Views
4 months ago

OCUK GELİŞİMİ

202 ANNE BABALAR

202 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN tekrarlanması günlük yaşamda birçok becerinin kazanılmasını sağlamaktadır. Duygusal Gelişiminde Oyunun Etkisi Çocuk oyun yolu ile gerçek yaşamda kendisini rahatsız eden durumları veya diğer kişilerle paylaşamadığı olumsuz duyguları ifade edebilir ve bu olayları sembolik olarak oyuna yansıtabilir. Ayrıca çocuk oyun sırasında mutluluk, hüzün, acıma, korku, kaygı, düşmanlık, güven duyma gibi birçok duygusal tepkiyi de öğrenebilir. Oyunda anne, baba, kardeş, abla, öğretmen gibi birçok rol alarak insanlar arası duygusal ilişkileri de öğrenebilir. Sosyal Gelişiminde Oyunun Etkisi - Çocuk oyunda üstlendiği anne-baba, kız-erkek çocuk gibi rolleri üstlenerek cinsel kimliğini kazanabilir. - Aile içindeki rolleri üstlenerek sorumlulukları, davranış biçimlerini öğrenebilir kendine uygun gördüklerini tekrarlayarak pekiştirebilir. - Kendine güven, kendini denetleme, çabuk karar verme, iş birliği yapma, doğruluk ve disiplin gibi kişisel ve toplumsal alışkanlıklar kazanmasında etkilidir. - Teşekkür etme, günaydın, kolay gelsin gibi sözel olan veya sırasını bekleme, konuşan birisini dinleme gibi sosyal kuralları da öğrenir. - Doğru-yanlış, iyi-kötü, haklı-haksız gibi ahlâkî kavramları öğrenebilir. Zihinsel Gelişiminde Oyunun Etkisi Oyun, çocuğa çevresini araştırma, objeleri tanıma ve problem çözme imkânı sağlamaktadır. Büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, sayma, zaman, mekân gibi pek çok kavramı eşleştirme, sınıflandırma, sıralama ve problem çözme gibi birçok zihinsel işlemleri öğrenmesini de sağlamaktadır.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 203 Dil Gelişiminde Oyunun Etkisi Oyun sırasında çocuk hem kendisini ifade etmek hem de karşısındakini anlamak zorundadır. Oyunu devam ettirebilmek için yönlendirme yaparak, zaman çekimlerini kullanarak, hayali durumları ifade ederek dil gelişimini sağlamaktadır. Kısaca, çocuğu oyun sürecinden birden koparmamak, çocuğun oyuncağını kendisinin seçmesine izin verilmelidir. Çocuğun duygusal ve fiziksel yönden gelişimini sağlayan en doğal öğrenme ortamı oyun zamanıdır.