Views
6 months ago

OCUK GELİŞİMİ

118 ANNE BABALAR

118 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN Kişilik gelişimi Kişilik gelişimi, gelişim alanları içinde en fazla araştırma yapılan gelişim alanlarından birisidir. Kişilik bir kişiyi başkalarından farklı kılan, tutarlı olarak sergilenen zihinsel, duygusal, biyolojik ve psikolojik özelliklerin tümüdür. Başka bir ifadeyle kişilik bireyin kendine özgü olan ve onu diğer bireylerden ayıran davranışların tümüdür. Kelime anlamı olarak kişilik, herhangi bir bireyin tüm ilgilerinin, tutum ve davranışlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, çevreye uyumu ve dış görünüşünün özelliklerini içinde barındıran terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada önemli olan, kişiliğin kendine özgü ve ahenkli bir bütün olmasıdır. Kişilik kelimesi yerine zaman zaman “karakter, şahsiyet” kelimeleri de kullanılmaktadır. Kişilik gelişimi doğum öncesi ve sonrasındaki fiziksel ve ruhsal şartlar ile çevrenin kişi üzerindeki etkisi, olgunlaşma ve öğrenmelerle oluşur. Kişilik, bir kişiyi diğer kişilerden ayırt ettiren, tutarlı, uyum sağlayıcı duygu-düşünce ve davranış örüntüleridir. Kişilik, bireyin doğuştan getirdiği genetik ve biyolojik özelliklerinin çevreyle etkileşime girmesiyle şekillenmektedir. Karakter, bireyin gündelik yaşamdaki davranışlarının, içinde yaşadığı toplumun değerler sistemine göre değerlendirilmesi anlamını taşır. Kişiliğin ahlaki yönüdür. Huy (Mizaç), bireylerin kendilerine özgü olarak gösterdikleri duygusal tepkilerin nitelik ve niceliğiyle ilgilidir. Mizaç kişiliğin doğuştan getirilen, anatomik ve fizyolojik altyapı özelliklerinin dinamik bir bileşimi sonucunda oluşmaktadır. Kişilik bireyin süreklilik gösteren ve kendi içinde tutarlı olan davranışları kapsar. Geçici olarak gösterilen davranışlar kişilik kavramı içinde görülmez. Kişilik, hayatın içinde değişim özelliği gösteren bir yapı niteliği de taşımaktadır.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 119 Sisal bitkisinin hikayesi Sisal; kenevire benzer, büyük yapraklı, bol elyaflı, dokuma sektöründe kullanılan ve tercih edilen bir bitkidir. Bilhassa Amerika kıtasında tüketilen Sisal bitkisinin büyük kısmı; taşlı ve sert hava koşullarının hüküm sürdüğü Meksika Körfezi ile Antil Adaları arasındaki Yakutan’da üretilirmiş. Bir Amerikan şirketi, faydalı olan Sisal bitkisini Florida’da Sisal üretmeye karar vermiş. Tarıma ve üretime elverişli, verimli topraklara Sisal tohumu atılmış. Zamanla bitki büyümüş ve Amerikalılar bayram etmeye başlamışlar. Heyecanla Sisal bitkisini biçmişler. Ne var ki yaprakların içinde bulunması gereken elyafı bir türlü bulamamışlar. Ve bunun nedenini araştırdıklarında ortaya hiç tahmin etmedikleri bir sonuç çıkmış. Sisal bitkisi zor hava koşullarının olduğu yerlerde, zorluklarla mücadele ederek olgunlaşıyormuş. Sisal’i Sisal yapan. sıcak güneş, soğuk rüzgar ve sert toprakmış Sisal bitkisinin kıymeti nasıl elyaf ise, insanın cevheri de karakteridir, kişiliğidir. Bunların her ikisi de (elyaf ve kişilik) huzuru, rahatlığı, dinlenmeyi değil, zorluğu ve mücadeleyi gerektirir. Güçlü bir karakter ve kişilik oluşumu da kolay yoldan kazanılmaz. Zorluklara göğüs gererek, rahatlığımızdan taviz vererek, azim, kararlılık ve pes etmeden mücadele ile kazanılır.