Views
8 months ago

OCUK GELİŞİMİ

166 ANNE BABALAR

166 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN anlayışı aile fertlerine de gösteriniz. Bunu başardığınızda ancak mutlu ve güvende olursunuz… Hiç birimiz mükemmel değiliz. Çocuklarımızın mükemmel olmasını arzu ederiz ancak olamayacaklarını da bilmeliyiz. Bizim kapasitemiz ne ise, çocuklarımıza da onu verebiliriz. Bu nedenledir ki öncelikle bizler çocuklarımızdan ne bekliyorsak, kendimiz de öyle olmak için çaba göstermeliyiz. Eğer çocuğunuzdan bir şey isteyeceksek, kendimizin nasıl olduğunu asla unutmamalıyız. Çocuklarımız hayatlarında sadece ve sadece bir kez çocuk olacaklar. Onların bir kez çocuk olma şanslarını ellerinden almayalım!.. Anneanneler – Babaanneler ve Dedeler Anneanneler, babaanneler ve dedeler, kendi yetiştirdikleri çocuklarının çocuklarını kucaklarına aldıklarında başka bir aleme gider, ayrı bir zevk alır. Torun sevgisi onları yeniden hayata bağlar. Yeni bir heyecanla onlara bağlanırlar. Çocuklarından çok, çocuklarının çocukları vardır hayatlarında. Tabi zamanla; anne ve babasından görmediği ilgi nedeniyle çocuklar da onlara bağlanırlar. Çocukların gelişiminde, büyükler ayrı bir rol modeldir. Bir anlamda sığınacakları yeni ve sağlam bir limandır onların ilgileri. Anne babalarında görmedikleri tavizleri onlardan elde etme yol ve yöntemini bilir ve kullanırlar. Büyükanne ve büyükbabalar, çocuklarının uyguladıkları disiplin karşısında torunlarının kurtarıcısı olduklarından, anne, babalar da kendi anne babalarından sürekli olarak şikayetçi olurlar. Anne babalar, çocuğun şımartıldığını, büyükanne ve büyükbabalar da gereksiz disiplin uygulandığını sık sık gündeme getirirler. Bu da bazen ciddi çatışmalara varan sonuçlar doğurabilir. Gerçi toplumumuzda çekirdek aile yaşamının yaygın olması nedeniyle bu tür ilişkiler çok sık olmasa da yine de ailede, birlikte yaşama bağlı otorite karşısında eğitimde çatışmalar görülmektedir. Bu da çocuğa verilen eğitim sisteminde denge ve tutarlılığı etkilemektedir.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 167 Anne babanın büyüklerin her konuya hoşgörülü şekilde yaklaşmaları karşısında onları da kırmadan çözüm yolları ararken, büyüklerde çocuklarından şikayetçi olmaktadırlar. Aslında büyükanne ve büyükbabalar çocuğun eğitimi noktasında onlara destekleyici bir rol üstlenmeleri gerekmektedir. Onlar anne ve baba rolünü üstlenmeden destek olmalılar ki, çocuğun ruh ve karakter gelişimi tam olarak teşekkül edebilsin. Çocuk eğitiminde en önemli unsur, kuşaklar arasındaki farklılıkların, duygu ve düşüncelerin çocuğun yanında paylaşılmaması asıldır. Zira eğitimde birinci derecede anne ve baba etkilidir. Büyükanne ve babaların, beğenilmeyen veya tasvip edilmeyen davranışları olursa, bunu onları kırmadan, onlara çocuğun her isteğinin yerine getirilmesinin sakıncaları tatlı bir dille izah edilmelidir. Gerçi o zaman da “torunumu benden kıskanıyor” şeklinde eleştiriler alınsa da ölçü mutlaka tutturulmalıdır. Zaman gelecek, anne babalar da yaşlanacak ve torunlarına bakmak isteyecektir. Bu çatışmamanın yaşanmaması için ilişkiler ve iletişim durumlarının dikkatli bir şekilde gözden geçirilerek hareket edilmesi; çok daha doğru olacaktır. Büyükanne ve büyükbabalar çocuklarını en iyi şekilde yetiştirdiler. Şimdi sıra kendi çocuklarının çocuklarını yetiştirme hakları vardır. Anne ve babalar, büyükler uzaktan izlemeli, hemen müdahale edilmemelidir. Çünkü onların tecrübe ve deneyimleri bizden daha fazladır. Gerektiği yerde devreye girmeli ve asla anne babanın yerine geçmemelidirler. Aksi durumda anne babanın çocuk üzerindeki otoritesi de bozulur ve çözümsüz hale gelebilir. Sevgili büyükanne ve büyükbabalar, torununuz bir karar verme aşamasında size müracaat etmişse, onlarla düşüncelerinizi paylaşın ve şöyle söyleyin: “Bunun kararını anne ve babanla vermen en doğru olandır.” Anne ve babalar ise; büyükanne ve büyükbabaların sevgilerinin büyüklüğünü göz ardı etmemelidir. Çocuğa aktarılan sevgiden korkmayın.