Views
7 months ago

OCUK GELİŞİMİ

246 ANNE BABALAR

246 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN

DUYGU EĞİLİMLERİ ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 247 Anne babalar, hem genel olarak tüm insanların ortak eğilimlerini, hem de kendi çocuklarının özel eğilimlerini, huylarını ve alışkanlıklarını dikkate almalı, faaliyetlerini bunlara göre düzenlemelidir. Genel eğilimlerimiz açısından duyguları üç grupta toplamak mümkündür. a. Bencil duygular: Kendini beğenmek ve sevmek, oyun ve para sevgisi, merak, mutlu olmak vb. b. Özgeci duygular: Bireyi, insanlığa ve topluma bağlayan duygulardır. Başlıcaları; kardeş, arkadaş sevgisi, hemşehricilik, okul arkadaşlığı, onur, gurur, aşağılık vb. c. İdeal duygular: Yüksek bir ideale bağlanmaktan doğan, din, ahlâk, sanat, ilim, millet, vatan sevgisi vb. duygulardır. İnsanların doğuştan getirdiği eğilimlerin ve duyguların bazıları daima iyiliğe, bazıları daima kötülüğe sebep olur. Örneğin, görev duygusu insanı her zaman iyiye, intikam duygusu her zaman kötüye, rekabet duygusu ise bazen iyiye bazen kötüye yöneltir. Burada anne-babalara ve eğitimcilere düşen görev, iyiliğe hizmet eden duygu ve eğilimleri güçlendirmek, kötülüğe sebep olanları zayıflatıp, etkisini azaltmak; hem iyiye hem kötüye hizmet edebilecek duygu ve eğilimleri de istenilen yöne yönlendirmektir. Buna kısaca iyiliğe yöneltmek, kötülükten uzaklaştırmak diyebiliriz. İnsandaki çeşitli eğilimler, küçük yaşlardan başlayarak oluşur. Bu eğilimler ise genel olarak, bireysel ve toplumsal nitelikli eğilimlerdir ve ahlâk eğitimi, bu eğilimlere dayalı olarak gerçekleşir. Çocuk gelişim sürecinde olduğundan, duyguları da tam oluşmadığı için, hassas ve dikkatli olmak gerekir. Özellikle ço-