Views
6 months ago

OCUK GELİŞİMİ

68 ANNE BABALAR

68 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN Çocukların gelişim dönemleri farklıdır. Biz yetişkinler bu farklılıkları bilir, iyi gözlemleyerek, Gelişim dönemlerine göre tavır ve davranışlar sergilersek, olumlu sonuçlara daha kolay ulaşabiliriz. Çocuğun Gelişim Dönemleri Çocuğun gelişim dönemi her ay, hafta, hatta gün gün değişim göstermektedir. Bu konuda çok daha detaylı bilgi almak için farklı kaynaklardan istifade edilebilir. Yaş aralıkları ve özellikleri hususunda, farklı uzmanlar tarafından dönem dönem küçük farklılıklar olsa da, biz genel anlamda dört genel başlık altında değerlendiriyoruz. 1- Bebeklik Dönemi (0 - 3 yaş) 2- İlk çocukluk dönemi (3 - 6 yaş) 3- İkinci çocukluk dönemi (7 – 11 yaş) 4- Ergenlik dönemi (12 – 18 yaş) Bebeklik Dönemi (0 – 3 yaş) Gelişim; biyolojik özellikler, kalıtım, içinde bulunulan çevre, beslenme gibi birçok durumun etkin rol oynadığı çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Anne karnında biyolojik destekle başlayan gelişim süreci, doğum sonrasında ise çevreyi gözlemleme, çevresinde gördüklerini anlama ve uygulama gibi karmaşık bir hâl almaya başlar. 0 - 3 yaş, çocuklarımızın geleceğinin temellerinin atıldığı yaşlardır. Bu yaşlarda çocuklarımıza ne kadar iyi bir gelişim sağlarsak, ileri yaşlardaki kişilikleri, becerileri ve zeka düzeyleri o kadar gelişmiş olur. Sağlam temeller üzerine bir bina inşa etmek ne kadar zor, zaman ve emek isteyen bir işse, çocuğumuzun ilk yılları da hem zor hem de çok emek sarf edilmesi gereken bir dönemdir. Bu dönemi bilinçli olarak geçirdiğimizde, fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde, mutlu çocuklarımız olacaktır. Yeni doğan bebeklerimizin beyninde 100 Milyar sinir hüc-

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 69 resi olduğu düşünülmektedir. Ancak bu hücrelerin tek başlarına var olmaları yeterli değildir. Aynı zamanda hücreler arasındaki bağlantıların da iyi olması gerekir. Biz küçük yaşlarda bebeklerimizi ne kadar olumlu yönde uyarabilirsek, bu hücreler arası bağlantılar da o denli yoğun olacak ve çocuklarımızın zeka düzeylerine olumlu katkıda bulunacaktır. Unutmamalıyız ki beyin ağırlığı ilk 3 senede doğumdaki ağırlığının 3 misline çıkmaktadır. İşte bunun için ilk yıllar boşa geçirilmemelidir. 0 -3 yaş arası dönem, “sünger dönem” olarak da adlandırılmaktadır. Biz yetişkin bireyler fark etmesek de, çocuk bu dönemde, beş duyu kanalı ve duyguları ile dış dünyadan aldığı bütün bilgileri sünger gibi emer ve beynine kaydeder. Çocuğun ilerideki zeka düzeyine en büyük etki bu yıllarda oluşmaktadır. Bu sebeple, bebektir deyip geçmek, onların kişilik gelişimine farkında olmadan vurulan bir darbedir. Bu dönemde de hassasiyetimizi, tavır, davranış, konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. Bebeklik dönemi de kendi içinde oral ve anal dönem olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Bu dönemlerle ilgili olarak hazırlanmış kaynaklardan istifade edilebilir. Bu dönemde, bütün çocukları televizyon, tablet, telefon vb. cihazlardan tamamen uzak tutmalıyız. Çocuğun motor ve psiko sosoyal becerilerini geliştirecek oyun, eğlence değişik aktivitelerle ve belenme kalitesine dikkat ederek zaman geçirmeleri sağlanmalıdır. İlk Çocukluk Dönemi (3 – 6 yaş) 3-6 yaş arası oyun çağı çocuğu bedenen, zeka ve kişilik bakımından hızla büyümekte, çevresini genişletmekte, keşifler yapmaktadır. Bu dönemde çocuk çevresini, kendini tanır. Özellikle cinselliğe karşı merak ve öğrenme gösterir, sıkça ve her aklına geleni, her merak ettiği şeyi sorması bu dönemde en yüksek düzeye ulaşır.

OCUK DERGİSİ 2
ocuk ve Oyun-Ünite 13_3