Views
7 months ago

OCUK GELİŞİMİ

52 ANNE BABALAR

52 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN • … İletişimde Yapılan Hatalar • Emir vermek - tehdit etmek • Uyarmak - konuyu saptırmak • İsim takmak – sınamak • Öğüt vermek – eleştirmek • Yargılamak - nutuk çekmek • Suçlamak - alay etmek Ahlâk Ahlak; insanda olması gereken bir takım iyi nitelikleri, güzel huyları kapsayan, manevi değer ve davranışlara verilen addır. İyi (ya da doğru) ve kötü (ya da yanlış) arasındaki farklardan doğan ve isteklerimizi, düşüncelerimizi ve hareketlerimizi etkileyen davranışsal algıların tümüne verilen isim olarak tarif edebiliriz. Güler yüzlü olmak, temiz olmak, merhametli olmak, tevazulu olmak, affetmek, susmak, doğru konuşmak, sabır göstermek, insanları kandırmamak güzel ahlâktan bazılarıdır. Ahlâk olmazsa toplum da olmaz. İnsanların bir arada yaşama şartıdır ahlâk. Zira ahlâk, bir inanç ve düşünce sistemidir. Bu sistem, manevî bağ ile oluşturulmuştur. Gerçi bunu bir inanca bağlasak da bağlamasak da, evrensel ve toplumsal ahlâk yasalarında iyi ve kötü kavramları ile karşılık bulmaktadır. Karakter Karakter, kişiye özgü davranışların bütünü olup insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkinliğine çevrenin verdiği değerdir. Karakter, bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik olarak tarif edilmesinin yanı sıra; bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 53 bulunmasını, düşünüş ve eylemlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü olarak da tarif edilmektedir. Karakter, küçük yaşlardan itibaren içinde yaşanan toplumun değer yargılarının benimsenmesi ile öncelikle ailede şekillenir. Halk arasında “özü sözü bir”, “sözü sazına uygun”, “sözünün eri” gibi deyimler, karakter sahibi insanın özellikleridir. Bireyin karakteri, kişisel özellikleri ve içinde yaşadığı değer yargılarından oluşur. Yani karakter içinde yaşanılan çevrenin toplumsal değerlerini ve ahlak kurallarını içerir. Bu kuralları yerine getiren kişi karakterli olarak değerlendirilir. Kişilik Kişilik, bir insanın kendine özgü özelliklerinin ortaya koyduğu hâl, hareket, tavır olarak tanımlanabilir. Kişilik, insanın bütün ilgilerinin, yeteneklerinin, konuşma biçiminin, tavırlarının, görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini kapsar. Bu bakımdan bir insanı diğer insanlardan ayıran, onu farklı yapan, insanı kendisi kılan bütün özellikleri içerir. • Kişilik, bütün bedensel özelliklerin, içgüdülerin, dürtülerin, eğilimlerin, kazanılmış deneyimlerin bütünüdür. • Kişilik, bir insanın gelişme evrelerinde gerçekleştirdiği bağlantıların bütünüdür. • Kişilik, eğilim ve deneyimlerin belirli evreler içinde bütünleşmesi sonucu oluşan bir süreçtir. • Kişilik, bir insanın çevresine uyum sağlamak amacıyla yaptığı davranışlarının bütünüdür. • Kişilik, bireysel farklılığa dayanan duyguların, düşüncelerin, becerilerin, yeteneklerin, alışkanlıkların oluşturduğu işlevsel bir bütündür. İnsan kişiliği, bilinen ve bilinmeyen yanlarıyla dışa yansıtılan ve yansıtılmayan niteliklerden oluşur. Kişiliğin, iç, öznel, dışa yansımayan yanı yorumlanarak; nesnel, dışa yansıyan yanıysa ölçülerek anlaşılmaya çalışılır. Kişiliğin öznel ve nesnel yanları arasındaki uyum ve tutarlılık, güçlü ve sağlıklı bir kişiliğin temelidir.

OCUK DERGİSİ 2
ocuk ve Oyun-Ünite 13_3