Views
1 month ago

gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018

gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018

 • Page 3: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t
 • Page 6 and 7: Predlagal je dnevni red, kot je nav
 • Page 8 and 9: Župan: Odpre razpravo o pregledu s
 • Page 10 and 11: ureditev do končnega upravljalca i
 • Page 12 and 13: Ad 8 Letni program dela in finančn
 • Page 14 and 15: do Lisce je zagotovo dosegljiva za
 • Page 16 and 17: Župan: Predlaga sprejem II. točke
 • Page 18 and 19: povečanjem zneska na višino dodat
 • Page 20 and 21: Ad 15 Predlog Pravilnika o sprememb
 • Page 22 and 23: Ad 19 Vprašanja in pobude članov
 • Page 24 and 25: OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Šte
 • Page 26 and 27: 8. Letni program dela in finančni
 • Page 28 and 29: 15. Predlog Pravilnika o spremembah
 • Page 31: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 3. t
 • Page 34: - dejavnosti upravljanja lokalnih a
 • Page 39 and 40: Regionalna razvojna agencija Posavj
 • Page 41 and 42: Regionalna razvojna agencija Posavj
 • Page 43 and 44: Regionalna razvojna agencija Posavj
 • Page 45 and 46: Regionalna razvojna agencija Posavj
 • Page 47 and 48: Regionalna razvojna agencija Posavj
 • Page 49 and 50: Regionalna razvojna agencija Posavj
 • Page 51 and 52: Regionalna razvojna agencija Posavj
 • Page 53 and 54:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 55 and 56:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 57 and 58:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 59 and 60:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 61 and 62:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 63 and 64:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 65 and 66:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 67 and 68:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 69 and 70:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 71 and 72:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 73 and 74:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 75 and 76:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 77 and 78:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 79 and 80:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 81 and 82:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 83 and 84:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 85:

  Regionalna razvojna agencija Posavj

 • Page 121 and 122:

  SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE Naziv REAL

 • Page 123 and 124:

  Konto / SM Naziv REALIZACIJA 2016 R

 • Page 125 and 126:

  B. RAČUNOVODSKO POROČILO 1

 • Page 127 and 128:

  I) Izjava o oceni notranjega nadzor

 • Page 129 and 130:

  2 POJASNILA 2.1 POJASNILA K POSTAVK

 • Page 131 and 132:

  NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka AOP

 • Page 133 and 134:

  Aktivne časovne razmejitve Med akt

 • Page 135 and 136:

  Kratkoročne pasivne časovne razme

 • Page 137 and 138:

  2.2.1 PRIHODKI viri znesek delež v

 • Page 139 and 140:

  PVSP RTH, ker je bila v letu 2017 i

 • Page 141 and 142:

  v letu 2016 je torej posledica opra

 • Page 143 and 144:

  9 PSŠ - - 75 7 RTH Koordinacija -

 • Page 145 and 146:

  VI. Podatki o obveznostih, ki so do

 • Page 147:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 4. t

 • Page 150 and 151:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 152 and 153:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 154 and 155:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 156 and 157:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 158 and 159:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 160 and 161:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 162 and 163:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 164 and 165:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 166 and 167:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 168 and 169:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 170 and 171:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 172 and 173:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 174 and 175:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 176 and 177:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 178 and 179:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 180 and 181:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 182 and 183:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 184 and 185:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 186 and 187:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 188 and 189:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 190 and 191:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 192 and 193:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 194 and 195:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 196 and 197:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 198 and 199:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 200 and 201:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 202 and 203:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 204 and 205:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 206 and 207:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 208 and 209:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 210 and 211:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 212 and 213:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 214 and 215:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 216 and 217:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 218 and 219:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 220 and 221:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 222 and 223:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 224 and 225:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 226 and 227:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 228 and 229:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 230 and 231:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 232 and 233:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 234 and 235:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 236 and 237:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 238 and 239:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 240 and 241:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 242 and 243:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 244 and 245:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 246 and 247:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 248 and 249:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 250 and 251:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 252 and 253:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 254 and 255:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 256 and 257:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 258 and 259:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 260 and 261:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 262 and 263:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 264 and 265:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 266 and 267:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 268 and 269:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 270 and 271:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 272 and 273:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 274 and 275:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 276 and 277:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 278 and 279:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 280 and 281:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 282 and 283:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 284 and 285:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 286 and 287:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 288 and 289:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 290 and 291:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 292 and 293:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 294 and 295:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 296 and 297:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 298 and 299:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 300 and 301:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 302 and 303:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 304 and 305:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 306 and 307:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 308 and 309:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 310 and 311:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 312 and 313:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 314 and 315:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 316 and 317:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 318 and 319:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 320 and 321:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 322 and 323:

  POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE

 • Page 324 and 325:

  ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Obči

 • Page 339:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 6. t

 • Page 342 and 343:

  LETNO POROČILO ZA LETO 2017 2

 • Page 344 and 345:

  KAZALO: 1. UVODNA PREDSTAVITEV JAVN

 • Page 346 and 347:

  Komunalno stanovanjsko podjetje pri

 • Page 348 and 349:

  Število zaposlenih na dan 31.12.20

 • Page 350 and 351:

  EBITDA - denarni tok iz poslovanja

 • Page 352 and 353:

  odpadkov. Zbirni center na Savski c

 • Page 354 and 355:

  5. POSLOVNO POROČILO 5.1. POSLANST

 • Page 356 and 357:

  - ZLATA BONITETA ODLIČNOSTI/BISNOD

 • Page 358 and 359:

  pogodbi št. 5 (december 2015), po

 • Page 360 and 361:

  Na vodovodih v upravljanju Komunale

 • Page 362 and 363:

  Vodne izgube na javnih vodovodih v

 • Page 364 and 365:

  Skupno upravljamo 76.807 m kanaliza

 • Page 366 and 367:

  odpeljano 431,74 ton dehidriranega

 • Page 368 and 369:

  MKO v kg kjer pa je na drugi strani

 • Page 370 and 371:

  Poleg rednega odvoza ostankov komun

 • Page 372 and 373:

  Iz tabele je razvidno večje števi

 • Page 374 and 375:

  Sevnica (Ur.l. RS, št. 46/14) je K

 • Page 376 and 377:

  zajem pitne vode, povezovalni cevov

 • Page 378 and 379:

  ČN Impoljca kapacitete 500 PE Po n

 • Page 380 and 381:

  5.4. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN R

 • Page 382 and 383:

  Naša pozornost je usmerjena na mla

 • Page 384 and 385:

  032 025 002 005 007 009 027 028 017

 • Page 386 and 387:

  6. RAČUNOVODSKO POROČILO 6.1. SPL

 • Page 388 and 389:

  Amortizacijske stopnje za istovrstn

 • Page 390 and 391:

  Finančni odhodki iz finančnih nal

 • Page 392 and 393:

  6.5. REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZ

 • Page 394 and 395:

  6.5.3. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČE

 • Page 396 and 397:

  II. Opredmetena osnovna sredstva v

 • Page 398 and 399:

  2. Kratkoročne poslovne terjatve d

 • Page 400 and 401:

  25.03.2016 v višini 25.687 EUR iz

 • Page 402 and 403:

  kratkoročni del posojila za smetar

 • Page 404 and 405:

  Gospodarska infrastruktura po dejav

 • Page 406 and 407:

  v EUR 2017 2016 Prihodki od subvenc

 • Page 408 and 409:

  - prehrana med delom 56.173 53.168

 • Page 410 and 411:

  POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVAN

 • Page 412:

  6.7. DODATNA RAZKRITJA 6.7.1. IZKAZ

 • Page 415 and 416:

  in izkušenj in izrazimo s %. V to

 • Page 417:

  RAZPOREDITEV STROŠKOV NA NEPOSREDN

 • Page 420 and 421:

  7. PREGLED INVESTICIJ IN NJIHOVIH V

 • Page 422 and 423:

  LETNO POROČILO ZA LETO 2017 80

 • Page 425:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 7. t

 • Page 428 and 429:

  PREDLOG - skrajšani postopek Na po

 • Page 430 and 431:

  320 / Št. 2 / 13. 1. 2017

 • Page 433 and 434:

  ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR Občin

 • Page 435 and 436:

  PREDLOG Na podlagi 21. in 29. člen

 • Page 437 and 438:

  Št. 52 / 11. 7. 2014 / 6037 2322

 • Page 439 and 440:

  Št. 70 / 29. 9. 2014 / 7809 -

 • Page 441:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 9. t

 • Page 444 and 445:

  Predlog je bil novembra 2017 posred

 • Page 446 and 447:

  Spremembe in dopolnitve OPN Občine

 • Page 448 and 449:

  Spremembe in dopolnitve OPN Občine

 • Page 450 and 451:

  Spremembe in dopolnitve OPN Občine

 • Page 452:

  Spremembe in dopolnitve OPN Občine

 • Page 456:

  Spremembe in dopolnitve OPN Občine

 • Page 460:

  Spremembe in dopolnitve OPN Občine

 • Page 463 and 464:

  Spremembe in dopolnitve OPN Občine

 • Page 465 and 466:

  - pregledna karta Občine Sevnica s

 • Page 467 and 468:

  5. člen (vsebina besedila odloka O

 • Page 469 and 470:

  3.4.2.2.27 .ppn - GE varovanja pogo

 • Page 471 and 472:

  - varstvo kmetijskih zemljišč in

 • Page 473 and 474:

  (1) Mreža poselitve temelji na pov

 • Page 475 and 476:

  Impoljski potok - V1, zajetje za Za

 • Page 477 and 478:

  zmanjšanja količin za odlaganje.

 • Page 479 and 480:

  94 - Šmarčna (1 ON), 96 - Telče

 • Page 481 and 482:

  (grafični prikazi strateškega del

 • Page 483 and 484:

  ohranja na način, da širitve pozi

 • Page 485 and 486:

  (4) Glavne strukturne osi naj se op

 • Page 487 and 488:

  (10) Na ekološko pomembnih območj

 • Page 489 and 490:

  poplavila voda zaradi posega v pros

 • Page 491 and 492:

  in Šentjanž (KGV68). Območje za

 • Page 493 and 494:

  praviloma zajemajo več stavb in ve

 • Page 495 and 496:

  (25) OPPN so opredeljeni kot način

 • Page 497 and 498:

  območju UN se načrtuje izgradnja

 • Page 499 and 500:

  za odvoz komunalnih odpadkov in eko

 • Page 501 and 502:

  je potrebno v postopku določitve p

 • Page 503 and 504:

  - L - površine mineralnih surovin

 • Page 505 and 506:

  poti, obvozi, vanje ne smejo biti p

 • Page 507 and 508:

  (22) Na sakralnih objektih so dopus

 • Page 509 and 510:

  37. člen (varovanje naravnih dobri

 • Page 511 and 512:

  izvajati tako, da v vodi ne nastane

 • Page 513 and 514:

  škodljivim delovanjem voda, ter po

 • Page 515 and 516:

  (45) Vsak poseg v ribiški okoliš

 • Page 517 and 518:

  pred in med vgradnjo preprečiti mo

 • Page 519 and 520:

  (76) Med izvajanjem gradnje je potr

 • Page 521 and 522:

  (93) Povzročitelj obremenitve okol

 • Page 523 and 524:

  3.2.1.0 Usklajevanje in evidence po

 • Page 525 and 526:

  3.2.3.0 Drugi pogoji urejanja gospo

 • Page 527 and 528:

  (27) Pri načrtovanju posegov na ob

 • Page 529 and 530:

  3.3.0.0 Merila in pogoji urejanja z

 • Page 531 and 532:

  pa krita z opečno kritino. Tloris

 • Page 533 and 534:

  41. člen (G - gozdna zemljišča)

 • Page 535 and 536:

  Varstvo kulturne dediščine (13) N

 • Page 537 and 538:

  Zakonom o vodah in z drugimi zakoni

 • Page 539 and 540:

  .vi Splošna določila Posamezna GE

 • Page 541 and 542:

  Posebni pogoji urejanja Omilitveni

 • Page 543 and 544:

  (1) Bivanje v intenzivnem vaškem a

 • Page 545 and 546:

  gradijo kot sekundarni kubus ene od

 • Page 547 and 548:

  3.4.2.1.2 Regulacijske črte - obli

 • Page 549 and 550:

  (19) Pomožne individualne ali skup

 • Page 551 and 552:

  2.1 Glavne stavbe - tip, število,

 • Page 553 and 554:

  3.4.2.2.04 .vo - GE domačije v odp

 • Page 555 and 556:

  2.2 Pomožne stavbe - število, št

 • Page 557 and 558:

  2.3 Drugi dopustni nezahtevni in en

 • Page 559 and 560:

  - dvostanovanjska stavba 11210, raz

 • Page 561 and 562:

  (PNRP): SK - površine podeželskeg

 • Page 563 and 564:

  4.3 Velikost GE, posebnosti parcela

 • Page 565 and 566:

  4.4 Druge določbe urbanističnega

 • Page 567 and 568:

  2.2 Pomožne stavbe - število, št

 • Page 569 and 570:

  3.4.2.2.20 .jp - GE središčnega j

 • Page 571 and 572:

  4.4 Druge določbe urbanističnega

 • Page 573 and 574:

  Gnojišča za shranjevanje gnoja in

 • Page 575 and 576:

  2.2 Pomožne stavbe - število, št

 • Page 577 and 578:

  4.3 Velikost GE, posebnosti parcela

 • Page 579 and 580:

  (16) Dovoljena je izvedba balkona,

 • Page 581 and 582:

  Prav tako ni dopustna kombinacija n

 • Page 583 and 584:

  3.4.3.6.03 Osnovni kubus glavne sta

 • Page 585 and 586:

  Osnovni kubus glavne stavbe (87. č

 • Page 587 and 588:

  Sekundarni kubus glavne stavbe (87.

 • Page 589 and 590:

  Sestavine pomožne stavbe - osnovni

 • Page 591 and 592:

  kritine, naklon, …) naj bo zastav

 • Page 593 and 594:

  struktura naj bo tipološko poenote

 • Page 595 and 596:

  vzpostavljena na enotni gradbeni li

 • Page 597 and 598:

  trg 32 (EŠD 18522), Sevnica - Graj

 • Page 599 and 600:

  Stavbni kubusi in slemena naj bodo

 • Page 601 and 602:

  enotnimi gradbenimi linijami. Osnov

 • Page 603 and 604:

  4.0.0.0 Prehodne in končna določb

 • Page 605 and 606:

  (4) Do uveljavitve varstvenih obmo

 • Page 607 and 608:

  BL20 tm GE trško - mestne hiše BL

 • Page 609 and 610:

  BR03 kz GE kozolca BR04 kz GE kozol

 • Page 611 and 612:

  DB17 DB19 DB24 DB27 DB28 DB30 Drož

 • Page 613 and 614:

  GR09 GR10 GR11 pjc vo vo GR14 kz GE

 • Page 615 and 616:

  KR04 vo Kal pri Krmelju KK01 KK02 K

 • Page 617 and 618:

  LO19 ppn GE varovanje pogojev izved

 • Page 619 and 620:

  LZ24 LZ25 LZ26 ppn tm ppn GE varova

 • Page 621 and 622:

  Orehovo OH01 OH02 OH15 OH17 OH22 OH

 • Page 623 and 624:

  PE23 Podvrh PH11 PH13 PH18 PH36 PH3

 • Page 625 and 626:

  RA12 kz GE kozolca 1 kozolec 1 RA13

 • Page 627 and 628:

  SU32 SU33 Šentjanž SZ02 SZ06 SZ07

 • Page 629 and 630:

  SE62 pin GE varovanja meril veljavn

 • Page 631 and 632:

  SE147 hm SE148 ppn Stržišče ST03

 • Page 633 and 634:

  Štajngrob SG11 od GE domačije v o

 • Page 635 and 636:

  VB89 VB90 Vranje VR07 VR10 VR12 VR1

 • Page 637 and 638:

  ZS40 ZS41 ZS43 pjc ppn vo ZS44 ppn

 • Page 640 and 641:

  Številka: 410-0006/2018 Datum: 22.

 • Page 642 and 643:

  1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OB

 • Page 644 and 645:

  2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

 • Page 647:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 651:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 655:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 659:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 663:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 667:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se

 • Page 671:

  C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Pods

 • Page 674:

  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČIN

 • Page 678:

  A. Bilanca odhodkov 3000 - ŽUPAN P

 • Page 682:

  A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK

 • Page 686:

  A. Bilanca odhodkov 4001 - OBČINSK

 • Page 690:

  A. Bilanca odhodkov 4002 - ODDELEK

 • Page 694:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 698:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 702:

  A. Bilanca odhodkov 4003 - ODDELEK

 • Page 706:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 710:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 714:

  A. Bilanca odhodkov 4004 - ODDELEK

 • Page 718:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK

 • Page 722:

  A. Bilanca odhodkov 4005 - ODDELEK

 • Page 726:

  A. Bilanca odhodkov 5000 - KS BLANC

 • Page 730:

  A. Bilanca odhodkov 5001 - KS BOŠT

 • Page 734:

  A. Bilanca odhodkov 5002 - KS KRMEL

 • Page 738:

  A. Bilanca odhodkov 5002 - KS KRMEL

 • Page 742:

  A. Bilanca odhodkov 5003 - KS LOKA

 • Page 746:

  A. Bilanca odhodkov 5004 - KS PRIMO

 • Page 750:

  A. Bilanca odhodkov 5005 - KS SEVNI

 • Page 754:

  A. Bilanca odhodkov 5006 - KS STUDE

 • Page 758:

  A. Bilanca odhodkov 5007 - KS ŠENT

 • Page 762:

  A. Bilanca odhodkov 5008 - KS TRŽI

 • Page 766:

  A. Bilanca odhodkov 5008 - KS TRŽI

 • Page 770:

  A. Bilanca odhodkov 5009 - KS ZABUK

 • Page 774:

  A. Bilanca odhodkov 5010 - KS DOLNJ

 • Page 778 and 779:

  4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - REA

 • Page 781:

  Začetek-konec Okvirna REBALANS B V

 • Page 785:

  Začetek-konec Okvirna REBALANS B V

 • Page 789:

  Začetek-konec Okvirna REBALANS B V

 • Page 793:

  Začetek-konec Okvirna REBALANS B V

 • Page 797:

  Začetek-konec Okvirna REBALANS B V

 • Page 801:

  Začetek-konec Okvirna REBALANS B V

 • Page 805:

  PU PK NRP Opis Začetek-konec Okvir

 • Page 809 and 810:

  5. ANALITIČEN PRIKAZ REALIZACIJE F

 • Page 812:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 816:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 820:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 824:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 828:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 832:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 836:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 840:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 844:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 848:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 852:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 856:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 860:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 864:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 868:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 872:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 876:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 880:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 884:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 888:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 892:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 896:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 900:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 904:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 907 and 908:

  O BRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA

 • Page 909 and 910:

  550 Odplačila domačega dolga 927.

 • Page 911 and 912:

  13029002 Investicijsko vzdrževanje

 • Page 913 and 914:

  19401 Transferi posameznikom na pod

 • Page 915 and 916:

  60007 Upravljanje z premoženjem 33

 • Page 917 and 918:

  16075 Urejanje pokopališč in poko

 • Page 919 and 920:

  16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVA

 • Page 921 and 922:

  OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA P

 • Page 923 and 924:

  14029001 Spodbujanje razvoja malega

 • Page 925 and 926:

  19

 • Page 927 and 928:

  I. SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITEV SPLO

 • Page 929 and 930:

  V spodnjem grafu so nanizane primer

 • Page 931 and 932:

  enotnega zakladniškega računa (Ur

 • Page 933 and 934:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 4

 • Page 935 and 936:

  športne objekte pri šolah), novog

 • Page 937 and 938:

  - drugi nedavčni prihodki - prihod

 • Page 939 and 940:

  74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.007.906

 • Page 941 and 942:

  Služba vlade za lokalno samoupravo

 • Page 943 and 944:

  Ministrstvo za infrastrukturo -Celo

 • Page 945 and 946:

  II. POSEBNI DEL 1000 OBČINSKI SVET

 • Page 947 and 948:

  sodelovanje z državnimi in lokalni

 • Page 949 and 950:

  02039001 Dejavnost nadzornega odbor

 • Page 951 and 952:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 953 and 954:

  400000 Osnovne plače 40.610 € 40

 • Page 955 and 956:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 957 and 958:

  športnih, kulturnih in družabnih

 • Page 959 and 960:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 961 and 962:

  4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SL

 • Page 963 and 964:

  402004 Časopisi, revije, knjige in

 • Page 965 and 966:

  Kazalci za uspešnost so tudi prito

 • Page 967 and 968:

  400000 Osnovne plače 668.350 € 4

 • Page 969 and 970:

  VODA IN KOMUNALNE STORITVE, ODVOZ O

 • Page 971 and 972:

  402400 Dnevnice za službena potova

 • Page 973 and 974:

  402502 Tekoče vzdrževanje počitn

 • Page 975 and 976:

  upravno poslovanje ODOS, vzdrževan

 • Page 977 and 978:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 979 and 980:

  Glavni letni izvedbeni cilji in kaz

 • Page 981 and 982:

  2201 Servisiranje javnega dolga 970

 • Page 983 and 984:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 985 and 986:

  0021/2005, Zakonom o gasilstvu (ZGa

 • Page 987 and 988:

  sofinanciranje).V letu 2017 se je d

 • Page 989 and 990:

  cestnem prometu. Za osnovnošolce o

 • Page 991 and 992:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 993 and 994:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 995 and 996:

  cestne razsvetljave. Sofinanciranje

 • Page 997 and 998:

  Sredstva so bila porabljena za izde

 • Page 999 and 1000:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 1001 and 1002:

  Ocena uspeha pri doseganju zastavlj

 • Page 1003 and 1004:

  13069001 Investicijska vlaganja v t

 • Page 1005 and 1006:

  15401 Ravnanje z odpadki 30.965 €

 • Page 1007 and 1008:

  Drožanjski ulici. Navezava na proj

 • Page 1009 and 1010:

  leta 2010 potrdil Občinski svet. P

 • Page 1011 and 1012:

  Ocena uspeha pri doseganju zastavlj

 • Page 1013 and 1014:

  V začetku novembra je bil dokonča

 • Page 1015 and 1016:

  zdravje območna enota Novo mesto,

 • Page 1017 and 1018:

  dodatna stanovanja in jih nameniti

 • Page 1019 and 1020:

  Ocena uspeha pri doseganju dolgoro

 • Page 1021 and 1022:

  ocenitve vrednosti zemljišč. V pr

 • Page 1023 and 1024:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 1025 and 1026:

  kreiranja delovnih mest. Javna dela

 • Page 1027 and 1028:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 1029 and 1030:

  prispevke za obvezno zdravstveno za

 • Page 1031 and 1032:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 1033 and 1034:

  18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAM

 • Page 1035 and 1036:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 1037 and 1038:

  Občina plačuje obratovalne stroš

 • Page 1039 and 1040:

  zagotavljati sredstva za vzdrževan

 • Page 1041 and 1042:

  organizacij, verskim skupnostim, na

 • Page 1043 and 1044:

  ali športno rekreacijo - zagotavlj

 • Page 1045 and 1046:

  Po prejemu odločbe s strani inšpe

 • Page 1047 and 1048:

  19 IZOBRAŽEVANJE 4.123.764 € Opi

 • Page 1049 and 1050:

  Ocena uspeha pri doseganju zastavlj

 • Page 1051 and 1052:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 1053 and 1054:

  Ocena uspeha pri doseganju zastavlj

 • Page 1055 and 1056:

  skladiščnega prostora in prostora

 • Page 1057 and 1058:

  OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFE

 • Page 1059 and 1060:

  411900 Regresiranje prevozov v šol

 • Page 1061 and 1062:

  Podprogrami in proračunski uporabn

 • Page 1063 and 1064:

  45/11). Dolgoročni cilji podprogra

 • Page 1065 and 1066:

  Zakonske in druge pravne podlage -

 • Page 1067 and 1068:

  - večanje kvalitete življenja ob

 • Page 1069 and 1070:

  1003 Aktivna politika zaposlovanja

 • Page 1071 and 1072:

  410299 Druge subvencije privatnim p

 • Page 1073 and 1074:

  • posodobitev kmetij z novo, sodo

 • Page 1075 and 1076:

  trajnosti kmetijskega gospodarstva,

 • Page 1077 and 1078:

  • Program razvoja podeželja RS i

 • Page 1079 and 1080:

  • 2013:V letu 2013 je bilo 11 kme

 • Page 1081 and 1082:

  stroški fotokopiranja,...), stroš

 • Page 1083 and 1084:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 1085 and 1086:

  Zakonske in druge pravne podlage

 • Page 1087 and 1088:

  Ocena uspeha pri doseganju dolgoro

 • Page 1089 and 1090:

  možnost prenosa najrazličnejših

 • Page 1091 and 1092:

  420401 Novogradnje 43.830 € 13029

 • Page 1093 and 1094:

  gospodarskih dejavnosti, promocijo

 • Page 1095 and 1096:

  22. sejmih. Sofinanciranje upravič

 • Page 1097 and 1098:

  OB110-09-0059 - PODJETNIŠKI INKUBA

 • Page 1099 and 1100:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 1101 and 1102:

  omogočajo naravne in kulturne dano

 • Page 1103 and 1104:

  Javni zavod za kulturo, šport, tur

 • Page 1105 and 1106:

  Ocena uspeha pri doseganju zastavlj

 • Page 1107 and 1108:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 1109 and 1110:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 1111 and 1112:

  - v šolskem letu 2015/2016 4 štip

 • Page 1113 and 1114:

  prevzemniki. Namen ukrepa je spodbu

 • Page 1115 and 1116:

  60001 Administracija - KS Blanca 3.

 • Page 1117 and 1118:

  programa ob koncu leta. Navezava na

 • Page 1119 and 1120:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 1121 and 1122:

  Oznaka in nazivi glavnih programov

 • Page 1123 and 1124:

  kulturi ter zoološke in botanične

 • Page 1125 and 1126:

  06039001 Administracija občinske u

 • Page 1127 and 1128:

  za ureditev zemljiško knjižnega s

 • Page 1129 and 1130:

  infrastrukture. Ocena uspeha pri do

 • Page 1131 and 1132:

  Zakonske in druge pravne podlage Za

 • Page 1133 and 1134:

  16072 Urejanje pokopališč 7.930

 • Page 1135 and 1136:

  18039005 Drugi programi v kulturi.

 • Page 1137 and 1138:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 1139 and 1140:

  Goriva in maziva za prevozna sredst

 • Page 1141 and 1142:

  402599 Drugi izdatki za tekoče vzd

 • Page 1143 and 1144:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 1145 and 1146:

  MRLIŠKA VEŽICA GABRIJELE - REKONS

 • Page 1147 and 1148:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 1149 and 1150:

  Letni izvedbeni cilji podprograma i

 • Page 1151 and 1152:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 1153 and 1154:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 1155 and 1156:

  1302 Cestni promet in infrastruktur

 • Page 1157 and 1158:

  Ocena uspeha pri doseganju zastavlj

 • Page 1159 and 1160:

  402200 Električna energija 576 €

 • Page 1161 and 1162:

  občine aktivno delovanje s sofinan

 • Page 1163 and 1164:

  Zakon o javnih financah; Dolgoročn

 • Page 1165 and 1166:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 1167 and 1168:

  Ocena uspeha pri doseganju zastavlj

 • Page 1169 and 1170:

  18040 Ljubiteljska kultura-KS Primo

 • Page 1171 and 1172:

  402902 Plačila po podjemnih pogodb

 • Page 1173 and 1174:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 1175 and 1176:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 1177 and 1178:

  Dolgoročni cilji glavnega programa

 • Page 1179 and 1180:

  06039001 Administracija občinske u

 • Page 1181 and 1182:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 1183 and 1184:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 1185 and 1186:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 1187 and 1188:

  402200 Električna energija 399 €

 • Page 1189 and 1190:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 1191 and 1192:

  Ocena uspeha pri doseganju zastavlj

 • Page 1193 and 1194:

  0703 Varstvo pred naravnimi in drug

 • Page 1195 and 1196:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 1197 and 1198:

  prostorskem načrtovanju in podzako

 • Page 1199 and 1200:

  Ocena uspeha pri doseganju zastavlj

 • Page 1201 and 1202:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 1203 and 1204:

  Na kontu pisarniški material in st

 • Page 1205 and 1206:

  Dokumenti dolgoročnega razvojnega

 • Page 1207 and 1208:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 1209 and 1210:

  ODVOZ ODPADKOV IZ POKOPALIŠČ Sred

 • Page 1211 and 1212:

  Izhodišča, na katerih temeljijo i

 • Page 1213 and 1214:

  Dolgoročni cilji podprograma in ka

 • Page 1215 and 1216:

  402099 Drugi splošni material in s

 • Page 1217 and 1218:

  Ocena uspeha pri doseganju zastavlj

 • Page 1219 and 1220:

  Ocena uspeha pri doseganju dolgoro

 • Page 1221 and 1222:

  kulturnih dejavnosti v občini. Spo

 • Page 1223 and 1224:

  Ocena uspeha pri doseganju dolgoro

 • Page 1225 and 1226:

  1302 Cestni promet in infrastruktur

 • Page 1227 and 1228:

  14039002 Spodbujanje razvoja turizm

 • Page 1229 and 1230:

  Navezava na projekte v okviru prora

 • Page 1231 and 1232:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 1233 and 1234:

  I I I . NAČRT RAZVO JNIH PROGRAMOV

 • Page 1235 and 1236:

  OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. O

 • Page 1237 and 1238:

  07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DO

 • Page 1239 and 1240:

  11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠ

 • Page 1241 and 1242:

  egije in območja Slovenije in izva

 • Page 1243 and 1244:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-0

 • Page 1245 and 1246:

  OB110-14-0027 CELOSTNA PROMETNA STR

 • Page 1247 and 1248:

  OB110-16-0025 UREDITEV CESTE ŠENTJ

 • Page 1249 and 1250:

  občin ter enotno nastopanje na evr

 • Page 1251 and 1252:

  OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE

 • Page 1253 and 1254:

  Stanje projekta V pripravi. OB110-1

 • Page 1255 and 1256:

  - zgrajen je bil dodatni sekundarni

 • Page 1257 and 1258:

  Osnutek OPN SD2 Občine Sevnica je

 • Page 1259 and 1260:

  1606 Upravljanje in razpolaganje z

 • Page 1261 and 1262:

  18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGA

 • Page 1263 and 1264:

  OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠ

 • Page 1265 and 1266:

  19 IZOBRAŽEVANJE 6 9 3 . 7 5 0 €

 • Page 1267 and 1268:

  (učilnica, kabinet, shramba, arhiv

 • Page 1269 and 1270:

  LETNO POROČILO OBČINE SEVNICA ZA

 • Page 1271 and 1272:

  2.8 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR ..

 • Page 1273 and 1274:

  1 PREDSTAVITEV OBČINE SEVNICA Obmo

 • Page 1275 and 1276:

  kulturnim dejavnostim. Podpora špo

 • Page 1277 and 1278:

  2 POROČILO O IZVEDENIH PROJEKTIH I

 • Page 1279 and 1280:

  Odhodkovni del zaključnega računa

 • Page 1281 and 1282:

  2.3 NADZORNI ODBOR Pet članski nad

 • Page 1283 and 1284:

  »Pogled u plavo«, za transfer gas

 • Page 1285 and 1286:

  Občina Sevnica skladno z odlokom o

 • Page 1287 and 1288:

  2. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA Oddelek

 • Page 1289 and 1290:

  komisija večkrat sestala in pripra

 • Page 1291 and 1292:

  dvorano Sevnica, za katero ima skle

 • Page 1293 and 1294:

  v 3. razredu, plačilo varstva voza

 • Page 1295 and 1296:

  z odločbo inšpekcije je potrebno

 • Page 1297 and 1298:

  ezposelnih oseb, katerim se vključ

 • Page 1299 and 1300:

  Uresničitev ciljev: Zastavljeni ci

 • Page 1301 and 1302:

  je posledica izdelave dopolnilnih s

 • Page 1303 and 1304:

  V letu 2017 je bilo izdanih 837 pot

 • Page 1305 and 1306:

  posegi iz gospodarskih objektov in

 • Page 1307 and 1308:

  2.8.14 Projektna dokumentacija za p

 • Page 1309 and 1310:

  Pripravljenih in posredovanih je ve

 • Page 1311 and 1312:

  Uresničitev ciljev: Pri izvajanju

 • Page 1313 and 1314:

  2016 (Slovaška), FIGAP 2016 (Mehik

 • Page 1315 and 1316:

  EUR in na podlagi tega podelila št

 • Page 1317 and 1318:

  javnih razpisov ter iz drugih virov

 • Page 1319 and 1320:

  adioamaterstva. Na Lisci je bil nam

 • Page 1321 and 1322:

  gredice, krmne pregrade, krtača za

 • Page 1323 and 1324:

  Občina Sevnica je želela na obmo

 • Page 1325 and 1326:

  skupine, z namenom vključevanja lo

 • Page 1327 and 1328:

  3.2 RAČUNOVODSKO POJASNILO K BILAN

 • Page 1329 and 1330:

  Rezultat leta 2017 je povečanje sr

 • Page 1331 and 1332:

  Konto 11 Dobroimetje pri bankah in

 • Page 1333 and 1334:

  OŠ Tržišče 11.472,31 OŠ Šentj

 • Page 1335 and 1336:

  Skupaj EZR 2.227.679,86 1.511.262,0

 • Page 1337 and 1338:

  5 POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU OS

 • Page 1339 and 1340:

  navedenega predlagamo, da se za pot

 • Page 1341 and 1342:

  Iz podatkov bruto bilance terjatve

 • Page 1343 and 1344:

  8. EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDIT

 • Page 1346:

  EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI

 • Page 1350:

  EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI

 • Page 1354:

  DOKUMENT Datum Številka sklepa Opi

 • Page 1358:

  9. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA

 • Page 1370 and 1371:

  ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR Občin

 • Page 1374:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 12.

 • Page 1377 and 1378:

  Na tajnih volitvah dne, 7.2.2018, j

 • Page 1380:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 13.

 • Page 1383:

  PRIHODKI IZ NASLOVA OMEJITVE DEDOVA

 • Page 1387 and 1388:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 1389:

  2 a. Načrt razpolaganja s stavbami

 • Page 1393 and 1394:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 1395 and 1396:

  Obrazložitev Parcela je nastala v

 • Page 1397 and 1398:

  PREDLOG Na podlagi 29. člena Zakon

 • Page 1399 and 1400:

  parc. št. 373/2, k.o. 1376 Kladje

 • Page 1401 and 1402:

  parc. št. 1439/3 in 1439/4, obe k.

 • Page 1403 and 1404:

  parc. št. 1260/3, k.o. 1384 Šentj

 • Page 1405 and 1406:

  parc. št. 2721/2, 2720/2 in 2720/5

 • Page 1407 and 1408:

  parc. št. 1645/6, k.o. 1373 Žigrs

 • Page 1409 and 1410:

  parc. št. 2727/2, k.o. 1397 Trži

 • Page 1411:

  parc. št. 2669/53, k.o. 1393 Stude

 • Page 1427 and 1428:

  ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Ob

Finančni načrt 2013 - Splošna bolnišnica Novo mesto
Poslovni načrt TZS za leto 2008 - Trgovinska zbornica Slovenije
Obvestila februar 2009 - Območna obrtno-podjetniška zbornica Tržič
jesenska napoved gospodarskih gibanj 2011 - UMAR
Letno poročilo 2009 - Banka Sparkasse
letno poročilo 2009 letno poročilo 2009 - Dars
SavatechLetno poročilo2009
70?9: ;:=:Į47: # - Dars
Letno poročilo - HSE
Letno poročilo HSE 2011
FINAN ČNI NAČRT ZA LETO 2011 - Splošna bolnišnica Novo mesto
Odkrivam svoje okolje 2 - priročnik za učitelja (3,57 MB)
Program dela in finančni načrt 2013 - Bolnišnica Golnik
Letno poročilo 2002 - Paloma dd
LETNO POROČILO 2012 - Banka Sparkasse
Letno poročilo 2012 - Mariborska knjižnica
VEDNO PREDANI
letno poročilo 2010 letno poročilo 2010 - Dars
Letno poročilo 2011 - Dana
Kulturne in kreativne industrije po Slovensko - Ministrstvo za kulturo
banke sparkasse d.d. - Banka Sparkasse
Poslovni načrt TZS za leto 2011 - Trgovinska zbornica Slovenije
Povezava LDN - Osnovna šola Majšperk
razširjeno - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
Strokovno poročilo 2010 - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
Publikacija v celoti - UMAR
Letno poročilo za leto 2011 - Petrol
Konsolidirano letno poročilo 2011 - Dana
LETNO POROČILO 2012 - Banka Sparkasse
Letno poročilo HSE 2006