventilátoru vnitřní jednotky ot./min 6A Provozní proud A

F2 Vypočítaná provozní doba ventilátoru vnitřní jednotky X100 h 6D Venkovní teplota výměníku tepla (TL) °C

F3 Čas do filtrační výstrahy X1 h 70 Provozní otáčky kompresoru ot./s

F8 Teplota horkých plynů (TC, TCJ) °C 72 Frekvence otáček ventilátoru venkovní jednotky (spodní) ot./min

73 Frekvence otáček ventilátoru venkovní jednotky (horní) ot./min

F1 Vypočítaná provozní doba kompresoru X100 h

60 Teplota výměníku tepla (TE) °C

Distributor

(Strainer incorporated)

TC sensor

(Indoor unit)

TCJ sensor

Air heat

exchanger

Strainer

Refrigerant pipe

at liquid side

(Outer dia : ØB)

To o utdo o r unit

Refrigerant pipe

at gas side

(Outer dia : ØA)

To o utdo o r unit

TS sensor

TO sensor

TL sensor

PMV

Strainer

MONITOROVÁNÍ

Check joint

Cooling: High pressure

Heating: Low pressure

TD sensor

Heat exchanger

Ø8, 2 rows, 52 stages

FP1.45, flat fin

In cooling operation

In heating operation

TE sensor

Distributor

Strainer

Capillary

Ø4 ×Ø3 (6 pcs.)

Refrigerant pipe

at liquid side Ø9.5

Packed valve

Refrigerant pipe

at gas side Ø15.9

Ball valve

Muffler

r

Ø25 × L180

Cooling: Low pressure

Heating: High pressure

Accumulator

(2500cc)

Rotary compressor

(DA422A3F-25M)

Ø25 × L210

66 I TOSHIBA


MiNi SMMS-e/SMMS-e/SHRM-e

Údaje o vnitřní jednotce (*2)

Údaje o systému

Kód

Údaje o systému

00 Teplota v místnosti (kontrolní teplota) °C

Ukazatel

na displeji

Údaje o venkovní jednotce, jednotlivě

Kód

Údaje o systému

Jednotka

Jednotka

Ukazatel

na displeji

10 Teplota horkých plynů kompresoru 1 (Td1) °C x 1

01 Teplota v místnosti (dálkový ovladač) °C (11) Teplota horkých plynů kompresoru 2 (Td2) °C x 1

02 Vnitřní sací teplota (TA) °C x 1 12 Čidlo vysokého tlaku (Pd) MPa x 100

03 Teplota výměníku vnitřní jednotky (TCJ) °C x 1 13 Čidlo nízkého tlaku (Ps) MPa x 100

04 Teplota výměníku vnitřní jednotky (TC2) °C x 1 14 Teplota na sání (TS) °C x 1

05 Teplota výměníku vnitřní jednotky (TC1) °C x 1 15 Teplota výměníku tepla venkovní jednotky (TE) °C x 1

06 Teplota horkých plynů uvnitř (Tf) (*1) °C x 1 16 Teplota v rozvodu kapaliny (TL) °C x 1

08 Úhel otevření vnitřního ventilu PMV impulz x 1/10 17 Venkovní teplota (TO) °C x 1

0A Počet připojených vnitřních jednotek ks 18 Teplota přehřátí (TU) °C x 1

0b Výkon připojených vnitřních jednotek v PS PS x 10 19 Proud kompresoru 1 (1) A x 10

0C Počet připojených venkovních jednotek ks (1A) Proud kompresoru 2 (I2) A x 10

0d Výkon venkovních jednotek v PS PS x 10 1b Otevření ventilu PMV 1 + 2 impulz x 1/10

1d ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ kompresoru 1 –2 (*3)

1E Stupeň otáček venkovního ventilátoru 0 až 31

1F Výkon venkovní jednotky PS x 1

*1: Pouze jedna část vnitřních jednotek byla vybavena teplotními čidly vysokého tlaku. Tato teplota se u ostatních typů nezobrazuje.

*2: Pokud jsou jednotky propojeny ve skupině, zobrazují se jen údaje o hlavní vnitřní jednotce.

*3: ZAPNUTÝ je pouze kompresor 1. 10: ZAPNUTÝ je pouze kompresor 2. 11: Jsou ZAPNUTY oba kompresory (1 a 2).

SMMS-i/ SHRM-i/ SMMS-e/ SHRM-e

Údaje o vnitřní jednotce (*2)

Údaje o systému

Kód Údaje o systému Jednotka

Ukazatel

na displeji

Příklad ukazatele na dálkovém

ovladači

00 Teplota v místnosti (kontrolní teplota) °C x 1 [0024] = 24 °C

01 Teplota v místnosti (dálkový ovladač) °C x 1 [0024] = 24 °C

02 Vnitřní sací teplota (TA) °C x 1 [0024] = 24 °C

03 Teplota cívky uvnitř (TCJ) °C x 1 [0024] = 24 °C

04 Teplota cívky uvnitř (TC2) °C x 1 [0024] = 24 °C

05 Teplota cívky uvnitř (TC1) °C x 1 [0024] = 24 °C

06 Teplota horkých plynů uvnitř (TF) (*1) °C x 1 [0024] = 24 °C

08 Úhel otevření vnitřního ventilu PMV impulz x 1/10 [0150] = 1500 impulzů

0A Počet připojených vnitřních jednotek ks x 1 [0048] = 48 ks

0B Výkon připojených vnitřních jednotek v PS PS x 10 [0415] = 41,5 PS

0C Počet připojených venkovních jednotek ks x 1 [0004] = 4 ks

0D Výkon venkovních jednotek v PS PS x 10 [0420] = 42 PS

*1 Pouze jedna část vnitřních jednotek byla vybavena teplotním čidlem odvodního vzduchu. Tato teplota se u ostatních typů nezobrazuje.

*2 Pokud jsou jednotky propojeny ve skupině, lze zobrazit jen údaje o hlavní jednotce.

MONITOROVÁNÍ

TOSHIBA I 67


Údaje o venkovní jednotce, jednotlivě 1 (*3)

KÓD

U1 U2 U3 U4

Údaje o systému

Ukazatel

na displeji

Jednotka

10 20 30 40 Čidlo vysokého tlaku, pomocný tlak (Pd) x 100 MPa [0123] = 1,23 MPa

11 21 31 41 Čidlo nízkého tlaku, pomocný tlak (Ps) x 100 MPa [0123] = 1,23 MPa

12 22 32 42 Teplota horkých plynů kompresoru 1 (Td1) x 1 °C [0024] = 24 °C

13 23 33 43 Teplota horkých plynů kompresoru 2 (Td2) x 1 °C [0024] = 24 °C

14 24 34 Teplota horkých plynů kompresoru 3 (Td3) x 1 °C [0024] = 24 °C

15 25 35 45 Teplota na sání (TS) x 1 °C [0024] = 24 °C

16 26 36 46 Teplota cívky 1 venku (TE1) x 1 °C [0024] = 24 °C

17 27 37 Teplota cívky 2 venku (TE2) x 1 °C [0024] = 24 °C

18 28 38 48 Teplota v rozvodu kapaliny (TL) x 1 °C [0024] = 24 °C

19 29 39 49 Venkovní teplota (TO) x 1 °C [0024] = 24 °C

1A 2A 3A 4A Otevření ventilu PMV 1 + 2 x 1 impulz [0500] = 500 impulzů

1B 2B 3B Otevření ventilu PMV 4 x 1 impulz [0500] = 500 impulzů

1C 2C 3C 4C Proud kompresoru 1 (I1) x 10 A [0135] = 13,5 A

1D 2D 3D 4D Proud kompresoru 2 (I2) x 10 A [0135] = 13,5 A

1E 2E 3E Proud kompresoru 3 (I3) x 10 A [0135] = 13,5 A

1F 2F 3F 4F Stupeň otáček venkovního ventilátoru x 10 A [0135] = 13,5 A

Příklad ukazatele na dálkovém ovladači

MONITOROVÁNÍ

Údaje o venkovní jednotce, jednotlivě 2 (*4)

KÓD

U1 U2 U3 U4

Údaje o systému

Ukazatel

na displeji

Jednotka

50 60 70 80 Otáčky kompresoru 1 x 10 ot./s [0123] = 1,23 MPa

51 61 71 81 Otáčky kompresoru 2 x 10 ot./s [0123] = 1,23 MPa

52 62 72 Otáčky kompresoru 3 x 10 ot./s [0123] = 1,23 MPa

53 63 73 83 Režim venkovního ventilátoru x 1 režim [0058] = režim 58

54 64 74 84 Teplota chladiče IPDU kompresoru 1 x 1 °C [0024] = 24 °C

55 65 75 85 Teplota chladiče desky IPDU kompresoru 2 x 1 °C [0024] = 24 °C

56 66 76 Teplota chladiče desky IPDU kompresoru 3 x 1 °C [0024] = 24 °C

57 67 77 87 Teplota chladiče desky IPDU venkovního ventilátoru x 1 °C [0024] = 24 °C

58 Řízení zpětného získávání při chlazení/topení *5

59 Uvolnění tlaku *5

5A

5B

Uvolnění výstupní teploty

Uvolnění podřízené jednotky (venkovní jednotky 02/U2/U4)

0: běžné

1: řízení zpětného získávání

0: běžné

1: řízení uvolnění

Příklad ukazatele na dálkovém ovladači

[0010] = řízení zpětného získávání při topení

[0001] = řízení zpětného získávání při

chlazení

[0010] = řízení uvolnění tlaku

[0001] = výstupní teplota,

řízení uvolnění

5F 6F 7F 8F Výkon venkovní jednotky v PS x 1 PS [0016] = 16 PS

*3 První číslice KÓDU zobrazuje číslo venkovní jednotky.

*4 Nejvyšší číslice KÓDU -4 zobrazuje číslo venkovní jednotky.

1*, 5* … Venkovní jednotka U1 (hlavní jednotka)

2*, 6* … Venkovní jednotka U2 (podřízená jednotka 1)

3*, 7* … Venkovní jednotka U3 (podřízená jednotka 2)

4*, 8* … Venkovní jednotka U4 (podřízená jednotka 3)

*5 Zobrazuje se jen KÓD 5* venkovní jednotky U1 (hlavní jednotky).

[0100] = řízení uvolnění venkovní jednotky

U2

68 I TOSHIBA


TCB-IFCB5-PE: Okenní kontakt

Dálkový spínač nebo okenní kontakt musí poskytnout beznapěťový kontakt.

Za účelem použití zvláštních funkcí (výstup provozu, výstrahy) lze použít přídavný konektor CN03. Není však k dispozici žádná blokovací funkce, jelikož by rušila funkci

okenního kontaktu a funkci externího zapnutí/vypnutí.

Schéma zapojení:

Indoor

PCB

Interconnecting Cable

Optional Output for Alarm

and Operation Status

(Same specifications as CN61)

VRF, SDI & DI

DIP

Switch

Window Switch /

Volt Free Contact

(Locally Supplied)

Indoor

PCB

HA Adapter

Interconnecting

Cable

Optional Output for

Operation Status

(Same specifications as HA but

using the CN61 connector)

Inverter RAS

DIP

Switch

Window Switch /

Volt Free Contact

(Locally Supplied)

Volitelné součásti:

K dispozici jsou 2 volitelné krabice, které lze použít k instalaci součástí.

TCB-PX100-PE:

TCB-PX30MUE:

Plastová krabice určená k připevnění na vnější část vnitřní jednotky (není-li místo

uvnitř). Krabice je dodávána s držákem desky a propojovacím kabelem s délkou 1,5 m.

Kovová krabice určená k připevnění uvnitř vnitřní jednotky (split série 4 s kazetovou 4cestnou jednotkou,

VRF série 2 s kazetovou 4cestnou jednotkou a kazetovou 4cestnou jednotkou 60x60 – split, multisplit a VRF).

Instalace a konfigurace

Nastavte DIP spínače podle uvedené tabulky, jak je na daném místě potřeba.

Požadovaná funkce: Nastavení DIP spínače Režim/popis

Vše = vypnuto

Č. 1: Signál dálkového zapnutí/vypnutí má úplnou prioritu

Bit 1 = zapnuto ~ 2, 3 a 4 = vypnuto

Č. 2: Prioritu má signál k zapnutí

Použití dálkového zapnutí/vypnutí

Bit 2 = zapnuto ~ 1, 3 a 4 = vypnuto

Č. 3: Prioritu má signál k vypnutí

Bit 1 a 2 = zapnuto ~ 3 a 4 = vypnuto

Č. 4: Prioritu má „Last Push“

Bit 3 = zapnuto ~ 1, 2 a 4 = vypnuto

Č. 5: Návrat k původnímu nastavení

Použití okenního kontaktu

Bit 4 = zapnuto ~ 1, 2 a 3 = vypnuto Č. 6: Bez zpětné funkce (viz č. 5)

Instalace součásti závisí na příslušné vnitřní jednotce. Použijte vždy správný návod k instalaci!

MOŽNOSTI

OVLÁDÁNÍ

TOSHIBA I 69


TCB-IFCB-4E2: Přídavný modul pro dálkové ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ – hlášení o provozu

a poruchách

* K připojení vnitřní jednotky vždy používejte originální kabel.

(CN13/CN06 k CN61)

** K ovládání vnitřní jednotky jsou nutné kabely dodané zákazníkem.

K připevnění krabice používejte montážní otvory.

• Specifikace kabelů (místní dodávka)

Síťový kabel *** Až 80 m: 3žilový, 0,75 mm 2

Signální kabel s příkazem

k ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Signální kabel displeje ***

*** Odpovídající návrhu 60245 IEC 57

Až 500 m: 2žilový, 0,75 mm 2

Až 200 m: 3žilový, 0,75 mm 2

Až 400 m: 3žilový, 0,75 mm 2

Schéma zapojení:

1. Připojení prostřednictvím konektoru CN61 (propojovací kabel je součástí)

2. L (TP4) + N (TP5): Přívod (230 V)

3. Mezi TP01 (ON) a TP03 (COM) lze prostřednictvím beznapěťového kontaktu odeslat signál k ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.

4. TP02: bez funkce.

5. TP7: Vstupní signál pro TP8 (L1) a TP10 (L2) je volně volitelný a beznapěťový do 230 (max. 0,5 A)

6. TP8: Provozní signál (kontakt mezi TP7 a TP8 je zavřený)

7. TP10: Signál výstrahy (kontakt mezi TP7 a TP10 je zavřený)

8. SW1: Měl by být stále nastaven do polohy Last Push.

MOŽNOSTI

OVLÁDÁNÍ

UPOZORNĚNÍ!

Při použití TCB-IFCB-4E2 by měla být vždy nastavena poloha Last Push. Není pak nutné měnit nastavení žádných DN KÓDŮ.

+ můstek J01 na desce by měl zůstat v původním stavu.

70 I TOSHIBA


Konektory CN

Funkce Konektor Č. pinů Popis Značení

Výstup ventilátoru CN32 1, 2 Větrání pomocí dálkového ovladače TCB-KBCN32VEE

Doplňková hlášení CN60 1, 2, 3, 4, 5, 6

Hlášení o provozu/stavu

(ZAPNUTÉ hlášení o chlazení, topení, ventilátoru,

odtávání,

kompresoru)

TCB-KBCN60OPE

Svorka HA CN61 1, 2, 3, 4, 5, 6

Externí ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, hlášení o provozu,

hlášení o poruchách

TCB-KBCN61HAE

Doplňkový externí vstup pro

výstrahu

CN70 1, 2 Ext. vstup pro výstrahu TCB-KBCN70OAE

Zadaný vstup CN73 1, 2 Příkaz k VYPNUTÍ kompresoru TCB-KBCN73DEE

Externí vstup pro poruchu CN80 1, 2, 3

Vstup pro poruchu (L30)

a vypnutí jednotky

TCB-KBCN80EXE

MOŽNOSTI

OVLÁDÁNÍ

TOSHIBA I 71


CN32: TCB-KBCN32VEE

1 COM (0 V)

2 Výstup ventilátoru (12 V DC)

- Tovární nastavení (DN31 = 0000)

Výstup CN32 společně se ZAPNUTÍM nebo VYPNUTÍM vnitřní jednotky

- Ovládání ventilátoru (DN31 = 0001)

Výstup CN32 spojen se ZAPNUTÍM/VYPNUTÍM vnitřní jednotky

Individuální ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ pro externí ventilátor prostřednictvím tlačítka „VENT“

na dálkovém ovladači.

bílá

1 červená

2 modrá

CN32: Ovládání ventilátoru

Vnitřní deska

max. 2 m

COM

Výstup ventilátoru

1 1

2 2

RELÉ

(12 V DC)

MOŽNOSTI

OVLÁDÁNÍ

Kontrola ventilátoru pomocí dálkového ovladače

DN31 = 0000

Výstup CN32 společně se ZAPNUTÍM nebo VYPNUTÍM vnitřní jednotky.

Na LCD displeji není žádný ukazatel.

DN31 = 0001

Výstup CN32 spojen se ZAPNUTÍM/VYPNUTÍM vnitřní jednotky

Individuální ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ pro ext. ventilátor prostřednictvím tlačítka „VENT“

na dálkovém ovladači.

Ukazatel na LCD displeji

72 I TOSHIBA


CN60: TCB-KBCN60OPE

Upozornění! Není dostupné pro parapetní jednotku systému VRF MML-AP***NH-E

1 COM (0 V) Společný pro piny 2 až 6

2 Hlášení o odtávání

Signál, když je venkovní jednotka v režimu odtávání

(během signálu „defrost" z venkovní jednotky).

3 Zapnuté hlášení o kompresoru Signál, když je vnitřní jednotka ve stavu „thermo ON“.

4 Hlášení o chlazení

ZAPNUTO během provozního režimu chlazení

(chlazení, odvlhčování, chlazení v automatickém režimu)

5 Hlášení o topení

ZAPNUTO během provozního režimu topení

(topení, topení v automatickém režimu)

6 Hlášení o ventilátoru ZAPNUTO, když je vnitřní ventilátor v provozu.

bílá

1 červená

2 modrá

3 oranžová

4 žlutá

5 hnědá

6 černá

UPOZORNĚNÍ!

RAV-SM2244DTP-E (20,0 / 22,4 kW chlazení/topení) RAV – série 4

RAV-SM2804DTP-E (23,7 / 27,0 kW chlazení/topení)

MMD-AP0726HP-E (22,4 / 25,0 kW chlazení/topení) VRF – série 6

MMD-AP0966HP-E (28,0 / 31,5 kW chlazení/topení)

RAV a VRF – nízké kazetové jednotky 60x60 Slim série 7

Konektor CN60 již u těchto jednotek není k dispozici. Množství výhod a rozšířený rozsah funkcí nyní přináší volitelná ovládací deska

TCB-PCUC1E, kterou znáte již u podstropních jednotek CTP série 7.

MOŽNOSTI

OVLÁDÁNÍ

TOSHIBA I 73


MOŽNOSTI

OVLÁDÁNÍ

CN61: TCB-KBCN61HAE

1 Externí ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Řízení externího ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (kód DN 2E, J01)

2 0V (společný pro piny 1, 3)

3 Zablokování dálkového ovladače

Zablokování/povolení ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ dálkovým

ovladačem

4 Hlášení provozu zařízení Signál při „dálkovém ZAPNUTÍ a žádné výstraze“

5 0V (společný pro piny 4, 6)

6 Výstup pro výstrahu Signál při poruše

1 modrá

2 bílá

3 oranžová

4 žlutá

5 červená

6 hnědá

74 I TOSHIBA


CN70: TCB-KBCN70OAE

1 Chybový vstup

Základní nastavení: DN2A = 0002 (tovární nastavení)

DN2A = 0001 (externí chybový vstup)

Při vstupu se zobrazí chyba na dálkovém ovladači

(vnitřní jednotka se nevypne)

2 COM (0 V) Beznapěťový kontakt

Poznámka:

CN70 není k dispozici u jednotek RAV-SM**KRT/ MMK-AP**2H!

1 modrá

2 bílá

CN70: externí chybový vstup

Vnitřní deska

max. 2 m

Externí

chybový vstup

COM (0 V)

Relé

Ext. spínací prvek

Ovládací napětí

DN 2A = 0001 (tovární nastavení 0002)

Při vstupu ukazuje dálkový ovladač

symbol upozornění.

Jednotka zůstává v provozu (měkká výstraha).

MOŽNOSTI

OVLÁDÁNÍ

TOSHIBA I 75


MOŽNOSTI

OVLÁDÁNÍ

CN73: TCB-KBCN73DEE

1 Vstup příkazu Nucený režim VYPNUTÍ termostatu vnitřní jednotky

2 COM (0 V) Beznapěťový kontakt

červená

1 modrá

2 bílá

CN73: Vstup příkazu

Vnitřní deska

max. 2 m

Vstup příkazu

Ovládací napětí

COM

Nucený režim VYPNUTÍ termostatu vnitřní jednotky

76 I TOSHIBA


CN80: TCB-KBCN80EXE

1 COM (0 V) Beznapěťový kontakt

2 --

3 Ext. chybový vstup

Při nepřetržitém signálu:

3 sekundy: stav VYPNUTÍ kompresoru

1 minuta: kód „L30“ (ext. chyba) a provoz se

zastaví (pouze dotčená vnitřní jednotka)

zelená

1 červená

2

3

modrá

Např. výstup výstrahy čerpadla kondenzátu (nástěnná jednotka)

CN80: ext. chybový vstup

Vnitřní deska

max. 2 m

COM

Externí

Chybový vstup

Relé

Ext. spínací prvek

Ovládací napětí

Při nepřetržitém signálu:

po 3 sekundách stav VYPNUTÍ kompresoru

po 1 minutě kód „L30“ (zablokovaná vnitřní jednotka)

MOŽNOSTI

OVLÁDÁNÍ

TOSHIBA I 77


Odběr proudu a jištění

VENKOVNÍ JEDNOTKA

ODBĚR PROU-

DU

MAXIMÁLNÍ*

ODBĚR PROUDU

JMENOVITÝ*

PŘÍKON

JMENOVITÝ*

DOPORUČENÉ

JIŠTĚNÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

HLAVNÍ PŘÍVOD

**DOPORUČENÝ

PŘÍVODNÍ KABEL

CYKY **X**²

KOMUNIKAČNÍ

KABEL

CYKY **X**²

(A) (A) ❄ / (kW) (A) (V/F+N/Hz)

RAS:

MIRAI

RAS-10BAV-E1 6,7 4,22 / 4,21 0,85 10 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-10BAVG-E1 7,5 3,85 / 3,17 0,77 10 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-13BAV-E1 7,1 5,60 / 4,75 1,15 10 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-13BAVG-E1 8,0 5,50 / 4,65 1,13 10 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-16BAV-E 8,0 7,55 / 7,38 1,61 10 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-16BAVG-E 10,0 7,19 / 3,17 1,58 13 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

SUZUMI PLUS

RAS-10N3AV2-E1 8,5 3,15 / 3,76 0,75 10 220–240/1/50 venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-13N3AV2-E1 9,2 5,24 / 5,02 1,08 10 220–240/1/50 venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-16N3AV2-E1 11,0 6,54 / 7,10 1,52 13 220–240/1/50 venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-18N3AV2-E1 10,0 6,65 / 7,28 1,56 13 220–240/1/50 venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-22N3AV2-E 13,5 9,69 / 9,94 2,05 16 220–240/1/50 venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-10PAVSG-E - - 0,75 10 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-13PAVSG-E - - 1,08 10 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-16PAVSG-E - - 1,52 13 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-18PAVSG-E - - 1,60 13 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-22PAVSG-E - - 2,05 16 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

SUPER DAISEIKAI 8

RAS-10G2AVP-E 11 2,82 / 3,38 0,58 10 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-13G2AVP-E 11 4,27 / 4,12 0,80 10 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-16G2AVP-E 11 6,48 / 6,69 1,37 13 220–240/1/50 vnitřní / venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

MULTISPLIT

RAS-2M14S3AV-E 12,6 4,04 / 4,14 0,83 13 220–240/1/50 venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-2M18S3AV-E 12,6 6,43 / 5,73 1,34 13 220–240/1/50 venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-3M18S3AV-E 13,1 5,64 / 7,54 1,58 13 220–240/1/50 venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-3M26S3AV-E 16,1 9,57 / 10,53 2,0 16 220–240/1/50 venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAS-4M27S3AV-E 16,4 10,94 / 9,22 2,29 20 (16)*** 220–240/1/50 venkovní 3Cx2,5 4Cx1,5

RAS-5M34S3AV-E 19,5 14,26 / 13,56 2,98 20 (16)*** 220–240/1/50 venkovní 3Cx2,5 4Cx1,5

RAV:

Digital Inverter

RAV-SM304ATP-E 8,5 2,97 / 4,06 0,89 10 220–240 V / 1+N / 50 Hz venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAV-SM404ATP-E 10,0 5,33 / 5,29 1,17 10 220–240 V / 1+N / 50 Hz venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAV-SM564ATP-E 15,5 7,78 / 7,26 1,69 16 220–240 V / 1+N / 50 Hz venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAV-SM804ATP-E 15,5 11,43 / 12,23 2,61 16 220–240 V / 1+N / 50 Hz venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAV-SM1104ATP-E 22,8 15,04 / 14,22 3,11 20 220–240 V / 1+N / 50 Hz venkovní 3Cx2,5 4Cx1,5

RAV-SM1404ATP-E 22,8 21,37 / 16,59 4,42 25 220–240 V / 1+N / 50 Hz venkovní 3Cx2,5 4Cx1,5

RAV-SM1603AT-E1 31,5 22,25 / 22,06 4,65 25 220–240 V / 1+N / 50 Hz venkovní 3Cx2,5 4Cx1,5

Digital Inverter – 3fázové jednotky

RAV-SM1104AT8P-E - - 3,18 3 x 16 380–415 V / 3+N / 50 Hz venkovní 5Cx1,5 4Cx1,5

RAV-SM1404AT8P-E - - 4,71 3 x 16 380–415 V / 3+N / 50 Hz venkovní 5Cx1,5 4Cx1,5

MOŽNOSTI

OVLÁDÁNÍ

Super Digital Inverter

RAV-SP564ATP-E 15,0 6,74 / 6,98 1,53 16 220–240 V / 1+N / 50 Hz venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAV-SP804ATP-E 20,8 10,71 / 11,02 2,37 16 220–240 V / 1+N / 50 Hz venkovní 3Cx1,5 4Cx1,5

RAV-SP1104AT-E1 22,8 10,36 / 10,96 2,34 20 220–240 V / 1+N / 50 Hz venkovní 3Cx2,5 4Cx1,5

RAV-SP1404AT-E1 22,8 14,66 / 14,89 3,21 20 220–240 V / 1+N / 50 Hz venkovní 3Cx2,5 4Cx1,5

Super Digital Inverter – 3fázové jednotky

RAV-SP1104AT8-E1 16,4 4,45 / 4,75 2,53 3 x 16 380–415 V / 3+N / 50 Hz venkovní 5Cx1,5 4Cx1,5

RAV-SP1404AT8-E1 16,4 6,50 / 6,22 3,72 3 x 16 380–415 V / 3+N / 50 Hz venkovní 5Cx1,5 4Cx1,5

RAV-SP1604AT8-E1 16,4 7,60 / 7,28 4,50 3 x 16 380–415 V / 3+N / 50 Hz venkovní 5Cx1,5 4Cx1,5

BIG Digital Inverter

RAV-SM2246AT8-E 18,0 9,47 / 9,52 5,89 20 380–415 V / 3+N / 50 Hz venkovní 5Cx2,5 4Cx1,5

RAV-SM2806AT8-E 23,0 13,04 / 12,71 7,98 25 380–415 V / 3+N / 50 Hz venkovní 5Cx2,5 4Cx1,5

* Kombinace vnitřní + venkovní jednotky

** Za správné dimenzování průřezu kabelů odpovídá společnost provádějící elektroinstalaci.

78 I TOSHIBA


VENKOVNÍ JEDNOTKA

ODBĚR PROUDU

MAXIMÁLNÍ*

ODBĚR PROUDU

JMENOVITÝ*

PŘÍKON

JMENOVITÝ*

DOPORUČENÉ

JIŠTĚNÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

**DOPORUČENÝ

PŘÍVODNÍ KABEL

CYKY **X**²

KOMUNIKAČNÍ

KABEL

CYKY **X**²

(A) (A) ❄ / (kW) (A) (V/F+N/Hz)

VRF:

Mini-SMMS-e (1-fázové jednotky)

Kabeláž sběrnice:

MCY-MHP0404HS-E 23,5 13,5 / 12,5 2,83 20 220–240 V / 1+N / 50 Hz 3Cx2,5 **

MCY-MHP0504HS-E 26,5 16,6 / 17,8 3,75 20 220–240 V / 1+N / 50 Hz 3Cx2,5 **

MCY-MHP0604HS-E 28,0 20,1 / 20,2 4,31 25 220–240 V / 1+N / 50 Hz 3Cx4,0 **

Mini-SMMS-e (3fázové jednotky)

Kabeláž sběrnice:

MCY-MHP0404HS8-E 12,5 4,8 / 4,4 2,82 3x16 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx1,5 **

MCY-MHP0504HS8-E 12,5 5,7 / 6,1 3,72 3x16 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx1,5 **

MCY-MHP0604HS8-E 12,5 7,0 / 7,0 4,27 3x16 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx1,5 **

SMMS-E (2trubkový VRF systém – modulární uspořádání)

MMY-MAP0806HT8P-E 20,5 8,79 / 8,77 5,54 3x20 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx2,5 **

MMY-MAP1006HT8P-E 21,5 12,1 / 11,6 7,69 3x20 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx2,5 **

MMY-MAP1206HT8P-E 26,1 15,5 / 15,0 10,0 3x25 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx4,0 **

MMY-MAP1406HT8P-E 31,0 19,5 / 17,8 12,33 3x32 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx6,0 **

MMY-MAP1606HT8P-E 35,8 22,4 / 20,2 14,3 3x32 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx6,0 **

MMY-MAP1806HT8P-E 40,6 22,9 / 22,1 14,6 3x40 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx6,0 **

MMY-MAP2006HT8P-E 44,9 26,8 / 26,1 17,3 3x40 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx6,0 **

MMY-MAP2206HT8P-E 49,3 35,6 / 26,5 23,2 3x50 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx10,0 **

SHRM-e

MMY-MAP0806FT8P-E 21,5 9,44 / 8,57 5,95 3x20 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx2,5 **

MMY-MAP1006FT8P-E 26,1 12,49 / 11,06 7,96 3x20 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx2,5 **

MMY-MAP1206FT8P-E 31,0 15,46 / 13,80 9,75 3x25 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx4,0 **

MMY-MAP1406FT8P-E 35,8 19,92 / 16,47 12,70 3x32 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx6,0 **

MMY-MAP1606FT8P-E 40,7 21,81 / 19,14 13,90 3x32 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx6,0 **

MMY-MAP1806FT8P-E 44,9 25,10 / 21,49 16,00 3x40 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx6,0 **

MMY-MAP2006FT8P-E 49,3 29,18 / 24,68 18,60 3x40 380–415 V / 3+N / 50 Hz 5Cx6,0 **

* Kombinace vnitřní + venkovní jednotky

** Za správné dimenzování průřezu kabelů odpovídá společnost provádějící elektroinstalaci.

*** Za správné dimenzování jištění odpovídá společnost provádějící elektroinstalaci.

**2vodičové pružné / stíněné vedení < 500 m = 0,75 mm²; > 500 m = 1,5 mm²

TOSHIBA I 79

PŘÍLOHA


Tabulka odporů jednotek RAS

Legenda pro jednotky RAS a RAV:

TD : Teplotní čidlo horkých plynů

TA : Teplotní čidlo v místnosti

TC, TCj : Teplotní čidlo výměníku tepla

TO : Teplotní čidlo venkovní teploty

TE : Teplotní čidlo venkovního výměníku tepla

TS : Teplotní čidlo na sání

TGa až TGe : Teplotní čidla na straně plynu

100

90

Hodnota odporu (kΩ)

80

70

60

50

40

30

TD

20

10

TA, TC, TCj, TO, TE, TS, TGa bis TGe

0

0 10 20 30 40 50

Teplota (°C)

Čidlo

Teplota

10 °C 20 °C 25 °C 30 °C 40 °C

TA, TC, TCj (kΩ) 20,7 12,6 10,0 7,9 4,5

Čidlo

Teplota

10 °C 20 °C 25 °C 40 °C 50 °C

TD (kΩ) 105 64 51 27 18

TO, TE, TS (kΩ) 20,6 12,6 10,0 5,1 3,4

TGa až TGe (kΩ) 20,0 12,5 10,0 5,3 3,6

PŘÍLOHA

80 I TOSHIBA


Tabulka odporů jednotek RAV

Čidla TA, TC, TCJ, TE, TS, TO

Čidla TD, TL

Teplota (°C)

Hodnota odporu (kΩ)

Hodnota odporu (kΩ)

Teplota (°C)

Minimální Standardní Maximální Minimální Standardní Maximální

0 32,33 33,80 35,30 0 150,5 161,3 172,7

10 19,63 20,35 21,09 10 92,76 99,05 105,6

20 12,23 12,59 12,95 20 58,61 62,36 66,26

25 9,75 10,00 10,25 25 47,01 49,93 52,97

30 7,764 7,990 8,218 30 37,93 40,22 42,59

40 5,013 5,192 5,375 40 25,12 26,55 28,03

50 3,312 3,451 3,594 50 17,00 17,92 18,86

60 2,236 2,343 2,454 60 11,74 12,34 12,95

70 1,540 1,623 1,709 70 8,269 8,668 9,074

80 1,082 1,146 1,213 80 5,925 6,195 6,470

90 0,7740 0,8237 0,8761 90 4,321 4,507 4,696

100 0,5634 0,6023 0,6434 100 3,205 3,336 3,468

40

TA, TC, TCJ, TE, TS, TO Sensoren

TA, TC, TCJ, TE, TS, TO Senosrs

TA, TC, TCJ, TE, TS, TO Sensoren

Widerstand Widerstand Resistance (kΩ) (kΩ) (kΩ)

40

30

30

20

20

10

10

0

0

0

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30

Temperature

Temperatur (˚C)

(°C)

40 50 60 70 80 90 100

Temperatur (˚C)

Output voltage (V)

TD, TL Sensoren

Widerstand Resistance Widerstand (kΩ) (kΩ) (50˚C (kΩ) °C oder (50˚C or weniger) lower) oder weniger)

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0

0

0

TD, TL Sensoren

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30 40Temperatur 50 (˚C) 60 70 80 90 100

Temperature (°C)

Temperatur (˚C)

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

Resistance (kΩ) (50 °C or more)

Widerstand Widerstand (kΩ) (50˚C (kΩ) oder (50˚C höher) oder höher)

Když je v rámci desky venkovní jednotky nainstalováno čidlo TH (teplotní čidlo chladiče), nelze hodnotu odporu změřit.

TOSHIBA I 81

PŘÍLOHA


Tabulka odporů jednotek VRF

Legenda pro jednotky VRF:

TS1: Řídí přehřátí ventilu PMV v režimu topení

TS2: Zjišťuje přehřátí chladicího okruhu

TL: Zjišťuje podchlazení v režimu chlazení

TE1: Kontroluje odtávání a venkovní ventilátor v režimu topení

TO (TO A): Zjišťuje venkovní teplotu

TD1-3: Kontroluje teplotu horkých plynů

TK1-5: Kontroluje hladinu oleje v kompresorech

TA: Zjišťuje teplotu v místnosti

TC1: Řídí přehřátí ventilu PMV v režimu chlazení

TC2: Řídí podchlazení ventilu PMV v režimu topení

TCJ: Řídí přehřátí ventilu PMV v režimu chlazení

TSA: Zjišťuje sací teplotu přímého výparníku

TFA: Zjišťuje teplotu na výtlaku

TRA: Zjišťuje vratnou teplotu

Venkovní jednotka

PŘÍLOHA

82 I TOSHIBA

Outdoor TS1, TS2 and TL sonsor

200

150

Resistance

[ k Ω]

( 10 ˚C or below )

100

50

0

-30

150

Resistance

[ k Ω]

( 10 ˚C or below )

34.6kW

-20

-10 0

Outdoor TE1, TE2 and TO sensor

200

100

50

0

-30

-20

-10

Outdoor TD1,TD2,TD3,TK1,TK2,TK3,TK4 and TK5 sensor

0

10 20 30 40 50 60 70

Temperature [˚C]

10.0kW

25

20

Resistance

[ k Ω]

( 10 ˚C or above )

15

10

5

0

80 90 100

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temperature [˚C]

200 20

20

15

Resistance

[ k Ω]

( 10 ˚C or above )

10

5

Temperature [˚C]

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Temperature [˚C]

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Temperature [˚C]

0

5

10

15

Resistance [k Ω ]

108.1

80.0

59.8

45.3

34.6

26.6

20.6

16.1

12.7

10.0

8.0

6.4

5.2

4.2

3.4

2.8

2.3

1.9

1.6

1.3

1.1

Resistance [k Ω ]

102.9

76.6

57.8

44.0

33.8

26.1

20.4

16.0

13.0

10.0

8.0

6.4

5.2

4.2

3.5

2.8

2.3

1.9

1.6

1.4

1.1

Resistance [k Ω ]

159.2

124.5

98.1

77.8


100

10

50

5

0

0

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temperature [˚C]

Outdoor TD1,TD2,TD3,TK1,TK2,TK3,TK4 and TK5 sensor

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

20.4

16.0

13.0

10.0

8.0

6.4

5.2

4.2

3.5

2.8

2.3

1.9

1.6

1.4

1.1

200

150

Resistance

[ k Ω]

( 10 ˚C or below )

100

50

0

52.0kW

3.3kW

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Temperature [ ˚C ]

20

15

Resistance

[ k Ω]

( 10 ˚C or above )

10

5

0

Temperature [˚C]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Resistance [k Ω ]

159.2

124.5

98.1

77.8

62.1

49.9

40.3

32.7

26.7

21.9

18.1

15.0

12.5

10.4

8.8

7.4

6.3

5.3

4.5

3.9

3.4

2.9

2.5

2.2

1.9

Vnitřní jednotka

Indoor TA sensor

Resistance

[k ]

30

20

10

0

10

20 30 40 50 60

Temperature [˚C]

Temperature

[C˚]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Resistance

value [k ]

33.9

26.1

20.3

15.9

12.6

10.0

8.0

6.4

5.2

4.2

3.5

2.8

2.4

Indoor TC1 sensor

Resistance

[k ]

(Below 10˚C)

200

150

20

15

100

10

50

0

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

5

80 90 100

Temperature [˚C]

Resistance

[k ]

(Above 10˚C)

Temperature

[C˚]

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Resistance

value [k ]

99.9

74.1

55.6

42.2

32.8

25.4

19.8

15.6

12.4

10.0

8.1

6.5

5.3

4.4

3.6

3.0

2.5

2.1

1.8

1.5 TOSHIBA I 83

1.3

PŘÍLOHA


Resistance

[k ]

30

20

10

0

10

20 30 40 50 60

Temperature [˚C]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

33.9

26.1

20.3

15.9

12.6

10.0

8.0

6.4

5.2

4.2

3.5

2.8

2.4

Indoor TC1 sensor

Resistance

[k ]

(Below 10˚C)

200

150

20

15

100

10

50

0

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

5

80 90 100

Temperature [˚C]

Resistance

[k ]

(Above 10˚C)

Temperature

[C˚]

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Resistance

value [k ]

99.9

74.1

55.6

42.2

32.8

25.4

19.8

15.6

12.4

10.0

8.1

6.5

5.3

4.4

3.6

3.0

2.5

2.1

1.8

1.5

1.3

1.1

1.0

0.8

0.7

Indoor TC2,TCJ sensor

Resistance

[k ]

(Below 10˚C)

200

150

100

50

0

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temperature [˚C]

20

15

10

5

Resistance

[k ]

(Above 10˚C)

Temperature

[C˚]

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Resistance

value [k ]

115.2

84.2

62.3

46.6

35.2

26.9

20.7

16.1

12.6

10.0

8.0

6.4

5.2

4.2

3.5

2.8

2.4

2.0

1.6

1.4

1.2

PŘÍLOHA

84 I TOSHIBA


Poznámky

TOSHIBA I 85

PŘÍLOHA


Poznámky

PŘÍLOHA

86 I TOSHIBA


Poznámky

TOSHIBA I 87

PŘÍLOHA


TOSHIBEL

Příručka k servisu a dekódování chybových hlášení

Verze 4.0

Chyby tisku a sazby vyhrazeny. CS / TOSHIBEL / 08-2017. Za obsah odpovídá: AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2,

A-8054 Graz-Seiersberg, Rakousko, tel.: +43 316 80 89, office@air-cond.com.

More magazines by this user