Views
3 months ago

OCUK GELİŞİMİ

190 ANNE BABALAR

190 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN Ahlâk Eğitimine Başlama Bazı uzmanlar, anne ve babanın çocuğa anne karnında iken hikâyeler okunması, okşanılması, sevilmesi, hatta konuşulması, sevgi sözcüklerinin kullanılması, gerektiği sonucuna varmışlardır. Anne karnındaki çocuğu sevgi, şefkât, güven ve muhabbetle karşılamak gerektiği konusunda söylenilenleri yabana atmamak gerekmektedir. Ne varki bizdeki çocuk yetiştirme ve eğitim zamanı olarak doğumdan sonrası, hatta okula başlama dönemi algılanmaktadır. Çocuğun eğitimi ve özellikle ahlâk ve karakter eğitimi uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu süreç doğumdan ölüme kadar sürer. Eğitimde sevginin önemli bir yeri vardır. Sevginin yanında küçük çocuk ve bebeğin eğitiminde güven ihtiyacı da oldukça önemlidir. Yeni bir dünyaya başlayan bebeğin, güven, sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. Bebeğe karşı sevgi ve güvenin hissettirilmesi, annenin dokunuşu, okşayışı, sıvazlaması, güzel sözler ve ninniler söylemesiyle sağlanmaktadır.. “Sevgi gelince, tüm eksiklikler biter.” der, Yunus Emre. Sevginin olmadığı bir iletişim ve ilişkide çıkar ilişkisi gündeme gelir. Sevgi, sadece çocuklukta değil, hayat boyu her insan da olması gereken bir duygudur. Başarı, sevginin olduğu yerde gün yüzüne çıkar. Sevgi yoksa, hüsran var demektir. Bazı anne babaların “Daha o bebek ne anlar? Onun sadece maddî ihtiyaçları karşılansa yeter. Yemiyor yediriyoruz, giymiyor giydiriyoruz, daha ne yapalım?” vb. düşünceleri çok yanlıştır. Çocuğun sevgi dolu, şefkatli, sevecen birisi olmasını isteyen anne baba, çocuğuna bebekliğinden itibaren bunları yaşatmalıdır. Çocuklar etrafında olup bitenlerden doğrudan etkilenirler ve bu etkileri alarak büyürler. Konuşmaları, hareketleri, tavır ve davranışları bir sünger gibi emerler. Gördüklerini, duyduklarını kayıt eder, sonra da uygulamaya geçerler.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 191 Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlâktan daha üstün bir liyakat bulamadım. Mevlana Çocuklar Gelişim Özelliklerine Göre Eğitilmelidir Çocuk, her gelişim döneminin kendi özelliklerini yaşar. Her dönemin kendine göre ihtiyaçları vardır, bu ihtiyaçları, ilgi ve arzuları aile içinde ve öncelikle anne baba tarafından karşılanmalıdır. Anne, baba ve eğitimcileri, çocuğun gelişim çağlarını ve gelişim özelliklerini bilmeleri, diğer eğitim alanlarında olduğu gibi ahlâk ve karakter eğitiminde de çok önemlidir. Çocukların gelişim özelliklerinin bilinmesi, verilecek olan her türlü eğitimi başarılı kılacaktır. Bu durumu bilmeyen bazı anne babalar tarafından, gelişim çağlarındaki çocuğun bazı davranışları, aykırılık, fevrilik, düzensizlik, asilik ve hatta ahlâksızlık olarak görülmektedir. Bunun sonucu olarak da suçlama, dışlama, mahrum etme, şiddet benzeri tepkilerle güya yola getirilmeye çalışılmaktadır. Burada bilinmesi gereken, çocuklarda beğenmediğimiz çoğu davranışın, çocuğun içinde bulunduğu gelişim çağının doğal bir özelliği ve normal olduğudur. Bazı anne ve babalar bunları bilmek ne işe yarayacak ki, öğrensek veya öğrenmesek ne olacak ki diye karşı çıkıyorlar. Çocukların gelişimsel özelliklerinin, özellikle, ahlâk gelişimi ile ilgili özelliklerinin bilinmesi, çocuğa verilecek ahlâk eğitiminin ve karakter gelişiminin sağlıklı olması ve çocuk tarafından kazanılması açısından son derece önemlidir. Burada altının çizilmesi gereken kelime ahlâktır. Günümüzde ahlak kelimesinin yerlerine, farklı kelimeler kullanılsa da, hiçbiri ahlak kelimesini tam olarak karşılamamaktadır.