Views
7 months ago

OCUK GELİŞİMİ

48 ANNE BABALAR

48 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN Evlilik; üstün olmak, haklı olmak, dediğini yaptırmak, haklı çıkmak, tek taraflı düşünmek, vb. çekişmelerin, kavgaların, bencilliklerin arenası değil, sevgi, hoşgörü ve mutlulukların çoğaltıldığı, sevgi ile paylaşıldığı bölüşüldüğü yerdir. Evlilik Üzerine Burada başlar sevgi, yaşamın düzyazısını ilahilere ve kasidelere dönüştürmeye, gecenin müziğiyle, günışığında söylenebilsinler diye. Burada çekip çıkarır sevginin özlemi peçesini ve yüreğin karanlık köşelerini aydınlığa boğar; Ruhun Tanrısı’na kavuşunca duyacağı mutluluktan başka hiçbir mutluluğun erişemeyeceği bir mutluluk yaratarak. Evlilik, bir üçüncünün dünyaya gelebilmesi için iki yüce varlığın beraberliğidir. Ayrılığı ortadan kaldırmak uğruna ruhun güçlü bir sevgi içinde kurduğu birliktir. O yüce birliktir ki birbirlerinden ayrık bireyleri iki canın içinde birleştirip, bütünler. Başlangıcı bir bakış ve bitimi sonsuzluk olan bir zincirin altın halkasıdır. Lekesiz bir gökyüzünden, kutsamak ve bereketli kılmak için yüce doğanın tarlalarına inen temiz bir yağmurdur. Nasıl ki, sevgilinin gözünde parlayan ilk bakış insanın yüreğine serpilmiş tohuma ve ilk öpüş, yaşam ağacının dalında açmış bir çiçeğe benziyorlarsa, aynı şekilde, iki sevgilinin evlenerek kurdukları beraberlik de o tohumun ilk çiçeğinin ilk meyvesi gibidir. (Halil Cibran)

ölüm 3 ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 49 KAVRAMLAR Yazı gelecekÇocuklarımızın ileriki yaşamlarında, zihnen, bedenen, ruhen ve duygusal olarak, ne istediğini bilen, öz yaşam becerilerini kazanmış, kendi ayakları üzerine basabilen, kendi kararlarını alabilen, kendisi, ailesi, çevresi, ülkesi ve insanlık adına, toplumsal ve evrensel ahlâk yasalarına saygılı, özgüven ve özsaygısı gelişmiş nitelikli bireyler olarak yetişmeleri en temel vazifelerimizdendir.

OCUK DERGİSİ 2
ocuk ve Oyun-Ünite 13_3