Views
6 months ago

OCUK GELİŞİMİ

82 ANNE BABALAR

82 ANNE BABALAR ÇOCUĞUNUZLA YETİŞİN Başarı ve mutluluğun başladığı, şekillendiği devam ettiği, geliştiği yer ailedir. Bir bireyi anne babasından başka hiç kimse karşılıksız, hatta hayatını ortaya koyacak kadar güçlü bir şekilde sevemez. AİLE İÇİ İLETİŞİM Yıllarca aynı evde olup, birbirine yabancı, her biri başka dünyalarda yaşayan bireylerden oluşan ailelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu ortamlarda, anne babaların iletişim/sizlik/ lerini izleyen çocuklar da kendi nasiplerine düşeni alarak hayata hazırlanıyorlar. Aile içi iletişim denilince, eşlerin birbirleriyle, çocuklarla ve diğer aile bireyleriyle bilgi alış verişini ve iletişim kalitesini anlıyoruz. Çocuk, kişilik oluşumunu, iyi bir ahlâk eğitimini ve karakter gelişimini, iyi bir aile ortamında kazanabilir. Bu nedenle anne babanın birbirleri ile olan iletişim kalitesinin iyi ıolması gerekir. Nitelikli, dengeli bir iletişim, ailenin güçlenmesini sağlar. Güçlü ailelerde yetişen çocuklar da her yönden güçlü alt yapıyla hayata hazırlanırlar. Aile bireylerinin birbirleri ile sürekli iletişim içerisinde olması, yaşanılan ortamı pozitif kılacaktır. Aile içinde iletişim sorunları yaşanabilir. Yaşanılan sorunları büyütmemek gerekir. İletişim sorunlarını çözmek için karşılıklı konuşmak yerine; îmâlarla, dolaylı anlatım ve kaprisli tavırlarla iletişimi kesmek yerine, çözümler üretecek adımlar atılmalıdır. Sıkıntılar, anlaşmazlıklar ve olumsuzlukların yaşanması durumunda, mutlaka aile toplantıları yapılarak, nelerin istendiği veya istenmediği konuşulmalıdır. Günün belli saatlerini birlikte geçirecek ortamlar oluşturulmalı, bu da mümkün olmuyorsa bir şekilde, gün içinde bir öğün dahi olsa yemekte bir araya gelme ve birlikte yemek yeme ortamı oluşturulmalıdır. Yemek yeme süresi uzatılarak, aile bireyleri arasındaki iletişim ortamı güçlendiril-

ÇOCUĞUN RU VE KARAKTER GELİŞİMİNDE ANNE BABA 83 melidir. Burada en büyük görev ise anne ve babalara düşmektedir. Unutmayalım, aileyi ayakta tutan, iletişim ve sevgidir… Günümüzde değişik iletişim araçları sayesinde dünyanın dört bir yanında, birçok kişiyle iletişim kurabilmemize rağmen, nedense aile içerisinde bir türlü iletişim kuramıyoruz. Bunun en büyük nedeni başkaları ile sözlü yada sözsüz konuşup anlaşabiliyoruz, ancak aile içerisinde konuşmaktan korkuyoruz!.. Zaman zaman televizyon veya sanal ortamları bırakıp, birbirimize zaman ayırdığımızda, konuşmaya ve dinlemeye başladığımızda sorunların birer birer çözüldüğü görülecektir. Ailede olması ve desteklenmesi gereken, sevgi, saygı, hoşgörüye zarar veren, etkili iletişim ve etkileşimi engelleyen faktörleri incelediğimizde aşağıdaki hususular karşımıza çıkmaktadır. Aileyi ve bireyleri ilgilendiren konuları önemsememe, değersizleştirme, basitleştirme, bastırma veya öteleme, Konuşulması gereken hususları konuşmama veya yüzeysel konuşma, Bireylerin hal ve davranışlarından olumsuz anlamlar çıkarma, Aşırı soru sorma, yersiz şüphe ve tereddütler, İlgisiz davranma veya, yapay ilgi gösterme, Konuşma ve izah etme olmadan, karşı tarafın hareketlerini, düşüncelerini yorumlamaya ve tahmin etmeye çalışma ve haksız yargılarda bulunma, Geçmişteki üzücü ve tatsız olayların sık sık gündeme getirilmesi, Sorulan soruları cevapsız bırakma, Bireylere söz, hal hareket ve tavırlarla baskı kurmaya çalışma, Abartılı bir şekilde onaylama veya reddetme, Sık sık öneride bulunma veya kişisel düşünceleri kabule zorlama, Suçlama, dışlama, baskılama, ötekileştirme, eleştirme, olumsuz değerlendirmeler yapma,

OCUK DERGİSİ 2
ocuk ve Oyun-Ünite 13_3