Views
8 months ago

OCUK GELİŞİMİ

62 ANNE BABALAR

62 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN Benlik imajı: Kişinin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin, yetenek ve potansiyelinin farkında olmasıdır. İdeal benlik: Benlik imajının gelişmesiyle kişi yavaş yavaş sahip olması gereken ideal benlik özelliklerinin neler olduğunu öğrenmesi ve anlamasıdır. Öz saygı, kendini gerçekleştirmenin bir göstergesidir. Özsaygı, kendimizi özgün bir birey olarak değerli, hem de karşılaştığımız sorunlarla başa çıkabilecek kadar yeterli hissedebilmektir. Bu iki duygu, değerlilik ve yeterlilik duygusu, özsaygının temelini oluşturur. Bu duygulardan birini bile yeteri kadar hissedemediğimizde yaşamdan aldığımız doyum azalır. Yeterlilik duygumuz gelişmemişse, sorunlar karşısında da yetersiz kalırız. Değerlilik duygumuz gelişmemişse, kendimizi özgün bir birey gibi hissedemez, kendimize layık olduğumuz değeri veremeyiz. Özsaygı temelimiz ilk altı yaşta atılır. Eğer ebeveynlerimiz çocuk yetiştirme konusunda bilinçliyse, az sancılı bir ergenlik geçirilir. Bu durum ise; yetişkinlik süreci daha olgun olarak devam eder. Eğitim yaklaşımları olgun, kişisel gelişim açısından, gelişmiş ebeveynler, çocukların, nitelik kazanmasını kişilik gelişimini desteklerler. Kendisi hiç çocuk olmamış, hatalar yapmamış, hep mükemmel hayatlar yaşamış gibi davranarak, çocuklarının en ufak bir hata yapmasına müsaade etmeyen ebeveynler çocukların gelişimlerini ve kişilik oluşumlarını olumsuz olarak etkilerler Eğitim Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümü eğitim olarak adlandırılır. Eğitim, önceden belirlenmiş esaslara göre insanların dav-

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 63 ranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan plânlı etkiler sürecidir. Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değişme meydana getirme sürecidir. Eğitim bir süreçtir. Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. Öğretim Öğretim, okullarda gerçekleştirilen öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin bütünüdür. Yani öğretim; öğretme ve öğrenmeyi birlikte kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenilen davranışların gelişmesi için, uygulanan süreçlerin tümüdür. Öğrenme Öğrenme, genel anlamda (bireyin olgunlaşma düzeyine göre) çevresiyle etkileşimi sonucu bireyin davranışlarında oluşan değişmelerdir. Bir başka ifadeyle, taklit ya da yaşantı sonucu bireyin davranışlarında kalıcı davranış değişikliğidir. Öğrenme, kendiliğinden ve yönlendirilmiş olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Bireyin kendi yaşantısı sonucu meydana gelen davranış değişikliği, “kendiliğinden öğrenme”ye örnektir. Öğrenme için gerekli ortamın hazırlanması ve bunun için çalışmanın yapılması “yönlendirmeyle öğrenme” dir. Öğrenmenin oluşması ve pekişmesi için bazı temel kurallar vardır: 1. Öğrenme, merak, istek ve öğrenmeye hazır olmakla oluşur. 2. Öğrenme, motivasyonla oluşur. 3. Öğrenme, alıştırma ve tekrarla oluşur. 4. Öğrenme, öğrenenin aktif katılımıyla oluşur. 5. Öğrenme, öğrenme materyallerinin kullanımıyla oluşur.