Views
8 months ago

OCUK GELİŞİMİ

156 ANNE BABALAR

156 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN lerin devamına sebeptir. Gerçek şükür, verilen nimeti amacına uygun kullanmaktır. Anne baba, çocuğunu iyi yetiştirme ve ona göre yönlendirmeye çalışır, insan olma onurunun bilincinde insanlığa faydalı bir fert yetiştirmeye çaba gösterirse, hem anne babalık görevini, hem de yaratıcımıza karşı teşekkür borcunu yerine getirmiş sayılır. (Muammer GÖKTÜRK)

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 157 Çocukları iyi insanlar olarak yetiştirmek; Onları, sevmek ve sevindirmekle mümkündür. Çocukların eğitimiyle kim ilgilenmelidir? Çocuk eğitimi anne baba eğitiminden ayrı düşünülemez ve düşünülmemelidir de. Eğitimli olmayan bir ebevenn çocuğa ne verebilir ki. Çocuğun eğitimi, ailede yer alan büyüklerin ve diğer bireylerin, hâl, hareket, tavır ve davranışlarıyla, ahlâkî ve dini bilgileri, giyim şekilleri, eğitim düzeyleri, konuşma biçimleri, hayata bakışları, değerlendirmeleri, değerleri ve yaşam tarzları ile şekillenir. Doğru, yanlış, olmlu, olumsuz, güzel, çirkin vb. Kavramlar ve ahlâkî durumun nasıl olduğunu bilmeyen bir anne babanın, çocuklarına vereceği bir eğitim yoktur. Bazı aileler kendilerini yalnızca çocuklarına adamaktadırlar. Yaşamlarının ekseninde çocuklar vardır. Varı yoğu çocuklarıdır. Tüm çalışmalarını, plânlarını, gelecekle ilgili hayallerini çocukları üzerinden yapmaya çalışırlar. Bir anlamda kendi yapamadıklarını çocukları yapsın isterler. Bunun tam zıddı da mümkündür, bazı ailelerde de çocuk ikinci plândadır. Önce kendileri vardır. Çocuklar nasıl olsa bir şekilde yolunu bulur. Onların sadece maddî ihtiyaçları karşılanır, gerisi hayat akışı içerisinde mecraını bulsun istenir. Aslında her iki düşünce de yanlıştır. Önemli olan, her şeyde olduğu gibi bu ikisi arasında da dengeyi kurabilmektir. Bunların dışında bazı aileler de eğitimle ilgili konuları tamamen başkalarına bırakırlar ve hiçilgilenmezler. Bu durum ise hiç tasvip edilecek bir durum değildir.

OCUK DERGİSİ 2
ocuk ve Oyun-Ünite 13_3