Views
7 months ago

OCUK GELİŞİMİ

206 ANNE BABALAR

206 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 207 disiplin kazandırmak, onu kısıtlamak, baskılamak, dışlamak, şiidet uygulamak, dış dünyadan veya yaşamaması gereken güzelliklerden mahrum bırakmak vb. değildir, aksine kişiye kullanılabilir özgürlük alanlarını öğretmek demektir. DENGELİ BİR DİSİPLİN Disiplin, çocuk eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Aileler; çocuğun davranışlarını kontrol etmek, benlik değerlerinin temelini atmak ve kişilik gelişiminde istenilen düzeyde yol almasını sağlamak için, olumlu bir disiplin anlayışını etkili bir yöntem olarak kullanırlar. Disiplin sağlamak, aile içinde saygı, sevgi ve güvene dayalı, denge ve düzen içerisinde giden bir aile ortamının oluşturulmasında büyük önem taşır. Disiplin kazanma; özellikle bebeklik ve ilk çocukluk döneminde daha da önemlidir. Disiplin, insanın yapmak istedikleri ile toplumun kısıtlamaları ve çevrenin istekleri arasında denge kurma gereğinden kaynaklanır. Disiplin, bazı kişiler tarafından, farklı tanımlansa da, hiçbir zaman baskılı kötü bir eğitim ve öğretim yöntemi değildir. Disiplin, otoriter, baskı, şiddet veya askeri bir disiplin değildir. Çocuğa disiplin kazandırmak, onu kısıtlamak, baskılamak, dışlamak, şiidet uygulamak, dış dünyadan veya yaşamaması gereken güzelliklerden mahrum bırakmak vb. değildir, aksine kişiye kullanılabilir özgürlük alanlarını öğretmek demektir. Çünkü çocuğu tamamen özgür bırakmak, başkalarının haklarını çiğnemeyle veya kendisine ve çevresine zarar vermekle sonuçlanabilir. Disiplin bir anlamda çocuğun kendisine ve çevresine verebileceği zararlardan korunmayı amaçlamaktadır. Disiplin, herhangi bir toplulukta uyulması gereken yasa