Views
2 weeks ago

OCUK GELİŞİMİ

208 ANNE BABALAR

208 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN ve kuralların tümü, bireylerin içinde yaşadığı topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan tedbirlerin tümü; adabı muaşeret, eğitmek, idare etmek; çocuğa rehberlik etmek, onu yönlendirmek, kendine güvenini artırmak ve çevresine uyum sağlamasında yardımcı olmak; çocuğa istenen davranış ve alışkanlıkları öğretmek, onda kendi kendini denetleme, ya da iç denetim demek olan ahlâkî gelişimini sağlamak anlamlarına gelmektedir. Yani sağlıklı, tutarlı, düzenli davranış kalıplarına uymak anlamına gelmektedir disiplin... Disiplinin amacı; çocuğa rehberlik etmek, uygun sınırlar içinde daha geniş özgürlük vermek, çocuğun benlik saygısını zedelemeden, kendi kendini denetleme yeteneği kazandırmaktır. Çocuğun disipline ihtiyacı vardır. Birtakım kısıtlama ve kontroller sayesinde, çocuk, davranışlarının sonuçlarını kavramaktan aciz olduğu dönemlerde, birçok tehlikelerden korunur. Bu sebeple, çocuk yetiştirirken “disiplin”, “öğretmek” ile aynı anlama gelir. Burada ceza ve disiplin birbirine karıştırılmamalıdır. Disiplin, kabul edilebilir nitelikteki davranışları belirleyen kuralların ve kontrollerin tümüdür. Ceza ise çocuğun uymadığı kuralların karşılığında ödediği bir bedeldir. Ceza tehditleri sözde kalınca, ebeveynin otoritesi zayıflar. Çocuk bu defa ebeveyni tabiri caizse parmağında oynatmaya başlar. Eğer bir söz verilmişse mutlaka uyulmalıdır. Yapılamayacak şeyler söylenmesi “bir daha seni sevmeyeceğim, baban gelince seni dövecek, bundan sonra sana oyun yok, dışarı çıkmak yok artık, sana ekmek bile vermeyeceğim, gün boyu cezalısın, bilgisayara artık elin bile deymeyecek vb.” çocuk üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı gibi, bunların uygulanırlılığı olmayacağı için, etkisi de olmayacaktır. Cezadan amaç, disipline etmekse makul, mantıklı ve uygulanabilir bir ceza olmalıdır. Verilen cezadan çocuk, kendisi için çıkarımlar sağlayabilmelidir. Çocuklar alınan kararlar doğrultusunda hareket etmiyor ve kendisine veya çevresine tehlike yada şiddet içerecek hal hareketlerde bulunduğunda evde belirlenen bir düşünme köşesi

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 209 ayarlanabilir. Bu sayede çocuk yaramazlık yaptığında (zarar verecek hal harekette bulunduğunda) düşünme köşesine çekilmesi sağlanır ve bir süre belirlenir. O süre zarfında çocuktan hatasını düşünmesi istenir, gerekirse yanında beklenir ve süre dolunca onunla o konu hakkında zararları vb konuşulur ve bir daha yapmaması için tembihlenir. Bu uygulama ile çocuğun ileriki yaşamında bir hareketi yapmadan önce sonuçları düşünmesi geliştirilmesi desteklenmiş olur. Yeniden disipline dönecek olursak, anne babanın sıkı tutumu, gevşek tutumu, tutarsız tutumu çocuk üzerinde etkili olmayacağı için, disiplin sözünün karşılığını anne babanın daha fazla özümsemesi gerekmektedir. Çoğunlukla anne babaların ortak hareket etmemesi çocuklarda karmaşaya sebep olabilmekte. Disiplin ve kural koyma kararlarında anne baba ortak hareket etmeli ve tutarlı davranmalı. Anne “Hayır ödevini yapmadan oyun oynayamazsın” derken babanın “Tamam evladım git oyna sonra ödevini yaparsın” gibi farklı kararlar almamalı. Bu durum ebevynlerden birinin otoritesini sarsacağı gibi, ılımlı yaklaşan velinin de bu halinin kötüye kullanılmasına sebebiyet verebilmektedir.