Views
7 months ago

OCUK GELİŞİMİ

60 ANNE BABALAR

60 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN Çocuklarımızı salt okul notlarına göre değil de, hayatın içinde gerçekleştirdikleri küçük de olsa onlara ait başarıları, hal hareket ve tavırlarındaki olumlu yönlerini ön plana çıkartarak teşvik etmeliyiz. Hepimiz toplumsal varlıklarız, eksik, zayıf, güçlü vb. yönlerimizle, herkes gibi bizlerin de toplumun bir bireyi olduğu bilinci verilmeli. Her soru veya sorunun en az beş, hatta yüzlerce çözüm yolu olduğunu unutmamalıyız. Alternatifler üretme, yeni yollar, çıkışlar, çözümler üretecek bir bakış açısı kazandırma yönünde çalışmalar yapmalıyız. İlk etapta ulaşılan, sonuçlara bakarak yargılara varmamalıyız. Hedeflere ulaşma yolunda, ulaşılan sonuçlardan çok, başarıya giden yolda harcanan çabaya bakmak gerek. İstediğimiz sonuçlar olmadı diye pes etmemeliyiz. Olumsuzluklar ve istenilen sonuçlar yakalanamadı diye pes etmemeliyiz. Başarısızlık diye değerlendirdiğimiz sonuçlar, yeni başlangıçlar için yeni fırsatlar doğurur değerlendirmesi ışığında, yeni ve güçlü başlangıçlar yapmalıyız. Yaptığımız çalışmalar neticesinde istediğimiz sonuç veya sonuçlar olmuyorsa, amaçları, planları, yol, yöntem ve stratejileri tekrar değerlendirerek, daha güçlü adımlar atmalıyız. Risk faktörlerini de göz önüne alarak hareket etmeliyiz. Olası istenmeyen, olumsuz sonuçlar karşısında pes etmeden, karalı bir şekilde, amaçlarımıza giden yolda devam etmeliyiz. Çözümsüzlük yoktur. Her soru ya da sorunun en az 5 çözüm yolu vardır ilkesini unutmamalıyız. Çocuklarımızın, soyut, yaratıcı ve alternatif düşünme tekniklerini öğrenmelerini sağlamalıyız. Çocuklara önce küçük küçük sorumluluklar vererek, kendi başlarına bir şeyleri başarma mutluluğu tattırılmalı, daha sonra yaşına ve gelişim özelliklerine göre sorumluluklar verilmelidir.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 61 Kararlı, ne istediğini bilen, kendi kararlarını verebilme özelliği gelişmiş, gerektiğinde net bir şekilde “hayır” diyebilmeli. İnsanı ayakta tutan, güçlü kılan en önemli unsurun amaçlar olduğunu bilmeliyiz. Mutlaka bir hedefimizin olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Güzel düşünen güzel yaşar düsturuyla, olumlu düşüncelerle kendimizi motive etmeliyiz. Hayatın içindeki rolümüzü genellikle kendimizle ve çevremizle kurduğumuz iletişim biçimleri belirler. İletişim becerilerini geliştirecek, destekleyecek şekilde hareket etmeliyiz. Kendimizi, görüşlerimizi değerlerimizi ve fikirlerimizi savunabilmeliyiz. Çocuklarımıza kendini ifade edebilmeleri, haklarını savunabilmeleri yönünde fırsatlar vermeli, çalışmalar yapmalı, yaptıklarında ise teşvik etmeliyiz. Hayatı sürdüren üç şey vardır; kendine saygı, kendine bilgi, kendine egemenlik.” Tennyson Özsaygı Özsaygı, kişinin benlik imajı ve ideal benliği arasındaki farkı değerlendirmesidir. Yani, kişinin kendini nasıl algıladığı ile o ana kadar ki olduğu haliyle olmayı arzu ettiği benliği arasındaki fark öz saygı düzeyini belirler. Tabi bunu yapabilmek için kişinin kendini tanıma yeterliliği önemlidir. Çünkü kişinin kendini nasıl algıladığı, değerlendirdiği ve bu farkın kişinin duygusal dünyasını nasıl etkilediği önemlidir. Basit ifadeyle özsaygı, kendini sevmek, en az diğer insanlar kadar değerli ve iyiliklere, iyi şeylere layık olduğumuza inanmaktır. Özsaygının ne olduğunu anlamak için şu üç kavramı bilmek yararlı olacaktır: Benlik kavramı: Kişinin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı, sahip olduğu özelliklere ilişkin kendini değerlendirmesidir.