Views
9 months ago

OCUK GELİŞİMİ

194 ANNE BABALAR

194 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN olacaktır. İlk fırsatta da çocuğunuzla birlikte cevabı araştırabilirsiniz. Bu durum, çocuğunuzla nitelikli zaman geçirmek ve birlikte bir şeyler öğrenmenin hazzını yaşama fırsatını yakalamaktır aynı zamanda. Ayrıca insanların bazen bazı konular hakkında bilgi sahibi olamayacağını ancak araştırma ile bilgiye ulaşılabilir olduğunu da öğretmiş oluruz bu sayede. Yanlış bilgi vermektense “bilmiyorum ancak araştırabiliriz” demek çocuğa bir bilgiyi bilmediğinde utanmasına gerek olmadığını, bilmemenin ayıp bir şey olmadığını bilgiye araştırmayla ulaşabileceğini, öğrenmenin hazzını tatmasını, yalana başvurmaya gerek olmadığını vb nice bilgiyi kazandırmış oluruz. Çocuğun kendine ve başkasına duyduğu saygının artırılması Kişi önce kendi değerinin farkına varmalıdır. Değerli olduğu, değer verildiği hissini yaşayamayan çocuk kendisine olan saygısını ve güvenini yitirir. Ahlâk eğitiminin gerçekleştirilmesinde anne baba kendine duyulan saygıdan ve anne ve babada olması gereken otoriteden yararlanabilir. Bunun için, sözgelimi kötü bir tutum ve davranış sergileyen çocuklara “aptal, beceriksiz, ne kadar düşüncesizsin, beyinsiz, yüreksiz, ne kadar ahlâksızsın” gibi onur kırıcı ve olumsuz sözler yerine “kendine acımıyor musun?, bir de şöyle denesen, sence doğrusu nasıl olmalı, kendini mutlu etmek için söyle yapabilirsin, sana yakışıyor mu?, yazık değil mi?” gibi olumlu ifadelerin kullanılması, hiç şüphesiz daha iyi sonuçlar verecektir. Bu tür yaklaşımlar, çocukların, kendine ve başkalarına duyduğu saygıyı geliştirmede ve bunun olumlu bir davranış hâline getirilmesinde çok yararlı olacaktır.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 195 Ahlâkî davranışların oluşması için verilecek olan sorumluluk Sorumluluk; bir kimsenin kendi davranışları veya üzerine aldığı işlerin sonucunu üstlenmesi demektir. Kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet anlamına da gelmektedir. Sorumluluk kavramının, özgürlük kavramıyla birlikte ele alınması gerekir. Sorumlu olmak, sözünde durmayı, umursamayı, önemsemeyi, dikkatli olmayı, özeni göstermeyi, ciddiyeti, emin olmayı, güvenmeyi, ilgi duymayı, dert edinmeyi, üzerine almayı, umursamayı, taahhüt etmeyi, duyarlı olmayı gerektiren bir kavramdır. Sorumsuzluk ise, bütün bunların tersi durumları ortaya çıkarır. Aile içinde, anne babaya yardım, aileye bazı küçük katkılar, evdeki işlere katkı, çocukların irade eğitimi ve kalıcılığı için de çok faydalıdır. Verilen görev içerisinde, çocuğun zamanını boşa geçirmesi engellenecek, böylece çocuk kötü davranışlardan uzak tutulmuş olacaktır. Görev verilen çocukta, temel güven duygusu, güçlüklerle mücadele ederek aşma, iş yapmanın sevinç ve mutluluğunu yaşama, toplumsallaşma, yaparak ve yaşayarak öğrenme gibi hususlar gelişecektir. Çocuklara verilecek bir sorumluluk onun bütün yönlerinin, hem düşünce hem de duygularının gelişmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla çocuk aldığı görevi yerine getirme bilinci ve alışkanlığını kazanmış olacaktır. Düzenli olarak küçük sorumluluklar verilerek, takibi yapılarak, onun kendine güven ve sorumluk duygusunu yaşaması sağlanmalıdır. Bundan yaklaşık üç yıl önce bir öğrenci ile yaptığım çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aile öğrenciyi getirdiğinde, en büyük sorunlarının çocuklarının sorumluluklarını yerine getirmemesiydi. Ve bu sorumsuzluğunun onun yaşantısını olumsuz yönlerde etkileyeceğinden yana sürekli dert yanıyorlardı. Erkek öğrenciyle yaptığım görüşmelerde, aslında çok zeki fakat yalnız başına hiçbir şeyi yapamadığını gördüm. Yalnız ba-