Views
6 months ago

OCUK GELİŞİMİ

78 ANNE BABALAR

78 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 79 Çocuk gelişimini genellikle beş ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kişilik gelişimidir. KİŞİLİĞİN FARKLI TANIMLARI Çeşitli özelliklere sahip olarak dünyaya gelen insanoğlu, zaman süreci içinde değişir, gelişir ve toplum içindeki yerini alır. Çocuk gelişimini genellikle beş ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal ve kişilik gelişimidir. Bu beş temel özellik ve gelişimleri birbirleri ile çok sıkı bir ilişki ve etkileşim içindedir. İnsana ilişkin hangi konu olura olsun net olarak tanımlar ve sınırlandırmalar koymak çok zordur. Her çocuk, kendisine has farklı özellikler gösterir ve gelişim süreci yaşar. Birçok konuda olduğu gibi, gelişim konusunda da farklılıklar olmakla birlikte, çağa, döneme ve toplumsal yapılara göre ortalama tanımlar yapılmıştır. Bizler de net bir yargıya varmadan, genel özelliklere göre değerlendirmeler yapmaya dikkat ettik. Kişilik konusunda çok farklı tanımlar yapılmıştır. Bunlardan bazıları: Kişilik, birbirlerini tamamlayıcı biçimde işlev yapan değişik katmanlardan oluşmuş bir bütündür, (Köknel, 1983 s.37). Kişilik, insanın beden ve ruh özelliklerinin bir araya gelmesinden oluşmuş bir bütün ve ahenktir, (Özgür, 1982 s.55). Kişilik, bireyin bedensel ve devimsel (harekete yönelik) yapısının; benlik oluşumunun; bilişsel, duygusal ve kişisel toplumsal tepki biçimlerinin özgün, karmaşık ve devingen (hareketli) bir bütünüdür (Bakırcıoğlu, 1988, s. 49) Ruh bilimcilere göre kişilik, bireyin kendine özgü ve ayırıcı