Views
7 months ago

OCUK GELİŞİMİ

214 ANNE BABALAR

214 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN kolay kolay mümkün olmayan, duygusal gerginlik ve dolayısıyla yıkımlar meydana getirdiği gözlenmiştir. Çocuklarda aşırı kaygı ve sinirli eğilimlerin temelinde, katı ve cezaya yönelik otoriter anne baba davranışlarının var olduğu belirlenmiştir. Yine böyle ortamlarda yetişen çocuklar güvensiz, aşırı uysal, otoriteye bağımlı, çekingen, dışa kapalı veya tartışmaya ve başkalarını suçlamaya eğilimli, bencil, duygularında kararsız, övgü ve yergiye karşı hassas, ürkek bir kişilik geliştirir. Çocuklar “nasıl olsa ceza alırım” diye hiçbir girişimciliğe kalkışmamaktadırlar. Dayak cezasına başvurularak yetişilen ailele ve eğitim ortamlarında büyüyen çocuklarda, ileriki yaşlarında şiddete başvurma, sorunları kaba kuvvetle çözme eğiliminin daha fazla olduğu gözlenmektedir. Çünkü; çocukta otorite ve gücün; şiidetle sağlandığı ve güçlü olanın şiddet uygulama hakkına sahip olduğu düşüncesi oluşacaktır. Güçlü olan istediğini yaptırmak adına şiddete başvurabilir izlenimi oluşur. Dayağa başvurmayan anne babanın elinde, yerine ve şartlara göre esnek olarak uygulayabileceği yöntemler bulunmalıdır. Önemli olan, davranış çığırından çıkmadan veya suç işlenmeden, çocuğun durdurulmasıdır. Soğukkanlı ve olumlu bir tutumla iyi bir sonuç alınabilir. Çocuğun ilk defa yaptığı bir olumsuz davranış hemen şabloncu yaklaşımla eleştirilmemeli ve gerektiğinde görmezlikten gelinmelidir. İlk yapılan yanlışlık hata, ikinci tekrarı ve sonrası kusur olarak algılanmalıdır. Böyle yapılması durumunda çocuk, sizin ikazınıza gerek kalmadan olumsuz davranışını düzeltecektir. Aynı veya benzer olumsuz davranış tekrarlanırsa, kimsenin olmadığı yerde onun anlayacağı cümlelerle açıklanmalıdır. Ayıplayarak, kızarak, azarlayarak yanlış gösterilmez. Bunun için de olumsuz kelimelerden kaçınılarak, olumlu bir dil kullanılmlıdır. Bu arada anne baba, çocuğuna kızmanın, onu sevmemek demek olmadığını, ona öğretmelidir. Önemli olan, öfkelendiğinde anne baba olma gücüne güvenerek susturmak ve sürekli azarlamak yerine, örnek olmak ve uygun bir yaklaşımlaa yanlışını düzeltmektir. Aynı şekilde iyi işler yaptığında da takdir edilmeli, övülmeli, yapılan olumlu davranışın tekrarı sağlanmalıdır.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 215 Anne ve Baba Birlikte Hareket Etmelidir Çocuk istenmeyen, aykırı bir hareket ve davranış sergilediğinde, hemen olumsuz düşünerek, müdahale amaçlı harekete geçmeye gerek yoktur. Aceleci davranmadan, davranışı gözlemleyerek, istenmeyen durumu oluşturan sebepler iyi irdelenmeli ve ona göre karar verilmelidir. Annenin çocuğa müdahalesine baba, babanın müdahalesine de anne müdahale anında kesinlikle karışmamalıdır. Anne ve baba daha sonra kendi aralarında konuşarak, ortak noktayı belirleyerek uygun bir dille çocuğa anlatmalıdır. Çocuğa tepki verileceği veya açıklama yapılacağı zaman da onun kişiliğine zarar verecek hal ve hareketleri yapmamaya dikkat etmek gerekir. Çocukla konuşurken, onun algı düzeyine göre örneklerle, sevgi dillerini kullanarak konuşulmalıdır. Yasaklamak Yerine Alternatifler Sunmak Çocuğun yaşamını disipline etme ve toplumsal uyumu sağlama ve yaşam kurallarını öğrenmesi adına olumlu davranışlar kazanması için çocuk eğitiminde, yasakların önemli bir yeri vardır. Çocuk, elbette zararlı ve kötü davranışlardan korunacak ve bunun için yasaklar konulacaktır. Ancak her konuda olduğu gibi, bu konuda da aşırıya kaçarak her şeyi engellemek doğru değildir. Çocuğu ve genci yanlış ve kötülüklerden korumanın en iyi yolu, her yasağın yerine alternatifler sunmaktır. Çünkü evren boşluk affetmez. Anne babalar, haklı olarak çocuğun zarar görmemesi için onu korurlar ve buna yönelik yasaklar koyarlar. Ancak burada her şeyi yasaklayarak çocuğu bunaltmamak gerekir. Örneğin, kışın soğuk diye çocuğun dışarıda oynamasına izin vermeyen anne baba, arada bir kendi kontrollerinde ve iyi giyinmiş olarak oynamalarına izin vermelidir veya ev içinde arkadaşlarıyla oynamaları gibi alternatifler sunmalıdır. Hava sıcak, başına güneş geçer, bak diğerleri kötü çocuklar, park kirli, sokak mikrop kaynıyor, komşular kötü, mutlaka başına bir şey gelir vb. düşünceler ve müdahalelerle dışarıdan mahrum bırakılır ve yerine alternatif sunulmazsa, bu defa çocuk kendine göre yollar ve taktikler geliştirecektir.

OCUK DERGİSİ 2
ocuk ve Oyun-Ünite 13_3