Views
9 months ago

OCUK GELİŞİMİ

252 ANNE BABALAR

252 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN sıkıntılı olunca, kederine başkalarının ilgisiz kalmamasını ister. Sıkıntısını paylaşanlar, onunla birlikte üzülenlerin olduğunu görünce, bir dereceye kadar teselli bulur. Sevinç için de benzer durum söz konusudur. Sevincine başkalarının da katılması ile insanın sevinci bir kat daha artar. Herkeste, sadece bazı kimselere yönelik de olsa, başkalarının iyiliğini istemek, onları sevmek (diğerkâmlık) eğilimi vardır. Bu eğilimin çapı kişiden kişiye değişir. Belli birkaç kişiye, anne babaya, aile bireylerine has olabildiği gibi, hemşerilere, meslektaşlara, vatandaşlara ve nihayet bütün insanlara yönelmiş, hepsini içine almış olabilir. Bu eğilim, bazen o kadar şiddet kazanır ki, kendini sevmeye bile üstün gelebilir. İnsan, başkalarının iyilik ve mutluluğunu, kendi iyilik ve mutluluğundan önde tutabilir. Hatta başkalarınınki için kendininkini feda edebilir. Çocuklar tahminlerin de ötesinde aşırı hassastır. Bazen kendilerinden çok başkalarını düşünür, üzülürler. Hassas olmaları, başkalarını düşünmeleri elbette güzel ve beklenen bir davranıştır. Ancak bu hassasiyet kendisini aşırı üzecek, hatta kendinden çok başkalarını düşünecek boyuta varması doğru bir davranış değildir. Uçaklarda bile acil durum vakalarında maskeyi önce kendinize takın sonra yanınızdakilere takın denilir. Biz varsak, sağlıklıysak başkalarına faydamız dokunur bilinci çocuklarımıza kazandırmak daha sağlıklı olacaktır. Örnek verecek olursak çocuğunuz çok hassas bir çocuk ve sokakta yaşayan canlılar için aşırı üzülmektedir. Üzüntüsünün sebebini öğrenmek için “Neden üzülüyorsun kediler/köpekler için? Sence ne yapılabilir?” gibi sorular sorabilir, “Sen üzgün olur, hastalanırsan sokakta yaşayan kedilere köpeklere mama götüremezsin, onlara ev yapamazsın. Gel seninle onlara bir ev yapalım ve yiyecek koyalım. Böylece hem onlara yuva yapmış oluruz hem sen de üzülmezsin artık.” diyerek çocuğunuzla üzüldüğü soruna çözüm bulmasına yol gösterebilirsiniz. Ayrıca ihmal edilmemesi gereken bir durum da, çocuğun akraba ve yakın çevresiyle olan diyaloglarını kuracak, geliştirecek ve kalıcı hale getirecek şekilde ziyaret ve toplantılara katıl-

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 253 ması sağlanmalıdır. Çevremizde bulunan, sosyal yardım çalışmalarına, toplum yararına yapılan etkinliklere katılabiliriz. Bu şekilde sosyal ve paylaşımcı yönünü, iletişim becerileri, vicdani tarafı gelişmiş çocuklar yetiştirebiliriz. Merak Eğilimleri Herkeste, hemcinslerinin davranışlarını taklit etme eğilimi vardır. Çocuk, ergen veya büyük olsun bu fark etmez, her insanda bir merak eğilimi vardır. Merak ve taklit çocuklarda daha fazladır. Çünkü ilk ve temel öğrenmeler merak ederek oluşur. , Çocuklarda var olan, merak eğilimi, doğru gözlemleyerek doğru adımlarla pozitif yönde geliştirilir ve doğru yönlendirilirse, “gerçeği sevmek”, “gerçeğe bağlı olmak” şeklini alır. Gerçek, onlar için en yüce amaç olur. İnsanlar, benzer olaylar karşısında genellikle benzer tepkiler gösterir. İnsanların davranışlarına yön veren bu aktif anlayış biçimine karakter adı verilir. İşte ahlâk eğitimi, burada devreye girmekte ve kişiden kişiye farklılık gösteren mizaçları uygun bir şekilde yöneltmekte, böylece insanlarda güzel karakterin meydana gelmesi için çalışmaktadır. Her insanda bulunan bazı temel ihtiyaç ve eğilimlerin, iyiye veya kötüye yönlendirilmesi genellikle anne ve babanın elindedir. Bu doğrultuda anne babaların, çocukların kimi örnek aldığına dikkat etmelerinde fayda var. Kitle iletişim araçlarının yoğun kullanıldığı ortamlarda çocukların bu araçlar vasıtasıyla yanlış kişileri, hal hareket, tavır ve düşünceleri model olarak alabilir, Bu durumlarda çocuğunuz yanlış hareketi gördüğünde, o yanlış ve istenmeyen hareket ve fikir hakkında konuşulabilir ve doğru-yanlış hareketler hakkında fikir alışverişi yapılabilir. Böylece nasihat vermektense çocuğunuzun da bu hal hareketler hakkında kendi görüşünü dile getirip üzerinde düşünmesini desteklemiş