Views
8 months ago

OCUK GELİŞİMİ

80 ANNE BABALAR

80 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN davranışlarının bütünü olarak tanımlanır. Batı dillerinde, kişilik sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan sözcükler (personality, personalité, persönlichkeit), Latincede tiyatro oyuncularının rollerine uygun olarak yüzlerine taktıkları “maske” anlamına gelen “persona” sözcüğünden türetilmiştir. Kişiliğin bir yanı, insanın öteki kişilerle ilişkilerinde aldığı tavır, gösterdiği davranış, yani taktığı maskedir. Kişilik, bütün bedensel özelliklerin, içgüdülerin, dürtülerin, eğilimlerin, kazanılmış deneyimlerin bütünüdür. Kişilik, bir insanın gelişme evrelerinde gerçekleştirdiği bağlantıların bütünüdür. Bu bütünlük içinde tutum ve davranışa yansıyan özellikler yer alır. Kişilik, eğilim ve deneyimlerin belirli evreler içinde bütünleşmesi sonucu oluşan bir süreçtir. Kişilik, bir insanın çevresine uyum sağlamak amacıyla yaptığı davranışlarının bütünüdür. Kişilik, bireysel farklılığa dayanan duyguların, düşüncelerin, becerilerin, yeteneklerin, alışkanlıkların oluşturduğu işlevsel bir bütündür Kişinin kendine göre bir ayrılığı, belirgin bir özelliği olması durumu, kişinin özyapısına uygun kendine özgülüklerin tümü. kişiye, insana yakışacak tutum ve davranıştır. Bir kimsenin kendine göre bir ayrılığı olması durumudur. Kişilik, doğuştan gelen kalıtım ve beden yapısı gibi hazırlıklarla çevre ve eğitim gibi sonradan edinilen etkilerin bir bütünüdür. Kişilik, İnsanı öteki bireylerden ayıran, onu, kendisine has yapan özellikler bütünüdür.

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 81 Kişilik Gelişimine Olumsuz Etki Eden Temel Faktörler Anne, babanın sevgi ve ilgisinin yetersizliği. Çocuğun gelişim düzeylerine gör e davranmama. Çocuğa yaşına ve gelişim düzeyine uygun sorumluluklar vermeme Aşırı bencil, egoist ve faydacı yaklaşımlarla yetişmek. Ailede, anne-babanın, çocuk yetiştirme yöntemlerinde, birbirinden farklı görüşte olmaları ve bu farklılıkları çocuğa yansıtmaları Anne-babanın kendi içlerinde tutarsız olmaları ve sürekli yaşanan fikir ayrılıkları Aile içindeki yaşam ve inanç farklılıklarının çocukta karşılık bulmaması. Çocuğun önünde yapılan, çatışmalar, kavga ve tartışmalar Çocuğu sürekli aşağılama, yaptıklarını çok az ödüllendirme. Çocuğu dövme, hakaret, değersizleştirme vb. baskılamalar Anne-babanın kendi kişilik çatışmaları. Çocuğun kendisini aile içinde güvensiz ve yalnız hissetmesi, Aşın koruyucu anne/baba modeli. Aşın otoriter aile modeli. Aşın koruyucu aile modeli. Negatif yaklaşım ve değerlendirmelerle yaşayan aile modeli. Anne- babanın çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayamaması. Anne ya da babadan uzun süre ayrı kalma ve paylaşımların yetersiz olması.

OCUK DERGİSİ 2
ocuk ve Oyun-Ünite 13_3