Views
8 months ago

OCUK GELİŞİMİ

232 ANNE BABALAR

232 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN aslan kızım” diyere erkeksi hareketlerde bulunmasını teşvik eden vb örneklerle karşılaşabilmekteyiz. Bu tarz davranışlar çocuklarda kimlik karmaşasına temel oluştururken, büyüdüğünde cinsiyetine uygun hal hareketlerden uzak, kimlik karmaşası yaşayan bireyler olarak karşımıza çıkabilmekteler. Oysa fıtratlarına uygun davranmaları onların hem ruh sağlığı hem de mutlu bireyler olmaları açısından oldukça önem arz etmektedir. Anne ve baba olarak, cinsellik, sosyal uyum, kimlik kazanma sürecinde daha dikkakatli olmalıdır. Bu süreçte bir uzmandan destek almakta yarar olabilir. İyi Arkadaş Edinmesi Çocuklar sadece anne babaları ile yaşayamayacağına göre, onların arkadaş edinmeleri de kaçınılmazdır. Amaç, iyi bir arkadaş çevresinin oluşturulmasıdır. “Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” sözünden hareketle arkadaş çevresinin çocuklar üzerindeki etkilerinin çok önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Çocukların yetişmesinde arkadaşın ve çevrenin rolü anne ve babadan daha tesirli olmaktadır. Bu yüzden çocuğun arkadaş seçiminde seçici davranması sağlanmalıdır. Okul çağında çocuğunuzun sınıf arkadaşlarının velileriyle tanışmanız, zaman zaman etkinlikler düzenleyerek bir arada kaynaşmak hem sizin sosyal hayatınıza canlılık katacaktır hem çocuğunuzun arkadaş çevresini tanımanızı kolaylaştıracaktır. Arkadaşlarıyla İyi Geçinmesi Çocukların arkadaşlarıyla geçinmeleri gerektiği üzerinde durulmalı ve buna alışmalarına yardımcı olunmalıdır. Arkadaş edinmeleri, arkadaşlıklarını devam ettirebilmeleri adına rehberlik edilerek yönlendirmeler yapmak, son derece faydalı olacaktır. Arkadaşları ile uyum kazanması noktasında, yaşına uygun sosyal ortamlarda bulunması, spor, drama, tiyatro vb. Gruplara katılmasında fayda vardır.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 233 Arkadaşlarıyla iyi geçinmeyi öğrenen çocukların, ilerideki yetişkin yaşantısında daha becerikli ve girişken oldukları bilinmektedir. Arkadaş çevresinin olumlu etkileri 1. Çocuğun ya da gencin sosyalleşmesini, grupta güven, statü ve kabul görmesini sağlar. 2. İyi bir arkadaş grubu sadakat, cesaret ve katılma duygularını besler ve güçlendirir. 3. Çocuğa ve gence eşitlik, adalet gibi konularda deneyim imkânları sunar. 4. Arkadaş grubunda birey rahat bir ortam bulur. Ailesinden uzakta rahat konuşur, rahat hareket eder. Evde yapamadığı birçok etkinliği grupta yapar. 5. Arkadaş grubu, liderlik yeteneğine sahip olan gençlere, liderlik deneyimi sağlar. 6. Rekabet ortamında çocuk kendini geliştirir. 7. İşbirliği ve takım ruhunu öğrenme, akran grubunda gelişir. 8. Gencin meşru macera ihtiyacı, arkadaş grubunda karşılanır. Özellikle okul ya da izci grupları gence böyle fırsatlar sağlar. Arkadaş çevresinin olumsuz etkileri 1. Grubun amaçları anti-sosyal olduğunda; üyeler de anti-sosyal davranışları benimser. Bu anlayıştaki gruplar üyelerini suçlu davranışlara yöneltebilir. 2. Arkadaş gruplarının anti demokratik ve kendini üstün gören davranışları, zayıf üyelerin kişiliklerini zedeler ve gruba uyumlarını zorlaştırır. 3. Gruplara kabul edilmeyen gençler incinebilirler. Bu gençlerin kişilikleri zedelenebilir. Gencin ileriki yaşamında zararlı sonuçlara yol açabilir. Bu durumdaki gençler aşağılık duy-