Views
8 months ago

OCUK GELİŞİMİ

50 ANNE BABALAR

50 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 51 Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur, bir memleketin yükselmesi; ev ve aile muhabbetine bağlıdır. Charles Dickens İLETİŞİM Kişiler arası iletişim: iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen anlama, anlamlandırma, anlam katma yolunda; duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. Hayatımız iletişimdir. Kısaca yaşayabilme sanatıdır. İletişimde kişinin konuşma biçimi, kurduğu cümleler ve cümle içerisinde kullanmış olduğu kelimeler, ses tonu, beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir. İletişimde en önemli faktörler, sese dayalı olanlar ve sesin dışındaki unsurlardır. Ayrıca dinlemek ve empati kurmayı da bilmek gerekir. İletişim hakkında çok şey söylense de; en etkili iletişim aracı ise sevgidir. Hiçbir çıkar ilişkisine girmeden yalnızca insanı sevmek iletişimin temelini oluşturur. Bütün çatışmaları incelediğimizde, neredeyse tamamının temelinde iletişim/sizlik çatışmaları yer almaktadır İletişimde temel kural saygı ve hoşgörüdür. Etkili İletişim Becerileri • Kendini tanımak, karşıyı tanımak • Etkin dinlemek • Empati kurabilmek • Hoşgörülü ve önyargısız olmak • Eleştirilere karşı açık olmak • Etkili iletişim kanallarını bilmek • Kendini doğru ifade etmek • İletişimin temel basamaklarını aktif kullanabilmek • Kişi veya kişilerin anlayacağı iletişim kanallarını kullanmak