Views
7 months ago

OCUK GELİŞİMİ

44 ANNE BABALAR

44 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN … Ve ne olursa olsun sarılabilmeyi başarabilenlerin yuvasıdır aile… Nikâh akdi ile kurulan, anne, baba ve çocuktan oluşan en küçük toplumsal kurumdur aile… Annelik, babalık, arkadaşlık, dostluk, sırdaşlık, şefkat, iyi ve kötü günde paylaşma, duygusallık, güven, birlikte yaşama, bir olma, var olma duyguları ve huzurun bir arada olduğu toplumu oluşturan çekirdektir aile… En önemli amaç, neslin devamını sağlamak, huzur ve mutlulukla aile içerisindeki fertlerin ihtiyaçlarını el birliği ile gidermektir. Sosyalleşme, duygusal ilişkiler, dinine, vatanına, yaşadığı topluma ayak uydurabilmek için her alanda gelişme sağlamaktır amaç. Kısaca aile; mutluluklar çoğaltarak birlikte, yaşamak ve ortak güzellikleri çoğaltan ilişkiler sistemidir. Bu sistem içerisinde bireyler zamanla etkileşim içerisine girerler ve davranış kuralları bakımından birbirlerine benzerler. Ailenin ne kadar tanımı yapılırsa yapılsın, tüm dünyaca güçlendirilmesi gereken ve kutsal olarak kabul edilen en temel yapıdır. Aile ne kadar güçlü olursa, toplum da o derece güçlü olur. Aile yapıları incelendiğinde, iki tip aile modeliyle karşılaşırız. Bunlardan geniş (geleneksel), ve çekirdek aile tipidir. Geniş aile modelinde büyükanne, büyükbaba ile onların çocukları ile torunlarının tek çatı halinde yaşamalarıdır. Kuşaklar içinde meydana gelen evliliklere bağlı olarak geniş aile içerisinde zaman zaman amca, teyze, hala ve dayının da girdiği görülmektedir. Geniş aile modelinde ekonomi, tarıma dayalı olarak genişlemekte, iş gücü ve gelir büyük ölçüde etkili olmaktadır. Günümüz şartlarında geniş aile modeli kentten ziyade kırsal bölgelerde yaygın olarak görülebilmektedir.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 45 Çekirdek aile modeli ise, anne, baba ve çocuklardan oluşmakta olup, geçen zaman içerisinde oldukça yaygın bir hâl almıştır. Bununla birlikte aileyi baba egemenliğine (ataerkil), anne egemenliğine (anaerkil) ve anne ile babanın eşit egemenliğine dayalı (eşitsel aile) olarak sınıflayanlar da görülmektedir.

OCUK DERGİSİ 2
ocuk ve Oyun-Ünite 13_3