Views
8 months ago

OCUK GELİŞİMİ

70 ANNE BABALAR

70 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN Bu dönem aynı zamanda çocukta vicdanın geliştiği dönemdir. Çocuk; dış dünyadan, anne babasından gelen disiplini içselleştirmeye başlamıştır. Bu çağda çocukların inatçı olumsuz, hareketli karıştırıcı tutturucu olduklarını ve davranışlarında çelişkilerle dolu olduğunu unutmamak gerekir. Genellikle erkek çocuklarda 4 – 6 yaş arası ortaya çıkan inatçılık dönemi son derece hassas bir dönemdir. Çoğu anne baba bu dönemde zorlanırlar veya çocuğa karşı tavır geliştirirler. Bu durumda çocuğun kişilik oluşum evresinde hiç de tasvip etmediğimiz tavırlar geliştirmesine sebebiyet verebilir. Bu yaşlarda inat eden çocukla kesinlikle inada inatla hareket edilmemeli, inala karşılık verilmemelidir. İnat ettiği konu veya durum her neyse üzerinde durulmadan, bazen görmezden gelerek, gündem değiştirerek, dikkati başka yöne çekilmelidir. Bu dönem dikkatli bir şekilde atlatılınca, 6 yaşından sonra inatçılık dönemleri bitmektedir İnatçılık diye tanımladığımız davranışlar, çocuğun birey olarak kabul görme isteği ve bağımsız hareket etme isteğinin gelişim döneminin en belirgin özelliğidir. Çocuk aslında inat etmekte değil, bireysel olarak “ben yapabilirim”, “ben varım” demeye çalışmaktadır. Bu dönemde çocuk yapabileceği basit davranışları annesi-babası olmadan yapmak ve başarı hazzını yakalamak ister. Bu imkan verilmediğinde özgüveni düşük çocuklar yetişmektedir. İlk 6 yaş öğrenme kalıplarımızın %70’inin oluştuğu dönemdir. Bu yaşlarda merak ettiği konularda, yaşına uyun cevaplar verilmeli, öğrenmenin önü açılmalıdır. İkinci Çocukluk Dönemi (7-11) İkinci çocukluk dönemi çocuğun aile ortamından çıkıp, dış dünya ile daha iç içe olduğu bir dönemdir. Bu dönemin başlangıcı ilkokula yeni başlama, son yılları ise çocuğun ergenlik

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 71 dönemine girmeye başlaması açısından son derece önemlidir. Çocuklar bu dönemde bağımsız bir birey olmaya başlar ve daha bağımsız hareket etmek isterler. Bu dönemde sorumluklar verilerek, verilen sorumlulukları mutlaka tamamlamaları sağlanmalıdır. Ailelerinden ayrılıp okula başlamak pek heyecanlandırır. Bu dönemde fiziksel olarak büyür ve yeni beceriler kazanırlar. Okumayı, yazmayı, problem çözmeyi, dünyayı daha iyi anlamayı öğrenirler. Yeni arkadaşlar edinirler. Okula başlama dönemini de kapsayan bu gelişim dönemi bazı çocuklar ve aileler için korkuyla geçebilir. Burada ailelere tavsiyemiz: kesinlikle endişelenmemeleridir. Unutulmamalıdır ki, her dönemde farklı durumlarla karşılaşacağız ve hepsi geride kalacaktır. 7-11 yaş arası çocuklarda genel olarak sınıflama, sınıflandırma, karşılaştırma, dört işlem yapma ve dönüştürme gibi becerileri gelişir, çocuğun işlemleri muhakeme edişi mantıklı bir hale gelir. Çocuklar soyut kavramları anlayarak etkili bir şekilde kullanabilirler. Bu dönemde çocuklar, çeşitli fikirleri, değerleri, inançları geliştirmeye başlarlar. Toplumun yapısıyla, felsefesiyle, politikayla ilgilenir; bir değerler sistemi oluşturmaya yönelirler. Çocuklara sorumluluk duygusu kazandırmak, sosyal çevre edinmelerini sağlamak konusunda aileler için de zor bir dönemdir. Sorumluluk ve sportif vb. beceri kazandırmak yönünde yapılacak çalışmalara direnç gösterdiklerinde, asla pes etmeden, motivasyon unsurlarını kullanarak, kararlı bir şekilde takibi yapılmalıdır Bu dönemde çocuklarla konuşarak, sohbet ederek, birlikte spor vb. aktiviteler yaparak nitelikli zaman geçirmek, kişilik gelişimlerinde son derece olumlu katkılar sağlamaktadır. Mümkün olduğunca, soru sorması, araştırma yapması, sosyal ortamlara katılması sağlanmalıdır.