Views
9 months ago

OCUK GELİŞİMİ

238 ANNE BABALAR

238 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırılması Çocuğun kitabı sevmesi ve okumaya alıştırılması için, onun çok küçük yaşta kitapla tanıştırılması gerekir. Çocuk, daha konuşmaya başlamadan kitapla tanıştırılmalıdır. Masalllar, hikayeler ve onların seviyelerine göre yazılar okuyarak, onların dil gelişimlerinin yanında, iyi-kötü, güzel- çirkin kavramları öğretilmelidir. İyi - kötü, güzel – çirkin kavramları öğretilirken çocuk yanlış yaptığında utandırılmamalı ve korkutulmamalıdır. Bu tarz durumlarda yaptığı yanlışın sonuçları, nedenleri, zararları vb hakkında konuşarak farkındalık kazandırılmalı. Utandırılan ve korkutulan çocuklar ileride hem özgüven hem de insanlara karşı güven sorunu yaşayabilmektedir. Kitaplardaki resimler üzerinde konuşarak, onlara kendi dillerince yorumlar yaptırarak, kitaba ısındırılması sağlanabilir. - Kitap sevgisi çocuk okula başlamadan önce başlar. Hatta bu eğitim 1 yaşından itibaren başlatılabilir. - Çocuğun gelişme ve ilgisine uygun, dayanıklı kitaplar alınır ve çocukla beraber okunursa, onun küçük yaştan itibaren bu alışkanlığı edinmesi sağlanır. - Hergün sesli kitap okuma saatiniz olsun. - Okurken rahat bir ortam oluşturmalıyız. - Evinizde kitaplık bulunmalıdır. - Çocuğunuzla kütüphaneleri ve kitapçıları gezin. - Sevdiği kitaplardan alın. - Kitaplar hakkında onunla sohbet edin. - Kelime haznesi geliştirecek oyunlar oynayın. - Ödüllü araştırma konuları verin. - Kitap okumanın yararlarından bahsedin. - “Çocuğu yanınıza ya da kucağınıza alın. Okurken onun da kitabın sayfalarını çevirmesine imkan tanıyın.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 239 - En öenmlisi kendiniz okumalısınız ve okuduğunuzu yaşamalısınız. - Birkaç defa birlikte okuduğunuz kitabı çocuğunuzun okumasını/anlatmasını isteyin. Ilk zamanlarda belki bir yere kadar siz anlatıp devamını getirmesini isteyin. - Hikaye anlattığı gibi olmayabilir müdahale etmeyin. Bu da onun geliştirdiği hikaye olsun. Bu sayede hayal gücü gelişecektir. Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismar Çocuk istismarı ve ihmali; ana, baba, bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. Bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur. Çocuk istismarı; fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar olarak, çocuk ihmali ise fiziksel ya da duygusal ihmal olarak ayrılmaktadır. İstismar ve ihmalin bu farklı şekilleri yalnız aileleri değil, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemini ve iş alanlarını da etkileyen toplumsal bir sorundur. Çocuğa yönelik ihmal, çocuklara yapılan kötü muamelenin en yaygın şeklidir. İhmal, çocuk istismarı kadar görünür bir yara ve iz bırakmadığı için istismar kadar dikkat çekmez, fark edilmez ve çoğunlukla da ihbar edilmez. Ancak ihmal de, çocukta istismar kadar uzun ve kalıcı hasarlara yol açabilir. Çocuğa Yönelik İhmal Çocuğa yönelik ihmal, ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin; çocuğun yiyecek, barınma, tıbbi bakım, ilgi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaması, bakım yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. 1-Fiziksel ihmal: Ebeveynlerin veya çocuğa bakmakla yü-