Views
8 months ago

OCUK GELİŞİMİ

176 ANNE BABALAR

176 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN Bu yüzden çocuğa iyi örnek olmalı, onun model alabileceği bir yaşantıyı sürdürmeliyiz. Bu hem bizim, hem de bu günün küçüğü olarak gördüğümüz, yarının büyüğü olacak çocukların kimlik ve kişilik şekillenmelerinde oldukça önemlidir. Kız halaya, oğlan dayıya benzer derler. Bazen elinde olmadan aileden biriyle özdeşleşen çocuk bu hareketlerin farkında olmayabilir. Ancak aile içinde sürekli dile getirildiğinde ve özellikle de özdeşleştiği kişinin olumsuz yönleri sıkça dile getirilirse çocuk kendini beğenmeme, değersiz görme vb hislere kapılabilir. Özellikle ergenlik döneminde herkese ve her şeye karşı gelme söz konusu olduğundan sıkça teyzesi kılıklı, amcası kılıklı vb benzetmeler yapılması çocuğun aileden kopmasına sebebiyet verebilir ve akraba ilişkilerinde zayıflama görülebilir. Bu tarz durumlara sebebiyet vermemek için bu süreçlerin doğal olduğunu göz ardı etmemekte fayda var. Çocuğun özdeşleştiği kişinin, olumlu yönlerine dikkat çekilerek, farkında olmadan modelleme yaptırarak, çocuğun da kendindeki olumlu özelliklerin farkına varması sağlanırsa benliğini, kişilik özelliklerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 177 Bir işi, bir hareketi görmek, çocuklarda o işi ve hareketi taklit ve tekrar etme arzusunu uyandırır. Bir işi ve hareketi sık sık görmek ise, onu sık sık taklit ve tekrar etme imkânı verir. Somut Örnekler Gösterilme ve Fırsatlar oluşturma Bir işi, bir hareketi görmek, çocuklarda o işi ve hareketi taklit ve tekrar etme arzusunu uyandırır. Bir işi ve hareketi sık sık görmek ise, onu sık sık taklit ve tekrar etme imkânı verir. Çocuklara iyi iş ve davranış örnekleri gösterilmeli, onların iyi iş ve davranışları görmeleri ve seçmeleri sağlanmalıdır. Bir davranış ne kadar çok gerçekleşme fırsatı bulursa o kadar çok duygu ve heyecan doğurur, o kadar çok kuvvet kazanır. Kötü eğilimlerin, tavır ve davranışların ortaya çıkmasına fırsat vermemeli, iyi eğilimlerin ise sık sık ortaya çıkması için fırsatlar oluşturulmalıdır. Çocuklara işbirliği yapmaları, yoksullara yardım etmeleri, sorumlu olmaları söylenir. Çocuklar bunları bilebilir veya bunların iyi olduğunu söyleyebilirler, ancak, bunların neleri gerektirdiğini kavramayabilirler. Şayet çocuk, arkadaşıyla oyuncağını paylaşırsa, kimsesiz çocuklar için yardım toplamaya katılırsa, yattığı yatağı düzeltirse, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve sorumluluğu gerçek anlamda öğrenmiş demektir. Örneğin, çocukların yardıma alıştırılması için, yapılan yardımları onlara verdirmek güzel bir fırsattır. Bu şekilde davranmak onların, kişilik, vicdan ve karakter gelişiminde kalıcı iz bırakacaktır. Çevre temizliği yapanları, hasta ziyareti yapanları, yardımlaşanları görmek veya işitmek, hatta onlarla birlikte olmak ve hareket etmek, çocuklarda, onları yapanlarınkine benzer duygu ve heyecanların doğmasına sebep olarak, onları taklit ve tekrar arzusu uyandırır. Belirli zamanlarda çocukları ile birlikte kimsesiz çocukların barındırıldığı, yaşlıların bakıldığı ortamları, kurumları ziyaret

OCUK DERGİSİ 2
ocuk ve Oyun-Ünite 13_3